BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 256. Aantal = 2.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)Lobbesteeg.000.3
169/2
Barbara Gerritsdr {melkmeid-Lobbesteeg}
0/
Barbara Gerijtsdr wed melckstermelckster
1581-09
Barbara Gerijtsdr wed ... melckster
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.016-018
31/04
Barbara Gerritsdr {melkmeid-Breestraat}
0/
Barbara Gerytsdr van Woubrugge de molckemeytmolckemeyt
1581-09
Barbara Gerytsdr van Woubrugge de molckemeyt