BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 246. Aantal = 21.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 B-1562 (koper)SintJorissteeg.027
239/05
Adriaen Gijsbrechtsz {beiaardier}
/
Adriaen Gijssen klokkenluiderklokkenluider
1562-12-31
Adriaen Gijssen klokkenluider
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkstraat.012-014
161/1
Aelbrecht Aelbrechtsz {kleermaker, klokkenluider}
3/
Aelbert Aelbertsz eertyts clockluyderclockluyder
1581-09
Aelbert Aelbertsz eertijts clockluyder van Coesvelt heeft hier xx jaren gewoont
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.140
135/1
Cornelis Gerritsz {klokkenluider}
/8
Cornelis Gerritss clockluyderclockluyder
1585
Cornelis Gerritss clockluyders huys opten houck es getaxeert op 8 gulden
Kerven-1581 (bewoner)Donkersteeg.007
56/1
Cornelis Gerritsz {klokkenluider}
/2
Cornelis Gerritsz clockluyderclockluyder
1581-12
Cornelis Gerritsz clockluyder
Waarboek-67 J-1581 (eigenaar)Haarlemmerstraat.140
164/03
Cornelis Gerritsz {klokkenluider}
/
Cornelis Gerytsz clockluyder
In het huis van Cornelis Gerritsz bevindt zich het snijdersambacht. Hij repareert het huis en mag dan tot zijn dood daarin blijven wonen. De hooftmannen van het ambacht betalen gezamenlijk de kosten. Na overlijden van Cornelis Gerritsz en zijn vrouw verva
clockluyder
1582-01-28
Cornelis Gerytsz clockluyder ende snijder
Waarboek-67 L-1584 (borg)Haarlemmerstraat.247
108/04
Cornelis Gerritsz {klokkenluider}
/
Cornelis Gerytsz clockluyderclockluyder
1584-05-05
Cornelis Gerytsz clockluyder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.140
169/1
Cornelis Gerritsz {klokkenluider}
/4-10-0
Cornelis Gerytsz clockluyderclockluyder
1601
Cornelis Gerytsz clockluyder
Omslag-1583 (bewoner)Donkersteeg.007
63/1
Cornelis Gerritsz {klokkenluider}
/2
Cornelis Gerytsz clocluyderclocluyder
1583-07-14
Cornelis Gerytsz, clocluyder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.102
96/1
Daniƫl Willemsz {schrijnwerker}
/17/1-14
Daendel Willemsz clockluyderclockluyder
1558-06-08
Daendel Willemsz clockluyder
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.140
136/1
Cornelis Gerritsz {klokkenluider}
/6
de voorschreven clocluyders camerclocluyder
1585
de voorschreven clocluyders camer es getaxeert opo 6 gulden
Voogdenboek-B (voogd)Hogewoerd.068
326/04
Gerrit Claesz van Bijwech {fransijnmaker}
/
Gerrit Claesz klokkenluider en bewaarder van het raadhuisklokkenluider
1606-12-20
Gerrit Claesz klokkenluider en bewaarder van het raadhuis
Volkstelling-1581 (vermelding)Hooigracht.032
130/1a
Jacob Willemsz van Leeuwen {klokkenluider}
0/
huysvrouw v Jacob clockluyderclockluyder
1581-09
Jacob clockeluyder
Waarboek-67 J-1581 (borg)Middelstegracht.014.4
163/04
Jacob Willemsz van Leeuwen {klokkenluider}
/
Jacob Willemsz clockluyderclockluyder
1582-01
Jacob Willemsz clockluyder
Waarboek-67 K-1582 (borg)Korevaarstraat.030.2
81/04
Jacob Willemsz van Leeuwen {klokkenluider}
/
Jacob Willemsz eertijts clockluyder der voors. stedeclockluyder
1582-12-29
Jacob Willemsz eertijts clockluyder der voors. stede
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.032
1717/1
Jacob Willemsz van Leeuwen {klokkenluider}
/6-0-0
Jacob Willemsz van Leeuwenklokluider
1561-12
Jacob Willemsz van Leeuwen
Dienstboek-A1 (vermelding)Hooigracht.032
156302/03
Jacob Willemsz van Leeuwen {klokkenluider}
/
Jacob Willemsz van Leeuwencloppe
1563-02-21
Jacob Willemsz heeft zijnen eedt gedaen opten 20e gebruary 1563 zij presentie van Cornelis van Noorden ende Cornelis Adriaensz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.032
144/10
Jacob Willemsz van Leeuwen {klokkenluider}
/
Jacob Willemsz van Leeuwen clocluyderclocluyder
1561-01-27
Jacob Willemsz van Leeuwen, clocluyders erve
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.032
302/08
Jacob Willemsz van Leeuwen {klokkenluider}
/
Jacop Willemsz clockluyderclockluyder
1561-08-13
Jacop Willemsz clockluyders erve
Grote-Bewijzen-B (belending)Hooigracht.032
807/22
Jacob Willemsz van Leeuwen {klokkenluider}
/
Jacop Willemsz van Leeuwen clockluyderclockluyder
1561-01-20
Jacop Willemsz van Leeuwen clockluyder
Dienstboek-A1 (vermelding)Kolfmakerveststeeg.000.1
156302/02
Joris Yemantsz {scheepmaker}
/
Joris Yemantszcloppe
1563-02-21
de cloppe van Sincte Pieterskerck ende opter stede huys
Vetus-1585 (overledene)Hooigracht.032
136/1a
Jacob Willemsz van Leeuwen {klokkenluider}
/
wedue wijlen Jacob Willems clockluyderclockluyder
1585
Gheertgen Jacobsdr wedue wijlen Jacob Willems clockluyders huys es getacxeert op 10 gulden