BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 245. Aantal = 6.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Vetus-1585 (eigenaar)Salomonsteeg.002
94/1

/
Aernt Henrixz van Milligem gaerntwijndergaerntwijnder
1585
Aernt Henricxz van Millegen, gaerntwijnder
Vetus-1585 (eigenaar)Salomonsteeg.002
95/1

/
Aernt Henrixz van Milligem gaerntwijndergaerntwijnder
1585
Aernt Henricxz van Millegen, gaerntwijnder
Volkstelling-1581 (bewoner)VanDerWerffstraat.025.3
127/1
Claes Jansz {garentwijnder}
3/
Claes Janss gaerntwijndergaerntwijnder
1581-09
Claes Janss gaerntwijnder
TiendePenning-1561 (huurder)Haarlemmerstraat.094
2737/1

/13-0-0
Jan Cornelisz garentwijndergarentwijnder
1561-12
Jan Cornelisz garentwijnder
Poorterboeken-E-1588 (poorter)Raamsteeg.000.18
8276/127Va
Jan de Vrijer {garentwijnder}
/
Jan de Vryere
Bailleul (F., Belle) Gratis, omdat hij door zijn vader al poorter geworden was.
twijnder
1596-04-16
Jan de Vryere
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.056.2
131/1

/3-4-0
Willem Victor de Vinder quaerntwijnders wedquaerntwijnder
1601
Willem Victor de Vinder quaerntwijnders wed