BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 295. Aantal = 8.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.163
62/07
Clement van de Vanne
0/
Clement van de Vanne van Belle garenspinstergarenspinster
1581-09
Clement van de Vanne van Belle uuyt Vlaenderen garenspinder 1 jaer
Volkstelling-1581 (bewoner)Paradijssteeg.020-036
143/1
Gillis Wompe {spinner}
3/
Gille Wompe van Comene uyt Vlaenderen spinder heeft ii jaren hier gewoontspinder
1581-09
Gille Wompe van Comene uyt Vlaenderen spinder heeft ii jaren hier gewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kaardesteeg.008.1
245/2

1/2-0-0/1-5-0
Heynrick spinderspinder
1606-08
Heynrick spinder dat bewoondt wert bij Michiel Ergiers
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.173
94/1
Jacob Hendricksz {spinner}
4/
Jacob Henricxz van Poperingen in Vlaenderen sayetgarenspindersayetgarenspinder
1581-09
Jacob Henricxz van Poperingen in Vlaenderen sayetgarenspinder heeft hier gewoont drie jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)Bouwelouwensteeg.041-043
223/1
Jan Cornelisz {spinner}
2/
Jan Corneliszn van Aerlanderveen spinder heeft hier vii haren gewoontspinder
1581-09
Jan Corneliszn van Aerlanderveen spinder heeft hier vii haren gewoont
Volkstelling-1581 (bewoner)Valkensteeg.010-012
214/1
Jan Gobrecht {spinner}
4/
Jan Gobrecht v Yperen spinnerspinner
1581-09
Jan Gobrecht van Yperen spinner omtrent iij maenden
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.113.03
27/11
Jan van Revelle {spinner}
0/
Jan Revelle van (?) Ribella uyt Vlaenderen heeft hier iij jaren gewoont wolspinderwolspinder
1581-09
Jan Revelle van (?) Ribella uyt Vlaenderen heeft hier iij jaren gewoont wolspinder
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkhof.010
2/1
Pieter van den Castele {spinner}
4/
Pieter van den Castele wolspinderwolspinder
1581-09
Pieter van den Castele van Comen in Vlaenderen wolspinder heeft hier gewoont zedert den iii den septembris voorleden