BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 265. Aantal = 48.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)JanVossensteeg.013
54/10
Aeltgen Jansdr {bagijn}
0/
Aeltgen Jansdr van Zoeten (mede van Abcouden)bagijn
1581-09
Aeltgen Jansdr van Zoeten (mede van Abcouden)
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.031
134/2
Anna Adriaensdr {bagijn}
0/
Anna Aerntsdr (eertijts grauwe zusteren)grauwe zuster
1581-09
Anna Aerntsdr (eertijts grauwe zusteren)
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.026
130/2
Anna Lucasdr {bagijn}
0/
Anna Lucasdr (falide baghijnen)falide baghijn
1581-09
Anna Lucasdr (falide baghijnen)
Volkstelling-1581 (bewoner)Houtstraat.006
32/1
Annetgen Cornelisdr {bagijn}
1/
Annetgen Cornelisdr eertyts bagyn tot Bredabagijn
1581-09
Annetgen Cornelisdr eertijts bagijn tot Breda
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.040
143/2
Baesgen Pietersdr {bagijn}
0/
Baesgen Pietersdr falide bagijnbagijn
1581-09
Baesgen Pietersdr falide bagijn
Waarboek-67 A-1560 (vermelding)Hooglandsekerkgracht.036-040
37/08

/
baghijnen opte Hogelantschekerckgraft genoempt 't Rupenestbaghijnen
1560-07-31
baghijnen opte Hogelantschekerckgraft genoempt 't Rupenest
Waarboek-67 B-1562 (belending)Langebrug.113.11
345/10
Wyburch Arentsdr {bagijn}
/
Burcgfen Aerntsdr falide bagijnbagijn
1563-05-22
Burcgfen Aerntsdr falide bagijn
Volkstelling-1581 (bewoner)JanVossensteeg.013
54/04

0/
Claertgen Wytendr (bagijnen van Abcouden)bagijn
1581-09
Claertgen Wytendr (bagijnen van Abcouden)
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.019
124/1
Gommertgen Jansdr {bagijn}
1/
Commertgen Jansdr falide baghijnfalide baghijn
1581-09
Commertgen Jansdr falide baghijn
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.025
129/1
Diewertgen Jorisdr {bagijn}
1/
Dieuwer Jorisdr eertijts falide baghijnfalide baghijn
1581-09
Dieuwer Jorisdr eertijts falide baghijn
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.016
121/2
Duifgen Cornelisdr {bagijn}
0/
Duyfgen Cornelisdr (falide baghijnen)falide baghijn
1581-09
Duyfgen Cornelisdr (falide baghijnen)
Volkstelling-1581 (bewoner)JanVossensteeg.013
54/01
Duifgen Jacobsdr {bagijn}
10/
Duyfgen Jacobsdr (bagijnen van Abcouden)bagijn
1581-09
Duyfgen Jacobsdr (bagijnen van Abcouden)
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Vliet.032
599/03

/
Elsgen Pietersdr begijnbegijn
1571-09-08
Elsgen Pietersdr falide begijn tante van zijn huisvrouw
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
582/03

/
Fijtgen Cornelisdr begijnbegijn
1571-08-16
Fijtgen Cornelisdr falide begijn van het Falide Begijnhof in Leiden met Ysbrant Jacobsz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
583/03

/
Fijtgen Cornelisdr begijnbegijn
1571-08-16
Fijtgen Cornelisdr falide begijn
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeVest.161-171
221/14

0/
Gooltgen Jacobsdr eertijds bagijn iii jaeren (Leprosen)eertijds bagijn
1581-09
Gooltgen Jacobsdr eertijds bagijn iii jaeren (Leprosen)
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
620/03

/
Heyltgen Dircksdr begijnbegijn
1571-10-21
Heyltgen Dircksdr falide begijn (oud omtrent 33 jaar)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Koenesteeg.000.05
1/03
Jaepgen Jacobsdr {bagijn}
/
Jaapgen Jacobsdr falide bagijnfalide bagijn
1563-07-08
Jaapgen Jacobsdr falide bagijn met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met Michiel Gerritsz glasmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
266/03
Jaepgen Jacobsdr {bagijn}
/
Jacob Jacobsdr falide begijnfalide begijn
1565-01-04
Jacob Jacobsdr falide begijn met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Levendaal.058
59/03
Jaepgen Jacobsdr {bagijn}
/
Jacobgen Jacobsdr falide begijnfalide begijn
1568-02-05
Jacobgen Jacobsdr falide begijn met Louis Trijssens als haar voogd in deze zaak
TiendePenning-1561 (eigenaar)Levendaal.056.1
1454/1
Jaepgen Jacobsdr {bagijn}
/39-0-0
Jaepgen
12 kamers
falide bagyn
1561-12
Jaepgen
TiendePenning-1561 (eigenaar)Levendaal.056
1453/2
Jaepgen Jacobsdr {bagijn}
/
Jaepgen falide bagynfalide bagyn
1561-12
Jaepgen falide bagyn
TiendePenning-1561 (eigenaar)Levendaal.058
1455/2
Jaepgen Jacobsdr {bagijn}
/
Jaepgen falide bagynfalide bagyn
1561-12
Jaepgen falide bagyn
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Pieterskerkchoorsteeg.017
234/03

/
Jan Jansz van Catwijc
1580-11-24
Jan Jansz van Catwijc
Volkstelling-1581 (bewoner)Houtstraat.004-005
37/1
Jannetgen IJsbrantsdr {bagijn}
1/
Jannetgen Ysbrandtsdr ooc eertijds bagijnbagijn
1581-09
Jannetgen IJsbrandtsdr ooc eertijts baghijn
Kerven-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.017
114/114
Joosgen Gerritsdr {bagijn}
/1
Joesgen Gerritsdr falidebagynfalidebagyn
1581-12
Joesgen Gerritsdr falidebagyn
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.017
122/1
Joosgen Gerritsdr {bagijn}
1/
Joosgen Gherytsdr falide baghijnfalide baghijn
1581-09
Joosgen Gherytsdr falide baghijn
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Steenschuur.020.2-3
381/06

/
Katrijn Aerntsdr falyde baghijnen gesusterenfalyde baghijn
1558-09-30
Wyburch Aerntsdr ende Katrijn Aerntsdr falyde baghijnen gesusteren
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.040
143/1
Catrijn Cornelisdr {bagijn}
2/
Katrijn Cornelisdr en Baesgen Pietersdr falide bagijnenbagijn
1581-09
Katrijn Cornelisdr en Baesgen Pietersdr falide bagijnen
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.030
134/1
Lysbeth Claesdr {bagijn}
2/
Lysbeth Claesdr (eertijts grauwe zusteren)grauwe zuster
1581-09
Lysbeth Claesdr (eertijts grauwe zusteren)
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.026
130/1
Lysbeth Gijsbrechtsdr {bagijn}
2/
Lysbeth Ghijsbertsdr (falide baghijnen)falide baghijn
1581-09
Lysbeth Ghijsbertsdr falide baghijnen
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.008
113/1
Lysbeth Jorisdr {bagijn}
1/
Lysbeth Jorisdr eertijts falide baghijnfalide baghijn
1581-09
Lysbeth Jorisdr eertijts falide baghijn
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.112
80/5
Lysbeth Willemsdr {bagijn}
0/
Lysbeth Willemsdr falydebageyn heur (?) moeyfalydebageyn
1581-09
Lysbeth Willemsdr falyde baghijn heur moye
Waarboek-67 D-1567 (koper)Garenmarkt.010.1
198/06
Marytgen Cornelisdr Offgen {van Leeuwen}
/
Maritgen Cornelisdr falide bagijnfalide bagijn
1569-04-29
Jan Cornelisz heeft verkocht aan zijn zusters Cornelia Cornelisdr weduwe van Maarten Roelofsz en Maritgen Cornelisdr falide bagijn een vierdepaert
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
28/03

/
Maritgen Joostendr begijnbegijn
1572-01-07
Maritgen Joostendr falide begijn (oud 39 jaar)
Volkstelling-1581 (bewoner)JanVossensteeg.013
54/09

0/
Marytgen Baerentsdr (mede van Abcouden)bagijn
1581-09
Marytgen Baerentsdr (mede van Abcouden)
Volkstelling-1581 (bewoner)JanVossensteeg.013
54/07

0/
Marytgen Franssdr (bagijnen van Abcouden)bagijn
1581-09
Marytgen Franssdr (bagijnen van Abcouden)
Volkstelling-1581 (bewoner)Houtstraat.004-005
36/1
Marytgen Jansdr {bagijn-Houtstraat}
1/
Marytgen Jansdr eertijds bagijnbagijn
1581-09
Marytgen Jansdr eertijts bagijn
Volkstelling-1581 (bewoner)JanVossensteeg.013
54/05
Marytgen Jansdr {bagijn-Abcoude}
0/
Marytgen Jansdr van der Goude (bagijnen van Abcouden)bagijn
1581-09
Marytgen Jansdr van der Goude (bagijnen van Abcouden)
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.027
131/1
Marytgen Gijsbrechtsdr {bagijn}
1/
Marytghen Ghijsbertsdr eertijts falide baghijnfalide baghijn
1581-09
Marytghen Ghijsbertsdr eertijts falide baghijn
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.016
121/1
Neeltgen Jansdr {bagijn}
2/
Neeltgen Jansdr (falide baghijnen)falide baghijn
1581-09
Neeltgen Jansdr (falide baghijnen)
Kerven-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.016
112/112
Neeltgen Jansdr {bagijn}
/2
Neeltgen Jansdr falydebagynfalydebagyn
1581-12
Neeltgen Jansdr falydebagyn
Volkstelling-1581 (bewoner)JanVossensteeg.013
54/03

0/
Trijn Franssdr (bagijnen van Abcouden)bagijn
1581-09
Trijn franssdr (bagijnen van Abcouden)
Volkstelling-1581 (bewoner)JanVossensteeg.013
54/06

0/
Weyntgen Franssdr (bagijnen van Abcouden)bagijn
1581-09
Weyntgen Franssdr (bagijnen van Abcouden)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Langebrug.113.11
179/05
Wyburch Arentsdr {bagijn}
/
Wijburch Arentsdr falide bagijnbagijn
1561-02-19
Wijburch Arentsdr falide bagijn
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.024
128/1
Wyburch Arentsdr {bagijn}
1/
Wyburch Aerntsdr eertijts falide baghijnfalide baghijn
1581-09
Wyburch Aerntsdr eertijts falide baghijn
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Steenschuur.020.2-3
381/05

/
Wyburch Aerntsdr falyde baghijnen gesusterenfalyde baghijn
1558-09-30
Wyburch Aerntsdr ende Katrijn Aerntsdr falyde baghijnen gesusteren
Volkstelling-1581 (bewoner)JanVossensteeg.013
54/02

0/
Yeffgen Dircxdr(bagijnen van Abcouden)bagijn
1581-09
Yeffgen dircxdr(bagijnen van Abcouden)