BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 289. Aantal = 5.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.065-067
21/3
Adriaen Pietersz Smaling
0/
Adriaen Pietersz Smaling haer zoon letterzetterletterzetter
1581-09
Adriaen Pietersz Smaling haer zoon letterzetter
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.090
62/62
Cornelis Symonsz {letterzetter}
/26
Cornelis Symonsz lettersetterlettersetter
1581-12
Cornelis Symonsz lettersetter
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.090
104/1
Cornelis Symonsz {letterzetter}
7/
Cornelis Symonsz lettersetter eertijts schrijver in de Witte Poortlettersetter
1581-09
Cornelis Symonsz lettersetter eertijts schrijver in de Witte Poort
Omslag-1583 (bewoner)Hooigracht.090
57/1
Cornelis Symonsz {letterzetter}
/2
Cornelis Symonsz letterzetter letterzetter
1583-07-14
Cornelis Symonsz, letterzetter
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.075-077
29/1

2/2-16-0/2-10-0
Jaecques Vresaert letterzetterletterzetter
1606-08
Jaecques Vresaert letterzetter huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op 't wijfs aengeven