BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 289. Aantal = 6.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.065-067
21/3
Adriaen Pietersz Smaling
0/
Adriaen Pietersz Smaling haer zoon letterzetterletterzetter
1581-09
Adriaen Pietersz Smaling haer zoon letterzetter
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.090
62/1
Cornelis Symonsz {letterzetter}
/26
Cornelis Symonsz lettersetterlettersetter
1581-12
Cornelis Symonsz lettersetter
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.090
104/1
Cornelis Symonsz {letterzetter}
7/
Cornelis Symonsz lettersetter eertijts schrijver in de Witte Poortlettersetter
1581-09
Cornelis Symonsz lettersetter eertijts schrijver in de Witte Poort
Omslag-1583 (bewoner)Hooigracht.090
57/1
Cornelis Symonsz {letterzetter}
/2
Cornelis Symonsz letterzetterletterzetter
1583-07-14
Cornelis Symonsz, letterzetter
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8268/126Vb

/3,2
Heyndric Tuyts
Antwerpen (B.)
letterzetter
1596-03-18
Heyndric Tuyts
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Diefsteeg.007
29/1
Jacques Vieusart {letterzetter}
2/2-16-0/2-10-0
Jaecques Vresaert letterzetterletterzetter
1606-08
Jaecques Vresaert letterzetter huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op 't wijfs aengeven