BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 242. Aantal = 99.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Noordeinde.055
105/11

/
Claes Jansz wielmaeckerwielmaecker
1544
Claes Jansz wielmaecker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Noordeinde.055
26/10

/
Claes Janszoen de wielmaickers ervewielmaicker
1541-07-16
Claes Janszoen de wielmaickers erve
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.240.2
162/1
Cornelis Gijsbrechtsz {wielmaker}
/6,5/0-13
Cornelies Ghysbrechtsdr wielmackerwielmacker
1558-06-08
Cornelies Ghysbrechtsdr wielmacker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.045-047
138/1

/3-3-0
Cornelis Adriaensz wielmaeckerwielmaecker
1601
Cornelis Adriaensz wielmaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Noordeinde.045-047
137/1

7/6-9-0/10-10-0
Cornelis Adriaenszn wielmaecker off schipperwielmaecker of schipper
1606-08
Cornelis Adriaenszn wielmaecker off schipper door 't aengeven van Aert Sybrantss
Kerven-1581 (bewoner)Noordeinde.010
80/80
Cornelis Vincentenz {wielmaker}
/4
Cornelis Centensz wielmaeckerwielmaecker
1581-12
Cornelis Centensz wielmaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.010
228/1
Cornelis Vincentenz {wielmaker}
4/
Cornelis Centenz wielmaecker schutterwielmaecker
1581-09
Cornelis Centensz wielmaecker schutter
Aflezingsboek-E (vermelding)Noordeinde.010
111/4.3.7.1
Cornelis Vincentenz {wielmaker}
/
Cornelis Centenz wielmakerwielmaker
1580-11-22
Cornelis Centenz wielmaker
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Haarlemmerstraat.240.2
6249/51a
Cornelis Gijsbrechtsz {wielmaker}
/
Cornelis Gijsbertszwielmaker
1560-02-10
Cornelis Gijsbertsz
Waarboek-67 E-1571 (belending)Noordeinde.032-034
477/07

/
Cornelis Janss wielmackerwielmacker
1575-04-13
Cornelis Janss wielmacker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Noordeinde.032-034
513/08

/
Cornelis Jansz wielmakerwielmaker
1571-04-22
Cornelis Jansz wielmaker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Noordeinde.032-034
532/05

/
Cornelis Jansz wielmakerwielmaker
1571-05-16
Cornelis Jansz wielmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Noordeinde.032-034
84/07

0/
Cornelis Janszoon wielmakerwielmaker
1572-04-29
Cornelis Janszoon wielmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Noordeinde.032-034
85/07

/
Cornelis Janszoon wielmakerwielmaker
1572-04-29
Cornelis Janszoon wielmaker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Noordeinde.010
223/1
Cornelis Vincentenz {wielmaker}
4/6-0-0/6-0-0
Cornelis Vincenten wielmaeckerwielmaecker
1606-08
Cornelis Vincenten wielmaecker dat hij bewoont
Waarboek-67 G-1578 (koper)Noordeinde.010
406/05
Cornelis Vincentenz {wielmaker}
/
Cornelis Vincentensz wielmakerwielmaker
1579-11-14
Cornelis Vincentensz wielmaker
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Noordeinde.010
407/04
Cornelis Vincentenz {wielmaker}
/
Cornelis Vincentensz wielmakerwielmaker
1579-11-14
Cornelis Vincentensz wielmaker
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.010
1150/1
Cornelis Vincentenz {wielmaker}
/
Cornelis Vincentensz wielmakerwielmaker
1588
Cornelis Vincentensz wielmaker
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Kloksteeg.006
66/11
Cornelis Hendricksz {wielmaker}
/
de weduwe van Cornelis Heyndrickz spinnewielmaeckerspinnewielmaecker
1581-10-07
de weduwe van Cornelis Heyndrickz spinnewielmaecker
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Haarlemmerstraat.030
17/1a
Michiel Sweersz {wielmaker}
/
de weduwe van Michiel Zweers wielmaeckerwielmaecker
1601
de weduwe van Michiel Zweers wielmaecker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Stadsvrijdom.006
229/03

/
Dirck Ponsenz; Adriaen Ponsenz wielmakerwielmaker
1562-12-18
Dirck Ponsenz; Adriaen Ponsenz wielmaker; Maritgen Ponsendr en Gerritgen Ponsendr elk met Dirck Ponsenz als hun voogd in deze zaak als erfgenamen van Pons Dircksz hun vader en van Baafgen Ponsendr hun zuster. Lenaart Willemsz schoenmaker als man van Meesg
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Stadsvrijdom.006
232/03

/
Dirck Ponsenz; Adriaen Ponsenz wielmakerwielmaker
1562-12-18
Dirck Ponsenz; Adriaen Ponsenz wielmaker; Maritgen Ponsendr en Gerritgen Ponsendr elk met Dirck Ponsenz als hun voogd in deze zaak als erfgenamen van Pons Dircksz hun vader en van Baafgen Ponsendr hun zuster. Lenaart Willemsz schoenmaker als man van Meesg
Waarboek-67 D-1567 (voogd)
117/06

/
Dirck Ponssen wielmakerwielmaker
1568-07-09
Lidewij Dominicusdr met Dirck Ponssen wielmaker als haar voogd in deze zaak (met Lenaart Willemsz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (voogd)
119/05

/
Dirck Ponssen wielmakerwielmaker
1568-07-09
Lidewij Dominicusdr met Dirck Ponssen wielmaker als haar voogd in deze zaak (met Lenaart Willemsz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)JanBannensteeg.000.3
315/53

/
Dirck Ponssen wielmakerwielmaker
1570-03-12
Dirck Ponssen wielmaker
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Haarlemmerstraat.003-005
516/06
Dirck Ponsz {wielmaker}
/
Dirck Ponsz wielmaeckers weduwewielmaecker
1578-04-08
Crintgen Maertens Dirck Ponsz in zijn leven wielmaeckers weduwe
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.003-005
2549/1
Dirck Ponsz {wielmaker}
/12-0-0
Dirck Ponsz wielmakerwielmaker
1561-12
Dirck Ponsz wielmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)
377/53

/
Dirck Ponsz wielmakerwielmaker
1570-06-18
Dirck Ponsz wielmaker
GedwongenLening-1572 (bewoner)Haarlemmerstraat.003-005
2/1
Dirck Ponsz {wielmaker}
/6
Dirck Poussen, wielmaeckerwielmaecker
1572-11-28
Dirck Poussen, wielmaecker
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Hogewoerd.068
1/07
Ermgaert Symonsdr
/
Ermgart Symonsdr erfgenaam van Symon Gijsbrechtsz wielmaecker
1583-03-22
Geryt Symonsz erfgenaam van Symon Gijsbrechtsz wielmaecker vervangende Neel en Ermgart Symonsdren
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.038
20/1

/3-17-0
Eymbert Thonisz wielmaeckerwielmaecker
1601
Eymbert Thonisz wielmaecker
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Hogewoerd.068
1/05
Gerrit Symonsz {wielmaker}
/
Geryt Symonsz erfgenaam van Symon Gijsbrechtsz wielmaecker
1583-03-22
Geryt Symonsz erfgenaam van Symon Gijsbrechtsz wielmaecker vervangende Neel en Ermgart Symonsdren
TiendePenning-1557 (huurder)Noordeinde.018
278/1

/1/0-0
Huych Jorysz wielmacker
te weck 1 st
wielmacker
1558-06-08
Huych Jorysz wielmacker
TiendePenning-1561 (huurder)Noordeinde.009
809/1
Huig Jorisz {wielmaker}
/10-0-0
Huych Jorysz wielmakerwielmaker
1561-12
Huych Jorysz wielmaker
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Vliet.042-044
45/04
Jacob Corsz {wielmaker, scheepmaker}
/
Jacob Corssenz wielmakerwielmaker
1576-05-00
Jacob Corssenz wielmaker poorter van Leiden (met zijn broer Cornelis Corssenz als borg)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Vliet.042-044
52/05
Jacob Corsz {wielmaker, scheepmaker}
/
Jacob Corsz wielmakerwielmaker
1576-05-01
Jacob Corsz wielmaker
Volkstelling-1574 (bewoner)Hogewoerd.068
35/1
Jacob Corsz {wielmaker, scheepmaker}
6/
Jacop Korssen wielmaker
Hogewoerd
wielmaker
1574-08-07
Jacop Korssen wielmaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.018
232/1

/3-4-0
Jan Cornelisz wielmaeckerwielmaecker
1601
Jan Cornelisz wielmaecker
Stratenboek-13 (eigenaar)Rapenburg.009
140/1
Jan Gerritsz {wielmaker}
/
Jan Geritsz Wielmakerwielmaker
1588
Jan Geritsz Wielmaker
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.045-047
2260/1
Jan Gerritsz {wielmaker}
/
Jan Geritsz wielmakerwielmaker
1588
Jan Geritsz wielmaker
Kerven-1581 (bewoner)Noordeinde.045-047
96/96
Jan Gerritsz {wielmaker}
/10
Jan Gerritsz wielmaeckerwielmaecker
1581-12
Jan Gerritsz wielmaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Noordeinde.045-047
349/08
Jan Gerritsz {wielmaker}
/
Jan Gerritsz wielmakerwielmaker
1579-08-18
Belent ende belegen aen deen zijde Jan Gerritsz, wielmaker
Waarboek-67 G-1578 (borg)Noordeinde.049
350/10
Jan Gerritsz {wielmaker}
/
Jan Gerritsz wielmakerwielmaker
1579-08-18
Jan Gerritsz wielmaker als borg
Waarboek-67 K-1582 (belending)Noordeinde.045-047
6/07
Jan Gerritsz {wielmaker}
/
Jan Gerryts wielmaeckerwielmaecker
1582-09-10
Jan Gerryts wielmaecker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Rapenburg.009
873/2
Jan Gerritsz {wielmaker}
/-
Jan Gerrytszwielmaker
1561-12
Jan Gerrytsz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Noordeinde.045-047
307/08
Jan Gerritsz {wielmaker}
/
Jan Gerrytsz wielmaeckerwielmaecker
1581-02-21
Jan Gerrytsz wielmaecker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Noordeinde.045-047
825/1
Jan Gerritsz {wielmaker}
/12-0-0
Jan Gerrytsz wielmaker
2 huizen
wielmaker
1561-12
Jan Gerrytsz wielmaker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Rapenburg.009
116/07
Jan Gerritsz {wielmaker}
/
Jan Gerrytsz wyelmackerwyelmacker
1560-12-20
Jan Gerrytsz wyelmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Noordeinde.045-047
253/1
Jan Gerritsz {wielmaker}
/9/0-18
Jan Gerytsz wielmackerwielmacker
1558-06-08
Jan Gerytsz wielmacker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Noordeinde.045-047
43/05
Jan Gerritsz {wielmaker}
/
Jan Gerytsz wielmaeckerwielmaecker
1563-10-21
Jan Gerytsz wielmaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Noordeinde.045-047
5/07
Jan Gerritsz {wielmaker}
/
Jan Gerytsz wielmaeckerwielmaecker
1582-09-07
Jan Gerytsz wielmaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.009
298/1
Jan Gerritsz {wielmaker}
/6
Jan Gerytsz wielmaeckerwielmaecker
1585
Jan Gerytsz wielmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.009
128/1
Jan Gerritsz {wielmaker}
/4-4-0
Jan Gerytsz wielmaeckerwielmaecker
1601
Jan Gerytsz wielmaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Noordeinde.045-047
307/1
Jan Gerritsz {wielmaker}
/25
Jan Gerytszoon wielmaeckerwielmaecker
1585
Jan Gerytszoon wielmaeckers huys es getacxeert op 25 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.045-047
266/1
Jan Gerritsz {wielmaker}
5/
Jan Gherritsz wielmaeckerwielmaecker
1581-09
Jan Gherritsz wielmaecker
Grachtenboek-20 (eigenaar)Rapenburg.009
140/1
Jan Gerritsz {wielmaker}
/
Jan Gherritsz wielmaekerwielmaeker
1583-07-15
Jan Gherritsz wielmaeker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
616/03

/
Lijsbeth Andriesdr wielmakerwielmaker
1575-11-16
Lijsbeth Andriesdr weduwe van Frans Gerritsz wielmaker wonende te Gouda
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
46/03

/
Lijsbeth Andriesdr wielmakerwielmaker
1576-05-24
Lijsbeth Andriesdr weduwe van Frans Gerritsz wielmaker
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
47/03

/
Lijsbeth Andriesdr wielmakerwielmaker
1576-05-24
Lijsbeth Andriesdr weduwe van Frans Gerritsz wielmaker uit Gouda (bijgestaan door Lenert Lourisz en met Floris Cornelisz bierdrager als borg)
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Hogewoerd.068
1/04
Lysbeth Symonsdr
/
Lysbeth Symonsdr erfgenaam van Symon Gijsbrechtsz wielmaecker
1583-03-22
Lysbeth Symonsdr erfgenaam van Symon Gijsbrechtsz wielmaecker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Korevaarstraat.030.3
339/03
Amelis Fransz {wielmaker}
/
Melis Fransz wielmakerwielmaker
1574-05-05
Melis Fransz wielmaker te Rijnsburg maar nu woonachtig in Leiden (met Gerrit Claasz van Rijnsburg als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Korevaarstraat.030.3
340/03
Amelis Fransz {wielmaker}
/
Melis Fransz wielmakerwielmaker
1574-05-05
Melis Fransz wielmaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.030
10/1
Michiel Sweersz {wielmaker}
4/
Michiel Sweersz schutterwielmaecker
1581-09
Michiel Sweersz wielmaecker van Leyden schutter
Grachtenboek-66 (eigenaar)Haarlemmerstraat.030
100/1
Michiel Sweersz {wielmaker}
/
Michiel Sweersz wielmakerwielmaker
1586-06-26
Michiel Sweersz wielmaker
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.030
8/8
Michiel Sweersz {wielmaker}
/7
Michiel Zweersz wielmaeckerwielmaecker
1581-12
Michiel Zweersz wielmaecker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Stadsvrijdom.006
343/53

/
Michiel Zweertsz wielmakerwielmaker
1563-05-14
Michiel Zweertsz wielmaker
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Hogewoerd.068
1/06
Neeltgen Symonsdr
/
Neel Symonsdr erfgenaam van Symon Gijsbrechtsz wielmaecker
1583-03-22
Geryt Symonsz erfgenaam van Symon Gijsbrechtsz wielmaecker vervangende Neel en Ermgart Symonsdren
Begraven-1601 (overledene)Hogewoerd.072
2/32
Pieter Pietersz {wielmaker}
/
Piet Pietersz (Hogewoerd)
Hogewoerd
wielmaker
1601-01-20
Piet Pietersz (Hogewoerd)
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.003-005
440/1
Pieter Dircksz {wielmaker}
/
Pieter Dircxsoon wielmakerwielmaker
1591
Pieter Dircxsoon wielmaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.003-005
30/1
Pieter Dircksz {wielmaker}
3/
Pieter Dircxz wielmaeckerwielmaecker
1581-09
Pieter Dircxz van Leyden wielmaker
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.003-005
22/22
Pieter Dircksz {wielmaker}
/4
Pieter Dircxz wielmaeckerwielmaecker
1581-12
Pieter Dircxz wielmaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.003-005
3/1
Pieter Dircksz {wielmaker}
/18
Pieter Dircxz wielmaeckerwielmaecker
1585
Pieter Dircxss wielmaeckers huys, es getaxeert op 18 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.011
144/1

/2-0-0
Pieter Dircxz wielmaeckerwielmaecker
1601
Pieter Dircxz wielmaecker
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.003-005
113/11
Pieter Dircksz {wielmaker}
/
Pieter Dircxz wielmakerwielmaker
1578-12-03
Pieter Dircxz wielmaker
Waarboek-67 G-1578 (koper)Haarlemmerstraat.003-005
114/11
Pieter Dircksz {wielmaker}
/
Pieter Dircxz, wielmakerwielmaker
1578-12-03
Pieter Dircxz, wielmaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hogewoerd.072
161/08
Pieter Pietersz {wielmaker}
/
Pieter Pieterss wielmaeckerwielmaecker
1562-08-08
Pieter Pieterss wielmaecker
Volkstelling-1574 (bewoner)Hogewoerd.072
37/1
Pieter Pietersz {wielmaker}
6/
Pieter Pieterssen wielmaker
Hogewoerd
wielmaker
1574-08-07
Pieter Pieterssen wielmaker
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8171/115Vc

/3,2
Pieter Pieterszwielmaker
1595-05-19
Pieter Pietersz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.072
35/1
Pieter Pietersz {wielmaker}
/6,5/0-13
Pieter Pietersz wielmackerwielmacker
1558-06-08
Pieter Pietersz wielmacker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.072
94/11
Pieter Pietersz {wielmaker}
/
Pieter Pietersz wielmaeckerwielmaecker
1568-04-30
Pieter Pietersz wielmaecker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hogewoerd.072
239/05
Pieter Pietersz {wielmaker}
/
Pieter Pietersz wielmaeckerwielmaecker
1580-11-29
d'een zijde Pieter Pietersz wielmaecker
Waarboek-67 L-1584 (belending)Hogewoerd.072
1/13
Pieter Pietersz {wielmaker}
/
Pieter Pietersz wielmaeckerwielmaecker
1583-03-22
Pieter Pietersz wielmaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.072
45/1
Pieter Pietersz {wielmaker}
/4-10-0
Pieter Pietersz wielmaeckerwielmaecker
1601
Pieter Pietersz, wielmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.072
28/28
Pieter Pietersz {wielmaker}
/3
Pieter Pietersz wielmaecker metwielmaecker
1581-12
Pieter Pietersz wielmaecker met
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.072
39/1
Pieter Pietersz {wielmaker}
2/
Pieter Pietersz wielmaekerwielmaeker
1581-09
Pieter Pietersz wielmaeker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.072
1229/1
Pieter Pietersz {wielmaker}
/7-0-0
Pieter Pietersz wielmakerwielmaker
1561-12
Pieter Pietersz wielmaker
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
282/03

/
Pieter Pietersz wielmakerwielmaker
1577-07-13
Pieter Pietersz wielmaker als man van Maritgen Jorisdr enig erfgename van haar zuster Beatrijs Jorisdr en Catharina Lambrechtsdr als weduwe van Hobbe Jorisz smid (bijgestaan door haar zoon Lambrecht Hobbenz) als erfgenamen van hun broer Adriaen Lambrechts
Stratenboek-20 (eigenaar)Hogewoerd.072
50/1
Pieter Pietersz {wielmaker}
/
Pieter Pietersz wielmakerwielmaker
1588
Pieter Pietersz wielmaker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.072
46/1
Pieter Pietersz {wielmaker}
4/5-13-0/6-0-0
Pieter Pieterszn wielmakerwielmaker
1606-08
Pieter Pieterszn wielmaker dat hij bewoont
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerksteeg.009-011
104/2

/
Reyer wielmacker bewaerderwielmacker
1558-06-08
Reyer wielmacker bewaerder
Waarboek-67 L-1584 (koper)Hogewoerd.068
1/10
Rusgen Anthonisdr
/
Rusgen Thonisdr van Utrecht echtgenote van wijlen Cornelis Cornelisz wielmaecker
1583-03-22
Rusgen Thonisdr van Utrecht echtgenote van wijlen Cornelis Cornelisz wielmaecker
Waarboek-67 A-1560 (borg)LangeMare.078
252/06
Symon Gijsbrechtsz {wielmaker}
/
Simon Gijsbrechtsz wielmakerwielmaker
1561-06-10
Claertgen Mathijsdr weduwe van Gerrit Jacobsz (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met Simon Gijsbrechtsz wielmaker als haar borg)
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Hogewoerd.070
5981/20Va
Symon Gijsbrechtsz {wielmaker}
/
Symon Ghijsbrechtsz
Alphen
wielmaker
1542-07-20
Symon Ghijsbrechtsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.070
34/1
Symon Gijsbrechtsz {wielmaker}
/9/0-18
Symon Ghijsbrechtsz wielmackerwielmacker
1558-06-08
Symon Ghijsbrechtsz wielmacker
Poorterboeken-D-1532 (borg)Hogewoerd.070
6120/34b
Symon Gijsbrechtsz {wielmaker}
/
Symon Gijsbrechtszwielmaker
1548-08-21
Symon Gijsbrechtsz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.070
1228/1
Symon Gijsbrechtsz {wielmaker}
/10-0-0
Symon Gysbertsz wielmakerwielmaker
1561-12
Symon Gysbertsz wielmaker
Volkstelling-1581 (overledene)Kloksteeg.006
13/1a
Cornelis Hendricksz {wielmaker}
0/
wed v Corn Henricxz wielmaeckerwielmaecker
1581-09
Dircgen Jansdr wed v wijlen Corn Henricxz wielmaecker
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Hogewoerd.068
1/08
Symon Gijsbrechtsz {wielmaker}
/
wijlen Symon Gijsbrechtsz wielmaeckerwielmaecker
1583-03-22
wijlen Symon Gijsbrechtsz wielmaecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Noordeinde.009
236/1
Willem Huigenz {wielmaker}
/5/0-0
Willem Huygenz wielmackerwielmacker
1558-06-08
Willem Huygenz wielmacker