BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 258. Aantal = 78.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
TiendePenning-1561 (eigenaar)Kloksteeg.008
529/1
Allert Jacobsz {schilder}
/7-0-0
Allaert Jacobsz schilderschilder
1561-12
Allaert Jacobsz
Waarboek-67 A-1560 (borg)Kloksteeg.021.4
318/05
Allert Jacobsz {schilder}
/
Allart Jacobsz schilderschilder
1561-09-04
heer Aelbrecht Hendricksz priester (bijgestaan door David Egbertsz) en Maerten Havicksz drapenier (met Allart Jacobsz schilder als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Kloksteeg.008
95/05
Allert Jacobsz {schilder}
/
Allert Jacobsz schilderschilder
1560-11-14
Allert Jacobsz schilder
Waarboek-67 C-1563 (borg)SintJorissteeg.012
93/04
Allert Jacobsz {schilder}
/
Allert Jacobsz schilderschilder
1564-01-10
Louweris Allertsz eertijds bode (met Allert Jacobsz schilder als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)Middelstegracht.018
8/04
Allert Jacobsz {schilder}
/
Allert Jacobsz schilderschilder
1567-07-20
Claas Huygensz bontwerker (met Allert Jacobsz schilder als borg)
Grote-Bewijzen-B (voogd)Burgsteeg.009
871/09
Allert Jacobsz {schilder}
/
Allert Jacobsz schilderschilder
1567-09-03
Allert Jacobsz schilder en Cornelis Ghijsbrechtsz Scaeck voogden
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Pieterskerkhof.002
2/10
Allert Jacobsz {schilder}
/
Allert Jacobsz schilderschilder
1576-02-13
Frans Fransz brouwer als voogd van Harck Allertsz weeskind van Allert Jacobsz schilder en Neeltgen Martijnsdr vervangende Allert Quirijnsz zijn zwager en zijn medevoogd
Bonboek-01C (eigenaar)Houtstraat.000.04
267/001

/
Arnoult Elsevier schilder
A, 139v
schilder
1601 na
Arnoult Elsevier schilder
Grote-Bewijzen-B (overledene)Botermarkt.005
852/09
Barent Claesz {schilder}
/
Baernt Claesz schilders wedeschilder
1564-10-26
Geertruyt Jorisdr Baernt Claesz schilders wede grootemoeder
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Rapenburg.093
395/13
Barent Claesz {schilder}
/
Baernt Claesz schilders weduweschilder
1559-02-06
Geertruyt Jorysdr Baernt Claesz schilders weduwe maar wellicht is de koper Heynric Baerntsz
Ondertrouw-NH-B (bruidegom)Rapenburg.090
18/03a
Carel Carelsz Liefrinck
/
Caerl Lieffrinc
ondertrouw
schilder
1586-10-11
Caerl Lieffrinc
Grote-Bewijzen-B (overledene)Steenschuur.021.4
729/12
Cornelis Cornelisz Consten {schilder}
/
Cornelis Cornelisz schilders wedeschilder
1549-08-08
Cornelis Cornelisz schilders wede
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.110
81/3
Cornelis Jansz {schilder}
0/
Cornelis Jansz schilder derselfs Lysbeths voorzoonschilder
1581-09
Cornelis Jansz schilder derselfs Lysbeths voorzoon
Waarboek-67 C-1563 (borg)Hooigracht.021.2
368/05
Dammas Claesz {verwer, schilder}
/
Dammas Claasz schilder
(er staat echt schilder!)
schilder
1565-07-11
Dammas Claasz schilder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.055
24/1
Dammas Claesz {verwer, schilder}
/11/0-22
Dammas Claesz schilderschilder
1558-06-08
Dammas Claesz schilder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.055
2570/1
Dammas Claesz {verwer, schilder}
/13-0-0
Dammas Claesz schilderschilder
1561-12
Dammas Claesz schilder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.055
438/10
Dammas Claesz {verwer, schilder}
/
Dammas Claeszoen schilderschilder
1565-11-17
Dammas Claeszoen schilders halve scheytmuyr
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Donkersteeg.021
5916/16a
Dammas Claesz {verwer, schilder}
/
Dammes Claesz schilderschilder
1542-07-03
Dammes Claesz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Donkersteeg.021
6133/35Vb
Dammas Claesz {verwer, schilder}
/
Dammes Claesz schilder
de Hoey ?
schilder
1549-06-07
Dammes Claesz
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Burgsteeg.007
409/09
Lucas Jansz {schilder}
/
de eerffgenamen van Lucas Jansz schilderschilder
1583-07-19
de eerffgenamen van Lucas Jansz schilder
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Burgsteeg.008
329/22
Lucas Jansz {schilder}
/
de kinderen ende erffgenamen van Lucas Janss schilderschilder
1577-09-09
de kinderen ende erffgenamen van Lucas Janss schilder
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Burgsteeg.008
573/24
Lucas Jansz {schilder}
/
de kinderen ende erffgenamen van Lucas Jansz schilderschilder
1578-05-29
de kinderen ende erffgenamen van Lucas Jansz schilder
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Burgsteeg.008
568/24
Lucas Jansz {schilder}
/
de kinderen ende erfgenaemen van Lucas Jansz schilderschilder
1578-05-23
de kinderen ende erfgenaemen van Lucas Jansz schilder
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Burgsteeg.008
370/14
Lucas Jansz {schilder}
/
de kinderen van Lucas Jansz schilderschilder
1570-06-15
de kinderen van Lucas Jansz schilder
Rijsoorde-pacht-1568 (overledene)Kloksteeg.008
17/1a
Allert Jacobsz {schilder}
/3-3-6/0-15-0
de weduwe van Allert Jacobszoon schilderschilder
1568
de weduwe van Allert Jacobszoon, schilder, 15 sc. van pacht, staende op haer huys ende erve, westwaert naest ’t huys van Bruyn Claesz., hier voren fo[lio] 4 verso gestelt, mede in Blomendale ende is een gedeelte van 3 £ 3 sc. 6 p. verscheenen Petry ad Cathedram anno 1568 – 15 sc.
Rijsoorde-pacht-1568 (overledene)Kloksteeg.008
94/2a
Allert Jacobsz {schilder}
//0-7-6
de weduwe van Allert Jacopsz schilderschilder
1568
Claes Bruynenz. als man ende voocht van de weduwe van Allert Jacopsz., schilder, ’t huys ende erve gelegen in Sincte Pietersclockstege, hier voren fo[lio] 7 verso geroert, de helfte van 15 sc. als – 7 s. 6 p.
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Burgsteeg.007
481/07
Lucas Jansz {schilder}
0/
d’erfgenamen van Lucas Jansz schilderschilder
1581-06-28
d’erfgenamen van Lucas Jansz schilder
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Burgsteeg.007
550/08
Lucas Jansz {schilder}
/
erffgenamen van Lucas Jansz schilderschilder
1575-06-20
erffgenamen van Lucas Jansz schilder
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Burgsteeg.008
126/10
Lucas Jansz {schilder}
/
erffgenamen van Lucas Jansz schilderschilder
1583-02-12
erffgenamen van Lucas Jansz schilder
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Burgsteeg.008
125/09
Lucas Jansz {schilder}
/
erfgenamen van Lucas Jansz schilderschilder
1583-02-12
erfgenamen van Lucas Jansz schilder
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Nieuwstraat.053.3
130/05
Nanning Jansz {schilder}
/
erfgenamen van Nanning Jansz schilderschilder
1560-12-09
Maarten Huygensz drapenier als gemachtigde van de kinderen en erfgenamen van Nanning Jansz schilder (procuratie verleden voor notaris Pieter Adriaensz Storm op 1 februari 1559)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Rapenburg.090
12/06
Geertruid Jorisdr {vrouw van Barent Claesz}
/
Geertruyt Jorisdr weduwe van Barent Claasz schilderschilder
1567-08-07
Geertruyt Jorisdr weduwe van Barent Claasz schilder (zie voor haar 00919)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.013.2
367/1
Gerrit Cornelisz Vinck {schilder, bakker}
/8-0-0
Gerryt Cornelisz Vinck schilderschilder
1561-12
Gerryt Cornelisz Vinck schilder
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.013.2
367/1
Gerrit Cornelisz Vinck {schilder, bakker}
/8-0/16
Gerryt Cornelisz Vinck schilderschilder
1564
Gerryt Cornelisz Vinck schilder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.013.2
133/11
Gerrit Cornelisz Vinck {schilder, bakker}
/
Geryt Cornelisz schilderschilder
1546-04-20
Geryt Cornelisz schilder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.013.2
197/05
Gerrit Cornelisz Vinck {schilder, bakker}
/
Geryt Cornelisz Vinck schilderschilder
1550-01-28
Geryt Cornelisz Vinck schilder
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Langebrug.063
303/04
Gerrit Cornelisz Vinck {schilder, bakker}
/
Gherryt Cornelisz Vinck schilderschilder
1554-01-12
Gherryt Cornelisz Vinck schilder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.013.2
44/1
Gerrit Cornelisz Vinck {schilder, bakker}
/7/0-14
Gheryt Corneliesz schilderschilder
1558-06-08
Gheryt Corneliesz schilder
Omslag-1583 (bewoner)Middelweg.028
39/1
Hans Liefrinck
/3
Hans Liefrinc schilderschilder
1583-07-14
Hans Liefrinc, schilder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelweg.028
255/06
Hans Liefrinck
/
Hans Lyeverinck schilderschilder
1569-11-19
Hans Lyeverinck schilder
Grafboek-PAN (zaakkoper)GeenPerceel.000
11203/1

/
Isack Claesz. scilder
Doorgehaald, merk
scilder
1585-01-31
Dit graf comt toe Isack Claesz. scilder, den lesten Januarij 1585, geteijckent [merk]). Dit graf comt toe Lambert Jacopsz., den 4e februarij 1585, geteijckent twee spaetgens crimpswijs
Grafboek-PAN (zaakkoper)GeenPerceel.000
11204/1

/
Isack Claesz. scilder
merk
scilder
1585-01-31
Dit graf comt toe Isack Claesz. scilder, den lesten januarij 1585, geteijckent
TiendePenning-1543 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.011
80/1

/8
Jacob Adriaensz schilderschilder
1544
Jacob Adriaensz. schilder een huijs, siaers
Waarboek-67 A-1560 (borg)Groenesteeg.018
91/04
Jacob Dircksz {kistenmaker}
/
Jacob Dircksz in ’t Claverbladtschilder
1560-11-04
Lucas Jansz schilder (met Jacob Dircksz in ’t Claverbladt als borg)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.150
194/1

/10-0-0
Jacob Willemszschilder
1561-12
Jacob Willemsz
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.150
71/1

/10-0/20-0
Jacob Willemsz schilderschilder
1564
Jacob Willemsz schilder
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5945/18a

/
Jacop Adriaensz
Delft
schilder
1542-07-14
Jacop Adriaensz
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Levendaal.015-017
95/2
Jan Jansz {kladschilder}
2/1-6-0/2-0-0
Jan Janss schilderschilder
1606-08
Jan Janss schilder dat bewoont wert bij Matthijs Anthoni
Ondertrouw-NH-B (getuige)Middelweg.028
122/09c
Jan Jansz {schilder, Den Haag}
/
Jan Jansz schilder vader
ondertrouw
schilder
1590-06-28
Jan Jansz schilder vader
Waarboek-67 E-1571 (belending)Nieuwsteeg.018.7
149/07
Joost Dircksz Grijp
/
Joost Dircxz schilderschilder
1572-10-08
Joost Dircxz schilder
Waarboek-67 K-1582 (belending)Nieuwsteeg.018.7
189/11
Joost Dircksz Grijp
/
Joost Dircxz schilderschilder
1583-04-23
Joost Dircxz schilder
Waarboek-67 H-1580 (belending)Nieuwsteeg.018.7
403/13
Joost Dircksz Grijp
/
Joost Dirxz schilderschilder
1581-05-02
Joost Dirxz schilder
Ondertrouw-NH-E (bruidegom)Rapenburg.090
120/02a
Carel Carelsz Liefrinck
/
Kaerl Lieffrinck wed. Marytgen Hobbens
ondertrouw; Leyden
schilder
1604-05-20
Kaerl Lieffrinck wed. Marytgen Hobbens
Ondertrouw-NH-F (bruidegom)Rapenburg.090
125/03a
Carel Carelsz Liefrinck
/
Kaerl Lieffrinck wed. Tryntgen Laurysdr
ondertrouw
schilder
1607-01-16
Kaerl Lieffrinck wed. Tryntgen Laurysdr
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Burgsteeg.007
479/06
Lucas Jansz {schilder}
/
Lucas Janszschilder
1581-06-27
Lucas Jansz
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Burgsteeg.008
78/11
Lucas Jansz {schilder}
/
Lucas Jansz schilderschilder
1543-09-24
Lucas Jansz schilder
Grote-Bewijzen-B (belending)Burgsteeg.008
611/10
Lucas Jansz {schilder}
/
Lucas Jansz schilderschilder
1544-08-18
Lucas Jansz schilder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Burgsteeg.008
95/1
Lucas Jansz {schilder}
/5/0-0
Lucas Jansz schilderschilder
1558-06-08
Lucas Jansz schilder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Groenesteeg.018
91/03
Lucas Jansz {schilder}
/
Lucas Jansz schilderschilder
1560-11-04
Lucas Jansz schilder (met Jacob Dircksz in ’t Claverbladt als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Burgsteeg.008
177/19
Lucas Jansz {schilder}
/
Lucas Jansz schilderschilder
1561-02-17
Lucas Jansz schilder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Burgsteeg.008
1603/1
Lucas Jansz {schilder}
/6-10-0
Lucas Jansz schilderschilder
1561-12
Lucas Jansz schilder
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Burgsteeg.008
156/09
Lucas Jansz {schilder}
/
Lucas Jansz schilderschilder
1583
kinderen van Lucas Jansz schilder
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Rapenburg.036
164/12
Lucas Jansz {schilder}
/
Luycas Jansz schilderschilder
1548-03-10
Luycas Jansz schilder
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Breestraat.152
203/03
Isaac Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
mr Isaac Claesz schilderschilder
1577-03-22
mr Isaac Claesz schilder
TiendePenning-1543 (eigenaar)Nieuwstraat.053.3
75/1
Nanning Jansz {schilder}
/7
Nammick Jansz schilderschilder
1544
Nammick Jansz schilder een huijs, siaers
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwstraat.053.3
120/1
Nanning Jansz {schilder}
/6/0-0
Nannyn de schilderschilder
1558-06-08
Nannyn de schilder
Oud-belastingboek-H-1617 (eigenaar)OudeSingel.074.1
16/2

/
Nu Mr Pieter Pietersz de Nenig schilderschilder
1617 na
Nu Mr Pieter Pietersz de Nenig schilder
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.013-015
50/15
Pieter Cornelisz {schilder}
/
Pieter Cornelisz schilderschilder
1517-12-11
Pieter Cornelisz schilder
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Nieuwstraat.036
526/12
Pieter Cornelisz {schilder}
/
Pieter Cornelisz schilderschilder
1539-08-23
Marytgen Gerytsdr Pieter Cornelisz schilders huysvrouwe oude moeder
Volkstelling-1581 (bewoner)Mandenmakerssteeg.005
82/1
Rutger Aeckensz {schilder}
3/
Rutge Aeckenszschilder
1581-09
Rutge Aeckensz van Calckre int lant van Cleeff schilder heeft hier gewoont twee jaeren
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Zonneveldstraat.007-018
350/03

/
Vranck Pijnsen schilderschilder
1561-10-31
Vranck Pijnsen schilder
Waarboek-67 A-1560 (koper)Zonneveldstraat.007-018
164/05

/
Vranck Pijnsz schilderschilder
1561-02-05
Vranck Pijnsz schilder
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Burgsteeg.002
190/04
Barent Claesz {schilder}
/
weduwe van Barent Claasz schilderschilder
1562-10-07
weduwe van Barent Claasz schilder
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Botermarkt.005
156/06
Barent Claesz {schilder}
/
weduwe van Barent Claasz schilderschilder
1564-04-19
Geertruyt Jorysdr weduwe wijlen Barent Claasz schilder
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Rapenburg.090
12/07
Barent Claesz {schilder}
/
weduwe van Barent Claasz schilderschilder
1567-08-07
Geertruyt Jorisdr weduwe van Barent Claasz schilder (zie voor haar 00919)
Waarboek-67 B-1562 (overledene)NieuweRijn.042
293/09
Barent Claesz {schilder}
/
weduwe van Barent Claesz schilderschilder
1563-02-27
Geertgen Jorisdr weduwe van Barent Claesz schilder
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Garenmarkt.008
343/05
Cornelis Cornelisz {drapier}
/
weduwe van wijlen Cornelis Cornelisz schilderschilder
1556-03-24
Cornelis Pietersz Buyss ende Ceeltgen Pietersdr zijn zuster weduwe van wijlen Cornelis Cornelisz schilder
Waarboek-67 K-1582 (belending)Burgsteeg.008
288/07
Lucas Jansz {schilder}
/
wijlen Lucas Jansz schilderschilder
1583-06-28
wijlen Lucas Jansz schilder