BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 285. Aantal = 50.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 D-1567 (koper)5eBinnenvestgracht.012
242/05
Adriaen Bouwensz {huikenmaker}
/
Adriaan Bouwensz huikenmakerhuikenmaker
1569-10-12
Adriaan Bouwensz huikenmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)5eBinnenvestgracht.012
402/03
Adriaen Bouwensz {huikenmaker}
/
Adriaan Bouwensz huikenmakerhuikenmaker
1570-08-24
Adriaan Bouwensz huikenmaker
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8683/171Va

/3,2
Adriaen Maertsz
Den Haag
huikenmaker
1602-04-01
Adriaen Maertsz
TiendePenning-1557 (huurder)Botermarkt.001
40/1

/9/0-18
Cornelies Jansz hoeckemackerhoeckemacker
1558-06-08
Cornelies Jansz hoeckemacker
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8350/136b

/3,2
Cornelis Jacobsz
Arnèke (F.)
huikenmaker
1597-05-10
Cornelis Jacobsz
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.147
219/05
Cornelis Jansz {huikenmaker}
/
Cornelis Jansz huikenmakerhuikenmaker
1561-04-19
Cornelis Jansz huikenmaker
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Breestraat.148.1
106/07
Gerrit Lourisz {huikenmaker}
/
d'erffgenamen van Geryt Lourisz hoyckemaeckerhoyckemaecker
1581-12-10
d'erffgenamen van Geryt Lourisz hoyckemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.148.1
115/1
Dirck Gerritsz {huikenmaker}
/6
Dirc Gerytsz hoyckemaeckerhoyckemaecker
1583-07-14
Dirc Gerytsz, hoyckemaecker
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Breestraat.148.1
126/1a
Dirck Gerritsz {huikenmaker}
/3-4-0
Dirc Gerytsz hoyckemaeckers erffgenamenhoyckemaecker
1601
Dirc Gerytsz hoyckemaeckers erffgenamen
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.148.1
111/4.2.6.2
Dirck Gerritsz {huikenmaker}
/
Dirc Gerytsznhoyckemaker
1580-11-22
Dirc Gerytszn
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.148.1
193/1.2.1.2
Dirck Gerritsz {huikenmaker}
/
Dirck Gerritsz hoyckemaeckerhoyckemaecker
1578-04-25
Dirck Gerritsz hoyckemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.148.1
12/02.1.4.1
Dirck Gerritsz {huikenmaker}
/
Dirck Gerritsz hoyckemaeckerhoyckemaecker
1578-10-25
Dirck Gerritsz hoyckemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.148.1
116/1
Dirck Gerritsz {huikenmaker}
/6
Dirck Gerritsz hoyckemaeckerhoyckemaecker
1581-12
Dirck Gerritsz hoyckemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.148.1
75/1
Dirck Gerritsz {huikenmaker}
5/
Dirck Gerritsz hoykemaecker schutterhoykemaecker
1581-09
Dirck Gerritsz hoykemaecker van Leyden schutter houdende thuys op ... zijne zusters ende broeder bij hem woonende allen van Leyden:
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.148.1
117/1
Dirck Gerritsz {huikenmaker}
/10
Dirck Gerytszoon hoeyckemaeckerhoeyckemaecker
1585
Dirck Gerytszoon hoeyckemaeckers huys, es getacxeert op 10 gulden
Grote-Bewijzen-B (belending)Nieuwstraat.030
415/11
Dirck Jacobsz {huikenmaker}
/
Dirck Jacopsz houckemaeckerhouckemaecker
1534-04-29
Dirck Jacopsz houckemaecker
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Breestraat.148.1
103/07
Gerrit Lourisz {huikenmaker}
/
erffgenamen van Geryt Louris heuckemaeckerheuckemaecker
1581-12-10
erffgenamen van Geryt Louris heuckemaecker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.148.1
73/1
Gerrit Lourisz {huikenmaker}
/
Gerrijt Louwerisz hoeyckemackerhoeyckemacker
1558-06-08
Gerrijt Louwerisz hoeyckemacker
Waarboek-67 A-1560 (borg)Kloksteeg.008
95/04
Gerrit Lourisz {huikenmaker}
/
Gerrit Lourensz huikenmakerhuikenmaker
1560-11-14
Gerrit Lourensz huikenmaker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.148.1
119/07
Gerrit Lourisz {huikenmaker}
/
Gerrit Louriss houckemaeckerhouckemaecker
1576-10-22
Gerrit Louriss houckemaecker
Waarboek-67 D-1567 (borg)Langebrug.113.12
204/05
Gerrit Lourisz {huikenmaker}
/
Gerrit Lourisz huikenmakerhuikenmaker
1569-05-11
heer Jacob Egbertsz priester met Louis Trijssens als zijn voogd in deze zaak (met Gerrit Lourisz huikenmaker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (borg)Langebrug.113.11
179/04
Gerrit Lourisz {huikenmaker}
/
Gerrit Louwerisz huikenmakerhuikenmaker
1561-02-19
Gerrit Dircksz linnenwever (met Gerrit Louwerisz huikenmaker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Langebrug.113.12
345/05
Gerrit Lourisz {huikenmaker}
/
Gerrit Louwerisz huikenmakerhuikenmaker
1563-05-22
Gerrit Louwerisz huikenmaker te Leiden; Anthonis Huygensz te Delft en Anna Dircksdr met haar broer Jacob Dircksz als haar voogd in deze zaak
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.148.1
72/1
Gerrit Lourisz {huikenmaker}
/8-0/16-0
Gerryt Louris houckmaeckerhoekmaker
1564
Gerryt Louris houckmaecker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.148.1
195/1
Gerrit Lourisz {huikenmaker}
/8-0-0
Gerryt Louryszhoekmaker
1561-12
Gerryt Lourysz
Huwelijksevw-B2 (vermelding)Botermarkt.005
120/20
Gerrit Lourisz {huikenmaker}
/
Geryt Lourijsz hoyckemaeckerhoyckemaecker
1565-07-01
Geryt Lourijsz hoyckemaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.148.1
97/06
Gerrit Lourisz {huikenmaker}
/
Geryt Lourysz huyckenmakerhuyckenmaker
1564-01-03
Geryt Lourysz huyckenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Pieterskerkchoorsteeg.013
126/03
Gerrit Lourisz {huikenmaker}
/
Geryt Louweriszoon hoyckemaecker voor hemzelvenhuikenmaker
1564-02-26
Geryt Louweriszoon hoyckemaecker voor hemzelven
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.148.1
53/08
Gerrit Lourisz {huikenmaker}
/
Geryt Louwersz hoeyckemaeckers ervehoeyckemaecker
1542-02-14
Geryt Louwersz hoeyckemaeckers erve
Grote-Bewijzen-B (belending)Breestraat.148.1
754/13
Gerrit Lourisz {huikenmaker}
/
Geryt Louwerysz hoeijckmaeckerhoeijckmaecker
1553-02-07
Geryt Louwerysz hoeijckmaecker
TiendePenning-1543 (eigenaar)Hooigracht.027.1
68/1
Jacob Arentsz {huikenmaker}
/12
Jacob Aertsz. hoijckemaickerhoijckemaicker
1544
Jacob Aertsz. hoijckemaicker een huijs, siaers
Waarboek-67 D-1567 (koper)Levendaal.018
469/53

/
Jacob Anthonisz huikenmakerhuikenmaker
1571-02-10
Jacob Anthonisz huikenmaker
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Hooigracht.027.1
169/09
Jacob Arentsz {huikenmaker}
/
Jacob Arentsz hoeyckemakers weduwehoeyckemaker
1562-08-21
Jacob Arentsz hoeyckemakers weduwe
Grote-Bewijzen-B (voogd)Hooigracht.077
721/13
Jacob Arentsz {huikenmaker}
/
Jacop Aerntsz hoeckmaecker naeste maghenhoeckmaecker
1549-04-06
Jacop Aerntsz hoeckmaecker naeste maghen
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.001-007
93/13
Jan Quirijnsz {huikenmaker}
0/
Jan Crijnenz hoyckemaeckerhoyckemaeker
1581-09
Jan Crijnenz hoyckemaecker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Nieuwstraat.013
95/06
Jan Gerritsz {huikenmaker}
/
Jan Gerritsz huikenmakerhuikenmaker
1568-04-27
Jan Gerritsz huikenmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Haarlemmerstraat.240.1
547/03
Jan Gerritsz {huikenmaker}
/
Jan Gerritsz huikenmakerhuikenmaker
1571-06-02
Jan Gerritsz huikenmaker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Nieuwstraat.013
30/07
Jan Gerritsz {huikenmaker}
/
Jan Gerryts heuyckenmaeckerheuyckenmaecker
1572-01-09
Jan Gerryts heuyckenmaecker
TiendePenning-1561 (huurder)Burgsteeg.009
1609/1
Jan Gerritsz {huikenmaker}
/11-0-0
Jan Gerrytszhoeymaker
1561-12
Jan Gerrytsz
Grote-Bewijzen-B (bewoner)Burgsteeg.009
871/15
Jan Gerritsz {huikenmaker}
/
Jan Gerytsz huyckmakerhuyckmaker
1567-09-03
Jan Gerytsz huyckmaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.025
79/1
Jan Quirijnsz {huikenmaker}
/5,5/0-0
Jan Krynnenson hoeyckemackerhoeyckemacker
1558-06-08
Jan Krynnenson hoeyckemacker
Huwelijksevw-B2 (belending)Nieuwsteeg.025
117/13
Jan Quirijnsz {huikenmaker}
/
Jan Quyrijncxz hoyckemaeckerhoyckemaecker
1564-08-17
Jan Quyrijncxz hoyckemaecker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Nieuwsteeg.025
192/06
Jan Quirijnsz {huikenmaker}
/
Jan Quyrijnsz hoyckemaeckerhoyckemaecker
1561-03-11
Jan Quyrijnsz hoyckemaecker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Raamsteeg.000.04.1
289/03
Jan Quirijnsz {huikenmaker}
/
Jan Quyrijnsz huikenmakerhuikenmaker
1561-07-31
Jan Quyrijnsz huikenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nieuwsteeg.025
968/1
Jan Quirijnsz {huikenmaker}
/7-0-0
Jan Quyrinsz hoekmakerhoekmaker
1561-12
Jan Quyrinsz hoekmaker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Nieuwsteeg.025
184/10
Jan Quirijnsz {huikenmaker}
/
Jan Quyrynxz hoyckemaeckerhoyckemaecker
1564-06-16
Jan Quyrynxz hoyckemaecker
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Breestraat.147
63/06
Cornelis Jansz {huikenmaker}
/
onmondig weeskind van Cornelis Jansz huikenmakerhuikenmaker
1568-02-16
Jan Jansz boterkoper en Evert Hendricksz van Hooswinckel voogden over Maritgen onmondig weeskind van Cornelis Jansz huikenmaker
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5832/6b

/
Quyrijn Pieterszhuikenmaker
1537-11-06
Quyrijn Pietersz
TiendePenning-1557 (huurder)Langebrug.071-077
13/1

/0/0-0
Quyryn die hoeykemacker
te weck 2 st
hoeykemacker
1558-06-08
Quyryn die hoeykemacker
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6280/54b

/
Willem Goeversz
Van der Aar ?
huikenmaker ? (hoeymaker)
1561-09-18
Willem Goeversz