BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 251. Aantal = 3.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.086
2/1
Lieven van Zierikzee {kaarsmaker}
/26
Mr Lieven Kaersmaecker van Ziericzeekaersmaecker
1583-07-14
Mr Lieven Kaersmaecker van Ziericzee
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.086
1/4
Lieven van Zierikzee {kaarsmaker}
0/
Mr Lievijn caersmaker van Ziericzeecaersmaker
1581-09
Mr. Lievijn caersmaker van Ziericzee
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.086
2/1
Lieven van Zierikzee {kaarsmaker}
/26
Mr Lyvyn kaersmakerkaersmaker
1581-12
tzynen huyse Mr Lyvyn kaersmaker kaersmaker van Ziericxzee