BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 291. Aantal = 15.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 J-1581 (koper)Sliksteeg.002-004
336/04
Floris Joppenz {varkenskoopman}
/
Floris Jaspersz verckencoperverckencoper
1581-11-01
Floris Jaspersz verckencoper
Waarboek-67 F-1576 (koper)
580/53
Floris Joppenz {varkenskoopman}
/
Floris Joppensz varkenverkopervarkenverkoper
1578-06-17
Floris Joppensz varkenverkoper
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
581/53
Floris Joppenz {varkenskoopman}
/
Floris Joppensz varkenverkopervarkenverkoper
1578-06-17
Floris Joppensz varkenverkoper (met als borg Jop Claesz slager)
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeVarkenmarkt.017
252/1
Floris Joppenz {varkenskoopman}
5/
Floris Joppensz verckencoperverckencoper
1581-09
Floris Joppensz verckencoper
Kerven-1581 (bewoner)OudeVarkenmarkt.017
89/89
Floris Joppenz {varkenskoopman}
/3
Floris Joppensz verckencoperverckencoper
1581-12
Floris Joppensz verckencoper
Omslag-1583 (bewoner)OudeVarkenmarkt.017
87/1
Floris Joppenz {varkenskoopman}
/3
Florys Joppenz varkencopervarkencoper
1583-07-14
Florys Joppenz, varkencoper
Omslag-1583 (bewoner)Kolfmakerveststeeg.000.1
41/1
Harmen Jansz {varkenskoopman}
/4
Harman Jansz varckencopervarckencoper
1583-07-14
Harman Jansz, varckencoper
TiendePenning-1561 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.14
750/1

/4-0-0
Harman Jansz varkenkopervarkenkoper
1561-12
Harman Jansz varkenkoper
Waarboek-67 B-1562 (koper)Kolfmakerveststeeg.000.1
341/04
Harmen Jansz {varkenskoopman}
/
Harman Jansz varkenkopervarkenskoopman
1563-05-08
Harman Jansz varkenkoper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
18/03

/
Harman Jansz varkenskopervarkenskoper
1563-08-05
Harman Jansz varkenskoper
Volkstelling-1581 (bewoner)Kolfmakerveststeeg.000.1
158/1
Harmen Jansz {varkenskoopman}
6/
Harman Jansz verckencoperverckencoper
1581-09
Harman Jansz verckencoper
Kerven-1581 (bewoner)Kolfmakerveststeeg.000.1
41/1
Harmen Jansz {varkenskoopman}
/4
Harman Jansz verckencoperverckencoper
1581-12
Harman Jansz verckencoper
Vetus-1585 (eigenaar)Kolfmakerveststeeg.000.1
253/1
Harmen Jansz {varkenskoopman}
/12
Harman Janszoon verckemanverckeman
1585
Harman Janszoon verckemans huys es getacxeert op 12 gulden
Waarboek-67 H-1580 (belending)Kolfmakerveststeeg.000.1
203/07
Harmen Jansz {varkenskoopman}
/
Harmen Jansz verckencoperverckencoper
1580-09-24
Harmen Jansz verckencoper
Waarboek-67 B-1562 (koper)Groenhazengracht.001
159/05
Reyer Florisz {varkensdrijver}
/
Reyer Florisz varkensdrijvervarkensdrijver
1562-08-03
Reyer Florisz varkensdrijver