BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 267. Aantal = 287.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.026
221/7
Ada Pietersdr {dienstmaagd}
0/
Ada Pieterdsr van de Goude de maechtdienstmaecht
1581-09
Ada Pieterdsr van de Goude de maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.158-162
13/6
Adriaentgen Gerritsdr {dienstmaagd}
0/
Adriaen Gerritsdr van Oegstgeest haer dienstmaechendienstmaecht
1581-09
Adriaen Gerritsdr van Oegstgeest haer dienstmaechen
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.029
80/05
Adriana Dircksdr {dienstmaagd}
0/
Adriaena Dircxdr van Uytrecht dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Adriaen Dircxdr van Uytrecht dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelweg.008
69/3

0/
Adriaentgen zijn dienstmaecht gewoont twee jarendienstmaecht
1581-09
Adriaentgen zijn dienstmaecht gewoont twee jaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/10
Adriana Gerritsdr {dienstmaagd}
0/
Adriana Gerytsdr van Leyden dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Adriaena Gerytsdr van Leyden dienstmaechden
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.004.1
13/1
Adriaentgen Jansdr {dienstmaagd}
1/
Adry Jansdr een jonge maecht houdende alleen huysmaecht
1581-09
Aery Jansdr een jonge maecht houdende alleen huys
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.023-029
154/07
Aechgen Jacobsdr {dienstmaagd}
0/
Aechgen Jacopsdr van Petten dienstmaech
1581-09
Aechgen Jacopsdr van Petten dienstmaech
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.033.3
186/5
Aechte Cornelisdr {dienstmaagd-Rapenburg}
0/
Aechte Cornelisdr dienstmaechdendienstmaecht
1581-09
Aechte Cornelisdr dienstmaechden
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.007-009
74/5
Aechte Cornelisdr {dienstmaagd}
0/
Aechte Cornelisdr haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Aechte Cornelisdr heur dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.035
28/6
Aechte Cornelisdr {dienstmaagd-Vliet}
0/
Aechte Cornelisdr uuyt het Laghe Lant haer maechtdienstmaecht
1581-09
Aechte Cornelisdr uuyt het Laghe Lant haer maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.025
128/2
Aechte Jansdr {dienstmaagd-Langebrug}
0/
Aechte Jansdr van der Gou heur zuster docgter ende dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Aechte Jansdr van der Gou heur zuster docgter ende dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Burchtgracht.000.02
67/04
Aechte Jansdr {dienstmaagd-Burchtgracht}
0/
Aechte Jansdr van Warmont dienstmaecht alhier gewoont 3 jaerendienstmaecht
1581-09
Aechte Jansdr van Warmont Dienstmaecht alhier gewoont 3 jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.046
124/6

0/
Aeffgen Dircxdr haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Aeffgen Dircxsdr haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)SintJacobsgracht.000.09
121/5
Aefgen Florisdr {dienstmaagd}
0/
Aefgen Florisdr van Soeterwou zijn dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Aefgen Florisdr van Soeterwou zijn dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Donkersteeg.019
61/4
Aefgen Hendricksdr {dienstmaagd}
0/
Aefgen Henricxdr haeren dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Aefgen Henricxdr haeren dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Houtstraat.000.1
28/9
Aechte van Dries
0/
Aegte van Dries bij Sneeck dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Aechte van Driest bij Sneec dienstmaechden
Volkstelling-1581 (bewoner)SintJacobsgracht.000.11
122/4
Aeltgen Jansdr {dienstmaagd}
0/
Aelgen Jansdr haerluye dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Aelgen Jansdr haerluye dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.022.05
113/5
Aeltgen {dienstmaagd}
0/
Aelgen ut Vrieslant haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Aelgen ut Vrieslant haer dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.024
17/4
Aeltgen Cornelisdr {dienstmaagd}
0/
Aeltgen Cornelis zijn dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Aeltgen Cornelis zijn dienstmaecht bestorven kint van Cornelis Pietersz uytdraecher
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.054-056
46/8
Aeltgen Joostendr {dienstmaagd-OudeRijn}
0/
Aeltgen Joostendr van Alphen haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Aeltgen Joostendr van Alphen haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Papengracht.029.2
72/5
Aeltgen Joostendr {dienstmaagd-Papengracht}
0/
Aeltgen Joostensdr van Amsterdam heur dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Aeltgen Joostendr van Amsterdam heur dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.092
103/5
Aeltgen Pietersdr {dienstmaagd-Hooigracht}
0/
Aeltgen Pieters van Leyderdorp zijn dienstmaegtdienstmaagd
1581-09
Aeltgen Pieters van Leyderdorp zijn dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.059
23/4
Aeltgen Pietersdr {dienstmaagd-Breestraat}
0/
Aeltgen Pieters van Valckenburg haer dienstmaegtdienstmaagd
1581-09
Aeltgen Pieters van Valckenburch haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.057
271/6
Aeltgen Pietersdr {dienstmaagd-Rapenburg}
0/
Aeltgen Pietersdr de maecht daer ten huysedienstmaagd
1581-09
Aeltgen Pietersdr de maecht daer ten huyse
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.070
41/2
Aeltgen Reyersdr {dienstmaagd}
0/
Aeltgen Reyersdr van Alcmaer haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Aeltgen Reyersdr van Alcmaer haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.048
207/3

0/
Aeltgen Thijsdr van Bograven haer maechtdienstmaecht
1581-09
Aeltgen Thijsdr van Bograven haer maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Donkersteeg.011
64/3
Aeltgen Willemsdr {dienstmaagd-Haarlemmerstraat}
0/
Aeltgen Willemsdr van Rhijnsburch haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Aeltgen Willemsdr van Rhijnsburch haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.079
13/4
Aeltgen Willemsdr {dienstmaagd-NieuweRijn}
0/
Aeltgen Willemsdr van Rijnsburgh haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Aeltgen Willemsdr van Rijnsburch haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.022
59/8
Agnietgen {dienstmaagd}
0/
Agnies van Coelen heur dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Agnies van Coelen heur dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.020.9
135/3

0/
Anna Bruyne van Coudekerck haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Anna Bruyne van Coudekerck haer dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)SintJacobsgracht.000.13
123/3
Anna Claesdr {dienstmaagd}
0/
Anna Claesdr ut tlant te Luyck zijn dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Anna Claesdr ut tlant te Luyck zijn dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.055
25/06
Anna Cornelisdr {dienstmaagd}
0/
Anna Cornelis van Zevenbergen zijn dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Anna Cornelis van Zevenbergen zijn dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaiserstraat.015
83/06
Anna {dienstmaagd}
0/
Anna dienstmaechendienstmaecht
1581-09
Anna dienstmaechen
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.005
73/6
Anna Dircksdr {dienstmaagd}
0/
Anna Dircsdr van Heemstede dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Anna Dircxsdr van Heemstede dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.091-095
63/6
Anna Jansdr {dienstmaagd}
0/
Anna Jansdr uit Den Haegh dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Anna Jansdr uit Den Haegh dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.176-178
147/7
Anna Lourisdr {dienstmaagd}
0/
Anna Lourisdr mede uyt Vrieslant haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Anna Lourisdr mede uyt Vrieslant haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.143
36/5
Anna Matthijsdr {dienstmaagd}
0/
Anna Mathijsdr dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Anna Mathijsdr dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.059-061.1
182/4
Anna Pancraesdr {dienstmaagd}
0/
Anna Pancraesdr dienstmaechden aldaerdienstmaecht
1581-09
Anna Pancraesdr dienstmaechden aldaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.123
17/3
Anna Willemsdr {dienstmaagd}
0/
Anna Willemsdr van Vloeten zijn dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Anna Willemsdr van Vloeten zijn dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Burchtgracht.000.02
67/09
Annetgen Adriaensdr {dienstmaagd}
0/
Annetgen Adriaensdr van Bleyswijck haer dienstmaecht alhier gewoont vijf jaerendienstmaecht
1581-09
Annetgen Adriaensdr van Bleyswijck haer dienstmaecht alhier gewoont vijf jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.085-087
61/3
Annetgen Arysdr van der Aa {dienstmaagd}
0/
Annetgen Arisdr van der A haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Annetgen Arisdr van der A haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.039
142/2
Annetgen Claesdr {dienstmaagd}
0/
Annetgen Claesdr heur dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Annetgen Claesdr heur dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.086
106/4

0/
Annetgen Cornelisdr van Breda eertijds dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Annetgen Cornelisdr van Breda eertijts dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.023
23/6
Annetgen Cornelisdr {dienstmaagd-Vliet}
0/
Annetgen Cornelisdr van Stompwijck haer maechtdienstmaecht
1581-09
Annetgen Cornelisdr van Stompwijck haer maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.106-110
30/7
Annetgen Cornelisdr {dienstmaagd-OudeRijn}
0/
Annetgen Cornelisdr van Weesp haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Annetgen Cornelisdr van Weesp haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Nieuwstraat.036
147/5

0/
Annetgen haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Annetgen haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.023.12
47/11
Annetgen Hiddens {dienstmaagd}
0/
Annetgen Hiddens uyt Vrieslaent van der Schelling heur dienstmaechtdienstmaagd
1581-09
Annetgen Hiddens uyt Vrieslaent van der Schelling heur dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Ketelboetersteeg.010
26/5
Annetgen Reyersdr {dienstmaagd}
0/
Annetgen Reyers van Oudewater haer maechtgenmaechdgen
1581-09
Annetgen Reyers van Oudewater haer maechtgen
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.042-044
20/6
Annetgen {dienstmaagd-Haarlemmerstraat}
0/
Annetgen van Leyderdorp dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Annetgen van Leyderdorp dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.042-044
2/3

0/
Annetgen van Noorde zijn dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Annetgen van Noorde zijn dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.058-060
35/4
Annetgen Cornelisdr {dienstmaagd-Hogewoerd}
0/
Annitge Cornelisdr dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Annitge Cornelisdr dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.004
2/7
Annetgen {dienstmaagd-Hogewoerd}
0/
Annitgen van Noortwijck haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Annitgen van Noortwijck haer dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.093
7/12
Anthonia van Arras {dienstmaagd}
0/
Antonette van Arras dienstmaegdendienstmaagd
1581-09
Antonette van Arras dienstmaechden
Volkstelling-1581 (bewoner)Doezastraat.003.2
50/3
Apollonia Pietersdr {dienstmaagd}
0/
Applonia Pieters haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Applonia Pieters haer dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.051
45/5
Ariaentgen Meynaertsdr {dienstmaagd}
0/
Ariaentgen Meynertsdr haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Ariaentgen Meynertsdr haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Weddesteeg.029
232/5
Baefgen Cornelisdr {dienstmaagd}
0/
Baeffgen Cornelisdr van Noortwijckerhout de maechtmaecht
1581-09
Baeffgen Cornelisdr van Noortwijckerhout de maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.020.5
139/4

0/
Baerngen Heynricxsdr omtrent Scoorl (beyde dienstmaegt)dienstmaegt
1581-09
Baerngen Heynricxsdr omtrent Scoorl (beyde dienstmaegt)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)SintJacobsgracht.000.16
492/13
Barbara Arentsdr {dienstmaagd}
/
Barbara Aerntsdr dienstmaechtdienstmaecht
1575-04-16
Barbara Aerntsdr dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.093
7/13
Barbara {dienstmaagd}
0/
Barbara van Mechelen dienstmaegdendienstmaagd
1581-09
Barbara van Mechelen dienstmaegden
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.111-113
9/3
Barbara Gillisdr {dienstmaagd}
0/
Barber Gillisdr vuyten Hage sijn dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Barber Gillisdr vuyten Hage sijn dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.110
80/6
Bastiaentgen Cornelisdr {dienstmaagd}
0/
Bastiaentgen Cornelisdr van Culenburg alhier gewoont van Meye aff beyde hare dientmaeghendienstmaegh
1581-09
Bastiaentgen Cornelisdr van Culenburch alhier gewoont van Meye aff (beyde haer dienstmaechden)
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.073-074
16/11

0/
Beatricx Dammasdr van Leyderdorp haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Beatricx Dammasdr van Leyderdorp haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.098
100/4

0/
Belij Cornelisdr weeskint van Cornelis Willemsz warmoesman haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Belij Cornelisdr weeskint van Cornelis Willemsz warmoesman haerluiden dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.055
25/10
Elisabeth van Cruybeec {dienstmaagd}
0/
Betken van Cruybeec haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Betken van Cruybeec haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.153
90/4
Brechgen {dienstmaagd}
0/
Brechgen beyde van Uytrecht ende dienstmaechdendienstmaecht
1581-09
Brechgen beyde van Uytrecht ende dienstmaechden
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.125
18/5
Brechgen Mourijnsdr {dienstmaagd}
0/
Brechtgen Mouwerinxdr dienstmaeghtdienstmaeght
1581-09
Brechtgen Mouwerincxdr dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.056-058
118/02
Catharina Lourisdr {dienstmaagd}
0/
Catharina Louris zijn dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Catharina Louris zijn dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.029-031.2
187/7
Cathalina Pietersdr {dienstmaagd}
0/
Cathelijna Pietersdr van Brusel dienstmaechdienstmaecht
1581-09
Cathelijna Pietersdr van Brusel dienstmaech
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.065-067
180/12
Cathalina Sebastiaensdr {dienstmaagd}
0/
Cathelina Bastiaensdr van Mechelen dienstmaechdendienstmaecht
1581-09
Cathelina Bastiaensdr van Mechelen dienstmaechden
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.029-031.2
187/6
Cathalina Vergaerde {dienstmaagd}
0/
Cathelina Vergaerde van Antwerpen dienstmaechdienstmaecht
1581-09
Cathelina Vergaerde van Antwerpen dienstmaech
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.037
262/4
Ceeltgen Jacobsdr {dienstmaagd}
0/
Ceeltgen Jacobsdr haerluyder maechtdienstmaecht
1581-09
Ceeltgen Jacobsdr haerluyder maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.077
55/6

0/
Claer Pietersdr van Leyderdorpdienstmaegt
1581-09
Claer Pietersdr van Leyderdorp dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.094
99/4
Claertgen Jansdr {dienstmaagd}
0/
Claertgen Jansdr van der Goude heur dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Claertgen Jansdr van der Goude heur dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.069-071
20/5
Claesgen Bartous {dienstmaagd}
0/
Claesgen Bartous uyt de Kaech haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Claesgen Bartouts uyt de Kaech haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.028.6
53/2
Claesgen Willemsdr {dienstmaagd}
0/
Claesgen Willemsdr heur dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Claesgen Willemsdr heur dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.252-254
196/6
Clara Reyersdr {dienstmaagd}
0/
Clara Reyersdr van Warmont haer dienstmaechdendienstmaecht
1581-09
Clara Reyersdr van Warmont haer dienstmaechden
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.104.1
88/8
Cunera Jansdr {dienstmaagd}
0/
Cunera Jansdr haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Cunera Jansdr haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.048.1
123/3
Diewertgen Jansdr {dienstmaagd}
0/
Dieuwertgen Jansdr haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Dieuwertgen Jansdr haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.095
6/5
Dirckgen Cornelisdr {dienstmaagd-Breestraat}
0/
Dircgen Cornelisdr haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Dircgen Cornelisdr van Leyden haer dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.043-045
30/7
Dirckgen Cornelisdr {dienstmaagd}
0/
Dircgen Cornelisdr van Rijnsborcg haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Dircgen Cornelisdr van Rijnsborch haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.107-109
53/4
Dirckgen Jacobsdr van Damme {dienstmaagd}
0/
Dirckgen Jacobsdr van Damme dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Dirckgen Jacobsdr van Damme dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.012
171/5
Elbertgen Aelbrechtsdr {dienstmaagd}
0/
Elbertgen Aelbertsdr van Oudewater zijn dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Elbertgen Aelbertsdr van Oudewater zijn dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/09
Elsgen Jansdr {dienstmaagd}
0/
Elsgen Jansdr van Deventer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Elsgen Jansdr van Deventer dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.041-051
185/10
Elisabeth Claesdr {dienstmaagd}
0/
Elysabeth Claesdochteren gesusters ende dienstmaechdendienstmaecht
1581-09
Elysabeth Claesdochteren gesusters ende dienstmaechden
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.017
78/7
Elisabeth Symonsdr {dienstmaagd}
0/
Elysabeth Symonsdr van Hillegom dienstmaeghtdienstmaecht
1581-09
Elysabeth Symonsdr van Hillegom dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.055
183/5
Elisabeth van Echteghom {dienstmaagd}
0/
Elysabeth van Echteghom de maechtdienstmaecht
1581-09
Elysabeth van Echteghom de maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaiserstraat.015
83/08
Engeltgen {dienstmaagd}
0/
Engeltgen dienstmaechendienstmaecht
1581-09
Engeltgen dienstmaechen
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.002
113/5
Erckenraad {dienstmaagd}
0/
Erchgen van Antwerpen dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Erchgen van Antwerpen dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.088.2
50/4
Ermgaert Jacobsdr {dienstmaagd}
0/
Ermtgen Jacobsdr dienstmaegt een scamel weeskintdienstmaegt
1581-09
Ermtgen Jacobsdr dienstmaegt een scamel weeskint
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.008
115/4
Ermgaert Lourisdr {dienstmaagd}
0/
Ermtgen Lourisdr dienstmaegtdienstmaagd
1581-09
Ermtgen Lourisdr dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.002
112/7

0/
Eva van Swol (beyde dienstmaegden)dienstmaegd
1581-09
Eva van Swol (beyde dienstmaegden)
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.095-099
9/2
Eyke van Orel {dienstmaagd}
0/
Eyke van Orel dienstmaechdienstmaech
1581-09
Eyke van Orel dienstmaech
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.023-029
154/06
Fijtgen Arentsdr {dienstmaagd}
0/
Feytgen Aerntsdr dienstmaech
1581-09
Feytgen Aerntsdr dienstmaech
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.021
192/09
Fijtgen Gerritsdr {dienstmaagd-Rapenburg}
0/
Fijtge Gerritsdr dienstmaechdendienstmaagd
1581-09
Fijtge Gerritsdr dienstmaechden
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.107-109
8/22
Foock Feijtes {dienstmaagd}
0/
Foock Feijtes van Slooten vuyt Vrieslant dienstmaechendienstmaechen
1581-09
Foock Feijtes van Slooten uuyt Vrieslant dienstmaechen
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.020.3
142/5

0/
Fytgen Cornelisdr van Vianen zijn dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Fytgen Cornelisdr van Vianen zijn dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.158-162
13/5
Fijtgen Gerritsdr {dienstmaagd-OudeRijn}
0/
Fytgen Gerritsdr van Oegstgeest haer dienstmaechendienstmaecht
1581-09
Fytgen Gerritsdr van Oegstgeest haer dienstmaechen
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.073
19/6
Geertgen Harckendr {dienstmaagd}
0/
Geergten Harc de Vollersdr haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Geergten Harc de Vollersdr haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.054.3
39/5
Geertgen Maertensdr {dienstmaagd}
0/
Geerte Maertensdr van Leyden zijn dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Geerte Maertensdr van Leyden zijn dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.161.2
50/6
Geertgen Hendricksdr {dienstmaagd}
0/
Geertgen Henricxsdr dienstmaechtdienstmaegt
1581-09
Geertgen Henricxsdr dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.046-050
50/3
Geertgen Willemsdr {dienstmaagd}
0/
Geertgen Willemsdr van Zutphen haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Geertgen Willemsdr van Zutphen haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/07
Geertruid Jansdr {dienstmaagd}
0/
Geertruyt Jansdr van Deventer heur dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Geertruyt Jansdr van Deventer heur dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.007
237/6

0/
Gheertgen Coops haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Gheertgen Coops haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaiserstraat.033
92/5
Gelisa Boudewijnsdr {dienstmaagd}
0/
Ghelijse Boudewijns van Belle haer maechtdienstmaecht
1581-09
Ghelijse Boudewijns van Belle haer maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.026
16/7
Griete Anthonisdr {dienstmaagd}
0/
Griete Thonis zijn dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Griete Thonis zijn dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.018
119/8
Grietgen Cornelisdr {dienstmaagd}
0/
Grietge Cornelisdr dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Grietge Cornelisdr dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.011
75/5
Grietgen Claesdr {dienstmaagd}
0/
Grietgen Claesdr van Haerlem dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Grietgen Claesdr van Haerlem dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.079
56/4

0/
Grietgen Cornelisdr van Leyderdorpdienstmaegt
1581-09
Ghrietgen Cornelisdr van Leyderdorp dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.053
46/4
Grietgen {dienstmaagd}
0/
Grietgen de dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Grietgen de dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Papengracht.013-017
67/08
Grietgen Anthonisdr {dienstmaagd}
0/
Grietgen Thonisdr van Zwol dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Grietgen Thonisdr van Zwol dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.159
48/3
Grietgen Aelbrechtsdr {dienstmaagd}
0/
Gryetgen Aelbrechtsdr van Bergen dienstmaechtdienstmaegt
1581-09
Gryetgen Aelbrechtsdr van Bergen dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)KortRapenburg.011
199/7
Geurte Evertsdr {dienstmaagd}
0/
Guerte Evertsdr van Enchuysen haer maechtdienstmaecht
1581-09
Guerte Evertsdr van Enchuysen haer maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Nieuwstraat.038
146/3

0/
Hadewij Claes zijn dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Hadewij Claes zijn dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Nieuwebrugsteeg.017
160/3
Haesgen Cornelisdr {dienstmaagd}
0/
Haesgen Cornelisdr dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Haesgen Cornelisdr dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.090-102
34/5

0/
Haesgen Willemsdr van Heel haer dienstmaechdendienstmaecht
1581-09
Haesgen Willemsdr van Heel haer dienstmaechden
Volkstelling-1581 (bewoner)Papengracht.013-017
67/12
Hendrickgen Dircksdr {dienstmaagd}
0/
Henricgen Dircxsdr heur dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Henricgen Dircxsdr heur dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.105
6/6
Hester Barten {dienstmaagd}
0/
Hester Barten dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Hester Barten dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.081-083
174/09
Hester Bruinendr {dienstmaagd}
0/
Hester Bruynendr dienstmaechden aldaer ten huysedienstmaechd
1581-09
Hester Bruynendr dienstmaechden aldaer ten huyse
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.028-030
220/5
Hendrickgen Adriaensdr {dienstmaagd}
0/
Heyndrickgen Ariensdr van Wassenaer haer maechtdienstmaecht
1581-09
Heyndrickgen Ariensdr van Wassenaer haer maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.085-087
10/4
Hillegond Arentsdr {dienstmaagd}
0/
Hillegont Arentsdr van Hazerswoude zijn dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Hillegont Arentsdr van Hazerswoude zijn dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.092-096
52/8
Hillegond Gerritsdr {dienstmaagd}
0/
Hillegont Gerritsdr van Lis dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Hillegont Gerritsdr van Lis dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.107-109
7/5
Hillegond {dienstmaagd}
0/
Hillegont hieck haer dienstmaecht uit Vrieslantdienstmaecht
1581-09
Hillegont hieck haer dienstmaecht uit Vrieslant
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.022.03
115/5
Hillegond Jansdr {dienstmaagd}
0/
Hillegont Jansdr haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Hillegont Jansdr haer dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.119-123
220/5
Hillegond Thimansdr {dienstmaagd}
0/
Hillegont Thijmansdr van Steenwijcdienstmaegt
1581-09
Hillegondt Thymansdr van Steenwijc dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.002
1/7

0/
Immetgen van Woubrugge dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Immetgen van Woubrugge dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.055
47/2
Immetgen Woutersdr {dienstmaagd}
0/
Immetgen Woutersdr van Hazerswoudedienstmaegt
1581-09
Immetgen Woutersdr van Hazerswoude dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.023.05
40/8
Jacobmijn Gerritsdr {dienstmaagd}
0/
Jacobmyne Gerytsdr dienstmaechtdienstmaagd
1581-09
Jacobmyne Gerytsdr dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Caeciliastraat.022.4
116/11
Janneken Parijs {dienstmaagd}
0/
Janneken Parijs zijn dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Janneken Parijs zijn dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.035
261/2
Jannetgen Claesdr {dienstmaagd}
0/
Jannetgen Claesdr haer maechtmaecht
1581-09
Jannetgen Claesdr haer maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.159-163
91/8
Jannetgen Cornelisdr {dienstmaagd-Haarlemmerstraat}
0/
Jannetgen Cornelisdr beyde van Woerden ende haer dienstmaechdendienstmaecht
1581-09
Jannetgen Cornelisdr beyde van Woerden ende haer dienstmaechden
Volkstelling-1581 (bewoner)JanVossensteeg.047-051
73/5
Jannetgen Cornelisdr {dienstmaagd-JanVossensteeg}
0/
Jannetgen Cornelisdr haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Jannetgen Cornelisdr haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.060
3/3
Jannetgen Cornelisdr {dienstmaagd-Nieuwstraat}
0/
Jannetgen Cornelisdr zijn dienstmaegt van Reynsburgdienstmaegt
1581-09
Jannetgen Cornelisdr zijn dienstmaegt van Reynsburg
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.086-087
7/4
Jannetgen Gerritsdr {dienstmaagd}
0/
Jannetgen Gerritsdr van Lisdienstmaegt
1581-09
Jannetgen Gerritsdr van Lis dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.084-085
8/10
Jannetgen Jansdr {dienstmaagd-NieuweRijn}
0/
Jannetgen Jansdr van Doorn haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Jannetgen Jansdr van Hoorn haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.013
76/7
Jannetgen Jansdr {dienstmaagd, van Loenen}
0/
Jannetgen Jansdr van Loenen dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Jannetgen Jansdr van Loenen dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Kolfmakersteeg.016
136/3
Jannetgen Jansdr van Roosbrugghe {dienstmaagd}
0/
Jannetgen Jansdr van Roosbrugghe haer maechtdienstmaecht
1581-09
Jannetgen Jansdr van Roosbrugghe haer maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.073
89/9
Jannetgen Jansdr {dienstmaagd-OudeRijn}
0/
Jannetgen Jansdr zijn maegtdienstmaagd
1581-09
Jannetgen Jansdr zijn maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.075-076
15/08
Jannetgen Quirijnsdr {dienstmaagd}
0/
Jannetgen Quieringsdr haer dienstmaegtdienstmaagd
1581-09
Jannetgen Quieringsdr haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.054
32/8
Jannetgen {dienstmaagd}
0/
Jannitgen uit Vrieslant dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Jannitgen uit Vrieslant dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.042
18/8
Jacqueline {dienstmaagd}
0/
Jaquelyn de dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Jaquelyn de dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.001
70/2
Jutgen Gerritsdr Verbat {dienstmaagd}
0/
Jutgen Gerytsdr van Leyderdorp zijn dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Jutgen Gerritsdr van Leyderdorp zijn dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.117
11/5
Catrijn Jansdr {dienstmaagd}
0/
Katharijn Jansdr heur dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Katharijn Jansdr heur dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.033
95/2
Catrijn Willemsdr {dienstmaagd}
0/
Kathrijn Willemsdr dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Kathrijn Willemsdr dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.102
95/11
Catrijn Pietersdr {dienstmaagd}
0/
Katrijn Pietersdr van Warmont haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Katrijn Pietersdr van Warmont haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.023.08
43/3
Catrijn {dienstmaagd}
0/
Katrijn van Campen heur dienstmaechtdienstmaagd
1581-09
Katrijn van Campen heur dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.034
5/6

0/
Leengen Floris van de Vuer byden (?) dag (?) zijn dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Leengen Floris van de Vuer byden (?) dag (?) zijn dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Korevaarstraat.028.4
209/4
Leentgen Jansdr {dienstmaagd}
0/
Leengen Jansdr van Cleef zijn dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Leengen Jansdr van Cleef zijn dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Houtstraat.000.1
28/8
Lowina Woutersdr {dienstmaagd}
0/
Lowina Wouts van Leeuwarden dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Lowina Wouts van Leeuwerden dienstmaechden
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.107-109
8/21
Luitgen Fredericksdr van Lier {dienstmaagd}
0/
Luytgen Vrericx van Lier uuyt Emderlant diensmaechendienstmaechen
1581-09
Luytgen Vrericx van Lier uuyt Emderlant ende
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.137-139
76/6
Lysbeth Adriaensdr {dienstmaagd}
0/
Lysbet Ariensdr van Eenden (?)dienstmaegt
1581-09
Lysbet Ariensdr van Eemden dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Weddesteeg.023-027
233/8
Lysbeth Adriaensdr {dienstmaagd-Weddesteeg}
0/
Lysbeth Adriaensdr de maecht daer ten huysedienstmaecht
1581-09
Lysbeth Adriaensdr de maecht daer ten huyse
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.153
90/5
Lysbeth {dienstmaagd}
0/
Lysbeth beyde van Uytrecht ende dienstmaechdendienstmaecht
1581-09
Lysbeth beyde van Uytrecht ende dienstmaechden
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.046
21/9
Lysbeth Cornelisdr {dienstmaagd}
0/
Lysbeth Cornelisdr van Amsterdam zijn dienstmaechtdienstmaegt
1581-09
Lysbeth Cornelisdr van Amsterdam zijn dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.159-163
91/7
Lysbeth Dircksdr {dienstmaagd}
0/
Lysbeth Dircxdr beyde van Woerden ende haer dienstmaechdendienstmaecht
1581-09
Lysbeth Dircxdr beyde van Woerden ende haer dienstmaechden
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.014-016
127/4
Lysbeth Jacobsdr {dienstmaagd}
0/
Lysbeth Jacopsdr dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Lysbeth Jacopsdr dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.059-061.1
182/5
Lysbeth Jansdr {dienstmaagd}
0/
Lysbeth Jansdr dienstmaechden aldaerdienstmaecht
1581-09
Lysbeth Jansdr dienstmaechden aldaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaiserstraat.001
130/4
Lysbeth Jansdr van Loenen {dienstmaagd}
0/
Lysbeth Jansdr van Loenen haer maechtdienstmaecht
1581-09
Lysbeth Jansdr van Loenen haer maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Garenmarkt.000.07
146/11
Lysbeth Pietersdr {dienstmaagd}
0/
Lysbeth Pietersdr (beyde syn dienstmaechden)dienstmaechd
1581-09
Lysbeth Pietersdr (beyde syn dienstmaechden)
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.027
188/3
Lysbeth Pouwelsdr {dienstmaagd}
0/
Lysbeth Pouwelsdr van Edam de maechtdienstmaecht
1581-09
Lysbeth Pouwelsdr van Edam de maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.122
77/9
Machteld Cornelisdr {dienstmaagd}
0/
Machtelt Cornelisdr van Vianen heur dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Machtelt Cornelisdr van Vianen heur dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Doelengracht.000.1
303/2
Machteld Huibrechtsdr {dienstmaagd}
0/
Machtelt Hubrechtsdr van de Goude sijn maechtdienstmaecht
1581-09
Machtelt Hubrechtsdr van de Goude sijn maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.091
8/6
Machteld Jacobsdr {dienstmaagd, Leest}
0/
Machtelt Jacob Gerytsz boden dochter zijn dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Machtelt Jacob Gerytsz boden dochter zijn dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.090-102
34/4

0/
Machtelt Jacobsdr van Warmondt haer dienstmaechdendienstmaecht
1581-09
Machtelt Jacobsdr van Warmondt haer dienstmaechden
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.081.1
13/3
Machteld Mourijnsdr van der Aa {dienstmaagd}
0/
Machtelt Mourijnsdochter van der A zijn dienstmaegtdienstmaagd
1581-09
Machtelt Mourijnsdochter van der A zijn dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.080
12/6
Machteld Symonsdr {dienstmaagd}
0/
Machtelt Symonsdr van Coudekerc haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Machtelt Symondr van Coudekerc haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.145
79/4
Magdalena Cornelisdr van Waerdijc {dienstmaagd}
0/
Maddelena Cornelisdr van Waerdijc uyt Vlaenderen dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Maddelena Cornelisdr van Waerdijc uyt Vlaenderen dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.111
10/3
Maertgen Pietersdr {dienstmaagd}
0/
Maeretgen Pietersdr haer maechtdienstmaecht
1581-09
Maeretgen Pietersdr haer maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Kolfmakerveststeeg.000.2
156/5
Mayken IJsbrantsdr {dienstmaagd}
0/
Maeyken IJsbrantsdr van Woerden haer maechtdienstmaecht
1581-09
Maeyken IJsbrantsdr van Woerden haer maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.110
80/5
Magdalena Andriesdr {dienstmaagd}
0/
Magdalena Andriesdr van Oostgeest alhier gewoont iii jaerendienstmaegh
1581-09
Magdalena Andriesdr van Oostgeest alhier gewoont III jaeren (beyde haer dienstmaechden)
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.021
192/10
Marytgen Claesdr {dienstmaagd}
0/
Maretgen Claesdr dienstmaechdendienstmaagd
1581-09
Maretgen Claesdr dienstmaechden
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.097
3/5
Marytgen Cornelisdr {dienstmaagd-Rapenburg}
0/
Maretgen Cornelisdr van Leyden haer maechtdienstmaecht
1581-09
Maretgen Cornelisdr van Leyden haer maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.033
27/4
Marytgen Damendr van Poortugael {dienstmaagd}
0/
Maretgen Damen van Poortugael haer maechtdienstmaecht
1581-09
Maretgen Damen van Poortugael haer maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Sliksteeg.005-013
280/5
Marytgen Egbertsdr {dienstmaagd}
0/
Maretgen Egbertsdr de maecht aldaerdienstmaecht
1581-09
Maretgen Egbertsdr de maecht aldaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Doelengracht.000.2
301/3
Marytgen Huigendr {dienstmaagd-Groenhazengracht}
0/
Maretgen Hughendr van Utrecht de maecht aldaerdienstmaecht
1581-09
Maretgen Hughendr van Utrecht de maecht aldaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.065-067
180/13
Marytgen Jansdr {dienstmaagd-Rapenburg}
0/
Maretgen Jansdr uuyt Den Haech dienstmaechdendienstmaecht
1581-09
Maretgen Jansdr uuyt Den Haech dienstmaechden
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.041-051
185/09
Marie Claesdr {dienstmaagd}
0/
Marie Claesdochteren gesusters ende dienstmaechdendienstmaecht
1581-09
Marie Claesdochteren gesusters ende dienstmaechden
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.095-099
9/3
Marie Joostendr {dienstmaagd}
0/
Marie Joostendr dienstmaechdendienstmaechd
1581-09
Marie Joostendr dienstmaechden
Volkstelling-1581 (bewoner)Doelensteeg.005-011
314/7
Marie Willemsdr Medley {dienstmaagd}
0/
Marie Metlee nichte van Willem voorscrdienstmaecht
1581-09
Marie Metlee nichte van Willem voorscr
Volkstelling-1581 (bewoner)Duizenddraadsteeg.001-035
221/08
Marytgen Cornelisdr {dienstmaagd, Hoogmade}
0/
Marijtgen Cornelisdr van Homade (met hun drie dienstmaechden aldaer)dienstmaechd
1581-09
Marijtgen Cornelisdr van Homade (met hun drie dienstmaechden aldaer)
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.057
82/5
Marytgen Claesdr {dienstmaagd-Hogewoerd}
0/
Maritge Claesdr dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Maritge Claesdr dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.012-014
8/5
Marytgen Aelbrechtsdr {dienstmaagd}
0/
Maritgen Aelbertsdr dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Maritgen Aelbertsdr dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.022
18/4
Marytgen Arentsdr {dienstmaagd}
0/
Maritgen Aernts zijn dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Maritgen Aernts zijn dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Donkersteeg.010
66/6
Marytgen Cornelisdr {dienstmaagd-Donkersteeg}
0/
Maritgen Cornelisdr haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Maritgen Cornelisdr haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.029
35/4

0/
Maritgen Cornelisdr van der Aer zijn dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Maritgen Cornelisdr van der Aer zijn dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Donkersteeg.021
60/5
Marytgen Gillisdr {dienstmaagd}
0/
Maritgen Giellisdr haer kinder maechtkindermaecht
1581-09
Maritgen Giellisdr haer kinder maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.002-004
26/5

0/
Maritgen Henricsdr van Catwijck zijn dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Maritgen Henricxsdr van Catwijck zijn dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Plaatsteeg.000.10
39/4
Marytgen Henriksdr {dienstmaagd}
0/
Maritgen Henriksdr van Voorschoten dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Maritgen Henricxdr van Voorschoten dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.035
38/3
Marytgen Huigendr {dienstmaagd-Middelstegracht}
0/
Maritgen Huygen van Warmontdienstmaegt
1581-09
Maritgen Huygen van Warmont dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.022-026
8/4
Marytgen Jansdr {dienstmaagd}
0/
Maritgen Jans van Leyderdorp sijn dienstmeaghtdienstmeaght
1581-09
Maritgen Jansdr van Leyderdorp zijn dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelweg.015.1
156/5

0/
Maritgen Jeroens dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Maritgen Jeroens haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.077-078
14/7

0/
Maritgen Meessen van Alphen haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Maritgen Meessen van Alphen haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.006
3/7
Marytgen Pietersdr {dienstmaagd-Hogewoerd}
0/
Maritgen Pietersdr van Warmont dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Maritgen Pietersdr van Warmont dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.030-032
14/3
Marytgen Willemsdr {dienstmaagd}
0/
Maritgen Willems van Amsterdam zijn dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Maeritgen Willems van Amsterdam zijn dienstmacht
Volkstelling-1581 (bewoner)Doezastraat.000.18
100/7
Martijngen {dienstmaagd}
0/
Martyngen haer dienstmaegt uyt t lant te Luyckdienstmaegt
1581-09
Martyngen haer dienstmaegt uyt t lant te Luyck
Volkstelling-1581 (bewoner)Garenmarkt.000.13
149/7

0/
Mary Claesdr zijn dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Mary Claesdr zijn dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.081-083
174/10
Marie Pietersdr {dienstmaagd}
0/
Mary Pietersdr van Alphen dienstmaechden aldaer ten huysedienstmaechd
1581-09
Mary Pietersdr van Alphen dienstmaechden aldaer ten huyse
Volkstelling-1581 (bewoner)Lokhorststraat.015-029
1/09
Marie Jansdr {dienstmaagd}
0/
Marye Jansdr van Grevelingen dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Marye Jansdr van Grevelinghen dienstmaechden
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.096
98/4
Marytgen Arentsdr {dienstmaagd}
0/
Marytgen Aerntsdr van Woerden dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Marytgen Aerntsdr van Woerden dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Salomonsteeg.001
156/7
Marytgen Arentsdr {dienstmaagd-Kloksteeg}
0/
Marytgen Aerntsdr zijn dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Marytgen Aerntsdr zijn dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Duizenddraadsteeg.001-035
221/10
Marytgen Allertsdr {dienstmaagd}
0/
Marytgen Allertsdr (met hun drie dienstmaechden aldaer)dienstmaechd
1581-09
Marytgen Allertsdr (met hun drie dienstmaechden aldaer)
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.242
193/6
Marytgen Adriaensdr {dienstmaagd}
0/
Marytgen Ariensdr van Leymuyden haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Marytgen Ariensdr van Leymuyden haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.021.4
85/4
Marytgen Cornelisdr {dienstmaagd, Rijnsburg}
0/
Marytgen Cornelisdr van Reynsburg dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Marytgen Cornelisdr van Reynsburch dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)SintJacobsgracht.000.12
133/7
Marytgen {dienstmaagd-Gouda}
0/
Marytgen dienstmaegt van der Goudedienstmaegt
1581-09
Marytgen dienstmaegt van der Goude
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.244-246
194/5
Marytgen Dircksdr {dienstmaagd}
0/
Marytgen Dircsdr van Alphen haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Marytgen Dircsdr van Alphen haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.121
16/4
Marytgen Dircksdr van Heyen {dienstmaagd}
0/
Marytgen Dircxsdr heur dienstmaecht van Heyendienstmaecht
1581-09
Marytgen Dircxsdr heur dienstmaecht van Heyen
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.020.8
136/6
Marytgen Dircksdr {dienstmaagd-Steenschuur}
0/
Marytgen Dircxsdr van Haezerswoude dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Marytgen Dircxsdr van Haezerswoude dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/04
Marytgen Florisdr {dienstmaagd}
0/
Marytgen Florisdr heur dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Marytgen Florisdr heur dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)SintJacobsgracht.000.07
120/4
Marytgen {dienstmaagd-SintJacobsgracht}
0/
Marytgen haer diensgtmaegtdiensgtmaegt
1581-09
Marytgen haer diensgtmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.021.1
82/5
Marytgen Hendricksdr {dienstmaagd}
0/
Marytgen Hendricxdr dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Marytgen Hendricxdr dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.034
13/2
Marytgen Jansdr {dienstmaagd-Hooglandsekerkgracht}
0/
Marytgen Jans zijn dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Maritgen Jans zijn dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.031
38/09
Marytgen Jansdr {dienstmaagd-Breestraat}
0/
Marytgen Jansdr van Alphen haer dientmaegdendienstmaegt
1581-09
Marytgen Jansdr van Alphen haer dientmaegden
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.122-126
103/5
Marytgen Jansdr {dienstmaagd-Haarlemmerstraat}
0/
Marytgen Jansdr van Hoochmade (beyde haer dienstmaegt)dienstmaegt
1581-09
Marytgen Jansdr van Hoochmade (beyde haer dienstmaegt)
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.014-016
127/3
Marytgen Pietersdr {dienstmaagd-Pieterskerkgracht}
0/
Marytgen Pietersdr van Warmont dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Marytgen Pietersdr van Warmont dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.059
4/4
Marytgen Quirijnsdr {dienstmaagd}
0/
Marytgen Quyrynsdr van Leyden hun dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Marytgen Quyrynsdr van Leyden hun dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.081.2
12/3
Marytgen Stoffelsdr {dienstmaagd}
0/
Marytgen Stoffels van Loeven zijn dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Marytgen Stoffels van Loeven zijn dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.020.5
139/3

0/
Marytgen Woutersdr van Weesp (beyde dienstmaegt)dienstmaegt
1581-09
Marytgen Woutersdr van Weesp (beyde dienstmaegt)
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/08
Marytgen Cornelisdr {dienstmaagd}
0/
Marythen Cornelisdr van Alphen dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Marythen Cornelisdr van Alphen dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Caeciliastraat.022.4
116/07
Mayken {dienstmaagd-OudeVest}
0/
Mayken van Bruysel zijn dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Mayken van Bruysel zijn dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.041
31/6
Mayken {dienstmaagd-Breestraat}
0/
Mayken……uyt Vlaanderen haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Mayken…….uyt Vlaanderen haer dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.005
73/5
Mijnsgen Bartholomeusdr {dienstmaagd}
0/
Meynsgen Bartholomeusdr dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Meynsgen Bartholomeesdr dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.077-079
73/3
Mijntgen Adriaensdr {dienstmaagd}
0/
Meyntgen Ariaensdr van de Ouwetering dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Meyntgen Ariaensdr van de Ouwetering dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.031-033
195/3

0/
Neelgen Heynricqsdr van Alphen haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Neelgen Heynricqsdr van Alphen haer dienstmaegt
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Doezastraat.003.3
468/03

/
Neeltgen Adriaansdr dienstmaagddienstmaagd
1575-03-19
Neeltgen Adriaansdr dienstmaagd
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.152-156
15/4
Neeltgen Arentsdr {dienstmaagd-OudeRijn}
0/
Neeltgen Aerntsdr haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Neeltgen Aerntsdr haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Donkersteeg.013-017
62/3
Neeltgen Arentsdr {dienstmaagd-Donkersteeg}
0/
Neeltgen Aerntsdr haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Neeltgen Aerntsdr haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.055-056
7/4
Neeltgen Bouwensdr {dienstmaagd}
0/
Neeltgen Bouwensdr haer dienstmaecht van Mastrichtdienstmaecht
1581-09
Neeltgen Bouwensdr haer dienstmaecht van Mastricht
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.033.3
186/6
Neeltgen Claesdr {dienstmaagd}
0/
Neeltgen Claesdr dienstmaechdendienstmaecht
1581-09
Neeltgen Claesdr dienstmaechden
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaiserstraat.009
80/3
Neeltgen Dircksdr {dienstmaagd}
0/
Neeltgen Dircxsdr haer maechtdienstmaecht
1581-09
Neeltgen Dircxsdr haer maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.085-087.1
175/9
Neeltgen Gerritsdr De Caeg {dienstmaagd}
0/
Neeltgen Gerritsdr uuyt De Caeg dienstmaecht aldaerdienstmaecht
1581-09
Neeltgen Gerritsdr uuyt De Caeg dienstmaecht aldaer
Volkstelling-1581 (bewoner)LangeMare.075-077
87/4
Neeltgen Gerritsdr {dienstmaagd-LangeMare}
0/
Neeltgen Gerritsdr van Leyden zijn dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Nelletgen Gerritsdr van Leyden zijn dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Nonnensteeg.016-020
170/7
Neeltgen Gerritsdr {dienstmaagd-Nonnensteeg}
0/
Neeltgen Gerritsdr van Swol haer maechtdienstmaecht
1581-09
Neeltgen Gerritsdr van Swol haer maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.009
106/5
Neeltgen Jacobsdr {dienstmaagd}
0/
Neeltgen Jacopsdr her dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Neeltgen Jacopsdr heur dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Donkersteeg.006
71/7
Neeltgen Jansdr Boonenbroerdr {dienstmaagd}
0/
Neeltgen Jan Boonenbroerdr haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Neeltgen Jan Boonenbroerdr haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaiserstraat.013
82/5
Neeltgen Jansdr {dienstmaagd}
0/
Neeltgen Jansdr haer maechtdienstmaecht
1581-09
Neeltgen Jansdr haer maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.122-126
103/6
Neeltgen Meesdr {dienstmaagd}
0/
Neeltgen Meessdr (beyde haer dienstmaegt)dienstmaegt
1581-09
Neeltgen Meessdr (beyde haer dienstmaegt)
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.091
178/7
Neeltgen Noëlsdr {dienstmaagd}
0/
Neeltgen Noeelsdr van Hontschoten haer maechtdienstmaecht
1581-09
Neeltgen Noeelsdr van Hontschoten haer maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.089-090
5/10

0/
Neeltgen Pietersdr dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Neeltgen Pietersdr dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.038-040
23/5
Neeltgen Pietersdr {dienstmaagd}
0/
Neeltgen Pietersdr van der Veer heure dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Neeltgen Pietersdr van der Veer heure dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.114
100/8
Neeltgen {dienstmaagd-Haarlemmerstraat114}
0/
Neeltgen Pouwels van St Pancraes bij Amsterdam haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Neeltgen Pouwels van St Pancraes bij Amsterdam haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.034
21/8
Neeltgen {dienstmaagd}
0/
Neeltgen uit Vrieslant dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Neeltgen uit Vrieslant dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.199-201
108/4
Neeltgen {dienstmaagd-Haarlemmerstraat199-201}
0/
Neeltgen uyt laegelandt haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Neeltgen uyt laegelandt haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.069
179/11
Neeltgen Willemsdr {dienstmaagd-Rapenburg}
0/
Neeltgen Willemsdr dienstmaechdendienstmaechd
1581-09
Neeltgen Willemsdr dienstmaechden daer ten huyse
Volkstelling-1581 (bewoner)Duizenddraadsteeg.001-035
221/09
Neeltgen Willemsdr {dienstmaagd-OudeVest}
0/
Neeltgen Willemsdr van Hoomade(met hun drie dienstmaechden aldaer)dienstmaechd
1581-09
Neeltgen Willemsdr van Hoomade(met hun drie dienstmaechden aldaer)
Volkstelling-1581 (bewoner)Doelensteeg.005-011
314/8
Nelletgen Ghije {dienstmaagd}
0/
Nelleken Ghije de maecht aldaermaecht
1581-09
Nelleken Ghije de maecht aldaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.031
38/08
Nelletgen Adriaensdr {dienstmaagd}
0/
Nelletgen Adriaensdr van Alphen haer dientmaegdendienstmaegt
1581-09
Nelletgen Adriaensdr van Alphen haer dientmaegden
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.127-129
19/2
Niesgen Pietersdr Sick {dienstmaagd}
0/
Niesgen Pieter Sickendr dienstmaechtdienstmaeght
1581-09
Niesgen Pieter Sickendr dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Garenmarkt.000.07
146/12
Niesgen Pietersdr {dienstmaagd}
0/
Niesgen Pietersdr (beyde syn dienstmaechden)dienstmaechd
1581-09
Niesgen Pietersdr (beyde syn dienstmaechden)
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.058.2
95/3
Olivia {dienstmaagd}
0/
Oelijve haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Oelijve haer dienstmaechtgen
Volkstelling-1581 (bewoner)LangeMare.068
9/2
Petronella Pietersdr {dienstmaagd}
0/
Petronella Pietersdr van Brussel haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Petronella Pietersdr van Brussel haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.093
61/2
Pietergen Dankes {dienstmaagd}
0/
Pietergen Dankes uyt Vrieslant haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Pieterken Daukes uyt Vrieslant haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.080-082
43/5
Pietergen {dienstmaagd}
0/
Pietergen van Soetermeer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Pietergen van Soetermeer dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeVarkenmarkt.005
247/7
Pietergen Claesdr {vrouw van Rochus Claesz}
0/
Pietertgen Claesdr de maecht daer ten huysedienstmaecht
1581-09
Pietertgen Claesdr de maecht daer ten huyse
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.010
116/3

0/
Pietertgen Pietersdr dienstmaegt van Valkenburchdienstmaegt
1581-09
Pietertgen Pietersdr dienstmaegt van Valkenburch
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeVarkenmarkt.017
252/5

0/
Pietertgen Volckertsdr de maecht daer ten huysedienstmaecht
1581-09
Pietertgen Volckertsdr de maecht daer ten huyse
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.069
179/12
Rachel Jansdr {dienstmaagd}
0/
Rijckgen Jansdr dienstmaechdendienstmaechd
1581-09
Rijckgen Jansdr dienstmaechden daer ten huyse
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.002
112/6

0/
Rochius Fransdr (beyde dienstmaegden)dienstmaegd
1581-09
Rochius Fransdr (beyde dienstmaegden)
Volkstelling-1581 (bewoner)Caeciliastraat.002-010
182/13
Rusgen Anthonisdr {dienstmaagd}
0/
Rusgen Tonisdr van Leyden dienstmaecht ongehuwede persoondienstmaecht
1581-09
Rusgen Tonisdr van Leyden dienstmaecht ongehuwede persoon
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.042
210/3
Rusgen {dienstmaagd}
0/
Rusgen … van der Goude de maecht aldaerdienstmaecht
1581-09
Rusgen …. van der Goude de maecht aldaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Garenmarkt.000.19
152/5
Zoetgen Cornelisdr {dienstmaagd}
0/
Soete Cornelisdr haer dienstmaegt van Dordrechtdienstmaegt
1581-09
Soete Cornelisdr haer dienstmaegt van Dordrecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaiserstraat.015
83/07
Stephana {dienstmaagd}
0/
Steffenie dienstmaechendienstmaecht
1581-09
Steffenie dienstmaechen
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.065-067
180/11
Susanna Verselt {dienstmaagd}
0/
Susanna Verselt van Gendt dienstmaechdendienstmaecht
1581-09
Susanna Verselt van Gendt dienstmaechden
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.023.06
41/13
Tanneken Willemsdr {dienstmaagd}
0/
Tanneken Willemsdr heur dienstmaechtdienstmaagd
1581-09
Tanneken Willemsdr heur dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.052
47/7
Toontgen {dienstmaagd}
0/
Thoentgen … van Alcmaer haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Thoentgen … van Alcmaer haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/11
Toontgen Harmensdr {dienstmaagd}
0/
Thoontgen Harmansdr van Hattem dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Thoontgen Harmansdr van Hattem dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.023-025
245/7
Toontgen Pietersdr {dienstmaagd}
0/
Thoontgen Pietersdr de maechtdienstmaecht
1581-09
Thoontgen Pietersdr de maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)LangeMare.039
104/2
Toontgen Lambrechtsdr {dienstmaagd}
0/
Toentgen Lambrechtsdr van Deventer zijn dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Toentgen Lambrechtsdr van Deventer zijn dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.133-135
74/3
Trijntgen Cornelisdr {dienstmaagd-Haarlemmerstraat}
0/
Trijn Cornelisdr van Haerlem haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Trijn Cornelisdr van Haerlem haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.166-168
11/3
Trijntgen Cornelisdr {dienstmaagd-OudeRijn}
0/
Trijn Cornelisdr van Leyderdorp haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Trijn Cornelisdr van Leyderdorp haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Lokhorststraat.015-029
1/10
Trijntgen Gerritsdr {dienstmaagd-Lokhorststraat}
0/
Trijn Gerytsdr van Warmont dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Trijn Gerytsdr van Warmont dienstmaechden
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.128-130
25/9
Trijntgen Hendricksdr {dienstmaagd}
0/
Trijn Henricxdr haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Trijn Henricxdr haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.028
15/2
Trijntgen Jansdr {dienstmaagd-Hooglandsekerkgracht}
0/
Trijn Jans zijn dienstmaecht van Leyderdorpdienstmaecht
1581-09
Trijn Jans zijn dienstmaecht van Leyderdorp
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.044-046
28/4
Trijntgen Jansdr van Lammen {dienstmaagd}
0/
Trijn Jansdr van Lammen dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Trijn Jansdr van Lammen dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.055
83/2
Trijntgen {dienstmaagd-Hogewoerd}
0/
Trijn Pouwels haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Trijn Pouwels haer dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.060.2
90/3
Trijntgen Gerritsdr {dienstmaagd-Langebrug}
0/
Trijntgen Gerytsdr dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Weyntgen Gerytsdr van Lamuyden dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.003-005
172/3
Trijntgen {dienstmaagd-Uiterstegracht}
0/
Trijntgen haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Trijntgen haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.051
186/9
Trijntgen Jansdr {dienstmaagd-Uiterstegracht}
0/
Trijntgen Jansdr haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Trijntgen Jansdr haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.077-083
204/6
Trijntgen Jansdr {dienstmaagd}
0/
Trijntgen Jansdr haer dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Trijntgen Jansdr haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Gerecht.010-014
75/5
Trijntgen {dienstmaagd}
0/
Trijntgen van Haerlem heur dienstmaagtdienstmaagt
1581-09
Trijntgen van Haerlem heur dienstmaagt
Waarboek-67 E-1571 (koper)Hooigracht.047
438/08
Trijntgen Willemsdr {vrouw van Jan Obertsz}
/
Trijntgen Willemsdr dienstmaagddienstmaagd
1575-01-24
Trijntgen Willemsdr dienstmaagd
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Hooigracht.047
451/05
Trijntgen Willemsdr {vrouw van Jan Obertsz}
/
Trijntgen Willemsdr dienstmaagddienstmaagd
1575-02-02
Trijntgen Willemsdr dienstmaagd met Gerrit Jacobsz als haar voogd in deze zaak (met haar vader Willem Cornelisz rietdekker als borg)
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.036-038
128/5

0/
Trijntgen Woutersdr zijn dienstmaegtdienstmaegt
1581-09
Trijntgen Woutersdochter haer dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.016
9/3
Trijntgen Joppendr {dienstmaagd}
0/
Trintgen Joppensdr dienstmaegtdienstmaagd
1581-09
Trintgen Joppensdr dienstmaegt
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.252-254
196/5
Ermgaert Pietersdr {dienstmaagd}
0/
Urmgaert Pietersdr van Leyderdorp (haer dienstmaechden)dienstmaecht
1581-09
Urmgaert Pietersdr van Leyderdorp (haer dienstmaechden)
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.032-034
11/6
Wijntgen Adriaensdr {dienstmaagd}
0/
Weynken Ariensdr van Wassenaer sijn DienstmaegtDienstmaegt
1581-09
Weynken Ariensdr van Wassenaer zijn dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.109
9/7
Willemtgen Inghes
0/
Willemtgen Inghes haer maechtdienstmaecht
1581-09
Willemtgen Inghes haer maecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.175
67/4
Willemtgen Jansdr {dienstmaagd}
0/
Willemtgen Jansdr dienstmaechtdienstmaagd
1581-09
Willemtgen Jansdr van Utrecht dienstmaecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Donkersteeg.004
72/5
Isabel Florisdr {dienstmaagd}
0/
Ysabel Florisdr haer dienstmaechtdienstmaecht
1581-09
Ysabel Florisdr haer dienstmaecht