BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 27. Aantal = 274.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 C-1563 (koper)Middelstegracht.019
193/04
Adriaen Adriaensz van der Werff {de oude}
/
Adriaan Adriaansz zeemtouwerzeemtouwer
1564-07-12
Adriaan Adriaansz zeemtouwer en Aalbrecht Pietersz tingieter
Waarboek-67 D-1567 (koper)
434/53

/
Adriaan Cornelisz zeemtouwerzeemtouwer
1570-11-26
Adriaan Cornelisz zeemtouwer
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.253
349/06
Adriaen Jansz {zeemtouwer}
/
Adriaan Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1561-10-30
Adriaan Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Haarlemmerstraat.253
336/03
Adriaen Jansz {zeemtouwer}
/
Adriaan Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1565-05-08
Adriaan Jansz zeemtouwer
Vetus-1585 (overledene)Middelstegracht.019
35/1a
Adriaen Adriaensz van der Werff {de oude}
/10
Adriaen Adriaenss zeemtouwers weduenzeemtouwer
1585
Adriaen Adriaenss zeemtouwers weduen huys verhuyert es getaxeert op 10 gulden
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)VanDerWerffstraat.090
795/04
Adriaen Adriaensz van der Werff {de oude}
/
Adriaen Adriaensz zeemtouwerzeemtouwer
1557-12-30
kind van Adriaen Adriaensz zeemtouwer en wylen Hillegont Baerntsdr
TiendePenning-1561 (mede-eigenaar)VanDerWerffstraat.092-094
2369/1b
Adriaen Adriaensz van der Werff {de oude}
/40-0-0
Adriaen Adriaensz zeemtouwer
met Pieter Adriaensz zeemtouwer
zeemtouwer
1561-12
Adriaen Adriaensz zeemtouwer
TiendePenning-1561 (mede-eigenaar)VanDerWerffstraat.090
2369/11b
Adriaen Adriaensz van der Werff {de oude}
/40-0-0
Adriaen Adriaensz zeemtouwer
met Pieter Adriaensz zeemtouwer
zeemtouwer
1561-12
Adriaen Adriaensz zeemtouwer
Waarboek-67 B-1562 (borg)Koppenhinksteeg.000.24
138/04

/
Adriaen Adriaensz zeemtouwerzeemtouwer
1562-03-17
Adriaen Dircksz schuitvoerder (met Adriaen Adriaensz zeemtouwer als borg)
Waarboek-67 B-1562 (belending)VanDerWerffstraat.090
237/07
Adriaen Adriaensz van der Werff {de oude}
/
Adriaen Adriaensz zeemtouwerzeemtouwer
1562-12-29
Adriaen Adriaensz zeemtouwer
Waarboek-67 C-1563 (belending)VanDerWerffstraat.090
204/08
Adriaen Adriaensz van der Werff {de oude}
/
Adriaen Adriaensz zeemtouwerzeemtouwer
1564-07-28
Adriaen Adriaensz zeemtouwer
Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Botermarkt.005
120/21
Adriaen Adriaensz van der Werff {de oude}
/
Adriaen Adriaenz zeemtouwerzeemtouwer
1565-07-01
Adriaen Adriaensz zeemtouer
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.256
334/1
Adriaen Cornelisz {zeemtouwer}
/12
Adriaen Corneliss zeemtouwerszeemtouwer
1585
Adriaen Corneliss zeemtouwers huys, es getaxeert op 12 gulden
Grachtenboek-85 (eigenaar)Haarlemmerstraat.256
60/1
Adriaen Cornelisz {zeemtouwer}
/
Adriaen Cornelissoon seemtouwerseemtouwer
1588-01-20 na
Adriaen Cornelissoon seemtouwer
Poorterboeken-D-1532 (borg)
7021/98Vb

/
Adriaen Corneliszzeemtouwer
1585-12-06
Adriaen Cornelisz
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.256
483/04
Adriaen Cornelisz {zeemtouwer}
/
Adriaen Cornelisz zeemtouwerzeemtouwer
1580-02-19
Adriaen Cornelisz zeemtouwer
Waarboek-67 G-1578 (koper)Haarlemmerstraat.256
484/04
Adriaen Cornelisz {zeemtouwer}
/
Adriaen Cornelisz zeemtouwerzeemtouwer
1580-02-19
Adriaen Cornelisz zeemtouwer
Waarboek-67 J-1581 (borg)Haarlemmerstraat.262
72/05
Adriaen Cornelisz {zeemtouwer}
/
Adriaen Cornelisz zeemtouwerzeemtouwer
1581-09-06
Adriaen Cornelisz zeemtouwer
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.256
63/1
Adriaen Cornelisz {zeemtouwer}
/4
Adriaen Cornelisz zeemtouwerzeemtouwer
1581-12
Adriaen Cornelisz zeemtouwer
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.256
70/1
Adriaen Cornelisz {zeemtouwer}
/4
Adriaen Cornelisz zeemtouwerzeemtouwer
1583-07-14
Adriaen Cornelisz, zeemtouwer
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.208
236/01
Adriaen Cornelisz {zeemtouwer}
/
Adriaen Cornelisz zeemtouwer oomzeemtouwer
1581-09-16
Adriaen Cornelisz zeemtouwer oom, Balten Meltensz lindewever behuwde oom en Rombout Jansz zeemtouwer geburen zijn voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (overledene)Haarlemmerstraat.256
453/04
Adriaen Cornelisz {zeemtouwer}
/
Adriaen Cornelisz zeemtouwer zaligerzeemtouwer
1587-04-13
Adriaen Cornelisz zeemtouwer en Lijsbeth Bruijnendr beide zaliger
Waarboek-67 F-1576 (borg)Breestraat.137
76/06
Adriaen Dircksz {scheepmaker}
/
Adriaen Dircksz scheepmaker nu zeemtouwerscheepmaker nu zeemtouwer
1576-07-13
met Adriaen Dircksz scheepmaker nu zeemtouwer als borg
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.253
440/11
Adriaen Jansz {zeemtouwer}
/
Adriaen Janss zeemtouwerzeemtouwer
1575-01-27
Adriaen Janss zeemtouwer
Waarboek-67 D-1567 (belending)OudeVest.217
595/10
Aeltgen Cornelisdr {zeemtouwer}
/
Aeltgen Cornelis Vranckenz.sdr seemtouwsterseemtouwster
1571-08-31
Aeltgen Cornelis Vranckenz.sdr seemtouwster
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Paradijssteeg.002
53/1

/2-11-0
Andries Martegon zeemtouwers huys ende thuynzeemtouwer
1601
Andries Martegon zeemtouwers huys ende thuyn
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8388/140Vb

/3,2
Anthonis Gilliszzeemtouwer
1597-12-12
Anthonis Gillisz
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.124
2478/1
Anthonis Gillisz {zeemtouwer}
/4-0-0
Anthonis Gillisz zeemtouwerzeemtouwer
1561-12
Anthonis Gillisz zeemtouwer
Stratenboek-25 (eigenaar)Haarlemmerstraat.251
200/1
Anthonis Gillisz {fransijnmakersknecht}
/
Antonis Gielisz seemtouwerseemtouwer
1591-11-11
Antonis Gielisz seemtouwer
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.256
197/1
Adriaen Cornelisz {zeemtouwer}
4/
Arien Corneliszn zeemtouwerzeemtouwer
1581-09
Arien Corneliszn zeemtouwer
Waarboek-67 D-1567 (koper)Middelstegracht.109
629/04
Christoffel Jansz {witmaker}
/
Christoffel Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1571-11-06
Christoffel Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 E-1571 (koper)Raamlanden.002
406/04
Claes Jansz {zeemtouwer}
/
Claas Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1574-10-23
Claas Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 E-1571 (koper)Raamlanden.001
406/09
Claes Jansz {zeemtouwer}
/
Claas Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1574-10-23
Claas Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 E-1571 (koper)Raamlanden.001
406/13
Claes Jansz {zeemtouwer}
/
Claas Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1574-10-23
Claas Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 E-1571 (koper)Raamlanden.001
406/18
Claes Jansz {zeemtouwer}
/
Claas Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1574-10-23
Claas Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 E-1571 (koper)Raamlanden.001
406/22
Claes Jansz {zeemtouwer}
/
Claas Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1574-10-23
Claas Jansz zeemtouwer
Volkstelling-1581 (bewoner)Koenesteeg.000.09
172/4
Claes Corsz {zeemtouwer}
0/
Claes Corssen zeemtouwer met hier in de costzeemtouwer
1581-09
Claes Corssen zeemtouwer met hier in de cost
Waarboek-67 K-1582 (borg)Haarlemmerstraat.192
155/05
Claes Jansz {zeemtouwer}
/
Claes Iansz mede seemtouwerseemtouwer
1583-03-08
Claes Iansz mede seemtouwer
Waarboek-67 M-1584 (borg)Haarlemmerstraat.192
211/05
Claes Jansz de Winter
/
Claes Jansz de Winter zeemtouwerzeemtouwer
1585-05-25
Claes Jansz de Winter zeemtouwer als borge bij faulte van betaelinge ten tijde als vooren voor de helft der voors. somme van seven hondert gulden sonder vorder
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelstegracht.023
356/10
Cornelis Anthonisz {witmaker}
/
Cornelis Anthonisz zeemtouwerzeemtouwer
1581-04-06
Cornelis Anthonisz zeemtouwer
Waarboek-67 H-1580 (belending)Middelstegracht.023
357/10
Cornelis Anthonisz {witmaker}
/
Cornelis Anthonisz zeemtouwerzeemtouwer
1581-04-06
Cornelis Anthonisz zeemtouwer
Oud-belastingboek-1601 (mede-eigenaar)Hooigracht.082
6/1c
Cornelis Gijsbrechtsz {zeemtouwer}
/4-10-0
Cornelis Ghijbertsz zeemtouwerzeemtouwer
1601
Pieter Dircxz bierdrager
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.082
109/1
Cornelis Gijsbrechtsz {zeemtouwer}
5/
Cornelis Ghijsbertsz seemtouwerseemtouwer
1581-09
Cornelis Ghijsbertsz seemtouwer
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooigracht.082
107/1.3.2.3
Cornelis Gijsbrechtsz {zeemtouwer}
/
Cornelis Ghijsbrechtszzeemtouwer
1580-11-22
Cornelis Ghijsbrechtsz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hooigracht.082
160/07
Cornelis Gijsbrechtsz {zeemtouwer}
/
Cornelis Ghijsbrechtsz zeemtouwerzeemtouwer
1582-02-09
Cornelis Ghijsbrechtsz zeemtouwer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hooigracht.082
161/07
Cornelis Gijsbrechtsz {zeemtouwer}
/
Cornelis Ghijsbrechtsz zeemtouwerzeemtouwer
1582-02-09
Cornelis Ghijsbrechtsz zeemtouwer
Waarboek-67 K-1582 (koper)Hooigracht.082
251/06
Cornelis Gijsbrechtsz {zeemtouwer}
/
Cornelis Ghijsbrechtsz zeemtouwerzeemtouwer
1583-06-03
Cornelis Ghijsbrechtsz zeemtouwer
Bonboek-05A (mede-eigenaar)Hooigracht.082
262/001c
Cornelis Gijsbrechtsz {zeemtouwer}
/
Cornelis Gijsbertsz zeemtouwer
BB, 72?
zeemtouwer
1586 na
Cornelis Gijsbertsz zeemtouwer
GedwongenLening-1599 (bewoner)Hooigracht.082
57/1
Cornelis Gijsbrechtsz {zeemtouwer}
/10/30
Cornelis Gijsbertsz, zeemtouwer
gestelt op 10 gulden ende over de verdoubleringe 20 gulden comt tsamen
zeemtouwer
1599
Cornelis Gijsbertsz, zeemtouwer
Waarboek-67 F-1576 (borg)Breestraat.137
251/04
Cornelis Gijsbrechtsz {zeemtouwer}
/
Cornelis Gijsbrechtsz zeemtouwerzeemtouwer
1577-05-22
Dirck Pietersz Pot timmerman (met Cornelis Gijsbrechtsz zeemtouwer als borg)
Omslag-1583 (bewoner)Hooigracht.082
61/1
Cornelis Gijsbrechtsz {zeemtouwer}
/6
Cornelis Gysbertsz zeemtouwerzeemtouwer
1583-07-14
Cornelis Gysbertsz, zeemtouwer
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.082
66/1
Cornelis Gijsbrechtsz {zeemtouwer}
/6
Cornelis Gysbrechtsz zeemtouwerzeemtouwer
1581-12
Cornelis Gysbrechgtsz zeemtouwer
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8038/100b

/3,2
Cornelis Huybertszzeemtouwer
1594-03-21
Cornelis Huybertsz
Kaart-PV1092.3 (eigenaar)Havenkade.017-018
17/1

/
Cornelis Huybertsz zeemtouwerzeemtouwer
1604-07-24
Cornelis Huybertsz zeemtouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Havenkade.017-018
756/1

/
Cornelis Huybrechtsz seemtouwerseemtouwer
1604-04-04
Cornelis Huybrechtsz seemtouwer
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)VanDerWerffstraat.076
55/04a
Cornelis Lourisz {zeemtouwersknecht}
/
Cornelis Lourisz
ondertrouw; Uiterste Gracht
zeemtouwer
1577-05-18
Cornelis Lourisz
Waarboek-67 D-1567 (belending)VanDerWerffstraat.084
140/05
Cornelis Mattheusz {zeemtouwer}
/
Cornelis Matheeusz seemtouwerseemtouwer
1568-10-28
Cornelis Matheeusz seemtouwer
TiendePenning-1561 (eigenaar)VanDerWerffstraat.084
2372/1
Cornelis Mattheusz {zeemtouwer}
/6-0-0
Cornelis Matheuszzeemtouwer
1561-12
Cornelis Matheusz
Waarboek-67 D-1567 (belending)VanDerWerffstraat.092-094
371/10
Pieter Adriaensz van der Werff
/
de huysinge eertijdts toebehoordt hebbende Pieter Adriaenszoon, zeemtouwer nu de Co. Ma.t.zeemtouwer
1570-06-20
de huysinge eertijdts toebehoordt hebbende Pieter Adriaenszoon, zeemtouwer nu de Co. Ma.t.
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.010c
108/1
Dirck Jansz {zeemtouwer}
/0-0-0
Dirc Janss zeemtouwers achterhuyszeemtouwer
1601
Dirc Janss zeemtouwers achterhuys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.069.1
36/1
Dirck Jansz {zeemtouwer}
/3-10-0
Dirc Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1601
Dirc Jansz zeemtouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.071
35/1
Dirck Jansz {zeemtouwer}
/9-12-0
Dirc Jansz zeemtouwer De Conincx Duynzeemtouwer
1601
Dirc Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Nieuwsteeg.018.2a
293/03
Dirck Hendricksz Louf {zeemtouwersknecht}
/
Dirck Hendricksz zeemtouwerzeemtouwer
1579-06-13
Dirck Hendricksz, zeemtouwer
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Nieuwsteeg.018.3
329/03
Dirck Hendricksz Louf {zeemtouwersknecht}
/
Dirck Hendricksz zeemtouwerzeemtouwer
1579-07-14
Dirck Hendricksz zeemtouwer
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Nieuwsteeg.018.2b
112/03
Dirck Hendricksz Louf {zeemtouwersknecht}
/
Dirck Henricxz, zeemtouwerzeemtouwer
1576-10-29
Dirck Henricxz, zeemtouwer
Waarboek-67 J-1581 (koper)Haarlemmerstraat.212
7/04
Dirck Hendricksz Louf {zeemtouwersknecht}
/
Dirck Heyndricxz zeemtouwerzeemtouwer
1581-07-15
Dirck Heyndricxz zeemtouwer
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.212
33/04
Dirck Hendricksz Louf {zeemtouwersknecht}
/
Dirck Heyndricxz zeemtouwerzeemtouwer
1581-07-31
Dirck Heyndricxz zeemtouwer
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)GeenPerceel.000
58/03
Dirck Hendricksz Louf {zeemtouwersknecht}
/
Dirck Heyndricxz zeemtouwerzeemtouwer
1581-09-26
Dirck Heyndricxz zeemtouwer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.212
268/06
Dirck Hendricksz Louf {zeemtouwersknecht}
/
Dirck Heyndricxz zeemtouwerzeemtouwer
1582-04-30
Streckende voor uyt Marendorp tot achter aen de voors. Dirck Heyndricxz schuyr
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.212
269/06
Dirck Hendricksz Louf {zeemtouwersknecht}
/
Dirck Heyndricxz zeemtouwerzeemtouwer
1582-04-30
Streckende voor uyt Marendorp tot after aen de voors. Dirck Heyndricxz
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Nieuwsteeg.018.3
313/03
Dirck Hendricksz Louf {zeemtouwersknecht}
/
Dirck Heynricxzzeemtouwer
1579-07-03
Dirck Heynricxz zeemtouwer
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Stadsvrijdom.006
411/07
Dirck Hendricksz Louf {zeemtouwersknecht}
/
Dirck Heynryckszoon Louff zeemtouwerzeemtouwer
1579-11-17
Dirck Heynryckszoon Louff zeemtouwer als man ende voocht van Yeffgen Dircxsdr
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.069-071
1250/1
Dirck Jansz {zeemtouwer}
/
Dirck Janssoon seemwerckerseemwercker
1588
Dirck Janssoon seemwercker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.071
36/2
Dirck Jansz {zeemtouwer}
1/12-0-0/1-10-0
Dirck Jansz seemtouwersseemtouwer
1606-08
Dirck Jansz seemtouwers huis eygen ende in huir gebruickt wert bij Hans Pouck, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.069.2
37/1
Dirck Jansz {zeemtouwer}
3/is mit t voorhuis getacxeerd/4-10-0
Dirck Jansz seemtouwersseemtouwer
1606-08
deselve zijn huis eygen ende zelfs bewoont, opte dochters aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.069.1
38/1
Dirck Jansz {zeemtouwer}
2/Ut supra/3-0-0
Dirck Jansz seemtouwersseemtouwer
1606-08
deselve zijn huis eygen ende zelfs bewoont, heeft opte dochter aengeven
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.218
2331/1
Dirck Jansz Roeten {zeemtouwer}
3/20-0-0
Dirck Jansz zeemtouwer (1 van 3)
3 huizen
zeemtouwer
1561-12
Dirck Jansz zeemtouwer 3 huizen
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.220
2331/21
Dirck Jansz Roeten {zeemtouwer}
3/20-0-0
Dirck Jansz zeemtouwer (2 van 3)
3 huizen
zeemtouwer
1561-12
Dirck Jansz zeemtouwer 3 huizen
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.222
2331/31
Dirck Jansz Roeten {zeemtouwer}
3/20-0-0
Dirck Jansz zeemtouwer (3 van 3)
3 huizen
zeemtouwer
1561-12
Dirck Jansz zeemtouwer 3 huizen
GedwongenLening-1599 (bewoner)Breestraat.069-071
19/1
Dirck Jansz {zeemtouwer}
/20/40
Dirck Jansz zeemtouwer in De Conincxduynzeemtouwer
1599
Dirck Jansz zeemtouwer in De Conincxduyn
Oud-belastingboek-H-1617 (eigenaar)Breestraat.069.2
593/1
Dirck Jansz {zeemtouwer}
/
Dirck Jansz zeemtouweren inde poortzeemtouwer
1617 na
Dirck Jansz zeemtouweren inde poort
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.210
7/05
Evert Cornelisz {zeemtouwer, vellenkoper}
/
Eduert Corneliszoon zeemtouwerzeemtouwer
1581-07-15
Eduert Corneliszoon zeemtouwer
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.253
336/05
Adriaen Adriaensz van der Werff {de oude}
/
en Adriaan Adriaansz zeemtouwerszeemtouwers
1565-05-08
en Adriaan Adriaansz zeemtouwers
Waarboek-67 D-1567 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.121
356/04
Engel Matthijsz {zeemtouwer}
/
Engel Mathijsz zeemtouwer, wijlen koekenbakkerzeemtouwer, wijlen koekenbakker
1570-05-11
Engel Mathijsz zeemtouwer (wijlen koekenbakker!) gehuwd met Willemtgen Jansdr eertijds gehuwd met Wolfert Jansz koekenbakker (met Mathijs Dircksz zijn vader wonende op de boederij 'De Haverzak' in het ambacht van Oegstgeest als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.121
559/16
Engel Matthijsz {zeemtouwer}
/
Engelbrecht Mathijss seemtouwerzeemtouwer
1571-06-26
Engelbrecht Mathijss seemtouwer
Waarboek-67 L-1584 (overledene)KortRapenburg.013
79/06a
Ewout Jansz {zeemtouwer}
/
Euwout Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1584-02-18
Euwout Jansz zeemtouwer
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6588/77Vb

/
Evert Corneliszzeemtouwer
1578-07-21
Evert Cornelisz
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Levendaal.048
407/03
Evert Cornelisz {zeemtouwer, vellenkoper}
/
Evert Cornelisz zeemtouwerzeemtouwer
1574-10-24
Evert Cornelisz zeemtouwer
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Levendaal.048
411/03
Evert Cornelisz {zeemtouwer, vellenkoper}
/
Evert Cornelisz zeemtouwerzeemtouwer
1574-10-26
Evert Cornelisz zeemtouwer (met Jan Huygensz houtkoper als borg)
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Kaardesteeg.009
39/05
Evert Cornelisz {zeemtouwer, vellenkoper}
/
Evert Cornelisz zeemtouwerzeemtouwer
1576-05-12
Neeltgen Cornelisdr weduwe van Thonis Claesz snijder (bijgestaan door Evert Cornelisz zeemtouwer)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Haarlemmerstraat.210
497/05
Evert Cornelisz {zeemtouwer, vellenkoper}
/
Evert Cornelisz zeemtouwerzeemtouwer
1578-03-21
Evert Cornelisz zeemtouwer
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.210
498/04
Evert Cornelisz {zeemtouwer, vellenkoper}
/
Evert Cornelisz zeemtouwerzeemtouwer
1578-03-21
Evert Cornelisz zeemtouwer (met als borg Cornelis Dirck Mourijnsz schoenmaker)
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.210
33/05
Evert Cornelisz {zeemtouwer, vellenkoper}
/
Evert Cornelisz zeemtouwerzeemtouwer
1581-07-31
Evert Cornelisz zeemtouwer
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Haarlemmerstraat.210
269/03
Evert Cornelisz {zeemtouwer, vellenkoper}
/
Evert Cornelisz zeemtouwerzeemtouwer
1582-04-30
Evert Cornelisz zeemtouwer
Waarboek-67 D-1567 (koper)Uiterstegracht.077-083
232/05
Ewout Jansz {zeemtouwer}
/
Ewout Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1569-08-27
Ewout Jansz zeemtouwer
GedwongenLening-1599 (bewoner)Haarlemmerstraat.180-182
35/1
Gerrit Anthonisz {zeemtouwer}
/15/30
Gerijt Anthonisz, zeemtouwerzeemtouwer
1599
Gerijt Anthonisz, zeemtouwer
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.183
179/08
Gerrit Anthonisz {zeemtouwer}
/
Gerit Anthonisz zeemtouwerzeemtouwer
1584-07-04
Gerit Anthonisz zeemtouwer
Stratenboek-26 (eigenaar)Haarlemmerstraat.180-182
390/1
Gerrit Anthonisz {zeemtouwer}
/
Gerit Antonisz seemtouwerseemtouwer
1591
Gerit Antonisz seemtouwer
Grachtenboek-62 (eigenaar)OudeVest.079-083
10/1
Gerrit Cornelisz {zeemtouwer}
/
Gerit Cornelissoon seemtouwerseemtouwer
1586-06-27
Gerit Cornelissoon seemtouwer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.183
157/2
Gerrit Anthonisz {zeemtouwer}
2/5-0-0/3-0-0
Gerrit Anthonisz zeemtouwerzeemtouwer
1606-08
Gerrit Anthonisz., zeemtouwer, bwoont bij Joris Bril opt aengeven van dezelve
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeVest.079-083
39/1
Gerrit Cornelisz {zeemtouwer}
3/
Gerrit Corneliszn zeemtouwerzeemtouwer
1581-09
Gerrit Corneliszn zeemtouwer
Waarboek-67 C-1563 (koper)Middelstegracht.111
285/05
Gerrit Jansz {zeemtouwer}
/
Gerrit Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1565-02-08
Gerrit Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 C-1563 (koper)Middelstegracht.111
288/04
Gerrit Jansz {zeemtouwer}
/
Gerrit Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1565-02-08
Gerrit Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 C-1563 (koper)Uiterstegracht.132.2
527/06
Gerrit Jansz {zeemtouwer}
/
Gerrit Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1566-05
Gerrit Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelstegracht.111
196/05
Gerrit Jansz {zeemtouwer}
/
Gerrit Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1577-03-16
Gerrit Jansz zeemtouwer
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Haarlemmerstraat.183
60/08a
Gerrit Anthonisz {zeemtouwer}
/
Gerrit Thonisz
ondertrouw
zeemtouwer
1577-10-05
Gerrit Thonisz
Waarboek-67 G-1578 (borg)Vrouwensteeg.016
145/04

/
Gerrit Thonisz zeemtouwerzeemtouwer
1579-02-04
Gerrit Thonisz zeemtouwer
Waarboek-67 K-1582 (begunstigde)Haarlemmerstraat.183
136/15
Gerrit Anthonisz {zeemtouwer}
/
Gerrit Thonisz zeemtouwerzeemtouwer
1583-02-28
Gerrit Thonisz zeemtouwer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.180-182
92/1
Gerrit Anthonisz {zeemtouwer}
5/10-16-0/7-10-0
Gerryt Anthonisz zeemtouwerzeemtouwer
1606-08
Gerryt Anthonisz., zeemtouwer, eygen[aer] ende bruycker
Waarboek-67 L-1584 (belending)Haarlemmerstraat.183
33/06
Gerrit Anthonisz {zeemtouwer}
/
Geryt Anthonisz zeemtouwerzeemtouwer
1584-02-09
Geryt Anthonisz zeemtouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.180-182
92/1
Gerrit Anthonisz {zeemtouwer}
/8-13-0
Geryt Anthonisz zeemtouwerzeemtouwer
1601
Geryt Anthonisz, zeemtouwer
Waarboek-67 J-1581 (belending)Mirakelsteeg.003-013
287/07
Gerrit Cornelisz {zeemtouwer}
/
Geryt Cornelisz zeemtouwerzeemtouwer
1582-05-08
Geryt Cornelisz zeemtouwer
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Kaiserstraat.016
65/1a

/0-0-0
Geryt Corneliszoon seemtouwers weduezeemtouwer
1601
Annetgen Geryt Corneliszoon seemtouwers wedue
Waarboek-67 M-1584 (borg)Koppenhinksteeg.000.12
177/08
Gerrit Anthonisz {zeemtouwer}
/
Geryt Thonisz zeemtouwerzeemtouwer
1585-05-10
Geryt Thonisz zeemtouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.183
168/1
Gerrit Anthonisz {zeemtouwer}
/4-0-0
Geryt Thonisz zeemtouwerzeemtouwer
1601
Geryt Thonisz zeemtouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Lombardsteeg.003-005
87/1

/0-0-0
Geryt Thonisz zeemtouwerzeemtouwer
1601
Geryt Thonisz, zeemtouwer
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6337/60a

/
Gherit Jansz
Mechelen (B.)
zeemtouwer
1564-05-27
Gherit Jansz
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.183
137/16
Gerrit Anthonisz {zeemtouwer}
/
Gherrit Anthonisz zeemtouwerzeemtouwer
1583-02-28
Gherrit Anthonisz zeemtouwer
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.183
137/1
Gerrit Anthonisz {zeemtouwer}
/10
Gherrit Thoniss zeemtouwerzeemtouwer
1585
Gherrit Thoniss zeemtouwers huys, verhuyert, es getaxeert op 10 gulden
Waarboek-67 J-1581 (koper)Stadsvrijdom.003
148/06
Harmen Evertsz {zeemtouwer}
/
Harman Evertsz zeemtouwerzeemtouwer
1582-02-02
Harman Evertsz zeemtouwer
Waarboek-67 F-1576 (belending)LangeMare.075-077
447/07
Harmen Evertsz {zeemtouwer}
/
Harmen Evertsz zeemtouwerzeemtouwer
1578-02-10
Harmen Evertsz zeemtouwer
Volkstelling-1581 (bewoner)LangeMare.075-077
87/1
Harmen Evertsz {zeemtouwer}
4/
Harmen Evertsz zeemtouwerzeemtouwer
1581-09
Harmen Evertsz zeemtouwer van Leyden
Waarboek-67 F-1576 (belending)LangeMare.075-077
96/08
Harmen Evertsz {zeemtouwer}
/
Hermen Evertss zeemtouwerzeemtouwer
1576-08-20
Hermen Evertss zeemtouwer
GedwongenLening-1599 (bewoner)Hooigracht.071
38/1
Huig Willemsz {zeemtouwer}
/20/30
Huijch Willemsz, zeemtouwer
eesrt gestelt op 20 gulden, mer es op gedaenen eedt vermindert op 15 gulden hier
zeemtouwer
1599
Huijch Willemsz, zeemtouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.071
161/1
Huig Willemsz {zeemtouwer}
/2-0-0
Huych Willemsz zeemtouwerzeemtouwer
1601
Huych Willemsz zeemtouwer
Bonboek-05A (eigenaar)Hooigracht.084
263/001
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/
Jan Adriaenss seemtouwer
Vet, 224v
seemtouwer
1586 na
Jan Adriaenss seemtouwer
Vetus-1585 (eigenaar)Middelweg.040.1
65/1
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/8
Jan Adriaenss zeemtouwerzeemtouwer
1585
Jan Adriaenss zeemtouwers huys verhuyert es getacxeert op 8 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.084
109/1
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/-
Jan Adriaenss zeemtouwers werchuyszeemtouwer
1585
Jan Adriaenss zeemtouwers werchuys es getacxeert met 't voorhuys daeromme hier niet
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooigracht.084
6/3.2.3.5
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/
Jan Adriaensz seemtouwerseemtouwer
1578-09-29
Jan Adriaensz seemtouwer
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooigracht.084
106/1.2.4.5
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/
Jan Adriaensz seemtouwerseemtouwer
1580-11-22
Jan Adriaensz seemtouwer
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.084
65/1
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/12
Jan Adriaensz seemtouwerseemtouwer
1581-12
Jan Adriaensz seemtouwer
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooigracht.084
750/1
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/
Jan Adriaensz seemtouwerseemtouwer
1592~1597
Jan Adriaensz seemtouwer
GedwongenLening-1599 (bewoner)Middelweg.040.1
6/1
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/30/60
Jan Adriaensz seemtouwerseemtouwer
1599
Jan Adriaensz, seemtouwer
Aflezingsboek-D (vermelding)Hooigracht.084
195/3.2.3.5
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/
Jan Adriaensz seemtouwer opte Hoygraftseemtouwer
1578-04-25
Jan Adriaensz seemtouwer opte Hoygraft
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooigracht.084
43/3.2.3.5
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/
Jan Adriaensz seemtouwer opte Hoygraftseemtouwer
1579-05-25
Jan Adriaensz seemtouwer opte Hoygraft
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.084
108/1
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
6/
Jan Adriaensz seemtouwer schutterseemtouwer
1581-09
Jan Adriaensz seemtouwer schutter
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Langebrug.058.1
322/03
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/
Jan Adriaensz zeemtouwerzeemtouwer
1577-00-03
Jan Adriaensz zeemtouwer
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Langebrug.058.1
494/03
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/
Jan Adriaensz zeemtouwerzeemtouwer
1578-03-17
Jan Adriaensz zeemtouwer (poorter)
Waarboek-67 H-1580 (koper)Middelweg.026.2
341/05
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/
Jan Adriaensz zeemtouwerzeemtouwer
1581-03-21
Jan Adriaensz zeemtouwer
Omslag-1583 (bewoner)Hooigracht.084
60/1
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/12
Jan Adriaensz zeemtouwerzeemtouwer
1583-07-14
Jan Adriaensz, zeemtouwer
Waarboek-67 L-1584 (belending)Hooigracht.084
103/08
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/
Jan Adriaensz zeemtouwerzeemtouwer
1584-05-03
Jan Adriaensz zeemtouwer
Waarboek-67 L-1584 (belending)Hooigracht.084
104/07
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/
Jan Adriaensz zeemtouwerzeemtouwer
1584-05-03
Jan Adriaensz zeemtouwer
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.084
7/1
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/18
Jan Adriaensz zeemtouwerzeemtouwer
1585
Jan Adriaenss zeemtouwers huys es getacxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Middelweg.026.2
77/1
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/7
Jan Adriaensz zeemtouwerzeemtouwer
1585
Jan Adriaensz zeemtouwers huys verhuyert es getacxeert op 7 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelweg.040.1
67/1
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/2-11-0
Jan Adriaensz zeemtouwerzeemtouwer
1601
Jan Adriaensz zeemtouwer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Middelweg.040.1
73/2
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
1/3-4-0/1-10-0
Jan Adriaensz zeemtouwerzeemtouwer
1606-08
Jan Adriaensz., zeemtouwer, bewoont bij Bartermy Cornelis opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooigracht.059
170/2
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
5/6-17-0/7-10-0
Jan Adriaensz zeemtouwerzeemtouwer
1606-08
Jan Adriaensz., zeemtouwer, bewoont bij Pyeter Looten opt aengeven van dezelve
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.084
117/1
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/0-0-0
Jan Adriaensz zeemtouwers werchuyszeemtouwer
1601
Jan Adriaensz zeemtouwers werchuys
Waarboek-67 M-1584 (belending)Middelweg.040.1
31/14
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/
Jan Aerntsz zeemtouwerzeemtouwer
1584-12-07
Jan Aerntsz zeemtouwer
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Hooigracht.082
251/03
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/
Jan Ariensz seemtouwerseemtouwer
1583-06-03
Jan Ariensz seemtouwer als getrout hebbende Haesgen Franckendr van Dorp weduwe wijlen Willem Pietersz Poth in zijn leven zeemtouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.059
155/1
Jan Adriaensz {zeemtouwer}
/5-3-0
Jan Ariensz seemtouwerseemtouwer
1601
Jan Ariensz seemtouwer
Volkstelling-1581 (bewoner)VanDerWerffstraat.078
214/1
Jan Vincentenz {zeemtouwer}
3/
Jan Centenszn zeemtouwerzeemtouwer
1581-09
Jan Centenszn zeemtouwer
Grachtenboek-35 (overledene)Breestraat.069-071
1250/1a
Jan Cornelisz Speelman
/
Jan Cornelis Speelmans weduweseemwercker
1583~1588
Jan Cornelis Speelmans weduwe
Waarboek-67 K-1582 (borg)Raamlanden.002
205/10
Jan Cornelisz van der Booch
/
Jan Cornelisz Booch zeemtouwerzeemtouwer
1583-04-30
Jan Cornelisz Booch zeemtouwer, inwoonende poorter
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.095
97/1
Jan Cornelisz van der Booch
7/
Jan Cornelisz van Booch zeemtouwerzeemtouwer
1581-09
Jan Cornelisz van Booch zeemtouwer
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Middelstegracht.036
174/04
Jan Dircksz {zeemtouwer}
/
Jan Dircksz zeemtouwerzeemtouwer
1572-12-29
Jan Dircksz zeemtouwer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Plaatsteeg.000.12
118/1

1/2-0-0/1-5-0
Jan Jacob zeemtouwerzeemtouwer
1606-08
Jan Jacob zeemtouwers huys eygen ende zelve bewoont, op zijn broeders aengeven
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Plaatsteeg.000.12
118/1

/1-12-0
Jan Jacobsz seemtouwerseemtouwer
1601
Jan Jacobsz seemtouwer
Weesboek-1546 (overledene)Breestraat.016-018
21/01a

/
Jan Jansz seemtouwer (vader)seemtouwer
1582
Machiel Jansz out wesende anno 82 19 jaer daer vader af was Jan Jansz seemtouwer de moeder Lysbet Cornelis de vader gestorven binnen Haerlem ende de moeder binnen Leyden
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.054
1728/1
Jan Mattheusz {fransijnmaker}
/9-0-0
Jan Matheusz zeemtouwerzeemtouwer
1561-12
Jan Matheusz zeemtouwer
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8480/150Va

/3,2
Jan van der Weege
Gent (B.) beide getuigen stelden zich borg
zeemtouwer
1599-06-07
Jan van der Weege
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.137-139
305/13
Jan Willemsz Orlers
/
Jan Willemss zeemtouwerzeemtouwer
1569-11-26
Jan Willemss zeemtouwer
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8388/140Vc

/3,2
Jan Willemszzeemtouwer
1597-12-12
Jan Willemsz
Voogdenboek-A (ouder)Breestraat.084
146/03
Jan Willemsz Orlers
/
Jan Willemsz Orlaers zeemtouwer uitlandigzeemtouwer
1578-06-25
Jan Willemsz Orlaers zeemtouwer uitlandig gewonnen bij Barbara, de voorsz Cornelis Meeusz dochter zaliger, zijn voor huisvrouw
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.164
29/1

4/3-4-0/6-0-0
Jan Willemsz seemtouwerseemtouwer
1606-08
Jan Willemsz., seemtouwer, eygen[aer] ende bruycker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Hooigracht.082
292/04
Jan Willemsz {zeemtouwer}
/
Jan Willemsz zeemtouwerzeemtouwer
1563-03-03
Jan Willemsz zeemtouwer
Waarboek-67 C-1563 (koper)Bouwelouwensteeg.041-043
216/05
Jan Willemsz {zeemtouwer}
/
Jan Willemsz zeemtouwerzeemtouwer
1564-08-25
Jan Willemsz zeemtouwer
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
449/03
Jan Willemsz {zeemtouwer}
/
Jan Willemsz zeemtouwerzeemtouwer
1565-12
Jan Willemsz zeemtouwer
Waarboek-67 D-1567 (koper)Middelstegracht.145
62/05
Jan Willemsz {zeemtouwer}
/
Jan Willemsz zeemtouwerzeemtouwer
1568-02-11
Jan Willemsz zeemtouwer
Waarboek-67 D-1567 (koper)
200/53
Jan Willemsz Orlers
/
Jan Willemsz zeemtouwerzeemtouwer
1569-05-02
Jan Willemsz zeemtouwer
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.226-228
363/04
Jan Willemsz Orlers
/
Jan Willemsz zeemtouwerzeemtouwer
1570-05-20
Jan Willemsz zeemtouwer (met zijn schoonvader Cornelis Meesz van Hout als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.226-228
364/04
Jan Willemsz Orlers
/
Jan Willemsz zeemtouwerzeemtouwer
1570-06-01
Jan Willemsz zeemtouwer
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Middelstegracht.137-139
365/03
Jan Willemsz Orlers
/
Jan Willemsz zeemtouwerzeemtouwer
1570-06-03
Jan Willemsz zeemtouwer
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.226-228
180/04
Jan Willemsz Orlers
/
Jan Willemsz zeemtouwerzeemtouwer
1572-12-24
Jan Willemsz zeemtouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.164
28/1

/2-11-0
Jan Willemsz zeemtouwerzeemtouwer
1601
Jan Willemsz, zeemtouwer
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.132.4
102/4
Lieven Cornelisz {zeemtouwer}
0/
Lieven Cornelisz uyt Vlaenderenzeemtouwer
1581-09
Lieven Cornelisz seemptouwer uyt Vlaenderen
Voogdenboek-A (overledene)Haarlemmerstraat.208
236/04
Mattheus Cornelisz {zeemtouwer}
/
Matheeus Cornelisz zeemtouwerzeemtouwer
1581-09-16
Matheeus Cornelisz zeemtouwer gewonnen bij Maritgen Danielsdr
Waarboek-67 F-1576 (koper)Haarlemmerstraat.208
143/07
Mattheus Cornelisz {zeemtouwer}
/
Matheus Cornelisz zeemtouwerzeemtouwer
1577-01-08
Matheus Cornelisz zeemtouwer
Waarboek-67 F-1576 (borg)Haarlemmerstraat.210
497/04

/
Matheus Cornelisz zeemtouwerzeemtouwer
1578-03-21
Rombout Jansz zeemtouwer (met als borg Matheus Cornelisz zeemtouwer)
Waarboek-67 D-1567 (borg)Middelstegracht.145
62/04

/
Mees Simonsz zeemtouwerzeemtouwer
1568-02-11
Cornelis Fransz witmaker (met Mees Simonsz zeemtouwer als borg)
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.031
239/1
Meynaert Huigenz {zeemtouwer}
4/
Meynert Huygensz zeemtouwerzeemtouwer
1581-09
Meynert Huygensz zeemtouwer
Volkstelling-1581 (bewoner)VanDerWerffstraat.092-094
209/1
Pieter Adriaensz van der Werff
7/
Pieter Adriaens van der Werff zeemtouwer vroetschapzeemtouwer
1581-09
Pieter Adriaens van der Werff zeemtouwer vroetschap
Poorterboeken-D-1532 (borg)VanDerWerffstraat.092-094
6286/54Vb
Pieter Adriaensz van der Werff
/
Pieter Adriaensz
Van der Werf
zeemtouwer
1562-03-19
Pieter Adriaensz
Crim-Vonnisboek-01 (beschuldigde)VanDerWerffstraat.092-094
269/03
Pieter Adriaensz van der Werff
/
Pieter Adriaensz van der Werff zeemtouwerzeemtouwer
1567-10-29
Pieter Adriaensz van der Werff zeemtouwer
Rijckhuisen (vermelding)VanDerWerffstraat.092-094
83/3
Pieter Adriaensz van der Werff
/
Pieter Adriaensz van der Werff zeemtouwerzeemtouwer
1573-05-01
Pieter Adriaensz van der Werff zeemtouwer loco Jan ?Adriensz de Wilde; tr 1e Iede van Tol Hendricksdr 2e Eva Lourisdr 3e Maria Duyst van Voorhout Fransd
Grote-Bewijzen-B (borg)VanDerWerffstraat.090
795/08
Pieter Adriaensz van der Werff
/
Pieter Adriaensz zeemtouwerzeemtouwer
1557-12-30
Pieter Adriaensz zeemtouwer
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)VanDerWerffstraat.092-094
797/06
Pieter Adriaensz van der Werff
/
Pieter Adriaensz zeemtouwerzeemtouwer
1558-03-02
kinderen van Pieter Adriaensz zeemtouwer en wijlen Yefgen Lourisdr
TiendePenning-1561 (eigenaar)VanDerWerffstraat.092-094
2369/1
Pieter Adriaensz van der Werff
2/40-0-0
Pieter Adriaensz zeemtouwer
met Adriaen Adriaensz zeemtouwer
zeemtouwer
1561-12
Pieter Adriaensz zeemtouwer
TiendePenning-1561 (eigenaar)VanDerWerffstraat.090
2369/11
Pieter Adriaensz van der Werff
2/40-0-0
Pieter Adriaensz zeemtouwer
met Adriaen Adriaensz zeemtouwer
zeemtouwer
1561-12
Pieter Adriaensz zeemtouwer
Waarboek-67 C-1563 (belending)VanDerWerffstraat.098.3
338/06
Pieter Adriaensz van der Werff
/
Pieter Adriaensz zeemtouwerzeemtouwer
1565-05-10
Pieter Adriaensz zeemtouwer
Omslag-1573 (bewoner)VanDerWerffstraat.092-094
48/1
Pieter Adriaensz van der Werff
/0-35
Pieter Adriaensz zeemtouwer burghemeesterzeemtouwer
1573-12-19
Pieter Adriaensz zeemtouwer burghemeester
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.077-078
843/11
Pieter Adriaensz van der Werff
/
Pieter Adriaenszn zeemtouwerzeemtouwer
1564-06-27
Pieter Adriaenszn zeemtouwer
Waarboek-67 E-1571 (belending)VanDerWerffstraat.092-094
103/07
Pieter Adriaensz van der Werff
/
Pieter Adriaenszoon zeemtouwer fugitivezeemtouwer
1572-05-20
Pieter Adriaenszoon zeemtouwer fugitive
TiendePenning-1557 (eigenaar)VanDerWerffstraat.092-094
189/1
Pieter Adriaensz van der Werff
/17/1-14
Pieter Arientsz seemtouwerseemtouwer
1558-06-08
Pieter Arientsz seemtouwer
TiendePenning-1557 (eigenaar)VanDerWerffstraat.090
189/11
Pieter Adriaensz van der Werff
/17/1-14
Pieter Arientsz seemtouwerseemtouwer
1558-06-08
Pieter Arientsz seemtouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Sterrenwachtlaan.000.09
115/1

/1-6-0
Pieter Dircxz seemtouwerseemtouwer
1601
Pieter Dircxz seemtouwer
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.253
336/04
Pieter Adriaensz van der Werff
/
Pieter en Adriaan Adriaansz zeemtouwerszeemtouwers
1565-05-08
Pieter en Adriaan Adriaansz zeemtouwers
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)KortRapenburg.018
207/03

/
Pieter Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1569-05-16
Pieter Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.138
389/03
Pieter Jansz {zeemtouwer}
/
Pieter Jansz zeemtouwer out 24 jaerenzeemtouwer
1582-07
Pieter Jansz zeemtouwer out 24 jaeren naergelaten zoone van Pieter Jansz backer van Leyderdorp alhier tot Leyden overleden gewonnen bij Alijd Lambertsdr jegenwoordich huysvrouwe van Jacob Gerytsz deser stadt bode mitte roede
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.038
170/1
Pieter Pietersz {leertouwer}
/
Pieter Pietersz seemtouwerseemtouwer
1592~1597
Pieter Pietersz seemtouwer
Waarboek-67 M-1584 (echtgenoot)Koppenhinksteeg.000.12
177/05
Pieter Anthonisz {zeemtouwer}
/
Pieter Thonisz zeemtouwer man ende voocht van Jonge Marytgen Pietersdrzeemtouwer
1585-05-10
Pieter Thonisz zeemtouwer man ende voocht van Jonge Marytgen Pietersdr
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Koppenhinksteeg.000.03
97/03a
Pieter Anthonisz {zeemtouwer}
/
Pieter Tonisz
ondertrouw
zeemtouwer
1580-11-12
Pieter Tonisz
Waarboek-67 K-1582 (koper)Haarlemmerstraat.192
155/04
Rombout Jansz {zeemtouwer}
/
Rombout Iansz zeemtouwerzeemtouwer
1583-03-08
Rombout Iansz zeemtouwer
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Middelstegracht.048
390/03
Rombout Jansz {zeemtouwer}
/
Rombout Jansz tobbeerdertobbeerder
1581-04-29
Rombout Jansz tobbeerder
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Middelstegracht.048
389/03
Rombout Jansz {zeemtouwer}
/
Rombout Jansz tombeerdertombeerder
1581-04-29
Rombout Jansz tobbeerder
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.210
604/03
Rombout Jansz {zeemtouwer}
/
Rombout Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1575-09-29
Rombout Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 F-1576 (koper)Haarlemmerstraat.212
266/05
Rombout Jansz {zeemtouwer}
/
Rombout Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1577-06-11
Rombout Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Haarlemmerstraat.210
497/03
Rombout Jansz {zeemtouwer}
/
Rombout Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1578-03-21
Rombout Jansz zeemtouwer (met als borg Matheus Cornelisz zeemtouwer)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.210
498/03
Rombout Jansz {zeemtouwer}
/
Rombout Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1578-03-21
Rombout Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Middelstegracht.048
200/05
Rombout Jansz {zeemtouwer}
/
Rombout Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1579-03-27
Rombout Jansz zeemtouwer poorter van dese stede
Waarboek-67 G-1578 (koper)Middelstegracht.048
201/05
Rombout Jansz {zeemtouwer}
/
Rombout Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1579-03-27
Rombout Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.262
13/04
Rombout Jansz {zeemtouwer}
/
Rombout Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1580-03-17
Rombout Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 H-1580 (koper)Haarlemmerstraat.262
12/04
Rombout Jansz {zeemtouwer}
/
Rombout Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1580-03-19
Rombout Jansz zeemtouwer
Voogdenboek-A (voogd)LangeMare.047
207/01
Rombout Jansz {zeemtouwer}
/
Rombout Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1581-01-13
Rombout Jansz zeemtouwer en Mourijn Florisz schipper voogden
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.214
33/06
Rombout Jansz {zeemtouwer}
/
Rombout Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1581-07-31
Rombout Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Haarlemmerstraat.262
72/03
Rombout Jansz {zeemtouwer}
/
Rombout Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1581-09-06
Rombout Jansz zeemtouwer
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.208
236/03
Rombout Jansz {zeemtouwer}
/
Rombout Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1581-09-16
Adriaen Cornelisz zeemtouwer oom, Balten Meltensz lindewever behuwde oom en Rombout Jansz zeemtouwer geburen zijn voogden geordonneerd
Waarboek-67 J-1581 (koper)Haarlemmerstraat.214
59/05
Rombout Jansz {zeemtouwer}
/
Rombout Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1581-09-28
Rombout Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 J-1581 (koper)Haarlemmerstraat.192
60/06
Rombout Jansz {zeemtouwer}
/
Rombout Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1581-09-28
Rombout Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.214
90/04
Rombout Jansz {zeemtouwer}
/
Rombout Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1581-10-28
Rombout Jansz zeemtouwer
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.198
50/1
Rombout Jansz {zeemtouwer}
/3
Rombout Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1581-12
Rombout Jansz zeemtouwer
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.198
55/1
Rombout Jansz {zeemtouwer}
/3
Rombout Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1583-07-14
Rombout Jansz, zeemtouwer
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.198
165/1
Rombout Jansz {zeemtouwer}
4/
Rombout Janszn zeemtouwer schutterzeemtouwer
1581-09
Rombout Janszn zeemtouwer schutter
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.198
7/06
Rombout Jansz {zeemtouwer}
/
Rombout Janszoon zeemtouwerzeemtouwer
1581-07-15
Rombout Janszoon zeemtouwer
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.224
357/05
Rutger Gijsbrechtsz van Berchem {zeemtouwer}
/
Rutger Gijsbrechtsz zeemtouwerzeemtouwer
1569-12-12
Rutger Gijsbrechtsz zeemtouwer
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Haarlemmerstraat.251
43/04a
Anthonis Gillisz {fransijnmakersknecht}
/
Thonis Gielisz zeemtouwer
ondertrouw; Leyden
zeemtouwer
1576-10-20
Thonis Gielisz
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.251
156/1
Anthonis Gillisz {fransijnmakersknecht}
/6
Thonis Jeliss zeemtouwerzeemtouwer
1585
Thonis Jeliss zeemtouwers huys, es getaxeert op 6 gulden
Volkstelling-1581 (overledene)Langebrug.039
132/1a
Adriaen Jansz {zeemtouwer}
0/
wed Adriaen Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1581-09
Jannetgen Ghijsbertsdr wed wijlen Adriaen Jansz zeemtouwer
Volkstelling-1581 (overledene)Noordeinde.052.1
200/1a
Ewout Jansz {zeemtouwer}
0/
wed v Ewout Jansz seemtouwerseemtouwer
1581-09
Maretgen Adriaensdr weduwe van Ewout Jansz seemtouwer
Volkstelling-1581 (overledene)Middelstegracht.111
67/1a
Gerrit Jansz {zeemtouwer}
0/
wed v Gerrit Jansz seemtouwerseemtouwer
1581-09
Gerrit Jansz seemptouwer
Volkstelling-1581 (overledene)Groenesteeg.058
198/1a
Adriaen Gerritsz {zeemtouwer}
0/
wed van Adriaen Gerritsz zeemptouwerzeemptouwer
1581-09
Jannetgen Roelen weduwe van Adriaen Gerritsz zeemptouwer
Volkstelling-1581 (overledene)VanDerWerffstraat.090
210/1a
Adriaen Adriaensz van der Werff {de oude}
0/
wed van Arien Ariens zeemtouwerzeemtouwer
1581-09
Marij Pietersdr wed van Arien Ariens zeemtouwer
Volkstelling-1581 (overledene)VanDerWerffstraat.084
212/2a
Jan Dircksz {zeemtouwer}
0/
wed van Jan Dircxzn zeemtouwerzeemtouwer
1581-09
Weyntgen Wesselsdr haer dochter wed van Jan Dircxzn zeemtouwer
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Haarlemmerstraat.220
466/08
Dirck Jansz Roeten {zeemtouwer}
0/
wedue van Dirck Jan Roetenz zeemtouwerzeemtouwer
1575-03-15
d'erffgenamen van Cornelia Dircxdr wijlen wedue van Dirck Jan Roetenz in zijne leven zeemtouwer
Omslag-1583 (overledene)Middelstegracht.111
52/1a
Gerrit Jansz {zeemtouwer}
/
wedue van Geryt Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1583-07-14
wedue van Geryt Jansz, zeemtouwer
Kerven-1581 (overledene)VanDerWerffstraat.090
69/1a
Adriaen Adriaensz van der Werff {de oude}
/
weduwe van Adriaen Adriaensz zeemtouwerzeemtouwer
1581-12
Marytgen Pietersdr weduwe van Adriaen Adriaensz zeemtouwer
Waarboek-67 H-1580 (overledene)LangeMare.039
296/04
Gerrit Jansz {zeemtouwer}
/
weduwe van Gerrit Janssen zeemtouwerzeemtouwer
1581-02-13
Grietgen Thonisdr weduwe van Gerrit Janssen zeemtouwer (bijgestaan door Jan Janssen van Schuylenborch) (met Christoffel Janssen witmaker als borg)
Kerven-1581 (overledene)Middelstegracht.111
49/1a
Gerrit Jansz {zeemtouwer}
/
weduwe van Gerrit Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1581-12
Grietgen Thonisdr weduwe van Gerrit Jansz zeemtouwer
Grachtenboek-51 (overledene)Middelstegracht.111
360/1a
Gerrit Jansz {zeemtouwer}
/
weduwe van Gerrit Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1584-07-09
Grietgen Tonisdr weduwe van Gerrit Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 D-1567 (overledene)
145/05
Jan Willemsz {zeemtouwer}
/
weduwe van Jan Willemsz zeemtouwerzeemtouwer
1568-11-21
Margriete Cornelisdr weduwe van Jan Willemsz zeemtouwer
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Middelweg.040.1
503/05
Willem Pietersz Pot {zeemtouwer}
/
weduwe van Willem Pietersz Pot zeemtouwerzeemtouwer
1575-05-10
Pieter Dircksz bierdrager; Haasgen Vranckendr weduwe van Willem Pietersz Pot zeemtouwer ende Neeltgen Pietersdr (de laatste twee met Jan van Hout als hun voogd in deze zaak)
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hooigracht.082
41/08
Willem Pietersz Pot {zeemtouwer}
/
weduwe van Willem Pietersz zeemtouwerzeemtouwer
1576-06-30
Haesgen Vranckendr weduwe van Willem Pietersz zeemtouwer moeder van Huych (ca. 3½ jaar) en Maritgen (ca. 6 jaar) met Cornelis Meeusz van Hout klerk van de Weeskamer als haar voogd in deze zaak en Pieter Dircksz bierdrager (grootvader) en Dirck Pietersz ti
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Middelstegracht.111
629/08
Gerrit Jansz {zeemtouwer}
/
weduwe wijlen Gerrit Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1571-11-06
Grietgen Anthonisdr weduwe wijlen Gerrit Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Middelstegracht.111
392/08
Gerrit Jansz {zeemtouwer}
/
weduwe wilen Gerrit Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1570-08-04
Grietgen Anthonisdr weduwe wilen Gerrit Jansz zeemtouwer
Grote-Bewijzen-C (overledene)Hooigracht.076
338/05
Claes Jansz van der Booch
/
wijlen Clais Janszn van den Booch zeemtouwerzeemtouwer
1600-03-29
kinderen van wijlen Clais Janszn van den Booch zeemtouwer en Jannetge Jansdr van Amsterdam daarna gehuwd met Cornelis Hubertszn witmaker
Grachtenboek-57 (eigenaar)Haarlemmerstraat.180-182
100/1
Willem Willemsz de Keyser {kramer}
/
Willem de Vlamincseemtouwer
1585-05-04
Willem de Vlaminc
Waarboek-67 D-1567 (koper)VanDerWerffstraat.098.3
371/06

/
Willem Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1570-06-20
Willem Jansz zeemtouwer
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)VanDerWerffstraat.098.3
103/03

/
Willem Jansz zeemtouwerzeemtouwer
1572-05-20
Willem Jansz zeemtouwer (met Ysbrant Arentsz landman als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Weddesteeg.013-017
291/10
Willem Pietersz Pot {zeemtouwer}
/
Willem Pietersz Pot seemtouwerseemtouwer
1574-01-21
Willem Pietersz Pot seemtouwer
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)NieuweRijn.001
24/03
Willem Pietersz Pot {zeemtouwer}
/
Willem Pietersz Pot zeemtouwerzeemtouwer
1571-12-24
Willem Pietersz Pot zeemtouwer
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)NieuweRijn.001
25/03
Willem Pietersz Pot {zeemtouwer}
/
Willem Pietersz Pot zeemtouwerzeemtouwer
1571-12-24
Willem Pietersz Pot zeemtouwer (met Dirck Pietersz Pot timmerman als borg)
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Aalmarkt.027-028.1
75/05
Willem Pietersz Pot {zeemtouwer}
/
Willem Pietersz Pot zeemtouwerzeemtouwer
1572-03-28
Willem Pietersz Pot zeemtouwer
Waarboek-67 E-1571 (koper)Weddesteeg.013-017
288/10
Willem Pietersz Pot {zeemtouwer}
/
Willem Pietersz Pot zeemtouwerzeemtouwer
1574-01-20
Huybrecht Jacobsz in 'Den Oliphant' en Willem Pietersz Pot zeemtouwer
Huwelijksevw-B2 (getuige)Hooigracht.023
185/08
Willem Pietersz Pot {zeemtouwer}
/
Willem Pietersz Pot zeemwerckerzeemwercker
1574-05-22
Willem Pietersz Pot zeemwercker haer neve?
Omslag-1573 (bewoner)Hooigracht.082
33/1
Willem Pietersz Pot {zeemtouwer}
/0-15
Willem Pietersz Pot, zeemtouwerzeemtouwer
1573-12-19
Willem Pietersz Pot, zeemtouwer
Omslag-1574 (bewoner)Hooigracht.082
21/1
Willem Pietersz Pot {zeemtouwer}
/6/8
Willem Pietersz Pot, zeemtouwerzeemtouwer
1574-06-18
Willem Pietersz Pot, zeemtouwer
Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Hogewoerd.061
894/06
Willem Pietersz Pot {zeemtouwer}
/
Willem Pietersz zeemtouwerzeemtouwer
1570-02-09
Vranck kind van wijlen Mr Huygh Dircksz en Haesgen Vranckendr nu gehuwd met Willem Pietersz zeemtouwer
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
416/03

/
Willem Pietersz zeemtouwerzeemtouwer
1570-09-25
Willem Pietersz zeemtouwer
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hogewoerd.061
580/03
Willem Pietersz Pot {zeemtouwer}
/
Willem Pietersz zeemtouwerzeemtouwer
1571-07-31
Willem Pietersz zeemtouwer poorter van Leiden (met Pieter Dircksz bierdrager als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Middelstegracht.047
217/03

/
Willem Pietersz zeemtouwerzeemtouwer
1573-05-15
Willem Pietersz zeemtouwer
Waarboek-67 E-1571 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.005.1
364/06

/
Willem Pietersz zeemtouwerzeemtouwer
1574-05-21
Anna Jansdr weduwe van Jan van der Haech boekbinder met Evert Jacobsz voorlakenreder als haar voogd in deze zaak (met Willem Pietersz zeemtouwer als borg)
Voogdenboek-A (ouder)Hooigracht.082
72/03
Willem Pietersz Pot {zeemtouwer}
/
Willem Pietersz zeemtouwerzeemtouwer
1576-03-21
Willem Pietersz zeemtouwer gewonnen bij Haesken Vranckendr
Waarboek-67 D-1567 (koper)Hooigracht.082
144/04
Willem Pietersz Pot {zeemtouwer}
/
Willem Pietersz zeemtouwer zijn zoonzeemtouwer
1568-11-21
Willem Pietersz zeemtouwer zijn zoon
GedwongenLening-1599 (bewoner)Haarlemmerstraat.220
44/1
Willem Symonsz van Kerckhem {zeemtouwer}
/24/48
Willem Sijmonsz van Kerchem, zeemtouwerzeemtouwer
1599
Willem Sijmonsz van Kerchem, zeemtouwer
Waarboek-67 D-1567 (borg)Hooigracht.091
158/06
Willem Symonsz van Kerckhem {zeemtouwer}
/
Willem Simonsz zeemtouwerzeemtouwer
1569-02-09
Willem Simonsz zeemtouwer
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6679/82b

/
Willem Symonszzeemtouwer
1582-08-20
Willem Symonsz
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8110/108c

/3,2
Willem Symonszzeemtouwer
1594-08-08
Willem Symonsz
Waarboek-67 H-1580 (belending)Haarlemmerstraat.222
280/06
Willem Symonsz van Kerckhem {zeemtouwer}
/
Willem Symonsz zeemtouwerzeemtouwer
1581-01-15
Willem Symonsz zeemtouwer
Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Middelstegracht.091
395/09
Willem Symonsz van Kerckhem {zeemtouwer}
/
Willem Symonsz zeemtouwerzeemtouwer
1581-04-29
Willem Symonsz zeemtouwer
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.222
54/1
Willem Symonsz van Kerckhem {zeemtouwer}
/10
Willem Symonsz zeemtouwerzeemtouwer
1581-12
Willem Symonsz zeemtouwer
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.222
60/1
Willem Symonsz van Kerckhem {zeemtouwer}
/10
Willem Symonsz zeemtouwerzeemtouwer
1583-07-14
Willem Symonsz, zeemtouwer
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.220
138/1
Willem Symonsz van Kerckhem {zeemtouwer}
/6-16-0
Willem Symonsz zeemtouwerzeemtouwer
1601
Willem Symonsz, zeemtouwer
Aflezingsboek-E (vermelding)Haarlemmerstraat.222
109/3.1.3.2
Willem Symonsz van Kerckhem {zeemtouwer}
/
Willem Symonsznseemtouwer
1580-11-22
Willem Symonszn
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.222
184/1
Willem Symonsz van Kerckhem {zeemtouwer}
9/
Willem Symonszn zeemtouwer schutterzeemtouwer
1581-09
Willem Symonszn zeemtouwer schutter