BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 258. Aantal = 50.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
TiendePenning-1561 (eigenaar)Kloksteeg.008
529/1
Allert Jacobsz {schilder}
/7-0-0
Allaert Jacobsz schilderschilder
1561-12
Allaert Jacobsz
Waarboek-67 A-1560 (borg)Kloksteeg.021.4
318/05
Allert Jacobsz {schilder}
/
Allart Jacobsz schilderschilder
1561-09-04
heer Aelbrecht Hendricksz priester (bijgestaan door David Egbertsz) en Maerten Havicksz drapenier (met Allart Jacobsz schilder als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Kloksteeg.008
95/05
Allert Jacobsz {schilder}
/
Allert Jacobsz schilderschilder
1560-11-14
Allert Jacobsz schilder
Waarboek-67 D-1567 (borg)Middelstegracht.018
8/04
Allert Jacobsz {schilder}
/
Allert Jacobsz schilderschilder
1567-07-20
Claas Huygensz bontwerker (met Allert Jacobsz schilder als borg)
Grote-Bewijzen-B (voogd)Burgsteeg.009
871/09
Allert Jacobsz {schilder}
/
Allert Jacobsz schilderschilder
1567-09-03
Allert Jacobsz schilder en Cornelis Ghijsbrechtsz Scaeck voogden
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Pieterskerkhof.002
2/10
Allert Jacobsz {schilder}
/
Allert Jacobsz schilderschilder
1576-02-13
Frans Fransz brouwer als voogd van Harck Allertsz weeskind van Allert Jacobsz schilder en Neeltgen Martijnsdr vervangende Allert Quirijnsz zijn zwager en zijn medevoogd
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Rapenburg.093
394/13
Barent Claesz {schilder}
/
Baernt Claesz schilders weduweschilder
1559-02-06
Geertruyt Jorysdr Baernt Claesz schilders weduwe maar wellicht is de koper Heynric Baerntsz
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.110
81/3
Cornelis Jansz {schilder}
0/
Cornelis Jansz schilder derselfs Lysbeths voorzoonschilder
1581-09
Cornelis Jansz schilder derselfs Lysbeths voorzoon
Waarboek-67 C-1563 (borg)Hooigracht.021.2
368/05
Dammas Claesz {verwer, schilder}
/
Dammas Claasz schilder
(er staat echt schilder!)
schilder
1565-07-11
Dammas Claasz schilder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.055
24/1
Dammas Claesz {verwer, schilder}
/11/0-22
Dammas Claesz schilderschilder
1558-06-08
Dammas Claesz schilder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.055
2570/1
Dammas Claesz {verwer, schilder}
/13-0-0
Dammas Claesz schilderschilder
1561-12
Dammas Claesz schilder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.055
438/10
Dammas Claesz {verwer, schilder}
/
Dammas Claeszoen schilderschilder
1565-11-17
Dammas Claeszoen schilders halve scheytmuyr
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Donkersteeg.021
5916/16a
Dammas Claesz {verwer, schilder}
/
Dammes Claesz schilderschilder
1542-07-03
Dammes Claesz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Donkersteeg.021
6133/35Vb
Dammas Claesz {verwer, schilder}
/
Dammes Claesz schilder
de Hoey ?
schilder
1549-06-07
Dammes Claesz
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Burgsteeg.008
329/22
Lucas Jansz {schilder}
/
de kinderen ende erffgenamen van Lucas Janss schilderschilder
1577-09-09
de kinderen ende erffgenamen van Lucas Janss schilder
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Burgsteeg.008
573/24
Lucas Jansz {schilder}
/
de kinderen ende erffgenamen van Lucas Jansz schilderschilder
1578-05-29
de kinderen ende erffgenamen van Lucas Jansz schilder
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Burgsteeg.008
568/24
Lucas Jansz {schilder}
/
de kinderen ende erfgenaemen van Lucas Jansz schilderschilder
1578-05-23
de kinderen ende erfgenaemen van Lucas Jansz schilder
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Burgsteeg.008
370/14
Lucas Jansz {schilder}
/
de kinderen van Lucas Jansz schilderschilder
1570-06-15
de kinderen van Lucas Jansz schilder
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Burgsteeg.007
550/08
Lucas Jansz {schilder}
/
erffgenamen van Lucas Jansz schilderschilder
1575-06-20
erffgenamen van Lucas Jansz schilder
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Nieuwstraat.053.2
130/05
Nanning Jansz {schilder}
/
erfgenamen van Nanning Jansz schilderschilder
1560-12-09
Maarten Huygensz drapenier als gemachtigde van de kinderen en erfgenamen van Nanning Jansz schilder (procuratie verleden voor notaris Pieter Adriaensz Storm op 1 februari 1559)
Waarboek-67 D-1567 (koper)
12/53
Geertruid Jorisdr {vrouw van Barent Claesz}
/
Geertruyt Jorisdr weduwe van Barent Claasz schilderschilder
1567-08-07
Geertruyt Jorisdr weduwe van Barent Claasz schilder (zie voor haar 00919)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.013.2
367/1
Gerrit Cornelisz Vinck {schilder, bakker}
/8-0-0
Gerryt Cornelisz Vinck schilderschilder
1561-12
Gerryt Cornelisz Vinck schilder
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Langebrug.063
302/04
Gerrit Cornelisz Vinck {schilder, bakker}
/
Gherryt Cornelisz Vinck schilderschilder
1554-01-12
Gherryt Cornelisz Vinck schilder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.013.2
44/1
Gerrit Cornelisz Vinck {schilder, bakker}
/7/0-14
Gheryt Corneliesz schilderschilder
1558-06-08
Gheryt Corneliesz schilder
Waarboek-67 A-1560 (borg)Groenesteeg.018
91/04
Jacob Dircksz {kistenmaker}
/
Jacob Dircksz in ’t Claverbladtschilder
1560-11-04
Lucas Jansz schilder (met Jacob Dircksz in ’t Claverbladt als borg)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.150
194/1

/10-0-0
Jacob Willemszschilder
1561-12
Jacob Willemsz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.150
71/1

/10-0/20-0
Jacob Willemsz schilderschilder
1564
Jacob Willemsz schilder
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5945/18a

/
Jacop Adriaensz
Delft
schilder
1542-07-14
Jacop Adriaensz
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Levendaal.015-017
95/2

2/1-6-0/2-0-0
Jan Janss schilderschilder
1606-08
Jan Janss schilder dat bewoont wert bij Matthijs Anthoni
Waarboek-67 E-1571 (belending)Nieuwsteeg.018.7
149/07
Joost Dircksz Grijp
/
Joost Dircxz schilderschilder
1572-10-08
Joost Dircxz schilder
Waarboek-67 K-1582 (belending)Nieuwsteeg.018.7
189/11
Joost Dircksz Grijp
/
Joost Dircxz schilderschilder
1583-04-23
Joost Dircxz schilder
Waarboek-67 H-1580 (belending)Nieuwsteeg.018.7
403/13
Joost Dircksz Grijp
/
Joost Dirxz schilderschilder
1581-05-02
Joost Dirxz schilder
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Burgsteeg.007
479/06
Lucas Jansz {schilder}
/
Lucas Janszschilder
1581-06-27
Lucas Jansz
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Burgsteeg.008
78/11
Lucas Jansz {schilder}
/
Lucas Jansz schilderschilder
1543-09-24
Lucas Jansz schilder
Grote-Bewijzen-B (belending)Burgsteeg.008
611/10
Lucas Jansz {schilder}
/
Lucas Jansz schilderschilder
1544-08-18
Lucas Jansz schilder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Burgsteeg.008
95/1
Lucas Jansz {schilder}
/5/0-0
Lucas Jansz schilderschilder
1558-06-08
Lucas Jansz schilder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Groenesteeg.018
91/03
Lucas Jansz {schilder}
/
Lucas Jansz schilderschilder
1560-11-04
Lucas Jansz schilder (met Jacob Dircksz in ’t Claverbladt als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Burgsteeg.008
177/19
Lucas Jansz {schilder}
/
Lucas Jansz schilderschilder
1561-02-17
Lucas Jansz schilder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Burgsteeg.008
1603/1
Lucas Jansz {schilder}
/6-10-0
Lucas Jansz schilderschilder
1561-12
Lucas Jansz schilder
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Breestraat.152
203/03
Isaac Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
mr Isaac Claesz schilderschilder
1577-03-22
mr Isaac Claesz schilder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwstraat.053.2
120/1
Nanning Jansz {schilder}
/6/0-0
Nannyn de schilderschilder
1558-06-08
Nannyn de schilder
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.013-015
50/15
Pieter Cornelisz {schilder}
/
Pieter Cornelisz schilderschilder
1517-12-11
Pieter Cornelisz schilder
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Nieuwstraat.036
526/12
Pieter Cornelisz {schilder}
/
Pieter Cornelisz schilderschilder
1539-08-23
Marytgen Gerytsdr Pieter Cornelisz schilders huysvrouwe oude moeder
Volkstelling-1581 (bewoner)Mandemakersteeg.005
82/1
Rutger Aeckensz {schilder}
3/
Rutge Aeckenszschilder
1581-09
Rutge Aeckensz van Calckre int lant van Cleeff schilder heeft hier gewoont twee jaeren
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Zonneveldstraat.007-018
350/03

/
Vranck Pijnsen schilderschilder
1561-10-31
Vranck Pijnsen schilder
Waarboek-67 A-1560 (koper)Zonneveldstraat.007-018
164/05

/
Vranck Pijnsz schilderschilder
1561-02-05
Vranck Pijnsz schilder
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Burgsteeg.002
190/04
Barent Claesz {schilder}
/
weduwe van Barent Claasz schilderschilder
1562-10-07
weduwe van Barent Claasz schilder
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Botermarkt.005
156/06
Barent Claesz {schilder}
/
weduwe van Barent Claasz schilderschilder
1564-04-19
Geertruyt Jorysdr weduwe wijlen Barent Claasz schilder
Waarboek-67 B-1562 (overledene)NieuweRijn.042
293/09
Barent Claesz {schilder}
/
weduwe van Barent Claesz schilderschilder
1563-02-27
Geertgen Jorisdr weduwe van Barent Claesz schilder
Waarboek-67 K-1582 (belending)Burgsteeg.008
288/07
Lucas Jansz {schilder}
/
wijlen Lucas Jansz schilderschilder
1583-06-28
wijlen Lucas Jansz schilder