BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 25. Het maximum is 1000 records. Aantal = 1000.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
TiendePenning-1561 (eigenaar)Botermarkt.003
164/1

/20-0-0
(niet vermeld) schoenmakerschoenmaker
1561-12
(leeg) schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Korenbrugsteeg.002
46/04
Aelbrecht Anthonisz {schoenmaker}
/
Aalbrecht Anthonisz schoenmakerschoenmaker
1562-02-06
Aalbrecht Anthonisz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (borg)Middelstegracht.003
264/04
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aalbrecht Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1561-07-05
Adriaen Cornelisz Mijnheer wolwever (met Aalbrecht Hendricksz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)LangeMare.094
489/04
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aalbrecht Hendricksz schoenmaker
1571-03-06
Aalbrecht Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Bouwelouwensteeg.000.5
6/04
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aalbrecht Pietersz Tromp schoenmakerschoenmaker
1571-11-23
Aalbrecht Pietersz Tromp schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Bouwelouwensteeg.000.1
586/08
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aalbrecht Pietersz Tromper schoenmakerschoenmaker
1575-08-17
Pieter Claasz, snijder en Aalbrecht Pietersz Tromper, schoenmaker als voogden over Stijntgen en Pietergen, onmondige weeskinderen van Simon Claasz
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Bouwelouwensteeg.000.1
587/08
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aalbrecht Pietersz Tromper schoenmakerschoenmaker
1575-08-17
Pieter Claasz, snijder en Aalbrecht Pietersz Tromper, schoenmaker als voogden over Stijntgen en Pietergen, onmondige weeskinderen van Simon Claasz
Waarboek-67 C-1563 (koper)Bouwelouwensteeg.013
224/05
Aelbrecht Anthonisz {schoenmaker}
/
Aalbrecht Thonisz schoenmakerschoenmaker
1564-09-20
Aalbrecht Thonisz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Korenbrugsteeg.002
267/03
Aelbrecht Anthonisz {schoenmaker}
/
Aalbrecht Thonisz schoenmakerschoenmaker
1565-01-08
Aalbrecht Thonisz schoenmaker (met zijn oom Jacob Foyenz glazenier als borg)
Grote-Bewijzen-B (belending)Hooigracht.044
909/08

/
Abraham Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1571-01-10
Abraham Pietersz schoemaecker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.022
279/07
Abraham Willemsz {schoenmaker}
/
Abraham Willemsz schoemaickerschoemaicker
1563-02-25
Abraham Willemsz schoemaicker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.022
395/07
Abraham Willemsz {schoenmaker}
/
Abraham Willemsz schoenmaeckerschoenmaecker
1565-08-30
Abraham Willemsz schoenmaecker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Middelstegracht.022
189/04
Abraham Willemsz {schoenmaker}
/
Abraham Willemsz schoenmakerschoenmaker
1561-03-11
Abraham Willemsz schoenmaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Sterrenwachtlaan.000.08b
102/1

/1-0-0
Adam Gerytsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Adam Gerytsz schoemaecker
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Hogewoerd.026
109/10a
Olof Meesz {vleeshouwer}
/
Adolph Bartolomeesz
ondertrouw
schoenmaker
1582-07-28
Adolph Bartolomeesz
Waarboek-67 C-1563 (koper)
179/53

/
Adriaan Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1564-06-16
Adriaan Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)OudeRijn.053
198/03
Adriaen Cornelisz Henneman
/
Adriaan Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1564-07-17
Adriaan Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
503/03

/
Adriaan Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1566-04-08
Adriaan Cornelisz schoenmaker (met zijn vader Cornelis Vranckenz als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.054
606/03
Adriaen Cornelisz {schoenmaker}
/
Adriaan Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1567-01-11
Adriaan Cornelisz schoenmaker (met Claas Pietersz schipper als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Noordeinde.053
139/03

/
Adriaan Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1568-10-22
Adriaan Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (borg)Papengracht.029.1
131/04

/
Adriaan Harmansz schoenmakerschoenmaker
1568-08-24
Gijsbrecht Cornelisz goudsmid (met Adriaan Harmansz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Kaiserstraat.024.3
645/03
Adriaen Harmensz {schoenmaker}
/
Adriaan Hermansz schoenmakerschoenmaker
1567-04-22
Adriaan Hermansz schoenmaker (met Jan Willemsz metselaar als borg)
TiendePenning-1561 (huurder)Noordeinde.046
836/1

/9-0-0
Adriaen Corneliszschoenmaker
1561-12
Adriaen Cornelisz
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Rapenburg.054
129/03
Adriaen Cornelisz {schoenmaker}
/
Adriaen Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1566-06-06
Adriaen Cornelisz schoemaecker
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.036
1260/1
Adriaen Cornelisz Henneman
/
Adriaen Cornelisz schoemakerschoemaker
1588~1597
Adriaen Cornelisz schoemaker
Waarboek-67 B-1562 (koper)OudeRijn.053
114/05
Adriaen Cornelisz Henneman
/
Adriaen Cornelisz schoenmaeckerschoenmaecker
1562-05-20
Adriaan Cornelisz schoenmaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.022
18/3
Adriaen Fransz {schoenmaker}
0/
Adriaen Fransz bestorven kint van Frans Corssen schoemaecker ouer 18 jarenschoemaecker
1581-09
Adriaen Fransz bestorven kint van Frans Corssen schoemaecker over 18 jaeren
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Levendaal.019-021
21/04
Adriaen Harmensz {schoenmaker}
/
Adriaen Harmansz, schoenmakerschoenmaker
1577-08-27
Adriaen Harmansz, schoenmaker (½)
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Levendaal.019-021
22/04
Adriaen Harmensz {schoenmaker}
/
Adriaen Harmansz, schoenmakerschoenmaker
1577-08-27
Adriaen Harmansz, schoenmaker (½)
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.049
789/07
Adriaen Huigenz {schoenmaker}
/
Adriaen Huygensz schoemaeckerschoemaecker
1558-11-29
Geryt Willemsz brouwer en Adriaen Huygensz schoemaecker voochden
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hogewoerd.031
75/04
Adriaen Huigenz {schoenmaker}
/
Adriaen Huygensz schoenmakerschoenmaker
1560-09-30
Adriaen Huygensz schoenmaker
GedwongenLening-1576 (overledene)Hogewoerd.031
18/1a
Adriaen Huigenz {schoenmaker}
/0
Adriaen Huygenz schounmaeckerschounmaecker
1576
Marie Paetz wedue van Adriaen Huygenz schounmaecker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.031
1389/1
Adriaen Huigenz {schoenmaker}
/9-0-0
Adriaen Huygenz [Paedts] schoenmakerschoenmaker
1561-12
Adriaen Huygenz [Paedts] schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Paradijssteeg.014-016
571/12
Adriaen Pietersz Vergeyl
/
Adriaen Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1566-10-03
Adriaen Pietersz schoemaeckers erve
Waarboek-67 A-1560 (koper)Paradijssteeg.014-016
121/09
Adriaen Pietersz Vergeyl
/
Adriaen Pietersz schoenmakerschoenmaker
1560-12-30
Adriaen Pietersz schoenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)LangeMare.108
2272/1
Adriaen Pietersz Vergeyl
/9-0-0
Adriaen Pietersz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Adriaen Pietersz schoenmaker
Grote-Bewijzen-B (voogd)Haarlemmerstraat.037-039
878/13
Adriaen Pietersz Vergeyl
/
Adriaen Pietersz scoemakerscoemaker
1568-02-18
Jan Fransz smit en Adriaen Pietersz scoemaker voogden
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.024
270/05

/
Adriaen Willemsz schoemaickerschoemaicker
1552-05-18
Adriaen Willemsz schoemaicker
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.136
400/03
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Adries Huygensz schoemaeckerschoemaecker
1583-09-16
Adries Huygensz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)OudeRijn.176-178
446/07

/
Adryaen Cornelisz schoemaecker tot Catwijk op't Zee
schuldeiser voor een bedrag van 100 gulden van het kamertje in Lisse
schoemaecker
1583-11-23
Adryaen Cornelis z schoemaecker tot Catwijk op't Zee
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Noordeinde.021
356/05
Aechte Vincentendr {Noordeinde}
/
Aechte Vincentendr noch niet voljaert zijndeschoemaker
1583-08-06
Frederic Aerntsz waerdt in de Valck ende Aelbert Henricxz schoemaker in den name ende als voochden van Aechte Vincentendr noch niet voljaert zijnde
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.073
270/08
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbecht Heynricxz schoemaeckerschoemaecker
1583-06-14
Aelbecht Heynricxz schoemaecker
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hogewoerd.054
972/07
Aelbrecht Cornelisz van Berckendael
/
Aelbert Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1575-07-08
Aelbert Cornelisz schoemaecker
Grafboek-PAN (zaakkoper)OudeRijn.073
10202/2
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbert Heijnricxz scoemakerscoemaker
1585-01-30
Aelbert Heijnricxz scoemaker
Grote-Bewijzen-B (voogd)Noordeinde.023-025
967/16
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbert Henricksz schoemaeckerschoemaecker
1575-07-31
Aelbert Henricksz schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Noordeinde.020
122/05
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbert Henricksz schoenmakerschoenmaker
1578-12-29
Dirck Claesz Moy in De Gulden Wagen, Frederick Arentsz in De Witte Valc en Aelbert Henricksz schoenmaker (als voogden van de zusjes Aechte en Elizabeth Vincentendr, weeskinderen van Vincent Jansz in De Gulden Wagen)
Omslag-1575 (eigenaar)OudeRijn.073
30/1
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/14/2-4-9-ob
Aelbert Henricxsz schoemaeckerschoemaecker
1575-09-01
Aelbert Henricxsz, schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Noordeinde.021
356/04
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbert Henricxz schoemakerschoemaker
1583-08-06
Frederic Aerntsz waerdt in de Valck ende Aelbert Henricxz schoemaker in den name ende als voochden van Aechte Vincentendr noch niet voljaert zijnde
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Noordeinde.020
117/06
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbert Henricxz schoenmakerschoenmaker
1578-12-16
Aelbert Henricxz, schoenmaker
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.073
38/1
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/9/9
Aelbert Henricxz scoemakerscoemaker
1574-06-18
Aelbert Henricxz, scoemaker
Voogdenboek-A (voogd)Noordeinde.023-025
3/02
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbert Henrixsz schoemaeckerschoemaker
1575-05-27
Pieter Claesz snijder en Pieter Aelbertsz Tromper voogden
Omslag-1583 (bewoner)OudeRijn.073
64/1
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/14
Aelbert Henrixz schoemaeckerschoemaecker
1583-07-14
Aelbert Henrixz, schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.073
99/20
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbert Heyndricxsz schoemaeckerschoemaecker
1578-11-01
Aelbert Heyndricxsz schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Rapenburg.028.6
153/06
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aelbert Pietersz schoemakerschoemaker
1579-02-15
aen d'ander zijde Aelbert Pietersz, schoemaker
Voogdenboek-A (voogd)Hogewoerd.026
209/02
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aelbert Pietersz Tromper schoemaeckerschoemaecker
1581-01-20
Ghijsbert Hubertsz herbergier tot Leiderdorp absent en Aelbert Pietersz Tromper schoemaecker tot Leiden present zijnde behuwde omen zijn tot voogden
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hogewoerd.022
408/07
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aelbert Pietersz Tromper schoemaeckerschoemaecker
1582-07-30
Aelbert Pietersz Tromper schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hogewoerd.022
16/05
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aelbert Pietersz Tromper schoemaeckerschoemaecker
1582-09-18
Aelbert Pietersz Tromper schoemaecker
Voogdenboek-A (overledene)Hogewoerd.026
209/11
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aelbert Pietersz Tromper schoemaeckerschoemaecker
1591-08-09
Mits het overlijden van Albert Pietersz en de absentie van Ghijsbert Hubertsz mitsgaders het overlijden van de moeder zijn tot voogden van deze vijf oudste (het zesde is overleden) geordonneerd
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.022
12/1
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
3/
Aelbert Pietersz Tromper scoemaker schutterscoemaker
1581-09
Aelbert Pietersz Tromper scoemaker schutter
Waarboek-67 G-1578 (belending)Rapenburg.028.6
154/06
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aelbert Pietersz, schoemakerschoemaker
1579-02-15
Aelbert Pietersz, schoemaker
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Noordeinde.023-025
534/03
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelberth Henricxz schoemaeckerschoemaecker
1575-06-03
Aelberth Henricxz schoemaecker en Fredrick Arentsz, wagenaar als voogden over de drie onmondige weeskinderen van Vincent Jansz en Geertruyt Arentsdr (†), te weten Anna (17), Aagte (24) en Elisabeth (10)
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.073
90/1
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/12/0-24
Aelbrech Heynderickz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Aelbrech Heynderickz schoemacker
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Botermarkt.011
15/05

/
Aelbrecht Gerytsz den Hartoech schoemaickerschoenmaker
1541-04-02
Aelbrecht Gerytsz den Hartoech schoemaicker
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Hooigracht.055
213/05
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Heijndricxsz, schoenmakerschoenmaker
1579-04-10
Aelbrecht Heijndricxsz, schoenmaker, als erfgenaam van Cornelis Aelbrechtsz, zijn zoon
Omslag-1573 (bewoner)OudeRijn.073
48/1
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/0-20
Aelbrecht Heindricxsz scoenmakerscoenmaker
1573-12-19
Aelbrecht Heindricxsz, scoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Noordeinde.050
107/09
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1576
Aelbrecht Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Hooigracht.025.1
372/05
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Hendricksz schoenmaker haer vaderschoenmaker
1577-11-15
Aeltgen Aelbrechtsdr weduwe van Hendrick Hendricksz van Breda (bijgestaan door haar vader Aelbrecht Hendricksz schoenmaker)
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeRijn.073
407/07
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Hendricxz, schoemaeckerschoemaecker
1581-05-03
tot achter aen Aelbrecht Hendricxz, schoemaeckers erve
Waarboek-67 C-1563 (belending)OudeRijn.073
354/05
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Henricxz schoemaeckerschoemaecker
1565-06-06
Aelbrecht Henricxz schoemaecker
Waarboek-67 D-1567 (belending)OudeRijn.073
49/08
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Henricxz schoemaeckerschoenmaker
1568-01-04
Aelbrecht Henricxz schoemaecker
GedwongenLening-1572 (bewoner)OudeRijn.073
1/1
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/12
Aelbrecht Henricxz schoemaeckerschoemaker
1572-11-28
Aelbrecht Henricxz, schoemaecker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.186
246/09
Aelbrecht Hendricksz {drukker}
/
Aelbrecht Henricxz schoemakerschoemaker
1563-01-12
Aelbrecht Henricxz schoemaker
Waarboek-67 F-1576 (belending)OudeRijn.073
210/07
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Heyndricxsz schoemaeckerschoemaecker
1577-03-30
Aelbrecht Heyndricxsz schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Noordeinde.022.1
85/06
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Heyndricxsz schoenmakerschoenmaker
1578-10-20
Frederick Arentsz in de Witten Valck en Aelbrecht Heyndricxsz schoenmaker beiden voogden over Aechte ende Elizabeth Vincenten dochteren gesusteren onmondige ende naegelaeten weeskinderen van Vincent Jansz in den Gulden wagen van Vincent Jansz in den Gulden wagen
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Noordeinde.023-025
86/05
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Heyndricxsz schoenmakerschoenmaker
1578-10-20
Frederick Adriaensz waard in de Witte Valck oom van vrouw van Dirck Claesz en Aelbrecht Heyndricxsz schoenmaker en zijn neef beiden voogden van Elizabeth en Aechte zijn minderjarige schoonzusjes en weeskinderen van Vincent Janz in de Gulden Wagen
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Noordeinde.023-025
87/04
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Heyndricxsz schoenmakerschoenmaker
1578-10-20
Frederick Arentsz waard in de Witte Valck (oom) en Aelbrecht Heyndricxsz schoenmaker (neef) voogden van Elizabeth en Aechte dochters en weeskinderen van Vincent Jansz in de Gulden Wagen
Waarboek-67 M-1584 (belending)OudeRijn.073
61/09
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Heyndricxz schoemaeckerschoemaecker
1585-02-06
Aelbrecht Heyndricxz schoemaecker
Waarboek-67 M-1584 (belending)OudeRijn.073
65/08
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Heyndricxz schoemaeckerschoemaecker
1585-02-06
Jan Claesz ende Aelbrecht Heyndricxz schoemaecker
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.073
2008/1
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/15-0-0
Aelbrecht Heyndricxz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Aelbrecht Heyndricxz schoenmaker
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeRijn.073
406/09
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Heyndricxz, schoemaeckerschoemaecker
1581-05-03
tot achter aen Aelbrecht Heyndricxz, schoemaeckers erve
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeRijn.073
313/09
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Heyndrycxz schoemaeckersschoemaeckers
1581-02-25
Aelbrecht Heyndrycxz schoemaeckers
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.073
89/7
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
0/
Aelbrecht Heynricszschoemaecker
1581-09
Aelbrecht Heynricxz schoemaker
Waarboek-67 D-1567 (belending)OudeRijn.073
258/05
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Heynricxz schoemaeckerschoemaecker
1569-12-01
Aelbrecht Heynricxz schoemaecker
Grachtenboek-59 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.000.5
170/1
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aelbrecht Pietersz schoemakerschoemaker
1586-06-26
Aelbrecht Pietersz schoemaker
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Rapenburg.028.6
220/03
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aelbrecht Pietersz Tromper schoemaeckerschoemaecker
1580-10-24
Aelbrecht Pietersz Tromper schoemaecker man en voocht van Belitgen Huygendr en hemzelve en als oom ende voocht van Lysbeth Huygendr daer vooren hij hem mitsdezen starcmaecte
Waarboek-67 M-1584 (belending)
147/08

/
Aelbrecht Pietersz van der Sande schoemaeckers erveschoemaecker
1585-04-24
Aelbrecht Pietersz van der Sande schoemaeckers erve
Waarboek-67 M-1584 (belending)
148/08

/
Aelbrecht Pietersz van der Sande schoemaeckers erveschoemaecker
1585-04-24
Aelbrecht Pietersz van der Sande schoemaeckers erve
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Hooigracht.055
211/03
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrechts Heijnricxz schoenmaker
Aelbrechts Heijnricxz, schoenmaker, als erfgenaam van Cornelis Aelbrechtsz, zijn zoon
schoenmaker
1579-04-10
Aelbrechts Heijnricxz, schoenmaker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.019
9/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
4/9-8-0/6-0-0
Aerent Pietersz Graeff schoemaeckersschoemaecker
1606-08
Aerent Pietersz Graeff schoemaeckers huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op zijn aengeven
Waarboek-67 M-1584 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.019
147/09
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/
Aerent Pietersz schoemaeckers erveschoemaecker
1585-04-24
Aerent Pietersz schoemaeckers erve
Waarboek-67 M-1584 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.019
148/09
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/
Aerent Pietersz schoemaeckers erveschoemaecker
1585-04-24
Aerent Pietersz schoemaeckers erve
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.019
62/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/-
Aerent Pieterszoon schoemaeckers achterhuysschoemaecker
1585
Aerent Pieterszoon schoemaeckers achterhuys mit zijn plaetse off tuyn, es getacxeert mit 't voorhuys, hier niet
Omslag-1575 (eigenaar)Nieuwsteeg.043.2
73/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/niet
Aerndt Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1575-09-01
Aerndt Pietersz, schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.024
219/1

/4-0-0
Aernt Aerntsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Aernt Aerntsz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Scheepmakersteeg.002.2
188/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/2-0-0
Aernt Pieterss Graeff schoemaeckerschoemaecker
1601
Aernt Pieterss Graeff schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.019
64/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/0-0-0
Aernt Pietersz Graeff schoemaeckers achterhuysschoemaecker
1601
Aernt Pietersz Graeff schoemaeckers achterhuys
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.019
85/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/12
Aernt Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Aernt Pietersz schoemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.019
85/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/12
Aernt Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1583-07-14
Aernt Pietersz, schoemaecker
Waarboek-67 M-1584 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.019
139/09
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/
Aernt Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1585-04-20
Aernt Pietersz schoemaecker
Voogdenboek-A (voogd)LangeMare.059
240/02
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/
Aernt Pietersz schoemaecker naneefschoemaecker
1581-11-24
Joris Willemsz van Dobben alias Thartgen bode van de hoogheemraden van Rijnland oom en Aernt Pietersz schoemaecker naneef en mede voogden
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.019
152/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
6/
Aernt Pietersz schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Aernt Pietersz schoemaecker schutter
Voogdenboek-A (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.019
195/05
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/
Aernt Pietersz schomaker (sic)schomaker
1580-06-08
Aernt Pietersz schomaker (sic) mede voogd tot zijn assistentie
Vetus-1585 (eigenaar)Scheepmakersteeg.002.2
173/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/5
Aernt Pieterszoon Graef schoemaeckerschoemaecker
1585
Aernt Pieterszoon Graef, schoemaeckers, een camer verhuyert; es getacxeert op 5 gulden
GedwongenLening-1599 (bewoner)LangeMare.054
1/1
Arent Willemsz Cock
/15/niet
Aernt Willemsz Cock, schoemaecker
gestelt op 15 gulden, mer alsoe hij hem mit eede heeft geexpurgeert hier
schoemaecker
1599
Aernt Willemsz Cock, schoemaecker
Waarboek-67 F-1576 (voogd)LangeMare.098
462/10
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Albert Pietersz Tromper schoenmaker neefschoenmaker
1578-02-21
Pieter Claes Simonsz, oom en Albert Pietersz Tromper, schoenmaker, neef, als voogden van Christina en Pietertgen, weeskinderen van voornoemde Simon Claesz
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.072-074
71/1
Jan Adriaensz {schoenmaker}
/8
aldaer Jan Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
aldaer Jan Adriaensz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Paradijssteeg.018
61/1

/2-0-0
Allert Vermersch schoemaecker ende Roeloff Jansss loywerffschoemaecker
1601
Allert Vermersch, schoemaecker ende Roeloff Janss.s loywerff
Waarboek-67 J-1581 (koper)Breestraat.138
432/05
Ambrosius Pietersz {schoenmaker}
/
Ambrosius Pieters schoemaeckerschoemaecker
1582-08-20
Ambrosius Pieters schoemaecker
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Breestraat.138
132/01a
Ambrosius Pietersz {schoenmaker}
/
Ambrosius Pietersz
ondertrouw; Leyden
schoenmaker
1582-06-16
Ambrosius Pietersz
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Breestraat.138
431/04
Ambrosius Pietersz {schoenmaker}
/
Ambrosius Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1582-08 (ongedateerd)
Ambrosius Pietersz schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Breestraat.138
433/04
Ambrosius Pietersz {schoenmaker}
/
Ambrosius Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1582-08-20
Ambrosius Pietersz schoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.138
127/1
Ambrosius Pietersz {schoenmaker}
/12
Ambrosius Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1585
Ambrosius Pietersz schoemaecker
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.007-008
288/02
Ambrosius Pietersz {schoenmaker}
/
Ambrosius Pietersz schoemaker behuwde oomschoemaker
1583-06-03
Govert Henrixsz grootvader en Ambrosius Pietersz schoemaker behuwde oom zijn tot voogden geordonneerd
Waarboek-67 L-1584 (belending)Vliet.006-008
109/09
Andries Michielsz {schoenmaker}
/
Andries Chielen schoemaeckerschoemaecker
1584-05-05
Andries Chieln schoemaecker's erve
Waarboek-67 B-1562 (belending)JanVossensteeg.058-060
181/11
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Hugensz schoemakerschoemaker
1562-09-25
Andries Hugensz schoemaker
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hogewoerd.031
855/12
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Hugensz scoemakerscoemaker
1564-11-10
Andries Hugensz scoemaker en Jacop Jacopsz bode metten roede voogden
TiendePenning-1557 (huurder)Haarlemmerstraat.118-120
104/1
Andries Huigenz {schoenmaker}
/16/1-12
Andries Huygensz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Andries Huygensz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Duizenddraadsteeg.011-017
146/1
Andries Huigenz {schoenmaker}
/0/0-0
Andries Huygensz schoemacker
1 st
schoemacker
1558-06-08
Andries Huygensz schoemacker
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.136
386/04
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoemaeckerschoemaecker
1579-10-13
Andries Huygensz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.136
71/06
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoemaeckerschoemaecker
1580-03-15
Andries Huygensz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.136
72/07
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoemaeckerschoemaecker
1580-05-19
Andries Huygensz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.136
85/04
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoemaeckerschoemaecker
1582-12-17
Andries Huygensz schoemaecker voor hem zijde erven ende naecomelingen
Glippers-1576 (bewoner)Haarlemmerstraat.136
94/1
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoemaker
onzeker, overleden in 1576?
schoemaker
1577-06-06
Andries Huygensz schoemaker
Waarboek-67 J-1581 (borg)Vliet.039
229/04
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoemakerschoemaker
1582-02-24
Andries Huygensz schoemaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)JanVossensteeg.058-060
135/03
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoenmakerschoenmaker
1562-06-16
Andries Huygensz schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (voogd)OudeRijn.041
168/07
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoenmakerschoenmaker
1562-08-22
Adriaen Engelsz snijder en Andries Huygensz schoenmaker als voogden over Barent en Jan onmondige weeskinderen van Jacob Barentsz korenmeter en Cunera Gerritssdr
Waarboek-67 C-1563 (borg)Pieterskerkgracht.001-003
63/08

/
Andries Huygensz schoenmakerschoenmaker
1563-11-16
Andries Huygensz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Stadsvrijdom.006
290/53
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoenmakerschoenmaker
1565-02-13
Andries Huygensz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (borg)Hooigracht.066-068
463/04
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoenmakerschoenmaker
1566-01-22
Engel Hendricksz boomgaardman (met Andries Huygensz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.136
550/05
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoenmakerschoenmaker
1566-08-02
Andries Huygensz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.135.1
237/03
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoenmakerschoenmaker
1569-08-13
Andries Huygensz schoenmaker
Waarboek-67 G-1578 (borg)Hooigracht.081
447/04
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoenmakerschoenmaker
1579-12-21
borg Andries Huygensz schoenmaker
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Stadsvrijdom.006
435/03
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoenmaker poorter van Leidenschoenmaker
1579-12-11
Andries Huygensz schoenmaker poorter van Leiden
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.135.1
2439/1
Andries Huigenz {schoenmaker}
/12-0-0
Andries Huygenzschoenmaker
1561-12
Andries Huygenz
TiendePenning-1557 (eigenaar)JanVossensteeg.058-060
118/2
Andries Huigenz {schoenmaker}
/7/0-14
Andries Huygenz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Andries Huygenz schoemacker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.136
389/16
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygenz schoenmaeckerschoenmaecker
1582-07
Andries Huygenz schoenmaecker
Waarboek-67 A-1560 (belending)JanVossensteeg.058-060
360/10
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygenz scoemaeckerscoemaecker
1561-11-22
Andries Huygenz scoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Vliet.006-008
1198/1
Andries Michielsz {schoenmaker}
/16
Andries Michielss schoemaeckerschoemaecker
1585
Andries Michielss schoemaeckers huys verhuyert es getacxeert op 16 gulden
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Vliet.006-008
75/11a
Andries Michielsz {schoenmaker}
/
Andries Michielsz
ondertrouw
schoenmaker
1578-12-27
Andries Michielsz
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.006-008
22/1
Andries Michielsz {schoenmaker}
5/
Andries Michielsz Mr schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Andries Michielsz Mr schoemaecker schutter
Kerven-1581 (bewoner)Vliet.006-008
10/1
Andries Michielsz {schoenmaker}
/13
Andries Michielsz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Andries Michielsz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (koper)Ketelboetersteeg.017.5
160/05
Andries Michielsz {schoenmaker}
/
Andries Michielsz schoemaeckerschoemaecker
1583-04-16
Andries Michielsz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Ketelboetersteeg.017.5
161/03
Andries Michielsz {schoenmaker}
/
Andries Michielsz schoemaeckerschoemaecker
1583-04-16
Andries Michielsz schoemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Vliet.006-008
10/1
Andries Michielsz {schoenmaker}
/13
Andries Michielsz schoemaeckerschoemaecker
1583-07-14
Andries Michielsz, schoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Ketelboetersteeg.017.5
130/1
Andries Michielsz {schoenmaker}
/10
Andries Michielsz schoemaeckerschoemaecker
1585
Andries Michielszoon schoemaeckers huys, es getacxeert op 10 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Ketelboetersteeg.017.5
159/1
Andries Michielsz {schoenmaker}
/3-4-0
Andries Michielsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Andries Michielsz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.04
271/1
Andries Michielsz {schoenmaker}
/1-12-0
Andries Michielsz schoenmaeckerschoenmaecker
1601
Andries Michielsz schoenmaecker
Waarboek-67 G-1578 (koper)Vliet.006-008
454/08
Andries Michielsz {schoenmaker}
/
Andries Michielsz schoenmakerschoenmaker
1580-01-01
Andries Michielsz schoenmaker
Grote-Bewijzen-C (belending)Vliet.006-008
37/17
Andries Michielsz {schoenmaker}
/
Andries Michielszn schoemaeckerschoemaecker
1580-11-07
Andries Michielszn schoemaecker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.130
205/1
Anthonis Aelbrechtsz {schoenmaker}
/7-0-0
Anthonis Aelbrechtszschoenmaker
1561-12
Anthonis Aelbrechtsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.130
81/1
Anthonis Aelbrechtsz {schoenmaker}
/6/0-0
Anthonis Aelbrechtsz schoemaeckerschoemaecker
1558-06-08
Anthonis Aelbrechtsz schoemaecker
Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Hooigracht.039-041
139/20
Anthonis Aelbrechtsz {schoenmaker}
/
Anthonis Aelbrechtsz schoemaeckerschoemaecker
1567-07-19
Anthonis Aelbrechtsz schoemaecker
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Haarlemmerstraat.185-187
33/03
Anthonis Bouwensz {schoenmaker}
/
Anthonis Bouwensz lely schoemaeckerschoemaecker
1584-02-09
Anthonis Bouwensz lely schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (koper)Haarlemmerstraat.185-187
136/13
Anthonis Bouwensz {schoenmaker}
/
Anthonis Bouwensz schoemaeckerschoemaecker
1583-02-28
Anthonis Bouwensz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.185-187
137/13
Anthonis Bouwensz {schoenmaker}
/
Anthonis Bouwensz schoemaickerschoemaicker
1583-02-28
Anthonis Bouwensz schoemaicker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Apothekersdijk.028.1
430/04
Anthonis Bouwensz {schoenmaker}
/
Anthonis Bouwensz schoenmakerschoenmaker
1575-01-14
Anthonis Bouwensz schoenmaker
Waarboek-67 G-1578 (koper)Houtstraat.002
323/07
Anthonis Bouwensz {schoenmaker}
/
Anthonis Bouwensz schoenmakerschoenmaker
1579-07-21
Anthonis Bouwensz, schoenmaker, poorter
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.033
62/1
Anthonis Cornelisz {schoenmaker}
/7-14-0
Anthonis Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1601
Anthonis Cornelisz schoemaecker
Grote-Bewijzen-C (echtgenoot)Haarlemmerstraat.114
97/21
Anthonis Cornelisz {schoenmaker}
/
Anthonis Cornelisz schoemaecker burger alhierschoemaecker
1603-05-13
Anthonis Cornelisz schoemaecker burger alhier als man ende voogd van Annetgen Cornelisdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.033
61/1
Anthonis Cornelisz {schoenmaker}
/0-0-0
Anthonis Cornelisz schoemaeckers achterhuysschoemaecker
1601
Anthonis Cornelisz schoemaeckers achterhuys
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.024.2
340/03
Anthonis Dircksz {schoenmaker}
/
Anthonis Dircksz schoenmakerschoenmaker
1561-10-21
Anthonis Dircksz schoenmaker (met zijn zoon Dirck Anthonisz zeilmaker als borg)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.024.2
1713/1
Anthonis Dircksz {schoenmaker}
/6-0-0
Anthonis Dircxz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Anthonis Dircxz schoenmaker
Grachtenboek-59 (eigenaar)Paradijssteeg.018
70/1

/
Anthonis Jorisz schoemakerschoemaker
1586-06-26
Anthonis Jorisz schoemaker
Waarboek-67 L-1584 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.019
122/09
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/
Arens Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1584-05-19
Arens Pietersz schoemaecker
Waarboek-67 M-1584 (koper)Vliet.024
243/05

/
Arent Ariensz schoemaeckerschoemaecker
1585-07-22
Arent Ariensz schoemaecker
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Vliet.024
244/04

/
Arent Arienszoon schoemaeckerschoemaecker
1585-07-22
Arent Arienszoon schoemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Haarlemmerstraat.134
109/3.2.2.5
Arent Hendricksz {schoenmaker}
/
Arent Heydricxz schoemakerschoemaker
1580-11-22
Arent Heydricxz schoemaker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Nieuwsteeg.043.2
15/10
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/
Arent Pieter Arentsz schoemaeckerschoemaecker
1578-07-17
Arent Pieter Arentsz schoemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Pieterskerkchoorsteeg.019
106/1.2.7.3
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/
Arent Pieterszschoemaker
1580-11-22
Arent Pietersz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Scheepmakersteeg.002.2
353/10
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/
Arent Pietersz schoemaeckerschoenmaker
1577-10-29
Arent Pietersz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Nieuwsteeg.043.2
192/03
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/
Arent Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1583-04-22
Arent Pietersz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.019
256/10
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/
Arent Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1583-05-31
Arent Pietersz schoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.019
9/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/20
Arent Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1585
Arent Pieterszoon schoemaeckers huys, es getacxeert op 20 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.019
9/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/7-10-0
Arent Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1601
Arent Pietersz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Nieuwsteeg.043.2
191/03
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/
Arent Pietersz schoemaecker poorterschoemaecker
1583-04-22
Arent Pietersz schoemaecker poorter
Waarboek-67 G-1578 (borg)Breestraat.076.2
304/05
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/
Arent Pietersz schoemakerschoemaker
1579-06-15
Arent Pietersz schoemaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.031
174/1
Adriaen Huigenz {schoenmaker}
/8/0-16
Arien Huygenz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Arien Huygenz schoemacker
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.136
107/1
Andries Huigenz {schoenmaker}
4/
Arys Huygenss schoemaecker bonmeesterschoemaecker
1581-09
Arys Huygenss schoemaecker bonmeester
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.136
35/1
Andries Huigenz {schoenmaker}
/2
Arys Huygensz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Arys Huygensz schoemaecker
Volkstelling-1581 (teller)LangeMare.046
0/0g
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Arys Huygensz schoemaker (bonmeesteren)schoemaker
1581-09
Arys Huygensz schoemaker (bonmeesteren)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.043
4/1
Barent Willemsz van Bijlevelt
/0-0-0
Baernt ende Cornelis Willemszonen van Bijlevelt schoemaeckersschoemaecker
1601
Baernt en Cornelis Willemszoonen van Bijlevelt
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.043
4/2
Cornelis Willemsz van Bijlevelt
/0-0-0
Baernt ende Cornelis Willemszonen van Bijlevelt schoemaeckersschoemaecker
1601
Baernt en Cornelis Willemszoonen van Bijlevelt
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Vliet.043
4/1
Barent Willemsz van Bijlevelt
6/8-3-0/9-0-0
Barent Willemszoonen schoenmaeckersschoenmaecker
1606-08
Barent ende Cornelis Willemszoonen, schoenmaeckers, door 't aengeven van Cornelis Willemszoon
Ondertrouw-NH-D (bruidegom)Diefsteeg.006.1
177/07a
Bartholomeus Woutersz {schoenmaker}
/
Bartholomees Wouters Vos
ondertrouw
schoenmaker
1602-04-19
Bartholomees Wouters Vos
Verponding-1644 (eigenaar)Diefsteeg.006.1
25/1
Bartholomeus Woutersz {schoenmaker}
/10-0
Bartholomeus Wouters schoenmaeckerschoenmaecker
1644
Bartholomeus Wouters schoenmaecker
Verponding-1632 (eigenaar)Diefsteeg.006.1
25/1
Bartholomeus Woutersz {schoenmaker}
/2-10
Bartholomeus Woutersz schoenmaeckerschoenmaecker
1632
Bartholomeus Woutersz schoenmaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.139
398/10
Benedictus Jansz {schoenmaker}
/
Benedictus Jansz schoemaeckerschoemaecker
1565-09-05
Benedictus Jansz schoemaeckers schuyr
Waarboek-67 C-1563 (koper)Breestraat.139
330/04
Benedictus Jansz {schoenmaker}
/
Benedictus Jansz schoenmakerschoenmaker
1565-04-27
Benedictus Jansz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Breestraat.141
327/05
Benedictus Jansz {schoenmaker}
/
Benedictus Jansz schoenmakerschoenmaker
1570-04-01
Benedictus Jansz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Ketelboetersteeg.008
423/03
Benedictus Jansz {schoenmaker}
/
Benedictus Jansz schoenmakerschoenmaker
1570-11-03
Benedictus Jansz schoenmaker poorter van Leiden (met Jasper Cornelisz metselaar als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Breestraat.141
504/03
Benedictus Jansz {schoenmaker}
/
Benedictus Jansz schoenmakerschoenmaker
1571-04-04
Benedictus Jansz schoenmaker
Omslag-1573 (bewoner)Breestraat.139
23/1
Benedictus Jansz {schoenmaker}
/0-6
Benedictus Jansz schoenmakerschoenmaker
1573-12-19
Benedictus Jansz schoenmaker
Volkstelling-1581 (overledene)Hooglandsekerkgracht.022
18/3a
Frans Corsz {schoenmaker}
0/
bestorven kint van Frans Corssen schoemaeckerschoemaecker
1581-09
Adriaen Fransz bestorven kint van Frans Corssen schoemaecker over 18 jaeren
Volkstelling-1581 (overledene)Apothekersdijk.027
8/4a
Cornelis Adriaensz {schoenmaker}
0/
besturven zoon van Cornelis Adriaensz schoemaecker uyten Haechschoemaecker
1581-09
Pieter besturven zoon van Cornelis Adriaensz schoemaecker uyten Haech
Voogdenboek-A (overledene)Bouwelouwensteeg.000.5
159/03
Bouwen Cornelisz {schoenmaker}
/
Bouwen Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1578-12-19
Bouwen Cornelisz schoemaecker gewonnen bij Elizabet Willemsdr
Waarboek-67 M-1584 (overledene)Hooglandsekerkgracht.012
174/06
Bouwen Cornelisz {schoenmaker}
/
Bouwen Cornelisz schoemaecker zgschoemaecker
1585-05-06
Willem Bouwensz naergelaten weeskindt van Bouwen Cornelisz schoemaecker zg gewonnen bij Elizabeth Willemsdr
Waarboek-67 B-1562 (koper)
315/53
Bouwen Cornelisz {schoenmaker}
/
Bouwen Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1563-04-15
Bouwen Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Bouwelouwensteeg.000.5
17/05
Bouwen Cornelisz {schoenmaker}
/
Bouwen Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1563-08-03
Bouwen Cornelisz schoenmaker
TiendePenning-1557 (overledene)Vliet.041
114/1a
Bouwen Gerritsz van Dorp
/8/0-16
Bouwen Gerytsz van Dorp schoemackers wedewyschoemacker
1558-06-08
Bouwen Gerytsz van Dorp schoemackers wedewy
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Molensteeg.002.3
314/04
Bouwen Joostenz van Dorp
/
Bouwen Joosten schoenmakerschoenmaker
1581-02-24
weduwe van Bouwen Joosten schoenmaker
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Molensteeg.002.3
315/04
Bouwen Joostenz van Dorp
/
Bouwen Joosten schoenmakerschoenmaker
1581-02-24
weduwe van Bouwen Joosten schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (borg)Molensteeg.017
473/04
Bouwen Joostenz van Dorp
/
Bouwen Joostensz schoenmakerschoenmaker
1571-02
Jan Lucasz biertapper in Leiden (met Bouwen Joostensz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)Molensteeg.002.2
485/05
Bouwen Joostenz van Dorp
/
Bouwen Joostensz schoenmakerschoenmaker
1571-02-23
Jeronimus Florisz bouman als man en voogd van Catharina Cornelisdr (met Bouwen Joostensz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Langebrug.056.2
322/05
Bouwen Joostenz van Dorp
/
Bouwen Joostensz van Dorp schoenmakerschoenmaker
1563-04-21
Bouwen Joostensz van Dorp schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Molensteeg.023
86/06
Bouwen Joostenz van Dorp
/
Bouwen Joostenz schoenmakerschoenmaker
1568-04-03
Bouwen Joostenz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Molensteeg.023
86/09
Bouwen Joostenz van Dorp
/
Bouwen Joostenz schoenmakerschoenmaker
1568-04-03
Bouwen Joostenz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Molensteeg.008
45/05
Bouwen Joostenz van Dorp
/
Bouwen Joostenz van Dorp schoenmakerschoenmaker
1572-02-12
Bouwen Joostenz van Dorp schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Bakkersteeg.016
455/03
Claes Allertsz {schoenmaker}
/
Claas Allertsz schoenmakerschoenmaker
1566-01-10
Claas Allertsz schoenmaker (met Jacob Claasz appelkoper als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Vliet.026.2
507/53

/
Claas Allertsz schoenmakerschoenmaker
1566-04-12
Claas Allertsz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Apothekersdijk.028.1
430/03
Claes Bouwensz {schoenlapper}
/
Claas Bouwensz schoenmakerschoenmaker
1575-01-14
Claas Bouwensz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Breestraat.118
191/04

/
Claas Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1573-03-18
Claas Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
190/53

/
Claas Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1573-03-18
Claas Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (koper)
428/53

/
Claas Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1575-01-07
Claas Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
429/53

/
Claas Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1575-01-08
Claas Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.122-126
469/10
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claas Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1575-03-24
Claas Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.123
469/12
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claas Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1575-03-24
Claas Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hogewoerd.040
345/03
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claas Maartensz schoenmakerschoenmaker
1570-04-26
Claas Maartensz schoenmaker (met Jacob Vincentsz boomgaardman als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)Nieuwebrugsteeg.004.1
398/04
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claas Maartensz schoenmakerschoenmaker
1570-08-20
Harman Gerritsz schoenlapper (met Claas Maartensz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hogewoerd.063
443/06
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claas Maartensz schoenmakerschoenmaker
1570-12-01
Claas Maartensz schoenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.037
1386/1
Gillis Florisz {schoenmaker}
/9-0-0
Claes (sic) Florysz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Claes Florysz schoenmaker
Waarboek-67 H-1580 (borg)Hogewoerd.103
124/10
Claes Adriaensz Paedts {schoenmaker}
/
Claes Adriaensz mede schoemaeckerschoemaecker
1580-06-14
Claes Adriaensz mede schoemaecker
Stratenboek-18 (eigenaar)Hogewoerd.033
460/1
Claes Adriaensz Paedts {schoenmaker}
/
Claes Adriaensz Paets schoemakerschoemaker
1588
Claes Adriaensz Paets schoemaker
Aflezingsboek-D (vermelding)Hogewoerd.031
195/4.1.2.5
Claes Adriaensz Paedts {schoenmaker}
/
Claes Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Claes Adriaensz schoemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Hogewoerd.031
7/4.1.2.3
Claes Adriaensz Paedts {schoenmaker}
/
Claes Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1578-09-29
Claes Adriaensz schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (borg)Hogewoerd.049.1
380/07
Claes Adriaensz Paedts {schoenmaker}
/
Claes Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1582-07-05
Claes Adriaensz schoemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Hogewoerd.031
42/2.1.2.4
Claes Adriaensz Paedts {schoenmaker}
/
Claes Adriaensz schoemakerschoemaker
1579-05-25
Claes Adriaensz schoemaker
Aflezingsboek-E (vermelding)Hogewoerd.031
109/3.2.4.1
Claes Adriaensz Paedts {schoenmaker}
/
Claes Adriaensz schoemakerschoemaker
1580-11-22
Claes Adriaensz schoemaker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Bakkersteeg.016
454/13
Claes Allertsz {schoenmaker}
/
Claes Allertsz schoemaeckerschoemaecker
1566-01-10
Claes Allertsz schoemaecker
Vetus-1585 (overledene)Haarlemmerstraat.098
78/1a
Claes Blasiusz {stoeldraaier}
/
Claes Blasius wedueschoemaecker
1585
Cunera Claesdr Claes Blasius weduen huys es getaxeert op 8 gulden
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Papengracht.036
361/04
Claes Bouwensz {schoenlapper}
/
Claes Bouwensz schoemaker zijn broederschoemaker
1579-09-02
Claes Bouwensz schoemaker zijn broeder
Waarboek-67 F-1576 (koper)Papengracht.036
287/06
Claes Bouwensz {schoenlapper}
/
Claes Bouwensz schoenmakerschoenmaker
1577-07-17
Claes Bouwensz schoenmaker
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.123
58/1
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/16
Claes Corneliss Vlas schoemaeckerschoemaecker
1585
Claes Corneliss Vlas schoemaeckers huys, es getaxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Mirakelsteeg.008-018
76/1
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/3
Claes Corneliss Vlas schoemaeckerschoemaecker
1585
Claes Corneliss Vlas schoemaeckers thuyn die hij gebruyct getaxeert zijnde op 3 gulden
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Vliet.045.2
69/06a
Claes Cornelisz {schoenmaker-Vliet}
/
Claes Cornelisz
ondertrouw
schoenmaker
1578-06-21
Claes Cornelisz
Voogdenboek-A (voogd)LangeMare.048.2
12/01
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1575-06-15
Claes Cornelisz schoemaecker en Jonge Jacob Meeusz schoemaecker voogden
Omslag-1575 (eigenaar)Haarlemmerstraat.123
30/1
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/11/0-35-2-ob
Claes Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1575-09-01
Claes Cornelisz schoemaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.123
10/1
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/6
Claes Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1576
Claes Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.123
16/06
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1578-07-19
Claes Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Mirakelsteeg.008-018
48/07
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1578-08-23
Claes Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Mirakelsteeg.008-018
49/06
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1578-08-23
Claes Cornelisz schoemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Langebrug.013
13/04.2.1.1
Claes Cornelisz {schoenmaker-Vliet}
/
Claes Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1578-10-25
Claes Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (koper)Vliet.045.2
64/06
Claes Cornelisz {schoenmaker-Vliet}
/
Claes Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1579-11-11
Claes Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Vliet.045.2
65/05
Claes Cornelisz {schoenmaker-Vliet}
/
Claes Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1579-11-11
Claes Cornelisz schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.045.2
33/1
Claes Cornelisz {schoenmaker-Vliet}
5/
Claes Cornelisz schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Claes Cornelisz schoemaecker schutter
Waarboek-67 L-1584 (borg)Haarlemmerstraat.101-103
239/07

/
Claes Cornelisz schoemaecker zijn zwagerschoemaecker
1584-10-20
Cornelis Jan Fransz smit mitsgaders Claes Cornelisz schoemaecker zijn broeder ende zwager als borgen
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.044
378/11

/
Claes Cornelisz schoemaeckers schuyerschoemaecker
1574-06-15
Claes Cornelisz schoemaeckers schuyer
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Vliet.045.2
129/03
Claes Cornelisz {schoenmaker-Vliet}
/
Claes Cornelisz schoemaickerschoemaicker
1583-02-15
Claes Cornelisz schoemaicker
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Vliet.045.2
130/03
Claes Cornelisz {schoenmaker-Vliet}
/
Claes Cornelisz schoemaickerschoemaicker
1583-02-15
Claes Cornelisz schoemaicker
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Vliet.045.2
130/11
Claes Cornelisz {schoenmaker-Vliet}
/
Claes Cornelisz schoemaickerschoemaicker
1583-02-15
Claes Cornelisz schoemaicker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.123
464/17
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz schoemakerschoemaker
1579-12-01
Claes Cornelisz schoemaker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Vliet.045.2
73/08
Claes Cornelisz {schoenmaker-Vliet}
/
Claes Cornelisz schoemakerschoemaker
1580-05-06
Claes Cornelisz schoemaker
Aflezingsboek-E (vermelding)Langebrug.013
110/3.3.6.3
Claes Cornelisz {schoenmaker-Vliet}
/
Claes Cornelisz schoemakerschoemaker
1580-11-22
Claes Cornelisz
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.123
347/05
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1577-10-11
Claes Cornelisz schoenmaker en Thonis Adriaensz tingieter
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Mirakelsteeg.008-018
434/06
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1578-01-31
Claes Cornelisz schoenmaker (met als borg Jacob Meessen schoenmaker)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Mirakelsteeg.008-018
433/06
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz schoenmaker alias ‘Vlaschman’schoenmaker
1578-01-31
Claes Cornelisz schoenmaker alias ‘Vlaschman’
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Molen.090
182/03
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz van der Maes schoemaecker mit den zijnen, als erfgenamen van Claes Jacobsz schoemaecker zaligerschoemaecker
1582-03-02
Claes Cornelisz van der Maes schoemaecker mit den zijnen, als erfgenamen van Claes Jacobsz schoemaecker zaliger
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Haarlemmerstraat.122-126
373/03
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz van der Mase schoenmakerschoenmaker
1579-08-22
Claes Cornelisz van der Mase schoenmaker voor zichzelf
Voogdenboek-A (ouder)Haarlemmerstraat.123
355/03
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz van der Maze schoemaeckerschoemaecker
1584-12-21
van Claes Cornelisz van der Maze schoemaecker gewonnen bij Roosgen Adriaensz zijn zaliger huisvrouw
Grote-Bewijzen-C (belending)Vliet.045.2
41/18
Claes Cornelisz {schoenmaker-Vliet}
/
Claes Corneliszn schoemakerschoemaker
1581-04-26
Claes Corneliszn schoemaker
Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)Haarlemmerstraat.123
111/06
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Corneliszn van der Maze schoenmakerschoenmaker
1585-01-30
kinderen van Claes Corneliszn van der Maze schoenmaker en Roosgen Adriaensdr overleden
Poorterboeken-E-1588 (borg)Breestraat.114
8426/144c
Claes Dircksz den Tel
/3,2
Claes Dircxz den Telschoenmaker
1598-06-15
Claes Dircxz den Tel
Poorterboeken-E-1588 (borg)Breestraat.114
8432/145b
Claes Dircksz den Tel
/3,2
Claes Dircxz den Telschoenmaker
1598-06-29
Claes Dircxz den Tel
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.114
152/1
Claes Dircksz den Tel
/12-16-0
Claes Dircxz den Tel schoemaeckerschoemaecker
1601
Claes Dircxz den Tel schoemaecker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Paradijssteeg.038-044
2408/1
Claes Harmensz {schoenlapper}
/5-0-0
Claes Harmansz schoenmaker 2 huizenschoenmaker
1561-12
Claes Harmansz schoenmaker 2 huizen
Aflezingsboek-E (vermelding)Haarlemmerstraat.134
108/2.3.6.1
Claes Hendricksz {schoenmaker}
/
Claes Heijndric Pieterszn schoemakerschoemaker
1580-11-22
Claes Heijndric Pieterszn
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.134
106/1
Claes Hendricksz {schoenmaker}
3/
Claes Henricxzn schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Claes Henricxzn schoemaecker schutter
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.134
32/1
Claes Hendricksz {schoenmaker}
/6
Claes Henrixz schoemaker mit zyn broer ende zusterschoemaker
1583-07-14
Claes Henrixz, schoemaker mit zyn broer ende zuster
Waarboek-67 B-1562 (belending)VanDerWerffstraat.056-058
301/07
Claes Harmensz {schoenlapper}
/
Claes Hermansz schoemaeckerschoemaecker
1563-03-15
Claes Hermansz schoemaecker erfne ende in die stedevestsloot
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.134
32/1
Claes Hendricksz {schoenmaker}
/2
Claes Heyndricxz schoemaecker metschoemaecker
1581-12
Claes Heyndricxz schoemaecker met
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.092
103/6
Claes Jacobsz {schoenmaker}
0/
Claes Jacobsz mr schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Claes Jacobssen mr schoemaecker wesende de zoon van Jacob Dircxsz warmoesman schutter
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Molen.090
425/06
Claes Jacobsz {schoenmaker}
/
Claes Jacobsz schoemaeckerschoemaecker
1582-03-02
Claes Jacobsz schoemaecker za overledene in den jaaren 1551
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Molen.090
182/04
Claes Jacobsz {schoenmaker}
/
Claes Jacobsz schoemaecker zaligerschoemaecker
1582-03-02
Claes Cornelisz van der Mees schoemaecker mit den zijnen, als erfgenamen van Claes Jacobsz schoemaecker zaliger
Waarboek-67 K-1582 (koper)Paradijssteeg.016.1
141/08
Claes Jacobsz {schoenmaker}
/
Claes Jacobsz schoemaickerschoemaicker
1583-03-09
Claes Jacobsz schoemaicker
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Paradijssteeg.016.1
142/04
Claes Jacobsz {schoenmaker}
/
Claes Jacobsz schoemaickerschoemaicker
1583-03-09
Claes Jacobsz schoemaicker
Voogdenboek-A (overledene)Hooigracht.092
413/03
Claes Jacobsz {schoenmaker}
/
Claes Jacobsz schoemakerschoemaker
1586-06-11
Claes Jacobsz schoemaker gewonnen bij Henricgen Henrixdr
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Hooigracht.092
244/07a
Claes Jacobsz {schoenmaker}
/
Claes Jacobsz schoenmaker
huwelijk
schoenmaker
1584-11-03
Claes Jacobsz
TiendePenning-1561 (huurder)Steenschuur.005
261/1

/8-0-0
Claes Jansz Egmontschoenmaker
1561-12
Claes Jansz Egmont
TiendePenning-1557 (huurder)Steenschuur.005
41/1

/8/0-16
Claes Jansz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Claes Jansz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.001-005
219/1

/4/0-0
Claes Jansz schoemacker een loy-erfschoemacker
1558-06-08
Claes Jansz schoemacker een loy-erf
GedwongenLening-1572 (bewoner)Maarsmansteeg.010
4/1
Claes Jansz {schoenmaker}
/20
Claes Jansz scoemaker d'voorsz Mr Pieters' swagerscoemaker
1572-11-28
Claes Jansz scoemaker d'voorsz Mr Pieters' swager
Waarboek-67 A-1560 (borg)Koenesteeg.000.09
34/04
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claes Maartensz schoenmakerschoenmaker
1560-07-30
Jan IJsbrantsz alias ‘Proper’ messenmaker (met Claes Maartensz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.063
580/07
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claes Maertensz schoemaeckerschoemaecker
1571-07-31
Claes Maertensz schoemaecker
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Hogewoerd.042
65/04
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claes Maertensz schoemaickerschoemaicker
1542-12-16
Claes Maertensz schoemaicker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hogewoerd.063
93/04
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claes Maertensz schoenmakerschoenmaker
1560-11-09
Claes Maertensz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hogewoerd.063
134/03
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claes Maertensz schoenmakerschoenmaker
1561-01-18
Claes Maertensz schoenmaker (met Cornelis Jansz schoenlapper als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Levendaal.079
155/03
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claes Maertensz schoenmakerschoenmaker
1561-02-03
Claes Maertensz schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hogewoerd.061
28/03
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claes Maertensz schoenmakerschoenmaker
1562-02-06
Claes Maertensz schoenmaker (met Jacob Vincentsz boomgaardman als borg)
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hogewoerd.055
877/09
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claes Maertensz scoemakerscoemaker
1568-02-15
Claes Maertensz scoemaker
Poorterboeken-D-1532 (borg)Hogewoerd.040
6049/25Vb
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claes Maertijnszschoenmaker
1542-07-26
Claes Maertijnsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Hogewoerd.040
5970/20b
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claes Maertszschoenmaker
1542-07-20
Claes Maertsz
Omslag-1573 (overledene)Hogewoerd.063
45/1a
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claes Maertsz schoenmaker weduweschoenmaker
1573-12-19
Claes Maertsz schoenmaker weduwe
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hogewoerd.040
178/06
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claes Mairtensz schoemaickerschoemaicker
1561-02-14
Claes Mairtensz schoemaicker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.061
102/1
Claes Maertensz {schoenmaker}
/4/0-0
Claes Marcen schoemackerschoemacker
1558-06-08
Claes Marcen schoemacker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.061
1305/2
Claes Maertensz {schoenmaker}
/8-0-0
Claes Martynsz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Claes Martynsz schoenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.040
1216/1
Claes Maertensz {schoenmaker}
/11-0-0
Claes Martynsz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Claes Martynsz schoenmaker
Grote-Bewijzen-C (voogd)Breestraat.046
228/07
Claes Pietersz Gool
/
Claes Pieterszn Gool schoenmakerschoenmaker
1592-06-26
Claes Pieterszn Gool schoenmaker
Aflezingsboek-E (vermelding)Haarlemmerstraat.123
106/1.2.7.0
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Vlas schoemakerschoemaker
1580-11-22
Claes Vlas schoemaker
Grote-Bewijzen-B (belending)Hogewoerd.033
428/16

/
Claes Willemsz schoemakerschoemaker
1534-03-31
Claes Willemsz schoemaker
TiendePenning-1557 (huurder)Hooigracht.055
119/1
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
/8/0-16
Cornelies Aelbrechtsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Cornelies Aelbrechtsz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.015.2
55/1
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/12/0-24
Cornelies Heyndericxsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Cornelies Heyndericxsz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.014
53/1
Cornelis Jansz van Tol
/22/2-4
Cornelies Jansz Bel schoemackerschoemacker
1558-06-08
Cornelies Jansz Bel schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.195-197
42/1
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/7/0-14
Cornelies Ryckensz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Cornelies Ryckensz schoemacker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Raamlanden.013
14/53
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
/
Cornelis Aalbrechtsz schoenmakerschoenmaker
1563-07-31
Cornelis Aalbrechtsz schoenmaker en Jan Gerritsz de Haes
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Raamlanden.013
98/03
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
/
Cornelis Aalbrechtsz schoenmakerschoenmaker
1564-01-28
Cornelis Aalbrechtsz schoenmaker en Jan Gerritsz de Haas
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)NieuweRijn.001
200/06
Cornelis Adriaensz {schoenmaker}
/
Cornelis Adriaensz schoemaecker haer manschoemaecker
1577-03-16
Cornelis Adriaensz schoemaecker haer man
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.230
268/10
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
/
Cornelis Aelbrechtss schoenmaeckerschoenmaker
1569-09-09
Cornelis Aelbrechtss schoenmaecker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.230
363/06
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
/
Cornelis Aelbrechtsz schoemaeckerschoemaecker
1570-05-20
Cornelis Aelbrechtsz schoemaecker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.230
354/05
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
/
Cornelis Aelbrechtsz schoemakerschoenmaker
1570-05
Cornelis Aelbrechtsz schoemaker
Volkstelling-1574 (bewoner)Hooigracht.055
120/1
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
4/
Cornelis Aelbrechtsz schoemaker
Gansoord
schoemaker
1574-08-07
Cornelis Aelbrechtsz schoemaker
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hooigracht.055
15/1
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
/6
Cornelis Aelbrechtsz, scoemakerscoemaker
1572-11-28
Cornelis Aelbrechtsz, scoemaker
Omslag-1573 (bewoner)Hooigracht.055
16/1
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
/0-12
Cornelis Aelbrechtsz, scoemakerscoemaker
1573-12-19
Cornelis Aelbrechtsz, scoemaker
Waarboek-67 L-1584 (belending)Hogewoerd.070
2/08
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelis zoon schoemaecker
zijn echtgenote is Pietergen Adriaensdr
schoemaecker
1584-04-06
Cornelis Cornelis zoon schoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.070
44/1
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Hogewoerd}
/10
Cornelis Corneliss schoemaeckerschoemaecker
1585
Cornelis Corneliss schoemaeckers huys es getacxeert op 10 gulden
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Hogewoerd.070
56/08a
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelisz
ondertrouw; Steenschuur
schoenmaker
1577-06-29
Cornelis Cornelisz
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.098
15/1
Cornelis Cornelisz Altena {schoenmaker}
/15
Cornelis Cornelisz Altena schoemaeckerschoemaecker
1585
Cornelis Corneliss Altena schoemaeckers huys es getacxeert op 15 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.098
15/1
Cornelis Cornelisz Altena {schoenmaker}
/4-16-0
Cornelis Cornelisz Altena schoemaeckerschoemaecker
1601
Cornelis Cornelisz Altena schoemaecker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.026
270/07

/
Cornelis Cornelisz Bruyn schoemaickerschoemaicker
1552-05-18
Cornelis Cornelisz Bruyn schoemaicker
Waarboek-67 H-1580 (koper)Hogewoerd.070
239/04
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelisz schoemaecker schoemaecker
1580-11-29
Cornelis Cornelisz schoemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Stadhuis
194/2.3.1.2
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Marebrug}
/
Cornelis Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Cornelis Cornelisz schoemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Hogewoerd.070
107/2.1.1.2
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1580-11-22
Cornelis Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Hogewoerd.070
240/04
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1580-11-29
Cornelis Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.098
326/14
Cornelis Cornelisz Altena {schoenmaker}
/
Cornelis Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1581-02-20
Cornelis Cornelisz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.098
56/1
Cornelis Cornelisz Altena {schoenmaker}
/6
Cornelis Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Cornelis Cornelisz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.099
43/1
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Gansoord}
/10
Cornelis Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Cornelis Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooigracht.098
216/09
Cornelis Cornelisz Altena {schoenmaker}
/
Cornelis Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1583-05-16
Cornelis Cornelisz schoemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Hooigracht.098
51/1
Cornelis Cornelisz Altena {schoenmaker}
/6
Cornelis Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1583-07-14
Cornelis Cornelisz, schoemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Hooigracht.099
48/1
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Gansoord}
/10
Cornelis Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1583-07-14
Cornelis Cornelisz, schoemaecker
Waarboek-67 M-1584 (belending)Hogewoerd.070
20/13
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1584-12-10
Cornelis Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 M-1584 (belending)Hogewoerd.070
224/05
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1585-06-21
Cornelis Cornelisz schoemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Hooigracht.098
196/4.3.1.2
Cornelis Cornelisz Altena {schoenmaker}
/
Cornelis Cornelisz schoemaecker opte hoygraftschoemaecker
1578-04-25
Cornelis Cornelisz schoemaecker opte hoygraft
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooigracht.098
8/4.3.1.2
Cornelis Cornelisz Altena {schoenmaker}
/
Cornelis Cornelisz schoemaecker opte hoygraftschoemaecker
1578-09-29
Cornelis Cornelisz schoemaecker opte hoygraft
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.098
100/1
Cornelis Cornelisz Altena {schoenmaker}
4/
Cornelis Cornelisz schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Cornelis Cornelisz schoemaecker de soon van Cornelis metselaer van Haerlem schutter
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.099
95/1
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Gansoord}
5/
Cornelis Cornelisz schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Cornelis Cornelisz schoemaecker schutter
TiendePenning-1543 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.026
6/1

/10
Cornelis Cornelisz schoemaickerschoemaicker
1544
Cornelis Cornelisz. schoemaicker een huijs, siaers
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hooigracht.098
265/07
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Gansoord}
/
Cornelis Cornelisz schoemakerschoemaker
1582-04-30
Streckende voor uyt de voors. steech tot achter aen Cornelis Cornelisz schoemaker
Omslag-1583 (bewoner)Hogewoerd.070
27/1
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Hogewoerd}
/8
Cornelis Cornelisz schoemaker wasschoemaker
1583-07-14
Cornelis Cornelisz, schoemaker was
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hooigracht.098
266/08
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Gansoord}
/
Cornelis Cornelisz schoenmaeckerschoenmaecker
1582-04-30
Streckende uyt de voors. steech tot achter aen Cornelis Cornelisz schoenmaecker
Waarboek-67 C-1563 (echtgenoot)StilleMare.011
489/04
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Marebrug}
/
Cornelis Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1566-03-17
Cornelis Cornelisz schoenmaker als man van Jannetgen Dammesdr zijn huisvrouw
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)StilleMare.011
162/03
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Marebrug}
/
Cornelis Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1569-03-01
Cornelis Cornelisz schoenmaker (met Dammas Dircksz rietdekker als borg)
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Hooigracht.098
50/07a
Cornelis Cornelisz Altena {schoenmaker}
/
Cornelis Cornelisz schoenmaker
ondertrouw; Hooigracht
schoenmaker
1577-02-09
Cornelis Cornelisz
Waarboek-67 F-1576 (borg)Hooigracht.107-109
592/04
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Gansoord}
/
Cornelis Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1578-06-30
Outgaert Dircxz smid (met als borg Cornelis Cornelisz schoenmaker)
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Boommarkt.008
252/03

/
Cornelis Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1581-01-09
Cornelis Cornelisz schoenmaker met Pieter Pietersz perkamentmaker als borg
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.070
27/1
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Hogewoerd}
/6
Cornelis Cornelisz schuemaecker wasschuemaecker
1581-12
Cornelis Cornelisz schuemaecker was
Grote-Bewijzen-B (voogd)Breestraat.049
527/09
Cornelis Cornelisz {schoenmaker}
/
Cornelis Cornelisz scoemaecker als oomscoemaecker
1539-09-02
Cornelis Cornelisz scoemaecker als oom
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Breestraat.049
527/15
Cornelis Cornelisz {schoenmaker}
/
Cornelis Cornelisz scoemaecker gebroedersscoemaecker
1539-09-02
Een scepenen schultbrief sprekende op Cornelis Cornelisz scoemaecker Wigger Cornelisz wollewever gebroeders
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.070
38/1
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Hogewoerd}
5/
Cornelis Cornelisz scoemaeker schutterscoemaeker
1581-09
Cornelis Cornelisz scoemaeker schutter
Aflezingsboek-E (vermelding)Hogewoerd.070
108/2.2.2.5
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Hogewoerd}
/
Cornelis Corneliszn schoemaekerschoemaeker
1580-11-22
Cornelis Corneliszn schoemaeker
Omslag-1583 (bewoner)Donkersteeg.009.2
58/1
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/4
Cornelis Dirc Mourynszz schoemakerschoemaker
1583-07-14
Cornelis, Dirc Mourynszz, schoemaker
Waarboek-67 F-1576 (borg)Haarlemmerstraat.210
498/05
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/
Cornelis Dirck Mourijnsz schoenmakerschoenmaker
1578-03-21
Evert Cornelisz zeemtouwer (met als borg Cornelis Dirck Mourijnsz schoenmaker)
Kerven-1581 (bewoner)Donkersteeg.009.2
51/1
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/4
Cornelis Dirck Mourynszz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Cornelis Dirck Mourynszz schoemaecker
Waarboek-67 B-1562 (borg)VanDerWerffstraat.002-004
141/04
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/
Cornelis Dirck Mouwerijnsz schoenmakerschoenmaker
1562-08-06
Gerrit Fransz vleeshouwer (met Cornelis Dirck Mouwerijnsz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Donkersteeg.009.2
195/09
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/
Cornelis Dirck Mouwwerijnsz schoemaickerschoemaicker
1561-03-16
Cornelis Dirck Mouwwerijnsz schoemaicker
Volkstelling-1581 (bewoner)Barbarasteeg.010
243/1
Cornelis Dircksz den Oosterling
5/
Cornelis Dircksz den Oosterling scoemaker en schutterscoemaker
1581-09
Cornelis Dircksz den Oosterling scoemaker en schutter
Grote-Bewijzen-B (voogd)StilleRijn.012-013
833/11
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/
Cornelis Dircksz scoemakerscoemaker
1563-05-13
Cornelis Dircksz scoemaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Donkersteeg.009.2
65/1
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
3/
Cornelis Dircsz schoemaecker bonmeesterschoemaecker
1581-09
Cornelis Dircsz schoemaecker bonmeester
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Donkersteeg.011
130/03
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/
Cornelis Dircx schoenmaker
poorter
schoenmaker
1579-01-14
Cornelis Dircx, schoenmaker, poorter
Poorterboeken-D-1532 (borg)Donkersteeg.009.2
6332/59Vb
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/
Cornelis Dircxzschoenmaker
1564-04-27
Cornelis Dircxz
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Noordeinde.055
105/03
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/
Cornelis Dircxz schoemaeckerschoemaecker
1544
Cornelis Dircxz schoemaecker
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Noordeinde.055
26/06
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/
Cornelis Dircxz schoemaickerschoemaicker
1541-07-16
Cornelis Dircxz schoemaicker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Donkersteeg.009.2
249/07
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/
Cornelis Dircxz schoemakerschoemaker
1563-01-15
Cornelis Dircxz schoemaker
Volkstelling-1581 (teller)Haarlemmerstraat.309
0/0f
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/
Cornelis Dircxz schoemaker (bonmeesteren)schoemaker
1581-09
Cornelis Dircxz schoemaker (bonmeesteren)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Donkersteeg.009.2
2433/1
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/12-0-0
Cornelis Dircxz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Cornelis Dircxz schoenmaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.060
14/1
Cornelis Florisz {schoenmaker}
/5-3-0
Cornelis Florisz schoemaeckerschoenmaker
1601
Cornelis Florisz schoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.060
10/1
Cornelis Florisz {schoenmaker}
/12
Cornelis Florysz schoemaeckerschoenmaker
1585
Cornelis Florysz schoemaeckers huys es getaxeert op 12 gulden
Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.019
113/09
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz Bol schoemaeckerschoemaecker
1576-09-22
Cornelis Gerritsz Bol schoemaecker
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Uiterstegracht.054.2
77/05
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz Bol schoenmakerschoenmaker
1576-07-13
Cornelis Gerritsz Bol schoenmaker als man van Machtelt Bouwensdr; Gerrit Adriaensz linnenwever als man van Ormtgen Bouwensdr; Jan Adriaensz Moyt metselaar en Adriaen Dircksz scheepmaker als voogden van de kinderen van Truytgen Bouwensdr en Govert Hendricksz koopman en genoemde Jan Moyt en Govert Hendricksz als voogden van voorgenoemde Machtelt Bouwensdr 'geprocreert' bij Adriaen Hendricksz en Jan Moyt als man van Maritgen Cornelisdr en Boudewijn Cornelisz timmerman beide kinderen van Aefgen Bouwensdr en Cornelis Jacobsz; allen erfgenamen van Pieter Bouwensz van Dorp
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Breestraat.137
79/05
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz Bol schoenmaker
1576-07-13
Cornelis Gerritsz Bol, schoenmaker als man van Machtelt Bouwensdr 'geprocreert' bij Adriaen Hendricksz
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Vliet.030
78/05
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz Bol schoenmakerschoenmaker
1576-07-13
Cornelis Gerritsz Bol schoenmaker als man van Machtelt Bouwensdr 'geprocreert' bij Adriaen Hendricksz
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Maarsmansteeg.019
181/03
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz Bol schoenmakerschoenmaker
1577-02-28
Cornelis Gerritsz Bol schoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (borg)Levendaal.044
206/08
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz Bol schoenmakerschoenmaker
1577-03-22
erfgenamen van Maritgen Romboutsdr ongehuwd (bijgestaan door Steven Dircksz en met Cornelis Gerritsz Bl schoenmaker als borg)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Maarsmansteeg.019
216/03
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz Bol schoenmakerschoenmaker
1577-04-10
Cornelis Gerritsz Bol schoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Maarsmansteeg.014.1
337/07
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz Bol schoenmakerschoenmaker
1577-09-20
Cornelis Gerritsz Bol schoenmaker
Volkstelling-1581 (bewoner)SintJorissteeg.014
213/1
Cornelis Gerritsz Bol
4/
Cornelis Gerritsz Bol scoemakerscoemaker
1581-09
Cornelis Gerritsz Bol scoemaker
Kerven-1581 (bewoner)SintJorissteeg.014
111/1
Cornelis Gerritsz Bol
/2
Cornelis Gerritsz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Cornelis Gerritsz schoemaecker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
294/03

/
Cornelis Gerritsz schoenmakerschoenmaker
1574-02-06
Cornelis Gerritsz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Paradijssteeg.016.1
295/03
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz schoenmakerschoenmaker
1574-02-06
Cornelis Gerritsz schoenmaker (met Gijsbrecht Gijsbrechtsz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Levendaal.046
590/03
Cornelis Gerritsz {schoenmaker}
/
Cornelis Gerritsz schoenmakerschoenmaker
1575-08-26
Cornelis Gerritsz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Levendaal.046
591/03
Cornelis Gerritsz {schoenmaker}
/
Cornelis Gerritsz schoenmakerschoenmaker
1575-08-26
Cornelis Gerritsz schoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Maarsmansteeg.019
5/06
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz schoenmakerschoenmaker
1576-02-23
Cornelis Gerritsz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Paradijssteeg.016.1
210/04
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerrytsz mede schoemaeckerschoemaecker
1566-11-01
Cornelis Gerrytsz mede schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)SintJorissteeg.014
321/03
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerytsz Bol schoemaeckerschoemaecker
1582-05-25
Cornelis Gerytsz Bol schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)SintJorissteeg.014
403/03
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerytsz schoemaeckerschoemaecker
1582-07-01
Cornelis Gerytsz schoemaecker
Omslag-1583 (bewoner)SintJorissteeg.014
111/1
Cornelis Gerritsz Bol
/2
Cornelis Gerytsz schoemaeckerschoemaecker
1583-07-14
Cornelis Gerytsz, schoemaecker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Bouwelouwensteeg.001-005
7/05
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1560-06-21
Cornelis Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Bouwelouwensteeg.001-005
478/03
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1571-02-11
Cornelis Hendricksz schoenmaker poorter van Leiden
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Botermarkt.015.2
198/03
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1573-04-10
Cornelis Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Botermarkt.018
199/04
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1573-04-10
Cornelis Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Botermarkt.015.2
204/03
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1573-04-28
Cornelis Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Botermarkt.015.2
205/03
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1573-04-28
Cornelis Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Botermarkt.018
215/03
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1573-05-15
Cornelis Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Botermarkt.018
221/03
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1573-05-16
Cornelis Hendricksz schoenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Botermarkt.015.2
176/1
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/12-0-0
Cornelis Heyndricxz schoenmaker stoelmakerschoenmaker, stoelmaker
1561-12
Cornelis Heyndricxz schoenmaker stoelmaker
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Botermarkt.015.2
868/09
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Heynricksz schoemaeckerschoemaecker
1567-04-08
kinderen van Cornelis Heynricksz schoemaecker en wijlen Niesgen Jansdr
Grote-Bewijzen-B (eigenaar)Bouwelouwensteeg.001-005
868/15
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Heynricksz schoemaeckerschoemaecker
1567-04-08
kinderen van Cornelis Heynricksz schoemaecker en wijlen Niesgen Jansdr
Grote-Bewijzen-B (belending)Botermarkt.015.2
902/13
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Heynricksz scoemaeckerscoemaecker
1570-09-05
Cornelis Heynricksz scoemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Botermarkt.018
12/03.1.4.3
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Heynricsz schoemaeckerschoemaecker
1578-10-25
Cornelis Heynricsz schoemaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Bouwelouwensteeg.001-005
17/07
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Heynricxz mede schoenmaickerschoenmaicker
1563-08-03
Cornelis Heynricxz mede schoenmaicker
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Botermarkt.015.2
333/06
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Heynricxz scoemaickerscoemaicker
1555-12-23
Cornelis Heynricxz scoemaicker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.025
182/08
Cornelis Jacobsz Vos
/
Cornelis Jacobss schoemaeckerschoemaecker
1561-03-01
Cornelis Jacobss schoemaecker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.023
402/2
Cornelis Jacobsz Vos
/9-0-0
Cornelis Jacobsz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Cornelis Jacobsz schoenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.025
403/1
Cornelis Jacobsz Vos
/12-0-0
Cornelis Jacobsz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Cornelis Jacobsz schoenmaker
Ondertrouw-NH-B (getuige)Breestraat.030
183/10d

/
Cornelis Jacobsz schoenmaker
ondertrouw
schoenmaker
1587-12-24
Cornelis Jacobsz schoenmaker
Crim-Vonnisboek-01 (beschuldigde)Breestraat.124
268/03
Cornelis Jacobsz Vos
/
Cornelis Jacobsz Vos schoenmakerschoenmaker
1567-10-08
Cornelis Jacobsz Vos schoenmaker
Aflezingsboek-E (vermelding)Pieterskerkchoorsteeg.001
13/04.2.4.1
Cornelis Jan Symonsz {schoenmaker}
/
Cornelis Jans Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1578-10-25
Cornelis Jans Symonsz schoemaecker
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Botermarkt.014
743/13
Cornelis Jansz van Tol
/
Cornelis Jansz Thol schoemaeckerschoemaecker
1550-08-13
kinderen van Cornelis Jansz Thol schoemaecker en wijlen Kerstyne Jacop Romboutsdr
Ondertrouw-NH-D (getuige)Apothekersdijk.019
137/09c
Cornelis Joostenz {schoenmaker}
/
Cornelis Joostensz bekende schoenmaker
ondertrouw
schoenmaker
1601-04-28
Cornelis Joostensz bekende schoenmaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.177.2
43/1
Cornelis Joostenz {schoenmaker}
/4-12-0
Cornelis Joostensz in Spangien schoemaeckerschoemaecker
1601
Cornelis Joostensz in Spangien schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Haarlemmerstraat.156
279/04
Cornelis Joostenz {schoenmaker}
/
Cornelis Joostensz schoenmaeckerschoenmaecker
1582-05-03
Cornelis Joostensz schoenmaecker
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Houtstraat.000.02
68/04
Cornelis Rembrantsz {koopman}
/
Cornelis Rembrantsz schoemaeckerschoemaecker
1543-01-09
Cornelis Rembrantsz schoemaecker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.195-197
2/03
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/
Cornelis Rijcken schoenmakerschoenmaker
1563-07-07
Cornelis Rijcken schoenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.195-197
2469/1
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/7-0-0
Cornelis Ryckaertsz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Cornelis Ryckaertsz schoenmaker
Ondertrouw-NH-D (bruidegom)Haarlemmerstraat.100
144/05a
Cornelis Symonsz {schoenmaker}
/
Cornelis Symonsz
ondertrouw
schoenmaker
1601-06-13
Cornelis Symonsz
Waarboek-67 D-1567 (belending)Duizenddraadsteeg.002
36/09
Cornelis Franckenz Henneman {koopman}
/
Cornelis Vranckensz schoemaeckerschoemaecker
1567-11-18
Cornelis Vranckensz schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (borg)SintJacobsgracht.000.08
263/05
Cornelis Willeboortsz van Stopenburch
/
Cornelis Willeboortsz schoemaeckerschoemaecker
1579
Cornelis Willeboortsz schoemaecker als borge
Waarboek-67 J-1581 (gemachtigde)Raamlanden.001
290/03
Cornelis Willeboortsz van Stopenburch
/
Cornelis Willeboortsz schoemaeckerschoemaecker
1582-04-02
ten eersten Cornelis Willeboortsz schoemaecker vanwegen Betgen Pietersdr weduwe van Willeboort Cornelisz zijn moeder voor 1/6 deel
Waarboek-67 M-1584 (koper)Raamlanden.003
197/07
Cornelis Willeboortsz van Stopenburch
/
Cornelis Willeboortsz schoemaeckerschoemaecker
1585-05-17
Cornelis Willeboortsz schoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Raamlanden.003
98/1
Cornelis Willeboortsz van Stopenburch
/-
Cornelis Willeboortszoon schoemaeckers raem, es getacxeert op -schoemaecker
1585
Cornelis Willeboortszoon schoemaeckers raem, es getacxeert op -
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.116
101/2
Cornelis Willeboortsz van Stopenburch
0/
Cornelis Willeboortzn schoemaecker haer zoonschoemaecker
1581-09
Cornelis Willeboortzn schoemaecker haer zoon
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
580/05
Cornelis Willeboortsz van Stopenburch
/
Cornelis Willebortsz schoenmakerschoenmaker
1575-08-02
Cornelis Willebortsz schoenmaker
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.047
107/1.3.5.0
Cornelis Willemsz {schoenmaker}
/
Cornelis Willemszschoemaker
1580-11-22
Cornelis Willemsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.095-099
301/1
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/1-12-0
Cornelis Willemsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Cornelis Willemsz schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.047
29/1
Cornelis Willemsz {schoenmaker}
3/
Cornelis Willemsz schoemaker schutterschoemaker
1581-09
Cornelis Willemsz van Ziericzee schutter schoemaker hier gewoont ii Jaer
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.033
46/1
Cornelis Willemsz {schoenmaker}
/2
Cornelis Willemsz van Ziericzee schoemakerschoemaker
1583-07-14
Cornelis Willemsz, van Ziericzee, schoemaker
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.047
40/1
Cornelis Willemsz {schoenmaker}
/6
Cornelis Willemsz van Zirczee schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Cornelis Willemsz van Zirczee schoemaecker
Schoorsteengeld-1606 (mede-eigenaar)Vliet.043
4/1b
Cornelis Willemsz van Bijlevelt
6/8-3-0/9-0-0
Cornelis Willemszoonen schoenmaeckersschoenmaecker
1606-08
Barent ende Cornelis Willemszoonen, schoenmaeckers, door 't aengeven van Cornelis Willemszoon
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.078
85/2
Cors Jacobsz {schoenmaker}
/8/0-16
Cors Jacopsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Cors Jacopsz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Warmoesmarkt.017
30/1
Cors Jacobsz {schoenmaker}
/19/1-18
Cors Jacopsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Cors Jacopsz schoemacker
Grote-Bewijzen-B (borg)NieuweRijn.083
645/10
Cors Jacobsz {schoenmaker}
/
Corstant Jacopsz schoemaecker haer stiefvaderschoemaecker
1545-10-03
Corstant Jacopsz schoemaecker haer stiefvader
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.061
139/1
Quirijn Cornelisz {schoenlapper-Hogewoerd}
/1-12-0
Crijn Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1601
Crijn Cornelisz, schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.061
143/1
Quirijn Cornelisz {schoenlapper-Hogewoerd}
/4-4-0
Crijn Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1601
Crijn Cornelisz, schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.071-073
124/1

/1-12-0
Crijn Cornelisz schoemaecker ende Pieter Cornelisz Schaeckschoemaecker
1601
Crijn Cornelisz, schoemaecker ende Pieter Cornelisz Schaeck
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.061
154/2
Quirijn Cornelisz {schoenlapper-Hogewoerd}
1/2-0-0/1-5-0
Crijn Corneliszn schoemaeckerschoemaecker
1606-08
Crijn Corneliszn schoemaecker dat bewoont wert bij Mayken van Hout
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.063
155/2
Quirijn Cornelisz {schoenlapper-Hogewoerd}
1/1-6-0/1-0-0
Crijn Corneliszn schoemaeckerschoemaecker
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Pieter de Druyff
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.063
156/2
Quirijn Cornelisz {schoenlapper-Hogewoerd}
1/1-6-0/1-0-0
Crijn Corneliszn schoemaeckerschoemaecker
1606-08
Dezelve dat bewoondt wert bij Louwy Carant
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Langebrug.045
30/1a
Job Dircksz {schoenmaker}
/5-0-0
D'erffgen v Job Dircxz schoemaeckerschoemaecker
1601
D'erffgen v Job Dircxz schoemaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Paradijssteeg.038-044
433/10
Claes Harmensz {schoenlapper}
/
d'erffgenamen van Claes Harmansz scheemaeckerscheemaecker
1565-10-05
d'erffgenamen van Claes Harmansz scheemaecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.043.2
90/1
Daniël Florisz {schoenmaker}
/7/0-14
Daendel Florysz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Daendel Florysz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Donkersteeg.008
16/1
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/10/0-20
Daendel Ysbrantsz scheemackerscheemacker
1558-06-08
Daendel Ysbrantsz scheemacker
TiendePenning-1561 (huurder)Boomgaardsteeg.014
295/1

/2-0-0
Dammas schoenmakersschoenmakers
1561-12
Dammas schoenmakers
Huwelijksevw-B2 (getuige)Donkersteeg.006
142/05
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daneel IJsbrantsz schoemaeckerschoemaecker
1568-01-15
Daneel IJsbrantsz schoemaecker
Omslag-1573 (overledene)Nieuwsteeg.043.2
45/1a
Daniël Florisz {schoenmaker}
/0-2
Daniel Floriszschoemaicker
1573-12-19
Daniel Florisz
Waarboek-67 C-1563 (belending)Nieuwsteeg.043.2
638/06
Daniël Florisz {schoenmaker}
/
Daniel Florisz schoemaickerschoemaicker
1567-04-07
Daniel Florisz schoemaicker
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Nieuwsteeg.043.2
228/10
Daniël Florisz {schoenmaker}
/
Daniel Florysz schoemakerschoemaker
1582-04-10
Daniel Florysz schoemaker
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Nieuwsteeg.043.2
227/10
Daniël Florisz {schoenmaker}
/
Daniel Florysz schoemakerschoemaker
1582-04-10
Daniel Florysz schoemaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nieuwsteeg.043.2
978/1
Daniël Florisz {schoenmaker}
/8-0-0
Daniel Florysz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Daniel Florysz schoenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Scheepmakersteeg.002.3
1005/2
Daniël Florisz {schoenmaker}
/2-12-0
Daniel Florysz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Daniel Florysz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Nieuwsteeg.043.2
220/06
Daniël Florisz {schoenmaker}
/
Daniel Florysz scoemaickerscoemaicker
1561-04-23
Daniel Florysz scoemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Nieuwsteeg.043.2
373/14
Daniël Florisz {schoenmaker}
/
Daniel Florysz scoemakerscoemaker
1558-02-26
Daniel Florysz scoemaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vrouwensteeg.008
308/03
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel Gijsbrechtsz (sic) schoenmakers broersschoenmakers
1565-03-16
Daniel ende Jan Gijsbrechtsz (sic) schoemaeckers gebroers
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Vliet.045.2
64/04
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel IJsbrantsz schoemaeckerschoemaecker
1579-11-11
weduwe van Daniel IJsbrantsz schoemaecker
Grote-Bewijzen-B (voogd)Breestraat.104
759/07
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel IJsbrantsz schoemaecker oomschoemaecker
1553-03-07
Daniel IJsbrantsz schoemaecker oom
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Donkersteeg.008
192/06
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel IJsbrantsz schoemaickerschoemaicker
1549-10-18
Daniel IJsbrantsz schoemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Warmoesmarkt.020
283/05
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel IJsbrantsz schoemaicker zoon van de koperschoemaicker
1553-01-23
Daniel IJsbrantsz schoemaicker zoon van de koper
Volkstelling-1581 (overledene)Donkersteeg.008
68/1a
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
0/
Daniel IJsbrantsz schoemakers weduweschoemaecker
1581-09
Daniel IJsbrantsz schoemaker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Vrouwensteeg.009.1
229/03
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel IJsbrantsz schoenmakerschoenmaker
1561-05-09
Daniel IJsbrantsz schoenmaker
Omslag-1573 (overledene)Donkersteeg.008
59/1a
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel Isbrantsz, schoenmakers weduyschoenmaker
1573-12-19
Daniel Isbrantsz, schoenmakers weduy
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Vliet.045.2
65/04
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel Ysbrantsz schoemaecker schoemaecker
1579-11-11
weduwe van Daniel Ysbrantsz schoemaecker
GedwongenLening-1576 (overledene)Donkersteeg.008
5/1a
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel Ysbrantsz schoemaeckerschoemaecker
1576
Daniel Ysbrantsz schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.091
411/04
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel Ysbrantsz schoemaeckerschoemaecker
1582-08-02
Daniel Ysbrantsz schoemaecker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Vliet.045.2
337/05
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel Ysbrantsz schoenmakerschoenmaker
1563-05-06
Daniel Ysbrantsz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)LangeMare.048.1
90/03
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel Ysbrantsz schoenmaker broersschoenmaker
1568-04-14
Daniel Ysbrantsz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)LangeMare.048.1
313/03
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel Ysbrantsz schoenmakers broersschoenmakers
1565-03-29
Daniel en Jan Gijsbrechtsz schoenmakers broers
TiendePenning-1561 (eigenaar)Donkersteeg.008
2442/1
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/11-0-0
Daniel Ysbrantsz [van Delft]schoenmaker
1561-12
Daniel Ysbrantsz [van Delft]
GedwongenLening-1572 (bewoner)Donkersteeg.008
10/1
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/12
Daniel Ysbrantsz, schoemakerschoemaker
1572-11-28
Daniel Ysbrantsz, schoemaker
Omslag-1574 (overledene)Donkersteeg.008
40/1a
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel Ysbrantsz, schoemakerschoemaecker
1574-06-18
Daniel Ysbrantsz, schoemaker
Omslag-1575 (overledene)Vliet.045.2
38/2a
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel, schoemaecker wed.schoemaecker
1575-09-01
Daniel, schoemaecker wed.
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooglandsekerksteeg.004-006
154/1

2/4-0-0/3-0-0
Davidt Willemsz schoemaeckerschoemaecker
1606-08
Davidt Willemsz., schoemaecker, eygen ende bruycker opt aengeven van dezelve
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Warmoesmarkt.017
387/05
Cors Jacobsz {schoenmaker}
/
de erfgenamen van Kors Jacopsz schoemakerschoemaker
1558-12-05
de erfgenamen van Kors Jacopsz schoemaker
Waarboek-67 M-1584 (echtgenoot)Pieterskerkchoorsteeg.011
94/05
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
de huysvrouwe van Gerit Roeloffsz schoemaeckerschoemaecker
1585-02-27
de huysvrouwe van Gerit Roeloffsz schoemaecker
Waarboek-67 E-1571 (ouder)Middelweg.010
52/09
Jan Symonsz {schoenmaker-Middelweg}
/
de kinderen van Jan Symonss schoemakerschoemaker
1572-02-28
de kinderen van Jan Symonss schoemaker
Waarboek-67 C-1563 (ouder)Middelweg.010
209/10
Jan Symonsz {schoenmaker-Middelweg}
/
de kinderen van Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1564-08-07
de kinderen van Jan Symonsz, schoemaecker in den Kercksteghe met een huys ende erve hemluyden aengeerft van wijlen Anna Govertsdr
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Middelweg.010
285/10
Jan Symonsz {schoenmaker-Middelweg}
/
de kinderen van Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1582-05-08
de kinderen van Jan Symonsz schoemaecker
Waarboek-67 A-1560 (ouder)Middelweg.010
355/10
Jan Symonsz {schoenmaker-Middelweg}
/
de kinderen van Jan Symonsz scoemaickerscoemaicker
1561-11-13
de kinderen van Jan Symonsz, scoemaicker in de Kerstege met een huys ende erve hemluyden ange-erft van wijlen Anna Govertsdr
Waarboek-67 E-1571 (eigenaar)Middelweg.010
73/09
Jan Symonsz {schoenmaker-Middelweg}
/
de kinderen van wijlen Jan Symonss scoemakerscoemaker
1572-03-22
de kinderen van wijlen Jan Symonss scoemaker
TiendePenning-1561 (overledene)LangeMare.048.1
2163/1a
IJsbrant Dircksz {schoenmaker}
/7-0-0
de kinderen van Ysbrant Dircxz [van Delft] schoenmakerschoenmaker
1561-12
de kinderen van Ysbrant Dircxz [van Delft] schoenmaker
Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.062
11/1
Cornelis Florisz {schoenmaker}
/8
de voorschreven Cornelis Floryss schoemaeckerschoemaecker
1585
de voorschreven Cornelis Floryss schoemaeckers huys verhuyert es getaxeert op 8 gulden
TiendePenning-1561 (overledene)Hogewoerd.088.2
1239/1a
Franck Gerritsz van Dorp
/9-0-0
de weduwe van Vranck Gerrytsz schoenmakerschoenmaker
1561-12
de weduwe van Vranck Gerrytsz
Grachtenboek-85 (overledene)Haarlemmerstraat.240.2
110/1a
Wigger Cornelisz {schoenmaker}
/
de weduwi van Wigger Cornelisz schoemakerschoemaker
1588-01-20 na
de weduwi van Wigger Cornelisz schoemaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.034
137/1
Dirck Joostenz {schoenmaker}
3/
Dick Joostensz scoemakerscoemaker
1581-09
Dick Joostensz scoemaker
Waarboek-67 A-1560 (overledene)LangeMare.048.1
4/08
IJsbrant Dircksz {schoenmaker}
/
die erffgenamen van Ysbrant Dircxz schoemaickerschoemaicker
1560-06-10
die erffgenamen van Ysbrant Dircxz schoemaicker
Vetus-1585 (eigenaar)JanBannensteeg.000.3
139/1

/6
Dingnaer Janss schoemaeckerschoemaecker
1585
Dingnaer Janss schoemaeckers huysken, verhuyert, es getaxeert op 6 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Kolfmakersteeg.016
136/1
Dionys van Hondegem {schoenmaker}
3/
Dionijs van Hondeghem schoemaeckerschoemaecker
1581-09
Dionijs van Hondeghem schoemaecker omtrent iii jaer
Waarboek-67 M-1584 (belending)Kolfmakersteeg.018
76/23
Dionys van Hondegem {schoenmaker}
/
Dionis de Vlaming schoemaeckerschoemaecker
1585-02-09
Dionis de Vlaming schoemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Hogewoerd.024
16/1
Dirck Joostenz {schoenmaker}
/3
Dirc Joostenz schoemaeckerschoemaeker
1583-07-14
Dirc Joostenz, schoemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Langebrug.045
111/4.2.2.5
Dirck Joppenz {schoenmaker, bakker}
/
Dirc Joppen schoemaker
in twee rotten?
schoemaker
1580-11-22
Dirc Joppen schoemaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.021.2
60/1

/8-10-0
Dirc Joppen van Alphen schoemaeckerschoemaecker
1601
Dirc Joppen van Alphen schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.071-077
1/1
Dirck Joppenz {schoenmaker-Lb71}
2/
Dirc Joppenz schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Dirc Joppenz schoemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Langebrug.071-077
1/1
Dirck Joppenz {schoenmaker-Lb71}
/ 6
Dirc Joppenz schoemakerschoemaker
1583-07-14
Dirc Joppenz, schoemaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Vrouwensteeg.007
75/04
Dirck Claesz {schoenmaker}
/
Dirck Claasz schoenmakerschoenmaker
1563-12-07
Dirck Claasz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vrouwensteeg.007
99/03
Dirck Claesz {schoenmaker}
/
Dirck Claasz schoenmakerschoenmaker
1564-01-27
Dirck Claasz schoenmaker (met David Egbertsz voorspraak)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.054.1
259/05
Dirck Claesz {schoenmaker}
/
Dirck Claasz schoenmakerschoenmaker
1564-12-19
Dirck Claasz schoenmaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.054.2
101/1
Dirck Claesz {schoenmaker}
/6/0-0
Dirck Claesz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Dirck Claesz schoemacker
Waarboek-67 A-1560 (borg)Hogewoerd.015
246/04
Dirck Claesz {schoenmaker}
/
Dirck Claesz schoenmakerschoenmaker
1561-06-06
Jasper Simonsz kammaker (met Dirck Claesz schoenmaker als borg)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.054.2
2762/1
Dirck Claesz {schoenmaker}
/7-0-0
Dirck Claesz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Dirck Claesz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Haarlemmerstraat.054.2
120/07
Dirck Claesz {schoenmaker}
/
Dirck Claesz scoemaickerscoemaicker
1560-12-13
Dirck Claesz scoemaicker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.116
103/21
Dirck Cornelisz (van Stopenburch) {schoenmaker}
/14/1-8
Dirck Cornelies schoemacker twee huysen
twee huysen
schoemacker
1558-06-08
Dirck Cornelies schoemacker twee huysen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.114
103/1
Dirck Cornelisz (van Stopenburch) {schoenmaker}
/14/1-8
Dirck Cornelies schoemacker twee huysen
twee huysen
schoemacker
1558-06-08
Dirck Cornelies schoemacker twee huysen
Inbrengboek-1540-1559 (belending)LangeMare.043
143/09
Dirck Cornelisz (van Stopenburch) {schoenmaker}
/
Dirck Cornelisz schoemaker gebroedersschoenmaker
1547-01-08
Willeboert Cornelisz., Dirck Cornelisz. ende Pieter Cornelisz., gebroederen, schoemaker
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.039
46/1
Dirck Cornelisz Vosgen
/20
Dirck Cornelisz Vosgen eertyts schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Dirck Cornelisz Vosgen eertyts schoemaecker
Waarboek-67 B-1562 (belending)SintJorissteeg.019
158/08

/
Dirck Corss schoemaker gebroederenschoemaker
1562-07-29
Dirck Corss schoemaker gebroederen
TiendePenning-1557 (eigenaar)Aalmarkt.003
78/1
Dirck IJsbrantsz {schoenmaker}
/9/0-18
Dirck IJsbrantsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Dirck IJsbrantsz schoemacker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Aalmarkt.003
231/07
Dirck IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Dirck IJsbrantsz schoemaickerschoemaicker
1551-02-12
Dirck IJsbrantsz schoemaicker
Verponding-1632 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.005.1
1/1

/8-15
Dirck Jacobs van Banchem schoenmaeckerschoenmaecker
1632
Dirck Jacobs van Banchem schoenmaecker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Groenesteeg.040
274/06
Dirck Jansz {schoenmaker}
/
Dirck Jansz schoenmakerschoenmaker
1573-11-23
Dirck Jansz schoenmaker
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Haarlemmerstraat.032-034
267/04
Dirck Jaspersz {bouwman}
/
Dirck Jaspersz schoemaickerschoemaicker
1552-04-05
Dirck Jaspersz schoemaicker
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Levendaal.034
96/05a
Dirck Joostenz {schoenmaker}
/
Dirck Joostenszschoenmaker
1580-10-15
Dirck Joostensz
Kerven-1581 (bewoner)Levendaal.034
104/1
Dirck Joostenz {schoenmaker}
/2
Dirck Joostensz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Dirck Joostensz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.071-077
1/1
Dirck Joppenz {schoenmaker-Lb71}
/6
Dirck Joppenszschoemaecker
1581-12
Dirck Joppensz
Ondertrouw-NH-B (bruidegom)Breestraat.030
183/10a
Dirck Joppenz {schoenmaker, bakker}
/
Dirck Joppensz
ondertrouw
schoenmaker
1587-12-24
Dirck Joppensz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Langebrug.071-077
7246/122Vc
Dirck Joppenz {schoenmaker-Lb71}
/
Dirck Joppenzschoenmaker
1587-05-21
Dirck Joppenz
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Levendaal.034
172/04
Dirck Joostenz {schoenmaker}
/
Dirck Jostensz schoemaeckerschoemaecker
1584-06-29
Dirck Jostensz schoemaecker
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Breestraat.108.2
282/08
Dirck Lubbrantsz {schoenmaker}
/
Dirck Lubbertsz schoemakerschoemaker
1553-01-19
Dirck Lubbertsz schoemaker
Grachtenboek-83 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.000.1
20/1
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pieterssoon schuemakerschuemaker
1586~1588
Dirck Pieterssoon schuemaker
Vetus-1585 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.000.1
371/1
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/4
Dirck Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1585
Dirck Pieterss schoemaeckers huys, verhuyert, es getaxeert op 4 gulden
Grachtenboek-03 (eigenaar)Warmoesmarkt.018
80/1
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pietersz schoemaekerschoemaeker
1583-08-30
Dirck Pietersz schoemaeker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.061
158/1
Dirck Quirijnsz {schoenmaker}
3/5-10-0/4-10-0
Dirck Quyrijnszn schoemaeckerschoemaecker
1606-08
Dirck Quyrijnszn schoemaecker dat hij bewoont
Aflezingsboek-E (vermelding)Langebrug.071-077
106/1.1.2.1
Dirck Joppenz {schoenmaker-Lb71}
/
Dircx Joppensz schoemaecker
in twee rotten?
schoemaeker
1580-11-22
Dircx Joppensz schoemaecker
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8297/129Va

/3,2
Donys de Butterdroger
Poperinge (B.) beide getuigen stelden zich borg
schoenmaker
1596-06-07
Donys de Butterdroger
Waarboek-67 G-1578 (belending)LangeMare.108
467/12
Adriaen Pietersz Vergeyl
/
driaen Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1580-01-01
driaen Pietersz schoemaecker
Grachtenboek-03 (eigenaar)Warmoesmarkt.024
30/1
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/
Eingel Adryaensz schoemaekerschoemaeker
1583-08-30
Eingel Adryaensz schoemaeker
Vetus-1585 (overledene)Levendaal.010
289/1a
Dirck Willemsz {schoenmaker}
/
Elsgen Gerritsdr wedue van Dirck Willemss schoemaeckerschoemaecker
1585
Elsgen Gerritsdr wedue van Dirck Willemss schoemaeckers huys es getacxeert op 4 gulden
Waarboek-67 F-1576 (belending)Warmoesmarkt.024
379/06
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/
Engel Adriaenss schoemaeckerschoemaecker
1577-12-16
Engel Adriaenss schoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Warmoesmarkt.024
41/1
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/26
Engel Adriaenss schoemaeckerschoemaecker
1585
Engel Adriaenss schoemaeckers huys getacxeert op 26 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Clarensteeg.011
101/1
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/6
Engel Adriaenss schoemaeckerschoemaecker
1585
Engel Adriaenss schoemaeckers huys verhuyert es getaxeert op 6 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.024
37/1
Engel Adriaensz {schoenmaker}
7/
Engel Adriaenss schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Engel Adriaenss schoemaecker van Leyden schutter
Aflezingsboek-D (vermelding)Warmoesmarkt.024
194/2.2.2.3
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/
Engel Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Engel Adriaensz schoemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Warmoesmarkt.024
11/01.2.1.0
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/
Engel Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1578-10-25
Engel Adriaensz schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Bouwelouwensteeg.001-005
14/06
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/
Engel Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1581-07-12
Engel Adriaensz schoemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Warmoesmarkt.024
48/1
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/15
Engel Adriaensz schoemaeckerschoemaeker
1583-07-14
Engel Adriaensz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Warmoesmarkt.024
41/1
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/-
Engel Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1601
Engel Adriaensz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Korenbrugsteeg.004.1
44/1
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/7-14-0
Engel Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1601
Engel Adriaensz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Clarensteeg.011
134/1
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/2-0-0
Engel Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1601
Engel Adriaensz schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (koper)Bouwelouwensteeg.001-005
100/05
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/
Engel Adriaensz schoemakerschoemaker
1578-11-04
Engel Adriaensz mede schoemaker
Grachtenboek-59 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.001-005
160/1
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/
Engel Adriaensz schoemakerschoemaker
1586-06-26
Engel Adriaensz schoemaker
Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.024
51/1
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/15
Engel Adriaensz schoenmaeckerschoenmaecker
1581-12
Engel Adriaensz schoenmaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Korenbrugsteeg.004.1
29/1
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/12
Engel Adriaensz schuemaeckerschuemaecker
1576
Engel Adriaensz schuemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Warmoesmarkt.024
108/2.2.4.3
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/
Engel Adriaenznschoemaker
1580-11-22
Engel Adriaenzn
Waarboek-67 F-1576 (koper)Warmoesmarkt.024
316/07
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/
Engelbert Adriaansz schoenmakerschoenmaker
1577-08-27
Engelbert Adriaansz schoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)NieuweRijn.072
321/03
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/
Engelbert Adriaensz schoenmakerschoenmaker
1577-08-31
Engelbert Adriaensz schoenmaker (met Willem Jacobsz voorlakenreder als borg)
Waarboek-67 E-1571 (belending)Molensteeg.012
203/06
Erasmus Dircksz {voller}
/
Erasmus Dircxz schoemakerschoemaker
1573-04-20
Erasmus Dircxz schoemaker
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6362/62Va

/
Evert Janszschoenmaker
1566-07-17
Evert Jansz
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Langebrug.113.05
143/07
Floris Maertensz Dou
/
Floris Martijnsz schoemaeckerschoemaecker
1583-03-07
Floris Martijnsz schoemaecker outlandich zijnde kinderen van Maerten Symonsz Dou ende Maritgen Florisdr beyde z.g.;alle kinderen zijn gemachtigde voor het weeskind
Grote-Bewijzen-C (belending)Haarlemmerstraat.116
97/12
Floris Willeboortsz van Stopenburch
/
Floris Wilboirtszn schoenmakerschoenmaker
1584-02-01
Floris Wilboirtszn schoenmaker
Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)LangeMare.031-037
220/03
Floris Willeboortsz van Stopenburch
/
Floris Willeboort schoemaeckerschoemaecker
1585-04-15
Floris Willeboort schoemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)LangeMare.039
7/4.1.3.0
Floris Willeboortsz van Stopenburch
/
Floris Willeboortszschoemaecker
1578-09-29
Floris Willeboortsz
Waarboek-67 G-1578 (koper)LangeMare.031-037
360/13
Floris Willeboortsz van Stopenburch
/
Floris Willeboortsz schoemaeckerschoemaecker
1579-09-02
Floris Willeboortsz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.039
47/1
Floris Willeboortsz van Stopenburch
/16
Floris Willeboortsz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Floris Willeboortsz schoemaecker
Waarboek-67 M-1584 (verkoper)LangeMare.031-037
69/03
Floris Willeboortsz van Stopenburch
/
Floris Willeboortsz schoemaeckerschoemaecker
1585-01-17
Floris Willeboortsz schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)LangeMare.039
106/1
Floris Willeboortsz van Stopenburch
4/
Floris Willeboortsz schoemaekerschoemaeker
1581-09
Floris Willeboortsz schoemaecker van Leyden schutter
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.116
126/1
Floris Willeboortsz van Stopenburch
/12
Florys Willeboortss schoemaeckerschoemaecker
1585
Florys Willeboortss schoemaeckers huys getaxeert zijnde op 12 gulden
Omslag-1583 (bewoner)LangeMare.039
45/1
Floris Willeboortsz van Stopenburch
/16
Florys Willeboortsz schoemakerschoemaker
1583-07-14
Florys Willeboortsz, schoemaker
Aflezingsboek-E (vermelding)LangeMare.039
109/3.2.2.0
Floris Willeboortsz van Stopenburch
/
Florys Willeboortsznschoemaker
1580-11-22
Florys Willeboortszn
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.103-105
593/07
Franck Cornelisz Henneman
/
Franck Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1578-06-30
Franck Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.103-105
592/06
Franck Cornelisz Henneman
/
Franck Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1578-06-30
Franck Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (koper)Hooigracht.107-109
233/05
Franck Cornelisz Henneman
/
Franck Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1579-03-11
Franck Cornelisz, schoenmaker en poorter
Waarboek-67 G-1578 (koper)Stadsvrijdom.006
435/04
Franck Cornelisz Henneman
/
Franck Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1579-12-11
Franck Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Middelstegracht.058
224/03
Franck Cornelisz Henneman
/
Franck Cornelisz, schoenmakerschoenmaker
1579-04-23
Franck Cornelisz, schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)SintJorissteeg.019
116/03
Frans Corsz {schoenmaker}
/
Frans Corsz schoenmakerschoenmaker
1564-02-16
Frans Corsz schoenmaker (met zijn broer Jan Corsz koperslager als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Paradijssteeg.014-016
571/11
Frans Corsz {schoenmaker}
/
Frans Kerstantsz schoemaeckerschoemaecker
1566-10-03
Frans Kerstantsz schoemaecker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Botermarkt.003
414/08
Frans Corsz {schoenmaker}
/
Frans Kerstantsz schoenmakerschoenmaker
1570-09-16
Frans Kerstantsz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Haarlemmerstraat.078
102/05
Frans Corsz {schoenmaker}
/
Frans Kerstantsz schoenmaker broersschoenmaker
1560-11-27
Frans Kerstantsz schoenmaker en Jan Kerstantsz koperslager broers als voogden over Maritgen het onmondige weeskind van hun broer Gerrit Kerstantsz en Anna Lourisdr
Waarboek-67 A-1560 (belending)Paradijssteeg.014-016
121/11
Frans Corsz {schoenmaker}
/
Frans Kerstantsz scoemaickerscoemaicker
1560-12-30
Frans Kerstantsz scoemaicker
Grote-Bewijzen-B (borg)NieuweRijn.077-078
843/12
Frans Corsz {schoenmaker}
/
Frans Kerstantsz scoemakerscoemaker
1564-06-27
Frans Kerstantsz scoemaker
Omslag-1573 (bewoner)Botermarkt.003
33/1
Frans Corsz {schoenmaker}
/0-10
Frans Korssantsz schoenmakerschoenmaker
1573-12-19
Frans Korssantsz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Paradijssteeg.014-016
292/08
Frans Corsz {schoenmaker}
/
Frans Korssenz schoemaeckerschoemaecker
1574-02-01
Frans Korssenz schoemaecker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
26/53

/
Frans Korssenz schoenmakerschoenmaker
1571-12-31
Frans Korssenz schoenmaker (met Pieter Adriaansz grafmaker als borg)
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Warmoesmarkt.017
387/06
Frans Corsz {schoenmaker}
/
Frans Korsz schoemaickerschoemaicker
1558-12-05
Frans Korsz schoemaicker
TiendePenning-1561 (eigenaar)SintJorissteeg.019
1363/2
Frans Corsz {schoenmaker}
/5-4-0
Frans Korsz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Frans Korsz schoenmaker
Waarboek-67 M-1584 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.023-025
147/07
Gerrit Fransz van Merwen {schoenmaker}
/
Gerijt Fransz schoemaeckerschoemaecker
1585-04-24
Gerijt Fransz schoemaecker
Waarboek-67 M-1584 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.023-025
2/06
Gerrit Fransz van Merwen {schoenmaker}
/
Gerijt Fransz van Merwen schoemaeckerschoemaecker
1584-10-24
Gerijt Fransz van Merwen schoemaecker
Waarboek-67 M-1584 (koper)Pieterskerkhof.024
2/12
Gerrit Fransz van Merwen {schoenmaker}
/
Gerijt Fransz van Merwen schoemaeckerschoemaecker
1584-10-24
Gerijt Fransz van Merwen schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Bouwelouwensteeg.007-009
14/05
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerijt Roelofszschoemaecker
1581-07-12
Gerijt Roelofsz schoemaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Kaiserstraat.003
213/05
Gerrit Dircksz {schoenmaker}
/
Gerit Dircxz schoemaeckerschoemaecker
1564-08-07
Gerit Dircxz schoemaecker
Grachtenboek-59 (eigenaar)Paradijssteeg.002
10/1
Gerrit Fransz van Merwen {schoenmaker}
/
Gerit Fransz schoemakerschoemaker
1586-06-26
Gerit Fransz schoemaker
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Pieterskerkchoorsteeg.025
30/21
Gerrit Fransz van Merwen {schoenmaker}
/
Gerit Fransz van Merwen schoemaecker inwonende poorter deser stadt Leydenschoemaecker
1584-12-10
Gerit Fransz van Merwen schoemaecker inwonende poorter deser stadt Leyden neve van Dirck Geritsz
Aflezingsboek-D (vermelding)Hooigracht.022
194/2.2.1.3
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerit Roeloffsz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Gerit Roeloffsz schoemaecker
Waarboek-67 L-1584 (belending)Hooigracht.024.1
50/18
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerit Roeloffsz schoemaeckerschoemaecker
1584-02-20
Gerit Roeloffsz schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.022
137/1
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
5/
Gerit Roeloffsz schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Gerit Roeloffsz schoemaecker schutter
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooigracht.022
108/2.2.2.3
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerit Roeloffsz schoemakerschoemaker
1580-11-22
Gerit Roeloffsz schoemaker
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooigracht.022
40/1.1.1.3
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerit Roeloffsz schumakerschumaker
1578-09-29
Gerit Roeloffsz schumaker
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Noordeinde.014
103/03
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerit Roelofsz schoemaeckerschoemaecker
1578-11-08
Gerit Roelofsz schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Noordeinde.016
103/06
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerit Roelofsz schoemaeckerschoemaecker
1578-11-08
Gerit Roelofsz schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Noordeinde.014
102/03
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerit Roelofsz schoemaecker poorterschoemaecker
1578-11-08
Gerit Roelofsz schoemaecker poorter van Leiden (bijgestaan door Rutgaert Dircxsz cuyper borg)
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Noordeinde.016
102/06
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerit Roelofsz schoemaecker poorterschoemaecker
1578-11-08
Gerit Roelofsz schoemaecker poorter van Leiden (bijgestaan door Rutgaert Dircxsz cuyper borg)
Voogdenboek-A (ouder)Hooigracht.022
173/03
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerit Roelofsz schoemakerschoemacker
1579-08-21
Gerit Roelofsz schoemaker gewonnen bij Aechte Ghijsbertsdr zijn zaliger huisvrouw
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Noordeinde.043
25/04
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerit Roelofszn schoemakerschoemaker
1579-08-21
Ghysbert 6 jr zn van Gerit Roelofszn schoemaker wonende int Noorteynde omtrent de Witte Poorte en wijlen Aechte Ghysbertsdr
Grachtenboek-59 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.007-009
150/1
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerit Roelofz schoemakerschoemaker
1586-06-26
Gerit Roelofz schoemaker
Waarboek-67 J-1581 (koper)Hooigracht.024.1
62/07
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Geritt Roeloffsz schoemaeckerschoemaecker
1581-10-05
Geritt Roeloffsz schoemaecker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hooigracht.024.2
340/05
Gerrit Anthonisz {schoenmaker}
/
Gerrit Anthonisz schoenmaker zijn zoonschoenmaker
1561-10-21
Gerrit Anthonisz schoenmaker zijn zoon
Waarboek-67 D-1567 (koper)Kaiserstraat.006.4
73/04

/
Gerrit Dircksz schoenmakerschoenmaker
1568-03-08
Gerrit Dircksz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
77/03

/
Gerrit Dircksz schoenmakerschoenmaker
1568-03-14
Gerrit Dircksz schoenmaker (met Dirck Simonsz bezemmaker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Kaiserstraat.006.4
54/03

/
Gerrit Dircksz schoenmakerschoenmaker
1572-03-04
Gerrit Dircksz schoenmaker (met Dirck Simonsz bezemmaker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Diefsteeg.017
568/08
Gerrit Dircksz {messenmaker, cipier}
/
Gerrit Dircksz schoenmakerschoenmaker
1575-07-12
Gerrit Dircksz schoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Uiterstegracht.118
302/07

/
Gerrit Dircxz schoemaeckerschoemaecker
1577-08-08
Gerrit Dircxz schoemaecker
Omslag-1573 (bewoner)Botermarkt.024
59/1
Gerrit Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/0-1
Gerrit Ghyesbrechts schoenmakerschoenmaker
1573-12-19
Gerrit Ghyesbrechts schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Botermarkt.025
217/03
Gerrit Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/
Gerrit Gijsbrechtsz schoenmakerschoenmaker
1569-07-16
Gerrit Gijsbrechtsz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Botermarkt.024
170/04
Gerrit Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/
Gerrit Gijsbrechtsz schoenmaker zijn zoonschoenmaker
1569-03-18
Gerrit Gijsbrechtsz schoenmaker zijn zoon
Waarboek-67 D-1567 (belending)Noordeinde.004
445/06
Gerrit Jansz {schoenmaker-Noordeinde}
/
Gerrit Jansz schoemaeckerschoemaecker
1570-12-10
Gerrit Jansz schoemaecker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Noordeinde.004
534/04
Gerrit Jansz {schoenmaker-Noordeinde}
/
Gerrit Jansz schoenmakerschoenmaker
1571-05-13
Gerrit Jansz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Noordeinde.004
13/03
Gerrit Jansz {schoenmaker-Noordeinde}
/
Gerrit Jansz schoenmakerschoenmaker
1571-11-23
Gerrit Jansz schoenmaker wonende te Blijdesteijn
Waarboek-67 D-1567 (koper)Noordeinde.004
405/04
Gerrit Jansz {schoenmaker-Noordeinde}
/
Gerrit Jansz schoenmaker poorter van Leidenschoenmaker
1570-09-01
Jan Sebastiaansz van Hout lijndraaier en Gerrit Jansz schoenmaker poorter van Leiden
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Kaiserstraat.033
405/07
Gerrit Jansz {schoenmaker-Noordeinde}
/
Gerrit Jansz schoenmaker poorter van Leidenschoenmaker
1570-09-01
Jan Sebastiaansz van Hout lijndraaier en Gerrit Jansz schoenmaker poorter van Leiden
Rijckhuisen (vermelding)Haarlemmerstraat.008-014
99/4
Gerrit Lenaertsz van Grootvelt
/
Gerrit Leendertsz van Grootvelt schoenmakerschoenmaker
1596-05-02
Gerrit Leendertsz van Grootvelt schoenmaker loco Claes Govertsz van der Aer; tr: juni 1584 Brechje Vollebrechtsdr
Poorterboeken-E-1588 (borg)Haarlemmerstraat.008-014
7933/86c
Gerrit Lenaertsz van Grootvelt
/
Gerrit Lenaertszschoenmaker
1593-03-29
Gerrit Lenaertsz
Poorterboeken-E-1588 (borg)Haarlemmerstraat.008-014
8431/144Vb
Gerrit Lenaertsz van Grootvelt
/3,2
Gerrit Lenaertszschoenmaker
1598-06-29
Gerrit Lenaertsz
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.036
13/05
Gerrit Maertensz {schoenmaker}
/
Gerrit Maertensz schoemaeckerschoemaecker
1582-08
Gerrit Maertensz schoemaecker als man ende voocht van Lijsbet Cornelisdr
Bonboek-07C (eigenaar)Haarlemmerstraat.036
36/001
Gerrit Maertensz {schoenmaker}
/
Gerrit Maertensz schoenmaecker
Vet 357
schoenmaecker
1586 na
Gerrit Maertensz schoenmaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.036
12/1
Gerrit Maertensz {schoenmaker}
5/
Gerrit Maertsz van Voorschotenschoemaker
1581-09
Gerrit Maertssen van Voorschoten schoemaecker heeft hier gewoont thien jaer
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Hooigracht.022
84/08a
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerrit Roelenschoenmaker
1579-09-26
Gerrit Roelen
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)MooiJapiksteeg.004
248/03
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerrit Roeloffsz schoemaeckerschoemaecker
1580-12-23
Gerrit Roeloffsz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.022
96/1
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/4
Gerrit Roeloffsz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Gerrit Roeloffsz schoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.024.1
149/1
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/9
Gerrit Roeloffszoon schoenmaeckerschoenmaecker
1585
Gerrit Roeloffszoon schoenmaeckers huys es getacxeert op 9 gulden
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Bouwelouwensteeg.000.1
265/03
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerrit Roelofsz schoemakerschoemaker
1579-05-18
Gerrit Roelofsz, schoemaker en poorter dezer stede
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Bouwelouwensteeg.000.1
586/13
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerrit Roelofsz schoenmakerschoenmaker
1575-08-17
Gerrit Roelofsz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Bouwelouwensteeg.000.1
587/13
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerrit Roelofsz schoenmakerschoenmaker
1575-08-17
Gerrit Roelofsz schoenmaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.008-014
4/2
Gerrit Lenaertsz van Grootvelt
0/
Gerrit sijn soon schoonmaker schutter over 18 jaerenschoonmaker
1581-09
Gerrit zijn zoon schoonmaecker schutter over XVIII jaeren
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Doezastraat.000.10
509/05
Gerrit Anthonisz {schoenmaker}
/
Gerrit Thonisz schoenmakerschoenmaker
1566-04-22
Aaltgen Pietersdr weduwe van Lenaart Aartsz drapier met Gerrit Thonisz schoenmaker als haar voogd in deze zaak (met Rombout Pietersz wantsnijder als borg)
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.122
89/1
Gerrit Fransz van Merwen {schoenmaker}
2/
Gerrith Fransz van Merwen schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Gerrith Fransz van Merwen schoemaecker van Leyden schutter
TiendePenning-1561 (eigenaar)Botermarkt.025
187/1
Gerrit Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/18-0-0
Gerryt Gysbertszschoenmaker
1561-12
Gerryt Gysbertsz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Paradijssteeg.012
2417/1
Gerrit Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/3-0-0
Gerryt Gysbertsz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Gerryt Gysbertsz schoenmaker
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Noordeinde.043
307/03
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerryt Roelofsz schoenmakerschoenmaker
1581-02-21
Gerryt Roelofsz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Kaiserstraat.003
262/06
Gerrit Dircksz {schoenmaker}
/
Geryt Dircxz schoemaeckerschoemaecker
1565-01-02
Geryt Dircxz schoemaecker
Waarboek-67 M-1584 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.023-025
148/07
Gerrit Fransz van Merwen {schoenmaker}
/
Geryt Fransz schoemaeckerschoemaecker
1585-04-24
Geryt Fransz schoemaecker
Waarboek-67 M-1584 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.025
139/07
Gerrit Fransz van Merwen {schoenmaker}
/
Geryt Fransz schoenmaeckerschoenmaecker
1585-04-20
Geryt Fransz schoenmaecker
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Pieterskerkhof.024
122/03
Gerrit Fransz van Merwen {schoenmaker}
/
Geryt Fransz van Merwen schoemaeckerschoemaecker
1584-05-19
Geryt Fransz van Merwen schoemaecker
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Pieterskerkhof.024
124/03
Gerrit Fransz van Merwen {schoenmaker}
/
Geryt Fransz van Merwen schoemaeckerschoemaecker
1584-05-19
Geryt Fransz van Merwen schoemaecker
Waarboek-67 M-1584 (koper)Paradijssteeg.002
158/04
Gerrit Fransz van Merwen {schoenmaker}
/
Geryt Fransz van Merwen schoemaeckerschoemaecker
1585-04-30
Geryt Fransz van Merwen schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Pieterskerkchoorsteeg.023
256/05
Gerrit Fransz van Merwen {schoenmaker}
/
Geryt Fransz van Merwen schoemaecker innewonende poorter deser steedeschoemaecker
1583-05-31
Geryt Fransz van Merwen schoemaecker innewonende poorter deser steede
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Pieterskerkchoorsteeg.025
256/13
Gerrit Fransz van Merwen {schoenmaker}
/
Geryt Fransz van Merwen schoemaecker innewonende poorter deser steedeschoemaecker
1583-05-31
Geryt Fransz van Merwen schoemaecker innewonende poorter deser steede
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Pieterskerkhof.024
256/16
Gerrit Fransz van Merwen {schoenmaker}
/
Geryt Fransz van Merwen schoemaecker innewonende poorter deser steedeschoemaecker
1583-05-31
Geryt Fransz van Merwen schoemaecker innewonende poorter deser steede
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Haarlemmerstraat.001
168/09a
Gerrit Lenaertsz van Grootvelt
/
Geryt Leendertsz
ondertrouw
schoenmaker
1584-06-02
Geryt Leendertsz
Aflezingsboek-E (vermelding)Haarlemmerstraat.008-014
110/3.3.2.0
Gerrit Lenaertsz van Grootvelt
/
Geryt Lenaertszschoemaker
1580-11-22
Geryt Lenaertsz
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Noordeinde.043
363/03
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Geryt Roeloffsz schoemaeckerschoemaecker
1581-04-12
Geryt Roeloffsz schoemaecker
Waarboek-67 L-1584 (echtgenoot)Hooigracht.022
216/09
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Geryt Roelofsz schoemaeckerschoemaecker
1583-08-12
Geryt Roelofsz schoemaecker als man ende voocht van Marytgen Gerytsdr zijn huysvrouwe voor hemzelve en vervangende de medeerfgenamen van Neeltgen Dircxdr za.
Waarboek-67 L-1584 (belending)Hooigracht.024.1
216/12
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Geryt Roelofsz schoemaeckerschoemaecker
1583-08-12
Geryt Roelofsz schoemaecker medeerfgenaem van de voors. Neeltgen Dircxdr za.
Omslag-1583 (bewoner)Hooigracht.022
87/1
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/4
Geryt Roelofsz schoemakerschoemaker
1583-07-14
Geryt Roelofsz, schoemaker
Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Hooigracht.022
41/04
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gherit Roelofszn schoemakerschoemaker
1581-04-26
zn van Gherit Roelofszn schoemaker en wijlen Aechte Ghysbertsdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.025
65/1
Gerrit Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/18/1-16
Gheryt Ghysbrechtsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Gheryt Ghysbrechtsz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.083
11/1
Gerrit Jansz {schoenmaker}
/10/0-20
Gheryt Jansz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Gheryt Jansz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Paradijssteeg.014-016
239/1
Gerrit Jansz {schoenmaker}
/4/0-0
Gheryt Jansz schoemacker een loey-erfschoemacker
1558-06-08
Gheryt Jansz schoemacker een loey-erf
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.037
171/1
Gillis Florisz {schoenmaker}
/7/0-14
Ghielles Florysz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Ghielles Florysz schoemacker
Bonboek-01C (eigenaar)Kloksteeg.012
309/001

/
Ghijsbert Jansz schoemaecker
A, 144v
schoemaecker
1601 na
Ghijsbert Jansz schoemaecker
Bonboek-01C (eigenaar)Rapenburg.056.1
302/001

/
Ghijsbert Jansz van Aeckeren schoenmaecker
AA, 149
schoenmaecker
1607 na
Ghijsbert Jansz van Aeckeren schoenmaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.113.07
31/5
Gijsbrecht {schoenmaker}
0/
Ghijsbert Schoemaeckersz de zoon van de huysvrouwe van Wigger Cornelisz Schoemaecker bij haer voorman gewonnen (ouer)
1581-09
Ghijsbert Schoemaeckersz de zoon van de huysvrouwe van Wigger Cornelisz Schoemaecker bij haer voorman gewonnen (ouer)
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.048
105/1
Gijsbrecht Jacobsz {schoenmaker}
/10/0-20
Ghijsbrech Jacopsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Ghijsbrech Jacopsz schoemacker
Waarboek-67 K-1582 (borg)Paradijssteeg.016.1
201/05
Gijsbrecht Cornelisz van Duvenvoorde
/
Ghijsbrecht Cornelisz van Duvenvoorde schoemaeckerschoemaecker
1583-05-03
Ghijsbrecht Cornelisz van Duvenvoorde schoemaecker
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Nieuwstraat.014
157/10
Gijsbrecht Gerritsz {schoenmaker}
/
Ghijsbrecht Gerytsz schoemaeckers wedueschoemaecker
1569-02-04
Geertruyt Ghijsbrecht Gerytsz schoemaeckers wedue
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Botermarkt.022.2
53/03
Gijsbrecht Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/
Ghijsbrecht Ghijsbrechtsz schoemakerschoemaker
1542-02-14
Ghijsbrecht Ghijsbrechtsz schoemaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Paradijssteeg.016.1
210/03
Gijsbrecht Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/
Ghijsbrecht Gijsbrechtsz schoemaeckerschoemaecker
1566-11-01
Ghijsbrecht Gijsbrechtsz schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.002
40/1
Gijsbrecht Cornelisz van Duvenvoorde
7/
Ghijsbrecht van Duvenvoorde Corn z schoemaeckerschoemaecker
1581-09
Ghijsbrecht van Duvenvoorde Cornelisz schoemaecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwstraat.014
85/1
Gijsbrecht Gerritsz {schoenmaker}
/7/0-14
Ghysbrecht Gherytsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Ghysbrecht Gherytsz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Paradijssteeg.016.1
240/1
Gijsbrecht Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/4/0-0
Ghysbrecht Ghysbrechtsz schoemacker een loey-erfschoemacker
1558-06-08
Ghysbrecht Ghysbrechtsz schoemacker een loey-erf
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Hogewoerd.037
89/04
Gillis Florisz {schoenmaker}
/
Gielis Florisz schoemakerschoemaker
1572-05-06
Gielis Florisz schoenmaker poorter
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.037
154/07
Gillis Florisz {schoenmaker}
/
Gielis Floriszoon schoemaeckerschoemaecker
1572-10-27
Gielis Floriszoon schoemaecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.037
170/2
Gillis Florisz {schoenmaker}
/1/0-0
Gielles die schoemackerschoemacker
1558-06-08
Gielles die schoemacker
Rijckhuisen (vermelding)Haarlemmerstraat.251
83/4
Gijsbrecht Hendricksz van der Does
/
Gijsbert Heynricxz van der Does van Tol schoenmakerschoenmaker
1573-05-01
Gijsbrecht Hendricksz van der Does loco Jan Dirksz Brouwer tr Marijtje Jacobsdr
Grachtenboek-59 (eigenaar)Paradijssteeg.008
30/1
Gijsbrecht Cornelisz van Duvenvoorde
/
Gijsbrecht Cornelisz schoemakerschoemaker
1586-06-26
Gijsbrecht Cornelisz schoemaker
TiendePenning-1543 (eigenaar)Botermarkt.024
50/1
Gijsbrecht Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/14
Gijsbrecht Ghijsbrechtsz schoemaickerschoemaicker
1544
Gijsbrecht Ghijsbrechtsz. schoemaicker een huijs, siaers
Waarboek-67 C-1563 (meester)Raamlanden.003
123/05
Gijsbrecht Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/
Gijsbrecht Gijsbrechtsz schoemaeckerschoemaecker
1564-03-01
Claes Gerritsz van Dorp Gijsbrecht Gijsbrechtsz schoemaecker Wouter Dircxsz Steen ende Cornelis Gijsbrechtsz snieder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Paradijssteeg.016.1
571/10
Gijsbrecht Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/
Gijsbrecht Gijsbrechtsz schoemaeckerschoemaecker
1566-10-03
Gijsbrecht Gijsbrechtsz schoemaeckers erve
Waarboek-67 E-1571 (belending)Paradijssteeg.016.1
292/07
Gijsbrecht Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/
Gijsbrecht Gijsbrechtsz schoemaeckerschoemaecker
1574-02-01
Gijsbrecht Gijsbrechtsz schoemaecker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Botermarkt.024
170/03
Gijsbrecht Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/
Gijsbrecht Gijsbrechtsz schoenmakerschoenmaker
1569-03-18
Gijsbrecht Gijsbrechtsz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (borg)Paradijssteeg.016.1
295/04
Gijsbrecht Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/
Gijsbrecht Gijsbrechtsz schoenmakerschoenmaker
1574-02-06
Cornelis Gerritsz schoenmaker (met Gijsbrecht Gijsbrechtsz schoenmaker als borg)
Kleine-Bewijzen-A (schuldenaar)Haarlemmerstraat.003-005
124/04
Gijsbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Gijsbrecht Heynricxsz scheepmaeckerscheepmaecker
1571~1574
Gijsbrecht Heynricxsz scheepmaecker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Hogewoerd.037
589/05
Gillis Florisz {schoenmaker}
/
Gillis Florisz schoenmakerschoenmaker
1571-08-21
Gillis Florisz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.037
87/07
Gillis Florisz {schoenmaker}
/
Gillis Floriszoon schoemaeckerschoenmaker
1572-05-02
Gillis Floriszoon schoemaecker
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8219/122a

/3,2
Govert Jansz
Antwerpen (B.)
schoenmaker
1595-10-30
Govert Jansz
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.124
2510/1
Gijsbrecht Hendricksz van der Does
/18-0-0
Gysbert Henricxz scoemaker (sic)scoemaker
1561-12
Gysbert Heyndricxz [van der Does]
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.014
64/1
Harck Ewoutsz {schoenmaker}
/1-12-0
Harck Eewoutsz schoemaecker (doorgehaald)schoemaecker
1601
Harck Eewoutsz schoemaecker (doorgehaald)
Poorterboeken-E-1588 (borg)Kaiserstraat.014
8749/178Vb
Harck Ewoutsz {schoenmaker}
/3,2
Harck Yeuwoutszschoenmaker
1603-03-07
Harck Yeuwoutsz
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.041
91/1
Harmen Cornelisz {schoenmaker}
/12
Harman Corneliss schoemaeckerschoemaecker
1585
Harman Corneliss schoemaeckers huys, es getacxeert op 12 gulden
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.041
61/1
Harmen Cornelisz {schoenmaker}
/2/0
Harman Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1574-06-18
Harman Cornelisz, schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.041
69/1
Harmen Cornelisz {schoenmaker}
5/
Harman Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1581-09
Harman Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 M-1584 (belending)OudeRijn.041
67/09
Harmen Cornelisz {schoenmaker}
/
Harman Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1584-12-20
Harman Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 B-1562 (koper)OudeRijn.041
168/10
Harmen Cornelisz {schoenmaker}
/
Harman Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1562-08-22
Harman Cornelisz schoenmaker
TiendePenning-1561 (huurder)Hooglandsekerkgracht.002-004
1668/1

/20-0-0
Harman Cornelisz scoemackerscoemacker
1561-12
Harman Cornelisz scoemacker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.037
87/10
Harmen Gerritsz {schoenlapper}
/
Harman Gerrits schoemaeckerschoenmaker
1572-05-02
Harman Gerrits schoemaecker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.037
154/10
Harmen Gerritsz {schoenlapper}
/
Harman Gerritss scoemakerscoemaker
1572-10-27
Harman Gerritss scoemaker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.024
236/07
Harmen de Ridder
/
Harman Ridder mede schoemaeckerschoemaecker
1582-03-17
Harman Ridder mede schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Pieterskerkchoorsteeg.024
13/04
Harmen de Ridder
/
Harman Ridder schoemaeckerschoemaecker
1581-07-04
Harman Ridder schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.024
6/04
Harmen de Ridder
/
Harman Ridder schoemaeckerschoemaecker
1581-07-12
Harman Ridder schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.024
166/1
Harmen de Ridder
2/
Harman Ridder schoemaeckerschoemaecker
1581-09
Harman Ridder schoemaecker van Coelen heeft hier gewoont iii jaren
Omslag-1583 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.024
139/1
Harmen de Ridder
/6
Harman Ridder schoemaeckerschoemaecker
1583-07-14
Harman Ridder, schoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.024
252/1
Harmen de Ridder
/12
Harman Ridder schoemaeckerschoemaecker
1585
Harman Ridder schoemaeckers huys; es getacxeert op 12 gulden
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.024
144/1
Harmen de Ridder
/6
Harman Ridder van Coelenschoemaecker
1581-12
Harman Ridder schoemaecker van Coelen
Waarboek-67 M-1584 (belending)OudeRijn.041
66/10
Harmen Cornelisz {schoenmaker}
/
Harmen Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1584-12-20
Harmen Cornelisz schoemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Pieterskerkchoorsteeg.024
12/03.1.1.1
Harmen de Ridder
/
Harmen Ridder schoemaeckerschoemaecker
1578-10-25
Harmen Ridder schoemaecker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Korenbrugsteeg.002
46/03
Hendrick Dircksz {schoenmaker}
/
Hendrick Dircksz schoenmakerschoenmaker
1562-02-06
Hendrick Dircksz schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Vliet.045.2
337/03
Hendrick Dircksz {schoenmaker}
/
Hendrick Dircksz schoenmakerschoenmaker
1563-05-06
Hendrick Dircksz schoenmaker (met Jan Jansz in ‘Den Spiegel’ als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Vliet.045.2
87/07
Hendrick Dircksz {schoenmaker}
/
Hendrick Dircxz schoenmakerschoenmaker
1562-04-10
Hendrick Dircxz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Diefsteeg.014
169/04
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Hendrick Harmansz schoenmakerschoenmaker
1564-05
Hendrick Harmansz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Breestraat.141
504/04
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Hendrick Harmansz schoenmakerschoenmaker
1571-04-04
Hendrick Harmansz schoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Vliet.026.2
387/06
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Hendrick Harmansz schoenmakerschoenmaker
1577-12-21
Hendrick Harmansz schoenmaker als man van Neeltgen Dircksdr
Volkstelling-1574 (bewoner)Hogewoerd.026
17/1
Hendrick Huigenz {schoenmaker}
5/
Hendrick Huygen schoemaker
Hogewoerd
schoemaker
1574-08-07
Hendrick Huygen schoemaker
Aflezingsboek-D (vermelding)Hogewoerd.026
193/1.4.3.4
Hendrick Huigenz {schoenmaker}
/
Hendrick Huygensz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Hendrick Huygensz schoemaecker
Waarboek-67 F-1576 (koper)Paradijssteeg.016.1
364/05
Hendrick Huigenz {schoenmaker}
/
Hendrick Huygensz schoenmakerschoenmaker
1577-10-31
Hendrick Huygensz schoenmaker poorter
Waarboek-67 G-1578 (borg)Hooigracht.094
29/05
Hendrick Huigenz {schoenmaker}
/
Hendrick Huygensz schoenmakerschoenmaker
1578-07-30
Hendrick Huygensz, schoenmaker als borg
Voogdenboek-A (overledene)Hogewoerd.026
209/03
Hendrick Huigenz {schoenmaker}
/
Henric Hugensz schoemakerschoemaker
1581-01-20
Dircgen Dircxsdr weduwe Henric Hugensz schoemaker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Diefsteeg.014
432/06
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Henrick Harmansz scheemaeckerscheemaecker
1565-11-04
Henrick Harmansz scheemaecker
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Breestraat.118
561/06
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Henrick Harmensz Blomsteyn schoemaeckerschoenmaker
1578-05-16
Cornelis Gerritsz colfmaecker als eerste ende principael schuldenaer ende Henrick Harmensz Blomsteyn schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Molensteeg.014
88/06
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Henrick Hermansz schoemaeckerschoemaecker
1581-11-18
Arent Dirxz Gruthuysen voor hem selven ende als voocht van Marie Dircxdr weduwe wijlen Floris Jansz boode die hij in desen verving ende hem daervooren sterck maeckte ende Henrick Hermansz schoemaecker als man ende voocht van Neeltgen Dirxdr alle mede erffgenamen van mr. Dirck Arentsz chirurgijn
Voogdenboek-B (voogd)Haarlemmerstraat.085-087
453/03
Hendrick Lucasz {schoenmaker}
/
Henrick Lucasz schoenmaker oomschoenmaker
1608-03-31
Henrick Lucasz schoenmaker oom
Omslag-1575 (eigenaar)OudeRijn.041
56/1
Harmen Cornelisz {schoenmaker}
/10/0-32-0
Herman Cornelisz, schoemaeckerschoemaecker
1575-09-01
Herman Cornelisz, schoemaecker
Omslag-1573 (bewoner)OudeRijn.041
76/1
Harmen Cornelisz {schoenmaker}
/0-6
Herman Cornelisz, scoemakerscoemaker
1573-12-19
Herman Cornelisz, scoemaker
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Watersteeg.000.6
362/04
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Hermanszoon schoemackerschoenmaker
1581-04-13
Hermanszoon schoemacker
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.041
160/1
Harmen Cornelisz {schoenmaker}
/
Hermen Corneelisz schoemaekerschoemaeker
1583-07-27
Hermen Corneelisz schoemaeker
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Watersteeg.000.6
361/04
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Heyndric Harmansz schoemaecker
Hendrick Harmensz van Blommesteyn is man en voogd van Neeltgen Dircksdr
schoenmaker
1581-04-13
Heyndric Harmansz schoemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Hogewoerd.026
109/3.2.5.5
Hendrick Huigenz {schoenmaker}
/
Heyndric Huygensznschoemaeker
1580-11-22
Heyndric Huygenszn
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8115/108Vc

/3,2
Heyndric van Schulenburch
Antwerpen (B.)
schoenmaker
1594-08-12
Heyndric van Schulenburch
TiendePenning-1557 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.000.1
222/1
Hendrick Dircksz {schoenmaker}
/
Heyndrick Dircxsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Heyndrick Dircxsz schoemacker
TiendePenning-1557 (huurder)Pieterskerkchoorsteeg.004
98/1
Hendrick Dircksz {schoenmaker, Dirck Rippertsz}
/9,5/0-19
Heyndrick Dircxsz schoemacker haer sonschoemacker
1558-06-08
Heyndrick Dircxsz schoemacker haer son
TiendePenning-1561 (eigenaar)Korenbrugsteeg.002
160/1
Hendrick Dircksz {schoenmaker}
/12-0-0
Heyndrick Dircxzschoenmaker
1561-12
Heyndrick Dircxz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Korenbrugsteeg.002
37/1
Hendrick Dircksz {schoenmaker}
/12-0/24-0
Heyndrick Dircxz schoemaeckerschoemaecker
1564
Heyndrick Dircxz schoemaecker
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.116.4
562/06
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Heyndrick Harmensz Blomsteen schoemaeckerschoenmaker
1578-05-16
Heyndrick Harmensz Blomsteen schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (borg)Diefsteeg.019
390/04
Hendrick Huigenz {schoenmaker}
/
Heyndrick Huygen schoemaeckerschoemaecker
1579-10-21
Heyndrick Huygen schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.048-052
153/4
Hendrick Dammasz {schoenmaker}
0/
Heynric (beyde haer kinderen) ovschoemaker
1581-09
Heynric schoemaker (beyde haer kinderen) over
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Korenbrugsteeg.002
384/06
Hendrick Dircksz {schoenmaker}
/
Heynrick Dircxz scoemakerschoenmaker
1558-10-07
Heynrick Dircxz scoemaker
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
7098/106Va

/3,15
Heynrick van Schulenburch
Antwerpen (B.) op getuigenis van Andries Schoth en Hans van Zevenen.
schoenmaker
1586-05-23
Heynrick van Schulenburch
Waarboek-67 B-1562 (belending)KortRapenburg.010.2
363/12
Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}
/
Hillebrant Jacobsz schoemaickerschoemaicker
1563-06-21
Hillebrant Jacobsz schoemaicker
Waarboek-67 B-1562 (koper)KortRapenburg.010.2
361/05
Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}
/
Hillebrant Jacobsz schoenmakerschoenmaker
1563-06-18
Hillebrant Jacobsz schoenmaker
Grote-Bewijzen-B (belending)Vliet.009
1078/13
Job Huigenz {schoenmaker}
/
Hiob Hugenz schoemakerschoenmaker
1578-04-22
Hiob Hugenz schoemaker
Grachtenboek-50 (eigenaar)Middelstegracht.159
270/1

/
Huich Adryaensz schoemaekerschoemaeker
1584-07-09
Huich Adryaensz schoemaeker
Omslag-1573 (bewoner)OudeRijn.069
47/1
Huig Hendricksz {schoenmaker}
/0-8
Huich Heindricx ,scoenmakerscoenmaker
1573-12-19
Huich Heindricx ,scoenmaker
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.069
58/1
Huig Hendricksz {schoenmaker}
/7
Huyc Heyndricxz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Huyc Heyndricxz schoemaecker
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Burgsteeg.009
98/04a
Huig Claesz {schoenmaker}
/
Huych Claesz
ondertrouw
schoenmaker
1581-01-07
Huych Claesz
Waarboek-67 J-1581 (borg)Middelstegracht.053
2/07
Huig Claesz {schoenmaker}
/
Huych Claesz schoemaeckerschoemaecker
1581-07-05
Huych Claesz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Burgsteeg.009
123/1
Huig Claesz {schoenmaker}
/3
Huych Claesz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Huych Claesz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Burgsteeg.009
288/03
Huig Claesz {schoenmaker}
/
Huych Claesz schoemaeckerschoemaecker
1583-06-28
Huych Claesz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Burgsteeg.009
409/03
Huig Claesz {schoenmaker}
/
Huych Claesz schoemaeckerschoemaecker
1583-07-19
Huych Claesz schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Dolhuissteeg.011
362/03
Huig Claesz {schoenmaker}
/
Huych Claesz schoemaecker als mede-erfgenaam van Aelbrecht Maertensz zijn zaliger oomschoemaecker
1582-06-25
Huych Claesz schoemaecker als mede-erfgenaam van heer Aelbrecht Maertensz zijn zaliger oom
Volkstelling-1581 (bewoner)Burgsteeg.009
102/1
Huig Claesz {schoenmaker}
2/
Huych Claesz schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Huych Claesz schoemaecker schutter
Waarboek-67 J-1581 (borg)Breestraat.013.2
436/05

/
Huych Cornelis schoemaeckerschoemaecker
1582-08-21
Huych Cornelis schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)SintJorissteeg.025
225/5
Huig Corsz {schoenmaker}
0/
Huych Corssen van Hazerswou scoemaker xx jaren haer eygen cost hier gewoont iiii jaerenscoemaker
1581-09
Huych Corssen van Hazerswou scoemaker xx jaren haer eygen cost hier gewoont iiii jaeren
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.009
100/1
Huig Dircksz {schoenmaker}
/10/0-20
Huych die schoemackerschoemacker
1558-06-08
Huych die schoemacker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Langebrug.009-011
307/03
Huig Dircksz {schoenmaker}
/
Huych Dircksz schoenmakerschoenmaker
1561-08-19
Huych Dircksz schoenmaker (met zijn zoon Job Huygensz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Rapenburg.079
184/04
Huig Dircksz {schoenmaker}
/
Huych Dircksz schoenmakerschoenmaker
1562-09-26
Jacob Jansz appelkoper (met Huych Dircksz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Vliet.005-007
520/06
Huig Dircksz {schoenmaker}
/
Huych Dircksz schoenmakerschoenmaker
1566-05-07
Adriana Pietersdr met Screvel Aelbrechsz schoenmaker als haar voogd in deze zaak en Pieter Wesselsz schoenmaker wonende te Schiedam (met Huych Dircksz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (curator)Koppenhinksteeg.000.28
258/06
Huig Dircksz {schoenmaker}
/
Huych Dircksz van Delft schoenmakerschoenmaker
1561-06-20
Huych Dircksz van Delft schoenmaker als door den Gerechte aangestelde curator over Jonge Jan Willemsz bierdrager broer van de voorn. Hillegont Willemsdr
Waarboek-67 C-1563 (curator)Koppenhinksteeg.000.28
219/03
Huig Dircksz {schoenmaker}
/
Huych Dircksz van Delft schoenmakerschoenmaker
1564-09-07
Huych Dircksz van Delft schoenmaker door den Gerechte aangewezen als curator over Jonge Jan Willemsz bierdrager
TiendePenning-1561 (eigenaar)Vliet.009
664/1
Huig Dircksz {schoenmaker}
/12-0-0
Huych Dircxz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Huych Dircxz schoenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Kaiserstraat.010.1
641/2
Huig Dircksz {schoenmaker}
/6-0-0
Huych Dircxz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Huych Dircxz schoenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Kaiserstraat.010.0
642/2
Huig Dircksz {schoenmaker}
/6-10-0
Huych Dircxz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Lieduwye Claesdr kemster
Waarboek-67 A-1560 (belending)Langebrug.009-011
266/07
Huig Dircksz {schoenmaker}
/
Huych Dircxz scoemakerscoemaker
1561-07-12
Huych Dircxz scoemaker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vliet.009
520/10
Huig Dircksz {schoenmaker}
/
Huych Dircxz van Delft schoenmaeckerschoenmaecker
1566-05-07
Huych Dircxz van Delft schoenmaecker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelstegracht.159
253/05
Huig Hendricksz {schoenmaker}
/
Huych Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1563-01-27
Huych Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)OudeRijn.071
49/07
Huig Hendricksz {schoenmaker}
/
Huych Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1568-01-04
Huych Hendricksz schoenmaker zijn zwager
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)OudeRijn.069
15/04
Huig Hendricksz {schoenmaker}
/
Huych Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1571-12-13
Huych Hendricksz schoenmaker poorter van Leiden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.069
117/1
Huig Hendricksz {schoenmaker}
/15
Huych Henricxss schoemaeckerschoemaecker
1585
Huych Henricxss schoemaeckers huys verhuyrt es getaxeert op 15 gulden
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.069
478/07
Huig Hendricksz {schoenmaker}
/
Huych Henricxz schoemaeckerschoemaecker
1580-02-09
Huych Henricxz schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.069
482/08
Huig Hendricksz {schoenmaker}
/
Huych Henricxz schoemaeckerschoemaecker
1580-02-16
Huych Henricxz schoemaecker
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.069
37/1
Huig Hendricksz {schoenmaker}
/4/9
Huych Henricxz, scoemakerscoemaker
1574-06-18
Huych Henricxz, scoemaker
Omslag-1583 (bewoner)OudeRijn.069
61/1
Huig Hendricksz {schoenmaker}
/7
Huych Henrixz schoemaeckerschoemaecker
1583-07-14
Huych Henrixz, schoemaecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.069
88/1
Huig Hendricksz {schoenmaker}
/9/0-18
Huych Heynderickz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Huych Heynderickz schoemacker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelstegracht.159
185/08
Huig Hendricksz {schoenmaker}
/
Huych Heyndricxz schoemaeckerschoemaecker
1577-03-04
Huych Heyndricxz schoemaecker
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.069
2006/1
Huig Hendricksz {schoenmaker}
/10-0-0
Huych Heyndricxz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Huych Heyndricxz schoenmaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.036-038
20/1
Huig Jansz {schoenmaker}
/9/0-18
Huych Jansz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Huych Jansz schoemacker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.036-038
1215/1
Huig Jansz {schoenmaker}
/10-0-0
Huych Jansz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Huych Jansz schoenmaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kaiserstraat.010.0
77/2
Huig Dircksz {schoenmaker}
/1/0-0
Huych schoemackerschoemacker
1558-06-08
Huych schoemacker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.159
511/06
Huig Hendricksz {schoenmaker}
/
Huych schoemaeckerschoemaecker
1566-04-28
Huych schoemaecker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelstegracht.159
505/05

/
Huych Willemsz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-01
Huych Willemsz schoemaecker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelstegracht.159
507/05

/
Huych Willemsz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-02
Huych Willemsz schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.069
87/1
Huig Hendricksz {schoenmaker}
4/
Huygh Heynricxsz weduwnaerschoemaeker
1581-09
Huych Heynricxz schoemaker weduwenaer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Warmoesmarkt.020
33/2
IJsbrant Dircksz {schoenmaker}
/18/1-16
IJsbrant Dircksz schoemackerschoemacker
1558-06-08
IJsbrant Dircksz schoemacker
Grote-Bewijzen-B (voogd)Breestraat.104
759/06
IJsbrant Dircksz {schoenmaker}
/
IJsbrant Dircksz van Delft schoemaecker oude vaderschoemaecker
1553-03-07
IJsbrant Dircksz van Delft schoemaecker oude vader
TiendePenning-1557 (eigenaar)LangeMare.048.1
4/1
IJsbrant Dircksz {schoenmaker}
/
IJsbrant Dircxsz schoemackerschoenmaker
1558-06-08
IJsbrant Dircxsz schoemacker
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Botermarkt.022.2
53/04
IJsbrant Dircksz {schoenmaker}
/
IJsbrant Dircxz van Delf schoemakerschoemaker
1542-02-14
IJsbrant Dircxz van Delf schoemaker
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Hogewoerd.042
65/03
IJsbrant Dircksz {schoenmaker}
/
IJsbrant Dircxz van Delft schoemaickerschoemaicker
1542-12-16
IJsbrant Dircxz van Delft schoemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Warmoesmarkt.020
283/04
IJsbrant Dircksz {schoenmaker}
/
IJsbrant Dircxz van Delft schoemaickerschoemaicker
1553-01-23
IJsbrant Dircxz van Delft schoemaicker
Grachtenboek-79 (eigenaar)Noordeinde.044
50/1
Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}
/
IJsbrant Jacobssoon schoemakerschoemaker
1583~1587
IJsbrant Jacobssoon schoemaker
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.044
1280/1
Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}
/
IJsbrant Jacobssoon schoemakerschoemaker
1588
IJsbrant Jacobssoon schoemaker
Crim-Vonnisboek-01 (beschuldigde)
267/04

/
Jacob Adriaensz schoenmakerschoenmaker
1567-10-08
Jacob Adriaensz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Bouwelouwensteeg.019-021
94/05
Jacob Cornelisz Bies
/
Jacob Bies schoemakerschoemaker
1572-05
Jacob Bies schoemaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Bouwelouwensteeg.019-021
95/06
Jacob Cornelisz Bies
/
Jacob Bies schoemakerschoemaker
1572-05-12
Jacob Bies schoemaker
Vetus-1585 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.019-021
379/1
Jacob Cornelisz Bies
/4
Jacob Bijes schoemaeckers huysken ende loyerffschoemaecker
1585
Jacob Bijes schoemaeckers huysken ende loyerff, es getaxeert op 4 gulden
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.079
13/04.1.3.4
Jacob Cornelisz Bies
/
Jacob Cornelisz Bies schoemaeckerschoemaecker
1578-10-25
Jacob Cornelisz Bies schoemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.079
108/2.2.3.0
Jacob Cornelisz Bies
/
Jacob Cornelisz Bies schoemaeckerschoemaecker
1580-11-22
Jacob Cornelisz Bies schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.079
21/1
Jacob Cornelisz Bies
/10
Jacob Cornelisz Bies schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Jacob Cornelisz Bies schoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.079
16/1
Jacob Cornelisz Bies
/18
Jacob Cornelisz Bies schoemaeckerschoemaecker
1585
Jacob Cornelisz Bies schoemaeckers huys dat hij bewoont, es getacxeert op 18 gulden
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.079
40/1.1.1.4
Jacob Cornelisz Bies
/
Jacob Cornelisz Bies schoemakerschoemaker
1579-05-25
Jacob Cornelisz Bies schoemaker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.079
56/08
Jacob Cornelisz Bies
/
Jacob Cornelisz schoemaeckerschoenmaker
1576-05-31
Jacob Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (borg)Hogewoerd.066
195/10
Jacob Cornelisz Bies
/
Jacob Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1580-09-10
Jacob Cornelisz schoemaecker broer van Wigger Cornelisz
Waarboek-67 H-1580 (borg)Hogewoerd.066
196/08
Jacob Cornelisz Bies
/
Jacob Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1580-09-10
Jacob Cornelisz schoemaecker broer van Wigger Cornelisz
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Vliet.042-044
89/11
Jacob Corsz {wielmaker, scheepmaker}
/
Jacob Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1581-11-20
Jacob Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Botermarkt.016
455/05
Jacob Cornelisz {schoenmaker}
/
Jacob Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1583-12-12
Pieter Pieter Jorysz Pieter van Noorden Phillipsz ende Jacob Cornelisz schoemaecker in den naeme als voochden ende ten behoeve van Geertruyt Cornelisdochter out omtrent 18 jaeren naergelaeten weeskint van Cornelis Cornelisz Const ende Maria Nieucoops Jacobsdochter beyde zalige gedachte
Waarboek-67 L-1584 (belending)Breestraat.079
110/07
Jacob Cornelisz Bies
/
Jacob Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1584-05-01
Jacob Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 L-1584 (belending)Breestraat.079
127/08
Jacob Cornelisz Bies
/
Jacob Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1584-05-17
Jacob Cornelisz schoemaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkstraat.016
17/1
Jacob Cornelisz Bies
3/5-0-0/4-10-0
Jacob Cornelisz schoemaeckersschoemaecker
1606-08
Jacob Cornelisz schoemaeckers huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op zijn aengeven
Waarboek-67 G-1578 (borg)LangeMare.054
70/04
Jacob Cornelisz {schoenmaker}
/
Jacob Cornelisz schoemakerschoemaker
1578-09-12
Jacob Cornelisz schoemaker
Grachtenboek-59 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.019-021
120/1
Jacob Cornelisz Bies
/
Jacob Cornelisz schoemakerschoemaker
1586-06-26
Jacob Cornelisz schoemaker
Voogdenboek-A (voogd)Maarsmansteeg.004.1
328/01
Jacob Cornelisz {schoenmaker}
/
Jacob Cornelisz schoemaker oomschoemaker
1584-05-02
Jacob Cornelisz schoemaker oom en Pieter van Noorde Philipsz neef over zijn tot voogden geordonneerd
Waarboek-67 B-1562 (koper)Bouwelouwensteeg.019-021
191/05
Jacob Cornelisz Bies
/
Jacob Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1562-10-12
Jacob Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Breestraat.079
333/11
Jacob Cornelisz Bies
/
Jacob Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1563-04-28
Jacob Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Vrouwensteeg.007
99/05
Jacob Cornelisz {schoenmaker}
/
Jacob Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1564-01-27
Jacob Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vrouwensteeg.007
217/03
Jacob Cornelisz {schoenmaker}
/
Jacob Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1564-08-31
Jacob Cornelisz schoenmaker (met Cornelis Jacobsz timmerman als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vrouwensteeg.007
470/03
Jacob Cornelisz {schoenmaker}
/
Jacob Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1566-02-03
Jacob Cornelisz schoenmaker (met zijn oom Cornelis Jacobsz timmerman als borg)
Omslag-1575 (eigenaar)Breestraat.079
12/1
Jacob Cornelisz Bies
/niet
Jacob Cornelisz, schoemaeckerschoemaecker
1575-09-01
Jacob Cornelisz, schoemaecker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Uiterstegracht.007-017
539/04

/
Jacob Gijsbrechtsz schoenmakerschoenmaker
1566-01-09
Jacob Gijsbrechtsz schoenmaker
Grote-Bewijzen-B (belending)Vrouwensteeg.008
927/11
Jacob IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Jacob IJsbrantsz schoemakerschoemaker
1572-04-30
Jacob IJsbrantsz schoemaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)LangeMare.048.1
313/05
Jacob IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Jacob IJsbrantsz schoenmakerschoenmaker
1565-03-29
Jacob IJsbrantsz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Vrouwensteeg.008
308/05
Jacob IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Jacob IJsbrantsz schoenmaker heur broederschoenmaker
1565-03-16
Jacob IJsbrantsz schoenmaker heurl broeder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.048
38/1
Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}
/2-10-0
Jacob Janss van Gameren schoemaeckerschoemaecker
1601
Jacob Janss van Gameren schoemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Haarlemmerstraat.048
7/4.1.1.4
Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}
/
Jacob Janszschoemaecker
1578-09-29
Jacob Jansz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.048
439/08
Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}
/
Jacob Jansz schoemaeckerschoemaecker
1578-02-03
Jacob Jansz schoemaecker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.121
2594/1
Jacob Jansz {schoenmaker}
/10-0-0
Jacob Jansz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Jacob Jansz schoenmaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.048
22/1
Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}
2/
Jacob Jansz van Leyden schutterschoemaecker
1581-09
Jacob Jansz schoemaecker van Leyden schutter
Aflezingsboek-E (vermelding)Haarlemmerstraat.048
109/3.1.4.4
Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}
/
Jacob Janszn schoemakerschoemaker
1580-11-22
Jacob Janszn
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.021-023
260/2
Jacob Meesz {schoenmaker}
1/mitte t naer volgende/1-10-0
Jacob Meess schoemaeckerschoemaecker
1606-08
Jacob Meess schoemaecker dat bewoont wert bij Meynsgen Meessen
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.021-023
261/1
Jacob Meesz {schoenmaker}
3/6-5-0/4-10-0
Jacob Meess schoemaeckerschoemaecker
1606-08
Dezelve dat bewoondt wert bij hem door aengeven van zijn huysvrouwe
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.021-023
262/2
Jacob Meesz {schoenmaker}
1/1-6-0/1-0-0
Jacob Meess schoemaeckerschoemaecker
1606-08
Dezelve dat bewoondt wert bij Jan Mathijss
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.021-023
263/2
Jacob Meesz {schoenmaker}
1/1-6-0/1-0-0
Jacob Meess schoemaeckerschoemaecker
1606-08
Dezelve dat bewoondt wert bij Jacobmijne van Cassel
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Barbarasteeg.001
264/2
Jacob Meesz {schoenmaker}
1/1-0-0/1-0-0
Jacob Meess schoemaeckerschoemaecker
1606-08
Dezelve dat bewoondt wert bij Jacobmijne Pieters
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.021-023
243/1
Jacob Meesz {schoenmaker}
/16
Jacob Meess schoemaeckers huys opten houckschoemaecker
1585
Jacob Meess schoemaeckers huys opten houck es getacxeert op 16 gulden
Waarboek-67 F-1576 (belending)Paradijssteeg.014-016
215/08
Jacob Meesz {schoenmaker}
/
Jacob Meesz schoemaeckerschoemaecker
1577-04-03
Jacob Meesz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Paradijssteeg.014-016
206/03
Jacob Meesz {schoenmaker}
/
Jacob Meesz schoemaeckerschoemaecker
1580-09-16
Jacob Meesz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Paradijssteeg.014-016
207/03
Jacob Meesz {schoenmaker}
/
Jacob Meesz schoemaeckerschoemaecker
1580-09-16
Jacob Meesz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.021-023
243/1
Jacob Meesz {schoenmaker}
/5-0-0
Jacob Meesz schoemaeckerschoemaecker
1601
Jacob Meesz, schoemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Hogewoerd.021-023
106/1.2.6.3
Jacob Meesz {schoenmaker}
/
Jacob Meesz schoemakerschoemaecker
1580-11-22
Jacob Meesz schoemaker
Waarboek-67 F-1576 (koper)Paradijssteeg.014-016
117/06
Jacob Meesz {schoenmaker}
/
Jacob Meesz schoenmakerschoenmaker
1576-10-10
Jacob Meesz schoenmaker poorter van Leiden
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.122-126
373/05
Jacob Meesz {schoenmaker}
/
Jacob Meesz schoenmakerschoenmaker
1579-08-22
Jacob Meesz schoenmaker als man en voogd van Margriete Cornelisdr van der Maze
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.021-023
100/1
Jacob Meesz {schoenmaker}
5/
Jacob Meesz scoemaker schutterscoemaker
1581-09
Jacob Meesz scoemaker schutter
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Hogewoerd.021-023
232/03
Jacob Meesz {schoenmaker}
/
Jacob Meesz, schoenmaker en poorterschoenmaker
1579-05-01
Jacob Meesz, schoenmaker en poorter
Stratenboek-18 (eigenaar)Hogewoerd.021-023
510/1
Jacob Meesz {schoenmaker}
/
Jacob Meeusz schoemakerschoemaker
1588
Jacob Meeusz schoemaker
Waarboek-67 G-1578 (koper)Hogewoerd.021-023
220/05
Jacob Meesz {schoenmaker}
/
Jacob Meusz, schoenmakerschoenmaker
1579-04-13
Jacob Meusz, schoenmaker
TiendePenning-1561 (huurder)Ketelboetersteeg.008
310/1

/12-0-0
Jacob Nieucoop schoenmakerschoenmaker
1561-12
Jacob Nieucoop schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Bouwelouwensteeg.023-031
457/06
Jacob Ottenz {schoenmaker}
/
Jacob Ottensz schoemaeckerschoemaecker
1566-01-13
Jacob Ottensz schoemaecker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Bouwelouwensteeg.023-031
191/06
Jacob Ottenz {schoenmaker}
/
Jacob Ottensz schoemaickerschoemaicker
1562-10-12
Jacob Ottensz schoemaicker
Waarboek-67 C-1563 (borg)Zonneveldstraat.000.14
77/05
Jacob Ottenz de Man
/
Jacob Ottensz schoenmakerschoenmaker
1563-12-14
Ewout Cornelisz houtzager (met Adriaan Thomasz koopman en Jacob Ottensz schoenmaker als borgen)
Waarboek-67 B-1562 (belending)Bouwelouwensteeg.023-031
116/06
Jacob Ottenz {schoenmaker}
/
Jacob Ottensz scoemaickerscoemaicker
1562-05-21
Jacob Ottensz scoemaicker
Grote-Bewijzen-B (belending)Burgsteeg.011
871/17
Jacob Ottenz de Man
/
Jacob Ottensz scoemakerscoemaker
1567-09-03
Jacob Ottensz scoemaker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Bouwelouwensteeg.023-031
146/06
Jacob Ottenz {schoenmaker}
/
Jacob Ottenz schoemaeckerschoemaecker
1568-12-01
Jacob Ottenz schoemaecker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Burgsteeg.011
376/05
Jacob Ottenz de Man
/
Jacob Ottenz schoenmakerschoenmaker
1561-12-10
Jacob Ottenz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (borg)Zonneveldstraat.000.14
96/05
Jacob Ottenz de Man
/
Jacob Ottesz schoenmakerschoenmaker
1564-01-18
Ewout Cornelisz houtzager (met Adriaan Thomasz koopman en Jacob Ottensz schoenmaker als borgen)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Bouwelouwensteeg.023-031
241/07
Jacob Ottenz {schoenmaker}
/
Jacob Ottezoen schoemaikerschoemaiker
1561-05-24
Jacob Ottezoen schoemaiker
Bonboek-05A (verkoper)Hooigracht.078-080
258/021

/
Jacob Quirijnsz schoemakerschoemaker
1605-05-05
Jacob Quirijnsz schoemaker
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.020
5/1
Jacob Willemsz {schoenmaker-Leiden}
/3
Jacob Willemsz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Jacob Willemsz schoemaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.008
20/1
Jacob Willemsz {schoenmaker-Rijnsburg}
/6
Jacob Willemsz schoemaecker van Rhijnsburch woonende in 't achterhuys van De Valkschoemaecker
1576
Jacob Willemsz schoemaecker van Rhijnsburch woonende in 't achterhuys van De Valk
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.020
330/1
Jacob Willemsz {schoenmaker-Leiden}
/
Jacob Willemsz schoemakerschoemaker
1591
Jacob Willemsz schoemaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.020
7/1
Jacob Willemsz {schoenmaker-Leiden}
5/
Jacob Willemsz van Leydenschoemaecker
1581-09
Jacob Willemsz schoemaecker van Leyden
Waarboek-67 D-1567 (belending)LangeMare.048.1
78/05
Jacob IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Jacob Ysbrantsz schoemaeckerschoenmaker
1568-03-11
Jacob Ysbrantsz schoemaecker
Waarboek-67 D-1567 (belending)LangeMare.048.1
101/17
Jacob IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Jacob Ysbrantsz schoemaeckerschoemaecker
1568-05-07
Jacob Ysbrantsz schoemaecker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Vrouwensteeg.008
253/11
Jacob IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Jacob Ysbrantsz schoemaickerschoemaicker
1561-06-16
Jacob Ysbrantsz schoemaicker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Vrouwensteeg.008
256/15
Jacob IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Jacob Ysbrantsz schoenmaickerschoenmaicker
1562-03-09
Jacob Ysbrantsz schoenmaicker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Vrouwensteeg.008
2608/1
Jacob IJsbrantsz {schoenmaker}
/14-0-0
Jacob Ysbrantsz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Jacob Ysbrantsz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.081
465/05
Jacob IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Jacob Ysbrantsz schoenmakerschoenmaker
1566-01-22
Jacob Ysbrantsz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Vrouwensteeg.008
115/03
Jacob IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Jacob Ysbrantsz schoenmakerschoenmaker
1568-06-25
Jacob Ysbrantsz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)LangeMare.048.1
90/04
Jacob IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Jacob Ysbrantsz schoenmaker broersschoenmaker
1568-04-14
Jacob Ysbrantsz schoenmaker zijn broer
Omslag-1573 (bewoner)Breestraat.079
9/1
Jacob Cornelisz Bies
/0-12
Jacoeb Cornelis scoemakerscoemaker
1573-12-19
Jacoeb Cornelis , scoemaker
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.079
25/1
Jacob Cornelisz Bies
/10
Jacop Cornelisz Bies schoemaeckerschoemaecker
1583-07-14
Jacop Cornelisz Bies, schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.079
14/1
Jacob Cornelisz Bies
8/
Jacop Cornelisz Bies schoemaker schutterschoemaker
1581-09
Jacop Cornelisz Bies schoemaker schutter
Waarboek-67 G-1578 (belending)Bouwelouwensteeg.019-021
228/06
Jacob Cornelisz Bies
/
Jacop Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1579-04-20
Belent hebbende aen d'een zijde Jacop Cornelisz, schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (borg)Hogewoerd.066
405/05

/
Jacop Cornelisz schoemaecker
Jacob Cornelisz Bies ?
schoemaecker
1581-05-03
Jacop Cornelisz, schoemaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.079
6/1
Jacob Cornelisz Bies
/6
Jacop Cornelisz schuemaeckerschuemaecker
1576
Jacop Cornelisz schuemaecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Groenesteeg.013
38/1
Jacob Jacobsz {schoenlapper}
/5,5/0-0
Jacop Jacopsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Jacop Jacopsz schoemacker
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.048
16/1
Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}
/6
Jacop Jansz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Jacop Jansz schoemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.048
17/1
Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}
/6
Jacop Jansz schoemaeckerschoemaecker
1583-07-14
Jacop Jansz, schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.021-023
75/1
Jacob Meesz {schoenmaker}
/10
Jacop Meesz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Jacop Meesz schoemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Hogewoerd.021-023
80/1
Jacob Meesz {schoenmaker}
/10
Jacop Meesz schoemaeckerschoemaecker
1583-07-14
Jacop Meesz, schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)NieuweRijn.065
264/05
Jacob Meesz {schoenmaker}
/
Jacop Meesz schoenmaecker gemeyn erffgenamen van za Jacob Meeszschoenmaecker
1582-04-28
Jacop Meesz schoenmaecker gemeyn erffgenamen van za Jacob Meesz
Waarboek-67 J-1581 (overledene)NieuweRijn.065
263/05
Jacob Meesz {schoenmaker}
/
Jacop Meesz schoenmaker poorteren der voors stede als erffgenamen van za Jacob Meesz zelve broederschoenmaker
1582-04-28
Jacop Meesz schoenmaker poorteren der voors. stede als erffgenamen van za Jacob Meesz zelve broeder
Inbrengboek-1540-1559 (koper)LangeMare.047
143/07
Jacob Pietersz {waard}
/
Jacop Pietersz schoemaickerschoenmaker
1547-01-08
Jacop Pietersz schoemaicker
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.020
5/1
Jacob Willemsz {schoenmaker-Leiden}
/3
Jacop Willemsz schoemaeckerschoemaecker
1583-07-14
Jacop Willemsz, schoemaecker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.023-031
2389/2
Jacob Ottenz {schoenmaker}
/3-18-0
Jaepgen Ottenz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Jaepgen Ottenz schoenmaker
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Hogewoerd.103
381/03
Jan Adriaensz {schoenmaker}
/
Jan Adriaens zoon schoemackerschoemacker
1581-04-26
Jan Adriaens zoon schoemacker
Omslag-1583 (bewoner)Hogewoerd.049.1
68/1
Jan Adriaensz Paedts {schoenmaker}
/12
Jan Adriaensz Paets schoemaeckerschoemaecker
1583-07-14
Jan Adriaensz Paets, schoemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Levendaal.064
193/1.4.2.3
Jan Adriaensz {schoenlapper}
/
Jan Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Jan Adriaensz schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (koper)Hogewoerd.049.1
379/04
Jan Adriaensz Paedts {schoenmaker}
/
Jan Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1582-07-05
Jan Adriaensz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (koper)Hogewoerd.103
123/10
Jan Adriaensz {schoenmaker}
/
Jan Adriaensz schoemakerschoemaker
1580-06-14
Jan Adriaensz schoemaker
Aflezingsboek-E (vermelding)Hogewoerd.103
110/4.1.4.3
Jan Adriaensz {schoenmaker}
/
Jan Adriaensz schoemakerschoemaker
1580-11-22
Jan Adriaensz schoemaker
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Hogewoerd.103
124/09
Jan Adriaensz {schoenmaker}
/
Jan Adriaenszoon schoemaeckerschoemaecker
1580-06-14
Jan Adriaenszoon schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Hogewoerd.103
380/03
Jan Adriaensz {schoenmaker}
/
Jan Adriaenszoon schoemaeckerschoemaecker
1581-04-26
Jan Adriaenszoon schoemaecker
Voogdenboek-A (overledene)OudeRijn.073
38/03
Jan Aelbrechtsz {schoenmaker}
/
Jan Aelbertsz schoemaeckerschoemaecker
1575-11-16
Jan Aelbertsz schoemaecker gewonnen bij Jaepgen Cornelisdr ook zaliger
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Middelweg.040.1
39/07a
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/
Jan Aerntsz
ondertrouw
schoenmaker
1576-08-18
Jan Aerntsz
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Noordeinde.044
134/07
Jan Anthonisz {schoenmaker}
/
Jan Anthonisz schoemaeckerschoemaecker
1580-05-15
Jan Anthonisz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Noordeinde.046
133/09
Jan Anthonisz {schoenmaker}
/
Jan Anthonisz schoemaeckerschoemaecker
1580-06-07
Jan Anthonisz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.060.1
193/1

/1-6-0
Jan Anthonisz schoemaeckerschoemaecker
1601
Jan Anthonisz schoemaecker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Noordeinde.044
461/04
Jan Anthonisz {schoenmaker}
/
Jan Anthonisz schoenmaker poorter van Leiden
betreft 2 huizen, ook 46
schoenmaker
1571-01-14
Jan Anthonisz schoenmaker poorter van Leiden
Voogdenboek-A (overledene)Noordeinde.044
198/03
Jan Anthonisz {schoenmaker}
/
Jan Antonisz schoemaecker zaligerschoemaecker
1580-07-27
Jan Antonisz schoemaecker en Maria Vincentendr beide zaliger
Waarboek-67 M-1584 (belending)Hogewoerd.049.1
151/07
Jan Adriaensz Paedts {schoenmaker}
/
Jan Ariensz schoemaeckerschoemaecker
1585-04-18
Jan Ariensz schoemaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Diefsteeg.020
24/1
Jan Claesz van Tetrode
3/5-5-0/4-10-0
Jan Claes Tetrode schoemaeckersschoemaecker
1606-08
Jan Claes Tetrode schoemaeckers huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op zijn aengeven
Waarboek-67 K-1582 (voogd)LangeMare.051-053
292/05
Jan Claesz van Tetrode
/
Jan Claesz schoemaeckerschoemaecker
1583-06-22
Jan Claesz schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Bouwelouwensteeg.011-015
14/07
Jan Daniëlsz {schoenmaker}
/
Jan Danielszschoemaecker
1581-07-12
Jan Danielszoon mede schoemaecker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.091
469/15
Jan Daniëlsz {schoenmaker}
/
Jan Danielsz schoemackerschoemacker
1578-02-27
Cornelis Gerritsz de Haes ende Jan Danielsz schoemacker t’zamen
Aflezingsboek-D (vermelding)Donkersteeg.008
195/4.2.1.0
Jan Daniëlsz {schoenmaker}
/
Jan Danielsz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Jan Danielsz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Donkersteeg.008
103/1
Jan Daniëlsz {schoenmaker}
/8-0-0
Jan Danielsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Jan Danielsz schoemaecker
Grachtenboek-59 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.011-015
140/1
Jan Daniëlsz {schoenmaker}
/
Jan Danielsz schoemakerschoemaker
1586-06-26
Jan Danielsz schoemaker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.091
477/15
Jan Daniëlsz {schoenmaker}
/
Jan Danielsz schoenmaeckerschoenmaecker
1578-03-04
Cornelis Gerritsz de Haes ende Jan Danielsz schoenmaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Donkersteeg.008
109/3.1.1.0
Jan Daniëlsz {schoenmaker}
/
Jan Danielsznschoemaker
1580-11-22
Jan Danielszn
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8299/129Va

/3,2
Jan de Winter
Diksmuide (B.)
schoenmaker
1596-06-10
Jan de Winter
Waarboek-67 B-1562 (koper)Koppenhinksteeg.003
163/06
Jan Dircksz {schoenlapper}
/
Jan Dircksz schoenmakerschoenmaker
1562-08-13
Jan Dircksz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vrouwensteeg.007
75/03
Jan Dircksz {schoenlapper}
/
Jan Dircksz schoenmakerschoenmaker
1563-12-07
Jan Dircksz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Vrouwensteeg.007
229/07
Jan Dircksz {schoenlapper}
/
Jan Dircxz schoemaickerschoemaicker
1561-05-09
Jan Dircxz schoemaicker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Vrouwensteeg.007
2613/1
Jan Dircksz {schoenlapper}
/6-0-0
Jan Dircxz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Jan Dircxz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Levendaal.044
590/06
Jan Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/
Jan Ghijsbrechtsz schoemaeckerschoemaecker
1575-08-26
Jan Ghijsbrechtsz schoemaecker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Schoolsteeg.004
272/11
Jan Gijsbrechtsz Hoochconter {schoenlapper}
/
Jan Gijsbrechtsz schoenmakerschoenmaker
1561-07-16
Jan Gijsbrechtsz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vrouwensteeg.008
308/04
Jan IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Jan Gijsbrechtsz schoenmakers broersschoenmakers
1565-03-16
Daniel ende Jan Gijsbrechtsz (sic) schoemaeckers gebroers
Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelweg.019.4
14/05
Jan Hendricksz {turftonner}
/
Jan Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1562-01-26
Jan Hendricksz schoenmaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.078
7/1
Jan Jacobsz Bies
/8-0-0
Jan Jacobsz Bies schoemaeckerschoemaecker
1601
Jan Jacobsz Bies, schipper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Doezastraat.020-028
104/1
Jan Jansz {schoenmaker}
2/3-15-0/3-0-0
Jan Janss schoenmaeckerschoenmaecker
1606-08
Jan Janss schoenmaecker dat hij bewoont
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.021
153/2
Jan Jansz {schoenmaker}
0/
Jan Jansz mr schoemaecker haar zoon schutterschoemaecker
1581-09
Jan Jansz mr schoemaecker haar zoon schutter
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.091
38/1
Jan Jansz {schoenmaker}
/5/-0-0
Jan Jansz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Jan Jansz schoemacker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.091
2585/1
Jan Jansz {schoenmaker}
/5-0-0
Jan Jansz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Jan Jansz schoenmaker
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hogewoerd.054
972/08
Jan Joppenz {schoenmaker}
/
Jan Jobpen schoemaeckerschoemaecker
1575-07-08
Jan Jobpen schoemaecker
Bonboek-01B (eigenaar)Breestraat.076.2
169/001
Jan Joppenz {schoenmaker}
/
Jan Joppen schoenmaeckers huys
Vet, 45
schoenmaecker
1586 na
Jan Joppen schoenmaeckers huys
Grachtenboek-59 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.017
130/1
Jan Joppenz {schoenmaker}
/
Jan Joppensoon schoemakerschoemaker
1586-06-26
Jan Joppensoon schoemaker
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Breestraat.076.2
12/10a
Jan Joppenz {schoenmaker}
/
Jan Joppenszschoenmaker
1575-08-27
Jan Joppensz
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.076.2
193/1.1.2.1
Jan Joppenz {schoenmaker}
/
Jan Joppensz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Jan Joppensz schoemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.076.2
3/1.1.2.1
Jan Joppenz {schoenmaker}
/
Jan Joppensz schoemaeckerschoemaecker
1578-09-29
Jan Joppensz schoemaecker
Voogdenboek-A (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.019
195/02
Jan Joppenz {schoenmaker}
/
Jan Joppensz schoemaeckerschoemaecker
1580-06-08
Bouwen Cornelisz timmerman en Jan Joppensz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (borg)Nieuwsteeg.043.2
191/04
Jan Joppenz {schoenmaker}
/
Jan Joppensz schoemaeckerschoemaecker
1583-04-22
Jan Joppensz schoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.076.2
7/1
Jan Joppenz {schoenmaker}
/20
Jan Joppensz schoemaeckerschoemaecker
1585
Jan Joppenzoon schoemaeckers huys, es getacxeert op 20 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.076.2
6/1
Jan Joppenz {schoenmaker}
6/
Jan Joppensz schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Jan Joppensz schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Breestraat.076.2
304/04
Jan Joppenz {schoenmaker}
/
Jan Joppensz schoemakerschoemaker
1579-06-15
Jan Joppensz schoemaker poorter der voors stede
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.076.2
10/1
Jan Joppenz {schoenmaker}
/9
Jan Joppensz schoenmaeckerschoenmaecker
1581-12
Jan Joppensz schoenmaecker
Waarboek-67 G-1578 (koper)Breestraat.076.2
300/04
Jan Joppenz {schoenmaker}
/
Jan Joppensz schoenmakerschoenmaker
1579-06-14
Jan Joppensz schoenmaker
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.076.2
111/4.2.4.1
Jan Joppenz {schoenmaker}
/
Jan Joppensznschoemaker
1580-11-22
Jan Joppenszn
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.076.2
12/01.2.3.2
Jan Joppenz {schoenmaker}
/
Jan Joppenz schoemaeckerschoemaecker
1578-10-25
Jan Joppenz schoemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.076.2
11/1
Jan Joppenz {schoenmaker}
/9
Jan Joppenz schoemakerschoemaker
1583-07-14
Jan Joppenz, schoemaker
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Maarsmansteeg.006
6098/31Va

/
Jan Lucasz schoenmakerschoenmaker
1546-10-05
Jan Lucasz schoenmaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.013-017
23/2
Jan Luitenz {schoenmaker}
/0/0-0
Jan Luten schoemackerschoemacker
1558-06-08
Jan Luten schoemacker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.051
1311/1
Jan Luitenz {schoenmaker}
/7-0-0
Jan Luyten schoenmakerschoenmaker
1561-12
Jan Luyten schoenmaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.051
108/1
Jan Luitenz {schoenmaker}
/6/0-0
Jan Luytenz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Jan Luytenz schoemacker
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.025.2
119/02
Jan Pietersz Doe {schoenmaker}
/
Jan Pietersz Doe schoemaeckerschoemaecker
1577-10-25
Jan Gerijtsz de Haes en Jan Pietersz Doe schoemaecker voogden
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Koppenhinksteeg.000.12
466/04
Jan Pietersz Doe {schoenmaker}
/
Jan Pietersz Doe schoemaeckerschoemaecker
1580-01-24
Jan Pietersz Doe schoemaecker ende Dirck Maertsz metselaer elcx voor hem zelven ende Jan Gerritsz als voocht van Marytgen Pietersdr onmondige dochter van Pieter Willemsz bierdraeger
Omslag-1583 (bewoner)Hooigracht.040
79/1
Jan Pietersz Doe {schoenmaker}
/3
Jan Pietersz Doe schoemaeckerschoemaecker
1583-07-14
Jan Pietersz Doe, schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.040
127/01
Jan Pietersz Doe {schoenmaker}
11/
Jan Pietersz Doe schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Jan Pietersz Doe schoemaecker schutter
Waarboek-67 G-1578 (koper)Koppenhinksteeg.000.12
465/04
Jan Pietersz Doe {schoenmaker}
/
Jan Pietersz Doe schoemaecker sijne zwagerschoemaecker
1580-01-24
Jan Pietersz Doe schoemaecker sijne zwager
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.040
87/1
Jan Pietersz Doe {schoenmaker}
/3
Jan Pietersz Due schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Jan Pietersz Due schoemaecker
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.077
469/01
Jan Pietersz Doe {schoenmaker}
/
Jan Pietersz schoemaickerschoemaicker
1588-08-03
Jan Pietersz schoemaicker, is tot voogd geordonneerd
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
22/03a

/
Jan schoemaker (vader)schoemaker
1582
Ghijsbrecht Jansz out wesende anno 82 12 jaer daer vader ende moeder af waren Jan schoemaker ende Mertgen Gijsdr beyde gestorven in Leyden
Verponding-1632 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.001.2
4/1a
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/7-4
Jan Simons schoenmaeckers wedue ende erffgenaemenschoenmaecker
1632
Jan Simons schoenmaeckers wedue ende erffgenaemen
Verponding-1632 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.001.1
5/1a
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/7-4
Jan Simons schoenmaeckers wedue ende erffgenaemenschoenmaecker
1632
Jan Simons schoenmaeckers wedue ende erffgenaemen
Grachtenboek-36 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.007.1
1180/1
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Simonssoon schuemakerschuemaker
1585~1588
Jan Simonssoon schuemaker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.007.1
1/2
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
4/6-18-0/6-0-0
Jan Symons schoemaeckersschoemaecker
1606-08
Jan Symons schoemaeckers huis eygen ende in huir gebruickt wert bij Joost Minne, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
2/2
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
1/9-13-0/1-10-0
Jan Symons schoemaeckersschoemaecker
1606-08
deselve zijn huis eygen ende in huir wert gebruickt bij Franchoys Driemer [d' Riemer?], op sijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kolfmakersteeg.006
182/2
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
2/2-0-0/2-10-0
Jan Symonss schoemaeckerschoemaecker
1606-08
Jan Symonss schoemaecker dat bewoont wert bij Jacob Eduwaert
Aflezingsboek-E (vermelding)Pieterskerkchoorsteeg.001
13/04.2.3.5
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1578-10-25
Jan Symonsz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.001
5/1
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/7
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Jan Symonsz schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.001
383/07
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1582-07-06
Jan Symonsz schoemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.001
5/1
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/7
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1583-07-14
Jan Symonsz, schoemaecker
Waarboek-67 L-1584 (belending)Middelweg.010
161/07
Jan Symonsz {schoenmaker-Middelweg}
/
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1584-04-30
Jan Symonsz schoemaecker
Waarboek-67 L-1584 (belending)Middelweg.010
105/06
Jan Symonsz {schoenmaker-Middelweg}
/
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1584-05-03
Jan Symonsz schoemaecker
Waarboek-67 L-1584 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.007.1
160/10
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1584-06-10
Jan Symonsz schoemaecker met de kinderen van Aeffgen Symonsdr zijn zuster
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.001
4/1
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/12
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1585
Jan Symonszoon schoemaeckers huys, es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelweg.010
82/1
Jan Symonsz {schoenmaker-Middelweg}
/
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1585
Jan Symonsz schoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.007.1
1/1
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/13
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1585
Jan Symonszoon schoemaeckers huys dat hij verhuyrt, es getacxeert op 13 gulden
Waarboek-67 M-1584 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.001
121/08
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1585-04-08
Jan Symonsz schoemaecker
Waarboek-67 M-1584 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.001
122/08
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1585-04-08
Jan Symonsz schoemaecker
Waarboek-67 M-1584 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.001
123/08
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1585-04-11
Jan Symonsz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.001.2
4/1
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/5-15-0
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Jan Symonsz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelweg.010
88/1
Jan Symonsz {schoenmaker-Middelweg}
/3-4-0
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Jan Symonss schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.007.1
1/1
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/5-10-0
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Jan Symonsz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kolfmakersteeg.006
176/1
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/1-12-0
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Jan Symonsz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.001.1
5/1
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/5-15-0
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Jan Symonsz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
2/1
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/7-14-0
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Jan Symonsz schoemaecker
Bonboek-01C (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.007.1
2/001
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonsz schoemaecker
A, 117
schoemaecker
1601 na
Jan Symonsz schoemaecker
Bonboek-01C (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
3/001
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonsz schoemaecker
A, 117
schoemaecker
1601 na
Jan Symonsz schoemaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Middelweg.010
94/2
Jan Symonsz {schoenmaker-Middelweg}
3/4-0-0/4-10-0
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1606-08
Jan Symonsz., schoemaecker, bewoont bij Jan Colpaert op zijn aengeven
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.040
19/3
Jan Symonsz {schoenmaker-Haarlemmerstraat}
0/
Jan Symonsz schoemaecker zijn voorkint gewonnen bij Symon Diertssen overschoemaker
1581-09
Jan Symonsz schoemaecker zijn voorkint gewonnen bij Symon Diertssen over
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.001.2
4/2
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
3/7-4-0/4-10-0
Jan Symonsz schoemaeckersschoemaecker
1606-08
Jan Symonsz schoemaeckers huis eygen ende in huire gebruickt wert bij Rogier Lupaert, op sijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.001.1
5/1
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
3/7-4-0/4-10-0
Jan Symonsz schoemaeckersschoemaecker
1606-08
Jan Symonsz schoemaeckers huis eygen ende zelfs, opte zoons aengeven
Waarboek-67 B-1562 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.001
240/06
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonsz schoemakerschoemaker
1562-12-31
Jan Symonsz schoemaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.001
4/1
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
5/
Jan Symonsz schoemakerschoemaker
1581-09
Jan Symonsz schoemaker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.001
192/07
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonsz schoemakerschoemaker
1582-02
Jan Symonsz schoemaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.001
421/05
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonsz schoenmackerschoenmacker
1574-12-13
Jan Symonsz schoenmacker
Bonboek-01B (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.001.2
5/001
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonsz schoenmaecker
Vet, 34v
schoenmaecker
1588 na
Jan Symonsz schoenmaecker
Bonboek-01B (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.001.1
6/001a
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonsz schoenmaeckers erffgenamen (ende is belast als op 't voorgaende)
AA, 61v
schoenmaecker
1617 na
Jan Symonsz schoenmaeckers erffgenamen (ende is belast als op 't voorgaende)
Verponding-1644 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.001.2
4/1a
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/9-0
Jan Symonsz schoenmaeckers kinderen ende erfgenaemenschoenmaecker
1644
Jan Symonsz schoenmaeckers kinderen ende erfgenaemen
Verponding-1644 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.001.1
5/1a
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/9-0
Jan Symonsz schoenmaeckers kinderen ende erfgenaemenschoenmaecker
1644
Jan Symonsz schoenmaeckers kinderen ende erfgenaemen
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
570/10
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonsz schoenmakerschoenmaker
1578-05-23
de andere helft Jan Symonsz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.001
125/06
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonsz scoemaeckerschoenmaker
1572-07-08
Jan Symonsz scoemaecker
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.001
363/04
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonsz scoemakerscoemaker
1557-12-01
Jan Symonsz scoemaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.001
194/06
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonszoon scoemaeckerscoemaecker
1573-03-25
Jan Symonszoon scoemaecker
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
23/07a
Jan Anthonisz {schoenmaker}
/
Jan Thonis schoemaker (vader)schoemaker
1582
Cornelis Jansz out wesende anno 82 10 jaer daer vader af was Jan Thonis schoemaker de moeder Mertgen de vader is gestorven te Voorschoten ende de moeder tot Leyden
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Botermarkt.021
165/04
Jan van Alphen
/
Jan van Alphen schoemaickers wedueschoemaicker
1548-03-10
Margriete Jacopsdr Jan van Alphen schoemaickers wedue
Waarboek-67 K-1582 (borg)Middelstegracht.043
377/07
Jan Willemsz van Zuylen {schoenlapper}
/
Jan van Zuylen schoemakerschoemaker
1583-08-27
Anthonis de Droge trapier met Jan van Zuylen schoemaker
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7982/92Vb

/3,2
Jan Warnierschoenmaker
1593-08-13
Jan Warnier
Waarboek-67 F-1576 (belending)Groenesteeg.013
406/11
Jan Willemsz van Zuylen {schoenlapper}
/
Jan Willemss schoemaeckerschoemaecker
1578-01-11
Jan Willemss schoemaecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.126
84/1

/7/0-14
Jan Willemsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Jan Willemsz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwstraat.013
108/1
Jan Willemsz van Zuylen {schoenlapper}
/4/0-0
Jan Willemsz schoemacker ofte lapperschoemacker ofte lapper
1558-06-08
Jan Willemsz schoemacker ofte lapper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Groenesteeg.013
449/05
Jan Willemsz van Zuylen {schoenlapper}
/
Jan Willemsz schoemaeckerschoemaecker
1581-05-27
Jan Willemsz schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Groenesteeg.013
78/05
Jan Willemsz van Zuylen {schoenlapper}
/
Jan Willemsz schoemaeckerschoemaecker
1581-10-21
Jan Willemsz schoemaecker
Waarboek-67 B-1562 (borg)Haarlemmerstraat.121
263/04

/
Jan Willemsz schoenmakerschoenmaker
1563-02-08
Jacob Jansz kuiper (met Jan Willemsz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)OudeRijn.126
567/03

/
Jan Willemsz schoenmakerschoenmaker
1566-09-21
Jan Willemsz schoenmaker (met Huych Dircksz scheepmaker als borg)
Waarboek-67 F-1576 (borg)Middelstegracht.026.2
393/04

/
Jan Willemsz schoenmakerschoenmaker
1578-01-02
Jan Cornelisz linnenwever (met Jan Willemsz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 H-1580 (belending)Groenesteeg.013
448/06
Jan Willemsz van Zuylen {schoenlapper}
/
Jan Willemsz schuytvoerderschoemaecker
1581-05-27
Jan Willemsz schuytvoerder
Waarboek-67 G-1578 (borg)Middelstegracht.012-014
162/04

/
Jan Willemsz, schoemaeckerschoemaecker
1579-02-18
Jan Willemsz, schoemaecker
TiendePenning-1557 (huurder)Botermarkt.022.2
62/1
Jan IJsbrantsz {schoenmaker}
/15/0-30
Jan Ysbrantsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Jan Ysbrantsz schoemacker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)LangeMare.048.1
313/04
Jan IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Jan Ysbrantsz schoenmakers broersschoenmakers
1565-03-29
Daniel en Jan Gijsbrechtsz schoenmakers broers
Waarboek-67 C-1563 (koper)StilleMare.011
489/05

/
Jannetgen Dammesdr zijn huisvrouwschoenmaker
1566-03-17
Cornelis Cornelisz schoenmaker als man van Jannetgen Dammesdr zijn huisvrouw
Inbrengboek-1540-1559 (koper)OudeRijn.081
285/04
Jasper Cornelisz {bakker}
/
Jaspar Cornelisz schoemaickerschoemaicker
1553-01-28
Jaspar Cornelisz schoemaicker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Hogewoerd.049.1
88/05
Joachim Hendricksz {schoenmaker}
/
Joachim Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1568-04-28
Joachim Hendricksz schoenmaker met zijn oom Reyer Adamsz als borg
Volkstelling-1574 (bewoner)Hogewoerd.049.1
122/1
Joachim Hendricksz {schoenmaker}
4/
Joachym Hendricxz schoemaker
Hogewoerd
schoemaker
1574-08-07
Joachym Hendricxz schoemaker
Ondertrouw-NH-A (getuige)Rapenburg.117.1
248/08c
Job Dircksz {schoenmaker}
/
Job Dircksz cosijn schoenmaker
huwelijk
schoenmaker
1586-02-01
Job Dircksz cosijn schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Langebrug.039
8/10
Job Dircksz {schoenmaker}
/
Job Dircksz schoenmakerschoenmaker
1563-07-16
Job Dircksz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Langebrug.039
233/03
Job Dircksz {schoenmaker}
/
Job Dircksz schoenmakerschoenmaker
1569-09-02
Job Dircksz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Langebrug.045
22/05
Job Dircksz {schoenmaker}
/
Job Dircksz scoemaeckerscoemaecker
1560-07-13
Job Dircksz scoemaecker
Grote-Bewijzen-C (voogd)Rapenburg.117.1
104/06
Job Dircksz {schoenmaker}
/
Job Dirckszn schoemakerschoemaker
1586-01-?
Job Dirckszn schoemaker
Ondertrouw-NH-A (getuige)Haarlemmerstraat.071.1
105/10c
Job Dircksz {schoenmaker}
/
Job Dircxs schoenmaker
ondertrouw; Leyden
schoenmaker
1582-02-24
Job Dircxs schoenmaker
Stratenboek-09 (eigenaar)Langebrug.045
240/1
Job Dircksz {schoenmaker}
/
Job Dircxsoon schoemakerschoemaker
1588~1597
Job Dircxsoon schoemaker
Bonboek-01C (eigenaar)Langebrug.045
32/001
Job Dircksz {schoenmaker}
/
Job Dircxsz schoemaecker
Vet, 62v
schoemaecker
1586 na
Job Dircxsz schoemaecker