BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 29. Aantal = 92.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Breestraat.075-077
253/06

/
Adriaen Pietersz secretarys tot Nieucoopesecretarys
1573-09-28
Adriaen Pietersz secretarys tot Nieucoope
Oud-belastingboek-H-1617 (overledene)Nonnensteeg.005.2
948/1a
Jan van Hout
/
d'erfgenamen van Jan van Hout secretaryssecretarys
1617 na
d'erfgenamen van Jan van Hout secretarys
Volkstelling-1581 (vermelding)Hooglandsekerkgracht.036-040
3/2a
Claes van Leeuwen {stadssecretaris}
0/
de dochter van Claes van Leeuwen althans secretaris tot Alphensecretaris
1581-09
met een dochterken wezende de dochter van Claes van Leeuwen althans secretaris tot Alphen
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.031
358/1
Jacob de Milde
/30-0-0
de secretaris de Milde voorssecretaris
1561-12
de secretaris de Milde voors
TiendePenning-1564 (eigenaar)Breestraat.031
358/1
Jacob de Milde
/30-0/3-0
de secretaris de Milde voorssecretaris
1564
de secretaris de Milde voors
Waarboek-67 M-1584 (belending)Nieuwsteeg.018.3
242/08
Jan van Hout
/
den thuyn van Jan van Houtsecretaris
1585-07-23
den thuyn van Jan van Hout
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Hooglandsekerkgracht.047
70/05
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Brouchoven stadssecretarisstadssecretaris
1572-03-17
Margriet Jansdr weduwe van Bruin Willemsz met Foy van Brouchoven stadssecretaris als haar voogd in deze zaak (met Vranck Willemsz appelkoper als borg)
Waarboek-67 E-1571 (borg)Vliet.005-007
216/06
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Brouchoven stadssecretarisstadssecretaris
1573-05-15
Gerrit Foyenz (met Foy van Brouchoven stadssecretaris als borg)
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Hooigracht.094
164/05
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Brouchoven stadssecretaris van Leidenstadssecretaris van Leiden
1572-11-28
Ermgaart Andriesdr weduwe van Pieter Pietersz bakker met Foy van Brouchoven stadssecretaris van Leiden (met Adriaan Andriesz drapier als borg)
Voogdenboek-A (voogd)Rapenburg.117.1
255/01
Gerrit Willemsz van Veen
/
Gerit Willemsz van Veen secretaris tot Rijnsburgsecretaris
1582-05-23
Gerit Willemsz van Veen secretaris tot Rijnsburg en Pieter Willemsz van Veen bouman wonende tot 's Gravenzande gebroeders omen, zijn tot voogden geordonneerd
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.084
44/5
Hendrick van Haeften {secretaris}
0/
Haeften secretarius van Soeterwoudesecretarius
1581-09
Haeften secretarius van Soeterwoude
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.084
32/1
Hendrick van Haeften {secretaris}
/4
Heyndrick van Haesten secretaris van Zoeterwoudesecretaris van Zoeterwoude
1581-12
Heyndrick van Haesten secretaris van Zoeterwoude
Waarboek-67 B-1562 (koper)MooiJapiksteeg.003
257/05
Jacob de Milde
/
Jacob de Milde stadssecretarisstadssecretaris
1563-01-30
mr. Jacob de Milde stadssecretaris
Waarboek-67 G-1578 (vermelding)Stadsvrijdom.006
264/03

/
Jacob Janssen de Goedesecretaris
1579-05-19
Compareerde secretaris Jacob Janssen de Goede
Waarboek-67 K-1582 (belending)Nieuwsteeg.018.3
143/22
Jan van Hout
/
Jan van Houdt Cornelisz secretaris dezer stad Leydensecretaris
1583-03-07
Erve van Jan van Houdt Cornelisz secretaris dezer stad Leyden
Voogdenboek-A (voogd)Steenschuur.006
534/07
Jan van Hout
/
Jan van Houdt secretarissecretaris
1589-10-14
provisionele voogd geordonneerd over de voorsz kinderen om in plaats van Foij van Brouchoven vanwege de kinderen te helpen procureren de scheiding van de boedel van
Waarboek-67 F-1576 (eigenaar)Breestraat.084
314/07
Jan van Hout
/
Jan van Houdt secretaris deser stedesecretaris deser stede
1575-05-04
Jan van Houdt secretaris deser stede
Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.017
216/05
Jan van Hout
/
Jan van Houdt secretaris deser stedesecretaris dezer stede
1577-04-10
Jan van Houdt secretaris deser stede
Waarboek-67 M-1584 (belending)Nieuwsteeg.018.3
6/08
Jan van Hout
/
Jan van Houdt secretaris deser stedesecretaris deser stede
1584-11-06
Jan van Houdt secretaris
Waarboek-67 G-1578 (belending)Nieuwsteeg.018.3
44/11
Jan van Hout
/
Jan van Hout Corneliszsecretaris deser stede
1578-08-18
aen 't erve van Jan van Hout Cornelisz, secretaris deser stede
Waarboek-67 M-1584 (getuige)JanVossensteeg.058-060
214/20
Jan van Hout
/
Jan van Hout Cornelisz
1585-01-07
Jan van Hout Cornelisz
Waarboek-67 M-1584 (getuige)Koppenhinksteeg.002
215/11
Jan van Hout
/
Jan van Hout Cornelisz secretaris deser stedesecretaris
1585-01-07
Jan van Hout Cornelisz secretaris deser stede
Huwelijksevw-B2 (voogd)SintJacobsgracht.000.13
190/05
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretarissecretaris
1575-01-15
Jan van Hout secretaris
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Hoogstraat.001
651/06
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretarissecretaris
1575-03-15
Catharina Vranckendr weduwe van Jacob Ysbrantsz met Jan van Hout secretaris als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 F-1576 (executeur)NieuweRijn.018
12/04
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretarissecretaris
1576-03-06
Hendrick Joostenz tingieter en Jan van Hout secretaris als executeurs-testamentair van Mees Havicksz in zijn leven kapitein van een schuttersvendel en als voogden van zijn erfgenamen
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Breestraat.052
40/09
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretarisstadssecretaris
1576-05-17
Jan van Hout secretaris
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Steenschuur.011
472/05
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretarissecretaris
1578-02-29
Joncvrouwe Elizabeth van Duvenvoorde met Jan van Hout secretaris haer gecoren voocht
Waarboek-67 H-1580 (belending)Breestraat.084
214/11
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretarissecretaris
1580-10-02
Jan van Hout secretaris belending van een gang
Waarboek-67 H-1580 (belending)Breestraat.084
215/12
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretarissecretaris
1580-10-02
Jan van Hout secretaris belending van de gange ende schuyre
Waarboek-67 H-1580 (belending)Nieuwsteeg.018.3
225/22
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretarissecretaris
1580-11-03
Streckende voor uyt 't Steenschuer tot achter aen de thuyn van Jan van Hout secretaris der voors. stede
Waarboek-67 L-1584 (belending)Aalmarkt.026.2
222/16
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretarissecretaris
1582-12-15
Jan van Hout secretaris
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.084
3/1
Jan van Hout
/32
Jan van Hout secretarissecretaris
1583-07-14
Jan van Hout, secretaris
Waarboek-67 M-1584 (gemachtigde)Pieterskerkchoorsteeg.011
94/03
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretarissecretaris
1585-02-27
Jan van Hout secretaris
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.113.04
41/2
Jan van Hout
7/6-10-0/10-10-0
Jan van Hout secretarissecretaris
1606-08
Jan van Hout secretaris huys eygen en in huyr gebruyct wert bij Jan Rijckewaert, heeft, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.113.04
42/2
Jan van Hout
2/3-5-0/3-0-0
Jan van Hout secretarissecretaris
1606-08
Deselve zijn huys en in huyere gebruyct wert bij Jan Lantmeter, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.4
79/2
Jan van Hout
4/9-14-0/6-0-0
Jan van Hout secretarissecretaris
1606-08
Jan van Hout secretaris huys eygen en in huyer gebruyct wert bij Mees Dircxz. aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.4
80/2
Jan van Hout
7/14-0-0/10-10-0
Jan van Hout secretarissecretaris
1606-08
Deselve zijn huys eygen en in huyer wert gebruyct bij Baerthout van Assendelfts aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Vispoort.000.07
154/2
Jan van Hout
2/2-10-0/2-10-0
Jan van Hout secretarissecretaris
1606-08
Jan van Hout secretaris huys dat in huyer gebruyct wert bij Michiel de cruyer, op zijn aengeven
Waarboek-67 G-1578 (gemachtigde)Rapenburg.035-057
178/03
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretaris der voors stede
gemachtigde namens de gemeente
secretaris der voors stede
1578-12-24
Jan van Hout secretaris der voors stede
Waarboek-67 J-1581 (executeur)Vismarkt.006
404/03
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretaris der voors. stedesecretaris
1580-05-25
Jan van Hout secretaris der voors. stede
Glippers-1574 (huurder)Breestraat.143
3/1
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretaris deser stedesecretaris deser stede
1574
Jan van Hout
Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.017
181/05
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretaris deser stedesecretaris dezer stede
1577-04-10
Jan van Hout secretaris deser stede
Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.017
5/07
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretaris dezer stedesecretaris dezer stede
1576-02-23
Jan van Hout secretaris dezer stede
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.113.04
36/1
Jan van Hout
/5-4-0
Jan van Hout secretaris in de poortsecretaris
1601
Jan van Hout secretaris in de poort
Stratenboek-03 (eigenaar)Breestraat.084
160/1
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretariussecretarius
1588
Jan van Hout secretarius
Stratenboek-07 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.3
230/1
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretariussecretarius
1588~1597
Jan van Hout secretarius
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.084
233/1
Jan van Hout
/15
Jan van Hout secretaryssecretarys
1576
Jan van Hout secretarys
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.084
13/04.2.3.3
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretaryssecretarys
1578-10-25
Jan van Hout secretarys
Waarboek-67 H-1580 (gemachtigde)Pieterskerkgracht.011-013
180/11
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretaryssecretarys
1580-08-12
Jan van Hout secretarys
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.084
3/1
Jan van Hout
/32
Jan van Hout secretaryssecretarys
1581-12
Jan van Hout secretarys
Waarboek-67 K-1582 (belending)Nieuwsteeg.018.3
472/09
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretaryssecretarys
1583-12-07
Jan van Hout secretarys
Waarboek-67 L-1584 (belending)Nieuwsteeg.018.3
66/07
Jan van Hout
/
Jan van Hout Secretaryssecretarys
1584-03-20
Jan van Hout Secretarys der voors. stede
Waarboek-67 L-1584 (executeur)Hooigracht.022
216/03
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretaryssecretaris
1584-08-29
Jan van Hout secretarys
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.084
3/1
Jan van Hout
/60
Jan van Hout secretaryssecretarys
1585
Jan van Hout secretarys huys es getacxeert op 60 pd, facit 60 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vispoort.000.07
146/1
Jan van Hout
/2-0-0
Jan van Hout secretaryssecretarys
1601
Jan van Hout, secretarys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.4
76/1
Jan van Hout
/7-15-0
Jan van Hout secretaryssecretarys
1601
Jan van Hout secretarys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.3
77/1
Jan van Hout
/11-4-0
Jan van Hout secretaryssecretarys
1601
Jan van Hout secretarys
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.084
2/01
Jan van Hout
13/
Jan van Hout secretarys den stadt Leydensecretarys
1581-09
Jan van Hout secretarys den stadt Leyden
Waarboek-67 E-1571 (belending)Langebrug.058.1
417/21
Jan van Hout
/
Jan van Hout secretarys deser stedesecretarys deser stede
1574-11-22
Jan van Hout secretarys deser stede
Vetus-1585 (eigenaar)Vispoort.000.07
140/1
Jan van Hout
/6
Jan van Hout secretarys huyskensecretarys
1585
Jan van Hout secretarys huysken verhuyert, es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.3
66/1
Jan van Hout
/8
Jan van Hout secretarys tuynsecretarys
1585
Jan van Hout secretarys tuyn, es getacxeert op 8 gulden
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Langebrug.058.1
494/03
Jan van Hout
/
Jan van Hout stadssecretarisstadssecretaris
1575-05-04
Jan van Hout stadssecretaris
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Langebrug.058.1
501/03
Jan van Hout
/
Jan van Hout stadssecretarisstadssecretaris
1575-05-10
Jan van Hout stadssecretaris (met Cornelis Meesz van Hout als borg)
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Breestraat.052
83/04
Jan van Hout
/
Jan van Hout stadssecretarisstadssecretaris
1576-07-20
Havick Joostenz tingieter en Jan van Hout stadssecretaris als voogden van Alijdt onvolwassen dochter van Reyer Thymansz van Beuzecom tingieter
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Maarsmansteeg.017
20/03
Jan van Hout
/
Jan van Hout stadssecretarisstadssecretaris
1578-01-09
Jan van Hout stadssecretaris
Waarboek-67 G-1578 (gemachtigde)Nieuwsteeg.018.3
329/04
Jan van Hout
/
Jan van Hout stadssecretarisstadssecretaris
1579-07-14
Jan van Hout, stadssecretaris, namens en in opdracht van Foy van Brouchoven
Waarboek-67 G-1578 (belending)Nieuwsteeg.018.3
112/10
Jan van Hout
/
Jan van Hout, secretarissecretaris
1576-10-29
Jan van Hout, secretaris der voors. stede
Waarboek-67 G-1578 (belending)Nieuwsteeg.018.3
293/11
Jan van Hout
/
Jan van Hout, secretaris der voors stede, als de cope overgenomen hebbende van Foy van Brouchoven, Bailly van Rijnlandtsecretaris
1579-06-13
Ende zeeckere thuyn, toecomende Jan van Hout, secretaris der voors. stede, als de cope overgenomen hebbende van Foy van Brouchoven, Bailly van Rijnlandt.
Waarboek-67 K-1582 (vermelding)Garenmarkt.000.03
246/20
Jan van Hout
/
Johan van Hout Cornelisz secretarissecretaris
1583-06-03
Johan van Hout Cornelisz secretaris
Grote-Bewijzen-B (belending)Maarsmansteeg.017
1014/11
Jan van Hout
/
Johan van Hout Cornelisz secretaris deser stedesecretaris deser stede
1576-09-09
Johan van Hout Cornelisz secretaris deser stede met een huys genaemt het Lam
Waarboek-67 K-1582 (belending)Nieuwsteeg.018.3
471/10
Jan van Hout
/
Johan van Hout secretaryssecretarys
1578-01-07
Johan van Hout secretarys
Waarboek-67 G-1578 (vermelding)Steenschuur.018
186/10
Jan van Hout
/
Johans van Hout Cornelisz secretarissecretaris
1579-03-04
Johans van Hout Cornelisz secretaris alhier
Waarboek-67 H-1580 (vermelding)NieuweRijn.052
63/18
Jan van Hout
/
Johans van Hout Cornelisz secretarissecretaris
1580-05-11
Johans van Hout Cornelisz secretaris alhier
Waarboek-67 M-1584 (gemachtigde)Haarlemmerstraat.133-135
216/11
Jan van Hout
/
Johans van Hout Cornelisz secretarissecretaris
1585-01-07
Johans van Hout Cornelisz secretaris alhier
Waarboek-67 M-1584 (getuige)Kaiserstraat.009
73/24
Jan van Hout
/
Johans van Hout Cornelisz secretarissecretaris
1585-02-09
Johans van Hout Cornelisz secretaris
Waarboek-67 M-1584 (getuige)Spijkerboorsteeg.008-012
189/10
Jan van Hout
/
Johans van Hout Cornelisz secretarissecretaris
1585-04-25
Johans van Hout Cornelisz secretaris
Waarboek-67 M-1584 (getuige)Stadsvrijdom.006
190/10
Jan van Hout
/
Johans van Hout Cornelisz secretarissecretaris
1585-04-25
Johans van Hout Cornelisz secretaris
Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Pieterskerkchoorsteeg.017
150/11
Jan van Hout
/
Johans van Hout Cornelisz secretaryssecretarys
1580-07-08
Johans van Hout Cornelisz secretarys
Waarboek-67 L-1584 (getuige)Warmoesmarkt.019
48/13
Jacob Cornelisz van Hout
/
Johans van Hout Cornelisz secretaryssecretarys
1584-02-25
Johans van Hout Cornelisz
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)GeenPerceel.000
275/53

/
Maritgen Garbrantsdr stadssecretarisstadssecretaris
1573-11-24
Maritgen Garbrantsdr weduwe van Cornelis Cornelisz van Sassenheim met Jan van Hout stadssecretaris als haar voogd in deze zaak
Grote-Bewijzen-B (voogd)GeenPerceel.000
573/08

/
Meester Cornelis Aerntsz secretaris der stede van Delftsecretaris der stede van Delft
1541-10-08
Meesters Joest Heynricksz licentaet in de rechten Cornelis Aerntsz secretaris der stede van Delft en Symon Heynricksz
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.036-040
3/2

0/
met een dochterken wezende de dochter van Claes van Leeuwen althans secretaris tot Alphen
1581-09
met een dochterken NN wesende de dochter van Claes van Leeuwen althans secretaris tot Alphen
TiendePenning-1561 (eigenaar)MooiJapiksteeg.005
354/2
Jacob de Milde
/0-0-0
mr Jacob de Milde secretarissecretaris
1561-12
mr Jacob de Milde secretaris
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.031
55/05
Jacob de Milde
/
mr Jacob de Milde secretaris deser stedesecretaris deser stede
1562-02-26
mr. Jacob de Milde secretaris deser stede
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.031
110/05
Jacob de Milde
/
mr Jacob de Milde secretaris deser stedesecretaris deser stede
1562-05-10
mr. Jacob de Milde secretaris deser stede
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Haarlemmerstraat.089
469/06
Pieter Hendricksz {stadssecretaris}
/
Pieter Hendricksz secretaris te Monstersecretaris
1578-02-27
Pieter Hendricksz, secretaris te Monster, voor zichzelf
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.089
477/06
Pieter Hendricksz {stadssecretaris}
/
Pieter Hendricksz secretaris van Monstersecretaris
1578-03-04
Pieter Hendricksz secretaris van Monster
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)StilleRijn.002
241/06

/
Pieter Heyndricxz secretarissecretaris van Monster
1580-09-13
Pieter Heyndricxz secretaris tot Munster voor zichzelf, als vervanger van Cornelis Claesz als man en voogd van Pietertgen Heyndricxdr
Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.021
216/06
Pieter Maertensz de Zwart
/
Pieter Maertensz de Zwartsecretaris dezer stede
1577-04-10
Pieter Maertensz de Zwart
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Breestraat.031
244/07
Jacob de Milde
/
wedue wijlen mr Jacob de Milde in zijn leven secretarys deser stedesecretarys deser stede
1564-11-08
wedue wijlen mr. Jacob de Milde in zijn leven secretarys deser stede
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.031
194/07
Jacob de Milde
/
wijlen mr Jacob de Mildestadssecretaris
1564-07-13
wijlen mr. Jacob de Milde in zijn leven secretarys deser stede
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Breestraat.107-109
401/06
Jacob de Milde
/
za. mr. Jacob de Milde haer broedersecretaris
1581-04-22
za. Mr. Jacob de Milde haer broeder