BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 3. Aantal = 437.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 A-1560 (koper)NieuweRijn.077-078
259/08
Adriaen Hendricksz van der Does
/
Adriaen Hendricksz houtkoperhoutkoper
1561-06-21
Adriaen Hendricksz houtkoper
Waarboek-67 A-1560 (belending)NieuweRijn.083
231/07
Adriaen Hendricksz van der Does
/
Adriaen Hendrickz houtcooperhoutcooper
1561-05-09
Adriaen Hendrickz houtcooper
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.088
122/07
Adriaen Hendricksz van der Does
/
Adriaen Henricxz houdtcooperhoudtcooper
1562-05-29
Adriaen Henricxz houdtcooper
TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.083
1935/1
Adriaen Hendricksz van der Does
/25-0-0
Adriaen Heyndricxz houtkoperhoutkoper
1561-12
Adriaen Heyndricxz houtkoper
TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.088
1932/2
Adriaen Hendricksz van der Does
/11-10-0
Adriaen Heyndricxz houtkoperhoutkoper
1561-12
Adriaen Heyndricxz houtkoper
TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.077-078
1940/1
Adriaen Hendricksz van der Does
/26-0-0
Adriaen Heyndricxz [van der Does]houtkoper
1561-12
Adriaen Heyndricxz [van der Does]
Waarboek-67 F-1576 (belending)Uiterstegracht.001.1
288/07
Adriaen Huigenz {houtzager}
/
Adriaen Huygensz houtcoperhoutcoper
1577-07-16
Adriaen Huygensz houtcoper
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Boommarkt.014.3
76/14a
Adriaen Pietersz {houtkoper}
/
Adriaen Pietersz houtcooperhoutcooper
1584-01-07
Adriaen Pietersz houtcooper
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Boommarkt.014.3
38/10
Adriaen Pietersz {houtkoper}
/
Adriaen Pietersz houtcopers weduwehoutcoper
1581-04-03
Adriaen Pietersz weduwe
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Boommarkt.021-022
111/04
Adriaen Pietersz {houtkoper}
/
Adriaen Pietersz, houtkoperhoutkoper
1578-12-08
weduwe van Adriaen Pietersz, houtkoper
Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.083
2/06
Adriana Fransdr {vrouw van Dirck Jacobsz, van der Does, Cornelis Havicksz}
/
Adriana Fransdr houtcoopster wedue wijlen Cornelis Havicxzhoutcoopster
1578-07-02
Adriana Fransdr houtcoopster wedue wijlen Cornelis Havicxz
Waarboek-67 D-1567 (belending)NieuweRijn.083
603/06
Adriana Fransdr {vrouw van Dirck Jacobsz, van der Does, Cornelis Havicksz}
/
Adriana Franssendochter houtcoopster weduwe wijlen Cornelis Havicxzhoutcoopster
1571-09-10
Adriana Franssendochter houtcoopster weduwe wijlen Cornelis Havicxz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Uiterstegracht.028-030
156/05
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
Anthonis Jacobsz houtcoperhoutcoper
1561-02-03
Anthonis Jacobsz houtcoper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Uiterstegracht.028-030
292/05
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
Anthonis Jacobsz houtcoperhoutcoper
1565-02-09
Anthonis Jacobsz houtcoper
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Hooigracht.019
324/07
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
Anthonis Jacobsz houtcoperhoutcoper
1565-04-17
Anthonis Jacobsz als voogden over het onmondige weeskind van mr. Cornelis Jansz, chirurgijn gewonnen bij Maritgen Jansdr, beiden overleden, als mede-erfgenamen van Neeltgen Jorisdr, weduwe van Hendrick Cornelisz de Wilde
Waarboek-67 A-1560 (belending)Uiterstegracht.028-030
23/11
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
Anthonis Jacobsz houtcopers ervehoutcoper
1560-07-12
Anthonis Jacobsz houtcopers erve
TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.086-087
1933/1
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/26-0-0
Anthonis Jacobsz houtkoperhoutkoper
1561-12
Anthonis Jacobsz houtkoper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Uiterstegracht.028-030
2072/1
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/6-0-0
Anthonis Jacobsz houtkoper
huis en tuin
houtkoper
1561-12
Anthonis Jacobsz houtkoper
Waarboek-67 C-1563 (executeur)Houtstraat.000.04
159/05

/
Anthonis Jacobsz houtkoperhoutkoper
1564-04-27
mr. Hendrick Jansz in den Eenhoorn priester met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak en Anthonis Jacobsz houtkoper als executeurs van het testament van mr. Jan Gerritsz de Wijt priester
Huwelijksevw-B2 (overledene)Middelstegracht.014.3
197/09
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
Anthonis Jacobsz houtkoper vaderhoutcoper
1576-02-11
Anthonis Jacobsz houtkoper vader Marytgen Anthonisdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.086-087
6/1
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/22/2-4
Anthonis Jacopsz houtcoeperhoutcoeper
1558-06-08
Anthonis Jacopsz houtcoeper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.028-030
155/2
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/0/0-0
Anthonis Jacopsz houtcoeperhoutcoeper
1558-06-08
Anthonis Jacopsz houtcoeper
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)NieuweRijn.086-087
72/03
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
Anthonis Jacopsz houtcooperhoutcoopeer
1560-04-24
Anthonis Jacopsz houtcooper
Waarboek-67 A-1560 (belending)NieuweRijn.086-087
231/06
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
Anthonis Jacopsz houtcooperhoutcooper
1561-05-09
Anthonis Jacopsz houtcooper
Huwelijksevw-B2 (overledene)Botermarkt.022.2
218/13
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
Antonis Jacopsz houtcoper haer vaderhoutcoper
1580-02-05
Antonis Jacopsz houtcoper haer vader
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.088
5/2
Adriaen Hendricksz van der Does
/11,5/0-23
Arien Heydericksz houtcoeperhoutcoeper
1558-06-08
Arien Heydericksz houtcoeper
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.083
8/1
Adriaen Hendricksz van der Does
/19/1-18
Arien Heyndricksz houtcoeperhoutcoeper
1558-06-08
Arien Heyndricksz houtcoeper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.031
177/2

/0/0-0
Arien Pietersz houtcoepperhoutcoepper
1558-06-08
Arien Pietersz houtcoepper
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Botermarkt.007
278/03
Claes Jacobsz {de jonge}
/
Claas Jacobsz houtkoperhoutkoper
1577-06-16
Claas Jacobsz houtkoper
Waarboek-67 G-1578 (koper)NieuweRijn.086-087
69/17
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Anthonisz houtcoper [sic] als erffgenaamhoutcoper
1578-09-12
Claes Anthonisz houtcoper als erffgenaam van den voors. zijne vader ende twee gebroeders
Waarboek-67 G-1578 (koper)Uiterstegracht.028-030
69/19
Claes Anthonisz {olieslager}
/
Claes Anthonisz houtcoper [sic] als erffgenaamhoutcoper
1578-09-12
Claes Anthonisz houtcoper als erffgenaam van den voors. zijne vader ende twee gebroeders
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.019
51/13

/
Claes Dircksz houtkoperhoutkoper
1516-01-19
Claes Dircksz houtkoper haar naaste vrunden en magen
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Caeciliastraat.022.4
571/03
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes Dircksz van Leeuwen houtkoperhoutkoper
1578-05-28
Claes Dircksz van Leeuwen houtkoper
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)NieuweRijn.077-078
123/04
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes Dircksz van Leeuwen, houtkoperhoutkoper
1578-12-29
Claes Dircksz van Leeuwen, houtkoper, poorter
Voogdenboek-A (voogd)Noordeinde.039
59/01
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes Dircsz van Leeuwen houtcooperhoutcooper
1576-02-22
Claes Dircsz van Leeuwen en Frans Adriaensz houtcoopers voogden
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)NieuweRijn.077-078
43/09
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes Dircx van Leeuwen poorter houtcooperhoutcooper
1584-12-27
Claes Dircx van Leeuwen poorter houtcooper
Grote-Bewijzen-B (bewoner)Breestraat.143
224/16

/
Claes Dircxz houtcoperhoutcoper
1528-08-27
1⁄3 van een huys ende erve op de Brede straet daer Claes Dircxz houtcoper in plach te woenen met een camer ende een schuyer daer after an staende belegen an die een zijde Wouter Jeroensz. ende an die ander zijde de plaets stege
Waarboek-67 K-1582 (borg)Vrouwensteeg.008
282/05
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes Dircxz van Leeuwen houtcoperhoutcoper
1583-06-11
Claes Dircxz van Leeuwen houtcoper samen met Jan Jansz kouckebacker
Rijckhuisen (vermelding)
40/1
Claes Dircksz van Montfoort {de oude}
/
Claes Dirksz van Montfoort houtcoperhoutcoper
1510
Claes Dirksz van Montfoort houtcoper
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)NieuweRijn.077-078
31/04
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes van Leeuen houtcoper ende zijne erven ende nacomelingenhoutcoper
1582-10-24
Claes van Leeuen houtcoper ende zijne erven ende nacomelingen
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.077-078
319/10
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes van Leeuwen Dircxsz houtcoperhoutcoper
1577-08-30
Marritgen Jansdr wedue van Claes Aelbrechtsz soutman
Omslag-1573 (bewoner)NieuweRijn.077-078
12/1
Claes Dircksz van Leeuwen
/0-15
Claes van Leeuwen houdtcooperhoudtcooper
1573-12-19
Claes van Leeuwen houdtcooper
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.077-078
8/1
Claes Dircksz van Leeuwen
/10
Claes van Leeuwen houtcoperhoutcoper
1576
Claes van Leeuwen houtcoper
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.077-078
15/1
Claes Dircksz van Leeuwen
/18
Claes van Leeuwen houtcoperhoutcoper
1581-12
Claes van Leeuwen houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.081
149/03
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes van Leeuwen houtcoperhoutcoper
1582-02-07
Claes van Leeuwen houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Haarlemmerstraat.081
150/03
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes van Leeuwen houtcoperhoutcoper
1582-02-07
Claes van Leeuwen houtcoper
Omslag-1583 (bewoner)NieuweRijn.077-078
16/1
Claes Dircksz van Leeuwen
/18
Claes van Leeuwen houtcoperhoutcoper
1583-07-14
Claes van Leeuwen, houtcoper
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.077-078
14/1
Claes Dircksz van Leeuwen
7/
Claes van Leeuwen schutterhoutcoper
1581-09
Claes van Leeuwen houtcoper schutter
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)NieuweRijn.077-078
62/09a
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes van Leuwen
ondertrouw
houtkoper
1577-12-07
Claes van Leuwen
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.077-078
18/1
Claes Dircksz van Leeuwen
/22
Claes van Leuwen houtcoperhoutcoper
1585
Claes van Leuwen houtcopers es getaxeert op 22 gulden
TiendePenning-1557 (eigenaar)Aalmarkt.011
79/1
Cornelis Allertsz den Hagenaar
/18/1-16
Cornelies Allertsz houtcoperhoutcoper
1558-06-08
Cornelies Allertsz houtcoper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Boommarkt.017.2
65/1
Cornelis Claesz {houtkoper}
/20/2-0
Cornelies Claesz houtcoeperhoutcoeper
1558-06-08
Cornelies Claesz houtcoeper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Boommarkt.019-020
68/2
Cornelis Claesz {houtkoper}
/13/0-26
Cornelies Claesz houtcooperhoutcooper
1558-06-08
Cornelies Claesz houtcooper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Donkersteeg.006
111/04

/
Cornelis Allertsz houtcoperhoutcoper
1544-12-19
Cornelis Allertsz houtcoper
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Aalmarkt.011
32/03
Cornelis Allertsz den Hagenaar
/
Cornelis Allertsz houtcoperhoutcoper
1555-06-15
Cornelis Allertsz houtcoper
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Aalmarkt.011
779/05
Cornelis Allertsz den Hagenaar
/
Cornelis Allertsz houtcoperhoutcoper
1555-08-06
Cornelis Allertsz houtcoper
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Steenschuur.006
215/07
Cornelis Claesz {houtkoper}
/
Cornelis Claasz houtkoperhoutkoper
1564-08-18
Cornelis Claasz, houtkoper voor hemzelf en als voogd van zijn onmondige weeskinderen gewonnen bij Claartgen Dircksdr
Waarboek-67 C-1563 (borg)Middelstegracht.081.2
558/04
Cornelis Claesz {houtkoper}
/
Cornelis Claasz houtkoperhoutkoper
1566-09-09
Daniel Jacobsz houtkoper (met Cornelis Claasz houtkoper als borg)
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Rapenburg.009
190/05

/
Cornelis Claesz houcoper zwager van de verkoperhoucoper
1549-08-19
Cornelis Claesz houcoper zwager van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Noordeinde.052.2
223/07
Cornelis Claesz {houtkoper}
/
Cornelis Claesz houtcoper broershoutcoper
1550-12-19
Jan Claesz in den Houtuyn ende Cornelis Claesz houtcopers broers
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.010
119/11
Cornelis Claesz {houtkoper}
/
Cornelis Claesz houtcoper haer oomehoutcoper
1565-02-08
Cornelis Claesz houtcoper haer oome
Voogdenboek-A (voogd)NieuweRijn.077-078
60/02
Cornelis Jansz van Valkenburg
/
Cornelis Jansz houtcooperhoutcooper
1576-02-22
Jan Korsz coperslager en Cornelis Jansz houtcooper voogden
Waarboek-67 M-1584 (gemachtigde)Diefsteeg.006.1
137/03
Cornelis Jansz van Valkenburg
/
Cornelis Jansz houtcooperhoutcooper
1585-04-15
Cornelis Jansz houtcooper gemachtigde voor Heyndric Claesz
Waarboek-67 M-1584 (voogd)NieuweRijn.077-078
43/08
Cornelis Jansz van Valkenburg
/
Cornelis Jansz houtcooper voocht ende borghoutcooper
1584-12-27
Cornelis Jansz houtcooper voocht ende borg
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.077-078
994/09
Cornelis Jansz van Valkenburg
/
Cornelis Jansz houtcoperhoutcoper
1576-03-16
Cornelis Jansz houtcoper
Kerven-1581 (bewoner)Boommarkt.014.3
77/1
Cornelis Jansz van Valkenburg
/20
Cornelis Jansz houtcoperhoutcoper
1581-12
Cornelis Jansz houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (borg)OudeRijn.124
153/10

/
Cornelis Jansz houtcoperhoutcoper
1582-02-09
Cornelis Jansz houtcoper
Omslag-1583 (bewoner)Boommarkt.014.3
80/1
Cornelis Jansz van Valkenburg
/20
Cornelis Jansz houtcoperhoutcoper
1583-07-14
Cornelis Jansz, houtcoper
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Raamlanden.003
81/04
Cornelis Jansz van Valkenburg
/
Cornelis Jansz houtcoper alle meesters van 't vrouwer Lysbeths gasthuijs binnen deser stedehoutcoper
1584-04-12
Cornelis Jansz houtcoper alle meesters van 't vrouwer Lysbeths gasthuijs binnen deser stede
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Boommarkt.014.3
22/1
Cornelis Jansz van Valkenburg
/25
Cornelis Jansz houtcoper mit Lysbeth de wedue van Adiaen Pietersz houtcoper zijn schoonmoederhoutcoper
1576
Cornelis Jansz houtcoper mit Lysbeth de wedue van Adiaen Pietersz houtcoper zijn schoonmoeder
Volkstelling-1581 (teller)Hogewoerd.002
0/0d
Cornelis Jansz van Valkenburg
/
Cornelis Jansz houtcoper veertichhoutcoper
1581-09
Cornelis Jansz houtcoper veertich
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Molen.060
649/05
Cornelis Jansz van Valkenburg
/
Cornelis Jansz houtkoperhoutkoper
1575-11-21
Barent Lambrechtsz schrijnwerker als curator en Jacob Anthonisz en Cornelis Jansz houtkopers als toezienders van de nagelaten boedel van Dirck Claasz Gel
Rijckhuisen (vermelding)Boommarkt.014.3
91/3
Cornelis Jansz van Valkenburg
/
Cornelis Jansz van Valckenburch houtcoperhoutcoper
1576-10-09
Cornelis Jansz van Valckenburch houtcoper geb 1544 loco ...; tr: Claesjen van Berckel Adriaensd
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Boommarkt.014.3
104/1
Cornelis Jansz van Valkenburg
/11-0-0
Cornelis Jansz van Valckenburch houtcoperhoutcoper
1601
Cornelis Jansz van Valckenburch
Grote-Bewijzen-C (voogd)NieuweRijn.023
108/10
Cornelis Jansz van Valkenburg
/
Cornelis Janszn houtcoper haar broederhoutcoper
1584-11-24
Dirc 13 jr, Huich 11 jr, Pieter 9 jr, Elisabeth 20 jr en Alijd 15 jr kinderen van wijlen Pieter Pieterszn Coedyck en Adriana Jansdr met Cornelis Janszn houtcoper haar broeder
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Boommarkt.014.3
108/1
Cornelis Jansz van Valkenburg
6/13-15-0/9-0-0
Cornelis Janszoon houtcoperhoutcoper
1606-08
Cornelis Janszoon houtcopers huys dat hij zelfs gebruyct, op 't aengeven van de dochter heeft
Volkstelling-1581 (bewoner)Boommarkt.014.3
61/02
Cornelis Jansz van Valkenburg
0/
Cornelis Janz houtcoper veertichhoutcoper
1581-09
Cornelis Janz houtcoper veertich
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)NieuweRijn.077-078
298/03
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symonsz Stam houtcoperhoutcoper
1582-05-11
Cornelis Symonsz Stam houtcoper
Volkstelling-1574 (bewoner)Boommarkt.014.3
85/1
Cornelis Jansz van Valkenburg
11/
Cornelys Janz houtcoper met Hendrick Adryanz
Gasthuis
houtcoper
1574-08-07
Cornelys Janz houtcoper met Hendrick Adryanz
Volkstelling-1574 (bewoner)Boommarkt.014.3
85/2
Hendrick Adriaensz {houtkoper, de oude}
0/
Cornelys Janz houtcoper met Hendrick Adryanz
Gasthuis
houtcoper
1574-08-07
Cornelys Janz houtcoper met Hendrick Adryanz
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Botermarkt.007
563/07
Jacob Claesz {houtkoper}
/
d'erffgenamen van wijlen Jacob Claess houtcoperhoutcoper
1571-07-12
d'erffgenamen van wijlen Jacob Claess houtcoper
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Botermarkt.007
567/07
Jacob Claesz {houtkoper}
/
d'erffghenamen van Jacob Claess houtcoperhoutcoper
1571-07-19
d'erffghenamen van Jacob Claess houtcoper
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Botermarkt.007
568/08
Jacob Claesz {houtkoper}
/
d'erffghenamen van Jacob Claess houtcoperhoutcoper
1571-07-19
d'erffghenamen van Jacob Claess houtcoper
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.134-136
120/1
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daendel Jacopsz houtcooperhoutcooper
1583-07-15
Daendel Jacopsz houtcooper
Grachtenboek-02 (eigenaar)Aalmarkt.015-016
70/1
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daendel Jacopsz houtcooperhoutcooper
1583-07-27
Daendel Jacopsz houtcooper
Grachtenboek-50 (eigenaar)Middelstegracht.119
160/1
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daendel Jacopsz houtcooperhoutcooper
1584-07-09
Daendel Jacopsz houtcooper
Aflezingsboek-D (vermelding)Aalmarkt.015-016
194/2.1.1.3
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Cacopsz van Leeuwen houtcoperhoutcoper
1578-04-25
Daniel Cacopsz van Leeuwen houtcoper
Waarboek-67 C-1563 (koper)Aalmarkt.014
590/07
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz houtcooperhoutcooper
1566-06-25
Daniel Jacobsz houtcooper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Aalmarkt.015-016
648/08
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz houtcooperhoutcooper
1567-04-16
Daniel Jacobsz houtcooper
Waarboek-67 E-1571 (belending)Aalmarkt.015-016
232/08
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz houtcooperhoutcooper
1573-06-03
Daniel Jacobsz houtcooper
Waarboek-67 E-1571 (belending)Aalmarkt.014
562/06
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz houtcoperhoutcoper
1575-06-28
Daniel Jacobsz houtcoper
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Aalmarkt.015-016
32/1
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/15
Daniel Jacobsz houtcoperhoutcoper
1576
Daniel Jacobsz houtcoper
Aflezingsboek-E (vermelding)Aalmarkt.015-016
108/2.3.3.5
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz houtcoperhoutcoper
1580-11-22
Daniel Jacobsz houtcoper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Uiterstegracht.067
323/03
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz houtcoperhoutcoper
1581-03-09
Daniel Jacobsz houtcoper met Jan Pietersz bakker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Middelstegracht.081.2
558/03
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz houtkoperhoutkoper
1566-09-09
Daniel Jacobsz houtkoper (met Cornelis Claasz houtkoper als borg)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Aalmarkt.014
229/03
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz houtkoperhoutkoper
1577-04-23
Daniel Jacobsz houtkoper
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Breestraat.136
361/07
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz houtkoperhoutkoper
1577-10-02
Daniel Jacobsz houtkoper
Waarboek-67 F-1576 (gemachtigde)Breestraat.136
488/06
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz houtkoperhoutkoper
1578-03-18
Hector van Chanu te Weesp voor hemzelf en als vader van Jan van Chanu voor de ene helft en Jan Jansz van Berendrecht smid en Daniel Jacobsz houtkoper (beiden namens Cornelis Huybrechtsz de Jonge) voor de andere helft
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Breestraat.136
487/06
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz houtkoperhoutkoper
1578-03-18
Hector van Chanu te Weesp voor hemzelf en als vader van Jan van Chanu voor de ene helft en Jan Jansz van Berendrecht smid en Daniel Jacobsz houtkoper (beiden namens Cornelis Huybrechtsz de Jonge) voor de andere helft
Vetus-1585 (eigenaar)Aalmarkt.015-016
123/1
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/30
Daniel Jacobsz v Leeuwen houtcoperhoutcoper
1585
Danel Jacobszoon van Leeuwen houtcopers huys, es getacxeert op 30 gulden
Voogdenboek-A (voogd)Hooglandsekerkgracht.013-015
526/02
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz van Leeuwen houdtcoperhoudtcoper
1589-03-08
Bertholomeus Aelbertsz oom van moeders zijde en Daniel Jacobsz van Leeuwen houdtcoper zijn voogden geordonneerd
Waarboek-67 H-1580 (koper)Uiterstegracht.067
52/07
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz van Leeuwen houtcoper
Hij was bij de eerste koop borg
houtcoper
1580-05-03
Daniel Jacobsz van Leeuwen houtcoper
Volkstelling-1581 (bewoner)Aalmarkt.015-016
76/1
Daniël Jacobsz van Leeuwen
1/
Daniel Jacobsz van Leeuwen houtcoper schutterhoutcoper
1581-09
Schutter Daniel Jacobsz Houtcoper van Leeuwen
GedwongenLening-1572 (bewoner)Aalmarkt.015-016
27/1
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/12
Daniel Jacobsz, houtcoperhoutcoper
1572-11-28
Daniel Jacobsz, houtcoper
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Uiterstegracht.049
348/03
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz, houtkoperhoutkoper
1579-08-14
Daniel Jacobsz, houtkoper
Glippers-1573 (huurder)Haarlemmerstraat.128
7/1
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/17-0-0
Daniel Jacobszoon houtcooperhoutcooper
1573
Daniel Jacobszoon houtcooper
Omslag-1573 (bewoner)Aalmarkt.015-016
35/1
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/0-15
Daniel Jacoebsz, houdtcooperhoudtcooper
1573-12-19
Daniel Jacoebsz, houdtcooper
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Uiterstegracht.067
420/03
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacops houtcoperhoutcoper
1581-04
Daniel Jacops houtcoper ende Jan Pieterzoon pannebacker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Aalmarkt.015-016
176/06
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacopss houtcoperhoutcoper
1564-06-09
Daniel Jacopss houtcoper
Aflezingsboek-E (vermelding)Aalmarkt.015-016
14/05.2.3.3
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacopsz houtcooperhoutcooper
1578-10-25
Daniel Jacopsz houtcooper
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Boommarkt.019-020
495/04
Cornelis Claesz {houtkoper}
/
de boedel van Cornelis Claasz houthandelaarhouthandelaar
1571-03-16
Simon Dirck Hobbensz al curator van de boedel van Cornelis Claasz houthandelaar met Dirck Dircksz Steen en Steven Dircksz lakenhandelaar als toezienders van dezelfde boedel
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Botermarkt.007
77/08
Jacob Claesz {houtkoper}
/
de kinderen ende erffgenamen van wijlen Jacob Claesz houtcoper ende Alijdt Henricxdr zijne huysvrouwehoutcoper
1560-10-08
de kinderen ende erffgenamen van wijlen Jacob Claesz houtcoper ende Alijdt Henricxdr zijne huysvrouwe
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Botermarkt.007
52/07
Jacob Claesz {houtkoper}
/
de kinderen ende erfgenaemen van wijlen Jacob Claesz houtcoperhoutcoper
1563-08-02
de kinderen ende erfgenaemen van wijlen Jacob Claesz houtcoper
TiendePenning-1561 (overledene)Botermarkt.007
168/2a
Jacob Claesz {houtkoper}
/36-0-0
de kinderen van Jacob Claesz
is op 1560-07-04 reeds overleden
houtkoper
1561-12
Jacob Claesz
TiendePenning-1561 (overledene)NieuweRijn.034
1527/1a
Jacob Claesz {houtkoper}
/46-0-0
de kinderen van Jacob Claeszhoutkoper
1561-12
Jacob Claesz
TiendePenning-1561 (overledene)Breestraat.143
299/2a
Jacob Claesz {houtkoper}
/4-0-0
de kinderen van Jacob Claesz houtkoperhoutkoper
1561-12
de kinderen van Jacob Claesz houtkoper
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Haarlemmerstraat.247
188/06
Pieter Jansz {houtkoper}
/
de nagelaten boedel van Pieter Jansz houthandelaarhouthandelaar
1573-01-01
de nagelaten boedel van Pieter Jansz houthandelaar
Grachtenboek-01 (eigenaar)Apothekersdijk.019-020
2240/1
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
De stal van Jan Claesz houtcooperhoutcooper
1583-06-17
De stal van Jan Claesz houtcooper
Oud-belastingboek-1601 (overledene)NieuweRijn.080
16/1a
Willem Meesz van Assendelft {houtkoper}
/
deselve Willem Meess houtcopers weduehoutcoper
1601
deselve Willem Meess houtcopers wedue
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Botermarkt.007
281/07
Jacob Claesz {houtkoper}
/
die kinderen ende erfgenamen van wijlen Jacob Claasz houtcoperhoutcoper
1565-01-24
die kinderen ende erfgenamen van wijlen Jacob Claasz houtcoper
TiendePenning-1557 (overledene)Breestraat.143
81/2a
Jacob Claesz {houtkoper}
/0/0-0
Die wedewy van Jacop Ciaesz houtcoeper
te weck 1 s 1 gr
houtcoeper
1558-06-08
Die wedewy van Jacop Ciaesz houtcoeper
TiendePenning-1557 (overledene)Breestraat.143
22/2a
Jacob Claesz {houtkoper}
/31/3-2
Die wedewy van Jacop Claesz houtcoeperhoutcoeper
1558-06-08
Die wedewy van Jacop Claesz houtcoeper
Kerven-1581 (bewoner)Aalmarkt.015-016
92/1
Dirck Maertensz {houtkoper}
/12
Dirc Maertensz van Haerlem houtcoperhoutcoper
1581-12
Dirc Maertensz van Haerlem houtcoper
Omslag-1583 (bewoner)Aalmarkt.015-016
95/1
Dirck Maertensz {houtkoper}
/15
Dirc Maertsz houtcoperhoutcoper
1583-07-14
Dirc Maertsz, houtcoper
Grote-Bewijzen-B (voogd)Levendaal.004
47/08
Dirck Dircksz {houtkoper}
/
Dirck Dircksz houtcoper naeste magehoutcoper
1516-12-31
Dirck Dircksz houtcoper naeste mage
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.009
163/08
Dirck Jacobsz in de Rosmolen
/
Dirck Jacopsz houtcoperhoutcoper
1548-01-26
Dirck Jacopsz houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (koper)Boommarkt.021-022
39/05
Dirck Maertensz {houtkoper}
/
Dirck Maertensz houtcoperhoutcoper
1581-05
Dirck Maertensz houtcoper
Waarboek-67 G-1578 (borg)Mandenmakerssteeg.007
451/21
Dirck Maertensz {houtkoper}
/
Dirck Maertensz houtkoperhoutkoper
1579-12-21
Dirck Maertensz houtkoper
Waarboek-67 K-1582 (borg)OudeRijn.164
206/07
Dirck Maertensz {houtkoper}
/
Dirck Maertsz houtcooperhoutcooper
1583-05-02
Dirck Maertsz houtcooper
Waarboek-67 H-1580 (borg)Koppenhinksteeg.000.16.2
47/05
Dirck Maertensz {houtkoper}
/
Dirck Maertsz houtcoperhoutcoper
1580-05-02
Dirck Maertsz houtcoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Boommarkt.021-022
111/1
Dirck Maertensz {houtkoper}
/7-0-0
Dirck Maertsz houtcoperhoutcoper
1601
Dirc Maertsz, houtcoper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Boommarkt.021-022
115/1
Dirck Maertensz {houtkoper}
3/8-15-0/4-10-0
Dirck Maertsz houtcoperhoutcoper
1606-08
Dirck Maertsz houtcopers huys dat hij bewoont, op 't aengeven van zijn wijff schoorsteenen
Vetus-1585 (eigenaar)Boommarkt.021-022
109/1
Dirck Maertensz {houtkoper}
/20
Dirck Maertsz houtcoper met sijn houttuinhoutcoper
1585
Dirc Maertszoon houtcopers huys mit zijn houttuyn die hij zelffs bewoont, es getacxeert op 20 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Aalmarkt.015-016
77/1
Dirck Maertensz {houtkoper}
2/
Dirck Maertsz van Haerlem houtcoperhoutcoper
1581-09
Dirck Maertsz van Haerlem Houtcoper heeft hier gewoont vier jaren
Waarboek-67 L-1584 (borg)Koppenhinksteeg.000.10
67/11
Dirck Maertensz {houtkoper}
/
Dirck Matynsz houtcooper
1e onderpand
houtcooper
1584-03-14
Dirck Matynsz houtcooper
Waarboek-67 B-1562 (belending)Vliet.027-029
166/06
Dirck Pietersz Pot {timmerman}
/
Dirck Pietersz houtcooperhoutcooper
1562-08-17
Dirck Pietersz houtcooper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vliet.027-029
27/06
Dirck Pietersz Pot {timmerman}
/
Dirck Pietersz houtcoperhoutcoper
1563-08-25
Dirck Pietersz houtcoper
Waarboek-67 D-1567 (koper)Koppenhinksteeg.000.25
342/05
Dirck Pietersz Pot {timmerman}
/
Dirck Pietersz houthandelaarhouthandelaar
1570-04-18
Dirck Pietersz houthandelaar poorter van Leiden
Waarboek-67 C-1563 (koper)Korevaarstraat.028.4
84/05
Dirck Pietersz {houtkoper}
/
Dirck Pietersz houtkoperhoutkoper
1563-12-17
Dirck Pietersz houtkoper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Korevaarstraat.028.4
146/03
Dirck Pietersz {houtkoper}
/
Dirck Pietersz houtkoperhoutkoper
1564-03-28
Dirck Pietersz houtkoper
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Rapenburg.086
559/04

/
erfgenamen van Gijsbrecht Jansz van Haerlem houtkoperhoutkoper
1578-05-15
de kinderen en erfgenamen van Gijsbrecht Jansz van Haerlem, houtkoper tot Dordrecht
Waarboek-67 C-1563 (overledene)NieuweRijn.060
3/05
Gerrit Matthijsz {kistenmaker}
/
erfgenamen van hun broer Gerrit Mathijsz houtkoperhoutkoper
1563-07-07
Jan Mathijsz boekdrukker met zijn zus Geerte Mathijsdr als erfgenamen van hun broer Gerrit Mathijsz houtkoper
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Kaiserstraat.035-037
101/10

/
Floris Willemsz houtcoper tot Dordrechthoutcoper
1578-11-18
Floris Willemsz houtcoper tot Dordrecht
Voogdenboek-A (voogd)Noordeinde.039
59/02
Frans Adriaensz van der Does
/
Frans Adriaensz houtcooperhoutcooper
1576-02-22
Claes Dircsz van Leeuwen en Frans Adriaensz houtcoopers voogden
Aflezingsboek-E (vermelding)NieuweRijn.083
106/1.2.3.0
Frans Adriaensz van der Does
/
Frans Adriaensz houtcoperhoutcoper
1580-11-22
Frans Adriaensz houtcoper
GedwongenLening-1599 (bewoner)Middelstegracht.121
7/1
Frans Adriaensz van der Does
/15/30
Frans Adriaensz houtcoperhoutcoper
1599
Frans Adriaensz, houtcoper
Waarboek-67 K-1582 (koper)VanDerWerffstraat.056-058
237/05
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/
Frans Cornelis houtcooperhoutcooper
1582-08-11
Frans Cornelis houtcooper
Vetus-1585 (eigenaar)VanDerWerffstraat.056-058
390/1
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/4
Frans Corneliss houtcoopers poort met een huysken daeraenhoutcooper
1585
Frans Corneliss houtcoopers poort met een huysken daeraen, verhuyert, es getaxeert op 4 gulden
Poorterboeken-E-1588 (borg)Aalmarkt.011
8706/173Vb
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/3,2
Frans Cornelisz
zijn schoonvader
houtkoper
1602-06-24
Frans Cornelisz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Aalmarkt.011
6699/83Vb
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/
Frans Cornelisz Backer houtkoperhoutkoper
1583-02-10
Frans Cornelisz
Waarboek-67 J-1581 (koper)VanDerWerffstraat.050-054
423/05
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/
Frans Cornelisz houtcooperhoutcooper
1582-08-11
Frans Cornelisz houtcooper
Waarboek-67 J-1581 (koper)VanDerWerffstraat.056-058
423/08
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/
Frans Cornelisz houtcooperhoutcooper
1582-08-11
Frans Cornelisz houtcooper
Waarboek-67 J-1581 (koper)Paradijssteeg.056
423/11
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/
Frans Cornelisz houtcooperhoutcooper
1582-08-11
Frans Cornelisz houtcooper
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)VanDerWerffstraat.056-058
238/04
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/
Frans Cornelisz houtcooperhoutcooper
1583-05-31
Frans Cornelisz houtcooper
Waarboek-67 M-1584 (koper)Breestraat.026
22/10
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/
Frans Cornelisz houtcooperhoutcooper
1584-12-11
Frans Cornelisz houtcooper
Waarboek-67 M-1584 (koper)Breestraat.026
45/07
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/
Frans Cornelisz houtcooperhoutcooper
1585-01-12
Frans Cornelisz houtcooper
Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Breestraat.026
72/04
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/
Frans Cornelisz houtcooperhoutcooper
1585-02-11
Frans Cornelisz houtcooper
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Hooigracht.113
207/1a
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
3/8-3-0/4-10-0
Frans Cornelisz houtcooperhoutcooper
1606-08
De weduwe van Frans Cornelisz houtcooper staet leedich
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Haarlemmerstraat.172-174
239/03
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/
Frans Cornelisz houtcoperhoutcoper
1581-09-06
Frans Cornelisz houtcoper
Kerven-1581 (bewoner)Aalmarkt.011
88/1
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/14
Frans Cornelisz houtcoperhoutcoper
1581-12
Frans Cornelisz houtcoper
Omslag-1583 (bewoner)Aalmarkt.011
91/1
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/18
Frans Cornelisz houtcoperhoutcoper
1583-07-14
Frans Cornelisz, houtcoper
Grachtenboek-59 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.033-039
100/1
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/
Frans Cornelisz houtcoperhoutcoper
1586-06-26
Frans Cornelisz houtcoper
Stratenboek-01 (eigenaar)Breestraat.026
1110/1
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/
Frans Cornelisz houtcoperhoutcoper
1588
Frans Cornelisz houtcoper
Stratenboek-30 (eigenaar)VanDerWerffstraat.056-058
310/1
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/
Frans Cornelisz houtcoperhoutcoper
1588~1597
Frans Cornelisz houtcoper
Stratenboek-31 (eigenaar)Paradijssteeg.058
360/1
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/
Frans Cornelisz houtcoperhoutcoper
1590~1597
Frans Cornelisz houtcoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.026
45/1
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/3-15-0
Frans Cornelisz houtcoperhoutcoper
1601
Frans Cornelisz houtcoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.113
189/1
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/3-4-0
Frans Cornelisz houtcoperhoutcoper
1601
Frans Cornelisz houtcoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.033-039
303/1
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/1-6-0
Frans Cornelisz houtcoperhoutcoper
1601
Frans Cornelisz houtcoper
Bonboek-01B (eigenaar)Breestraat.026
218/001
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/
Frans Cornelisz houtcoper
A, 90v
houtcoper
1601 na
Frans Cornelisz houtcoper
Volkstelling-1581 (bewoner)Aalmarkt.011
73/1
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
8/
Frans Cornelisz houtcoper schutterhoutcoper
1581-09
Frans Cornelisz houtcoper schutter
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)VanDerWerffstraat.056-058
313/1
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/1-5-0
Frans Cornelisz houtcopers poort mit een huyshoutcoper
1601
Frans Cornelisz houtcopers poort mit een huys
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Aalmarkt.011
131/2a
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
5/12-0-0/7-10-0
Frans Cornelisz houtcopers weduwen huyshoutcoper
1606-08
Frans Cornelisz houtcopers weduwen huys ende bij haer zwager wert gebruyct, op 't wijffs aengeven
Waarboek-67 D-1567 (koper)Aalmarkt.011
381/04
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/
Frans Cornelisz houtkoperhoutkoper
1570-07-19
Frans Cornelisz houtkoper
Grachtenboek-60 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.033-039
20/1
Frans Cornelisz Backer {houtkoper}
/
Frans Corneliszoon houtcoperhoutcoper
1583~1588
Frans Corneliszoon houtcoper
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Nieuwstraat.036
136/05
Gerrit Matthijsz {kistenmaker}
/
Gerrit Mathijsz houtkoperhoutkoper
1560-12-13
Gerrit Mathijsz houtkoper en Pieter Pietersz als testamentaire voogden
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)NieuweRijn.060
76/03
Gerrit Matthijsz {kistenmaker}
/
Gerryt Mathijsz houtcoperhoutcoper
1561-01-14
Gerryt Mathijsz houtcoper
Huwelijksevw-B2 (getuige)Garenmarkt.000.11
75/09
Gerrit Matthijsz {kistenmaker}
/
Gerryt Mathijsz houtcoper hair nevehoutcoper
1560-11-11
Gerryt Mathijs houtcoper hair neve
Huwelijksevw-B2 (getuige)Hooglandsekerkgracht.026
54/06
Gerrit Matthijsz {kistenmaker}
/
Gerryt Mathijszoen houtcooper zijn broederhoutcooper
1559-01-27
Gerryt Mathijszoen houtcooper zijn broeder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.002-004
130/09
Gerrit Matthijsz {kistenmaker}
/
Gerryt Matijsz houtcoperhoutcoper
1560-12-09
Gerryt Matijsz houtcoper
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)OudeRijn.184-186
530/03

/
Gijsbrecht van Haarlem houtkoperhoutkoper
1575-05-25
Gijsbrecht van Haarlem eertijds houtkoper te Dordrecht
Omslag-1573 (bewoner)Boommarkt.021-022
30/1
Hendrick Adriaensz {houtkoper, de oude}
/0-5
Heindrich Adriaensz, houdtcooperhoudtcooper
1573-12-19
Heindrich Adriaensz, houdtcooper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.075
323/03
Hendrick Jan Meesz {houtkoper}
/
Hendrick Jan Meesz houtkoperhoutkoper
1565-04-12
Hendrick Jan Meesz houtkoper en zijn zoon Bartholomeus Hendricksz voor henzelf; Dirck van Boshuizen en Gommer van Boshuizen als voogden van de onmondige weeskinderen van Hendrick Jan Meesz en Marie van Boshuizen overleden
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)OudeRijn.055
113/03
Hendrick Jan Meesz {houtkoper}
/
Hendrick Jansz houthandelaarhouthandelaar
1572-06-02
Hendrick Jansz houthandelaar
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)OudeRijn.055
114/03
Hendrick Jan Meesz {houtkoper}
/
Hendrick Jansz houthandelaarhouthandelaar
1572-06-02
Hendrick Jansz houthandelaar gehuwd met Elisabeth Jacobsdr weduwe van Philips Pietersz kuiper (met Simon Jansz Suyck snijder als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Middelstegracht.028
631/06
Hendrick Jan Meesz {houtkoper}
/
Hendrick Jansz houtkoperhoutkoper
1567-03-10
Hendrick Jansz houtkoper
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.020
53/1
Hendrick Adriaensz {houtkoper van Zutfen}
/8
Henric Adriaensz houtcoper van Zutphenhoutcoper
1583-07-14
Henric Adriaensz, houtcoper van Zutphen
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.020
46/1
Hendrick Adriaensz {houtkoper van Zutfen}
/26
Henric Adriaensz van Deventer houtcoperhoutcoper
1585
Henric Adriaenszoon van Deventers houtcopers huys, es getacxeert op 26 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.020
49/1
Hendrick Adriaensz {houtkoper van Zutfen}
/9-12-0
Henrick Adriaensz houtcoperhoutcoper
1601
Henrick Adriaensz, houtcoper
Bonboek-01B (eigenaar)Breestraat.020
221/001
Hendrick Adriaensz {houtkoper van Zutfen}
/
Henrick Adriaensz houtcoper
AA, 93
houtcoper
1617 na
Henrick Adriaensz houtcoper
Waarboek-67 D-1567 (belending)OudeRijn.055
135/06
Hendrick Jan Meesz {houtkoper}
/
Henrick Jansz eertijts houtcoperhoutkoper
1568-09-25
Henrick Jansz eertijts houtcoper
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)OudeRijn.176-178
23/04
Symon Sybrantsz
/
het onmondige weeskind Simon Zijbrantszhoutkoper
1576-04-02
Jan Huygensz houtkoper (als ontvanger van de goeden van het onmondige weeskind Simon Zijbrantsz)
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.020
52/1
Hendrick Adriaensz {houtkoper van Zutfen}
/8
Heyndric Adriaensz houtcoper van Zutphenhoutcoper
1581-12
Heyndric Adriaensz houtcoper van Zutphen
Waarboek-67 H-1580 (koper)Breestraat.020
359/04
Hendrick Adriaensz {houtkoper van Zutfen}
/
Heyndrick Adriaens houtcoperhoutkoper
1581-04-12
Heyndrick Adriaens houtcoper
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Breestraat.020
360/03
Hendrick Adriaensz {houtkoper van Zutfen}
/
Heyndrick Adriaensz houtcoperhoutkoper
1581-04-12
Heyndrick Adriaensz houtcoper
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.020
29/05
Hendrick Adriaensz {houtkoper van Zutfen}
0/
Heyndrick Adriaensz houtcoper schutterhoutcoper (schutter)
1581-09
Heyndrick Adriaensz houtcop(er) van Zutphen heeft hier gewoont zeven jaeren
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hooigracht.028
198/03
Hendrick Jan Meesz {houtkoper}
/
Heyndrick Jansz wijlen houtcooperhoutcooper
1562-10-29
Heyndrick Jansz wijlen houtcooper (met Jacob Meesz houtcoper als borg)
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Boommarkt.019-020
114/2
Hendrick Adriaensz {houtkoper van Zutfen}
3/12-0-0/4-10-0
Heynrick Adriaensz houtcoperhoutcoper
1606-08
Heynrick Adriaensz houtcopers huys 'twelck gebruyct wert bij Elyas Lupaert, op 't aengeven van denzelven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.020
94/1
Hendrick Adriaensz {houtkoper van Zutfen}
3/8-0-0/4-10-0
Heynrick Adriaensz houtcopershoutcoper
1606-08
Heynrick Adriaensz houtcopers huys dat hij zelffs bewoont, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.020
55/2
Hendrick Adriaensz {houtkoper van Zutfen}
5/12-0-0/7-10-0
Heynrick Adryaensz houtcooperhoutcooper
1606-08
Heynrick Adryaensz houtcooper huis eygen ende in huir gebruickt wert
Vluchtelingen-1573 (eigenaar)Aalmarkt.014
17/2
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
in de husinghe van Daniels Jacoebs, houdtcooperhoudtcooper
1573-11
in de husinghe van Daniels Jacoebs, houdtcooper
Aflezingsboek-E (vermelding)Boommarkt.019-020
109/3.1.4.5
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacob Anthonishoutcoper
1580-11-22
Jacob Anthonis
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Molen.060
649/04
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacob Anthoniszhoutkoper
1575-11-21
Barent Lambrechtsz schrijnwerker als curator en Jacob Anthonisz en Cornelis Jansz houtkopers als toezienders van de nagelaten boedel van Dirck Claasz Gel
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Warmoesmarkt.014-015
38/07
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacob Anthonisz houdtcoperhoudtcoper
1582-11-01
Jacob Anthonisz houdtcoper
Voogdenboek-A (voogd)Hogewoerd.052
507/01
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacob Anthonisz houdtcoper oomhoudtcoper
1588-12-14
Jacob Anthonisz houdtcoper oom en Mees Allertsz zijn tot voogden geordonneerd
Waarboek-67 D-1567 (belending)NieuweRijn.086-087
539/08
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacob Anthonisz houtcoperhoutcoper
1571-06-01
Jacob Anthonisz houtcoper
Grote-Bewijzen-B (voogd)Garenmarkt.000.11
990/07
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacob Anthonisz houtcoperhoutcoper
1576-02-07
Willem Adriaensz drapier en Jacob Anthonisz houtcoper voogden
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)NieuweRijn.086-087
69/06
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacob Anthonisz houtcoperhoutcoper
1578-09-12
Jacob Anthonisz houtcoper
Waarboek-67 H-1580 (borg)Koppenhinksteeg.000.24
476/18
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacob Anthonisz houtcoperhoutcoper
1581-06-22
Jacob Anthonisz, houtcoper
Kerven-1581 (bewoner)Boommarkt.019-020
80/1
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/20
Jacob Anthonisz houtcoperhoutcoper
1581-12
Jacob Anthonisz houtcoper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Vrouwenkerkkoorstraat.010-012
152/05
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacob Anthonisz houtcoper alle kerckmeesteren van de drie parochie kercken dezer stedehoutcoper
1580-07-07
Jacob Anthonisz houtcoper alle kerckmeesteren van de drie parochie kercken dezer stede
Waarboek-67 M-1584 (curator)Haarlemmerstraat.089
241/05
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacob Anthonisz houtcoper curateurhoutcoper
1585-07-12
Jacob Anthonisz houtcoper curateur
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)NieuweRijn.086-087
625/11
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacob Anthonisz houthandelaarhouthandelaar
1571-10-30
Jacob Anthonisz houthandelaar
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Houtstraat.000.10
336/06
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacob Anthonisz houtkoper kerkmeesterhoutkoper
1579-08-03
Allert Willemsz van Sassenheim, Bouwen Jansz Keyser, Hobbe Florisz, goudsmid en Jacob Anthonisz, houtkoper, allevier kerkmeesteren van de drie Leidse parochiekerken
Waarboek-67 K-1582 (belending)Boommarkt.019-020
66/16
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacob Anthonisz in Deventer houtcoperhoutcoper
1582-11-03
Jacob Anthonisz in Deventer houtcoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Boommarkt.019-020
110/1
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/9-12-0
Jacob Antonisz houtcoperhoutcoper
1601
Jacob Dircxz, houtcoper
Volkstelling-1581 (bewoner)Boommarkt.019-020
65/1
Jacob Anthonisz {houtkoper}
4/
Jacob Antonisz houtcoper schutterhoutcoper
1581-09
Jacob Antonisz houtcoper schutter
Waarboek-67 G-1578 (belending)Boommarkt.019-020
111/07
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacob Antonisz, houtcoperhoutcoper
1578-12-08
deurgaende Jacob Antonisz, houtcoper
TiendePenning-1543 (eigenaar)NieuweRijn.034
15/1
Jacob Claesz {houtkoper}
/25
Jacob Claes zoon houdtcooperhoudtcooper
1544
Jacob Claes zoon houdtcooper een huijsinghe, siaers
TiendePenning-1543 (eigenaar)Botermarkt.007
37/1
Jacob Claesz {houtkoper}
/22
Jacob Claesz houdtcoperhoudtcoper
1544
Jacob Claesz. houdtcoper een huijs, siaers
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.113
71/13
Jacob Claesz {houtkoper}
/
Jacob Claesz houtcoperhoutcoper
1543-01-03
Jacob Claesz houtcopers erve
TiendePenning-1564 (overledene)Botermarkt.007
45/2a
Jacob Claesz {houtkoper}
/-
Jacob Claesz houtcoperhoutcoper
1564
Jacob Claesz houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001
307/07
Jacob Claesz {houtkoper}
/
Jacob Claesz houtcoperhoutcoper
1582-04-02
mede erffgenamen van Jacob Claesz houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001
309/33
Jacob Claesz {houtkoper}
/
Jacob Claesz houtcoperhoutcoper
1582-04-02
haer mede erffgenamen van Jacob Claesz houtcoper
TiendePenning-1561 (overledene)Breestraat.143
241/2a
Jacob Claesz {houtkoper}
/33-0-0
Jacob Claesz kinderenhoutkoper
1561-12
Jacob Claesz kinderen
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)FaliedeBegijnhof.034
56/11a
Jacob Daniëlsz van Leeuwen
/
Jacob Danielsz
ondertrouw
houtkoper bij de Kraan
1577-06-29
Jacob Danielsz
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.008
58/1
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
/18
Jacob Fredericxz houtcoperhoutcoper
1581-12
Jacob Fredericxz houtcoper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)KortRapenburg.010.2
82/2
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
3/4-0-0/4-10-0
Jacob Fredericxz houtcopershoutcoper
1606-08
Jacob Fredericxzoons huys dat bewoont wert bij Willem Corneliszoon, op zijn wijffs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.008
89/1
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
6/11-5-0/9-0-0
Jacob Fredericxz houtcopershoutcoper
1606-08
Jacob Fredericxz houtcopers huys dat hij bewoont, op zijn aengeven
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Papengracht.002.2
89/1
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
/3-0-0
Jacob Frederycxz houtcoperhoutcoper
1601
Jacob Frederycxz houtcoper
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Breestraat.008
127/03
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
/
Jacob Fredricxz houdtcoperhoudtcoper
1583-02-15
Jacob Fredricxz houdtcoper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.008
127/06
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
/
Jacob Fredricxz houdtcoperhoudtcoper
1583-02-15
Jacob Fredricxz houdtcoper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.008
128/05
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
/
Jacob Fredricxz houdtcoperhoudtcoper
1583-02-15
Jacob Fredricxz houdtcoper
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Breestraat.008
128/04
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
/
Jacob Fredricxz houdtcoper poorter dezer stedehoudtcoper
1583-02-15
Jacob Fredricxz houdtcoper poorter dezer stede
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.008
35/1
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
7/
Jacob Fredricxz houtcoper schutterhoutcoper
1581-09
Jacob Fredricxz houtcoper schutter
Waarboek-67 B-1562 (borg)Hooigracht.028
198/04
Jacob Meesz van Assendelft {houtkoper}
/
Jacob Meesz houtcoperhoutcoper
1562-10-29
Heyndrick Jansz wijlen houtcooper (met Jacob Meesz houtcoper als borg)
Huwelijksevw-B2 (getuige)NieuweRijn.044
130/04
Jacob Meesz van Assendelft {houtkoper}
/
Jacob Meesz houtcoper zijn broederhoutcoper
1566-06-17
Jacob Meesz houtcoper zijn broeder
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)NieuweRijn.065
287/05
Jacob Meesz van Assendelft {houtkoper}
/
Jacob Meesz houthandelaarhouthandelaar
1574-01-21
Jacob Meesz houthandelaar
Waarboek-67 D-1567 (koper)NieuweRijn.065
127/04
Jacob Meesz van Assendelft {houtkoper}
/
Jacob Meesz houtkoperhoutkoper
1568-07-22
Jacob Meesz houtkoper
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
289/53

/
Jacob Meesz houtkoperhoutkoper
1570-01-20
Jacob Meesz houtkoper (met de broers Willem Meesz houtkoper en Jan Meesz chirurgijn als borgen)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)GeenPerceel.000
306/04
Jacob Meesz van Assendelft {houtkoper}
/
Jacob Meesz houtkoperhoutkoper
1574-03-10
Jacob Meesz houtkoper
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.065
4/1
Jacob Meesz van Assendelft {houtkoper}
/6
Jacob Meeusz, houtcoperhoutcoper
1572-11-28
Jacob Meeusz, houtcoper
Waarboek-67 F-1576 (borg)Langebrug.113.07
407/04
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacob Thonisz houtkoperhoutkoper
1577-12-23
Gerrit Dircksz van Alphen (met als borg Jacob Thonisz houtkoper)
Stratenboek-01 (eigenaar)Breestraat.008
1040/1
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
/
Jacob Vredericxsoon houtcoperhoutcoper
1588
Jacob Vredericxsoon houtcoper
Waarboek-67 M-1584 (belending)Breestraat.008
161/07
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
/
Jacob Vredericxz houtcoeprhoutcoeper
1585-05-01
Jacob Vredericxz houtcoeper
Waarboek-67 M-1584 (belending)Breestraat.008
179/08
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
/
Jacob Vredericxz houtcooperhoutcooper
1585-05-03
Jacob Vredericxz houtcooper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)KortRapenburg.010.2
77/1
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
/3-4-0
Jacob Vredericxz houtcoperhoutcoper
1601
Jacob Vredericxz, houtcoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.008
84/1
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
/9-0-0
Jacob Vredericxz houtcoperhoutcoper
1601
Jacob Vredericxz, houtcoper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Papengracht.002.2
95/2
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
4/3-15-0/6-0-0
Jacob Vredricxz houtcooperhoutcooper
1606-08
Jacob Vredricxz houtcoopers huis eygen ende in huir gebruict wert bij Oliphier d'House, op 't wijfs aengeven
Waarboek-67 G-1578 (borg)Botermarkt.014
314/05
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
/
Jacob Vrericxzhoutcoper
1579-07-08
Jacob Vrericxz houtcoper
Waarboek-67 G-1578 (borg)Botermarkt.014
315/05
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
/
Jacob Vrericxzhoutcoper
1579-07-08
Jacob Vrericxz houtcoper
Waarboek-67 L-1584 (belending)Boommarkt.019-020
67/16
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacobs Anthonisz houtcooperhoutcooper
1584-03-14
Jacobs Anthonisz houtcooper
Huwelijksevw-B2 (getuige)Middelstegracht.014.3
188/05
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
Jacop Anthonisz houtcoperhoutcoper
1574-11-09
Jacop Anthonisz houtcoper haer vader
Aflezingsboek-D (vermelding)Boommarkt.019-020
195/4.1.1.5
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacop Antonis in deventer houtcooperhoutcooper
1578-04-25
Jacop Antonis in deventer houtcooper
Omslag-1583 (bewoner)Boommarkt.019-020
83/1
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/20
Jacop Antonisz houtcoperhoutcoper
1583-07-14
Jacop Antonisz, houtcoper
TiendePenning-1557 (overledene)NieuweRijn.034
20/1a
Jacob Claesz {houtkoper}
/40/4-0
Jacop Claesz houtcoepers wedewyhoutcoeper
1558-06-08
Jacop Claesz houtcoepers wedewy
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.005-006
347/15
Jacob Claesz {houtkoper}
/
Jacop Claesz houtcoperhoutcoper
1531-08-09
Jacop Claesz houtcoper
Testament-A2 (testateur)NieuweRijn.034
41/05
Jacob Claesz {houtkoper}
/
Jacop Claesz houtcoperhoutcoper
1550-05-07
Jacop Claesz houtcoper onse mede broeder inden gerechte
Grote-Bewijzen-B (bewoner)GeenPerceel.000
224/13
Jacob Claesz {houtkoper}
/
Jacop Claesz houtcoper voirshoutcoper
1528-08-27
½ huys ende erve op ten nuwen Rijn daer Jacop Claesz. houtcoper voirs nu ter tyt woent belegen an die een zijde jonge Dirck Jan Reyersz. ende an die ander zijde Mathijs Engebrechtsz. tynnegieter
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.143
54/3
Jacob Claesz {houtkoper}
/
Jacop Claesz van Swietenhoutkoper
1527-10-01
Jacop Claesz van Swieten loco Dirck Claesz van Swieten zijn broeder
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.081
10/2
Jacob Meesz van Assendelft {houtkoper}
/7/0-14
Jacop Meesen houtcoeperhoutcoeper
1558-06-08
Jacop Meesen houtcoeper
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.080
11/1
Jacob Meesz van Assendelft {houtkoper}
/
Jacop Meesen houtcoeperhoutcoeper
1558-06-08
Jacop Meesen houtcoeper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)NieuweRijn.080
332/06
Jacob Meesz van Assendelft {houtkoper}
/
Jacop Meesz houtcoeperhoutcoeper
1555-12-20
Jacop Meesz houtcoeper
Waarboek-67 A-1560 (belending)NieuweRijn.080
231/08
Jacob Meesz van Assendelft {houtkoper}
/
Jacop Meesz houtcoopershoutcooper
1561-05-09
Jacop Meesz houtcoopers
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.065
4/1
Jacob Meesz van Assendelft {houtkoper}
/6
Jacop Meesz houtcoperhoutcoper
1576
Jacop Meesz houtcoper
Volkstelling-1574 (bewoner)Boommarkt.019-020
90/1
Jacob Anthonisz {houtkoper}
3/
Jacop Thonysz houtcoper
Gasthuis
houtcoper
1574-08-07
Jacop Thonysz houtcoper
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.008
13/05.2.0
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
/
Jacop Vredericxz houtcooperhoutcooper
1578-10-25
Jacop Vredericxz houtcooper
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)GeenPerceel.000
13/03

/
Jan Claasz houtkoperhoutkoper
1567-08-07
Jan Claasz houtkoper
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Breestraat.052
96/03
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claasz houtkoperhoutkoper
1568-04-22
Jan Claasz houtkoper (lid van de vroedschap)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Apothekersdijk.012
103/03
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claasz houtkoperhoutkoper
1568-05-08
Jan Claasz houtkoper
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)GeenPerceel.000
126/03
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claasz houtkoperhoutkoper
1568-07-24
Jan Claasz houtkoper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.052
17/2
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/16/0-32
Jan Claes houtcoeperhoutcoeper
1558-06-08
Jan Claes houtcoeper
Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)SintJacobsgracht.000.11
24/12
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claes houtcooperhoutcooper
1554-09-03
Jan Claes houtcooper
Huwelijksevw-B2 (getuige)Apothekersdijk.001-003
118/04
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claes houtcoper zijn vaderhoutcoper
1565-01-28
Jan Claes houtcoper zijn vader
Waarboek-67 B-1562 (belending)Apothekersdijk.012
85/11
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claess houtcooperhoutcooper
1562-01-31
Jan Claess houtcooper
Waarboek-67 B-1562 (belending)Apothekersdijk.004
88/06
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claess houtcooperhoutcooper
1562-04-10
Jan Claess houtcooper
Vetus-1585 (eigenaar)Apothekersdijk.020
121/1
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/8
Jan Claess houtcooperhoutcooper
1585
Jan Claess houtcoopers erve daer den barch op staet, es getaxeert op 8 gulden
Waarboek-67 A-1560 (belending)Groenhazengracht.000.17
247/05
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claess houtcoperhoutcoper
1561-06-09
Jan Claess houtcoper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Apothekersdijk.020
467/08
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claess houtcoperhoutcoper
1571-01-26
Jan Claess houtcoper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Apothekersdijk.020
571/10
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claess houtcoperhoutcoper
1571-07-23
Jan Claess houtcoper
Vetus-1585 (eigenaar)Apothekersdijk.001-003
145/1
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/24
Jan Claess houtcoperhoutcoper
1585
Jan Claess houtcopers houthuyn met 't huys dat hij bewoont, es getaxeert op 24 gulden
Waarboek-67 E-1571 (belending)Apothekersdijk.020
630/14
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claess houtcoper met zijn bouwervenhoutcoper
1575-12-28
Jan Claess houtcoper met zijn bouwerven
Volkstelling-1574 (bewoner)Apothekersdijk.001-003
103/1
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
4/
Jan Claesz hautcoper
Overmare Rijnzijde
hautcoper
1574-08-07
Jan Claesz hautcoper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Apothekersdijk.020
114/08
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz houdtcoperhoudtcoper
1582-09-28
Jan Claesz houdtcoper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Apothekersdijk.012
342/06
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz houtcoeperhoutcoeper
1556-03
Jan Claesz houtcoeper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Apothekersdijk.020
264/10
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz houtcooperhoutcooper
1582-09-28
Jan Claesz houtcooper
Bonboek-07B (eigenaar)Apothekersdijk.020
153/001
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz houtcooper
Vet 352v
houtcooper
1586 na
Jan Claesz houtcooper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Botermarkt.004
289/07
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1553-02-06
Jacop Berwoutszoen, thynneghieter; Jan Claesz., houtcoper
Grote-Bewijzen-B (voogd)Rapenburg.127
814/13
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1561-12-17
Jan Claesz houtcoper
Grote-Bewijzen-B (voogd)Warmoesmarkt.017
820/07
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1562-01-20
Jan Claesz houtcoper
Waarboek-67 B-1562 (belending)Groenhazengracht.000.17
159/06
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1562-08-03
Jan Claesz houtcoper
Waarboek-67 B-1562 (belending)Apothekersdijk.020
241/10
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz houtcoperhoutkoper
1562-12-05
Jan Claesz houtcoper
Waarboek-67 B-1562 (belending)Apothekersdijk.020
316/09
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz houtcoperhoutkoper
1563-03-09
Jan Claesz houtcoper
Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Breestraat.052
80/1
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
//0-24-0
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1568
Jan Claesz., houtcoper, 24 sc. van pacht, staende op zijn huysinge ende erve, gelegen op ten zuytwest houck van de voors[eyde] steghe ende was verscheenen anno [15]68 – 24 s.
Rijsoorde-pacht-1568 (vorig-eigenaar)Breestraat.052
102/2
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
//0-12-0
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1568
Reyer Thymanszoon van Bensecon [of Beysecon?], tinnegieter, als gecoft hebbende jegens Jan Claeszoon, houtcoper, ’t huys ende erve op ten zuytwesthouck van Onser Liever Vrouwensteghe daer van hier voren fo[lio] 30 verso wert geroert, de helfte van 24 sc. als – 12 sc.
Grote-Bewijzen-B (belending)Apothekersdijk.020
878/16
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1568-02-18
Jan Claesz houtcoper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Apothekersdijk.007
586/06
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1571-08-17
Jan Claesz houtcoper
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Apothekersdijk.001-003
17/1
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/20
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1576
Jan Claesz houtcoper
Waarboek-67 F-1576 (belending)Apothekersdijk.020
134/07
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz houtcoperhoutkoper
1576-12-06
Jan Claesz houtcoper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Hooigracht.086
9/03
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1580-02-01
Jan Claesz houtcoper als erfgenaam van Claes Janszoon zijn zoon zaliger
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Boommarkt.009-010
8/03
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1580-03-10
Jan Claesz houtcoper als erfgenaam van Claes Jansz Moeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Apothekersdijk.001-003
27/1
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
3/
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1581-09
Jan Claesz houtcoper
Kerven-1581 (bewoner)Apothekersdijk.001-003
19/1
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/28
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1581-12
Jan Claesz houtcoper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Apothekersdijk.020
43/13
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1582-09-28
Jan Claesz houtcoper
Omslag-1583 (bewoner)Apothekersdijk.001-003
19/1
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/25
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1583-07-14
Jan Claesz, houtcoper
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.052
73/3
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz houtcoper / Jan Claesz van Roodenburchhoutcoper
1561-07-23
Jan Claesz houtcoper loco Claes Aelwijnsz
Stratenboek-29 (overledene)Apothekersdijk.001-003
410/1a
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz houtcoper erfgenamenhoutcoper
1591
Jan Claesz houtcoper erfgenamen
Huwelijksevw-B2 (getuige)Steenschuur.010
119/10
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz houtcoper haer oomehoutcoper
1565-02-08
Jan Claesz houtcoper haer oome
Grote-Bewijzen-B (belending)Haarlemmerstraat.011
900/12
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz houtcopers ervehoutcoper
1570-08-19
Jan Claesz houtcopers erve
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.052
18/2
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/16-0-0
Jan Claesz houtkoperhoutkoper
1561-12
Jan Claesz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Apothekersdijk.020
2629/2
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/8-0-0
Jan Claesz houtkoper
stal
houtkoper
1561-12
Jan Claesz houtkoper
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Breestraat.052
40/03
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz houtkoperhoutkoper
1576-05-17
Jan Claesz, houtkoper als restant van de custingbrief die hij op dit huis sprekende heeft
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Apothekersdijk.001-003
43/03
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz houtkoperhoutkoper
1576-05-18
Jan Claesz houtkoper
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Haarlemmerstraat.011
213/03
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz houtkoperhoutkoper
1577-04-04
Jan Claesz houtkoper poorter van Leiden (met zijn zoon Claes Jansz Moyt als borg)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Groenhazengracht.000.17
240/03
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz houtkoperhoutkoper
1577-05-09
Jan Claesz houtkoper (met zijn zoon Claes Jansz Moyt als borg)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Apothekersdijk.001-003
325/03
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz houtkoperhoutkoper
1577-09-06
Jan Claesz houtkoper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Hooigracht.086
24/03
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz houtkoperhoutkoper
1580-02-01
Jan Claesz houtkoper als erfgenaam van Claes Jansz wijlen zijn zoon
TiendePenning-1561 (eigenaar)Apothekersdijk.001-003
2647/1
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/28-0-0
Jan Claesz in den houdtuynhoutkoper
1561-12
Jan Claesz in den houdtuyn
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Noordeinde.052.2
223/06
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Claesz in den Houtuyn houtcoper broershoutcoper
1550-12-19
Jan Claesz in den Houtuyn ende Cornelis Claesz houtcopers broers
GedwongenLening-1572 (bewoner)Apothekersdijk.001-003
16/1
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/12
Jan Claesz, houtcoperhoutcoper
1572-11-28
Jan Claesz, houtcoper
Grachtenboek-01 (eigenaar)Apothekersdijk.001-003
2100/1
Jan Claesz {houtkoper, van Rodenburch}
/
Jan Clasz houtcooper met sijn houttuinhoutcooper
1583-06-17
Jan Clasz houtcooper met sijn houttuin
Volkstelling-1581 (bewoner)Aalmarkt.012
74/1
Jan Dircksz {houtkoper, timmerman}
8/
Jan Dircksz houtcoper schutterhoutcoper
1581-09
Jan Dircksz houtcoper schutter
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Aalmarkt.012
556/04
Jan Dircksz {houtkoper, timmerman}
/
Jan Dircksz houtkoperhoutkoper
1575-06-28
Jan Dircksz houtkoper als man van Pietertgen Simonsdr als erfgename van Gerrit Ysbrantsz kalkbrander
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Aalmarkt.012
557/04
Jan Dircksz {houtkoper, timmerman}
/
Jan Dircksz houtkoperhoutkoper
1575-06-28
Jan Dircksz houtkoper
Grote-Bewijzen-B (belending)Aalmarkt.013
523/12
Jan Dircksz {houtkoper, de oude}
/
Jan Dirckz houtcoeperhoutcoeper
1539-07-16
Jan Dirckz houtcoeper
Huwelijksevw-B1 (overledene)Hooigracht.095
203/15
Jan Dircksz {houtkoper, de oude}
/
Jan Dircx houtcopers weduehoutcoper
1549-02-08
Jan Dircx houtcopers wedue
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.040.2
273/03
Jan Dircksz {houtkoper, timmerman}
/
Jan Dircxsz houtcooperhoutcooper
1583-01-04
Dirck Jacobsz Rozencrans coopman wonende te Amsterda,, Leenaerd Willemsz schoemaecker en Jan Dircxsz houtcooper zijn voogden geordonneerd
TiendePenning-1543 (overledene)Aalmarkt.013
59/1a
Jan Dircksz {houtkoper, de oude}
/
Jan Dircxz de houdtcopers weduwehoudtcoper
1544
Willempgen Oudtzijersdr Jan Dircxz de houdtcopers weduwe een huijsinge, siaers
Aflezingsboek-D (vermelding)Aalmarkt.012
196/4.4.2.2
Jan Dircksz {houtkoper, timmerman}
/
Jan Dircxz houtcooperhoutcooper
1578-04-25
Jan Dircxz houtcooper
Waarboek-67 E-1571 (belending)Aalmarkt.012
601/06
Jan Dircksz {houtkoper, timmerman}
/
Jan Dircxz houtcoperhoutcoper
1575-09-20
Jan Dircxz houtcoper
Waarboek-67 H-1580 (koper)Aalmarkt.013
376/06
Jan Dircksz {houtkoper, timmerman}
/
Jan Dircxz houtcoperhoutcoper
1581-04-18
Jan Dircxz houtcoper
Kerven-1581 (bewoner)Aalmarkt.012
89/1
Jan Dircksz {houtkoper, timmerman}
/14
Jan Dircxz houtcoperhoutcoper
1581-12
Jan Dircxz houtcoper
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Paradijssteeg.003
6/10
Jan Dircksz {houtkoper, timmerman}
/
Jan Dircxz houtcoperhoutcoper
1584-01-12
Jan Dircxz houtcoper voogd van Henric en Ghijsbrechts Pieterszonen en Aechte Pietersdr weeskinderen van Pieter Henricxz Wassenaer gewonnen bij Alijdt Ghijsbrechtsdr
Huwelijksevw-B1 (overledene)Breestraat.068
184/06
Jan Dircksz {houtkoper, de oude}
/
Jan Dircxz houtcoper weduwe
1546-02-24
Willemtgen Outziersdochter Jan Dircxz houtcoper weduwe zijn oude moeder
Aflezingsboek-E (vermelding)Aalmarkt.012
110/3.3.3.2
Jan Dircksz {houtkoper, timmerman}
/
Jan Dirczhoutcoper
1580-11-22
Jan Dircz
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Haarlemmerstraat.008-014
121/07
Jan Dircksz {houtkoper, timmerman}
/
Jan Dirxzoon houtcooperhoutcooper
1584-05-02
Leenaert Willemzoon schoemaecker ende Jan Dirxzoon houtcooper beyde inwoonende poorteren alhier tot Leyden in den name als vouchden ende ten behouve van Henric Pietersz out omtrent 6 Ghijsbert Pieterszoon 4 ende Aechte Pietersdr 7 jaer naergelaten weeskinderen van Pieter Henderixz Wassenaer zaliger gedachten gewonnen bij Alijdt Ghijsbertsdochter
Grote-Bewijzen-B (voogd)Koppenhinksteeg.014-016
1008/08
Jan Huigenz van Leeuwen
/
Jan Huygen houtcoperhoutcoper
1576-01-18
Jan Huygen houtcoper
Waarboek-67 D-1567 (belending)NieuweRijn.060
418/06
Jan Huigenz van Leeuwen
/
Jan Huygensz houtcoperhoutcoper
1570-10-11
Jan Huygensz houtcoper
Grote-Bewijzen-B (voogd)Koppenhinksteeg.014-016
936/08
Jan Huigenz van Leeuwen
/
Jan Huygensz houtcoperhoutcoper
1573-06-10
Jan Huygensz houtcoper
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.060
112/12
Jan Huigenz van Leeuwen
/
Jan Huygensz houtcoperhoutcoper
1576-09-22
Jan Huygensz houtcoper
Waarboek-67 E-1571 (curator)Apothekersdijk.022
223/05
Jan Huigenz van Leeuwen
/
Jan Huygensz houthandelaarhouthandelaar
1573-05-20
Gijsbrecht Hendricksz scheepmaker Claas van Leeuwen en Jan Huygensz houthandelaar als curateurs van de boedel van Claas Pietersz bakker
Waarboek-67 E-1571 (borg)Levendaal.048
411/04
Jan Huigenz van Leeuwen
/
Jan Huygensz houtkoperhoutkoper
1574-10-26
Evert Cornelisz zeemtouwer (met Jan Huygensz houtkoper als borg)
Waarboek-67 F-1576 (gemachtigde)OudeRijn.176-178
23/03
Jan Huigenz van Leeuwen
/
Jan Huygensz houtkoperhoutkoper
1576-04-02
Jan Huygensz houtkoper (als ontvanger van de goeden van het onmondige weeskind Simon Zijbrantsz)
Waarboek-67 F-1576 (borg)NieuweRijn.059
112/06
Jan Huigenz van Leeuwen
/
Jan Huygensz houtkoperhoutkoper
1576-09-22
Reyer Jansz van Naerden en Gerrit Jacobsz als man van Lijsbeth Reyersdr (met Jan Huygensz houtkoper en Jacob Gerritsz schipper als borgen)
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)NieuweRijn.060
194/03
Jan Huigenz van Leeuwen
/
Jan Huygensz van Leeuwen houtkoperhoutkoper
1577-03-14
Jan Huygensz van Leeuwen houtkoper als man van Barbara Aalbrechtsdr (met zijn vader Huych Adriaensz als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.002-004
641/10
Jan Huigenz van Leeuwen
/
Jan Huygenz houtcoperhoutcoper
1567-04-14
Jan Huygenz houtcoper
Omslag-1573 (bewoner)NieuweRijn.060
48/1
Jan Huigenz van Leeuwen
/0-15
Jan Huyghensz houdtcooperhoudtcooper
1573-12-19
Jan Huyghensz houtcooper
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.008
142/05
Jan Jansz {houtkoper}
/
Jan Jansz houtcooperhoutcooper
1561-01-22
Jan Jansz houtcooper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Breestraat.032
318/10
Jan Jansz {houtkoper}
/
Jan Jansz houtcoperhoutcoper
1555-01-27
Jan Jansz houtcoper
Grote-Bewijzen-B (belending)Hooigracht.028
807/23
Jan Meesz {houtkoper}
/
Jan Meesz houtcoperhoutcoper
1561-01-20
Jan Meesz houtcoper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.028
1715/1
Jan Meesz {houtkoper}
/14-0-0
Jan Meesz houtkoperhoutkoper
1561-12
Jan Meesz houtkoper
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Korevaarstraat.001-003
16/04

/
Joost Jacobsz houthandelaarhouthandelaar
1571-12-15
Joost Jacobsz houthandelaar
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Breestraat.143
87/09
Jacob Claesz {houtkoper}
/
kinderen en erffgen van Jacob Claesz houtcoperhoutcoper
1560-10-31
die kinderen ende erffgenamen van wijlen Jacob Claesz houtcoper ende van Alijdt Heynricxdr zijn huysvrouwe beyde zaliger gedachten
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Breestraat.143
28/07
Jacob Claesz {houtkoper}
/
kinderen en erfgen van Jacob Claesz houtcoper ende van Alijt Heynricxdochter zijne huysvrouwe beyde zghoutcoper
1563-08-25
de kinderen ende erfgenamen van wijlen Jacob Claesz houtcoper ende van Alijt Heynricxdochter zijne huysvrouwe beyde z.g
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)GeenPerceel.000
486/03

/
Lijsbeth Pietersdr houtkoperhoutkoper
1575-04-25
Lijsbeth Pietersdr weduwe van Arien Pietersz houtkoper
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.031
310/1

/
Lysbet Heyndrickxdr Adriaen Pietersz houtcoopers weduwehoutcooper
1584-07-09
Lysbet Heyndrickxdr Adriaen Pietersz houtcoopers weduwe
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.031
221/1

/8
Lysbeth Henricx Adriaen Pieterss houtcopers weduenhoutcoper
1585
Lysbeth Henricx Adriaen Pieterss houtcopers weduen huys verhuyert es getaxeert op 8 gulden
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.080
16/1
Bartholomeus Willemsz van Assendelft {houtkoper}
5/11-5-0/7-10-0
Mees Willemsz houtcoperhoutcoper
1606-08
Mees Willemsz., houtcoper, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelve
Rijckhuisen (vermelding)
51/1
Dirck Claesz van Swieten
/
Mr Dirc Claesz van Swieten houtcoperhoutcoper
1520-08-08
Mr Dirc Claesz van Swieten houtcoper
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Garenmarkt.012
366/06
Jacob Meesz van Assendelft {houtkoper}
/
nagelaten weeskind van Jacob Meesz zaliger houthandelaarhouthandelaar
1570-06-03
Maritgen Jacobsdr nagelaten weeskind van Jacob Meesz houthandelaar en Jannetgen Simonsdr
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.134
2506/2

/13-0-0
Pieter houtkoperhoutkoper
1561-12
Pieter houtkoper
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)LangeMare.106
35/03
Pieter Huigenz {houtkoper}
/
Pieter Huygenz houdtcooperhoudtcooper
1541-08-11
Pieter Huygenz houdtcooper
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)LangeMare.050-052
128/03
Pieter Huigenz {houtkoper}
/
Pieter Huygenz houtcoperhoutcoper
1546-02-23
Pieter Huygenz houtcoper
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.134
86/2

/0/0-0
Pieter Jansz houtcoeperhoutcoeper
1558-06-08
Pieter Jansz houtcoeper
Waarboek-67 A-1560 (belending)Haarlemmerstraat.247
137/11
Pieter Jansz {houtkoper}
/
Pieter Jansz houtcoperhoutcoper
1561-01-22
Pieter Jansz houtcoper
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Haarlemmerstraat.247
189/06
Pieter Jansz {houtkoper}
/
Pieter Jansz houtcoperhoutcoper
1573-03-11
als curateurs van de nagelaten boedel van Pieter Jansz houtcoper heurluider broeder en zwager
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Haarlemmerstraat.245
137/04
Pieter Jansz {houtkoper}
/
Pieter Jansz houtkoperhoutkoper
1561-01-22
Gerrit Fransz Doe Pieter Jansz houtkoper en Gijsbrecht Hendricksz scheepmaker als voogden van Florisgen Jorisdr bij testament aangewezen door wijlen Marie Jorisdr weduwe van Floris Lourisz pottenbakker en grootmoeder van Florisgen
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.247
2511/2
Pieter Jansz {houtkoper}
/4-11-0
Pieter Jansz houtkoperhoutkoper
1561-12
Pieter Jansz houtkoper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Apothekersdijk.024
335/05
Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Pieter Pietersz houtcoeperhoutcoeper
1556-01-27
Pieter Pietersz houtcoeper
Waarboek-67 A-1560 (echtgenoot)Nieuwstraat.036
136/03
Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Pieter Pietersz houtkoperhoutkoper
1560-12-13
Pieter Pietersz eertijds houtkoper man van Ermgaart Jansdr
Inbrengboek-1540-1559 (belending)OudeRijn.134
350/08

/
Pieter Pietersz van Eck houtcoper tot Amsterdamhoutcoper
1556-08-19
Pieter Pietersz van Eck houtcoper tot Amsterdam
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.059
66/11
Reyer Jacobsz {houtkoper}
/
Reijer Jacobsz houtcooperhoutcooper
1577-03-13
Meeuw Aelwijnsz en Reijer Jacobsz houtcooper geexhibeerd het instrument van de voorsz IJzaax testamentaire dispositie bij hem met de dood bevestigd
Waarboek-67 F-1576 (belending)Steenschuur.022.10
224/28
Reyer Jacobsz {houtkoper}
/
Reyer Jacobsz houtcoperhoutcoper
1577-04-01
Reyer Jacobsz houtcoper
Stratenboek-17 (eigenaar)Steenschuur.022.10
30/1
Reyer Jacobsz {houtkoper}
/
Reyer Jacobsz houtcoperhoutcoper
1597-07-25
Reyer Jacobsz houtcoper
Grote-Bewijzen-B (belending)Breestraat.036
621/17

/
Sander Claesz houtcoperhoutcoper
1544-12-15
an die westzyde Sander Claesz houtcoper
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
535/03

/
Simon Dirck Hobbensz als curator over de boedel van Cornelis Claasz houthandelaarhouthandelaar
1571-05-18
Simon Dirck Hobbensz als curator over de boedel van Cornelis Claasz houthandelaar
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Aalmarkt.012
241/03
Symon IJsbrantsz {houtkoper}
/
Simon Ysbrantsz houtkoperhoutkoper
1564-10-31
Simon Ysbrantsz houtkoper
Grote-Bewijzen-B (belending)Aalmarkt.012
779/11
Symon IJsbrantsz {houtkoper}
/
Symon IJsbrants houtcoperhoutcoper
1555-08-06
Symon IJsbrants houtcoper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Aalmarkt.012
346/16
Symon IJsbrantsz {houtkoper}
/
Symon IJsbrantsz houtcooperhoutcooper
1556-05-20
Heynrick Claesz Cock ende Symon IJsbrantsz houtcooper
Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Aalmarkt.012
523/05
Symon IJsbrantsz {houtkoper}
/
Symon IJsbrantsz houtcoperhoutcoper
1539-07-16
kinderen van Symon IJsbrantsz houtcoper en wijlen Erckenraet Jacopsdr
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.152-156
16/2
Symon Symonsz {timmerman}
2/14-9-0/3-0-0
Symon Symonsz houtcooperhoutcooper
1606-08
Symon Symonsz., houtcooper, bewoont bij Gillis Tossein opt aengeven van de voorn. Tossein
TiendePenning-1557 (eigenaar)Aalmarkt.012
80/1
Symon IJsbrantsz {houtkoper}
/15/0-30
Symon Ysbrantsz houtcoeperhoutcoeper
1558-06-08
Symon Ysbrantsz houtcoeper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Aalmarkt.012
176/08
Symon IJsbrantsz {houtkoper}
/
Symon Ysbrantsz houtcoperhoutcoper
1564-06-09
Symon Ysbrantsz houtcoper
Vetus-1585 (overledene)Boommarkt.014.3
103/1a
Adriaen Pietersz {houtkoper}
/
wed v Adriaen Pietersz houtcooperhoutcooper
1585
wed v Adriaen Pietersz houtcooper
Volkstelling-1581 (overledene)Boommarkt.014.3
61/01a
Adriaen Pietersz {houtkoper}
0/
wed v Adriaen Pietersz houtcoperhoutcoper
1581-09
Lysbeth Heyndricxdr wed v Adriaen Pietersz houtcoper
Waarboek-67 C-1563 (overledene)NieuweRijn.077-078
276/10
Adriaen Hendricksz van der Does
/
wedue van Adriaen Henricxz houtcoperhoutcoper
1565-01-10
Adriana Franssdochter wedue van Adriaen Henricxz houtcoper
Waarboek-67 G-1578 (overledene)NieuweRijn.086-087
69/05
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
wedue van wijlen Anthonis Jacobsz houtcoperhoutcoper
1578-09-12
Arent Jansz drapier als getrout hebbende Wijnen Jansdr tweede huysvrouwe ende over zulcx wedue van wijlen Anthonis Jacobsz houtcoper in zijn leven
Waarboek-67 M-1584 (overledene)Vliet.027-029
145/04

/
wedue wijlen Jan Thomas houtcoper tot Amsterdamhoutcoper
1585-04-26
wedue wijlen Jan Thomas houtcoper tot Amsterdam
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Boommarkt.018
615/06
Adriaen Pietersz {houtkoper}
/
weduwe van Adriaan Pietersz houthandelaarhouthandelaar
1571-10-08
Elisabeth Hendricksdr weduwe van Adriaan Pietersz houthandelaar
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Breestraat.104
277/04
Adriaen Pietersz {houtkoper}
/
weduwe van Adriaan Pietersz houthandelaarhouthandelaar
1573-12-16
weduwe van Adriaan Pietersz houthandelaar
Waarboek-67 C-1563 (overledene)NieuweRijn.077-078
248/04
Adriaen Hendricksz van der Does
/
weduwe van Adriaen Hendricksz houtkoperhoutkoper
1564-12-01
weduwe van Adriaen Hendricksz houtkoper
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Boommarkt.014.3
46/11
Adriaen Pietersz {houtkoper}
/
weduwe van Adriaen Pietersz houtcooperhoutcooper
1584-01-17
weduwe van Adriaen Pietersz houtcooper
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Boommarkt.014.3
5/11
Adriaen Pietersz {houtkoper}
/
weduwe van Adriaen Pietersz houtcoperhoutcoper
1581-07-07
ende achter Lysbeth Heyndricksdr weduwe van Adriaen Pietersz houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Uiterstegracht.031
333/10
Adriaen Pietersz {houtkoper}
/
weduwe van Adriaens Pietersz houtcoperhoutcoper
1582-06-06
Lysbeth Hendricxsdr weduwe van Adriaens Pietersz houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Uiterstegracht.031
333/12
Adriaen Pietersz {houtkoper}
/
Weduwe van Adriaens Pietersz houtcoperhoutcoper
1582-06-06
Adriaens Pietersz houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Uiterstegracht.031
334/09
Adriaen Pietersz {houtkoper}
/
Weduwe van Adriaens Pietersz houtcoperhoutcoper
1582-06-06
Adriaens Pietersz houtcoper
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Haarlemmerstraat.069-071
236/07
Pieter Huigenz {houtkoper}
/
weduwe van Pieter Huygenz houtcooperhoutcooper
1569-01-26
weduwe van Pieter Huygenz houtcooper
GedwongenLening-1599 (overledene)NieuweRijn.080
8/1a
Willem Meesz van Assendelft {houtkoper}
/125/180
weduwe van Willem Meesz houtcoper
gestelt op 125 gulden, maer also zij haer mit eede heeft geexpurgeertes sij in der verdoubleringe vermindert op
houtcoper
1599
weduwe van Willem Meesz houtcoper
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Nieuwstraat.017
306/07
Jacob Claesz {houtkoper}
/
wijlen Jacob Claesz, houtcoper ende Alijt Henricxdrhoutcoper
1563-03-22
wijlen Jacob Claesz, houtcoper ende Alijt Henricxdr
Grote-Bewijzen-B (overledene)BuitenLeiden.000
224/06
Dirck Claesz {houtkoper}
/
wijlen meester Dirck Claesz houtcoperhoutcoper
1528-08-27
kinderen van wijlen meester Dirck Claesz houtcoper en Heyltgen Jansdr
Waarboek-67 J-1581 (belending)Boommarkt.011.1
439/16
Willem Cornelisz {timmerman}
/
Willem Cornelisz houtcooperhoutcooper
1583-10-09
Willem Cornelisz houtcooper
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)NieuweRijn.081
554/03
Willem Corsz {houtkoper}
/
Willem Corsz houtcoperhoutcoper
1578-05-03
Willem Corsz houtcoper
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)NieuweRijn.081
553/03
Willem Corsz {houtkoper}
/
Willem Corsz houtkoperhoutkoper
1578-05-03
Willem Corsz houtkoper
Omslag-1573 (bewoner)OudeRijn.057
41/1
Willem Hillebrantsz {timmerman}
/0-6
Willem Hillebrandtsz houdtcoophoudtcooper
1573-12-19
Willem Hillebrandtsz, houdtcoop
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooigracht.072-074
576/04
Willem Hillebrantsz {timmerman}
/
Willem Hillebrantsz houtcoperhoutcoper
1566-10-11
Dirck Hillebrantsz, voorlakenreder; Willem Hillebrantsz, houtcoper voor hemzelf en Jan Jansz, boterkoper als man van Kathrijn Hillebrantsdr, tevens voor Roelof, Jacob en Volpert Hille-brantsz; Hendrick Bruynenz als man van Aaltgen Hillebrantsdr; Maritgen Geertruyt en Margriete Hillebrantsdr; Jan Willemsz als man van Margriete Cornelis Hillebrantsdr; Kors, Jacob, Jan, Pieter, Alijdt en Cunera, eveneens kinderen van Cornelis Hillebrantsz; allen erfgenamen van Hillebrant Willemsz, drapenierder
Waarboek-67 E-1571 (belending)OudeRijn.057
114/09
Willem Hillebrantsz {timmerman}
/
Willem Hillebrantsz houtcoperhoutcoper
1572-06-02
Willem Hillebrantsz houtcoper
Waarboek-67 E-1571 (belending)OudeRijn.057
113/06
Willem Hillebrantsz {timmerman}
/
Willem Hillebrantsz houtcoperhoutcoper
1572-06-02
Willem Hillebrantsz houtcoper
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.057
33/1
Willem Hillebrantsz {timmerman}
/2/0
Willem Hillebrantsz houtcoperhoutcoper
1574-06-18
Willem Hillebrantsz, houtcoper
Waarboek-67 D-1567 (koper)NieuweRijn.082
603/05
Willem Corsz {houtkoper}
/
Willem Kerstantsz houthandelaarhouthandelaar
1571-09-10
Willem Kerstantsz houthandelaar
Waarboek-67 D-1567 (koper)NieuweRijn.082
324/11
Willem Corsz {houtkoper}
/
Willem Kerstantsz houtkoperhoutkoper
1570-03-29
Willem Kerstantsz houtkoper
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)NieuweRijn.082
1/03
Willem Corsz {houtkoper}
/
Willem Kerstantsz houtkoperhoutkoper
1578-06-30
Willem Kerstantsz houtkoper
Omslag-1573 (bewoner)NieuweRijn.081
8/1
Willem Corsz {houtkoper}
/0-15
Willem Korssen, houdtcoophoudtcoop
1573-12-19
Willem Korssen, houdtcoop
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.081
3/1
Willem Corsz {houtkoper}
/6
Willem Korssenz, houtcoperhoutcoper
1572-11-28
Willem Korssenz, houtcoper
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5942/18b

/
Willem Maertijnszhoutkoper
1542-07-14
Willem Maertijnsz
Waarboek-67 D-1567 (belending)NieuweRijn.080
539/12
Willem Meesz van Assendelft {houtkoper}
/
Willem Meess houtcoperhoutcoper
1571-06-01
Willem Meess houtcoper
Vetus-1585 (eigenaar)Kaardesteeg.009
218/1
Willem Meesz van Assendelft {houtkoper}
/5
Willem Meess houtcoperhoutcoper
1585
Willem Meess houtcopers huys verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.080
15/1
Willem Meesz van Assendelft {houtkoper}
/26
Willem Meess houtcoperhoutcoper
1585
Willem Meess houtcopers huys es getaxeert op 26 gulden
Oud-belastingboek-1601 (overledene)NieuweRijn.080
15/1a
Willem Meesz van Assendelft {houtkoper}
/
Willem Meess houtcopers weduehoutcoper
1601
Willem Meess houtcopers wedue
Stratenboek-18 (overledene)Kaardesteeg.009
840/1a
Willem Meesz van Assendelft {houtkoper}
/
Willem Meessen houtcoper weduwehoutcoper
1588
Druyfgen Willem Meessen houtcoper weduwe
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.080
12/1
Willem Meesz van Assendelft {houtkoper}
6/
Willem Meeszhoutcoper
1581-09
Willem Meesz houtcoper
Omslag-1573 (bewoner)NieuweRijn.080
10/1
Willem Meesz van Assendelft {houtkoper}
/0-15
Willem Meesz houdtcooperhoudtcooper
1573-12-19
Willem Meesz houdtcooper
Grote-Bewijzen-B (belending)NieuweRijn.080
907/12
Willem Meesz van Assendelft {houtkoper}
/
Willem Meesz houtcoperhoutcoper
1570-02-22
Willem Meesz houtcoper
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.080
4/1
Willem Meesz van Assendelft {houtkoper}
/6
Willem Meesz houtcoperhoutcoper
1572-11-28
Willem Meesz houtcoper
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.080
12/1
Willem Meesz van Assendelft {houtkoper}
/10
Willem Meesz houtcoperhoutcoper
1576
Willem Meesz houtcoper
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.080
553/05
Willem Meesz van Assendelft {houtkoper}
/
Willem Meesz houtcoperhoutcoper
1578-05-03
Willem Meesz houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)NieuweRijn.065
264/03
Willem Meesz van Assendelft {houtkoper}
/
Willem Meesz houtcoper gemeyn erffgenamen van za Jacob Meeszhoutcoper
1582-04-28
Willem Meesz houtcoper gemeyn erffgenamen van za Jacob Meesz
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Middelstegracht.025
356/03
Willem Meesz van Assendelft {houtkoper}
/
Willem Meesz houtcoper oomhoutkoper
1581-04-06
Willem Meesz houtcoper, oome ende voochd
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)NieuweRijn.065
263/03
Willem Meesz van Assendelft {houtkoper}
/
Willem Meesz houtcoper poorteren der voors stede als erffgenamen van za Jacob Meesz zelve broederhoutcoper
1582-04-28
Willem Meesz houtcoper poorteren der voors. stede als erffgenamen van za Jacob Meesz zelve broeder
Waarboek-67 F-1576 (koper)Kaardesteeg.009
39/07
Willem Meesz van Assendelft {houtkoper}
/
Willem Meesz houtkoperhoutkoper
1576-05-12
Dirck Jansz brouwer te Delft en Willem Meesz houtkoper te Leiden
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)GeenPerceel.000
87/06
Willem Meesz van Assendelft {houtkoper}
/
Willem Meesz houtkoperhoutkoper
1576-07-28
Willem Meesz houtkoper als man van Duyfgen Jansdr dochter en erfgename van Niesgen Pietersdr in haar leven huisvrouw van IJsbrant Arentsz vader van genoemde Jan IJsbrantsz
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.080
13/1
Willem Meesz van Assendelft {houtkoper}
/20
Willem Meesz houtvercoperhoutvercoper
1581-12
Willem Meesz houtvercoper
Omslag-1583 (bewoner)NieuweRijn.080
14/1
Willem Meesz van Assendelft {houtkoper}
/20
Willem Meesz. houtcoperhoutcoper
1583-07-14
Willem Meesz. houtcoper
Waarboek-67 A-1560 (belending)NieuweRijn.080
231/09
Willem Meesz van Assendelft {houtkoper}
/
Willem Meeszoon houtcoopershoutcooper
1561-05-09
Willem Meeszoon houtcoopers
Voogdenboek-A (voogd)Middelstegracht.025
215/04
Willem Meesz van Assendelft {houtkoper}
/
Willem Meeusz houtcooper behuwde oomhoutcooper
1581-03-01
Willem Meeusz houtcooper behuwde oom en mede voogd (zo de andere overleden zijn)
Waarboek-67 L-1584 (belending)NieuweRijn.080
56/19
Willem Meesz van Assendelft {houtkoper}
/
Willem Meeuszoon houtcooperhoutcooper
1584-02-29
Willem Meeszoon houtcooper
Waarboek-67 L-1584 (belending)NieuweRijn.080
52/19
Willem Meesz van Assendelft {houtkoper}
/
Willem Meeuszoon houtcoperhoutcoper
1584-02-29
Willem Meeuszoon houtcoper
Aflezingsboek-E (vermelding)Boommarkt.012
13/05.2.2.1
Willem Mourijnsz {warmoezenier}
/
Willem Mourynsz warmoesmanhoutcooper
1578-10-25
Willem Mourynsz warmoesman
Grote-Bewijzen-B (overledene)NieuweRijn.034
737/11
Jacob Claesz {houtkoper}
/
wylen Jacop Claesz houtcoperhoutcoper
1550-10-23
kinderen van wylen Jacop Claesz houtcoper ende Alydtgen Heynricksdr