BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 25. Het maximum is 1000 records. Aantal = 1000.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
TiendePenning-1561 (eigenaar)Botermarkt.003
164/1

/20-0-0
(leeg) schoenmakerschoenmaker
1561-12
(leeg) schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Korenbrugsteeg.002
46/04

/
Aalbrecht Anthonisz schoenmakerschoenmaker
1562-02-06
Aalbrecht Anthonisz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (borg)Middelstegracht.003
264/04

/
Aalbrecht Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1561-07-05
Adriaen Cornelisz Mijnheer wolwever (met Aalbrecht Hendricksz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)LangeMare.094
489/04
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aalbrecht Hendricksz schoenmaker
1571-03-06
Aalbrecht Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Bouwelouwensteeg.000.5
6/04
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aalbrecht Pietersz Tromp schoenmakerschoenmaker
1571-11-23
Aalbrecht Pietersz Tromp schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Bouwelouwensteeg.000.1
586/08
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aalbrecht Pietersz Tromper schoenmakerschoenmaker
1575-08-17
Pieter Claasz, snijder en Aalbrecht Pietersz Tromper, schoenmaker als voogden over Stijntgen en Pietergen, onmondige weeskinderen van Simon Claasz
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Bouwelouwensteeg.000.1
587/08
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aalbrecht Pietersz Tromper schoenmakerschoenmaker
1575-08-17
Pieter Claasz, snijder en Aalbrecht Pietersz Tromper, schoenmaker als voogden over Stijntgen en Pietergen, onmondige weeskinderen van Simon Claasz
Waarboek-67 C-1563 (koper)
224/53

/
Aalbrecht Thonisz schoenmakerschoenmaker
1564-09-20
Aalbrecht Thonisz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Korenbrugsteeg.002
267/03
Aelbrecht Anthonisz {schoenmaker}
/
Aalbrecht Thonisz schoenmakerschoenmaker
1565-01-08
Aalbrecht Thonisz schoenmaker (met zijn oom Jacob Foyenz glazenier als borg)
Grote-Bewijzen-B (belending)Hooigracht.044
909/08

/
Abraham Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1571-01-10
Abraham Pietersz schoemaecker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelstegracht.022
279/07
Abraham Willemsz {schoenmaker}
/
Abraham Willemsz schoemaickerschoemaicker
1563-02-25
Abraham Willemsz schoemaicker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.022
395/07
Abraham Willemsz {schoenmaker}
/
Abraham Willemsz schoenmaeckerschoenmaecker
1565-08-30
Abraham Willemsz schoenmaecker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Middelstegracht.022
189/04
Abraham Willemsz {schoenmaker}
/
Abraham Willemsz schoenmakerschoenmaker
1561-03-11
Abraham Willemsz schoenmaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Sterrenwachtlaan.000.08
102/1

/1-0-0
Adam Gerytsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Adam Gerytsz schoemaecker
Waarboek-67 C-1563 (koper)
179/53

/
Adriaan Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1564-06-16
Adriaan Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)OudeRijn.053
198/03
Adriaen Cornelisz Henneman
/
Adriaan Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1564-07-17
Adriaan Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
503/03

/
Adriaan Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1566-04-08
Adriaan Cornelisz schoenmaker (met zijn vader Cornelis Vranckenz als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
606/03

/
Adriaan Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1567-01-11
Adriaan Cornelisz schoenmaker (met Claas Pietersz schipper als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Noordeinde.053
139/03

/
Adriaan Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1568-10-22
Adriaan Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (borg)Papengracht.029.1
131/04

/
Adriaan Harmansz schoenmakerschoenmaker
1568-08-24
Gijsbrecht Cornelisz goudsmid (met Adriaan Harmansz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Kaiserstraat.024.3
645/03
Adriaen Harmensz {schoenmaker}
/
Adriaan Hermansz schoenmakerschoenmaker
1567-04-22
Adriaan Hermansz schoenmaker (met Jan Willemsz metselaar als borg)
TiendePenning-1561 (huurder)Noordeinde.044
836/1

/9-0-0
Adriaen Corneliszschoenmaker
1561-12
Adriaen Cornelisz
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.036
1260/1
Adriaen Cornelisz Henneman
/
Adriaen Cornelisz schoemakerschoemaker
1588~1597
Adriaen Cornelisz schoemaker
Waarboek-67 B-1562 (koper)OudeRijn.053
114/05
Adriaen Cornelisz Henneman
/
Adriaen Cornelisz schoenmaeckerschoenmaecker
1562-05-20
Adriaan Cornelisz schoenmaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.022
18/3
Adriaen Fransz {schoenmaker}
0/
Adriaen Fransz bestorven kint van Frans Corssen schoemaecker ouer 18 jarenschoemaecker
1581-09
Adriaen Fransz bestorven kint van Frans Corssen schoemaecker over 18 jaeren
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Levendaal.019-021
21/04
Adriaen Harmensz {schoenmaker}
/
Adriaen Harmansz, schoenmakerschoenmaker
1577-08-27
Adriaen Harmansz, schoenmaker (½)
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Levendaal.019-021
22/04
Adriaen Harmensz {schoenmaker}
/
Adriaen Harmansz, schoenmakerschoenmaker
1577-08-27
Adriaen Harmansz, schoenmaker (½)
Waarboek-67 A-1560 (koper)
75/53

/
Adriaen Huygensz schoenmakerschoenmaker
1560-09-30
Adriaen Huygensz schoenmaker
GedwongenLening-1576 (overledene)Hogewoerd.031
18/1a
Adriaen Huigenz {schoenmaker}
/0
Adriaen Huygenz schounmaeckerschounmaecker
1576
Marie Paetz wedue van Adriaen Huygenz schounmaecker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.031
1389/1
Adriaen Huigenz {schoenmaker}
/9-0-0
Adriaen Huygenz [Paedts] schoenmakerschoenmaker
1561-12
Adriaen Huygenz [Paedts] schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (koper)
121/53

/
Adriaen Pietersz schoenmakerschoenmaker
1560-12-30
Adriaen Pietersz schoenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)LangeMare.108
2272/1
Adriaen Pietersz Vergeyl
/
Adriaen Pietersz [Vergeil] schoenmakerschoenmaker
1561-12
Adriaen Pietersz [Vergeil] schoenmaker
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)OudeRijn.176-178
446/07

/
Adryaen Cornelisz schoemaecker tot Catwijk op't Zee
schuldeiser voor een bedrag van 100 gulden van het kamertje in Lisse
schoemaecker
1583-11-23
Adryaen Cornelis z schoemaecker tot Catwijk op't Zee
Grafboek-PAN (zaakkoper)OudeRijn.073
10202/2
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbert Heijnricxz scoemakerscoemaker
1585-01-30
Aelbert Heijnricxz scoemaker
Omslag-1575 (eigenaar)OudeRijn.073
30/1
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/14/2-4-9-ob
Aelbert Henricxsz schoemaeckerschoemaecker
1575-09-01
Aelbert Henricxsz, schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Noordeinde.022.1
117/06
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbert Henricxz schoenmakerschoenmaker
1578-12-16
Aelbert Henricxz, schoenmaker
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.073
38/1
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/9/9
Aelbert Henricxz scoemakerscoemaker
1574-06-18
Aelbert Henricxz, scoemaker
Voogdenboek-A (voogd)Noordeinde.023-025
3/02
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbert Henrixsz schoemaeckerschoemaker
1575-05-27
Pieter Claesz snijder en Pieter Aelbertsz Tromper voogden
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.073
99/20
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbert Heyndricxsz schoemaeckerschoemaecker
1578-11-01
Aelbert Heyndricxsz schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Rapenburg.028.6
153/06
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aelbert Pietersz schoemakerschoemaker
1579-02-15
aen d'ander zijde Aelbert Pietersz, schoemaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.022
12/1
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
4/
Aelbert Pietersz Tromper scoemaker schutterscoemaker
1581-09
Aelbert Pietersz Tromper scoemaker schutter
Waarboek-67 G-1578 (belending)Rapenburg.028.6
154/06
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aelbert Pietersz, schoemakerschoemaker
1579-02-15
Aelbert Pietersz, schoemaker
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Noordeinde.023-025
534/03

/
Aelberth Evertsz schoenmakerschoenmaker
1575-06-03
Aalbrecht Evertsz, schoenmaker en Fredrick Arentsz, wagenaar als voogden over de drie onmondige weeskinderen van Vincent Jansz en Geertruyt Arentsdr (†), te weten Anna (17), Aagte (24) en Elisabeth (10)
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.073
90/1
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/12/0-24
Aelbrech Heynderickz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Aelbrech Heynderickz schoemacker
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Botermarkt.011
15/05

/
Aelbrecht Gerytsz den Hartoech schoemaickerschoenmaker
1541-04-02
Aelbrecht Gerytsz den Hartoech schoemaicker
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Hooigracht.055
213/05
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Heijndricxsz, schoenmakerschoenmaker
1579-04-10
Aelbrecht Heijndricxsz, schoenmaker, als erfgenaam van Cornelis Aelbrechtsz, zijn zoon
Omslag-1573 (bewoner)OudeRijn.073
48/1
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/0-20
Aelbrecht Heindricxsz scoenmakerscoenmaker
1573-12-19
Aelbrecht Heindricxsz, scoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Noordeinde.050
107/09
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1576
Aelbrecht Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Hooigracht.025.1
372/05
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Hendricksz schoenmaker haer vaderschoenmaker
1577-11-15
Aeltgen Aelbrechtsdr weduwe van Hendrick Hendricksz van Breda (bijgestaan door haar vader Aelbrecht Hendricksz schoenmaker)
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeRijn.073
407/07
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Hendricxz, schoemaeckerschoemaecker
1581-05-03
tot achter aen Aelbrecht Hendricxz, schoemaeckers erve
Waarboek-67 D-1567 (belending)OudeRijn.073
49/07
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Henricxz schoemaeckerschoenmaker
1568-01-04
Aelbrecht Henricxz schoemaecker
GedwongenLening-1572 (bewoner)OudeRijn.073
1/1
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/12
Aelbrecht Henricxz schoemaeckerschoemaker
1572-11-28
Aelbrecht Henricxz, schoemaecker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.186
246/09
Aelbrecht Hendricksz {drukker}
/
Aelbrecht Henricxz schoemakerschoemaker
1563-01-12
Aelbrecht Henricxz schoemaker
Waarboek-67 F-1576 (belending)OudeRijn.073
210/07
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Heyndricxsz schoemaeckerschoemaecker
1577-03-30
Aelbrecht Heyndricxsz schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Noordeinde.022.2
85/06
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Heyndricxsz schoenmakerschoenmaker
1578-10-20
Frederick Arentsz in de Witten Valck en Aelbrecht Heyndricxsz schoenmaker beiden voogden over Aechte ende Elizabeth Vincenten dochteren gesusteren onmondige ende naegelaeten weeskinderen van Vincent Jansz in den Gulden wagen van Vincent Jansz in den Gulden wagen
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.073
2008/1
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/15-0-0
Aelbrecht Heyndricxz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Aelbrecht Heyndricxz schoenmaker
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeRijn.073
406/09
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Heyndricxz, schoemaeckerschoemaecker
1581-05-03
tot achter aen Aelbrecht Heyndricxz, schoemaeckers erve
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeRijn.073
313/09
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrecht Heyndrycxz schoemaeckersschoemaeckers
1581-02-25
Aelbrecht Heyndrycxz schoemaeckers
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.073
89/7
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
0/
Aelbrecht Heynricszschoemaecker
1581-09
Aelbrecht Heynricxz schoemaker
Grachtenboek-59 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.000.5
170/1
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aelbrecht Pietersz schoemakerschoemaker
1586-06-26
Aelbrecht Pietersz schoemaker
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Hooigracht.055
211/03
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Aelbrechts Heijnricxz, schoenmaker
Aelbrechts Heijnricxz, schoenmaker, als erfgenaam van Cornelis Aelbrechtsz, zijn zoon
schoenmaker
1579-04-10
Aelbrechts Heijnricxz, schoenmaker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.019
9/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
4/9-8-0/6-0-0
Aerent Pietersz Graeff schoemaeckersschoemaecker
1606-08
Aerent Pietersz Graeff schoemaeckers huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op zijn aengeven
Omslag-1575 (eigenaar)Nieuwsteeg.043.2
73/1

/niet
Aerndt Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1575-09-01
Aerndt Pietersz, schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.024
219/1

/4-0-0
Aernt Aerntsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Aernt Aerntsz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Scheepmakersteeg.002.2
188/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/2-0-0
Aernt Pieterss Graeff schoemaeckerschoemaecker
1601
Aernt Pieterss Graeff schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.019
85/85
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/12
Aernt Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Aernt Pietersz schoemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.019
85/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/12
Aernt Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1583-07-14
Aernt Pietersz, schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.019
152/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
6/
Aernt Pietersz schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Aernt Pietersz schoemaecker schutter
Vetus-1585 (eigenaar)Scheepmakersteeg.002.2
173/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/5
Aernt Pieterszoon Graef schoemaeckerschoemaecker
1585
Aernt Pieterszoon Graef, schoemaeckers, een camer verhuyert; es getacxeert op 5 gulden
Waarboek-67 F-1576 (voogd)LangeMare.098
462/10
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Albert Pietersz Tromper schoenmaker, neefschoenmaker
1578-02-21
Pieter Claes Simonsz, oom en Albert Pietersz Tromper, schoenmaker, neef, als voogden van Christina en Pietertgen, weeskinderen van voornoemde Simon Claesz
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.072-074
71/71
Jan Adriaensz {schoenmaker}
/8
aldaer Jan Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
aldaer Jan Adriaensz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Paradijssteeg.018
61/1

/2-0-0
Allert Vermersch schoemaecker ende Roeloff Jansss loywerffschoemaecker
1601
Allert Vermersch, schoemaecker ende Roeloff Janss.s loywerff
Waarboek-67 J-1581 (koper)Breestraat.138
433/05
Ambrosius Pietersz {schoenmaker}
/
Ambrosius Pieters schoemaeckerschoemaecker
1582-08-20
Ambrosius Pieters schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Breestraat.138
434/04
Ambrosius Pietersz {schoenmaker}
/
Ambrosius Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1582-08-20
Ambrosius Pietersz schoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.138
127/1
Ambrosius Pietersz {schoenmaker}
/12
Ambrosius Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1585
Ambrosius Pietersz schoemaecker
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.007-008
288/02
Ambrosius Pietersz {schoenmaker}
/
Ambrosius Pietersz schoemaker behuwde oomschoemaker
1583-06-03
Govert Henrixsz grootvader en Ambrosius Pietersz schoemaker behuwde oom zijn tot voogden geordonneerd
Waarboek-67 B-1562 (belending)JanVossensteeg.058-060
181/11
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Hugensz schoemakerschoemaker
1562-09-25
Andries Hugensz schoemaker
TiendePenning-1557 (huurder)Haarlemmerstraat.118-120
104/1
Andries Huigenz {schoenmaker}
/16/1-12
Andries Huygensz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Andries Huygensz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Duizenddraadsteeg.011-017
146/1
Andries Huigenz {schoenmaker}
/0/0-0
Andries Huygensz schoemacker
1 st
schoemacker
1558-06-08
Andries Huygensz schoemacker
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.136
386/04
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoemaeckerschoemaecker
1579-10-13
Andries Huygensz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.136
71/06
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoemaeckerschoemaecker
1580-03-15
Andries Huygensz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.136
72/07
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoemaeckerschoemaecker
1580-05-19
Andries Huygensz schoemaecker
Glippereed (vermelding)Haarlemmerstraat.136
94/1
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoemaker
onzeker, overleden in 1576?
schoemaker
1577-06-06
Andries Huygensz schoemaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)JanVossensteeg.058-060
135/03
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoenmakerschoenmaker
1562-06-16
Andries Huygensz schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (voogd)OudeRijn.041
168/07
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoenmakerschoenmaker
1562-08-22
Adriaen Engelsz snijder en Andries Huygensz schoenmaker als voogden over Barent en Jan onmondige weeskinderen van Jacob Barentsz korenmeter en Cunera Gerritssdr
Waarboek-67 C-1563 (borg)Pieterskerkgracht.001-003
63/08

/
Andries Huygensz schoenmakerschoenmaker
1563-11-16
Andries Huygensz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Stadsvrijdom.006
290/53

/
Andries Huygensz schoenmakerschoenmaker
1565-02-13
Andries Huygensz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (borg)Hooigracht.066-068
463/04
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoenmakerschoenmaker
1566-01-22
Engel Hendricksz boomgaardman (met Andries Huygensz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.136
550/05
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoenmakerschoenmaker
1566-08-02
Andries Huygensz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.135.1
237/03
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygensz schoenmakerschoenmaker
1569-08-13
Andries Huygensz schoenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.135.1
2439/1
Andries Huigenz {schoenmaker}
/12-0-0
Andries Huygenzschoenmaker
1561-12
Andries Huygenz
TiendePenning-1557 (eigenaar)JanVossensteeg.058-060
118/2
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygenz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Andries Huygenz schoemacker
Waarboek-67 A-1560 (belending)JanVossensteeg.058-060
360/10
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Andries Huygenz scoemaeckerscoemaecker
1561-11-22
Andries Huygenz scoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Vliet.006-008
198/1
Andries Michielsz {scheepmaker}
/16
Andries Michielss schoemaeckerschoemaecker
1585
Andries Michielss schoemaeckers huys verhuyert es getacxeert op 16 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.006-008
22/1
Andries Michielsz {scheepmaker}
5/
Andries Michielsz Mr schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Andries Michielsz Mr schoemaecker schutter
Kerven-1581 (bewoner)Vliet.006-008
10/10
Andries Michielsz {scheepmaker}
/13
Andries Michielsz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Andries Michielsz schoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Ketelboetersteeg.017.5
130/1
Andries Michielsz {schoenmaker}
/10
Andries Michielsz schoemaeckerschoemaecker
1585
Andries Michielszoon schoemaeckers huys, es getacxeert op 10 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Ketelboetersteeg.017.5
159/1
Andries Michielsz {schoenmaker}
/3-4-0
Andries Michielsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Andries Michielsz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.04
271/1

/1-12-0
Andries Michielsz schoenmaeckerschoenmaecker
1601
Andries Michielsz schoenmaecker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.130
205/1
Anthonis Aelbrechtsz {schoenmaker}
/7-0-0
Anthonis Aelbrechtszschoenmaker
1561-12
Anthonis Aelbrechtsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.130
81/1
Anthonis Aelbrechtsz {schoenmaker}
/6/0-0
Anthonis Aelbrechtsz schoemaeckerschoemaecker
1558-06-08
Anthonis Aelbrechtsz schoemaecker
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Haarlemmerstraat.185-187
33/03
Anthonis Bouwensz {schoenmaker}
/
Anthonis Bouwensz lely schoemaeckerlely schoemaecker
1584-02-09
Anthonis Bouwensz lely schoemaecker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Apothekersdijk.028.1
430/04
Anthonis Bouwensz {schoenmaker}
/
Anthonis Bouwensz schoenmakerschoenmaker
1575-01-14
Anthonis Bouwensz schoenmaker
Waarboek-67 G-1578 (koper)Houtstraat.002
323/07
Anthonis Bouwensz {schoenmaker}
/
Anthonis Bouwensz schoenmakerschoenmaker
1579-07-21
Anthonis Bouwensz, schoenmaker, poorter
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.033
62/1

/7-14-0
Anthonis Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1601
Anthonis Cornelisz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.033
61/1

/0-0-0
Anthonis Cornelisz schoemaeckers achterhuysschoemaecker
1601
Anthonis Cornelisz schoemaeckers achterhuys
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.024.2
340/03
Anthonis Dircksz {schoenmaker}
/
Anthonis Dircksz schoenmakerschoenmaker
1561-10-21
Anthonis Dircksz schoenmaker (met zijn zoon Dirck Anthonisz zeilmaker als borg)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.024.2
1713/1
Anthonis Dircksz {schoenmaker}
/6-0-0
Anthonis Dircxz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Anthonis Dircxz schoenmaker
Grachtenboek-59 (eigenaar)Paradijssteeg.018
70/1

/
Anthonis Jorisz schoemakerschoemaker
1586-06-26
Anthonis Jorisz schoemaker
Aflezingsboek-E (vermelding)Haarlemmerstraat.134
109/3.2.2.5
Arent Hendricksz {schoenmaker}
/
Arent Heydricxz schoemakerschoemaker
1580-11-22
Arent Heydricxz schoemaker
Aflezingsboek-E (vermelding)Pieterskerkchoorsteeg.019
106/1.2.7.3
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/
Arent Pieterszschoemaker
1580-11-22
Arent Pietersz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Scheepmakersteeg.002.2
353/10
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/
Arent Pietersz schoemaeckerschoenmaker
1577-10-29
Arent Pietersz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Nieuwsteeg.043.2
192/03
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/
Arent Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1583-04-22
Arent Pietersz schoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.019
9/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/20
Arent Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1585
Arent Pieterszoon schoemaeckers huys, es getacxeert op 20 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.019
9/1
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/7-10-0
Arent Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1601
Arent Pietersz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Nieuwsteeg.043.2
191/03
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/
Arent Pietersz schoemaecker poorterschoemaecker
1583-04-22
Arent Pietersz schoemaecker poorter
Waarboek-67 G-1578 (borg)Breestraat.076.2
304/05
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/
Arent Pietersz schoemakerschoemaker
1579-06-15
Arent Pietersz schoemaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.031
174/1
Adriaen Huigenz {schoenmaker}
/8/0-16
Arien Huygenz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Arien Huygenz schoemacker
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.136
107/1
Andries Huigenz {schoenmaker}
4/
Arys Huygenss schoemaecker bonmeesterschoemaecker
1581-09
Arys Huygenss schoemaecker bonmeester
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.136
35/35
Andries Huigenz {schoenmaker}
/2
Arys Huygensz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Arys Huygensz schoemaecker
Volkstelling-1581 (teller)LangeMare.046
0/0g
Andries Huigenz {schoenmaker}
/
Arys Huygensz schoemaker (bonmeesteren)schoemaker
1581-09
Arys Huygensz schoemaker (bonmeesteren)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.043
4/1
Barent Willemsz van Bijlevelt
/0-0-0
Baernt ende Cornelis Willemszonen van Bijlevelt schoemaeckersschoemaecker
1601
Baernt en Cornelis Willemszoonen van Bijlevelt
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.043
4/2
Cornelis Willemsz van Bijlevelt
/0-0-0
Baernt ende Cornelis Willemszonen van Bijlevelt schoemaeckersschoemaecker
1601
Baernt en Cornelis Willemszoonen van Bijlevelt
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Vliet.043
4/1
Barent Willemsz van Bijlevelt
6/8-3-0/9-0-0
Barent Willemszoonen schoenmaeckersschoenmaecker
1606-08
Barent ende Cornelis Willemszoonen, schoenmaeckers, door 't aengeven van Cornelis Willemszoon
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.139
398/10
Benedictus Jansz {schoenmaker}
/
Benedictus Jansz schoemaeckerschoemaecker
1565-09-05
Benedictus Jansz schoemaeckers schuyr
Waarboek-67 C-1563 (koper)Breestraat.139
330/04
Benedictus Jansz {schoenmaker}
/
Benedictus Jansz schoenmakerschoenmaker
1565-04-27
Benedictus Jansz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Breestraat.141
327/05
Benedictus Jansz {schoenmaker}
/
Benedictus Jansz schoenmakerschoenmaker
1570-04-01
Benedictus Jansz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
423/03

/
Benedictus Jansz schoenmakerschoenmaker
1570-11-03
Benedictus Jansz schoenmaker poorter van Leiden (met Jasper Cornelisz metselaar als borg)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Breestraat.141
504/03
Benedictus Jansz {schoenmaker}
/
Benedictus Jansz schoenmakerschoenmaker
1571-04-04
Benedictus Jansz schoenmaker
Omslag-1573 (bewoner)Breestraat.139
23/1
Benedictus Jansz {schoenmaker}
/0-6
Benedictus Jansz schoenmakerschoenmaker
1573-12-19
Benedictus Jansz schoenmaker
Volkstelling-1581 (overledene)Hooglandsekerkgracht.022
18/3a
Frans Corsz {schoenmaker}
0/
bestorven kint van Frans Corssen schoemaeckerschoemaecker
1581-09
Adriaen Fransz bestorven kint van Frans Corssen schoemaecker over 18 jaeren
Volkstelling-1581 (overledene)Apothekersdijk.027
8/4a

0/
besturven zoon van Cornelis Adriaensz schoemaecker uyten Haechschoemaecker
1581-09
Pieter besturven zoon van Cornelis Adriaensz schoemaecker uyten Haech
Waarboek-67 B-1562 (koper)
315/53
Bouwen Cornelisz {schoenmaker}
/
Bouwen Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1563-04-15
Bouwen Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Bouwelouwensteeg.000.5
17/05
Bouwen Cornelisz {schoenmaker}
/
Bouwen Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1563-08-03
Bouwen Cornelisz schoenmaker
TiendePenning-1557 (overledene)Vliet.041
114/1a
Bouwen Gerritsz van Dorp
/8/0-16
Bouwen Gerytsz van Dorp schoemackers wedewyschoemacker
1558-06-08
Bouwen Gerytsz van Dorp schoemackers wedewy
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Molensteeg.002.3
314/04

/
Bouwen Joosten schoenmakerschoenmaker
1581-02-24
weduwe van Bouwen Joosten schoenmaker
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Molensteeg.002.3
315/04

/
Bouwen Joosten schoenmakerschoenmaker
1581-02-24
weduwe van Bouwen Joosten schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (borg)Molensteeg.002.2
485/05
Bouwen Joostenz van Dorp
/
Bouwen Joostensz schoenmakerschoenmaker
1571-02-23
Jeronimus Florisz bouman als man en voogd van Catharina Cornelisdr (met Bouwen Joostensz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Langebrug.056.2
322/05
Bouwen Joostenz van Dorp
/
Bouwen Joostensz van Dorp schoenmakerschoenmaker
1563-04-21
Bouwen Joostensz van Dorp schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)
86/53
Bouwen Joostenz van Dorp
/
Bouwen Joostenz schoenmakerschoenmaker
1568-04-03
Bouwen Joostenz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Molensteeg.008
45/05
Bouwen Joostenz van Dorp
/
Bouwen Joostenz van Dorp schoenmakerschoenmaker
1572-02-12
Bouwen Joostenz van Dorp schoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
215/03

/
Catrina Arentsdr schoenmakerschoenmaker
1577-04-03
Catrina Arentsdr weduwe van Frans Corsz schoenmaker (bijgestaan door Steven Dircksz)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Bakkersteeg.016
455/03
Claes Allertsz {schoenmaker}
/
Claas Allertsz schoenmakerschoenmaker
1566-01-10
Claas Allertsz schoenmaker (met Jacob Claasz appelkoper als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Vliet.026.2
507/53

/
Claas Allertsz schoenmakerschoenmaker
1566-04-12
Claas Allertsz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Apothekersdijk.028.1
430/03
Claes Bouwensz {schoenlapper}
/
Claas Bouwensz schoenmakerschoenmaker
1575-01-14
Claas Bouwensz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
190/53

/
Claas Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1573-03-18
Claas Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Breestraat.118
191/04

/
Claas Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1573-03-18
Claas Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (koper)
428/53

/
Claas Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1575-01-07
Claas Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
429/53

/
Claas Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1575-01-08
Claas Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.122-126
469/10
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claas Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1575-03-24
Claas Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.123
469/12
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claas Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1575-03-24
Claas Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hogewoerd.040
345/03
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claas Maartensz schoenmakerschoenmaker
1570-04-26
Claas Maartensz schoenmaker (met Jacob Vincentsz boomgaardman als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hogewoerd.063
443/06
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claas Maartensz schoenmakerschoenmaker
1570-12-01
Claas Maartensz schoenmaker
Stratenboek-18 (eigenaar)Hogewoerd.033
460/1
Claes Adriaensz Paedts {schoenmaker}
/
Claes Adriaensz Paets schoemakerschoemaker
1588
Claes Adriaensz Paets schoemaker
Aflezingsboek-D (vermelding)Hogewoerd.031
195/4.1.2.5
Claes Adriaensz Paedts {schoenmaker}
/
Claes Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Claes Adriaensz schoemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Hogewoerd.031
7/4.1.2.3
Claes Adriaensz Paedts {schoenmaker}
/
Claes Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1578-09-29
Claes Adriaensz schoemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Hogewoerd.031
42/2.1.2.4
Claes Adriaensz Paedts {schoenmaker}
/
Claes Adriaensz schoemakerschoemaker
1579-05-25
Claes Adriaensz schoemaker
Aflezingsboek-E (vermelding)Hogewoerd.031
109/3.2.4.1
Claes Adriaensz Paedts {schoenmaker}
/
Claes Adriaensz schoemakerschoemaker
1580-11-22
Claes Adriaensz schoemaker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Bakkersteeg.016
454/13
Claes Allertsz {schoenmaker}
/
Claes Allertsz schoemaeckerschoemaecker
1566-01-10
Claes Allertsz schoemaecker
Vetus-1585 (overledene)Haarlemmerstraat.098
78/1a
Claes Blasiusz {stoeldraaier}
/
Claes Blasius wedueschoemaecker
1585
Cunera Claesdr Claes Blasius weduen huys es getaxeert op 8 gulden
Waarboek-67 F-1576 (koper)Papengracht.036
287/06
Claes Bouwensz {schoenlapper}
/
Claes Bouwensz schoenmakerschoenmaker
1577-07-17
Claes Bouwensz schoenmaker
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.123
58/1
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/16
Claes Corneliss Vlas schoemaeckerschoemaecker
1585
Claes Corneliss Vlas schoemaeckers huys, es getaxeert op 16 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Mirakelsteeg.008-018
76/1
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/3
Claes Corneliss Vlas schoemaeckerschoemaecker
1585
Claes Corneliss Vlas schoemaeckers thuyn die hij gebruyct getaxeert zijnde op 3 gulden
Voogdenboek-A (voogd)
12/01
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1575-06-15
Claes Cornelisz schoemaecker en Jonge Jacob Meeusz schoemaecker voogden
Omslag-1575 (eigenaar)Haarlemmerstraat.123
30/1
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/11/0-35-2-ob
Claes Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1575-09-01
Claes Cornelisz schoemaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.123
10/1
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/6
Claes Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1576
Claes Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.123
16/06
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1578-07-19
Claes Cornelisz schoemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Langebrug.013
13/04.2.1.1
Claes Cornelisz {schoenlapper-Langebrug}
/
Claes Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1578-10-25
Claes Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (koper)Vliet.045.2
64/06
Claes Cornelisz {schoenmaker-Vliet}
/
Claes Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1579-11-11
Claes Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Vliet.045.2
65/05
Claes Cornelisz {schoenmaker-Vliet}
/
Claes Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1579-11-11
Claes Cornelisz schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.045.2
33/1
Claes Cornelisz {schoenmaker-Vliet}
5/
Claes Cornelisz schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Claes Cornelisz schoemaecker schutter
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hooigracht.044
378/10

/
Claes Cornelisz schoemaeckers schuyerschoemaecker
1574-06-15
Claes Cornelisz schoemaeckers schuyer
Waarboek-67 G-1578 (belending)Haarlemmerstraat.123
464/17
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz schoemakerschoemaker
1579-12-01
Claes Cornelisz schoemaker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Vliet.045.2
73/08
Claes Cornelisz {schoenmaker-Vliet}
/
Claes Cornelisz schoemakerschoemaker
1580-05-06
Claes Cornelisz schoemaker
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.123
347/05
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1577-10-11
Claes Cornelisz schoenmaker en Thonis Adriaensz tingieter
Waarboek-67 F-1576 (koper)
433/53
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1578-01-31
Claes Cornelisz schoenmaker alias ‘Vlaschman’
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
434/53

/
Claes Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1578-01-31
Claes Cornelisz schoenmaker (met als borg Jacob Meessen schoenmaker)
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Molen.110
182/03
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Cornelisz van der Mees schoemaecker mit den zijnen, als erfgenamen van Claes Jacobsz schoemaecker zaligerschoemaecker
1582-03-02
Claes Cornelisz van der Mees schoemaecker mit den zijnen, als erfgenamen van Claes Jacobsz schoemaecker zaliger
Poorterboeken-E-1588 (borg)Breestraat.114
8426/144c
Claes Dircksz den Tel
/3,2
Claes Dircxz den Telschoenmaker
1598-06-15
Claes Dircxz den Tel
Poorterboeken-E-1588 (borg)Breestraat.114
8432/145b
Claes Dircksz den Tel
/3,2
Claes Dircxz den Telschoenmaker
1598-06-29
Claes Dircxz den Tel
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.114
152/1
Claes Dircksz den Tel
/12-16-0
Claes Dircxz den Tel schoemaeckerschoemaecker
1601
Claes Dircxz den Tel schoemaecker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.037
1386/1

/9-0-0
Claes Florysz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Claes Florysz schoenmaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.134
106/1
Claes Hendricksz {schoenmaker}
3/
Claes Henricxzn schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Claes Henricxzn schoemaecker schutter
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.134
32/32
Claes Hendricksz {schoenmaker}
/2
Claes Heyndricxz schoemaecker metschoemaecker
1581-12
Claes Heyndricxz schoemaecker met
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.092
103/6
Claes Jacobsz {schoenmaker}
0/
Claes Jacobsz mr schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Claes Jacobssen mr schoemaecker wesende de zoon van Jacob Dircxsz warmoesman schutter
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Molen.110
182/04
Claes Jacobsz {schoenmaker}
/
Claes Jacobsz schoemaecker zaligerschoemaecker
1582-03-02
Claes Cornelisz van der Mees schoemaecker mit den zijnen, als erfgenamen van Claes Jacobsz schoemaecker zaliger
TiendePenning-1561 (huurder)Steenschuur.005
261/1

/8-0-0
Claes Jansz Egmontschoenmaker
1561-12
Claes Jansz Egmont
TiendePenning-1557 (huurder)Steenschuur.005
41/1

/8/0-16
Claes Jansz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Claes Jansz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.001-005
219/1

/4/0-0
Claes Jansz schoemacker een loy-erfschoemacker
1558-06-08
Claes Jansz schoemacker een loy-erf
GedwongenLening-1572 (bewoner)Maarsmansteeg.010
4/1
Claes Jansz {schoenmaker}
/20
Claes Jansz scoemaker d'voorsz Mr Pieters' swagerscoemaker
1572-11-28
Claes Jansz scoemaker d'voorsz Mr Pieters' swager
Waarboek-67 A-1560 (borg)Koenesteeg.000.09
34/04

/
Claes Maartensz schoenmakerschoenmaker
1560-07-30
Jan IJsbrantsz alias ‘Proper’ messenmaker (met Claes Maartensz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hogewoerd.063
93/04
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claes Maertensz schoenmakerschoenmaker
1560-11-09
Claes Maertensz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hogewoerd.063
134/03
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claes Maertensz schoenmakerschoenmaker
1561-01-18
Claes Maertensz schoenmaker (met Cornelis Jansz schoenlapper als borg)
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Levendaal.079
155/03

/
Claes Maertensz schoenmakerschoenmaker
1561-02-03
Claes Maertensz schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hogewoerd.061
28/03
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claes Maertensz schoenmakerschoenmaker
1562-02-06
Claes Maertensz schoenmaker (met Jacob Vincentsz boomgaardman als borg)
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6049/25Vb

/
Claes Maertijnszschoenmaker
1542-07-26
Claes Maertijnsz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hogewoerd.040
178/06
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claes Mairtensz schoemaickerschoemaicker
1561-02-14
Claes Mairtensz schoemaicker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.061
102/1
Claes Maertensz {schoenmaker}
/4/0-0
Claes Marcen schoemackerschoemacker
1558-06-08
Claes Marcen schoemacker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.040
1216/1
Claes Maertensz {schoenmaker}
/11-0-0
Claes Martynsz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Claes Martynsz schoenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.061
1305/2
Claes Maertensz {schoenmaker}
/
Claes Martynsz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Claes Martynsz schoenmaker
Aflezingsboek-E (vermelding)Haarlemmerstraat.123
106/1.2.7.0
Claes Cornelisz van der Maes/Vlas {schoenmaker, vleeshouwer}
/
Claes Vlas schoemakerschoemaker
1580-11-22
Claes Vlas schoemaker
Grote-Bewijzen-B (belending)Hogewoerd.033
428/16

/
Claes Willemsz schoemakerschoemaker
1534-03-31
Claes Willemsz schoemaker
TiendePenning-1557 (huurder)Hooigracht.055
119/1
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
/8/0-16
Cornelies Aelbrechtsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Cornelies Aelbrechtsz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.015.2
55/1
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/12/0-24
Cornelies Heyndericxsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Cornelies Heyndericxsz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.014
53/1
Cornelis Jansz van Tol
/22/2-4
Cornelies Jansz Bel schoemackerschoemacker
1558-06-08
Cornelies Jansz Bel schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.195-197
42/1
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/7/0-14
Cornelies Ryckensz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Cornelies Ryckensz schoemacker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Raamlanden.013
14/53

/
Cornelis Aalbrechtsz schoenmakerschoenmaker
1563-07-31
Cornelis Aalbrechtsz schoenmaker en Jan Gerritsz de Haes
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Raamlanden.013
98/03

/
Cornelis Aalbrechtsz schoenmakerschoenmaker
1564-01-28
Cornelis Aalbrechtsz schoenmaker en Jan Gerritsz de Haas
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.230
268/10
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
/
Cornelis Aelbrechtss schoenmaeckerschoenmaker
1569-09-09
Cornelis Aelbrechtss schoenmaecker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.230
363/06
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
/
Cornelis Aelbrechtsz schoemaeckerschoemaecker
1570-05-20
Cornelis Aelbrechtsz schoemaecker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.230
354/05
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
/
Cornelis Aelbrechtsz schoemakerschoenmaker
1570-05
Cornelis Aelbrechtsz schoemaker
Volkstelling-1574 (bewoner)Hooigracht.055
120/1
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
4/
Cornelis Aelbrechtsz schoemaker
Gansoord
schoemaker
1574-08-07
Cornelis Aelbrechtsz schoemaker
GedwongenLening-1572 (bewoner)Hooigracht.055
15/1
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
/6
Cornelis Aelbrechtsz, scoemakerscoemaker
1572-11-28
Cornelis Aelbrechtsz, scoemaker
Omslag-1573 (bewoner)Hooigracht.055
16/1
Cornelis Aelbrechtsz {schoenmaker, stoeldraaier}
/0-12
Cornelis Aelbrechtsz, scoemakerscoemaker
1573-12-19
Cornelis Aelbrechtsz, scoemaker
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.070
44/1
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Hogewoerd}
/10
Cornelis Corneliss schoemaeckerschoemaecker
1585
Cornelis Corneliss schoemaeckers huys es getacxeert op 10 gulden
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Hogewoerd.070
56/08a
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelisz
ondertrouw; Steenschuur
schoenmaker
1577-06-29
Cornelis Cornelisz
Aflezingsboek-E (vermelding)Hogewoerd.070
107/2.1.1.2
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Hogewoerd}
/
Cornelis Corneliszschoemaecker
1580-11-22
Cornelis Cornelisz
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.098
15/1
Cornelis Cornelisz Altena {schoenmaker}
/15
Cornelis Cornelisz Altena schoemaeckerschoemaecker
1585
Cornelis Corneliss Altena schoemaeckers huys es getacxeert op 15 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.098
15/1
Cornelis Cornelisz Altena {schoenmaker}
/4-16-0
Cornelis Cornelisz Altena schoemaeckerschoemaecker
1601
Cornelis Cornelisz Altena schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (koper)Hogewoerd.070
239/04
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelisz schoemaecker schoemaecker
1580-11-29
Cornelis Cornelisz schoemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Stadhuis
194/2.3.1.2
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Marebrug}
/
Cornelis Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Cornelis Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Hogewoerd.070
240/04
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1580-11-29
Cornelis Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Hooigracht.098
326/14
Cornelis Cornelisz Altena {schoenmaker}
/
Cornelis Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1581-02-20
Cornelis Cornelisz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.099
43/43
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Gansoord}
/10
Cornelis Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Cornelis Cornelisz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.098
56/56
Cornelis Cornelisz Altena {schoenmaker}
/6
Cornelis Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Cornelis Cornelisz schoemaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Hooigracht.098
196/4.3.1.2
Cornelis Cornelisz Altena {schoenmaker}
/
Cornelis Cornelisz schoemaecker opte hoygraftschoemaecker
1578-04-25
Cornelis Cornelisz schoemaecker opte hoygraft
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooigracht.098
8/4.3.1.2
Cornelis Cornelisz Altena {schoenmaker}
/
Cornelis Cornelisz schoemaecker opte hoygraftschoemaecker
1578-09-29
Cornelis Cornelisz schoemaecker opte hoygraft
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.099
95/1
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Gansoord}
5/
Cornelis Cornelisz schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Cornelis Cornelisz schoemaecker schutter
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.098
100/1
Cornelis Cornelisz Altena {schoenmaker}
4/
Cornelis Cornelisz schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Cornelis Cornelisz schoemaecker de soon van Cornelis metselaer van Haerlem schutter
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hooigracht.098
265/07
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Gansoord}
/
Cornelis Cornelisz schoemakerschoemaker
1582-04-30
Streckende voor uyt de voors. steech tot achter aen Cornelis Cornelisz schoemaker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hooigracht.098
266/08
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Gansoord}
/
Cornelis Cornelisz schoenmaeckerschoenmaecker
1582-04-30
Streckende uyt de voors. steech tot achter aen Cornelis Cornelisz schoenmaecker
Waarboek-67 C-1563 (koper)
489/53

/
Cornelis Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1566-03-17
Cornelis Cornelisz schoenmaker als man van Jannetgen Dammesdr zijn huisvrouw
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
162/03

/
Cornelis Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1569-03-01
Cornelis Cornelisz schoenmaker (met Dammas Dircksz rietdekker als borg)
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Hooigracht.098
50/07a
Cornelis Cornelisz Altena {schoenmaker}
/
Cornelis Cornelisz schoenmaker
ondertrouw; Hooigracht
schoenmaker
1577-02-09
Cornelis Cornelisz
Waarboek-67 F-1576 (borg)Hooigracht.107-109
592/04
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Gansoord}
/
Cornelis Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1578-06-30
Outgaert Dircxz smid (met als borg Cornelis Cornelisz schoenmaker)
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)
252/03

/
Cornelis Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1581-01-09
Cornelis Cornelisz schoenmaker met Pieter Pietersz perkamentmaker als borg
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.070
27/27
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Hogewoerd}
/6
Cornelis Cornelisz schuemaecker wasschuemaecker
1581-12
Cornelis Cornelisz schuemaecker was
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.070
38/1
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Hogewoerd}
5/
Cornelis Cornelisz scoemaeker schutterscoemaeker
1581-09
Cornelis Cornelisz scoemaeker schutter
Aflezingsboek-E (vermelding)Hogewoerd.070
108/2.2.2.5
Cornelis Cornelisz {schoenmaker-Hogewoerd}
/
Cornelis Cornelisznschoemaeker
1580-11-22
Cornelis Corneliszn
Waarboek-67 F-1576 (borg)Haarlemmerstraat.210
498/05
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/
Cornelis Dirck Mourijnsz schoenmakerschoenmaker
1578-03-21
Evert Cornelisz zeemtouwer (met als borg Cornelis Dirck Mourijnsz schoenmaker)
Kerven-1581 (bewoner)Donkersteeg.009.2
51/51
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/4
Cornelis Dirck Mourynszz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Cornelis Dirck Mourynszz schoemaecker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Donkersteeg.009.2
195/09
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/
Cornelis Dirck Mouwwerijnsz schoemaickerschoemaicker
1561-03-16
Cornelis Dirck Mouwwerijnsz schoemaicker
Volkstelling-1581 (bewoner)Barbarasteeg.010
243/1
Cornelis Dircksz den Oosterling
5/
Cornelis Dircksz den Oosterling scoemaker en schutterscoemaker
1581-09
Cornelis Dircksz den Oosterling scoemaker en schutter
Volkstelling-1581 (bewoner)Donkersteeg.009.2
65/1
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
3/
Cornelis Dircsz schoemaecker bonmeesterschoemaecker
1581-09
Cornelis Dircsz schoemaecker bonmeester
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Donkersteeg.011
130/03
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/
Cornelis Dircx, schoenmaker
poorter
schoenmaker
1579-01-14
Cornelis Dircx, schoenmaker, poorter
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6332/59Vb

/
Cornelis Dircxzschoenmaker
1564-04-27
Cornelis Dircxz
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Noordeinde.055
105/03

/
Cornelis Dircxz schoemaeckerschoemaecker
1544
Cornelis Dircxz schoemaecker
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Noordeinde.055
26/06

/
Cornelis Dircxz schoemaickerschoemaicker
1541-07-16
Cornelis Dircxz schoemaicker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Donkersteeg.009.2
249/07
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/
Cornelis Dircxz schoemakerschoemaker
1563-01-15
Cornelis Dircxz schoemaker
Volkstelling-1581 (teller)Haarlemmerstraat.309
0/0f
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/
Cornelis Dircxz schoemaker (bonmeesteren)schoemaker
1581-09
Cornelis Dircxz schoemaker (bonmeesteren)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Donkersteeg.009.2
2433/1
Cornelis Dirck Mourijnsz {schoenmaker}
/12-0-0
Cornelis Dircxz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Cornelis Dircxz schoenmaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)LangeMare.060
14/1
Cornelis Florisz {schoenmaker}
/5-3-0
Cornelis Florisz schoemaeckerschoenmaker
1601
Cornelis Florisz schoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.060
10/1
Cornelis Florisz {schoenmaker}
/12
Cornelis Florysz schoemaeckerschoenmaker
1585
Cornelis Florysz schoemaeckers huys es getaxeert op 12 gulden
Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.019
113/09
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz Bol schoemaeckerschoemaecker
1576-09-22
Cornelis Gerritsz Bol schoemaecker
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Uiterstegracht.054.2
77/05
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz Bol schoenmakerschoenmaker
1576-07-13
Cornelis Gerritsz Bol schoenmaker als man van Machtelt Bouwensdr; Gerrit Adriaensz linnenwever als man van Ormtgen Bouwensdr; Jan Adriaensz Moyt metselaar en Adriaen Dircksz scheepmaker als voogden van de kinderen van Truytgen Bouwensdr en Govert Hendricksz koopman en genoemde Jan Moyt en Govert Hendricksz als voogden van voorgenoemde Machtelt Bouwensdr 'geprocreert' bij Adriaen Hendricksz en Jan Moyt als man van Maritgen Cornelisdr en Boudewijn Cornelisz timmerman beide kinderen van Aefgen Bouwensdr en Cornelis Jacobsz; allen erfgenamen van Pieter Bouwensz van Dorp
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Vliet.030
78/05
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz Bol schoenmakerschoenmaker
1576-07-13
Cornelis Gerritsz Bol schoenmaker als man van Machtelt Bouwensdr 'geprocreert' bij Adriaen Hendricksz
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Breestraat.137
79/05
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz Bol schoenmaker
1576-07-13
Cornelis Gerritsz Bol, schoenmaker als man van Machtelt Bouwensdr 'geprocreert' bij Adriaen Hendricksz
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Maarsmansteeg.019
181/03
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz Bol schoenmakerschoenmaker
1577-02-28
Cornelis Gerritsz Bol schoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (borg)Levendaal.044
206/08
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz Bol schoenmakerschoenmaker
1577-03-22
erfgenamen van Maritgen Romboutsdr ongehuwd (bijgestaan door Steven Dircksz en met Cornelis Gerritsz Bl schoenmaker als borg)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Maarsmansteeg.019
216/03
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz Bol schoenmakerschoenmaker
1577-04-10
Cornelis Gerritsz Bol schoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Maarsmansteeg.014.1
337/07
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz Bol schoenmakerschoenmaker
1577-09-20
Cornelis Gerritsz Bol schoenmaker
Volkstelling-1581 (bewoner)SintJorissteeg.014
213/1
Cornelis Gerritsz Bol
4/
Cornelis Gerritsz Bol scoemakerscoemaker
1581-09
Cornelis Gerritsz Bol scoemaker
Kerven-1581 (bewoner)SintJorissteeg.014
111/111
Cornelis Gerritsz Bol
/2
Cornelis Gerritsz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Cornelis Gerritsz schoemaecker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
294/03

/
Cornelis Gerritsz schoenmakerschoenmaker
1574-02-06
Cornelis Gerritsz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
295/03

/
Cornelis Gerritsz schoenmakerschoenmaker
1574-02-06
Cornelis Gerritsz schoenmaker (met Gijsbrecht Gijsbrechtsz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
590/03

/
Cornelis Gerritsz schoenmakerschoenmaker
1575-08-26
Cornelis Gerritsz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
591/03

/
Cornelis Gerritsz schoenmakerschoenmaker
1575-08-26
Cornelis Gerritsz schoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Maarsmansteeg.019
5/06
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerritsz schoenmakerschoenmaker
1576-02-23
Cornelis Gerritsz schoenmaker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)SintJorissteeg.014
321/03
Cornelis Gerritsz Bol
/
Cornelis Gerytsz Bol schoemaeckerschoemaecker
1582-05-25
Cornelis Gerytsz Bol schoemaecker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Bouwelouwensteeg.001-005
7/05
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1560-06-21
Cornelis Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Bouwelouwensteeg.001-005
478/03
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1571-02-11
Cornelis Hendricksz schoenmaker poorter van Leiden
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Botermarkt.015.2
198/03
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1573-04-10
Cornelis Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Botermarkt.018
199/04
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1573-04-10
Cornelis Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
204/03

/
Cornelis Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1573-04-28
Cornelis Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
205/03

/
Cornelis Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1573-04-28
Cornelis Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Botermarkt.018
215/03
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1573-05-15
Cornelis Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Botermarkt.018
221/03
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1573-05-16
Cornelis Hendricksz schoenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Botermarkt.015.2
176/1
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/12-0-0
Cornelis Heyndricxz schoenmaker stoelmakerschoenmaker, stoelmaker
1561-12
Cornelis Heyndricxz schoenmaker stoelmaker
Aflezingsboek-E (vermelding)Botermarkt.018
12/03.1.4.3
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Heynricsz schoemaeckerschoemaecker
1578-10-25
Cornelis Heynricsz schoemaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Bouwelouwensteeg.001-005
17/07
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Heynricxz mede schoenmaickerschoenmaicker
1563-08-03
Cornelis Heynricxz mede schoenmaicker
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Botermarkt.015.2
332/06
Cornelis Hendricksz van der Does {schoenmaker, korenkoper}
/
Cornelis Heynricxz scoemaickerscoemaicker
1555-12-23
Cornelis Heynricxz scoemaicker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.025
182/08

/
Cornelis Jacobss schoemaeckerschoemaecker
1561-03-01
Cornelis Jacobss schoemaecker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.023
402/2

/
Cornelis Jacobsz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Cornelis Jacobsz schoenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.025
403/1

/12-0-0
Cornelis Jacobsz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Cornelis Jacobsz schoenmaker
Aflezingsboek-E (vermelding)Pieterskerkchoorsteeg.001
13/04.2.4.1
Cornelis Jan Symonsz {schoenmaker}
/
Cornelis Jans Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1578-10-25
Cornelis Jans Symonsz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.177.1
43/1
Cornelis Joostenz {schoenmaker}
/4-12-0
Cornelis Joostensz in Spangien schoemaeckerschoemaecker
1601
Cornelis Joostensz in Spangien schoemaecker
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Houtstraat.000.1
68/04
Cornelis Rembrantsz {koopman}
/
Cornelis Rembrantsz schoemaeckerschoemaecker
1543-01-09
Cornelis Rembrantsz schoemaecker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.195-197
2/03
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/
Cornelis Rijcken schoenmakerschoenmaker
1563-07-07
Cornelis Rijcken schoenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.195-197
2469/1
Cornelis Willemsz de Rijcken {schoenlapper}
/7-0-0
Cornelis Ryckaertsz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Cornelis Ryckaertsz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Duizenddraadsteeg.002
36/09
Cornelis Franckenz Henneman {koopman}
/
Cornelis Vranckensz schoemaeckerschoemaecker
1567-11-18
Cornelis Vranckensz schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (borg)SintJacobsgracht.000.08
263/05
Cornelis Willeboortsz van Stopenburch
/
Cornelis Willeboortsz schoemaeckerschoemaecker
1579
Cornelis Willeboortsz schoemaecker als borge
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)
290/03

/
Cornelis Willeboortsz schoemaeckerschoemaecker
1582-04
ten eersten Cornelis Willeboortsz schoemaecker vanwegen Betgen Pietersdr weduwe van Willeboort Cornelisz zijn moeder voor 1/6 deel
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.116
101/2
Cornelis Willeboortsz van Stopenburch
0/
Cornelis Willeboortzn schoemaecker haer zoonschoemaecker
1581-09
Cornelis Willeboortzn schoemaecker haer zoon
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
580/53

/
Cornelis Willebortsz schoenmakerschoenmaker
1575-08-02
Cornelis Willebortsz schoenmaker
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.047
107/1.3.5.0
Cornelis Willemsz {schoenmaker}
/
Cornelis Willemszschoemaker
1580-11-22
Cornelis Willemsz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.077-085
301/1

/1-12-0
Cornelis Willemsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Cornelis Willemsz schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.047
29/1
Cornelis Willemsz {schoenmaker}
3/
Cornelis Willemsz schoemaker schutterschoemaker
1581-09
Cornelis Willemsz van Ziericzee schutter schoemaker hier gewoont ii Jaer
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.033
46/1
Cornelis Willemsz {schoenmaker}
/2
Cornelis Willemsz van Ziericzee schoemakerschoemaker
1583-07-14
Cornelis Willemsz, van Ziericzee, schoemaker
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.047
40/40
Cornelis Willemsz {schoenmaker}
/6
Cornelis Willemsz van Zirczee schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Cornelis Willemsz van Zirczee schoemaecker
Schoorsteengeld-1606 (mede-eigenaar)Vliet.043
4/1b
Cornelis Willemsz van Bijlevelt
6/8-3-0/9-0-0
Cornelis Willemszoonen schoenmaeckersschoenmaecker
1606-08
Barent ende Cornelis Willemszoonen, schoenmaeckers, door 't aengeven van Cornelis Willemszoon
TiendePenning-1557 (eigenaar)Warmoesmarkt.017
30/1
Cors Jacobsz {schoenmaker}
/19/1-18
Cors Jacopsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Cors Jacopsz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.078
85/2
Cors Jacobsz {schoenmaker}
/
Cors Jacopsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Cors Jacopsz schoemacker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.061
139/1
Quirijn Cornelisz {schoenlapper-Hogewoerd}
/1-12-0
Crijn Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1601
Crijn Cornelisz, schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.061
143/1
Quirijn Cornelisz {schoenlapper-Hogewoerd}
/4-4-0
Crijn Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1601
Crijn Cornelisz, schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.071-073
124/1

/1-12-0
Crijn Cornelisz schoemaecker ende Pieter Cornelisz Schaeckschoemaecker
1601
Crijn Cornelisz, schoemaecker ende Pieter Cornelisz Schaeck
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.061
154/2
Quirijn Cornelisz {schoenlapper-Hogewoerd}
1/2-0-0/1-5-0
Crijn Corneliszn schoemaeckerschoemaecker
1606-08
Crijn Corneliszn schoemaecker dat bewoont wert bij Mayken van Hout
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.063
155/2
Quirijn Cornelisz {schoenlapper-Hogewoerd}
1/1-6-0/1-0-0
Crijn Corneliszn schoemaeckerschoemaecker
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Pieter de Druyff
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.063
156/2
Quirijn Cornelisz {schoenlapper-Hogewoerd}
1/1-6-0/1-0-0
Crijn Corneliszn schoemaeckerschoemaecker
1606-08
Dezelve dat bewoondt wert bij Louwy Carant
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.045
30/1
Job Dircksz {schoenmaker}
/5-0-0
D'erffgen v Job Dircxz schoemaeckerschoemaecker
1601
D'erffgen v Job Dircxz schoemaecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.043.2
90/1
Daniël Florisz {schoenmaker}
/7/0-14
Daendel Florysz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Daendel Florysz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Donkersteeg.008
16/1
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/10/0-20
Daendel Ysbrantsz scheemackerscheemacker
1558-06-08
Daendel Ysbrantsz scheemacker
Omslag-1573 (overledene)Nieuwsteeg.043.2
45/1a
Daniël Florisz {schoenmaker}
/0-2
Daniel Floriszschoemaicker
1573-12-19
Daniel Florisz
Waarboek-67 C-1563 (belending)Nieuwsteeg.043.2
638/06
Daniël Florisz {schoenmaker}
/
Daniel Florisz schoemaickerschoemaicker
1567-04-07
Daniel Florisz schoemaicker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nieuwsteeg.043.2
978/1
Daniël Florisz {schoenmaker}
/8-0-0
Daniel Florysz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Daniel Florysz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Nieuwsteeg.043.2
220/06
Daniël Florisz {schoenmaker}
/
Daniel Florysz scoemaickerscoemaicker
1561-04-23
Daniel Florysz scoemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Nieuwsteeg.043.2
372/14
Daniël Florisz {schoenmaker}
/
Daniel Florysz scoemakerscoemaker
1558-02-26
Daniel Florysz scoemaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vrouwensteeg.008
308/03

/
Daniel Gijsbrechtsz schoenmakers broersschoenmakers
1565-03-16
Daniel en Jan Gijsbrechtsz schoenmakers broers
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)LangeMare.048.1
313/03
Daniël Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/
Daniel Gijsbrechtsz schoenmakers broersschoenmakers
1565-03-29
Daniel en Jan Gijsbrechtsz schoenmakers broers
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Vliet.045.2
64/04
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel IJsbrantsz schoemaeckerschoemaecker
1579-11-11
weduwe van Daniel IJsbrantsz schoemaecker
Volkstelling-1581 (overledene)Donkersteeg.008
68/1a
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
0/
Daniel IJsbrantsz schoemakers weduweschoemaecker
1581-09
Daniel IJsbrantsz schoemaker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Vrouwensteeg.009.1
229/03
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel IJsbrantsz schoenmakerschoenmaker
1561-05-09
Daniel IJsbrantsz schoenmaker
Omslag-1573 (overledene)Donkersteeg.008
59/1a
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel Isbrantsz, schoenmakers weduyschoenmaker
1573-12-19
Daniel Isbrantsz, schoenmakers weduy
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Vliet.045.2
65/04
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel Ysbrantsz schoemaecker schoemaecker
1579-11-11
weduwe van Daniel Ysbrantsz schoemaecker
GedwongenLening-1576 (overledene)Donkersteeg.008
5/1a
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel Ysbrantsz schoemaeckerschoemaecker
1576
Daniel Ysbrantsz schoemaecker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Vliet.045.2
337/05
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Daniel Ysbrantsz schoenmakerschoenmaker
1563-05-06
Daniel Ysbrantsz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
90/03

/
Daniel Ysbrantsz schoenmakerschoenmaker
1568-04-14
Daniel Ysbrantsz schoenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Donkersteeg.008
2442/1
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/11-0-0
Daniel Ysbrantsz [van Delft]schoenmaker
1561-12
Daniel Ysbrantsz [van Delft]
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooglandsekerksteeg.004-006
154/1

2/4-0-0/3-0-0
Davidt Willemsz schoemaeckerschoemaecker
1606-08
Davidt Willemsz., schoemaecker, eygen ende bruycker opt aengeven van dezelve
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Warmoesmarkt.017
386/05
Cors Jacobsz {schoenmaker}
/
de erfgenamen van Kors Jacopsz schoemakerschoemaker
1558-12-05
de erfgenamen van Kors Jacopsz schoemaker
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Middelweg.010-012
209/10
Jan Symonsz {schoenmaker-Haarlemmerstraat}
/
de kinderen van Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1564-08-07
de kinderen van Jan Symonsz, schoemaecker in den Kercksteghe met een huys ende erve hemluyden aengeerft van wijlen Anna Govertsdr
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Middelweg.010-012
355/10

/
de kinderen van Jan Symonsz scoemaickerscoemaicker
1561-11-13
de kinderen van Jan Symonsz, scoemaicker in de Kerstege met een huys ende erve hemluyden ange-erft van wijlen Anna Govertsdr
Waarboek-67 E-1571 (eigenaar)Middelweg.010-012
73/09

/
de kinderen van wijlen Jan Symonss scoemakerscoemaker
1572-03-22
de kinderen van wijlen Jan Symonss scoemaker
TiendePenning-1561 (overledene)LangeMare.048.1
2163/1a
IJsbrant Dircksz {schoenmaker}
/7-0-0
de kinderen van Ysbrant Dircxz [van Delft] schoenmakerschoenmaker
1561-12
de kinderen van Ysbrant Dircxz [van Delft] schoenmaker
Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.062
11/1
Cornelis Florisz {schoenmaker}
/8
de voorschreven Cornelis Floryss schoemaeckerschoemaecker
1585
de voorschreven Cornelis Floryss schoemaeckers huys verhuyert es getaxeert op 8 gulden
TiendePenning-1561 (overledene)Hogewoerd.088.2
1239/1a
Franck Gerritsz van Dorp
/9-0-0
de weduwe van Vranck Gerrytsz schoenmakerschoenmaker
1561-12
de weduwe van Vranck Gerrytsz
Grachtenboek-85 (overledene)Haarlemmerstraat.240.2
110/1a
Wigger Cornelisz {schoenmaker}
/
de weduwi van Wigger Cornelisz schoemakerschoemaker
1588-01-20 na
de weduwi van Wigger Cornelisz schoemaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.034
137/1
Dirck Joostenz {schoenmaker}
3/
Dick Joostensz scoemakerscoemaker
1581-09
Dick Joostensz scoemaker
Waarboek-67 A-1560 (overledene)LangeMare.048.1
4/08
IJsbrant Dircksz {schoenmaker}
/
die erffgenamen van Ysbrant Dircxz schoemaickerschoemaicker
1560-06-10
die erffgenamen van Ysbrant Dircxz schoemaicker
Vetus-1585 (eigenaar)JanBannensteeg.000.3
139/1

/6
Dingnaer Janss schoemaeckerschoemaecker
1585
Dingnaer Janss schoemaeckers huysken, verhuyert, es getaxeert op 6 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Kolfmakersteeg.016
136/1
Dionys van Hondegem {schoenmaker}
3/
Dionijs van Hondeghem schoemaeckerschoemaecker
1581-09
Dionijs van Hondeghem schoemaecker omtrent iii jaer
Aflezingsboek-E (vermelding)Langebrug.045
111/4.2.2.5
Dirck Joppenz {schoenmaker-Lb45}
/
Dirc Joppen schoemaker
in twee rotten?
schoemaker
1580-11-22
Dirc Joppen schoemaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.021.2
60/1

/8-10-0
Dirc Joppen van Alphen schoemaeckerschoemaecker
1601
Dirc Joppen van Alphen schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.071-077
1/1
Dirck Joppenz {schoenmaker-Lb71}
2/
Dirc Joppenz schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Dirc Joppenz schoemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Langebrug.071-077
1/1
Dirck Joppenz {schoenmaker-Lb71}
/ 6
Dirc Joppenz schoemakerschoemaker
1583-07-14
Dirc Joppenz, schoemaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Vrouwensteeg.007
75/04

/
Dirck Claasz schoenmakerschoenmaker
1563-12-07
Dirck Claasz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vrouwensteeg.007
99/03

/
Dirck Claasz schoenmakerschoenmaker
1564-01-27
Dirck Claasz schoenmaker (met David Egbertsz voorspraak)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
259/53

/
Dirck Claasz schoenmakerschoenmaker
1564-12-19
Dirck Claasz schoenmaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.054.2
101/1
Dirck Claesz {schoenmaker}
/6/0-0
Dirck Claesz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Dirck Claesz schoemacker
Waarboek-67 A-1560 (borg)Hogewoerd.015
246/04

/
Dirck Claesz schoenmakerschoenmaker
1561-06-06
Jasper Simonsz kammaker (met Dirck Claesz schoenmaker als borg)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.054.2
2762/1
Dirck Claesz {schoenmaker}
/7-0-0
Dirck Claesz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Dirck Claesz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Haarlemmerstraat.054.2
120/07
Dirck Claesz {schoenmaker}
/
Dirck Claesz scoemaickerscoemaicker
1560-12-13
Dirck Claesz scoemaicker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.116
103/1

/14/1-8
Dirck Cornelies schoemacker twee huysen
twee huysen
schoemacker
1558-06-08
Dirck Cornelies schoemacker twee huysen
Inbrengboek-1540-1559 (belending)LangeMare.043
142/09
Dirck Cornelisz (van Stopenburch) {schoenmaker}
/
Dirck Cornelisz schoemaker gebroedersschoenmaker
1547-01-08
Willeboert Cornelisz., Dirck Cornelisz. ende Pieter Cornelisz., gebroederen, schoemaker
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.039
46/46
Dirck Cornelisz Vosgen
/20
Dirck Cornelisz Vosgen eertyts schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Dirck Cornelisz Vosgen eertyts schoemaecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Aalmarkt.003
78/1
Dirck IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Dirck IJsbrantsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Dirck IJsbrantsz schoemacker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Aalmarkt.003
230/07

/
Dirck IJsbrantsz schoemaickerschoemaicker
1551-02-12
Dirck IJsbrantsz schoemaicker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Groenesteeg.040
274/53

/
Dirck Jansz schoenmakerschoenmaker
1573-11-23
Dirck Jansz schoenmaker
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Levendaal.034
96/05a
Dirck Joostenz {schoenmaker}
/
Dirck Joostenszschoenmaker
1580-10-15
Dirck Joostensz
Kerven-1581 (bewoner)Levendaal.034
104/104
Dirck Joostenz {schoenmaker}
/2
Dirck Joostensz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Dirck Joostensz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.071-077
1/01
Dirck Joppenz {schoenmaker-Lb71}
/6
Dirck Joppenszschoemaecker
1581-12
Dirck Joppensz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Langebrug.071-077
7246/122Vc
Dirck Joppenz {schoenmaker-Lb71}
/
Dirck Joppenzschoenmaker
1587-05-21
Dirck Joppenz
Grachtenboek-83 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.000.1
20/1
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pieterssoon schuemakerschuemaker
1583~1588
Dirck Pieterssoon schuemaker
Vetus-1585 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.000.1
293/1
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/4
Dirck Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1585
Dirck Pieterss schoemaeckers huys, verhuyert, es getaxeert op 4 gulden
Grachtenboek-03 (eigenaar)Warmoesmarkt.018
80/1
Dirck Pietersz {bakker, schoenmaker}
/
Dirck Pietersz schoemaekerschoemaeker
1583-08-30
Dirck Pietersz schoemaeker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.061
158/1

3/5-10-0/4-10-0
Dirck Quyrijnszn schoemaeckerschoemaecker
1606-08
Dirck Quyrijnszn schoemaecker dat hij bewoont
Aflezingsboek-E (vermelding)Langebrug.071-077
106/1.1.2.1
Dirck Joppenz {schoenmaker-Lb71}
/
Dircx Joppensz schoemaecker
in twee rotten?
schoemaeker
1580-11-22
Dircx Joppensz schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)LangeMare.108
467/12
Adriaen Pietersz Vergeyl
/
driaen Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1580-01-01
driaen Pietersz schoemaecker
Grachtenboek-03 (eigenaar)Warmoesmarkt.024
30/1
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/
Eingel Adryaensz schoemaekerschoemaeker
1583-08-30
Eingel Adryaensz schoemaeker
Vetus-1585 (overledene)Levendaal.010
289/1a
Dirck Willemsz {schoenmaker}
/
Elsgen Gerritsdr wedue van Dirck Willemss schoemaeckerschoemaecker
1585
Elsgen Gerritsdr wedue van Dirck Willemss schoemaeckers huys es getacxeert op 4 gulden
Waarboek-67 F-1576 (belending)Warmoesmarkt.024
379/06
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/
Engel Adriaenss schoemaeckerschoemaecker
1577-12-16
Engel Adriaenss schoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Warmoesmarkt.024
41/1
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/26
Engel Adriaenss schoemaeckerschoemaecker
1585
Engel Adriaenss schoemaeckers huys getacxeert op 26 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Clarensteeg.011
101/1
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/6
Engel Adriaenss schoemaeckerschoemaecker
1585
Engel Adriaenss schoemaeckers huys verhuyert es getaxeert op 6 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.024
37/1
Engel Adriaensz {schoenmaker}
7/
Engel Adriaenss schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Engel Adriaenss schoemaecker van Leyden schutter
Aflezingsboek-D (vermelding)Warmoesmarkt.024
194/2.2.2.3
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/
Engel Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Engel Adriaensz schoemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Warmoesmarkt.024
11/01.2.1.0
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/
Engel Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1578-10-25
Engel Adriaensz schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Bouwelouwensteeg.001-005
14/06
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/
Engel Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1581-07-12
Engel Adriaensz schoemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Warmoesmarkt.024
48/1
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/15
Engel Adriaensz schoemaeckerschoemaeker
1583-07-14
Engel Adriaensz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Warmoesmarkt.024
41/1
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/-
Engel Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1601
Engel Adriaensz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Korenbrugsteeg.004.1
44/1
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/7-14-0
Engel Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1601
Engel Adriaensz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Clarensteeg.011
134/1
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/2-0-0
Engel Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1601
Engel Adriaensz schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (koper)Bouwelouwensteeg.001-005
100/05
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/
Engel Adriaensz schoemakerschoemaker
1578-11-04
Engel Adriaensz mede schoemaker
Grachtenboek-59 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.001-005
160/1

/
Engel Adriaensz schoemakerschoemaker
1586-06-26
Engel Adriaensz schoemaker
Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.024
51/51
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/15
Engel Adriaensz schoenmaeckerschoenmaecker
1581-12
Engel Adriaensz schoenmaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Warmoesmarkt.024
29/1
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/12
Engel Adriaensz schuemaeckerschuemaecker
1576
Engel Adriaensz schuemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Warmoesmarkt.024
108/2.2.4.3
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/
Engel Adriaenznschoemaker
1580-11-22
Engel Adriaenzn
Waarboek-67 F-1576 (borg)Warmoesmarkt.024
316/07
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/
Engelbert Adriaansz schoenmakerschoenmaker
1577-08-27
Engelbert Adriaansz schoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)NieuweRijn.072
321/03
Engel Adriaensz {schoenmaker}
/
Engelbert Adriaensz schoenmakerschoenmaker
1577-08-31
Engelbert Adriaensz schoenmaker (met Willem Jacobsz voorlakenreder als borg)
Waarboek-67 E-1571 (belending)Molensteeg.012
203/06
Erasmus Dircksz {voller}
/
Erasmus Dircxz schoemakerschoemaker
1573-04-20
Erasmus Dircxz schoemaker
Aflezingsboek-E (vermelding)LangeMare.039
7/4.1.3.0
Floris Willeboortsz van Stopenburch
/
Floris Willeboortszschoemaecker
1578-09-29
Floris Willeboortsz
Kerven-1581 (bewoner)LangeMare.039
47/47
Floris Willeboortsz van Stopenburch
/16
Floris Willeboortsz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Floris Willeboortsz schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)LangeMare.039
106/1
Floris Willeboortsz van Stopenburch
4/
Floris Willeboortsz schoemaekerschoemaeker
1581-09
Floris Willeboortsz schoemaecker van Leyden schutter
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.116
126/1
Floris Willeboortsz van Stopenburch
/12
Florys Willeboortss schoemaeckerschoemaecker
1585
Florys Willeboortss schoemaeckers huys getaxeert zijnde op 12 gulden
Aflezingsboek-E (vermelding)LangeMare.039
109/3.2.2.0
Floris Willeboortsz van Stopenburch
/
Florys Willeboortsznschoemaker
1580-11-22
Florys Willeboortszn
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.103-105
592/06
Franck Cornelisz Henneman
/
Franck Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1578-06-30
Franck Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.103-105
593/07
Franck Cornelisz Henneman
/
Franck Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1578-06-30
Franck Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (koper)Hooigracht.107-109
233/05
Franck Cornelisz Henneman
/
Franck Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1579-03-11
Franck Cornelisz, schoenmaker en poorter
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Middelstegracht.058
224/03
Franck Cornelisz Henneman
/
Franck Cornelisz, schoenmakerschoenmaker
1579-04-23
Franck Cornelisz, schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)SintJorissteeg.019
116/03
Frans Corsz {schoenmaker}
/
Frans Corsz schoenmakerschoenmaker
1564-02-16
Frans Corsz schoenmaker (met zijn broer Jan Corsz koperslager als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Botermarkt.003
414/08
Frans Corsz {schoenmaker}
/
Frans Kerstantsz schoenmakerschoenmaker
1570-09-16
Frans Kerstantsz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Haarlemmerstraat.078
102/05
Frans Corsz {schoenmaker}
/
Frans Kerstantsz schoenmaker broersschoenmaker
1560-11-27
Frans Kerstantsz schoenmaker en Jan Kerstantsz koperslager broers als voogden over Maritgen het onmondige weeskind van hun broer Gerrit Kerstantsz en Anna Lourisdr
Grote-Bewijzen-B (borg)NieuweRijn.077-078
843/12
Frans Corsz {schoenmaker}
/
Frans Kerstantsz scoemakerscoemaker
1564-06-27
Frans Kerstantsz scoemaker
Omslag-1573 (bewoner)Botermarkt.003
33/1
Frans Corsz {schoenmaker}
/0-10
Frans Korssantsz schoenmakerschoenmaker
1573-12-19
Frans Korssantsz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
26/53

/
Frans Korssenz schoenmakerschoenmaker
1571-12-31
Frans Korssenz schoenmaker (met Pieter Adriaansz grafmaker als borg)
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Warmoesmarkt.017
386/06
Frans Corsz {schoenmaker}
/
Frans Korsz schoemaickerschoemaicker
1558-12-05
Frans Korsz schoemaicker
TiendePenning-1561 (eigenaar)SintJorissteeg.019
1363/2
Frans Corsz {schoenmaker}
/
Frans Korsz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Frans Korsz schoenmaker
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Bouwelouwensteeg.007-009
14/05
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerijt Roelofszschoemaecker
1581-07-12
Gerijt Roelofsz schoemaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Kaiserstraat.003
213/05
Gerrit Dircksz {schoenmaker}
/
Gerit Dircxz schoemaeckerschoemaecker
1564-08-07
Gerit Dircxz schoemaecker
Grachtenboek-59 (eigenaar)OudeVest.123-143
10/1
Gerrit Fransz van Merwen
/
Gerit Fransz schoemakerschoemaker
1586-06-26
Gerit Fransz schoemaker
Aflezingsboek-D (vermelding)Hooigracht.022
194/2.2.1.3
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerit Roeloffsz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Gerit Roeloffsz schoemaecker
Waarboek-67 L-1584 (belending)Hooigracht.022
50/18
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerit Roeloffsz schoemaeckerschoemaecker
1584-02-20
Gerit Roeloffsz schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.022
137/1
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
5/
Gerit Roeloffsz schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Gerit Roeloffsz schoemaecker schutter
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooigracht.022
108/2.2.2.3
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerit Roeloffsz schoemakerschoemaker
1580-11-22
Gerit Roeloffsz schoemaker
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooigracht.022
40/1.1.1.3
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerit Roeloffsz schumakerschumaker
1578-09-29
Gerit Roeloffsz schumaker
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)
103/03

/
Gerit Roelofsz schoemaeckerschoemaecker
1578-11-08
Gerit Roelofsz schoemaecker
Grachtenboek-59 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.007-009
150/1
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerit Roelofz schoemakerschoemaker
1586-06-26
Gerit Roelofz schoemaker
Waarboek-67 J-1581 (koper)Hooigracht.024.1
62/07
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Geritt Roeloffsz schoemaeckerschoemaecker
1581-10-05
Geritt Roeloffsz schoemaecker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hooigracht.024.2
340/05
Gerrit Anthonisz {schoenmaker}
/
Gerrit Anthonisz schoenmaker zijn zoonschoenmaker
1561-10-21
Gerrit Anthonisz schoenmaker zijn zoon
Waarboek-67 D-1567 (koper)Kaiserstraat.006.4
73/04

/
Gerrit Dircksz schoenmakerschoenmaker
1568-03-08
Gerrit Dircksz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
77/03

/
Gerrit Dircksz schoenmakerschoenmaker
1568-03-14
Gerrit Dircksz schoenmaker (met Dirck Simonsz bezemmaker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Kaiserstraat.006.4
54/03

/
Gerrit Dircksz schoenmakerschoenmaker
1572-03-04
Gerrit Dircksz schoenmaker (met Dirck Simonsz bezemmaker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
568/53

/
Gerrit Dircksz schoenmakerschoenmaker
1575-07-12
Gerrit Dircksz schoenmaker
Omslag-1573 (bewoner)Botermarkt.025
59/1
Gerrit Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/0-1
Gerrit Ghyesbrechts schoenmakerschoenmaker
1573-12-19
Gerrit Ghyesbrechts schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Botermarkt.026
217/03
Gerrit Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/
Gerrit Gijsbrechtsz schoenmakerschoenmaker
1569-07-16
Gerrit Gijsbrechtsz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Botermarkt.025
170/04
Gerrit Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/
Gerrit Gijsbrechtsz schoenmaker zijn zoonschoenmaker
1569-03-18
Gerrit Gijsbrechtsz schoenmaker zijn zoon
Waarboek-67 D-1567 (belending)Noordeinde.004
445/06
Gerrit Jansz {schoenmaker}
/
Gerrit Jansz schoemaeckerschoemaecker
1570-12-10
Gerrit Jansz schoemaecker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Noordeinde.004
534/04
Gerrit Jansz {schoenmaker}
/
Gerrit Jansz schoenmakerschoenmaker
1571-05-13
Gerrit Jansz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Noordeinde.004
13/03
Gerrit Jansz {schoenmaker}
/
Gerrit Jansz schoenmakerschoenmaker
1571-11-23
Gerrit Jansz schoenmaker wonende te Blijdesteijn
Waarboek-67 D-1567 (koper)Noordeinde.004
405/04
Gerrit Jansz {schoenmaker}
/
Gerrit Jansz schoenmaker poorter van Leidenschoenmaker
1570-09-01
Jan Sebastiaansz van Hout lijndraaier en Gerrit Jansz schoenmaker poorter van Leiden
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Kaiserstraat.033
405/07

/
Gerrit Jansz schoenmaker poorter van Leidenschoenmaker
1570-09-01
Jan Sebastiaansz van Hout lijndraaier en Gerrit Jansz schoenmaker poorter van Leiden
Rijckhuisen (vermelding)Haarlemmerstraat.008-014
99/4
Gerrit Lenaertsz van Grootvelt
/
Gerrit Leendertsz van Grootvelt schoenmakerschoenmaker
1596-05-02
Gerrit Leendertsz van Grootvelt schoenmaker loco Claes Govertsz van der Aer; tr: juni 1543 Boukie Vollebrechtsdr
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.036
13/05
Gerrit Maertensz {schoenmaker}
/
Gerrit Maertensz schoemaeckerschoemaecker
1582-08
Gerrit Maertensz schoemaecker als man ende voocht van Lijsbet Cornelisdr
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.036
12/1
Gerrit Maertensz {schoenmaker}
5/
Gerrit Maertsz van Voorschotenschoemaker
1581-09
Gerrit Maertssen van Voorschoten schoemaecker heeft hier gewoont thien jaer
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Hooigracht.022
84/08a
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerrit Roelenschoenmaker
1579-09-26
Gerrit Roelen
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)MooiJapiksteeg.006.1
248/03
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerrit Roeloffsz schoemaeckerschoemaecker
1580-12-23
Gerrit Roeloffsz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.022
96/96
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/4
Gerrit Roeloffsz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Gerrit Roeloffsz schoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.024.1
165/1
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/9
Gerrit Roeloffszoon schoenmaeckerschoenmaecker
1585
Gerrit Roeloffszoon schoenmaeckers huys es getacxeert op 9 gulden
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Bouwelouwensteeg.000.1
265/03
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerrit Roelofsz schoemakerschoemaker
1579-05-18
Gerrit Roelofsz, schoemaker en poorter dezer stede
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Bouwelouwensteeg.000.1
586/13
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerrit Roelofsz schoenmakerschoenmaker
1575-08-17
Gerrit Roelofsz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Bouwelouwensteeg.000.1
587/13
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerrit Roelofsz schoenmakerschoenmaker
1575-08-17
Gerrit Roelofsz schoenmaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.008-014
4/2
Gerrit Lenaertsz van Grootvelt
0/
Gerrit sijn soon schoonmaker schutter over 18 jaerenschoonmaker
1581-09
Gerrit zijn zoon schoonmaecker schutter over XVIII jaeren
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Doezastraat.000.10
509/05
Gerrit Anthonisz {schoenmaker}
/
Gerrit Thonisz schoenmakerschoenmaker
1566-04-22
Aaltgen Pietersdr weduwe van Lenaart Aartsz drapier met Gerrit Thonisz schoenmaker als haar voogd in deze zaak (met Rombout Pietersz wantsnijder als borg)
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.122
89/1
Gerrit Fransz van Merwen
2/
Gerrith Fransz van Merwen schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Gerrith Fransz van Merwen schoemaecker van Leyden schutter
TiendePenning-1561 (eigenaar)Botermarkt.026
187/1
Gerrit Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/18-0-0
Gerryt Gysbertszschoenmaker
1561-12
Gerryt Gysbertsz
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Noordeinde.043
307/03
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Gerryt Roelofsz schoenmakerschoenmaker
1581-02-21
Gerryt Roelofsz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Kaiserstraat.003
262/06
Gerrit Dircksz {schoenmaker}
/
Geryt Dircxz schoemaeckerschoemaecker
1565-01-02
Geryt Dircxz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Breestraat.076.1
363/03
Gerrit Roelofsz {schoenmaker}
/
Geryt Roeloffsz schoemaeckerschoemaecker
1581-04-12
Geryt Roeloffsz schoemaecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Botermarkt.026
65/1
Gerrit Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/18/1-16
Gheryt Ghysbrechtsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Gheryt Ghysbrechtsz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.083
11/1
Gerrit Jansz {schoenmaker}
/10/0-20
Gheryt Jansz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Gheryt Jansz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.037
171/1
Gillis Florisz {schoenmaker}
/7/0-14
Ghielles Florysz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Ghielles Florysz schoemacker
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.113.07
31/5
Gijsbrecht {schoenmaker}
0/
Ghijsbert Schoemaeckersz de zoon van de huysvrouwe van Wigger Cornelisz Schoemaecker bij haer voorman gewonnen (ouer)
1581-09
Ghijsbert Schoemaeckersz de zoon van de huysvrouwe van Wigger Cornelisz Schoemaecker bij haer voorman gewonnen (ouer)
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.048
105/1

/10/0-20
Ghijsbrech Jacopsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Ghijsbrech Jacopsz schoemacker
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Botermarkt.023
53/03
Gijsbrecht Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/
Ghijsbrecht Ghijsbrechtsz schoemakerschoemaker
1542-02-14
Ghijsbrecht Ghijsbrechtsz schoemaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.002
40/1
Gijsbrecht Cornelisz van Duvenvoorde
7/
Ghijsbrecht van Duvenvoorde Corn z schoemaeckerschoemaecker
1581-09
Ghijsbrecht van Duvenvoorde Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.037
154/07
Gillis Florisz {schoenmaker}
/
Gielis Floriszoon schoemaeckerschoemaecker
1572-10-27
Gielis Floriszoon schoemaecker
Rijckhuisen (vermelding)Haarlemmerstraat.251
83/4
Gijsbrecht Hendricksz van der Does
/
Gijsbert Heynricxz van der Does van Tol schoenmakerschoenmaker
1573-05-01
Gijsbrecht Hendricksz van der Does loco Jan Dirksz Brouwer tr Marijtje Jacobsdr
Grachtenboek-59 (eigenaar)Paradijssteeg.008
30/1
Gijsbrecht Cornelisz van Duvenvoorde
/
Gijsbrecht Cornelisz schoemakerschoemaker
1586-06-26
Gijsbrecht Cornelisz schoemaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Botermarkt.025
170/03
Gijsbrecht Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/
Gijsbrecht Gijsbrechtsz schoenmakerschoenmaker
1569-03-18
Gijsbrecht Gijsbrechtsz schoenmaker
Kleine-Bewijzen-A (schuldenaar)Haarlemmerstraat.003-005
124/04
Gijsbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/
Gijsbrecht Heynricxsz scheepmaeckerscheepmaecker
1571~1574
Gijsbrecht Heynricxsz scheepmaecker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Hogewoerd.037
589/05
Gillis Florisz {schoenmaker}
/
Gillis Florisz schoenmakerschoenmaker
1571-08-21
Gillis Florisz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.037
87/07
Gillis Florisz {schoenmaker}
/
Gillis Floriszoon schoemaeckerschoenmaker
1572-05-02
Gillis Floriszoon schoemaecker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
89/53

/
Gillis Fransz schoenmakerschoenmaker
1572-05-06
Gillis Fransz schoenmaker poorter
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.124
2510/1
Gijsbrecht Hendricksz van der Does
/18-0-0
Gysbert Heyndricxz [van der Does]schoenmaker
1561-12
Gysbert Heyndricxz [van der Does]
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.014
64/1

/1-12-0
Harck Eewoutsz schoemaecker (doorgehaald)schoemaecker
1601
Harck Eewoutsz schoemaecker (doorgehaald)
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.041
91/1
Harmen Cornelisz {schoenmaker}
/12
Harman Corneliss schoemaeckerschoemaecker
1585
Harman Corneliss schoemaeckers huys, es getacxeert op 12 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.041
69/1
Harmen Cornelisz {schoenmaker}
5/
Harman Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1581-09
Harman Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 B-1562 (koper)OudeRijn.041
168/10
Harmen Cornelisz {schoenmaker}
/
Harman Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1562-08-22
Harman Cornelisz schoenmaker
TiendePenning-1561 (huurder)Hooglandsekerkgracht.002-004
1668/1

/20-0-0
Harman Cornelisz scoemackerscoemacker
1561-12
Harman Cornelisz scoemacker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.037
87/10
Harmen Gerritsz {schoenlapper}
/
Harman Gerrits schoemaeckerschoenmaker
1572-05-02
Harman Gerrits schoemaecker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Hogewoerd.037
154/10
Harmen Gerritsz {schoenlapper}
/
Harman Gerritss scoemakerscoemaker
1572-10-27
Harman Gerritss scoemaker
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Pieterskerkchoorsteeg.024
13/04
Harmen de Ridder
/
Harman Ridder schoemaeckerschoemaecker
1581-07-04
Harman Ridder schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.024
6/04
Harmen de Ridder
/
Harman Ridder schoemaeckerschoemaecker
1581-07-12
Harman Ridder schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.024
166/1
Harmen de Ridder
2/
Harman Ridder schoemaeckerschoemaecker
1581-09
Harman Ridder schoemaecker van Coelen heeft hier gewoont iii jaren
Omslag-1583 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.024
139/1
Harmen de Ridder
/6
Harman Ridder schoemaeckerschoemaecker
1583-07-14
Harman Ridder, schoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.024
252/1
Harmen de Ridder
/12
Harman Ridder schoemaeckerschoemaecker
1585
Harman Ridder schoemaeckers huys; es getacxeert op 12 gulden
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.024
144/144
Harmen de Ridder
/6
Harman Ridder van Coelenschoemaecker
1581-12
Harman Ridder schoemaecker van Coelen
Aflezingsboek-E (vermelding)Pieterskerkchoorsteeg.024
12/03.1.1.1
Harmen de Ridder
/
Harmen Ridder schoemaeckerschoemaecker
1578-10-25
Harmen Ridder schoemaecker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Korenbrugsteeg.002
46/03
Hendrick Dircksz {schoenmaker}
/
Hendrick Dircksz schoenmakerschoenmaker
1562-02-06
Hendrick Dircksz schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Vliet.045.2
337/03
Hendrick Dircksz {schoenmaker}
/
Hendrick Dircksz schoenmakerschoenmaker
1563-05-06
Hendrick Dircksz schoenmaker (met Jan Jansz in ‘Den Spiegel’ als borg)
Waarboek-67 B-1562 (koper)Vliet.045.2
87/07
Hendrick Dircksz {schoenmaker}
/
Hendrick Dircxz schoenmakerschoenmaker
1562-04-10
Hendrick Dircxz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Diefsteeg.014
169/04
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Hendrick Harmansz schoenmakerschoenmaker
1564-05
Hendrick Harmansz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Breestraat.141
504/04
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Hendrick Harmansz schoenmakerschoenmaker
1571-04-04
Hendrick Harmansz schoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Vliet.026.2
387/06
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Hendrick Harmansz schoenmakerschoenmaker
1577-12-21
Hendrick Harmansz schoenmaker als man van Neeltgen Dircksdr
Volkstelling-1574 (bewoner)Hogewoerd.026
17/1
Hendrick Huigenz {schoenmaker}
5/
Hendrick Huygen schoemaker
Hogewoerd
schoemaker
1574-08-07
Hendrick Huygen schoemaker
Aflezingsboek-D (vermelding)Hogewoerd.026
193/1.4.3.4
Hendrick Huigenz {schoenmaker}
/
Hendrick Huygensz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Hendrick Huygensz schoemaecker
Waarboek-67 F-1576 (koper)
364/53
Hendrick Huigenz {schoenmaker}
/
Hendrick Huygensz schoenmakerschoenmaker
1577-10-31
Hendrick Huygensz schoenmaker poorter
Waarboek-67 G-1578 (borg)Hooigracht.094
29/05
Hendrick Huigenz {schoenmaker}
/
Hendrick Huygensz schoenmakerschoenmaker
1578-07-30
Hendrick Huygensz, schoenmaker als borg
Waarboek-67 C-1563 (belending)Diefsteeg.014
432/06
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Henrick Harmansz scheemaeckerscheemaecker
1565-11-04
Henrick Harmansz scheemaecker
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Breestraat.118
561/06
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Henrick Harmensz Blomsteyn schoemaeckerschoenmaker
1578-05-16
Cornelis Gerritsz colfmaecker als eerste ende principael schuldenaer ende Henrick Harmensz Blomsteyn schoemaecker
Omslag-1573 (bewoner)OudeRijn.041
76/1
Harmen Cornelisz {schoenmaker}
/0-6
Herman Cornelisz, scoemakerscoemaker
1573-12-19
Herman Cornelisz, scoemaker
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Watersteeg.000.6
362/04
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Hermanszoon schoemackerschoenmaker
1581-04-13
Hermanszoon schoemacker
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.041
160/1
Harmen Cornelisz {schoenmaker}
/
Hermen Corneelisz schoemaekerschoemaeker
1583-07-27
Hermen Corneelisz schoemaeker
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Watersteeg.000.6
361/04
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Heyndric Harmansz schoemaecker
Hendrick Harmensz van Blommesteyn is man en voogd van Neeltgen Dircksdr
schoenmaker
1581-04-13
Heyndric Harmansz schoemaecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.000.1
222/1
Hendrick Dircksz {schoenmaker}
/
Heyndrick Dircxsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Heyndrick Dircxsz schoemacker
TiendePenning-1557 (huurder)Pieterskerkchoorsteeg.004
98/1
Hendrick Dircksz {schoenmaker, Dirck Rippertsz}
/9,5/0-19
Heyndrick Dircxsz schoemacker haer sonschoemacker
1558-06-08
Heyndrick Dircxsz schoemacker haer son
TiendePenning-1561 (eigenaar)Korenbrugsteeg.002
160/1
Hendrick Dircksz {schoenmaker}
/12-0-0
Heyndrick Dircxzschoenmaker
1561-12
Heyndrick Dircxz
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.116.4
562/06
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Heyndrick Harmensz Blomsteen schoemaeckerschoenmaker
1578-05-16
Heyndrick Harmensz Blomsteen schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (borg)Diefsteeg.019
390/04
Hendrick Huigenz {schoenmaker}
/
Heyndrick Huygen schoemaeckerschoemaecker
1579-10-21
Heyndrick Huygen schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.048-052
153/4

0/
Heynric (beyde haer kinderen) ovschoemaker
1581-09
Heynric schoemaker (beyde haer kinderen) over
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Korenbrugsteeg.002
383/06
Hendrick Dircksz {schoenmaker}
/
Heynrick Dircxz scoemakerschoenmaker
1558-10-07
Heynrick Dircxz scoemaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)KortRapenburg.010.2
363/12
Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}
/
Hillebrant Jacobsz schoemaickerschoemaicker
1563-06-21
Hillebrant Jacobsz schoemaicker
Waarboek-67 B-1562 (koper)KortRapenburg.010.2
361/05
Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}
/
Hillebrant Jacobsz schoenmakerschoenmaker
1563-06-18
Hillebrant Jacobsz schoenmaker
Grote-Bewijzen-B (belending)Vliet.009
1078/13
Job Huigenz {schoenmaker}
/
Hiob Hugenz schoemakerschoenmaker
1578-04-22
Hiob Hugenz schoemaker
Grachtenboek-50 (eigenaar)Middelstegracht.159
270/1

/
Huich Adryaensz schoemaekerschoemaeker
1584-07-09
Huich Adryaensz schoemaeker
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.069
58/58
Huig Hendricksz {schoenmaker}
/7
Huyc Heyndricxz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Huyc Heyndricxz schoemaecker
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Burgsteeg.009
98/04a
Huig Claesz {schoenmaker}
/
Huych Claesz
ondertrouw
schoenmaker
1581-01-07
Huych Claesz
Waarboek-67 J-1581 (borg)Middelstegracht.053
2/07
Huig Claesz {schoenmaker}
/
Huych Claesz schoemaeckerschoemaecker
1581-07-05
Huych Claesz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Burgsteeg.009
123/123
Huig Claesz {schoenmaker}
/3
Huych Claesz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Huych Claesz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Burgsteeg.009
288/03
Huig Claesz {schoenmaker}
/
Huych Claesz schoemaeckerschoemaecker
1583-06-28
Huych Claesz schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Burgsteeg.009
102/1
Huig Claesz {schoenmaker}
2/
Huych Claesz schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Huych Claesz schoemaecker schutter
Waarboek-67 J-1581 (borg)Breestraat.013.2
437/05

/
Huych Cornelis schoemaeckerschoemaecker
1582-08-21
Huych Cornelis schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)SintJorissteeg.025
225/5
Huig Corsz {schoenmaker}
0/
Huych Corssen van Hazerswou scoemaker xx jaeren hout haer eygen cost hier gewoont iiii jaerenscoemaker
1581-09
Huych Corssen van Hazerswou scoemaker xx jaeren hout haer eygen cost hier gewoont iiii jaeren
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.009
100/1
Huig Dircksz {schoenmaker}
/10/0-20
Huych die schoemackerschoemacker
1558-06-08
Huych die schoemacker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Langebrug.009-011
307/03
Huig Dircksz {schoenmaker}
/
Huych Dircksz schoenmakerschoenmaker
1561-08-19
Huych Dircksz schoenmaker (met zijn zoon Job Huygensz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Rapenburg.077-079
184/04
Huig Dircksz {schoenmaker}
/
Huych Dircksz schoenmakerschoenmaker
1562-09-26
Jacob Jansz appelkoper (met Huych Dircksz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Vliet.005-007
520/06
Huig Dircksz {schoenmaker}
/
Huych Dircksz schoenmakerschoenmaker
1566-05-07
Adriana Pietersdr met Screvel Aelbrechsz schoenmaker als haar voogd in deze zaak en Pieter Wesselsz schoenmaker wonende te Schiedam (met Huych Dircksz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (curator)Koppenhinksteeg.000.28
258/06

/
Huych Dircksz van Delft schoenmakerschoenmaker
1561-06-20
Huych Dircksz van Delft schoenmaker als door den Gerechte aangestelde curator over Jonge Jan Willemsz bierdrager broer van de voorn. Hillegont Willemsdr
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
219/03

/
Huych Dircksz van Delft schoenmakerschoenmaker
1564-09-07
Huych Dircksz van Delft schoenmaker door den Gerechte aangewezen als curator over Jonge Jan Willemsz bierdrager (met Huych Dircksz Mees Aalwijnsz en Jan Dircksz brouwer als borgen voor Jan Willemsz)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Kaiserstraat.010.1
641/2
Huig Dircksz {schoenmaker}
/
Huych Dircxz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Huych Dircxz schoenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Vliet.009
664/1
Huig Dircksz {schoenmaker}
/
Huych Dircxz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Huych Dircxz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Langebrug.009-011
266/07
Huig Dircksz {schoenmaker}
/
Huych Dircxz scoemakerscoemaker
1561-07-12
Huych Dircxz scoemaker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vliet.009
520/10
Huig Dircksz {schoenmaker}
/
Huych Dircxz van Delft schoenmaeckerschoenmaecker
1566-05-07
Huych Dircxz van Delft schoenmaecker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelstegracht.159
253/05

/
Huych Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1563-01-27
Huych Hendricksz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)OudeRijn.071
49/53
Huig Hendricksz {schoenmaker}
/
Huych Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1568-01-04
Huych Hendricksz schoenmaker zijn zwager
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
15/53

/
Huych Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1571-12-13
Huych Hendricksz schoenmaker poorter van Leiden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.069
117/1
Huig Hendricksz {schoenmaker}
/15
Huych Henricxss schoemaeckerschoemaecker
1585
Huych Henricxss schoemaeckers huys verhuyrt es getaxeert op 15 gulden
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.069
88/1
Huig Hendricksz {schoenmaker}
/9/0-18
Huych Heynderickz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Huych Heynderickz schoemacker
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.069
2006/1
Huig Hendricksz {schoenmaker}
/10-0-0
Huych Heyndricxz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Huych Heyndricxz schoenmaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.036-038
20/1
Huig Jansz {schoenmaker}
/9/0-18
Huych Jansz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Huych Jansz schoemacker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.036-038
1215/1
Huig Jansz {schoenmaker}
/10-0-0
Huych Jansz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Huych Jansz schoenmaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kaiserstraat.010.0
77/2
Huig Dircksz {schoenmaker}
/
Huych schoemackerschoemacker
1558-06-08
Huych schoemacker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Middelstegracht.159
511/06

/
Huych schoemaeckerschoemaecker
1566-04-28
Huych schoemaecker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelstegracht.159
505/05

/
Huych Willemsz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-01
Huych Willemsz schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.069
87/1
Huig Hendricksz {schoenmaker}
4/
Huygh Heynricxsz weduwnaerschoemaeker
1581-09
Huych Heynricxz schoemaker weduwenaer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Warmoesmarkt.020
33/2

/
IJsbrant Dircksz schoemackerschoemacker
1558-06-08
IJsbrant Dircksz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)LangeMare.048.1
4/1
IJsbrant Dircksz {schoenmaker}
/
IJsbrant Dircxsz schoemackerschoenmaker
1558-06-08
IJsbrant Dircxsz schoemacker
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Botermarkt.023
53/04

/
IJsbrant Dircxz van Delf schoemakerschoemaker
1542-02-14
IJsbrant Dircxz van Delf schoemaker
Grachtenboek-79 (eigenaar)Noordeinde.044
50/1
Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}
/
IJsbrant Jacobssoon schoemakerschoemaker
1583~1587
IJsbrant Jacobssoon schoemaker
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.044
1280/1
Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}
/
IJsbrant Jacobssoon schoemakerschoemaker
1588
IJsbrant Jacobssoon schoemaker
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.079
13/04.1.3.4
Jacob Cornelisz Bies
/
Jacob Cornelisz Bies schoemaeckerschoemaecker
1578-10-25
Jacob Cornelisz Bies schoemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.079
108/2.2.3.0
Jacob Cornelisz Bies
/
Jacob Cornelisz Bies schoemaeckerschoemaecker
1580-11-22
Jacob Cornelisz Bies schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.079
21/21
Jacob Cornelisz Bies
/10
Jacob Cornelisz Bies schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Jacob Cornelisz Bies schoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.079
15/1
Jacob Cornelisz Bies
/18
Jacob Cornelisz Bies schoemaeckerschoemaecker
1585
Jacob Cornelisz Bies schoemaeckers huys dat hij bewoont, es getacxeert op 18 gulden
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.079
40/1.1.1.4
Jacob Cornelisz Bies
/
Jacob Cornelisz Bies schoemakerschoemaker
1579-05-25
Jacob Cornelisz Bies schoemaker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.081.1
56/08
Jacob Cornelisz Bies
/
Jacob Cornelisz schoemaeckerschoenmaker
1576-05-31
Jacob Cornelisz schoemaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkstraat.016
17/1
Jacob Cornelisz Bies
3/5-0-0/4-10-0
Jacob Cornelisz schoemaeckersschoemaecker
1606-08
Jacob Cornelisz schoemaeckers huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op zijn aengeven
Grachtenboek-59 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.019-021
120/1
Jacob Cornelisz Bies
/
Jacob Cornelisz schoemakerschoemaker
1586-06-26
Jacob Cornelisz schoemaker
Voogdenboek-A (voogd)Maarsmansteeg.004.1
328/01
Jacob Cornelisz {schoenmaker}
/
Jacob Cornelisz schoemaker oomschoemaker
1584-05-02
Jacob Cornelisz schoemaker oom en Pieter van Noorde Philipsz neef over zijn tot voogden geordonneerd
Waarboek-67 B-1562 (koper)
191/53

/
Jacob Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1562-10-12
Jacob Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Breestraat.079
333/11
Jacob Cornelisz Bies
/
Jacob Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1563-04-28
Jacob Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Vrouwensteeg.007
99/05

/
Jacob Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1564-01-27
Jacob Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vrouwensteeg.007
217/03

/
Jacob Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1564-08-31
Jacob Cornelisz schoenmaker (met Cornelis Jacobsz timmerman als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vrouwensteeg.007
470/03

/
Jacob Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1566-02-03
Jacob Cornelisz schoenmaker (met zijn oom Cornelis Jacobsz timmerman als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
539/53

/
Jacob Gijsbrechtsz schoenmakerschoenmaker
1566-01-09
Jacob Gijsbrechtsz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Vrouwensteeg.008
308/05
Jacob IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Jacob IJsbrantsz schoenmakerschoenmaker
1565-03-16
Jacob IJsbrantsz schoenmaker (hun broer?!)
Waarboek-67 C-1563 (koper)LangeMare.048.1
313/05
Jacob IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Jacob IJsbrantsz schoenmakerschoenmaker
1565-03-29
Jacob IJsbrantsz schoenmaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.048
38/1
Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}
/2-10-0
Jacob Janss van Gameren schoemaeckerschoemaecker
1601
Jacob Janss van Gameren schoemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Haarlemmerstraat.048
7/4.1.1.4
Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}
/
Jacob Janszschoemaecker
1578-09-29
Jacob Jansz
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.048
439/08
Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}
/
Jacob Jansz schoemaeckerschoemaecker
1578-02-03
Jacob Jansz schoemaecker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.121
2594/1

/
Jacob Jansz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Jacob Jansz schoenmaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.048
22/1
Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}
2/
Jacob Jansz van Leyden schutterschoemaecker
1581-09
Jacob Jansz schoemaecker van Leyden schutter
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
364/03
Jacob Maertensz Rijck
/
Jacob Maertensz Rijck schoenmakerschoenmaker
1577-10-31
Jacob Maertensz Rijck schoenmaker (met Wouter Dircksz linnenwever als borg)
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.021-023
260/2
Jacob Meesz {schoenmaker}
1/mitte t naer volgende/1-10-0
Jacob Meess schoemaeckerschoemaecker
1606-08
Jacob Meess schoemaecker dat bewoont wert bij Meynsgen Meessen
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.021-023
261/1
Jacob Meesz {schoenmaker}
3/6-5-0/4-10-0
Jacob Meess schoemaeckerschoemaecker
1606-08
Dezelve dat bewoondt wert bij hem door aengeven van zijn huysvrouwe
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.021-023
262/2
Jacob Meesz {schoenmaker}
1/1-6-0/1-0-0
Jacob Meess schoemaeckerschoemaecker
1606-08
Dezelve dat bewoondt wert bij Jan Mathijss
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hogewoerd.021-023
263/2
Jacob Meesz {schoenmaker}
1/1-6-0/1-0-0
Jacob Meess schoemaeckerschoemaecker
1606-08
Dezelve dat bewoondt wert bij Jacobmijne van Cassel
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Barbarasteeg.001
264/2
Jacob Meesz {schoenmaker}
1/1-0-0/1-0-0
Jacob Meess schoemaeckerschoemaecker
1606-08
Dezelve dat bewoondt wert bij Jacobmijne Pieters
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.021-023
243/1
Jacob Meesz {schoenmaker}
/16
Jacob Meess schoemaeckers huys opten houckschoemaecker
1585
Jacob Meess schoemaeckers huys opten houck es getacxeert op 16 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.021-023
243/1
Jacob Meesz {schoenmaker}
/5-0-0
Jacob Meesz schoemaeckerschoemaecker
1601
Jacob Meesz, schoemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Hogewoerd.021-023
106/1.2.6.3
Jacob Meesz {schoenmaker}
/
Jacob Meesz schoemakerschoemaecker
1580-11-22
Jacob Meesz schoemaker
Waarboek-67 F-1576 (koper)
117/53

/
Jacob Meesz schoenmakerschoenmaker
1576-10-10
Jacob Meesz schoenmaker poorter van Leiden
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.021-023
100/1
Jacob Meesz {schoenmaker}
5/
Jacob Meesz scoemaker schutterscoemaker
1581-09
Jacob Meesz scoemaker schutter
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Hogewoerd.021-023
232/03
Jacob Meesz {schoenmaker}
/
Jacob Meesz, schoenmaker en poorterschoenmaker
1579-05-01
Jacob Meesz, schoenmaker en poorter
Stratenboek-18 (eigenaar)Hogewoerd.021-023
510/1
Jacob Meesz {schoenmaker}
/
Jacob Meeusz schoemakerschoemaker
1588
Jacob Meeusz schoemaker
Waarboek-67 G-1578 (koper)Hogewoerd.021-023
220/05
Jacob Meesz {schoenmaker}
/
Jacob Meusz, schoenmakerschoenmaker
1579-04-13
Jacob Meusz, schoenmaker
TiendePenning-1561 (huurder)Ketelboetersteeg.008
310/1

/12-0-0
Jacob Nieucoop schoenmakerschoenmaker
1561-12
Jacob Nieucoop schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (borg)Zonneveldstraat.000.14
77/05
Jacob Ottenz de Man
/
Jacob Ottensz schoenmakerschoenmaker
1563-12-14
Ewout Cornelisz houtzager (met Adriaan Thomasz koopman en Jacob Ottensz schoenmaker als borgen)
Grote-Bewijzen-B (belending)Burgsteeg.011
871/17
Jacob Ottenz de Man
/
Jacob Ottensz scoemakerscoemaker
1567-09-03
Jacob Ottensz scoemaker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Burgsteeg.011
376/05
Jacob Ottenz de Man
/
Jacob Ottenz schoenmakerschoenmaker
1561-12-10
Jacob Ottenz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (borg)Zonneveldstraat.000.14
96/05
Jacob Ottenz de Man
/
Jacob Ottesz schoenmakerschoenmaker
1564-01-18
Ewout Cornelisz houtzager (met Adriaan Thomasz koopman en Jacob Ottensz schoenmaker als borgen)
Bonboek-05A (verkoper)Hooigracht.078-080
258/011

/
Jacob Quirijnsz schoemakerschoemaker
1605-05-05
Jacob Quirijnsz schoemaker
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.020
5/5
Jacob Willemsz {schoenmaker-Leiden}
/3
Jacob Willemsz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Jacob Willemsz schoemaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.008
20/1
Jacob Willemsz {schoenmaker-Rijnsburg}
/6
Jacob Willemsz schoemaecker van Rhijnsburch woonende in 't achterhuys van De Valkschoemaecker
1576
Jacob Willemsz schoemaecker van Rhijnsburch woonende in 't achterhuys van De Valk
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.020
330/1
Jacob Willemsz {schoenmaker-Leiden}
/
Jacob Willemsz schoemakerschoemaker
1591
Jacob Willemsz schoemaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.020
7/1
Jacob Willemsz {schoenmaker-Leiden}
5/
Jacob Willemsz van Leydenschoemaecker
1581-09
Jacob Willemsz schoemaecker van Leyden
Waarboek-67 D-1567 (belending)LangeMare.048.1
78/05
Jacob IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Jacob Ysbrantsz schoemaeckerschoenmaker
1568-03-11
Jacob Ysbrantsz schoemaecker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Vrouwensteeg.008
256/15
Jacob IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Jacob Ysbrantsz schoenmaickerschoenmaicker
1562-03-09
Jacob Ysbrantsz schoenmaicker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Vrouwensteeg.008
2608/1
Jacob IJsbrantsz {schoenmaker}
/14-0-0
Jacob Ysbrantsz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Jacob Ysbrantsz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)
465/53

/
Jacob Ysbrantsz schoenmakerschoenmaker
1566-01-22
Jacob Ysbrantsz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)
90/53

/
Jacob Ysbrantsz schoenmakerschoenmaker
1568-04-14
Jacob Ysbrantsz schoenmaker zijn broer
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Vrouwensteeg.008
115/03
Jacob IJsbrantsz {schoenmaker}
/
Jacob Ysbrantsz schoenmakerschoenmaker
1568-06-25
Jacob Ysbrantsz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (koper)
314/53

/
Jacobgen Jansdr schoenmakerschoenmaker
1574-03-21
Jacobgen Jansdr weduwe van Jan Huygensz schoenmaker
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.079
25/1
Jacob Cornelisz Bies
/10
Jacop Cornelisz Bies schoemaeckerschoemaecker
1583-07-14
Jacop Cornelisz Bies, schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.079
14/1
Jacob Cornelisz Bies
8/
Jacop Cornelisz Bies schoemaker schutterschoemaker
1581-09
Jacop Cornelisz Kies schoemaker schutter
Waarboek-67 H-1580 (borg)Hogewoerd.066
405/05

/
Jacop Cornelisz schoemaecker
Jacob Cornelisz Bies ?
schoemaecker
1581-05-03
Jacop Cornelisz, schoemaecker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.079
6/1
Jacob Cornelisz Bies
/6
Jacop Cornelisz schuemaeckerschuemaecker
1576
Jacop Cornelisz schuemaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Bouwelouwensteeg.019-021
228/06
Jacob Cornelisz Bies
/
Jacop Cornelisz, schoemaeckerschoemaecker
1579-04-20
Belent hebbende aen d'een zijde Jacop Cornelisz, schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.048
16/16
Jacob Jansz van Gameren {schoenmaker}
/6
Jacop Jansz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Jacop Jansz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.021-023
75/75
Jacob Meesz {schoenmaker}
/10
Jacop Meesz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Jacop Meesz schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)NieuweRijn.065
264/05
Jacob Meesz {schoenmaker}
/
Jacop Meesz schoenmaecker gemeyn erffgenamen van za Jacob Meeszschoenmaecker
1582-04-28
Jacop Meesz schoenmaecker gemeyn erffgenamen van za Jacob Meesz
Waarboek-67 J-1581 (overledene)NieuweRijn.065
263/05
Jacob Meesz {schoenmaker}
/
Jacop Meesz schoenmaker poorteren der voors stede als erffgenamen van za Jacob Meesz zelve broederschoenmaker
1582-04-28
Jacop Meesz schoenmaker poorteren der voors. stede als erffgenamen van za Jacob Meesz zelve broeder
Inbrengboek-1540-1559 (koper)LangeMare.047
142/07
Jacob Pietersz {waard}
/
Jacop Pietersz schoemaickerschoenmaker
1547-01-08
Jacop Pietersz schoemaicker
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Hogewoerd.103
381/03
Jan Adriaensz {schoenmaker}
/
Jan Adriaens zoon schoemackerschoemacker
1581-04-26
Jan Adriaens zoon schoemacker
Aflezingsboek-D (vermelding)Levendaal.064
193/1.4.2.3
Jan Adriaensz {schoenlapper}
/
Jan Adriaensz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Jan Adriaensz schoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Hogewoerd.103
380/03
Jan Adriaensz {schoenmaker}
/
Jan Adriaenszoon schoemaeckerschoemaecker
1581-04-26
Jan Adriaenszoon schoemaecker
Voogdenboek-A (overledene)OudeRijn.073
38/03
Jan Aelbrechtsz {schoenmaker}
/
Jan Aelbertsz schoemaeckerschoemaecker
1575-11-16
Jan Aelbertsz schoemaecker gewonnen bij Jaepgen Cornelisdr ook zaliger
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.060.1
193/1

/1-6-0
Jan Anthonisz schoemaeckerschoemaecker
1601
Jan Anthonisz schoemaecker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Noordeinde.044
461/04
Jan Anthonisz {schoenmaker}
/
Jan Anthonisz schoenmaker poorter van Leiden
betreft 2 huizen, ook 46
schoenmaker
1571-01-14
Jan Anthonisz schoenmaker poorter van Leiden
Voogdenboek-A (overledene)Noordeinde.044
198/03
Jan Anthonisz {schoenmaker}
/
Jan Antonisz schoemaecker zaligerschoemaecker
1580-07-27
Jan Antonisz schoemaecker en Maria Vincentendr beide zaliger
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Diefsteeg.020
24/1
Jan Claesz van Tetrode
3/5-5-0/4-10-0
Jan Claes Tetrode schoemaeckersschoemaecker
1606-08
Jan Claes Tetrode schoemaeckers huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op zijn aengeven
Waarboek-67 K-1582 (voogd)LangeMare.051-053
292/05
Jan Claesz van Tetrode
/
Jan Claesz schoemaeckerschoemaecker
1583-06-22
Jan Claesz schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Bouwelouwensteeg.011-015
14/07
Jan Daniëlsz {schoenmaker}
/
Jan Danielszschoemaecker
1581-07-12
Jan Danielszoon mede schoemaecker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.091
469/15
Jan Daniëlsz {schoenmaker}
/
Jan Danielsz schoemackerschoemacker
1578-02-27
Cornelis Gerritsz de Haes ende Jan Danielsz schoemacker t’zamen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Donkersteeg.008
103/1
Jan Daniëlsz {schoenmaker}
/8-0-0
Jan Danielsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Jan Danielsz schoemaecker
Grachtenboek-59 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.011-015
140/1
Jan Daniëlsz {schoenmaker}
/
Jan Danielsz schoemakerschoemaker
1586-06-26
Jan Danielsz schoemaker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.091
477/15
Jan Daniëlsz {schoenmaker}
/
Jan Danielsz schoenmaeckerschoenmaecker
1578-03-04
Cornelis Gerritsz de Haes ende Jan Danielsz schoenmaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Vrouwenkerkkoorstraat.019
109/3.1.1.0
Jan Daniëlsz {schoenlapper}
/
Jan Danielsznschoemaker
1580-11-22
Jan Danielszn
Waarboek-67 B-1562 (koper)Koppenhinksteeg.003
163/06
Jan Dircksz {schoenlapper}
/
Jan Dircksz schoenmakerschoenmaker
1562-08-13
Jan Dircksz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vrouwensteeg.007
75/03

/
Jan Dircksz schoenmakerschoenmaker
1563-12-07
Jan Dircksz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Vrouwensteeg.007
229/07

/
Jan Dircxz schoemaickerschoemaicker
1561-05-09
Jan Dircxz schoemaicker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Vrouwensteeg.007
2613/1

/6-0-0
Jan Dircxz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Jan Dircxz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Schoolsteeg.004
272/11
Jan Gijsbrechtsz Hoochconter
/
Jan Gijsbrechtsz schoenmakerschoenmaker
1561-07-16
Jan Gijsbrechtsz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vrouwensteeg.008
308/04

/
Jan Gijsbrechtsz schoenmakers broersschoenmakers
1565-03-16
Daniel en Jan Gijsbrechtsz schoenmakers broers
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)LangeMare.048.1
313/04

/
Jan Gijsbrechtsz schoenmakers broersschoenmakers
1565-03-29
Daniel en Jan Gijsbrechtsz schoenmakers broers
Waarboek-67 B-1562 (koper)
14/53

/
Jan Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1562-01-26
Jan Hendricksz schoenmaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.078
7/1
Jan Jacobsz Bies
/8-0-0
Jan Jacobsz Bies schoemaeckerschoemaecker
1601
Jan Jacobsz Bies, schipper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Doezastraat.020-028
104/1
Jan Jansz {schoenmaker}
2/3-15-0/3-0-0
Jan Janss schoenmaeckerschoenmaecker
1606-08
Jan Janss schoenmaecker dat hij bewoont
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.021
153/2
Jan Jansz {schoenmaker}
0/
Jan Jansz mr schoemaecker haar zoon schutterschoemaecker
1581-09
Jan Jansz mr schoemaecker haar zoon schutter
Grachtenboek-59 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.017
130/1
Jan Joppenz {schoenmaker}
/
Jan Joppensoon schoemakerschoemaker
1586-06-26
Jan Joppensoon schoemaker
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Breestraat.076.2
12/10a
Jan Joppenz {schoenmaker}
/
Jan Joppenszschoenmaker
1575-08-27
Jan Joppensz
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.076.2
193/1.1.2.1
Jan Joppenz {schoenmaker}
/
Jan Joppensz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Jan Joppensz schoemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.076.2
3/1.1.2.1
Jan Joppenz {schoenmaker}
/
Jan Joppensz schoemaeckerschoemaecker
1578-09-29
Jan Joppensz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (borg)Nieuwsteeg.043.2
191/04
Jan Joppenz {schoenmaker}
/
Jan Joppensz schoemaeckerschoemaecker
1583-04-22
Jan Joppensz schoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.076.2
7/1
Jan Joppenz {schoenmaker}
/20
Jan Joppensz schoemaeckerschoemaecker
1585
Jan Joppenzoon schoemaeckers huys, es getacxeert op 20 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.076.2
6/1
Jan Joppenz {schoenmaker}
6/
Jan Joppensz schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Jan Joppensz schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Breestraat.076.2
304/04
Jan Joppenz {schoenmaker}
/
Jan Joppensz schoemakerschoemaker
1579-06-15
Jan Joppensz schoemaker poorter der voors stede
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.076.2
10/10
Jan Joppenz {schoenmaker}
/9
Jan Joppensz schoenmaeckerschoenmaecker
1581-12
Jan Joppensz schoenmaecker
Waarboek-67 G-1578 (koper)Breestraat.076.2
300/04
Jan Joppenz {schoenmaker}
/
Jan Joppensz schoenmakerschoenmaker
1579-06-14
Jan Joppensz schoenmaker
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.076.2
12/01.2.3.2
Jan Joppenz {schoenmaker}
/
Jan Joppenz schoemaeckerschoemaecker
1578-10-25
Jan Joppenz schoemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.076.2
11/1
Jan Joppenz {schoenmaker}
/9
Jan Joppenz schoemakerschoemaker
1583-07-14
Jan Joppenz, schoemaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.013-017
23/2
Jan Luitenz {schoenmaker}
/
Jan Luten schoemackerschoemacker
1558-06-08
Jan Luten schoemacker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.051
1311/1
Jan Luitenz {schoenmaker}
/
Jan Luyten schoenmakerschoenmaker
1561-12
Jan Luyten schoenmaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.051
108/1
Jan Luitenz {schoenmaker}
/6/0-0
Jan Luytenz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Jan Luytenz schoemacker
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.025.2
119/02
Jan Pietersz Doe {schoenmaker}
/
Jan Pietersz Doe schoemaeckerschoemaecker
1577-10-25
Jan Gerijtsz de Haes en Jan Pietersz Doe schoemaecker voogden
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Koppenhinksteeg.000.12
466/04
Jan Pietersz Doe {schoenmaker}
/
Jan Pietersz Doe schoemaeckerschoemaecker
1580-01-24
Jan Pietersz Doe schoemaecker ende Dirck Maertsz metselaer elcx voor hem zelven ende Jan Gerritsz als voocht van Marytgen Pietersdr onmondige dochter van Pieter Willemsz bierdraeger
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.040
127/01
Jan Pietersz Doe {schoenmaker}
11/
Jan Pietersz Doe schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Jan Pietersz Doe schoemaecker schutter
Waarboek-67 G-1578 (koper)Koppenhinksteeg.000.12
465/04
Jan Pietersz Doe {schoenmaker}
/
Jan Pietersz Doe schoemaecker sijne zwagerschoemaecker
1580-01-24
Jan Pietersz Doe schoemaecker sijne zwager
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.040
87/87
Jan Pietersz Doe {schoenmaker}
/3
Jan Pietersz Due schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Jan Pietersz Due schoemaecker
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.077
469/01
Jan Pietersz Doe {schoenmaker}
/
Jan Pietersz schoemaickerschoemaicker
1588-08-03
Jan Pietersz schoemaicker, is tot voogd geordonneerd
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
22/03a

/
Jan schoemaker (vader)schoemaker
1582
Ghijsbrecht Jansz out wesende anno 82 12 jaer daer vader ende moeder af waren Jan schoemaker ende Mertgen Gijsdr beyde gestorven in Leyden
Grachtenboek-36 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.007.1
1180/1
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Simonssoon schuemakerschuemaker
1585~1588
Jan Simonssoon schuemaker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.007.1
1/2
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
4/6-18-0/6-0-0
Jan Symons schoemaeckersschoemaecker
1606-08
Jan Symons schoemaeckers huis eygen ende in huir gebruickt wert bij Joost Minne, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
2/2
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
1/9-13-0/1-10-0
Jan Symons schoemaeckersschoemaecker
1606-08
deselve zijn huis eygen ende in huir wert gebruickt bij Franchoys Driemer [d' Riemer?], op sijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kolfmakersteeg.006
183/2
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
2/2-0-0/2-10-0
Jan Symonss schoemaeckerschoemaecker
1606-08
Jan Symonss schoemaecker dat bewoont wert bij Jacob Eduwaert
Aflezingsboek-E (vermelding)Pieterskerkchoorsteeg.001
13/04.2.3.5
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1578-10-25
Jan Symonsz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.001
5/5
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/7
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Jan Symonsz schoemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.001
5/1
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/7
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1583-07-14
Jan Symonsz, schoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.007.1
1/1
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/13
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1585
Jan Symonszoon schoemaeckers huys dat hij verhuyrt, es getacxeert op 13 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.001
4/1
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/12
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1585
Jan Symonszoon schoemaeckers huys, es getacxeert op 12 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelweg.010-012
88/1

/
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1585
Jan Symonsz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.007.1
1/1
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/5-10-0
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Jan Symonsz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
2/1
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/7-14-0
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Jan Symonsz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.001
4/1
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/5-15-0
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Jan Symonsz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.001
5/1
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/5-15-0
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Jan Symonsz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelweg.010-012
88/1

/3-4-0
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Jan Symonss schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kolfmakersteeg.006
176/1

/1-12-0
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Jan Symonsz schoemaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Middelweg.010-012
94/2

3/4-0-0/4-10-0
Jan Symonsz schoemaeckerschoemaecker
1606-08
Jan Symonsz., schoemaecker, bewoont bij Jan Colpaert op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.001
4/2
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
3/7-4-0/4-10-0
Jan Symonsz schoemaeckersschoemaecker
1606-08
Jan Symonsz schoemaeckers huis eygen ende in huire gebruickt wert bij Rogier Lupaert, op sijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.001
5/1
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
3/7-4-0/4-10-0
Jan Symonsz schoemaeckersschoemaecker
1606-08
Jan Symonsz schoemaeckers huis eygen ende zelfs, opte zoons aengeven
Waarboek-67 B-1562 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.003
240/06
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonsz schoemakerschoemaker
1562-12-31
Jan Symonsz schoemaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.001
4/1
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
5/
Jan Symonsz schoemakerschoemaker
1581-09
Jan Symonsz schoemaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.001
421/05
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonsz schoenmackerschoenmacker
1574-12-13
Jan Symonsz schoenmacker
Bonboek-01B (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.001
5/000
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonsz schoenmaecker
Vet, 34v
schoenmaecker
1586
Jan Symonsz schoenmaecker
Bonboek-01B (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.001
6/000
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonsz schoenmaeckers erffgenamen (ende is belast als op 't voorgaende)
AA, 61v
schoenmaecker
1586
Jan Symonsz schoenmaeckers erffgenamen (ende is belast als op 't voorgaende)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
570/10
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonsz schoenmakerschoenmaker
1578-05-23
de andere helft Jan Symonsz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.001
125/06
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonsz scoemaeckerschoenmaker
1572-06
Jan Symonsz scoemaecker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.001
124/06
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonsz scoemaeckerscoemaecker
1572-06-19
Jan Symonsz scoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.040
19/3
Jan Symonsz {schoenmaker-Haarlemmerstraat}
0/
Jan Symonsz sijn voorkint gewonnen bij Symonsdr ouerschoemaker
1581-09
Jan Symonsz schoemaecker zijn voorkint gewonnen bij Symon Diertssen over
Waarboek-67 E-1571 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.001
194/06
Jan Symonsz {schoenmaker-Pieterskerkchoorsteeg}
/
Jan Symonszoon scoemaeckerscoemaecker
1573-03-25
Jan Symonszoon scoemaecker
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
23/07a
Jan Anthonisz {schoenmaker}
/
Jan Thonis schoemaker (vader)schoemaker
1582
Cornelis Jansz out wesende anno 82 10 jaer daer vader af was Jan Thonis schoemaker de moeder Mertgen de vader is gestorven te Voorschoten ende de moeder tot Leyden
Waarboek-67 F-1576 (belending)Groenesteeg.013
406/11
Jan Willemsz van Zuylen {schoenlapper}
/
Jan Willemss schoemaeckerschoemaecker
1578-01-11
Jan Willemss schoemaecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.126
84/1

/7/0-14
Jan Willemsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Jan Willemsz schoemacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwstraat.013
108/1
Jan Willemsz van Zuylen {schoenlapper}
/4/0-0
Jan Willemsz schoemacker ofte lapperschoemacker ofte lapper
1558-06-08
Jan Willemsz schoemacker ofte lapper
Waarboek-67 B-1562 (borg)Haarlemmerstraat.121
263/04

/
Jan Willemsz schoenmakerschoenmaker
1563-02-08
Jacob Jansz kuiper (met Jan Willemsz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
567/03

/
Jan Willemsz schoenmakerschoenmaker
1566-09-21
Jan Willemsz schoenmaker (met Huych Dircksz scheepmaker als borg)
Waarboek-67 G-1578 (borg)Middelstegracht.012-014
162/04

/
Jan Willemsz, schoemaeckerschoemaecker
1579-02-18
Jan Willemsz, schoemaecker
TiendePenning-1557 (huurder)Botermarkt.023
62/1

/15/0-30
Jan Ysbrantsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Jan Ysbrantsz schoemacker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Hogewoerd.049.1
88/05

/
Joachim Hendricksz schoenmakerschoenmaker
1568-04-28
Joachim Hendricksz schoenmaker met zijn oom Reyer Adamsz als borg
Waarboek-67 C-1563 (koper)Langebrug.039
8/10
Job Dircksz {schoenmaker}
/
Job Dircksz schoenmakerschoenmaker
1563-07-16
Job Dircksz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
233/03

/
Job Dircksz schoenmakerschoenmaker
1569-09-02
Job Dircksz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Langebrug.045
22/05
Job Dircksz {schoenmaker}
/
Job Dircksz scoemaeckerscoemaecker
1560-07-13
Job Dircksz scoemaecker
Stratenboek-09 (eigenaar)Langebrug.045
240/1
Job Dircksz {schoenmaker}
/
Job Dircxsoon schoemakerschoemaker
1588~1597
Job Dircxsoon schoemaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Langebrug.045
418/1
Job Dircksz {schoenmaker}
/6-0-0
Job Dircxzschoenmaker
1561-12
Job Dircxz
Vetus-1585 (eigenaar)Langebrug.045
29/1
Job Dircksz {schoenmaker}
/6
Job Dircxz schoemaeckerschoemaecker
1585
Jop Dircxzoon schoemaeckers huysken verhuyert, es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Langebrug.045
56/1
Job Dircksz {schoenmaker}
/5
Job Dircxz schoemaeckerschoemaecker
1585
Job Dircxzoon schoemaeckers camer, verhuyrt, es getacxeert op 5 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.045
115/1
Job Dircksz {schoenmaker}
3/
Job Dircxz schoemaecker bonmr
Diefsteeg
schoemaecker
1581-09
Job Dircxz schoemaecker bonmr
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Langebrug.045
14/1
Job Dircksz {schoenmaker}
/6
Job Dircxz schoenmaeckerschoenmaecker
1576
Job Dircxz schoenmaecker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Langebrug.045
57/11
Job Dircksz {schoenmaker}
/
Job Dircxz scoemaickerscoemaicker
1560-08-26
Job Dircxz scoemaicker
Omslag-1575 (eigenaar)Vliet.009
22/1
Job Huigenz {schoenmaker}
/12/0-38-5
Job Huijgensz, schoemaeckerschoemaecker
1575-09-01
Job Huijgensz, schoemaecker
Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.081
15/1
Job Huigenz {schoenmaker}
/
Job Huygen schoemakerschoemaker
1601-03-28
Job Huygen schoemaker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Vliet.009
3/1
Job Huigenz {schoenmaker}
/6
Job Huygens schoemaeckerschoemaecker
1576
Job Huygens schoemaecker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Vliet.009
366/11
Job Huigenz {schoenmaker}
/
Job Huygenss schoemakerschoemaker
1574-06-03
Job Huygenss schoemaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.081
14/1
Job Huigenz {schoenmaker}
/5-13-0
Job Huygensz schoemaeckerschoemaecker
1601
Job Huygensz scheepmaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.009
15/1
Job Huigenz {schoenmaker}
2/
Job Huygensz schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Job Hughensz schoemaecker schutter
Waarboek-67 E-1571 (belending)Vliet.009
216/07
Job Huigenz {schoenmaker}
/
Job Huygensz schoemakerschoemaker
1573-05-15
Job Huygensz schoemaker
Waarboek-67 D-1567 (borg)Korevaarstraat.028.4
519/04
Job Huigenz {schoenmaker}
/
Job Huygensz schoenmakerschoenmaker
1571-05-01
Gerrit Wiggersz poorter van Leiden (met Job Huygensz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (borg)Langebrug.009-011
307/04
Job Huigenz {schoenmaker}
/
Job Huygensz schoenmaker zijn zoonschoenmaker
1561-08-19
Huych Dircksz schoenmaker (met zijn zoon Job Huygensz schoenmaker als borg)
Omslag-1574 (bewoner)Vliet.009
6/1
Job Huigenz {schoenmaker}
/4/7
Job Huygensz, schoemakerschoemaker
1574-06-18
Job Huygensz, schoemaker
Aflezingsboek-E (vermelding)Vliet.009
109/3.2.5.1
Job Huigenz {schoenmaker}
/
Job Huygensznschoemaker
1580-11-22
Job Huygenszn
Waarboek-67 E-1571 (belending)Vliet.009
222/08
Job Huigenz {schoenmaker}
/
Job Huygenz scoemakerscoemaker
1573-05-18
Job Huygenz scoemaker
Volkstelling-1581 (teller)Lokhorststraat.015-029
0/0e
Job Dircksz {schoenmaker}
/
Job Jansz schoemaecker (bonmeesteren)schoemaecker
1581-09
Jop Janss schoemaecker bonmeesteren
TiendePenning-1561 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.026
897/1
Job Jansz van Alphen
/10-0-0
Job Jansz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Job Jansz schoenmaker
GedwongenLening-1572 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.026
4/1
Job Jansz van Alphen
/6
Job Jansz van Alphen, scoemaeckerscoemaker
1572-11-28
Job Jansz van Alphen, scoemaecker
Vetus-1585 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.026
251/1a
Job Jansz van Alphen
/14
Job Jansz van Alphens wedschoemaecker
1585
Marie Jansdochter, Job Jans van Alphens weduen huys genaemt 't Laersgen; es getacxeert op 14 gulden
Omslag-1573 (bewoner)Hogewoerd.049.1
50/1

/0-8
Jochum Heindricx, scoemakerscoemaker
1573-12-19
Jochum Heindricx, scoemaker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Ketelboetersteeg.017.1
373/09
Joost Bouwensz {schoenmaker}
/
Joest Bouwensz de schoemaickerschoemaicker
1561-12-05
Joest Bouwensz de schoemaicker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Ketelboetersteeg.017.1
87/1
Joost Bouwensz {schoenmaker}
/5/0-0
Joest Bouwensz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Joest Bouwensz schoemacker
Voogdenboek-A (voogd)
12/02
Jacob Meesz {schoenmaker}
/
Jonge Jacob Meeusz schoemaeckerschoemaecker
1575-06-15
Claes Cornelisz schoemaecker en Jonge Jacob Meeusz schoemaecker voogden
TiendePenning-1561 (eigenaar)Ketelboetersteeg.017.1
308/1
Joost Bouwensz {schoenmaker}
/6-0-0
Joost Bouwenszschoenmaker
1561-12
Joost Bouwensz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
315/03
Joost Bouwensz {schoenmaker}
/
Joost Bouwensz schoenmakerschoenmaker
1563-04-15
Joost Bouwensz schoenmaker (met Claes Vranckensz schoenmaker als borg)
Grachtenboek-36 (eigenaar)Langebrug.045
90/1
Job Dircksz {schoenmaker}
/
Jop Dircx schuemakerschuemaker
1585~1588
Jop Dircx schuemaker
Grachtenboek-36 (eigenaar)Langebrug.049
110/1
Job Dircksz {schoenmaker}
/
Jop Dircx schuemakerschuemaker
1585~1588
Jop Dircx schuemaker
Waarboek-67 H-1580 (borg)LangeMare.094
370/05
Job Dircksz {schoenmaker}
/
Jop Dircxz schoemaeckeerschoemaecker
1581-03-13
Jop Dircksz, schoenmaker, vader en borg
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.045
67/67
Job Dircksz {schoenmaker}
/8
Jop Dircxz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Jop Dircxz schoemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Langebrug.045
68/1
Job Dircksz {schoenmaker}
/8
Jop Dirxz schoemaeckerschoemaecker
1583-07-14
Jop Dirxz, schoemaecker
Omslag-1573 (eigenaar)Vliet.009
9/1
Job Huigenz {schoenmaker}
/0-8
Jop Hughensz, schoenmakerschoenmaker
1573-12-19
Jop Hughensz, schoenmaker
Aflezingsboek-D (vermelding)Vliet.009
196/4.3.1.4
Job Huigenz {schoenmaker}
/
Jop Huygensz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Jop Huygensz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Vliet.009
13/13
Job Huigenz {schoenmaker}
/16
Jop Huygensz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Jop Huygensz schoemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Vliet.009
14/1
Job Huigenz {schoenmaker}
/16
Jop Huygensz schoemaeckerschoemaecker
1583-07-14
Jop Huygensz, schoemaecker
Waarboek-67 F-1576 (gemachtigde)Vrouwensteeg.018
69/04
Job Huigenz {schoenmaker}
/
Jop Huygensz schoemaekerschoemaeker
1576-06-25
Andries Jacobsz draepier ende Jop Huygensz schoemaeker als toezienders van den armenhuyse van Jerusalem gelegen opte cellebroedersgraft
Waarboek-67 G-1578 (belending)Vliet.009
226/11
Job Huigenz {schoenmaker}
/
Jop Huygensz schoemakerschoemaker
1579-04-25
Jop Huygensz schoemaker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Vliet.009
227/10
Job Huigenz {schoenmaker}
/
Jop Huygensz schoemakerschoemaker
1579-04-25
Jop Huygensz schoemaker
Kaart-PV1122.1 (eigenaar)Kaiserstraat.010.2
37/1
Job Huigenz {schoenmaker}
/
Jop Huygensz schoemakerschoemaker
1603-06-17
Jop Huygensz schoemaker
Kaart-PV1122.1 (eigenaar)Kaiserstraat.010.1
38/1
Job Huigenz {schoenmaker}
/
Jop Huygensz schoemakerschoemaker
1603-06-17
Jop Huygensz schoemaker
Vetus-1585 (eigenaar)Vliet.009
25/1
Job Huigenz {schoenmaker}
/20
Jop Huygenszoon schoemaeckerschoemaecker
1585
Jop Huygenszoon schoemaeckers huys; es getacxeert op 20 gulden
GedwongenLening-1572 (bewoner)Vliet.009
9/1
Job Huigenz {schoenmaker}
/6
Jop Huygenz, scoemakerscoemaker
1572-11-28
Jop Huygenz, scoemaker
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.026
13/07
Job Jansz van Alphen
/
Jop Jansz schoemaeckerschoemaecker
1581-07-04
d'een zijde Marytgen Jansdr weduwe van Jop Jansz schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.026
6/07
Job Jansz van Alphen
/
Jop Jansz schoemaeckerschoemaecker
1581-07-12
weduwe van Jop Jansz schoemaecker
Volkstelling-1581 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.026
165/1a
Job Jansz van Alphen
0/
Jop Jansz schoemaeckers wedschoemaecker
1581-09
Mari Jansdr Jop Jansz schoemaeckers wed
Waarboek-67 B-1562 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.026
324/06
Job Jansz van Alphen
/
Jop Jorisz schoenmaickerschoenmaicker
1563-04-20
Jop Jorisz schoenmaicker
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelweg.027.5
82/2

0/
Joris haer zoon schoemaeckerschoemaecker
1581-09
Joris haer soon schoemaecker
Glipperhuur-1573 (huurder)Hooglandsekerkgracht.028
35/1
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/21-0-0
Joris Willemsz Doubben schoemackerschoemacker
1573
Joris Willemsz Doubben schoemacker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Breestraat.141
327/03
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/
Joris Willemsz Hartgen schoenmakerschoenmaker
1570-04-01
Joris Willemsz Hartgen schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Breestraat.131
379/04
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/
Joris Willemsz Hartgen schoenmakerschoenmaker
1570-06-30
Joris Willemsz Hartgen schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (borg)
80/04
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/
Joris Willemsz Hartgen schoenmaker zijn broerschoenmaker
1563-12-10
Gerrit Willemsz bakker (met zijn broer Joris Willemsz Hartgen schoenmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)
238/06
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/
Joris Willemsz Hertgen schoenmakerschoenmaker
1564-10-31
Aafgen Cornelisdr weduwe van Joost Bouwensz schoenmaker met haar zoon Bouwen Joostenz als haar voogd in deze zaak (met Joris Willemsz Hertgen schoenmaker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)
54/53
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/
Joris Willemsz schoenmakerschoenmaker
1560-08-20
Joris Willemsz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Breestraat.108.2
114/03
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/
Joris Willemsz schoenmakerschoenmaker
1560-12-19
Joris Willemsz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.131
373/06
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/
Joris Willemsz schoenmakerschoenmaker
1561-12-05
Joris Willemsz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Raamlanden.002
382/03
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/
Joris Willemsz schoenmakerschoenmaker
1561-12-18
Joris Willemsz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Breestraat.141
28/05
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/
Joris Willemsz schoenmakerschoenmaker
1563-08-25
Joris Willemsz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Breestraat.133
163/05
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/
Joris Willemsz schoenmakerschoenmaker
1564-05-02
Joris Willemsz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
224/03
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/
Joris Willemsz schoenmakerschoenmaker
1564-09-20
Joris Willemsz schoenmaker (met Pieter Cornelisz baljuwsbode als borg)
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)Breestraat.133
410/03
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/
Joris Willemsz schoenmakerschoenmaker
1565-00-19
Joris Willemsz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)Breestraat.133
411/03
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/
Joris Willemsz schoenmakerschoenmaker
1565-00-19
Joris Willemsz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Korenbrugsteeg.002
267/05
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/
Joris Willemsz schoenmakerschoenmaker
1565-01-08
Joris Willemsz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Breestraat.133
402/03
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/
Joris Willemsz schoenmakerschoenmaker
1565-09
Joris Willemsz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
532/03

/
Joris Willemsz schoenmakerschoenmaker
1566-05-23
Joris Willemsz schoenmaker (met Pieter Cornelisz bode van de baljuw van Rijnland als borg)
Waarboek-67 K-1582 (koper)Paradijssteeg.016.1
200/04
Joris Claesz Focker
/
Jorys Claesz Focker schoemaecker
Jorys Claesz Focker standaard is biertapper en geen schoenmaker
schoenmaecker
1583-05-03
Jorys Claesz Focker schoemaecker
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.131
16/1
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/14/0-28
Jorys Willemsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Jorys Willemsz schoemacker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.141
330/05
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/
Jorys Willemsz schoemaeckerschoemaecker
1565-04-27
Jorys Willemsz schoemaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.131
417/09
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/
Jorys Willemsz schoemaeckerschoemaecker
1565-10-04
Jorys Willemsz schoemaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.141
462/07
Joris Willemsz Hartgen/van Dobben
/
Jorys Willemsz schoemaeckerschoemaecker
1566-01-19
Jorys Willemsz schoemaecker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Warmoesmarkt.017
159/08
Cors Jacobsz {schoenmaker}
/
Kerstant Jacopsz schoemaickerschoemaicker
1548-01-18
Kerstant Jacopsz schoemaicker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Warmoesmarkt.017
178/08
Cors Jacobsz {schoenmaker}
/
Kerstant Jacopsz schoemaickerschoemaicker
1549-01-16
Kerstant Jacopsz schoemaicker
TiendePenning-1557 (eigenaar)SintJorissteeg.019
149/2
Cors Jacobsz {schoenmaker}
/
Kors die schoemackerschoemacker
1558-06-08
Kors die schoemacker
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.054
32/1
Lambrecht Thomasz {schoenmaker}
8/
Lambert Thomisz scoemaeker schutterscoemaeker
1581-09
Lambert Thomisz scoemaeker schutter
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.054
36/1
Lambrecht Thomasz {schoenmaker}
/16
Lambrech Thomaszoon schoemaeckerschoemaecker
1585
Lambrech Thomaszoon schoemaeckers huys es getacxeert op 16 gulden
Volkstelling-1574 (bewoner)Hogewoerd.054
30/1
Lambrecht Thomasz {schoenmaker}
5/
Lambrecht Thomas scoemaker
Hogewoerd
scoemaker
1574-08-07
Lambrecht Thomas scoemaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Bouwelouwensteeg.001-005
6/06
Lambrecht Thomasz {schoenmaker}
/
Lambrecht Thomasz mede schoenmaeckerschoenmaecker
1571-11-23
Lambrecht Thomasz mede schoenmaecker
Aflezingsboek-D (vermelding)Hogewoerd.054
193/1.1.2.0
Lambrecht Thomasz {schoenmaker}
/
Lambrecht Thomasz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Lambrecht Thomasz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.054
36/1
Lambrecht Thomasz {schoenmaker}
/4-16-0
Lambrecht Thomasz schoemaeckerschoemaecker
1601
Lambrecht Thomasz, schoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Bouwelouwensteeg.001-005
100/03
Lambrecht Thomasz {schoenmaker}
/
Lambrecht Thomasz schoemakerschoemaker
1578-11-04
Lambrecht Thomasz schoemaker (bijgestaan door Wigger Cornelisz schoemaker borg).
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.054
1400/1
Lambrecht Thomasz {schoenmaker}
/
Lambrecht Thomasz schoemakerschoemaker
1588
Lambrecht Thomasz schoemaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hogewoerd.054
404/06
Lambrecht Thomasz {schoenmaker}
/
Lambrecht Thomasz schoenmakerschoenmaker
1570-08-19
Lambrecht Thomasz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Bouwelouwensteeg.001-005
478/04
Lambrecht Thomasz {schoenmaker}
/
Lambrecht Thomasz schoenmakerschoenmaker
1571-02-11
Lambrecht Thomasz schoenmaker
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.054
24/24
Lambrecht Thomasz {schoenmaker}
/6
Lambrecht Thonisz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Lambrecht Thonisz schoemaecker
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.008-014
360/1
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
/
Leendert Willemsz schoemakerschoemaker
1591
Leendert Willemsz schoemaker
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.003-005
113/10
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
/
Leenert Willemsz schoenmakerschoenmaker
1578-12-03
Leenert Willemsz schoenmaker
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Haarlemmerstraat.003-005
114/10
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
/
Leenert Willemsz schoenmakerschoenmaker
1578-12-03
Leenert Willemsz schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (borg)Haarlemmerstraat.037-039
316/05
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
/
Lenaart Willemsz schoenmakerschoenmaker
1563-03-09
Pieter Volbrechtsz priester met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak (met Lenaart Willemsz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)
117/07
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
/
Lenaart Willemsz schoenmakerschoenmaker
1568-07-09
Lidewij Dominicusdr met Dirck Ponssen wielmaker als haar voogd in deze zaak (met Lenaart Willemsz schoenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)
119/06

/
Lenaart Willemsz schoenmakerschoenmaker
1568-07-09
Lidewij Dominicusdr met Dirck Ponssen wielmaker als haar voogd in deze zaak (met Lenaart Willemsz schoenmaker als borg)
Omslag-1575 (eigenaar)Haarlemmerstraat.008-014
24/1
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
/11/0-35-2
Lenaerdt Willemsz, schoemaeckerschoemaecker
1575-09-01
Lenaerdt Willemsz, schoemaecker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Rapenburg.112
140/28
Lenaert Claesz {schoenmaker}
/
Lenaert Claess scoemakerscoemaker
1562-07-01
Lenaert Claess scoemaker
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.008-014
5/1
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
/20
Lenaert Willemss schoemaeckerschoemaecker
1585
Lenaert Willemss schoemaeckers huys getaxeert zijnde op 20 gulden
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.008-014
2783/2
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
/
Lenaert Willemszschoenmaker
1561-12
Lenaert Willemsz
Aflezingsboek-E (vermelding)Haarlemmerstraat.008-014
107/1.3.3.3
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
/
Lenaert Willemszschoemaker
1580-11-22
Lenaert Willemsz
Kleine-Bewijzen-A (schuldenaar)Haarlemmerstraat.003-005
124/06
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
/
Lenaert Willemsz schoemaeckerschoemaecker
1571~1574
Lenaert Willemsz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.008-014
3/3
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
/15
Lenaert Willemsz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Lenaert Willemsz schoemaecker
Volkstelling-1581 (teller)Haarlemmerstraat.000.2
0/0e
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
/
Lenaert Willemsz schoemaecker (bonmeesteren)schoemaecker
1581-09
Lenaert Willemsz schoemaecker (bonmeesteren)
Volkstelling-1574 (bewoner)Haarlemmerstraat.008-014
4/1
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
5/
Lenaert Willemsz schoemaker
Overmare Landzijde
schoemaker
1574-08-07
Lenaert Willemsz schoemaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.008-014
4/1
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
3/
Lenaert Willemsz schoemaker bonmrschoemaker
1581-09
Lenaert Willemszoon schoemaecker van Leyden bonmeester
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Noordeinde.050
107/05
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
/
Lenaert Willemsz schoenmakerschoenmaker
1576
Lenaert Willemsz schoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (voogd)LangeMare.098
462/04
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
/
Lenaert Willemsz schoenmakerschoenmaker
1578-02-21
Job Dircksz warmoesman en Lenaert Willemsz schoenmaker als voogden van Barbara Pietersdr furiose weduwe van Simon Claesz schoenmaker
Waarboek-67 G-1578 (borg)Bouwelouwensteeg.000.1
265/04
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
/
Lenaert Willemsz schoenmakerschoenmaker
1579-05-18
bijgestaan door Lenaert Willemsz schoenmaker als borge
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Haarlemmerstraat.008-014
1/1
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
/12
Lenaert Willemsz schuenmaeckerschuenmaecker
1576
Lenaert Willemsz schuenmaecker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.008-014
2782/1
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
/14-0-0
Lenaert Willemsz [Grootveld]schoenmaker
1561-12
Lenaert Willemsz [Grootveld]
Omslag-1574 (bewoner)Haarlemmerstraat.008-014
14/1
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
/4/15
Lenaert Willemsz, schoemaeckerscoemaeker
1574-06-18
Lenaert Willemsz, schoemaecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.008-014
122/1
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
/11/0-22
Lenart Willemsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Lenart Willemsz schoemacker
Grachtenboek-66 (eigenaar)Haarlemmerstraat.008-014
40/1
Lenaert Willemsz {schoenmaker}
/
Lenert Willemssoon schoemakerschoemaker
1586-06-26
Lenert Willemssoon schoemaker
Omslag-1583 (bewoner)Noordeinde.044
67/1
Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}
/4
Lubbrand Jacopsz schoemaeckerschoemaecker
1583-07-14
Lubbrand Jacopsz, schoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Noordeinde.044
399/1
Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}
/12
Lubbrant Jacobss schoemaeckerschoemaecker
1585
Lubbrant Jacobss schoemaeckers nieut huys es getacxeert op 12 gulden
Waarboek-67 H-1580 (belending)Noordeinde.044
107/14
Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}
/
Lubbrant Jacobsz schoemackerschoemacker
1580-06-07
Lubbrant Jacobsz schoemacker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.044
255/1
Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}
/3-17-0
Lubbrant Jacobsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Lubbrant Jacobsz schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.044
209/1
Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}
3/
Lubbrant Jacobsz schoemaecker bonmrschoemaecker
1581-09
Lubbrant Jacobsz schoemaecker bonmeester
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)
76/53

/
Lubbrant Jacobsz schoenmakerschoenmaker
1580-05-22
Lubbrant Jacobsz schoenmaker met Jan Jansz van Berendrecht als borg
Kerven-1581 (bewoner)Noordeinde.044
68/68
Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}
/4
Lubbrant Jacopsz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Lubbrant Jacopsz schoemaecker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Noordeinde.011
326/03
Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}
/
Lubrant Jacobsz schoenmakerschoenmaker
1565-03-08
Lubrant Jacobsz schoenmaker (met Claas Claasz Moy als borg)
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6050/25Vb

/
Lucas Franszschoenmaker
1542-07-26
Lucas Fransz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerksteeg.007
103/1
Lubbrant Dircksz {Hooglandsekerksteeg}
/4/0-0
Luebbert Dircxsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Luebbert Dircxsz schoemacker
Waarboek-67 D-1567 (belending)KortRapenburg.010.2
69/05
Lubbrant Jacobsz {schoenmaker}
/
Lybbrant Jacobsz schoemaeckerschoemaecker
1568-02-20
Lybbrant Jacobsz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Donkersteeg.007
114/1

/7-0-0
Maerten Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1601
Maerten Cornelisz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.005
2/1

/4-10-0
Maerten Jacobsz Leest schoemackerschoemacker
1601
Maerten Jacobsz Leest schoemacker
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.177.1
68/5

0/
Maerten … schoomaker van Rotterdam ouerschoomaker
1581-09
ouer Maerten ….. schoomaker van Rotterdam
Aflezingsboek-D (vermelding)Vliet.005-007
196/4.4.1.3
Maerten Willeboortsz van Stopenburch
/
Maertijn Willeboortsz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-25
Maertijn Willeboortsz schoemaecker
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
317/03

/
Maritgen Jansdr schoenmakerschoenmaker
1577-08-25
Maritgen Jansdr weduwe van Gerrit Gijsbrechtsz schoenmaker met Steven Dircksz als haar voogd in deze zaak (met Simon Dircksz mandenmaker als borg)
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.040
21/1

/9/0-18
Marten Pietersz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Marten Pietersz schoemacker
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.007
299/1
Anthonis Cornelisz {schoenmaker}
/16
Marytgen Jacobsdr s erffgen nu Anthonis Cors schoemaeckerschoemaecker
1585
Marytgen Jacobsdr s erffgen nu Anthonis Cors schoemaecker)
Vetus-1585 (eigenaar)Paradijssteeg.016.1
59/1
Mees Allertsz de Haes
/6
Mees Allertss schoemaeckers poort alwaer hij een huysken ende een loeyerff heeft staende
Deputaten Pieterskerk: 0-11-0 pj
schoemacker
1585
Mees Allertss schoemaeckers poort alwaer hij een huysken ende een loeyerff heeft staende, es getaxeert op 6 gulden
Kerven-1581 (bewoner)Botermarkt.023
103/103
Mees Allertsz de Haes
/8
Mees Allertsz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Mees Allertsz schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Botermarkt.023
64/1
Mees Allertsz de Haes
2/
Mees Allertsz schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Mees Allertsz schoemaecker van Leyden schutter
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Paradijssteeg.016.1
59/1
Mees Allertsz de Haes
/2-0-0
Mees Allertsz schoemaeckers poort mit een huys ende loywerffschoemaecker
1601
Mees Allertsz schoemaeckers poort mit een huys ende loywerff
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.049
587/01
Mees Allertsz de Haes
/
Mees Allertsz schoemaickerschoemaicker
1591-05-10
Mees Allertsz schoemaicker is geordonneerd administrerende voogd, Jooris van der Burch procureur voor de vierschaar alhier en Ghijsbert Allertsz toeziende voogden
Grachtenboek-59 (eigenaar)Paradijssteeg.010
40/1
Mees Allertsz de Haes
/
Mees Allertsz schoemakerschoemaker
1586-06-26
Mees Allertsz schoemaker
Volkstelling-1581 (bewoner)SintJorissteeg.025
225/4
Mees Lenaertsz {schoenmaker}
0/
Mees Lenertsz van Bleiswijck scoemaker out xx jaeren hout haer eygen cost hier gewoont iiii jaerenscoemaker
1581-09
Mees Lenertsz van Bleiswijck scoemaker out xx jaeren hout haer eygen cost hier gewoont iiii jaeren
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)NieuweRijn.036
227/11
Mees Allertsz de Haes
/
Meeus Allertsz de Haes schoenmakerschoenmaker
1580-10-03
Meeus Allertsz de Haes schoenmaker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Uiterstegracht.072.2
308/08
Melchior Dircksz {schoenmaker}
/
Melchior Dircxz schoemaeckerschoemaecker
1583-07-07
Melchior Dircxz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Uiterstegracht.072.2
319/10
Melchior Dircksz {schoenmaker}
/
Melchior Dircxz schoemaeckerschoemaecker
1583-07-17
Melchior Dircxz schoemaecker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Ketelboetersteeg.004-006
309/1
Pouwels Harmensz {schoenmaker}
/8-0-0
Pauwels Harmansz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Pauwels Harmansz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)
585/53
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/
Pieter Aalbrechtsz Tromper schoenmakerschoenmaker
1571-08-08
Pieter Aalbrechtsz Tromper schoenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.053
1310/1
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/20-0-0
Pieter Aelbrechtsz Tromper schoenmaker, drapenier
twee beroepen aangegeven
schoenmaker, drapenier
1561-12
Pieter Aelbrechtsz Tromper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.096
77/2
Pieter Cornelisz {schoenmaker}
/
Pieter Corneliesz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Pieter Corneliesz schoemacker
Waarboek-67 J-1581 (koper)Kaiserstraat.021
339/06

/
Pieter Cornelis schoemaeckerschoemaecker
1582
Pieter Cornelis schoemaecker als bekende in betalingen coper
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.096
77/1
Pieter Cornelisz {schoenmaker}
/8
Pieter Corneliss schoemaeckerschoemaecker
1585
Pieter Corneliss schoemaeckers huys getaxeert zijnde op 8 gulden
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.096
2736/1
Pieter Cornelisz {schoenmaker}
/6-0-0
Pieter Corneliszschoenmaker
1561-12
Pieter Cornelisz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.096
485/09
Pieter Cornelisz {schoenmaker}
/
Pieter Corneliszschoemaecker
1581-06-21
Pieter Cornelisz
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.096
73/1
Pieter Cornelisz {schoenmaker}
3/
Pieter Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1581-09
Pieter Cornelisz schoemaecker van Valckenburch alhier gewoont XL jaeren
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.096
29/29
Pieter Cornelisz {schoenmaker}
/2
Pieter Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Pieter Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (borg)Kaiserstraat.057
340/12
Pieter Cornelisz {schoenmaker}
/
Pieter Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1582-05-31
Pieter Cornelisz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.024
146/1

/2-11-0
Pieter Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1601
Pieter Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.096
174/07
Pieter Cornelisz {schoenmaker}
/
Pieter Cornelisz schoemaickerschoemaicker
1564-02-11
Pieter Cornelisz schoemaicker
Waarboek-67 E-1571 (belending)LangeMare.043
227/10
Pieter Cornelisz {schoenmaker}
/
Pieter Cornelisz schoemakerschoemaker
1573-05-23
Pieter Cornelisz schoemaker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)LangeMare.043
142/10
Pieter Cornelisz {schoenmaker}
/
Pieter Cornelisz schoemaker gebroedersschoenmaker
1547-01-08
Willeboert Cornelisz., Dirck Cornelisz. ende Pieter Cornelisz., gebroederen, schoemaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.116
2277/1

/16-0-0
Pieter Cornelisz schoenmaker
2 huizen
schoenmaker
1561-12
Pieter Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.195-197
2/04
Pieter Cornelisz {schoenmaker}
/
Pieter Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1563-07-07
Pieter Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.195-197
76/03
Pieter Cornelisz {schoenmaker}
/
Pieter Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1563-12-13
Pieter Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)
346/53

/
Pieter Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1565-05-21
Pieter Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)LangeMare.048.2
78/04
Pieter Cornelisz {schoenmaker}
/
Pieter Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1568-03-11
Pieter Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
79/53

/
Pieter Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1568-03-11
Pieter Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hooglandsekerksteeg.007
243/08
Pieter Cornelisz {schoenmaker}
/
Pieter Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1569-10-18
Pieter Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
333/03

/
Pieter Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1570-04-07
Pieter Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.069-071
578/03

/
Pieter Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1571-08-05
Pieter Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (koper)
115/53

/
Pieter Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1572-06-02
Pieter Cornelisz schoenmaker poorter van Leiden
Waarboek-67 E-1571 (executeur)Rapenburg.007
336/03
Pieter Cornelisz {schoenmaker}
/
Pieter Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1574-04-28
Pieter Cornelisz schoenmaker in opdracht van Huych Jacobsz bouwman te Delft en Gerrit Barentsz te Leiden voor de ene helft
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Middelweg.019.3
279/03
Pieter Cornelisz {schoenmaker}
/
Pieter Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1577-07-05
Pieter Cornelisz schoenmaker (met Cent Pietersz witmaker als borg)
Waarboek-67 G-1578 (borg)Haarlemmerstraat.307
328/06
Pieter Cornelisz {schoenmaker}
/
Pieter Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1579-07-23
Pieter Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Haarlemmerstraat.096
117/08
Pieter Cornelisz {schoenmaker}
/
Pieter Cornelisz scoemaickerscoemaicker
1560-12-23
Pieter Cornelisz scoemaicker
Grote-Bewijzen-B (belending)LangeMare.043
862/12
Pieter Cornelisz {schoenmaker}
/
Pieter Cornelisz scoemaker loywerffscoemaker
1566-03-20
Pieter Cornelisz scoemaker loywerff
Waarboek-67 D-1567 (belending)LangeMare.048.2
390/08
Pieter Cornelisz {schoenmaker}
/
Pieter Corneliszoon schoemakerschoenmaker
1570-08-05
Pieter Corneliszoon schoemaker
Grote-Bewijzen-B (eigenaar)Nieuwsteeg.027
1078/14
Pieter Florisz {schoenmaker}
/
Pieter Florisz schoemaeckerschoemaecker
1578-04-22
Pieter Florisz schoemaecker
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Rapenburg.109
1078/06
Pieter Florisz {schoenmaker}
/
Pieter Florisz schoemaecker hun vaderschoenmaker
1578-04-22
Pieter Florisz schoemaecker hun vader
Waarboek-67 A-1560 (koper)Nieuwsteeg.027
192/05
Pieter Florisz {schoenmaker}
/
Pieter Florisz schoenmakerschoenmaker
1561-03-11
Pieter Florisz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Vliet.026.2
424/07
Pieter Florisz {schoenmaker}
/
Pieter Florisz schoenmakerschoenmaker
1575-01-05
Pieter Florisz schoenmaker als man en voogd van Maritgen Cornelisdr
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Rapenburg.109
309/08
Pieter Florisz {schoenmaker}
/
Pieter Florisz schoenmakerschoenmaker
1581-02-22
weeskinderen van Pieter Florisz schoenmaker gewonnen bij zijn huisvrouw Maritgen Cornelisdr zaliger in haar leven ordinaris vroedvrouw
Waarboek-67 E-1571 (koper)Rapenburg.109
425/12
Pieter Florisz {schoenmaker}
/
Pieter Florisz schoenmaker (hun zwager)schoenmaker
1575-01-05
Pieter Florisz schoenmaker (hun zwager)
Waarboek-67 H-1580 (ouder)Rapenburg.109
308/07
Pieter Florisz {schoenmaker}
/
Pieter Florysz schoenmakerschoenmaker
1581-02-22
weeskinderen van Pieter Florysz schoenmaker gewonnen bij Marrytgen Cornelisdr zaliger in haar leven ordinaris vroedvrouw
Waarboek-67 K-1582 (belending)Vrouwensteeg.008
197/09
Pieter Jacobsz {schoenmaker}
/
Pieter Jacopsz schoemaeckerschoemaecker
1583-05-02
Pieter Jacopsz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (koper)Vrouwensteeg.008
249/14
Pieter Jacobsz {schoenmaker}
/
Pieter Jacopsz schoemaeckerschoemaecker
1583-06-07
Pieter Jacopsz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Vrouwensteeg.008
282/03
Pieter Jacobsz {schoenmaker}
/
Pieter Jacopsz schoemaeckerschoemaecker
1583-06-11
Pieter Jacopsz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.136-138
28/1
Pieter Jansz {schoenmaker}
/7-0-0
Pieter Janss schoemaeckerschoemaecker
1601
Pieter Janss schoemaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kolfmakersteeg.026
192/2

3/1-6-0/3-0-0
Pieter Janss schoemaeckerschoemaecker
1606-08
Pieter Janss schoemaecker dat bewoont wert bij Louwys Serteel
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kolfmakersteeg.026
185/1

/1-6-0
Pieter Jansz schoemaeckerschoemaecker
1601
Pieter Jansz schoemaecker
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Warmoesmarkt.018
159/03

/
Pieter Jansz schoemaickerschoemaicker
1548-01-18
Pieter Jansz schoemaicker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.136-138
25/1
Pieter Jansz {schoenmaker}
3/8-15-0/4-10-0
Pieter Jansz schoenmaeckerschoenmaecker
1606-08
Pieter Jansz., schoenmaecker, eygen ende bruycker opt aengeven van zijn persoon
Voogdenboek-A (voogd)Pieterskerkgracht.005.2
110/02
Pieter Michielsz {schoenmaker}
/
Pieter Michielsz schoemaeckerschoemaecker
1577-06-12
Jan Danielsz lindewever tot Rotterdam oom ter administratie en Pieter Michielsz schoemaecker ook aldaar neef om te helpen maken inventaris van de goederen en scheiding vandien, voogden over
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.053
107/1
Pieter Aelbrechtsz Tromper
/16/0-32
Pieter Tromper schoemackerschoemacker
1558-06-08
Pieter Tromper schoemacker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.092
84/1

/4-7-0
Pieter Willemsz schoemaeckerschoemaecker
1601
Pieter Willemsz schoemaecker
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Bouwelouwensteeg.000.1
586/10
Pietergen Symonsdr {LangeMare}
/
Pietergen onmondige weeskinderen van Simon Claaszschoenmaker
1575-08-17
Pieter Claasz, snijder en Aalbrecht Pietersz Tromper, schoenmaker als voogden over Stijntgen en Pietergen, onmondige weeskinderen van Simon Claasz
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Bouwelouwensteeg.000.1
587/10
Pietergen Symonsdr {LangeMare}
/
Pietergen onmondige weeskinderen van Simon Claaszschoenmaker
1575-08-17
Pieter Claasz, snijder en Aalbrecht Pietersz Tromper, schoenmaker als voogden over Stijntgen en Pietergen, onmondige weeskinderen van Simon Claasz
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Vrouwensteeg.008
250/09
Pieter Jacobsz {schoenmaker}
/
Pietert Jacopsz schoemaeckerschoemaecker
1583-06-07
Pietert Jacopsz schoemaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.120-130
164/1

/2-0-0
Pietertgen weduwe van Franc Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1601
Pietertgen weduwe van Franc Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Ketelboetersteeg.004-006
68/08
Pouwels Harmensz {schoenmaker}
/
Pouwels Harmanss scoemakerscoemaker
1562-02-09
Pouwels Harmanss scoemaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Ketelboetersteeg.004-006
88/1
Pouwels Harmensz {schoenmaker}
/7/0-14
Pouwels Harmansz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Pouwels Harmansz schoemacker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Ketelboetersteeg.004-006
316/14
Pouwels Harmensz {schoenmaker}
/
Pouwels Harmansz schoemaickerschoemaicker
1555-01-17
Pouwels Harmansz schoemaicker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Ketelboetersteeg.004-006
330/08
Pouwels Harmensz {schoenmaker}
/
Pouwels Harmansz schoemakerschoemaker
1565-04-27
Pouwels Harmansz schoemaker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Ketelboetersteeg.004-006
398/09
Pouwels Harmensz {schoenmaker}
/
Pouwels Harmansz schoemakerschoemaker
1565-09-05
Pouwels Harmansz schoemaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Ketelboetersteeg.004-006
35/06
Pouwels Harmensz {schoenmaker}
/
Pouwels Timenss scoemakerscoemaker
1562-02-10
Pouwels Timenss scoemaker
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.061
570/1
Quirijn Cornelisz {schoenlapper-Hogewoerd}
/
Quirin Cornelisz schoemakerschoemaker
1588
Quirin Cornelisz schoemaker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.019
326/12
Arent Pietersz de Graeff {schoenmaker}
/
rent Pietersz schoemaeckers afterhuysschoemaecker
1579-07-23
rent Pietersz schoemaeckers afterhuys
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
137/03

/
Reyer Adamsz schoenmakerschoenmaker
1562-06-30
Reyer Adamsz schoenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.089
2584/1
Reyer Adamsz {schoenmaker}
/8-0-0
Reyer Adamsz schoenmaker waslichterschoenmaker, waslichter
1561-12
Reyer Adamsz schoenmaker, waslichter
Waarboek-67 D-1567 (borg)Hogewoerd.049.1
88/06

/
Reyer Adamsz zijn oomschoenmaker
1568-04-28
Joachim Hendricksz schoenmaker met zijn oom Reyer Adamsz als borg
Waarboek-67 D-1567 (koper)Vrouwensteeg.008
115/04

/
Reyer Arentsz schoenmakerschoenmaker
1568-06-25
Reyer Arentsz schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.104
46/05
Reyer Gijsbrechtsz van Stolwijck
/
Reyer Ghijsbrechtss van der Stolck schoemakerschoemaker
1562-02-06
Reyer Ghijsbrechtss van der Stolck schoemaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.104
39/1
Reyer Gijsbrechtsz van Stolwijck
/12/0-24
Reyer Ghijsbrechtsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Reyer Ghijsbrechtsz schoemacker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.104
267/06
Reyer Gijsbrechtsz van Stolwijck
/
Reyer Ghijsbrechtsz Stolck schoemaeckerschoenmaker
1565-01-08
Reyer Ghijsbrechtsz Stolck schoemaecker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.104
368/14
Reyer Gijsbrechtsz van Stolwijck
/
Reyer Ghijsbrechtsz van Stolck scoemaeckerschoenmaker
1558-01-19
Reyer Ghijsbrechtsz van Stolck scoemaecker
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Korenbrugsteeg.002
383/03
Reyer Gijsbrechtsz van Stolwijck
/
Reyer Ghijsbrechtsz van Stolck scoemakerschoenmaker
1558-10-07
Reyer Ghijsbrechtsz van Stolck scoemaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
191/03
Reyer Gijsbrechtsz van Stolwijck
/
Reyer Gijsbrechtsz schoenmakerschoenmaker
1562-10-12
Reyer Gijsbrechtsz schoenmaker (met Adriaen Barentsz kramer als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
387/03
Reyer Gijsbrechtsz van Stolwijck
/
Reyer Gijsbrechtsz schoenmakerschoenmaker
1565-08-04
Reyer Gijsbrechtsz schoenmaker (met Jan Jansz bakker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Rapenburg.117.1
270/04
Reyer Gijsbrechtsz van Stolwijck
/
Reyer Gijsbrechtsz van Stolck schoenmakerschoenmaker
1563-02-16
Jan Jansz bakker op de Vliet (met Reyer Gijsbrechtsz van Stolck schoenmaker als borg)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Paradijssteeg.016.1
60/1

/2-0-0
Roelant Jansz schoemaeckers huys ende loywerffschoemaecker
1601
Roelant Jansz schoemaeckers huys ende loywerff
TiendePenning-1557 (eigenaar)Noordeinde.043
252/1
Roelof Harmensz {schoenmaker}
/6/0-0
Roelf die schoemaickerschoemaicker
1558-06-08
Roelf die schoemaicker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Noordeinde.043
824/1
Roelof Harmensz {schoenmaker}
/6-0-0
Roelof Harmansz schoenmakerschoenmaker
1561-12
Roelof Harmansz schoenmaker
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.019.5
580/1
Roelof Jansz {schoenmaker}
/
Roelof Jansz schoemakerschoemaker
1588~1597
Roelof Jansz schoemaker
TiendePenning-1561 (huurder)Vliet.045.1
685/1

/11-0-0
Roelof schoenmakerschoenmaker
1561-12
Roelof schoenmaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.048.2
122/2
Roelof Jansz {schoenmaker}
0/
Roeloff Janssen schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Roeloff Janssen schoemaecker schutter
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
567/03

/
schoenmakerschoenmaker
1575-07-01
curators van de boedel van Gillis Florisz schoenmaker (Arent Dircksz kolonel van de burgerij Adriaan Willemsz bakker en Gillis Claasz vleeshouwer)
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Vliet.005-007
520/04
Screvel Aelbrechtsz {schoenmaker}
/
Screvel Aelbrechsz schoenmakerschoenmaker
1566-05-07
Adriana Pietersdr met Screvel Aelbrechsz schoenmaker als haar voogd in deze zaak en Pieter Wesselsz schoenmaker wonende te Schiedam (Met Huych Dircksz schoenmaker als borg)
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.049.2
86/3
Screvel Aelbrechtsz {schoenmaker}
0/
Screvel Aelbrechtsz scoemaecker hout zijn eygen cost ende woont met Noorden inscoemaecker
1581-09
Screvel Aelbrechtsz scoemaecker hout zijn eygen cost ende woont met Noorden in
Voogdenboek-A (overledene)LangeMare.098
4/03
Symon Claesz {schoenmaker}
/
Sijmon Claesz schoemaeckerschoemaecker
1575-05-17
Sijmon Claesz schoemaecker
Waarboek-67 A-1560 (koper)LangeMare.098
125/05
Symon Claesz {schoenmaker}
/
Simon Claesz schoenmakerschoenmaker
1560-12-31
Simon Claesz schoenmaker
Grachtenboek-59 (eigenaar)Paradijssteeg.014-016
50/1
Symon Pietersz {schoenmaker}
/
Simon Pietersz schoemakerschoemaker
1586-06-26
Simon Pietersz schoemaker
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Maarsmansteeg.019
181/04
Symon Pietersz {schoenmaker}
/
Simon Pietersz schoenmakerschoenmaker
1577-02-28
Simon Pietersz schoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (koper)Maarsmansteeg.019
216/04
Symon Pietersz {schoenmaker}
/
Simon Pietersz schoenmakerschoenmaker
1577-04-10
Simon Pietersz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Middelstegracht.051
35/04
Symon Pietersz {schoenmaker}
/
Simon Pietersz schoenmaker (onmondig kind van Pieter Meeus Garbrantsz)schoenmaker
1572-01-23
Simon Pietersz schoenmaker en Jannetgen Pietersdr onmondige weeskinderen van Pieter Meeus Garbrantsz volgens testament van 10 mei 1567 (met Adriaan Jansz waard in 'De Vergulde Kogge' als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Bouwelouwensteeg.000.1
586/09
Christina Symonsdr {LangeMare}
/
Stijntgen onmondige weeskinderen van Simon Claaszschoenmaker
1575-08-17
Pieter Claasz, snijder en Aalbrecht Pietersz Tromper, schoenmaker als voogden over Stijntgen en Pietergen, onmondige weeskinderen van Simon Claasz
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Bouwelouwensteeg.000.1
587/09
Christina Symonsdr {LangeMare}
/
Stijntgen onmondige weeskinderen van Simon Claaszschoenmaker
1575-08-17
Pieter Claasz, snijder en Aalbrecht Pietersz Tromper, schoenmaker als voogden over Stijntgen en Pietergen, onmondige weeskinderen van Simon Claasz
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Breestraat.010
142/03

/
Sybrant Gerritsz schoenmakerschoenmaker
1561-01-22
Sybrant Gerritsz schoenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)LangeMare.098
2266/1
Symon Claesz {schoenmaker}
/9-0-0
Symon Claeszschoenmaker
1561-12
Symon Claesz
TiendePenning-1557 (huurder)LangeMare.108
98/1

/9/0-18
Symon Claesz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Symon Claesz schoemacker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Bouwelouwensteeg.000.1
6/05
Symon Claesz {schoenmaker}
/
Symon Claesz schoemaeckerschoemaecker
1571-11-23
Symon Claesz schoemaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Bouwelouwensteeg.000.1
17/06
Symon Claesz {schoenmaker}
/
Symon Claesz schoemaickerschoemaicker
1563-08-03
Symon Claesz schoemaicker
Omslag-1573 (bewoner)LangeMare.098
12/1
Symon Claesz {schoenmaker}
/0-2
Symon Claesz, schoenmakerschoenmaker
1573-12-19
Symon Claesz, schoenmaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.017
299/1

/1-6-0
Symon Pieterss schoemaecker huys ende loyerffschoemaecker
1601
Symon Pieterss schoemaecker huys ende loyerff
Waarboek-67 G-1578 (belending)Maarsmansteeg.019
20/06
Symon Pietersz {schoenmaker}
/
Symon Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1578-01-09
Symon Pietersz schoemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Maarsmansteeg.019
14/06.1.2.3
Symon Pietersz {schoenmaker}
/
Symon Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1578-10-25
Symon Pietersz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.019
118/118
Symon Pietersz {schoenmaker}
/8
Symon Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Symon Pietersz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Paradijssteeg.014-016
200/06
Symon Pietersz {schoenmaker}
/
Symon Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1583-05-03
Symon Pietersz schoemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Maarsmansteeg.019
124/1
Symon Pietersz {schoenmaker}
/8
Symon Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1583-07-14
Symon Pietersz, schoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Maarsmansteeg.019
161/1
Symon Pietersz {schoenmaker}
/24
Symon Pietersz schoemaeckerschoemaecker
1585
Symon Pieterszoon schoemaeckers huys, es getacxeert op 24 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.019
108/1
Symon Pietersz {schoenmaker}
4/
Symon Pietersz schoemaecker schutterschoemaecker
1581-09
Symon Pietersz schoemaecker schutter
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.073
61/61
Aelbrecht Hendricksz {schoenmaker}
/14
ten zelven huyse Aelbrecht Henricxz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
ten zelven huyse Aelbrecht Henricxz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.048.2
82/82
Roelof Jansz {schoenmaker}
/6
ten zelven huyse Roelof Jansz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
ten zelven huyse Roelof Jansz schoemaecker
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.130
170/06
Anthonis Aelbrechtsz {schoenmaker}
/
Thonis Aelbrechtsz schoemakerschoemaker
1562-08-25
Thonis Aelbrechtsz schoemaker
Kerven-1581 (bewoner)Houtstraat.002
24/24
Anthonis Bouwensz {schoenmaker}
/2
Thonis Bouwensz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Thonis Bouwensz schoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Houtstraat.002
30/1
Anthonis Bouwensz {schoenmaker}
2/
Thonis Bouwensz schoemaecker of bierdragerschoemaecker
1581-09
Thonis Bouwensz schoemaecker of bierdrager
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.024.2
257/11
Anthonis Dircksz {schoenmaker}
/
Thonis Dircxz schoemaickerschoemaicker
1561-06-19
Thonis Dircxz schoemaicker
Volkstelling-1574 (bewoner)Breestraat.130
71/1
Anthonis Aelbrechtsz {schoenmaker}
1/
Toenis Aelbrechtsz schoemaker
Wanthuis
schoemaker
1574-08-07
Toenis Aelbrechtsz schoemaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.024.2
86/1
Anthonis Dircksz {schoenmaker}
/5/0-0
Tonis Dircksz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Tonis Dircksz schoemacker
Volkstelling-1574 (bewoner)Breestraat.079
11/1
Jacob Cornelisz Bies
5/
tot Jacop Cornelisz schoemaker
Vleeshuis
schoemaker
1574-08-07
tot Jacop Cornelisz. schoemaker
Omslag-1573 (overledene)Hogewoerd.031
60/1a
Adriaen Huigenz {schoenmaker}
/0-20
van Adriaen hughensz, scoenmakerscoenmaker
1573-12-19
van Adriaen hughensz, scoenmaker
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooigracht.103-105
106/1.1.6.5
Franck Cornelisz Henneman
/
Vranc Cornelisz schoemakerschoemaker
1580-11-22
Vranc Cornelisz schoemaker
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Hooigracht.103-105
22/1
Franck Cornelisz Henneman
/8
Vranc Cornelisz schuemaeckerschuemaecker
1576
Vranc Cornelisz schuemaecker
Grachtenboek-50 (eigenaar)Middelstegracht.058
70/1
Franck Cornelisz Henneman
/
Vranck Corneelisz schoemaekerschoemaeker
1584-07-09
Vranck Corneelisz schoemaeker
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.103-105
93/1
Franck Cornelisz Henneman
6/
Vranck Cornelis schoemaeckerschoemaecker
1581-09
Vranck Cornelis schoemaecker
Waarboek-67 C-1563 (koper)
167/53

/
Vranck Cornelisz en Willem Cornelisz schoenmakersschoenmakers
1564-05-09
Vranck Cornelisz en Willem Cornelisz schoenmakers (broers)
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.103-105
41/41
Franck Cornelisz Henneman
/8
Vranck Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1581-12
Vranck Cornelisz schoemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooigracht.103-105
106/1.1.7.5
Franck Cornelisz Henneman
/
Vranck Cornelisz schoemakerschoemaker
1580-11-22
Vranck Cornelisz schoemaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)OudeRijn.053
135/03
Franck Cornelisz Henneman
/
Vranck Cornelisz schoenmakerschoenmaker
1568-09-25
Vranck Cornelisz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (koper)OudeRijn.053
198/04
Franck Cornelisz Henneman
/
Vranck Cornelisz schoenmaker zijn broerschoenmaker
1564-07-17
Vranck Cornelisz schoenmaker zijn broer
Omslag-1574 (bewoner)Hooigracht.103-105
27/1
Franck Cornelisz Henneman
/4/15
Vranck Cornelisz, scoemakerscoemaker
1574-06-18
Vranck Cornelisz, scoemaker
Vetus-1585 (eigenaar)Kaiserstraat.026-030
65/1
Franck Cornelisz Henneman
/12
Vranck Corneliszoon schoemaeckerschoemaecker
1585
Vranck Corneliszoon schoemaeckers huys verhuyert; es getacxeert op 12 gulden
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.088.2
43/1
Franck Gerritsz van Dorp
/8/0-16
Vranck Gerytsz schoemackerschoemacker
1558-06-08
Vranck Gerytsz schoemacker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hogewoerd.088.2
28/07
Franck Gerritsz van Dorp
/
Vranck Gerytsz schoemaeckerschoemaecker
1541-07-17
Vranck Gerytsz schoemaecker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hogewoerd.088.2
290/06
Franck Gerritsz van Dorp
/
Vranck Gerytsz van Dorp schoemakerschoemaker
1553-02-17
Vranck Gerytsz van Dorp schoemaker
Omslag-1573 (bewoner)Hooigracht.103-105
34/1
Franck Cornelisz Henneman
/0-12
Vrank Cornelisz, scoemakerscoemaker
1573-12-19
Vrank Cornelisz, scoemaker
Volkstelling-1581 (overledene)Hooigracht.024.2
135/1a
Gerrit Anthonisz {schoenmaker}
0/
wed v Gerit Thonisz schoemaeckerschoemaecker
1581-09
wed v Gerit Thonisz schoemaecker
Volkstelling-1581 (overledene)Breestraat.130
85/1a
Gerrit Gijsbrechtsz {schoenmaker}
0/
wed v Gerrith Ghijsbrechtsz schoemaeckerschoemaecker
1581-09
Maritgen Jansdr van Oudewaeter wed v Gerrith Ghijsbrechtsz schoemaecker
Volkstelling-1581 (overledene)Hogewoerd.026
17/1a
Hendrick Huigenz {schoenmaker}
0/
wed v Heyndrick Huygensz scoemaekerscoemaeker
1581-09
Dirckgen Dircxdr wed v Heyndrick Huygensz scoemaeker
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Breestraat.076.2
8/1a

/
wed v Jacques Laurenszschoemaecker
1601
Catalyna Steen wed v Jacques Laurensz
Volkstelling-1581 (overledene)Diefsteeg.006.1
16/1a
Jan Harmensz {schoenmaker}
0/
wed v Jan Harmansz schoemaker vischcoopsterschoemaker
1581-09
Griete Stevens wed v Jan Harmansz schoemaker vischcoopster
Volkstelling-1581 (overledene)Hogewoerd.031
96/1a
Adriaen Huigenz {schoenmaker}
0/
wed van Adriaen Huygens scoemakerscoemaker
1581-09
Marye Paedts wed van Adriaen Huygens scoemaker
Volkstelling-1581 (overledene)Levendaal.010
124/1a
Dirck Willemsz {schoenmaker}
0/
wed van Dirck Willemsz scoemakerscoemaker
1581-09
Elsgen Gerritsdr wed van Dirck Willemsz scoemaker
TiendePenning-1561 (overledene)Aalmarkt.003
83/1a
Dirck IJsbrantsz {schoenmaker}
/
wed van Dirck Ysbrantsz schoenmakerschoenmaker
1561-12
wed van Dirck Ysbrantsz schoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hogewoerd.031
21/12
Adriaen Huigenz {schoenmaker}
/
wedue van Arien Huygen schoenmaeckerschoenmaecker
1576-03-24
wedue van Arien Huygen schoenmaecker
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Aalmarkt.003
281/07
Dirck IJsbrantsz {schoenmaker}
/
wedue van Dirck Ysbrantsz schoemaeckerschoemaecker
1561-07-26
wedue van Dirck Ysbrantsz schoemaecker
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Breestraat.130
450/21
Gerrit Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/
wedue van Geryt Gijsbertsz schoemaeckerschoemaecker
1583-11-26
wedue van Geryt Gijsbertsz schoemaecker
Vetus-1585 (overledene)Hooigracht.024.2
164/1a
Gerrit Anthonisz {schoenmaker}
/8
wedue wijlen Gerrit Thoniss schoemaeckerschoemaecker
1585
Katrijn Lenaerts wedue wijlen Gerrit Thoniss schoemaeckers huys es getacxeert op 8 gulden
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Hogewoerd.036-038
345/09
Huig Jansz {schoenmaker}
/
wedue wijlen Huych Jansz schoemakerschoemaker
1570-04-26
Jannetgen Dircxdochter wedue wijlen Huych Jansz schoemaker
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hogewoerd.031
89/06
Adriaen Huigenz {schoenmaker}
/
weduwe van Adriaen Huygenss schoemaeckerschoenmaker
1576-08-01
weduwe van Adriaen Huygenss schoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Duizenddraadsteeg.011-017
59/12
Adriaen Huigenz {schoenmaker}
/
weduwe van Adriaen Huygensz schoemaeckerschoemaecker
1581-09-28
daeraen Maria Paedz weduwe van Adriaen Huygensz schoemaecker
Waarboek-67 E-1571 (overledene)OudeRijn.126
172/04

/
weduwe van Claas Maartensz schoenmakerschoenmaker
1572-12-16
Maritgen Dircksdr weduwe van Claas Maartensz schoenmaker
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Langebrug.113.06
257/05
Claes Franckenz van Dorp
/
weduwe van Claas Vranckenz van Dorp schoenmakerschoenmaker
1569-11-30
Anna Jansdr weduwe van Claas Vranckenz van Dorp schoenmaker met Ysbrant Jacobsz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Langebrug.113.06
118/05
Claes Franckenz van Dorp
/
weduwe van Claes Vranckensz van Dorp schoenmakerschoenmaker
1576-10-15
Anna Jansdr weduwe van Claes Vranckensz van Dorp schoenmaker (bijgestaan door Steffen Dircksz klerk ter secretarie)
Kerven-1581 (overledene)Donkersteeg.008
55/55a
Daniël IJsbrantsz {schoenmaker}
/
weduwe van Daniel Ysbrantsz schoemaecker met haer kinderen tsamenschoemaecker
1581-12
Niesgen Willemsdr weduwe van Daniel Ysbrantsz schoemaecker met haer kinderen tsamen
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Levendaal.010
621/05
Dirck Willemsz {schoenmaker}
/
weduwe van Dirck Willemsz schoenmakerschoenmaker
1571-10-26
Elsgen Gerritsdr weduwe van Dirck Willemsz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Aalmarkt.003
61/04
Dirck IJsbrantsz {schoenmaker}
/
weduwe van Dirck Ysbrantsz schoenmakerschoenmaker
1572-03-11
Machtelt Roelendr weduwe van Dirck Ysbrantsz schoenmaker
Kerven-1581 (overledene)Koppenhinksteeg.000.24
30/30a
Frans Corsz {schoenmaker}
/
weduwe van Frans Korsz schuemaeckerschuemaecker
1581-12
ten zelven huyse Tryn Adriaensz weduwe van Frans Korsz schuemaecker
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Botermarkt.025
24/04
Gerrit Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/
weduwe van Gerrit Gijsbrechtsz schoenmakerschoenmaker
1576-03-31
weduwe van Gerrit Gijsbrechtsz schoenmaker
Waarboek-67 F-1576 (overledene)SintJorissteeg.031
201/04
Gerrit Gijsbrechtsz {schoenmaker}
/
weduwe van Gerrit Gijsbrechtsz schoenmakerschoenmaker
1577-03-22
Maritgen Jansdr weduwe van Gerrit Gijsbrechtsz schoenmaker voor zich zichzelf
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Levendaal.044
206/04

/
weduwe van Gerrit Gijsbrechtsz schoenmakerschoenmaker
1577-03-22
Maritgen Jansdr weduwe van Gerrit Gijsbrechtsz schoenmaker voor haarzelf en namens Jan Gijsbrechtsz (letterlijk: haer broeder) als erfgenamen van Maritgen Romboutsdr ongehuwd (bijgestaan door Steven Dircksz en met Cornelis Gerritsz Bol schoenmaker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Breestraat.083
588/04
Gerrit Jansz {schoenmaker}
/
weduwe van Gerrit Jansz schoenmakerschoenmaker
1575-08-24
weduwe van Gerrit Jansz schoenmaker
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Haarlemmerstraat.048
113/04

/
weduwe van Gijsbrecht Jacobsz schoenmakerschoenmaker
1562-04-27
weduwe van Gijsbrecht Jacobsz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Rapenburg.028.6
39/05
Huig Jansz {schoenmaker}
/
weduwe van Huych Jansz schoenmakerschoenmaker
1572-02-03
Jannetgen Dircksdr weduwe van Huych Jansz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hogewoerd.036-038
104/04
Huig Jansz {schoenmaker}
/
weduwe van Huych Jansz schoenmakerschoenmaker
1572-05-19
Jannetgen Dircksdr weduwe van Huych Jansz schoenmaker
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Hogewoerd.036-038
130/04
Huig Jansz {schoenmaker}
/
weduwe van Huych Jansz schoenmakerschoenmaker
1572-08-06
Jannetgen Dircksdr weduwe van Huych Jansz schoenmaker
Waarboek-67 C-1563 (overledene)
238/04
Joost Bouwensz {schoenmaker}
/
weduwe van Joost Bouwensz schoenmakerschoenmaker
1564-10-31
Aafgen Cornelisdr weduwe van Joost Bouwensz schoenmaker met haar zoon Bouwen Joostenz als haar voogd in deze zaak (met Joris Willemsz Hertgen schoenmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Ketelboetersteeg.017.1
417/04
Joost Bouwensz {schoenmaker}
/
weduwe van Joost Bouwensz schoenmakerschoenmaker
1565-10-04
Aafgen Cornelisdr weduwe van Joost Bouwensz schoenmaker met haar zoon Bouwen Joostenz van Dorp als haar voogd in deze zaak
Volkstelling-1581 (overledene)Rapenburg.059-063
181/1a
Pieter Stevensz {schoenmaker}
0/
weduwe van Pieter Stevensz schoemaker ii jaerschoemaecker
1581-09
Maretgen Domendr van Rotterdam weduwe van Pieter Stevensz schoemaker ii jaer
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Bouwelouwensteeg.000.1
586/06
Symon Claesz {schoenmaker}
/
weduwe van Simon Claasz schoenmaker die furieux isschoenmaker
1575-08-17
Job Hendricksz, warmoesman en Lenaart Willemsz, schoenmaker als voogden over Barbara Pietersdr, weduwe van Simon Claasz, schoenmaker (die furieux es)
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Bouwelouwensteeg.000.1
587/06
Symon Claesz {schoenmaker}
/
weduwe van Simon Claasz schoenmaker die furieux isschoenmaker
1575-08-17
Job Dircksz, warmoesman en Lenaart Willemsz, schoenmaker als voogden over Barbara Pietersdr, weduwe van Simon Claasz, schoenmaker (die furieux es)
Waarboek-67 F-1576 (overledene)LangeMare.098
462/06
Symon Claesz {schoenmaker}
/
weduwe van Simon Claesz schoenmakerschoenmaker
1578-02-21
Job Dircksz warmoesman en Lenaert Willemsz schoenmaker als voogden van Barbara Pietersdr furiose weduwe van Simon Claesz schoenmaker
Volkstelling-1581 (overledene)Koenesteeg.026-032
183/1a

0/
weduwe van Thonis Joesten scoemaeckerscoemaecker
1581-09
Maritgen Domen huyshoudster weduwe van Thonis Joesten scoemaecker
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Hooigracht.026
396/09
Quirijn Anthonisz {schoenmaker}
/
weduwe wijlen Quyrijn Thonisz schoemakerschoemaker
1570-08-17
Diewertgen Cornelisdochter weduwe wijlen Quyrijn Thonisz schoemaker
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Noordeinde.046
107/07
Jan Anthonisz {schoenmaker}
/
weeskinderen van Jan Antonisz schoenmakerschoenmaker
1580-06-07
weeskinderen van Jan Antonisz, schoenmaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.004.1
13/1
Wigger Cornelisz {schoenmaker}
3/
Wigger Corneliss schoemaker schutterschoemaker
1581-09
Wigger Corneliss schoemaecker van Leyden schutter
Volkstelling-1574 (bewoner)Hogewoerd.066
34/1
Wigger Cornelisz {schoenmaker}
5/
Wigger Cornelissen schoemaker
Hogewoerd
schoemaker
1574-08-07
Wigger Cornelissen schoemaker
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.240.2
547/06
Wigger Cornelisz {schoenmaker}
/
Wigger Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1571-06-02
Wigger Cornelisz schoemaecker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.240.2
581/06
Wigger Cornelisz {schoenmaker}
/
Wigger Cornelisz schoemaeckerschoemaecker
1575-05-31
Wigger Cornelisz schoemaecker