BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 293. Aantal = 1.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeVarkenmarkt.009
248/1
Gerrit Symonsz {lubber, hekelmaker}
4/
Gherrit Symonsz van de Kunder heekelmakerheekelmaker
1581-09
Gherrit Symonsz van de Kunder heekelmaker i jaer ende ij maenden