BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 247. Aantal = 28.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (overledene)Kaardesteeg.005
237/4a

0/
Baertgens voorzoon gewonnen bij Jacob was soldaet (?)soldaet
1581-09
Jacob Baertgens voorzoon gewonnen bij Jacob was soldaet (?)
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeVest.043.2-045
115/11

0/
Crijntgen Gerritsdr haer drsoldaat
1581-09
Stijntgen Gerritsdr haer dochter
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.192
157/1
Dirck Willemsz {soldaat}
6/
Dirck Willemszn in dienst leggendin dienst
1581-09
Dirck Willemszn in dienst leggend
Begraven-1601 (overledene)Mandemakersteeg.002-004
3/37

/
een soldaet comende uyt de Verceerde Pot Phillips Corsten
Verkeerde Pot
soldaat
1601-02-12
een soldaet comende uyt de Verceerde Pot Phillips Corsten
Waarboek-67 E-1571 (koper)OudeVarkenmarkt.017
560/04
Floris Joppenz {varkenskoopman}
/
Floris Joppensz soldaatsoldaat
1575-07-01
Floris Joppensz soldaat in het vendel van de heer van Noordwijk (Jan van der Does)
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.047
184/4

0/
Grietgen Willemsdr van Haerlem geboren huysvrou van Heynrick Ariensz soldaat heeft hier gewoont veertigh jaren
1581-09
Grietgen Willemsdr van Haerlem geboren huysvrou van Heynrick Ariensz soldaat heeft hier gewoont veertigh jaren
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Plaatsteeg.000.12
417/06
Hendrick Cornelisz {soldaat}
/
Hendrick Cornelisz soldaat broerssoldaat
1574-11-22
Jan Cornelisz, soldaat van de lijfwacht van de Prins van Oranje onder kapitein Alexander van Haulain en Hendrick Cornelisz, soldaat onder kapitein Tongerloo in garnizoen verblijvend te Woerden, beide poorters van Leiden
Volkstelling-1581 (bewoner)LangeMare.031-037
114/1
Hessel Claesz {soldaat}
3/
Hessel Claesz uuyt Vriesland soldaetsoldaet
1581-09
Hessel Claesz soldaet uuyt Vriesland
Volkstelling-1581 (bewoner)Molensteeg.014
69/1
Hendrick Maertensz {soldaat}
2/
Heynrick Maert soldaetsoldaet
1581-09
Heynrick Maert soldaet geb tot Meroot in Brabant
Volkstelling-1581 (vermelding)Nonnenveststeeg.006
168/1a
Gerrit {soldaat}
0/
huysvrou van Gherrit van Culenburch soldaet ix jaersoldaet
1581-09
Hillegont Philipsdr van Nucoop huysvrou van Gherrit van Culenburch soldaet ix jaer
Volkstelling-1581 (vermelding)Apothekersdijk.007
24/1a
Hans van Doornik {soldaat}
0/
huysvrou van Hans van Doornyck soldaetsoldaet
1581-09
Hans van Doornyck soldaet
Volkstelling-1581 (vermelding)OudeVest.043.2-045
115/10a

0/
huysvrouwe van Gerrit Jansz soldaat van Leydensoldaat
1581-09
Geerte Jacobsdr huysvrouwe van Gerrit Jansz soldaet van Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeVest.037-039
151/1
Jacob Jacobsz Schotman {soldaat}
3/
Jacob Jacobsz Schotmansoldaat
1581-09
Jacob Jacobsz Schotman soldaet
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Pieterskerkchoorsteeg.011
23/10a
Jacob Warnaertsz {speldenmaker}
/
Jacob Warnaertssoldaat
1576-01-21
Jacob Warnaerts
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Plaatsteeg.000.12
417/03
Jan Cornelisz {soldaat}
/
Jan Cornelisz soldaat broerssoldaat
1574-11-22
Jan Cornelisz, soldaat van de lijfwacht van de Prins van Oranje onder kapitein Alexander van Haulain en Hendrick Cornelisz, soldaat onder kapitein Tongerloo in garnizoen verblijvend te Woerden, beide poorters van Leiden
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)LangeMare.040-044
2/1

1/2-6-0/2-0-0
Jan Harmansz soldaetsoldaat
1606-08
Jan Harmansz. soldaet eygen[naer] ende gebruyckt opt aengeven van zijn persoon
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkstraat.004
162/1
Jan Jacobsz van den Berg {soldaat}
4/
Jan Jacobsz soldtsold
1581-09
Jan Jacobsz van Amsterdam heeft hier gewoont x jaren soldt
Volkstelling-1574 (bewoner)Plaatsteeg.000.12
42/1

4/
Jorys Cornelisz soldaet
Wolhuis
soldaet
1574-08-07
Jorys Cornelisz soldaet
Volkstelling-1581 (bewoner)Molensteeg.015
61/1
Louris Hendricksz {metselaar}
2/
Louris Heynrixcsz soldaetsoldaet
1581-09
Louris Heynrixcsz soldaet geb v Hilsem in Bruynswijck
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeVest.043.2-045
115/01
Louris Willemsz {soldaat}
12/
Louris Willemsz soldaetsoldaet
1581-09
Louris Willemsz soldaet van Culstaert alhier gewoont VII jaeren
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.072.2
170/1
Melchior Dircksz {schoenmaker}
/7
Melchior Dircxss soldaetsoldaet
1585
Melchior Dircxss soldaets huys verhuyrt es getaxeert op 7 gulden
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Breestraat.177.1
53/09a
Pieter Dircksz {boomgaardman}
/
Pieter Dircxsz
ondertrouw
soldaat hopman Schetter
1577-04-13
Pieter Dircxsz
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
111/53

/
Pieter Jacobsz de Vries soldaatsoldaat
1576-09-01
Pieter Jacobsz de Vries soldaat (met zijn vader Jacob Pieterz de Vries als borg)
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)
2/04a
Symon van Thiel
/
Simon van Thielsoldaat onder capt Reymast
1575-05-14
Simon van Thiel
Volkstelling-1581 (overledene)Middelweg.010-012
67/1a
Hendrick Gerritsz {soldaat}
0/
wed v Henrick Geritsz eertyts soldaetsoldaet
1581-09
Henrick Geritsz eertijts soldaet
Volkstelling-1581 (overledene)Hooglandsekerkchoorsteeg.002-004
162/1a
Michiel Hendricksz {soldaat}
0/
wed v Michiel Henricxz eertijts soldaetsoldaet
1581-09
wed v Michiel Henricxz eertijts soldaet
Volkstelling-1581 (overledene)OudeVest.035.1
157/1a
Hendrick Cornelisz {soldaat}
0/
wed van Henrick Cornelisz soldaetsoldaet
1581-09
Geertgen Cornelisdr wed van Henrick Cornlisz soldaet
Volkstelling-1581 (overledene)Breestraat.039
32/2a
Michiel {soldaat}
0/
wed van Michiel een soldaetsoldaet
1581-09
Aefgen Harcken wed van Michiel een soldaet