BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 276. Aantal = 2.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)Scheepmakersteeg.002.1
93/2
Jan Jansz {lintwerker}
0/
Jan Jansz van Ghent lintwercker heeft hier gewoont zedert paesschen lestledenlintwercker
1581-09
Jan Jansz van Ghent lintwercker heeft hier gewoont zedert paesschen lestleden
Volkstelling-1581 (bewoner)WillemDanielsteeg.000.08
15/1
Symon Lodewijcksz {lintwerker}
2/
Symon Lodewijcxsz lintwerckerlintwercker
1581-09
Symon Lodewijcxsz lintwercker geb van Gent