BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 3. Aantal = 309.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 A-1560 (koper)NieuweRijn.077-078
259/08
Adriaen Hendricksz van der Does
/
Adriaen Hendricksz houtkoperhoutkoper
1561-06-21
Adriaen Hendricksz houtkoper
Waarboek-67 A-1560 (belending)NieuweRijn.083
231/07
Adriaen Hendricksz van der Does
/
Adriaen Hendrickz houtcooperhoutcooper
1561-05-09
Adriaen Hendrickz houtcooper
Waarboek-67 B-1562 (belending)NieuweRijn.088-089
122/07
Adriaen Hendricksz van der Does
/
Adriaen Henricxz houdtcooperhoudtcooper
1562-05-29
Adriaen Henricxz houdtcooper
TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.088-089
1932/2
Adriaen Hendricksz van der Does
/
Adriaen Heyndricxz houtkoperhoutkoper
1561-12
Adriaen Heyndricxz houtkoper
TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.083
1935/1
Adriaen Hendricksz van der Does
/25-0-0
Adriaen Heyndricxz houtkoperhoutkoper
1561-12
Adriaen Heyndricxz houtkoper
TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.077-078
1940/1
Adriaen Hendricksz van der Does
/26-0-0
Adriaen Heyndricxz [van der Does]houtkoper
1561-12
Adriaen Heyndricxz [van der Does]
Waarboek-67 F-1576 (belending)Uiterstegracht.001
288/07
Adriaen Huigenz {houtzager}
/
Adriaen Huygensz houtcoperhoutcoper
1577-07-16
Adriaen Huygensz houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Boommarkt.014.3
38/10
Adriaen Pietersz {houtkoper}
/
Adriaen Pietersz houtcopers weduwehoutcoper
1581-04-03
Adriaen Pietersz weduwe
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Boommarkt.021-022
111/04
Adriaen Pietersz {houtkoper}
/
Adriaen Pietersz, houtkoperhoutkoper
1578-12-08
weduwe van Adriaen Pietersz, houtkoper
Waarboek-67 G-1578 (belending)NieuweRijn.083
2/06
Adriana Fransdr {van der Does}
/
Adriana Fransdr houtcoopster wedue wijlen Cornelis Havicxzhoutcoopster
1578-07-02
Adriana Fransdr houtcoopster wedue wijlen Cornelis Havicxz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Uiterstegracht.028-030
156/05
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
Anthonis Jacobsz houtcoperhoutcoper
1561-02-03
Anthonis Jacobsz houtcoper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Uiterstegracht.028-030
292/05
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
Anthonis Jacobsz houtcoperhoutcoper
1565-02-09
Anthonis Jacobsz houtcoper
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Hooigracht.019
324/07
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
Anthonis Jacobsz houtcoperhoutcoper
1565-04-17
Anthonis Jacobsz als voogden over het onmondige weeskind van mr. Cornelis Jansz, chirurgijn gewonnen bij Maritgen Jansdr, beiden overleden, als mede-erfgenamen van Neeltgen Jorisdr, weduwe van Hendrick Cornelisz de Wilde
Waarboek-67 A-1560 (belending)Uiterstegracht.028-030
23/11
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
Anthonis Jacobsz houtcopers ervehoutcoper
1560-07-12
Anthonis Jacobsz houtcopers erve
TiendePenning-1561 (eigenaar)NieuweRijn.086-087
1933/1
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/26-0-0
Anthonis Jacobsz houtkoperhoutkoper
1561-12
Anthonis Jacobsz houtkoper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Uiterstegracht.028-030
2072/1
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/6-0-0
Anthonis Jacobsz houtkoper
huis en tuin
houtkoper
1561-12
Anthonis Jacobsz houtkoper
Waarboek-67 C-1563 (executeur)Houtstraat.000.2
159/05

/
Anthonis Jacobsz houtkoperhoutkoper
1564-04-27
mr. Hendrick Jansz in den Eenhoorn priester met Jan van Hout als zijn voogd in deze zaak en Anthonis Jacobsz houtkoper als executeurs van het testament van mr. Jan Gerritsz de Wijt priester
Huwelijksevw-B2 (overledene)Middelstegracht.014.3
197/09
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
Anthonis Jacobsz houtkoper vaderhoutcoper
1576-02-11
Anthonis Jacobsz houtkoper vader Marytgen Anthonisdr
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.086-087
6/1
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/22/2-4
Anthonis Jacopsz houtcoeperhoutcoeper
1558-06-08
Anthonis Jacopsz houtcoeper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.028-030
155/2
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
Anthonis Jacopsz houtcoeperhoutcoeper
1558-06-08
Anthonis Jacopsz houtcoeper
Waarboek-67 A-1560 (belending)NieuweRijn.086-087
231/06
Anthonis Jacobsz {houtkoper}
/
Anthonis Jacopsz houtcooperhoutcooper
1561-05-09
Anthonis Jacopsz houtcooper
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.088-089
5/2
Adriaen Hendricksz van der Does
/
Arien Heydericksz houtcoeperhoutcoeper
1558-06-08
Arien Heydericksz houtcoeper
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.083
8/1
Adriaen Hendricksz van der Does
/19/1-18
Arien Heyndricksz houtcoeperhoutcoeper
1558-06-08
Arien Heyndricksz houtcoeper
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Botermarkt.007
278/03
Claes Jacobsz van Swieten
/
Claas Jacobsz houtkoperhoutkoper
1577-06-16
Claas Jacobsz houtkoper
Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.020
51/13

/
Claes Dircksz houtkoperhoutkoper
1516-01-19
Claes Dircksz houtkoper haar naaste vrunden en magen
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
571/03

/
Claes Dircksz van Leeuwen houtkoperhoutkoper
1578-05-28
Claes Dircksz van Leeuwen houtkoper
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)NieuweRijn.077-078
123/04
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes Dircksz van Leeuwen, houtkoperhoutkoper
1578-12-29
Claes Dircksz van Leeuwen, houtkoper, poorter
Voogdenboek-A (voogd)Noordeinde.039-041
59/01
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes Dircsz van Leeuwen houtcooperhoutcooper
1576-02-22
Claes Dircsz van Leeuwen en Frans Adriaensz houtcoopers voogden
Waarboek-67 K-1582 (borg)Vrouwensteeg.008
282/05
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes Dircxz van Leeuwen houtcoperhoutcoper
1583-06-11
Claes Dircxz van Leeuwen houtcoper samen met Jan Jansz kouckebacker
Rijckhuisen (vermelding)
40/1
Claes Dircksz van Montfoort {de oude}
/
Claes Dirksz van Montfoort houtcoperhoutcoper
1510
Claes Dirksz van Montfoort houtcoper
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.077-078
319/10
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes van Leeuwen Dircxsz houtcoperhoutcoper
1577-08-30
Marritgen Jansdr wedue van Claes Aelbrechtsz soutman
Omslag-1573 (bewoner)NieuweRijn.077-078
12/1
Claes Dircksz van Leeuwen
/0-15
Claes van Leeuwen houdtcooperhoudtcooper
1573-12-19
Claes van Leeuwen houdtcooper
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.077-078
8/1
Claes Dircksz van Leeuwen
/10
Claes van Leeuwen houtcoperhoutcoper
1576
Claes van Leeuwen houtcoper
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.077-078
15/15
Claes Dircksz van Leeuwen
/18
Claes van Leeuwen houtcoperhoutcoper
1581-12
Claes van Leeuwen houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.081
147/03
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes van Leeuwen houtcoperhoutcoper
1582-02-07
Claes van Leeuwen houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Haarlemmerstraat.081
148/03
Claes Dircksz van Leeuwen
/
Claes van Leeuwen houtcoperhoutcoper
1582-02-07
Claes van Leeuwen houtcoper
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.077-078
14/1
Claes Dircksz van Leeuwen
7/
Claes van Leeuwen schutterhoutcoper
1581-09
Claes van Leeuwen houtcoper schutter
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.077-078
18/1
Claes Dircksz van Leeuwen
/22
Claes van Leuwen houtcoperhoutcoper
1585
Claes van Leuwen houtcopers es getaxeert op 22 gulden
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Steenschuur.006
215/07
Cornelis Claesz {houtkoper}
/
Cornelis Claasz houtkoperhoutkoper
1564-08-18
Cornelis Claasz, houtkoper voor hemzelf en als voogd van zijn onmondige weeskinderen gewonnen bij Claartgen Dircksdr
Waarboek-67 C-1563 (borg)Middelstegracht.081.2
558/04

/
Cornelis Claasz houtkoperhoutkoper
1566-09-09
Daniel Jacobsz houtkoper (met Cornelis Claasz houtkoper als borg)
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Rapenburg.009
189/05

/
Cornelis Claesz houcoper zwager van de verkoperhoucoper
1549-08-19
Cornelis Claesz houcoper zwager van de verkoper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Noordeinde.052.2
222/07
Cornelis Claesz {houtkoper}
/
Cornelis Claesz houtcoper broershoutcoper
1550-12-19
Jan Claesz in den Houtuyn ende Cornelis Claesz houtcopers broers
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.077-078
994/09
Cornelis Jansz van Valkenburg
/
Cornelis Jansz houtcoperhoutcoper
1576-03-16
Cornelis Jansz houtcoper
Kerven-1581 (bewoner)Boommarkt.014.3
77/77
Cornelis Jansz van Valkenburg
/20
Cornelis Jansz houtcoperhoutcoper
1581-12
Cornelis Jansz houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (borg)OudeRijn.124
151/10

/
Cornelis Jansz houtcoperhoutcoper
1582-02-09
Cornelis Jansz houtcoper
Omslag-1583 (bewoner)Boommarkt.014.3
80/1
Cornelis Jansz van Valkenburg
/20
Cornelis Jansz houtcoperhoutcoper
1583-07-14
Cornelis Jansz, houtcoper
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Boommarkt.014.3
22/1
Cornelis Jansz van Valkenburg
/25
Cornelis Jansz houtcoper mit Lysbeth de wedue van Adiaen Pietersz houtcoper zijn schoonmoederhoutcoper
1576
Cornelis Jansz houtcoper mit Lysbeth de wedue van Adiaen Pietersz houtcoper zijn schoonmoeder
Volkstelling-1581 (teller)Gangetje.002
0/0d
Cornelis Jansz van Valkenburg
/
Cornelis Jansz houtcoper veertichhoutcoper
1581-09
Cornelis Jansz houtcoper veertich
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Molen.060
649/05
Cornelis Jansz van Valkenburg
/
Cornelis Jansz houtkoperhoutkoper
1575-11-21
Barent Lambrechtsz schrijnwerker als curator en Jacob Anthonisz en Cornelis Jansz houtkopers als toezienders van de nagelaten boedel van Dirck Claasz Gel
Rijckhuisen (vermelding)Boommarkt.014.3
91/3
Cornelis Jansz van Valkenburg
/
Cornelis Jansz van Valckenburch houtcoperhoutcoper
1576-10-09
Cornelis Jansz van Valckenburch houtcoper geb 1544 loco ...; tr: Claesjen van Berckel Adriaensd
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Boommarkt.014.3
104/1
Cornelis Jansz van Valkenburg
/11-0-0
Cornelis Jansz van Valckenburch houtcoperhoutcoper
1601
Cornelis Jansz van Valckenburch
Grote-Bewijzen-C (voogd)NieuweRijn.023
108/10
Cornelis Jansz van Valkenburg
/
Cornelis Janszn houtcoper haar broederhoutcoper
1584-11-24
Dirc 13 jr, Huich 11 jr, Pieter 9 jr, Elisabeth 20 jr en Alijd 15 jr kinderen van wijlen Pieter Pieterszn Coedyck en Adriana Jansdr met Cornelis Janszn houtcoper haar broeder
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Boommarkt.014.3
108/1
Cornelis Jansz van Valkenburg
6/13-15-0/9-0-0
Cornelis Janszoon houtcoperhoutcoper
1606-08
Cornelis Janszoon houtcopers huys dat hij zelfs gebruyct, op 't aengeven van de dochter heeft
Volkstelling-1581 (bewoner)Boommarkt.014.3
61/02
Cornelis Jansz van Valkenburg
0/
Cornelis Janz houtcoper veertichhoutcoper
1581-09
Cornelis Janz houtcoper veertich
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)NieuweRijn.077-078
296/03
Cornelis Symonsz Stam Verhouff
/
Cornelis Symonsz Stam houtcoperhoutcoper
1582-05-11
Cornelis Symonsz Stam houtcoper
Volkstelling-1574 (bewoner)Boommarkt.014.3
85/1
Cornelis Jansz van Valkenburg
11/
Cornelys Janz houtcoper met Hendrick Adryanz
Gasthuis
houtcoper
1574-08-07
Cornelys Janz houtcoper met Hendrick Adryanz
Volkstelling-1574 (bewoner)Boommarkt.014.3
85/2
Hendrick Adriaensz {houtkoper, de oude}
0/
Cornelys Janz houtcoper met Hendrick Adryanz
Gasthuis
houtcoper
1574-08-07
Cornelys Janz houtcoper met Hendrick Adryanz
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Botermarkt.007
563/07
Jacob Claesz van Swieten
/
d'erffgenamen van wijlen Jacob Claess houtcoperhoutcoper
1571-07-12
d'erffgenamen van wijlen Jacob Claess houtcoper
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Botermarkt.007
567/07
Jacob Claesz van Swieten
/
d'erffghenamen van Jacob Claess houtcoperhoutcoper
1571-07-19
d'erffghenamen van Jacob Claess houtcoper
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.134-136
120/1
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daendel Jacopsz houtcooperhoutcooper
1583-07-15
Daendel Jacopsz houtcooper
Grachtenboek-02 (eigenaar)Aalmarkt.015-016
70/1
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daendel Jacopsz houtcooperhoutcooper
1583-07-27
Daendel Jacopsz houtcooper
Grachtenboek-50 (eigenaar)Middelstegracht.117
160/1
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daendel Jacopsz houtcooperhoutcooper
1584-07-09
Daendel Jacopsz houtcooper
Aflezingsboek-D (vermelding)Aalmarkt.015-016
194/2.1.1.3
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Cacopsz van Leeuwen houtcoperhoutcoper
1578-04-25
Daniel Cacopsz van Leeuwen houtcoper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Aalmarkt.015-016
648/08
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz houtcooperhoutcooper
1567-04-16
Daniel Jacobsz houtcooper
Waarboek-67 E-1571 (belending)Aalmarkt.014
562/06
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz houtcoperhoutcoper
1575-06-28
Daniel Jacobsz houtcoper
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Aalmarkt.015-016
32/1
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/15
Daniel Jacobsz houtcoperhoutcoper
1576
Daniel Jacobsz houtcoper
Aflezingsboek-E (vermelding)Aalmarkt.015-016
108/2.3.3.5
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz houtcoperhoutcoper
1580-11-22
Daniel Jacobsz houtcoper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Uiterstegracht.045
323/03
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz houtcoperhoutcoper
1581-03-09
Daniel Jacobsz houtcoper met Jan Pietersz bakker
Waarboek-67 C-1563 (koper)
590/53

/
Daniel Jacobsz houtkoperhoutkoper
1566-06-25
Daniel Jacobsz houtkoper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Middelstegracht.081.2
558/03

/
Daniel Jacobsz houtkoperhoutkoper
1566-09-09
Daniel Jacobsz houtkoper (met Cornelis Claasz houtkoper als borg)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Aalmarkt.014
229/03
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz houtkoperhoutkoper
1577-04-23
Daniel Jacobsz houtkoper
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Breestraat.136
361/07
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz houtkoperhoutkoper
1577-10-02
Daniel Jacobsz houtkoper
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Breestraat.136
487/06
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz houtkoperhoutkoper
1578-03-18
Hector van Chanu te Weesp voor hemzelf en als vader van Jan van Chanu voor de ene helft en Jan Jansz van Berendrecht smid en Daniel Jacobsz houtkoper (beiden namens Cornelis Huybrechtsz de Jonge) voor de andere helft
Waarboek-67 F-1576 (gemachtigde)Breestraat.136
488/06
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz houtkoperhoutkoper
1578-03-18
Hector van Chanu te Weesp voor hemzelf en als vader van Jan van Chanu voor de ene helft en Jan Jansz van Berendrecht smid en Daniel Jacobsz houtkoper (beiden namens Cornelis Huybrechtsz de Jonge) voor de andere helft
Vetus-1585 (eigenaar)Aalmarkt.015-016
123/1
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/30
Daniel Jacobsz v Leeuwen houtcoperhoutcoper
1585
Danel Jacobszoon van Leeuwen houtcopers huys, es getacxeert op 30 gulden
Voogdenboek-A (voogd)Hooglandsekerkgracht.013-015
526/02
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz van Leeuwen houdtcoperhoudtcoper
1589-03-08
Bertholomeus Aelbertsz oom van moeders zijde en Daniel Jacobsz van Leeuwen houdtcoper zijn voogden geordonneerd
Waarboek-67 H-1580 (koper)Uiterstegracht.045
52/07
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz van Leeuwen houtcoper
Hij was bij de eerste koop borg
houtcoper
1580-05-03
Daniel Jacobsz van Leeuwen houtcoper
Volkstelling-1581 (bewoner)Aalmarkt.015-016
76/1
Daniël Jacobsz van Leeuwen
1/
Daniel Jacobsz van Leeuwen houtcoper schutterhoutcoper
1581-09
Schutter Daniel Jacobsz Houtcoper van Leeuwen
GedwongenLening-1572 (bewoner)Aalmarkt.015-016
27/1
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/12
Daniel Jacobsz, houtcoperhoutcoper
1572-11-28
Daniel Jacobsz, houtcoper
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Uiterstegracht.021.5
348/03
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacobsz, houtkoperhoutkoper
1579-08-14
Daniel Jacobsz, houtkoper
Glipperhuur-1573 (huurder)Haarlemmerstraat.128
7/1
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/17-0-0
Daniel Jacobszoon houtcooperhoutcooper
1573
Daniel Jacobszoon houtcooper
Omslag-1573 (bewoner)Aalmarkt.015-016
35/1
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/0-15
Daniel Jacoebsz, houdtcooperhoudtcooper
1573-12-19
Daniel Jacoebsz, houdtcooper
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Uiterstegracht.045
420/03
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacops houtcoperhoutcoper
1581-04
Daniel Jacops houtcoper ende Jan Pieterzoon pannebacker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Aalmarkt.015-016
176/06
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacopss houtcoperhoutcoper
1564-06-09
Daniel Jacopss houtcoper
Aflezingsboek-E (vermelding)Aalmarkt.015-016
14/05.2.3.3
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
Daniel Jacopsz houtcooperhoutcooper
1578-10-25
Daniel Jacopsz houtcooper
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Botermarkt.007
77/08
Jacob Claesz van Swieten
/
de kinderen ende erffgenamen van wijlen Jacob Claesz houtcoper ende Alijdt Henricxdr zijne huysvrouwehoutcoper
1560-10-08
de kinderen ende erffgenamen van wijlen Jacob Claesz houtcoper ende Alijdt Henricxdr zijne huysvrouwe
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Botermarkt.007
52/07
Jacob Claesz van Swieten
/
de kinderen ende erfgenaemen van wijlen Jacob Claesz houtcoperhoutcoper
1563-08-02
de kinderen ende erfgenaemen van wijlen Jacob Claesz houtcoper
TiendePenning-1561 (overledene)Botermarkt.007
168/2a
Jacob Claesz van Swieten
/-
de kinderen van Jacob Claesz
is op 1560-07-04 reeds overleden
houtkoper
1561-12
Jacob Claesz
TiendePenning-1561 (overledene)NieuweRijn.034
1527/1a
Jacob Claesz van Swieten
/46-0-0
de kinderen van Jacob Claeszhoutkoper
1561-12
Jacob Claesz
Grachtenboek-01 (eigenaar)Apothekersdijk.019-020
2240/1
Jan Claesz {houtkoper}
/
De stal van Jan Claesz houtcooperhoutcooper
1583-06-17
De stal van Jan Claesz houtcooper
Oud-belastingboek-1601 (overledene)NieuweRijn.080
16/1a
Willem Meesz {houtkoper}
/
deselve Willem Meess houtcopers weduehoutcoper
1601
deselve Willem Meess houtcopers wedue
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Botermarkt.007
281/07
Jacob Claesz van Swieten
/
die kinderen ende erfgenamen van wijlen Jacob Claasz houtcoperhoutcoper
1565-01-24
die kinderen ende erfgenamen van wijlen Jacob Claasz houtcoper
TiendePenning-1557 (overledene)Breestraat.143
22/2a
Jacob Claesz van Swieten
/
Die wedewy van Jacop Claesz houtcoeperhoutcoeper
1558-06-08
Die wedewy van Jacop Claesz houtcoeper
Kerven-1581 (bewoner)Aalmarkt.015-016
92/92
Dirck Maertensz {houtkoper}
/12
Dirc Maertensz van Haerlem houtcoperhoutcoper
1581-12
Dirc Maertensz van Haerlem houtcoper
Omslag-1583 (bewoner)Aalmarkt.015-016
95/1
Dirck Maertensz {houtkoper}
/15
Dirc Maertsz houtcoperhoutcoper
1583-07-14
Dirc Maertsz, houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (koper)Boommarkt.021-022
39/05

/
Dirck Maertensz houtcoperhoutcoper
1581-05
Dirck Maertensz houtcoper
Waarboek-67 H-1580 (borg)Koppenhinksteeg.000.16
47/05
Dirck Maertensz {houtkoper}
/
Dirck Maertsz houtcoperhoutcoper
1580-05-02
Dirck Maertsz houtcoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Boommarkt.021-022
111/1
Dirck Maertensz {houtkoper}
/7-0-0
Dirck Maertsz houtcoperhoutcoper
1601
Dirc Maertsz, houtcoper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Boommarkt.021-022
115/1
Dirck Maertensz {houtkoper}
3/8-15-0/4-10-0
Dirck Maertsz houtcoperhoutcoper
1606-08
Dirck Maertsz houtcopers huys dat hij bewoont, op 't aengeven van zijn wijff schoorsteenen
Vetus-1585 (eigenaar)Boommarkt.021-022
109/1
Dirck Maertensz {houtkoper}
/20
Dirck Maertsz houtcoper met sijn houttuinhoutcoper
1585
Dirc Maertszoon houtcopers huys mit zijn houttuyn die hij zelffs bewoont, es getacxeert op 20 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Aalmarkt.015-016
77/1
Dirck Maertensz {houtkoper}
2/
Dirck Maertsz van Haerlem houtcoperhoutcoper
1581-09
Dirck Maertsz van Haerlem Houtcoper heeft hier gewoont vier jaren
Waarboek-67 B-1562 (belending)Vliet.027-029
166/06
Dirck Pietersz Pot {timmerman}
/
Dirck Pietersz houtcooperhoutcooper
1562-08-17
Dirck Pietersz houtcooper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vliet.027-029
27/06
Dirck Pietersz Pot {timmerman}
/
Dirck Pietersz houtcoperhoutcoper
1563-08-25
Dirck Pietersz houtcoper
Waarboek-67 D-1567 (koper)Koppenhinksteeg.000.25
342/05
Dirck Pietersz Pot {timmerman}
/
Dirck Pietersz houthandelaarhouthandelaar
1570-04-18
Dirck Pietersz houthandelaar poorter van Leiden
Waarboek-67 C-1563 (koper)Korevaarstraat.028.4
84/05
Dirck Pietersz {houtkoper}
/
Dirck Pietersz houtkoperhoutkoper
1563-12-17
Dirck Pietersz houtkoper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Korevaarstraat.028.4
146/03
Dirck Pietersz {houtkoper}
/
Dirck Pietersz houtkoperhoutkoper
1564-03-28
Dirck Pietersz houtkoper
Waarboek-67 D-1567 (koper)
615/53

/
Elisabeth Hendricksdr houthandelaarhouthandelaar
1571-10-08
Elisabeth Hendricksdr weduwe van Adriaan Pietersz houthandelaar
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Rapenburg.086
559/04

/
erfgenamen van Gijsbrecht Jansz van Haerlem houtkoperhoutkoper
1578-05-15
de kinderen en erfgenamen van Gijsbrecht Jansz van Haerlem, houtkoper tot Dordrecht
Waarboek-67 C-1563 (overledene)NieuweRijn.060-061
3/05
Gerrit Matthijsz {kistenmaker}
/
erfgenamen van hun broer Gerrit Mathijsz houtkoperhoutkoper
1563-07-07
Jan Mathijsz boekdrukker met zijn zus Geerte Mathijsdr als erfgenamen van hun broer Gerrit Mathijsz houtkoper
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)
101/10

/
Floris Willemsz houtcoper tot Dordrechthoutcoper
1578-11-18
Floris Willemsz houtcoper tot Dordrecht
Voogdenboek-A (voogd)Noordeinde.039-041
59/02
Frans Adriaensz van der Does
/
Frans Adriaensz houtcooperhoutcooper
1576-02-22
Claes Dircsz van Leeuwen en Frans Adriaensz houtcoopers voogden
Waarboek-67 K-1582 (koper)Bouwelouwensteeg.033-039
237/05
Frans Cornelisz Backer
/
Frans Cornelis houtcooperhoutcooper
1582-08-11
Frans Cornelis houtcooper
Poorterboeken-E-1588 (borg)Aalmarkt.011
8706/173Vb
Frans Cornelisz Backer
/3,2
Frans Cornelisz
zijn schoonvader
houtkoper
1602-06-24
Frans Cornelisz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Aalmarkt.011
6699/83Vb
Frans Cornelisz Backer
/
Frans Cornelisz Backer houtkoperhoutkoper
1583-02-10
Frans Cornelisz
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Bouwelouwensteeg.033-039
238/04
Frans Cornelisz Backer
/
Frans Cornelisz houtcooperhoutcooper
1583-05-31
Frans Cornelisz houtcooper
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Hooigracht.113
207/1a
Frans Cornelisz Backer
3/8-3-0/4-10-0
Frans Cornelisz houtcooperhoutcooper
1606-08
De weduwe van Frans Cornelisz houtcooper staet leedich
Kerven-1581 (bewoner)Aalmarkt.011
88/88
Frans Cornelisz Backer
/14
Frans Cornelisz houtcoperhoutcoper
1581-12
Frans Cornelisz houtcoper
Omslag-1583 (bewoner)Aalmarkt.011
91/1
Frans Cornelisz Backer
/18
Frans Cornelisz houtcoperhoutcoper
1583-07-14
Frans Cornelisz, houtcoper
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Haarlemmerstraat.172-174
239/03
Frans Cornelisz Backer
/
Frans Cornelisz houtcoperhoutcoper
1583-09-30
Frans Cornelisz houtcoper
Grachtenboek-59 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.033-039
100/1
Frans Cornelisz Backer
/
Frans Cornelisz houtcoperhoutcoper
1586-06-26
Frans Cornelisz houtcoper
Stratenboek-01 (eigenaar)Breestraat.026
1110/1
Frans Cornelisz Backer
/
Frans Cornelisz houtcoperhoutcoper
1588
Frans Cornelisz houtcoper
Stratenboek-30 (eigenaar)VanDerWerffstraat.052-060
310/1
Frans Cornelisz Backer
/
Frans Cornelisz houtcoperhoutcoper
1588~1597
Frans Cornelisz houtcoper
Stratenboek-31 (eigenaar)Paradijssteeg.058
360/1
Frans Cornelisz Backer
/
Frans Cornelisz houtcoperhoutcoper
1590~1597
Frans Cornelisz houtcoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.026
45/1
Frans Cornelisz Backer
/3-15-0
Frans Cornelisz houtcoperhoutcoper
1601
Frans Cornelisz houtcoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.113
189/1
Frans Cornelisz Backer
/3-4-0
Frans Cornelisz houtcoperhoutcoper
1601
Frans Cornelisz houtcoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Bouwelouwensteeg.033-039
303/1
Frans Cornelisz Backer
/1-6-0
Frans Cornelisz houtcoperhoutcoper
1601
Frans Cornelisz houtcoper
Volkstelling-1581 (bewoner)Aalmarkt.011
73/1
Frans Cornelisz Backer
8/
Frans Cornelisz houtcoper schutterhoutcoper
1581-09
Frans Cornelisz houtcoper schutter
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)VanDerWerffstraat.052-060
313/1
Frans Cornelisz Backer
/1-5-0
Frans Cornelisz houtcopers poort mit een huyshoutcoper
1601
Frans Cornelisz houtcopers poort mit een huys
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Aalmarkt.011
131/2a
Frans Cornelisz Backer
5/12-0-0/7-10-0
Frans Cornelisz houtcopers weduwen huyshoutcoper
1606-08
Frans Cornelisz houtcopers weduwen huys ende bij haer zwager wert gebruyct, op 't wijffs aengeven
Waarboek-67 D-1567 (koper)Aalmarkt.011
381/04
Frans Cornelisz Backer
/
Frans Cornelisz houtkoperhoutkoper
1570-07-19
Frans Cornelisz houtkoper
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Nieuwstraat.036
136/05
Gerrit Matthijsz {kistenmaker}
/
Gerrit Mathijsz houtkoperhoutkoper
1560-12-13
Gerrit Mathijsz houtkoper en Pieter Pietersz als testamentaire voogden
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.002-004
130/09
Gerrit Matthijsz {kistenmaker}
/
Gerryt Matijsz houtcoperhoutcoper
1560-12-09
Gerryt Matijsz houtcoper
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)OudeRijn.184-186
530/03

/
Gijsbrecht van Haarlem houtkoperhoutkoper
1575-05-25
Gijsbrecht van Haarlem eertijds houtkoper te Dordrecht
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.075
323/03
Hendrick Jan Meesz {houtkoper}
/
Hendrick Jan Meesz houtkoperhoutkoper
1565-04-12
Hendrick Jan Meesz houtkoper en zijn zoon Bartholomeus Hendricksz voor henzelf; Dirck van Boshuizen en Gommer van Boshuizen als voogden van de onmondige weeskinderen van Hendrick Jan Meesz en Marie van Boshuizen overleden
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
113/03

/
Hendrick Jansz houthandelaarhouthandelaar
1572-06-02
Hendrick Jansz houthandelaar
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
114/03

/
Hendrick Jansz houthandelaarhouthandelaar
1572-06-02
Hendrick Jansz houthandelaar gehuwd met Elisabeth Jacobsdr weduwe van Philips Pietersz kuiper (met Simon Jansz Suyck snijder als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hooigracht.028
198/03
Hendrick Jan Meesz {houtkoper}
/
Hendrick Jansz houtkoperhoutkoper
1562-10-29
Hendrick Jansz eertijds houtkoper (met Jacob Meesz houtkoper als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Middelstegracht.028
631/06

/
Hendrick Jansz houtkoperhoutkoper
1567-03-10
Hendrick Jansz houtkoper
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.020
53/1
Hendrick Adriaensz {houtkoper van Zutfen}
/8
Henric Adriaensz houtcoper van Zutphenhoutcoper
1583-07-14
Henric Adriaensz, houtcoper van Zutphen
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.020
46/1
Hendrick Adriaensz {houtkoper van Zutfen}
/26
Henric Adriaensz van Deventer houtcoperhoutcoper
1585
Henric Adriaenszoon van Deventers houtcopers huys, es getacxeert op 26 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.020
49/1
Hendrick Adriaensz {houtkoper van Zutfen}
/9-12-0
Henrick Adriaensz houtcoperhoutcoper
1601
Henrick Adriaensz, houtcoper
Waarboek-67 D-1567 (belending)OudeRijn.055
135/06

/
Henrick Jansz eertijts houtcoperhoutkoper
1568-09-25
Henrick Jansz eertijts houtcoper
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)OudeRijn.176-178
23/04
Symon Sybrantsz
/
het onmondige weeskind Simon Zijbrantszhoutkoper
1576-04-02
Jan Huygensz houtkoper (als ontvanger van de goeden van het onmondige weeskind Simon Zijbrantsz)
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.020
52/52
Hendrick Adriaensz {houtkoper van Zutfen}
/8
Heyndric Adriaensz houtcoper van Zutphenhoutcoper
1581-12
Heyndric Adriaensz houtcoper van Zutphen
Waarboek-67 H-1580 (koper)Breestraat.020
359/04
Hendrick Adriaensz {houtkoper van Zutfen}
/
Heyndrick Adriaens houtcoperhoutkoper
1581-04-12
Heyndrick Adriaens houtcoper
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Breestraat.020
360/03
Hendrick Adriaensz {houtkoper van Zutfen}
/
Heyndrick Adriaensz houtcoperhoutkoper
1581-04-12
Heyndrick Adriaensz houtcoper
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.020
29/05
Hendrick Adriaensz {houtkoper van Zutfen}
0/
Heyndrick Adriaensz houtcoper schutterhoutcoper (schutter)
1581-09
Heyndrick Adriaensz houtcop(er) van Zutphen heeft hier gewoont zeven jaeren
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Boommarkt.019-020
114/2

3/12-0-0/4-10-0
Heynrick Adriaensz houtcoperhoutcoper
1606-08
Heynrick Adriaensz houtcopers huys 'twelck gebruyct wert bij Elyas Lupaert, op 't aengeven van denzelven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.020
94/1

3/8-0-0/4-10-0
Heynrick Adriaensz houtcopershoutcoper
1606-08
Heynrick Adriaensz houtcopers huys dat hij zelffs bewoont, op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.020
55/2
Hendrick Adriaensz {houtkoper van Zutfen}
5/12-0-0/7-10-0
Heynrick Adryaensz houtcooperhoutcooper
1606-08
Heynrick Adryaensz houtcooper huis eygen ende in huir gebruickt wert
Vluchtelingen-1573 (eigenaar)Aalmarkt.014
17/2
Daniël Jacobsz van Leeuwen
/
in de husinghe van Daniels Jacoebs, houdtcooperhoudtcooper
1573-11
in de husinghe van Daniels Jacoebs, houdtcooper
Aflezingsboek-E (vermelding)Boommarkt.019-020
109/3.1.4.5
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacob Anthonishoutcoper
1580-11-22
Jacob Anthonis
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Molen.060
649/04
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacob Anthoniszhoutkoper
1575-11-21
Barent Lambrechtsz schrijnwerker als curator en Jacob Anthonisz en Cornelis Jansz houtkopers als toezienders van de nagelaten boedel van Dirck Claasz Gel
Waarboek-67 H-1580 (borg)Koppenhinksteeg.000.24
476/18
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacob Anthonisz houtcoperhoutcoper
1581-06-22
Jacob Anthonisz, houtcoper
Kerven-1581 (bewoner)Boommarkt.019-020
80/80
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/20
Jacob Anthonisz houtcoperhoutcoper
1581-12
Jacob Anthonisz houtcoper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Vrouwenkerkkoorstraat.010-012
152/05
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacob Anthonisz houtcoper alle kerckmeesteren van de drie parochie kercken dezer stedehoutcoper
1580-07-07
Jacob Anthonisz houtcoper alle kerckmeesteren van de drie parochie kercken dezer stede
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)NieuweRijn.086-087
625/11
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacob Anthonisz houthandelaarhouthandelaar
1571-10-30
Jacob Anthonisz houthandelaar
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Houtstraat.000.5
336/06
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacob Anthonisz houtkoper kerkmeesterhoutkoper
1579-08-03
Allert Willemsz van Sassenheim, Bouwen Jansz Keyser, Hobbe Florisz, goudsmid en Jacob Anthonisz, houtkoper, allevier kerkmeesteren van de drie Leidse parochiekerken
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Boommarkt.019-020
110/1
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/9-12-0
Jacob Antonisz houtcoperhoutcoper
1601
Jacob Dircxz, houtcoper
Volkstelling-1581 (bewoner)Boommarkt.019-020
65/1
Jacob Anthonisz {houtkoper}
4/
Jacob Antonisz houtcoper schutterhoutcoper
1581-09
Jacob Antonisz houtcoper schutter
Waarboek-67 G-1578 (belending)Boommarkt.019-020
111/07
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacob Antonisz, houtcoperhoutcoper
1578-12-08
deurgaende Jacob Antonisz, houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001
305/07
Jacob Claesz van Swieten
/
Jacob Claesz houtcoperhoutcoper
1582-04-02
mede erffgenamen van Jacob Claesz houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Raamlanden.001
307/33
Jacob Claesz van Swieten
/
Jacob Claesz houtcoper
Jan Gerritsz Buytewech is gemachtigde van de erfgenamen
houtcoper
1582-04-02
haer mede erffgenamen van Jacob Claesz houtcoper
TiendePenning-1561 (overledene)Breestraat.143
241/2a
Jacob Claesz van Swieten
/
Jacob Claesz kinderenhoutkoper
1561-12
Jacob Claesz kinderen
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.008
58/58
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
/18
Jacob Fredericxz houtcoperhoutcoper
1581-12
Jacob Fredericxz houtcoper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)KortRapenburg.010.2
82/2
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
3/4-0-0/4-10-0
Jacob Fredericxz houtcopershoutcoper
1606-08
Jacob Fredericxzoons huys dat bewoont wert bij Willem Corneliszoon, op zijn wijffs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.008
89/1
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
6/11-5-0/9-0-0
Jacob Fredericxz houtcopershoutcoper
1606-08
Jacob Fredericxz houtcopers huys dat hij bewoont, op zijn aengeven
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Papengracht.002.2
89/1
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
/3-0-0
Jacob Frederycxz houtcoperhoutcoper
1601
Jacob Frederycxz houtcoper
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.008
35/1
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
7/
Jacob Fredricxz houtcoper schutterhoutcoper
1581-09
Jacob Fredricxz houtcoper schutter
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)NieuweRijn.065
287/05
Jacob Meesz {houtkoper}
/
Jacob Meesz houthandelaarhouthandelaar
1574-01-21
Jacob Meesz houthandelaar
Waarboek-67 B-1562 (borg)Hooigracht.028
198/04
Jacob Meesz {houtkoper}
/
Jacob Meesz houtkoperhoutkoper
1562-10-29
Hendrick Jansz eertijds houtkoper (met Jacob Meesz houtkoper als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)NieuweRijn.065
127/04
Jacob Meesz {houtkoper}
/
Jacob Meesz houtkoperhoutkoper
1568-07-22
Jacob Meesz houtkoper
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
289/53

/
Jacob Meesz houtkoperhoutkoper
1570-01-20
Jacob Meesz houtkoper (met de broers Willem Meesz houtkoper en Jan Meesz chirurgijn als borgen)
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
306/04
Jacob Meesz {houtkoper}
/
Jacob Meesz houtkoperhoutkoper
1574-03-10
Jacob Meesz houtkoper
Stratenboek-01 (eigenaar)Breestraat.008
1040/1
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
/
Jacob Vredericxsoon houtcoperhoutcoper
1588
Jacob Vredericxsoon houtcoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)KortRapenburg.010.2
77/1
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
/3-4-0
Jacob Vredericxz houtcoperhoutcoper
1601
Jacob Vredericxz, houtcoper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.008
84/1
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
/9-0-0
Jacob Vredericxz houtcoperhoutcoper
1601
Jacob Vredericxz, houtcoper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Papengracht.002.2
95/2
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
4/3-15-0/6-0-0
Jacob Vredricxz houtcooperhoutcooper
1606-08
Jacob Vredricxz houtcoopers huis eygen ende in huir gebruict wert bij Oliphier d'House, op 't wijfs aengeven
Waarboek-67 G-1578 (borg)Botermarkt.014
314/05
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
/
Jacob Vrericxzhoutcoper
1579-07-08
Jacob Vrericxz houtcoper
Waarboek-67 G-1578 (borg)Botermarkt.014
315/05
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
/
Jacob Vrericxzhoutcoper
1579-07-08
Jacob Vrericxz houtcoper
Aflezingsboek-D (vermelding)Boommarkt.019-020
195/4.1.1.5
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/
Jacop Antonis in deventer houtcooperhoutcooper
1578-04-25
Jacop Antonis in deventer houtcooper
Omslag-1583 (bewoner)Boommarkt.019-020
83/1
Jacob Anthonisz {houtkoper}
/20
Jacop Antonisz houtcoperhoutcoper
1583-07-14
Jacop Antonisz, houtcoper
TiendePenning-1557 (overledene)NieuweRijn.034
20/1a
Jacob Claesz van Swieten
/40/4-0
Jacop Claesz houtcoepers wedewyhoutcoeper
1558-06-08
Jacop Claesz houtcoepers wedewy
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.143
54/3
Jacob Claesz van Swieten
/
Jacop Claesz van Swietenhoutkoper
1527-10-01
Jacop Claesz van Swieten loco Dirck Claesz van Swieten zijn broeder
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.081
10/2
Jacob Meesz {houtkoper}
/
Jacop Meesen houtcoeperhoutcoeper
1558-06-08
Jacop Meesen houtcoeper
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.080
11/1
Jacob Meesz {houtkoper}
/
Jacop Meesen houtcoeperhoutcoeper
1558-06-08
Jacop Meesen houtcoeper
Waarboek-67 A-1560 (belending)NieuweRijn.080
231/08
Jacob Meesz {houtkoper}
/
Jacop Meesz houtcoopershoutcooper
1561-05-09
Jacop Meesz houtcoopers
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.065
4/1
Jacob Meesz {houtkoper}
/6
Jacop Meesz houtcoperhoutcoper
1576
Jacop Meesz houtcoper
Volkstelling-1574 (bewoner)Boommarkt.019-020
90/1
Jacob Anthonisz {houtkoper}
3/
Jacop Thonysz houtcoper
Gasthuis
houtcoper
1574-08-07
Jacop Thonysz houtcoper
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.008
13/05.2.0
Jacob Fredericksz van Lelyenoort
/
Jacop Vredericxz houtcooperhoutcooper
1578-10-25
Jacop Vredericxz houtcooper
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
13/03

/
Jan Claasz houtkoperhoutkoper
1567-08-07
Jan Claasz houtkoper
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Breestraat.052
96/03
Jan Claesz van Rodenburch
/
Jan Claasz houtkoperhoutkoper
1568-04-22
Jan Claasz houtkoper (lid van de vroedschap)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
103/03

/
Jan Claasz houtkoperhoutkoper
1568-05-08
Jan Claasz houtkoper
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
126/03

/
Jan Claasz houtkoperhoutkoper
1568-07-24
Jan Claasz houtkoper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.052
17/2
Jan Claesz van Rodenburch
/
Jan Claes houtcoeperhoutcoeper
1558-06-08
Jan Claes houtcoeper
Waarboek-67 B-1562 (belending)Apothekersdijk.012
85/11
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claess houtcooperhoutcooper
1562-01-31
Jan Claess houtcooper
Vetus-1585 (eigenaar)Apothekersdijk.020
121/1
Jan Claesz {houtkoper}
/8
Jan Claess houtcooperhoutcooper
1585
Jan Claess houtcoopers erve daer den barch op staet, es getaxeert op 8 gulden
Waarboek-67 D-1567 (belending)Apothekersdijk.020
467/08
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claess houtcoperhoutcoper
1571-01-26
Jan Claess houtcoper
Vetus-1585 (eigenaar)Apothekersdijk.001-003
145/1
Jan Claesz {houtkoper}
/24
Jan Claess houtcoperhoutcoper
1585
Jan Claess houtcopers houthuyn met 't huys dat hij bewoont, es getaxeert op 24 gulden
Waarboek-67 E-1571 (belending)Apothekersdijk.020
630/14
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claess houtcoper met zijn bouwervenhoutcoper
1575-12-28
Jan Claess houtcoper met zijn bouwerven
Volkstelling-1574 (bewoner)Apothekersdijk.001-003
103/1
Jan Claesz {houtkoper}
4/
Jan Claesz hautcoper
Overmare Rijnzijde
hautcoper
1574-08-07
Jan Claesz hautcoper
Waarboek-67 K-1582 (belending)Apothekersdijk.020
114/08
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claesz houdtcoperhoudtcoper
1582-09-28
Jan Claesz houdtcoper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Botermarkt.004
288/07
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1553-02-06
Jacop Berwoutszoen, thynneghieter; Jan Claesz., houtcoper
Rijckhuisen (vermelding)Breestraat.052
73/3
Jan Claesz van Rodenburch
/
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1561-07-23
Jan Claesz houtcoper loco Claes Aelwijnsz
Waarboek-67 B-1562 (belending)Groenhazengracht.000.3
159/06
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1562-08-03
Jan Claesz houtcoper
Waarboek-67 B-1562 (belending)Apothekersdijk.020
241/10
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claesz houtcoperhoutkoper
1562-12-05
Jan Claesz houtcoper
Waarboek-67 B-1562 (belending)Apothekersdijk.020
316/09
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claesz houtcoperhoutkoper
1563-03-09
Jan Claesz houtcoper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Apothekersdijk.007
586/06
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1571-08-17
Jan Claesz houtcoper
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Apothekersdijk.001-003
17/1
Jan Claesz {houtkoper}
/20
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1576
Jan Claesz houtcoper
Waarboek-67 F-1576 (belending)Apothekersdijk.020
134/07
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claesz houtcoperhoutkoper
1576-12-06
Jan Claesz houtcoper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Hooigracht.086
9/03
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1580-02-01
Jan Claesz houtcoper als erfgenaam van Claes Janszoon zijn zoon zaliger
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Boommarkt.009-010
8/03
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1580-03-10
Jan Claesz houtcoper als erfgenaam van Claes Jansz Moeyt
Volkstelling-1581 (bewoner)Apothekersdijk.001-003
27/1
Jan Claesz {houtkoper}
3/
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1581-09
Jan Claesz houtcoper
Kerven-1581 (bewoner)Apothekersdijk.001-003
19/19
Jan Claesz {houtkoper}
/28
Jan Claesz houtcoperhoutcoper
1581-12
Jan Claesz houtcoper
Stratenboek-29 (eigenaar)Apothekersdijk.001-003
410/1
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claesz houtcoper erfgenamenhoutcoper
1591
Jan Claesz houtcoper erfgenamen
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.052
18/2
Jan Claesz van Rodenburch
/
Jan Claesz houtkoperhoutkoper
1561-12
Jan Claesz
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Breestraat.052
40/03
Jan Claesz van Rodenburch
/
Jan Claesz houtkoperhoutkoper
1576-05-17
Jan Claesz, houtkoper als restant van de custingbrief die hij op dit huis sprekende heeft
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
43/53

/
Jan Claesz houtkoperhoutkoper
1576-05-18
Jan Claesz houtkoper
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Haarlemmerstraat.011
213/03
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claesz houtkoperhoutkoper
1577-04-04
Jan Claesz houtkoper poorter van Leiden (met zijn zoon Claes Jansz Moyt als borg)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Groenhazengracht.000.3
240/03
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claesz houtkoperhoutkoper
1577-05-09
Jan Claesz houtkoper (met zijn zoon Claes Jansz Moyt als borg)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Apothekersdijk.001-003
325/03
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claesz houtkoperhoutkoper
1577-09-06
Jan Claesz houtkoper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Hooigracht.086
24/03
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claesz houtkoperhoutkoper
1580-02-01
Jan Claesz houtkoper als erfgenaam van Claes Jansz wijlen zijn zoon
TiendePenning-1561 (eigenaar)Apothekersdijk.001-003
2647/1
Jan Claesz {houtkoper}
/28-0-0
Jan Claesz in den houdtuynhoutkoper
1561-12
Jan Claesz in den houdtuyn
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Noordeinde.052.2
222/06
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Claesz in den Houtuyn houtcoper broershoutcoper
1550-12-19
Jan Claesz in den Houtuyn ende Cornelis Claesz houtcopers broers
TiendePenning-1561 (eigenaar)Apothekersdijk.020
2629/1
Jan Claesz {houtkoper}
/8-0-0
Jan Claesz [van Valckenburg] houtkoper
stal
houtkoper
1561-12
Jan Claesz [van Valckenburg] houtkoper
Grachtenboek-01 (eigenaar)Apothekersdijk.001-003
2100/1
Jan Claesz {houtkoper}
/
Jan Clasz houtcooper met sijn houttuinhoutcooper
1583-06-17
Jan Clasz houtcooper met sijn houttuin
Volkstelling-1581 (bewoner)Aalmarkt.012
74/1
Jan Dircksz {timmerman}
8/
Jan Dircksz houtcoper schutterhoutcoper
1581-09
Jan Dircksz houtcoper schutter
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
556/53

/
Jan Dircksz houtkoperhoutkoper
1575-06-28
Jan Dircksz houtkoper als man van Pietertgen Simonsdr als erfgename van Gerrit Ysbrantsz kalkbrander
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
557/53

/
Jan Dircksz houtkoperhoutkoper
1575-06-28
Jan Dircksz houtkoper
Huwelijksevw-B1 (overledene)Hooigracht.095
203/15
Jan Dircksz {houtkoper}
/
Jan Dircx houtcopers weduehoutcoper
1549-02-08
Jan Dircx houtcopers wedue
Aflezingsboek-D (vermelding)Aalmarkt.012
196/4.4.2.2
Jan Dircksz {timmerman}
/
Jan Dircxz houtcooperhoutcooper
1578-04-25
Jan Dircxz houtcooper
Waarboek-67 H-1580 (koper)Aalmarkt.013
376/06
Jan Dircksz {timmerman}
/
Jan Dircxz houtcoperhoutcoper
1581-04-18
Jan Dircxz houtcoper
Kerven-1581 (bewoner)Aalmarkt.012
89/89
Jan Dircksz {timmerman}
/14
Jan Dircxz houtcoperhoutcoper
1581-12
Jan Dircxz houtcoper
Huwelijksevw-B1 (overledene)Breestraat.068
184/06
Jan Dircksz {houtkoper}
/
Jan Dircxz houtcoper weduwe
1546-02-24
Willemtgen Outziersdochter Jan Dircxz houtcoper weduwe zijn oude moeder
Waarboek-67 D-1567 (belending)NieuweRijn.060-061
418/06
Jan Huigenz van Leeuwen
/
Jan Huygensz houtcoperhoutcoper
1570-10-11
Jan Huygensz houtcoper
Waarboek-67 F-1576 (belending)NieuweRijn.060-061
112/12
Jan Huigenz van Leeuwen
/
Jan Huygensz houtcoperhoutcoper
1576-09-22
Jan Huygensz houtcoper
Waarboek-67 E-1571 (curator)Apothekersdijk.022
223/05
Jan Huigenz van Leeuwen
/
Jan Huygensz houthandelaarhouthandelaar
1573-05-20
Gijsbrecht Hendricksz scheepmaker Claas van Leeuwen en Jan Huygensz houthandelaar als curateurs van de boedel van Claas Pietersz bakker
Waarboek-67 F-1576 (gemachtigde)OudeRijn.176-178
23/03
Jan Huigenz van Leeuwen
/
Jan Huygensz houtkoperhoutkoper
1576-04-02
Jan Huygensz houtkoper (als ontvanger van de goeden van het onmondige weeskind Simon Zijbrantsz)
Waarboek-67 F-1576 (borg)NieuweRijn.059
112/06
Jan Huigenz van Leeuwen
/
Jan Huygensz houtkoperhoutkoper
1576-09-22
Reyer Jansz van Naerden en Gerrit Jacobsz als man van Lijsbeth Reyersdr (met Jan Huygensz houtkoper en Jacob Gerritsz schipper als borgen)
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)NieuweRijn.060-061
194/03
Jan Huigenz van Leeuwen
/
Jan Huygensz van Leeuwen houtkoperhoutkoper
1577-03-14
Jan Huygensz van Leeuwen houtkoper als man van Barbara Aalbrechtsdr (met zijn vader Huych Adriaensz als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.002-004
641/10
Jan Huigenz van Leeuwen
/
Jan Huygenz houtcoperhoutcoper
1567-04-14
Jan Huygenz houtcoper
Omslag-1573 (bewoner)NieuweRijn.060-061
48/1
Jan Huigenz van Leeuwen
/0-15
Jan Huyghensz houdtcooperhoudtcooper
1573-12-19
Jan Huyghensz houtcooper
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.008
142/05
Jan Jansz {houtkoper}
/
Jan Jansz houtcooperhoutcooper
1561-01-22
Jan Jansz houtcooper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.028
1715/1
Jan Meesz {houtkoper}
/14-0-0
Jan Meesz houtkoperhoutkoper
1561-12
Jan Meesz houtkoper
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Korevaarstraat.001-003
16/04

/
Joost Jacobsz houthandelaarhouthandelaar
1571-12-15
Joost Jacobsz houthandelaar
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Breestraat.143
87/09
Jacob Claesz van Swieten
/
kinderen en erffgen van Jacob Claesz houtcoperhoutcoper
1560-10-31
die kinderen ende erffgenamen van wijlen Jacob Claesz houtcoper ende van Alijdt Heynricxdr zijn huysvrouwe beyde zaliger gedachten
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Breestraat.143
28/07
Jacob Claesz van Swieten
/
kinderen en erfgen van Jacob Claesz houtcoper ende van Alijt Heynricxdochter zijne huysvrouwe beyde zghoutcoper
1563-08-25
de kinderen ende erfgenamen van wijlen Jacob Claesz houtcoper ende van Alijt Heynricxdochter zijne huysvrouwe beyde z.g
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
486/03

/
Lijsbeth Pietersdr houtkoperhoutkoper
1575-04-25
Lijsbeth Pietersdr weduwe van Arien Pietersz houtkoper
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.019.3
310/1

/
Lysbet Heyndrickxdr Adriaen Pietersz houtcoopers weduwehoutcooper
1584-07-09
Lysbet Heyndrickxdr Adriaen Pietersz houtcoopers weduwe
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.019.3
221/1

/8
Lysbeth Henricx Adriaen Pieterss houtcopers weduenhoutcoper
1585
Lysbeth Henricx Adriaen Pieterss houtcopers weduen huys verhuyert es getaxeert op 8 gulden
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.080
16/1
Mees Willemsz {houtkoper}
5/11-5-0/7-10-0
Mees Willemsz houtcoperhoutcoper
1606-08
Mees Willemsz., houtcoper, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelve
Rijckhuisen (vermelding)
51/1
Dirck Claesz van Swieten
/
Mr Dirc Claesz van Swieten houtcoperhoutcoper
1520-08-08
Mr Dirc Claesz van Swieten houtcoper
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Garenmarkt.012
366/06

/
nagelaten weeskind van Jacob Meesz zaliger houthandelaarhouthandelaar
1570-06-03
Maritgen Jacobsdr nagelaten weeskind van Jacob Meesz houthandelaar en Jannetgen Simonsdr
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.132
2506/2

/
Pieter houtkoperhoutkoper
1561-12
Pieter houtkoper
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.132
86/2

/
Pieter Jansz houtcoeperhoutcoeper
1558-06-08
Pieter Jansz houtcoeper
Waarboek-67 A-1560 (belending)Haarlemmerstraat.247
137/11

/
Pieter Jansz houtcoperhoutcoper
1561-01-22
Pieter Jansz houtcoper
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Haarlemmerstraat.247
189/06

/
Pieter Jansz houtcoperhoutcoper
1573-03-11
als curateurs van de nagelaten boedel van Pieter Jansz houtcoper heurluider broeder en zwager
Waarboek-67 A-1560 (voogd)Haarlemmerstraat.245
137/04

/
Pieter Jansz houtkoperhoutkoper
1561-01-22
Gerrit Fransz Doe Pieter Jansz houtkoper en Gijsbrecht Hendricksz scheepmaker als voogden van Florisgen Jorisdr bij testament aangewezen door wijlen Marie Jorisdr weduwe van Floris Lourisz pottenbakker en grootmoeder van Florisgen
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Apothekersdijk.024
334/05
Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Pieter Pietersz houtcoeperhoutcoeper
1556-01-27
Pieter Pietersz houtcoeper
Waarboek-67 A-1560 (echtgenoot)Nieuwstraat.036
136/03
Pieter Pieter Jorisz van Cortevelt
/
Pieter Pietersz houtkoperhoutkoper
1560-12-13
Pieter Pietersz eertijds houtkoper man van Ermgaart Jansdr
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.059
66/11
Reyer Jacobsz {van der Graft}
/
Reijer Jacobsz houtcooperhoutcooper
1577-03-13
Meeuw Aelwijnsz en Reijer Jacobsz houtcooper geexhibeerd het instrument van de voorsz IJzaax testamentaire dispositie bij hem met de dood bevestigd
Waarboek-67 F-1576 (belending)Steenschuur.022.10
224/28
Reyer Jacobsz {van der Graft}
/
Reyer Jacobsz houtcoperhoutcoper
1577-04-01
Reyer Jacobsz houtcoper
Stratenboek-17 (eigenaar)Steenschuur.022.10
30/1
Reyer Jacobsz {van der Graft}
/
Reyer Jacobsz houtcoperhoutcoper
1597-07-25
Reyer Jacobsz houtcoper
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
495/03

/
Simon Dirck Hobbensz al curator van de boedel van Cornelis Claasz houthandelaarhouthandelaar
1571-03-16
Simon Dirck Hobbensz al curator van de boedel van Cornelis Claasz houthandelaar met Dirck Dircksz Steen en Steven Dircksz lakenhandelaar als toezienders van dezelfde boedel
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
535/03

/
Simon Dirck Hobbensz als curator over de boedel van Cornelis Claasz houthandelaarhouthandelaar
1571-05-18
Simon Dirck Hobbensz als curator over de boedel van Cornelis Claasz houthandelaar
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Aalmarkt.012
241/03
Symon IJsbrantsz {houtkoper}
/
Simon Ysbrantsz houtkoperhoutkoper
1564-10-31
Simon Ysbrantsz houtkoper
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Aalmarkt.012
345/16
Symon IJsbrantsz {houtkoper}
/
Symon IJsbrantsz houtcooperhoutcooper
1556-05-20
Heynrick Claesz Cock ende Symon IJsbrantsz houtcooper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Aalmarkt.012
80/1
Symon IJsbrantsz {houtkoper}
/
Symon Ysbrantsz houtcoeperhoutcoeper
1558-06-08
Symon Ysbrantsz houtcoeper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Aalmarkt.012
176/08
Symon IJsbrantsz {houtkoper}
/
Symon Ysbrantsz houtcoperhoutcoper
1564-06-09
Symon Ysbrantsz houtcoper
Vetus-1585 (overledene)Boommarkt.014.3
103/1a
Adriaen Pietersz {houtkoper}
/
wed v Adriaen Pietersz houtcooperhoutcooper
1585
wed v Adriaen Pietersz houtcooper
Volkstelling-1581 (overledene)Boommarkt.014.3
61/01a
Adriaen Pietersz {houtkoper}
0/
wed v Adriaen Pietersz houtcoperhoutcoper
1581-09
Lysbeth Heyndricxdr wed v Adriaen Pietersz houtcoper
Waarboek-67 C-1563 (overledene)NieuweRijn.077-078
276/10
Adriaen Hendricksz van der Does
/
wedue van Adriaen Henricxz houtcoperhoutcoper
1565-01-10
Adriana Franssdochter wedue van Adriaen Henricxz houtcoper
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Breestraat.104
277/05

/
weduwe van Adriaan Pietersz houthandelaarhouthandelaar
1573-12-16
weduwe van Adriaan Pietersz houthandelaar
Waarboek-67 C-1563 (overledene)NieuweRijn.077-078
248/04
Adriaen Hendricksz van der Does
/
weduwe van Adriaen Hendricksz houtkoperhoutkoper
1564-12-01
weduwe van Adriaen Hendricksz houtkoper
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Boommarkt.014.3
46/11
Adriaen Pietersz {houtkoper}
/
weduwe van Adriaen Pietersz houtcooperhoutcooper
1584-01-17
weduwe van Adriaen Pietersz houtcooper
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Boommarkt.014.3
5/11
Adriaen Pietersz {houtkoper}
/
weduwe van Adriaen Pietersz houtcoperhoutcoper
1581-07-07
ende achter Lysbeth Heyndricksdr weduwe van Adriaen Pietersz houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Uiterstegracht.019.3
331/10
Adriaen Pietersz {houtkoper}
/
Weduwe van Adriaens Pietersz houtcoperhoutcoper
1582-06-06
Adriaens Pietersz houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Uiterstegracht.019.3
331/12
Adriaen Pietersz {houtkoper}
/
Weduwe van Adriaens Pietersz houtcoperhoutcoper
1582-06-06
Adriaens Pietersz houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Uiterstegracht.019.3
332/09
Adriaen Pietersz {houtkoper}
/
Weduwe van Adriaens Pietersz houtcoperhoutcoper
1582-06-06
Adriaens Pietersz houtcoper
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Haarlemmerstraat.069-071
236/07

/
weduwe van Pieter Huygenz houtcooperhoutcooper
1569-01-26
weduwe van Pieter Huygenz houtcooper
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Nieuwstraat.017
306/07
Jacob Claesz van Swieten
/
wijlen Jacob Claesz, houtcoper ende Alijt Henricxdrhoutcoper
1563-03-22
wijlen Jacob Claesz, houtcoper ende Alijt Henricxdr
Waarboek-67 J-1581 (belending)Boommarkt.011.1
438/16
Willem Cornelisz {timmerman}
/
Willem Cornelisz houtcooperhoutcooper
1583-10-09
Willem Cornelisz houtcooper
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
554/03

/
Willem Corsz houtcoperhoutcoper
1578-05-03
Willem Corsz houtcoper
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
553/03

/
Willem Corsz houtkoperhoutkoper
1578-05-03
Willem Corsz houtkoper
Omslag-1573 (bewoner)OudeRijn.057
41/1
Willem Hillebrantsz {timmerman}
/0-6
Willem Hillebrandtsz houdtcoophoudtcooper
1573-12-19
Willem Hillebrandtsz, houdtcoop
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hooigracht.072-074
576/04
Willem Hillebrantsz {timmerman}
/
Willem Hillebrantsz houtcoperhoutcoper
1566-10-11
Dirck Hillebrantsz, voorlakenreder; Willem Hillebrantsz, houtcoper voor hemzelf en Jan Jansz, boterkoper als man van Kathrijn Hillebrantsdr, tevens voor Roelof, Jacob en Volpert Hille-brantsz; Hendrick Bruynenz als man van Aaltgen Hillebrantsdr; Maritgen Geertruyt en Margriete Hillebrantsdr; Jan Willemsz als man van Margriete Cornelis Hillebrantsdr; Kors, Jacob, Jan, Pieter, Alijdt en Cunera, eveneens kinderen van Cornelis Hillebrantsz; allen erfgenamen van Hillebrant Willemsz, drapenierder
Omslag-1574 (bewoner)OudeRijn.057
33/1
Willem Hillebrantsz {timmerman}
/2/0
Willem Hillebrantsz houtcoperhoutcoper
1574-06-18
Willem Hillebrantsz, houtcoper
Waarboek-67 D-1567 (koper)
603/53

/
Willem Kerstantsz houthandelaarhouthandelaar
1571-09-10
Willem Kerstantsz houthandelaar
Waarboek-67 D-1567 (koper)NieuweRijn.082
324/11
Willem Corsz {houtkoper}
/
Willem Kerstantsz houtkoperhoutkoper
1570-03-29
Willem Kerstantsz houtkoper
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)NieuweRijn.082
1/03
Willem Corsz {houtkoper}
/
Willem Kerstantsz houtkoperhoutkoper
1578-06-30
Willem Kerstantsz houtkoper
Omslag-1573 (bewoner)NieuweRijn.081
8/1
Willem Corsz {houtkoper}
/0-15
Willem Korssen, houdtcoophoudtcoop
1573-12-19
Willem Korssen, houdtcoop
GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.081
3/1
Willem Corsz {houtkoper}
/6
Willem Korssenz, houtcoperhoutcoper
1572-11-28
Willem Korssenz, houtcoper
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5942/18b

/
Willem Maertijnszhoutkoper
1542-07-14
Willem Maertijnsz
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.080
15/1
Willem Meesz {houtkoper}
/26
Willem Meess houtcoperhoutcoper
1585
Willem Meess houtcopers huys es getaxeert op 26 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Kaardesteeg.009
218/1
Willem Meesz {houtkoper}
/5
Willem Meess houtcoperhoutcoper
1585
Willem Meess houtcopers huys verhuyert es getacxeert op 5 gulden
Oud-belastingboek-1601 (overledene)NieuweRijn.080
15/1a
Willem Meesz {houtkoper}
/
Willem Meess houtcopers weduehoutcoper
1601
Willem Meess houtcopers wedue
Stratenboek-18 (overledene)Kaardesteeg.009
840/1a
Willem Meesz {houtkoper}
/
Willem Meessen houtcoper weduwehoutcoper
1588
Druyfgen Willem Meessen houtcoper weduwe
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.080
12/1
Willem Meesz {houtkoper}
6/
Willem Meeszhoutcoper
1581-09
Willem Meesz houtcoper
GedwongenLening-1576 (eigenaar)NieuweRijn.080
12/1
Willem Meesz {houtkoper}
/10
Willem Meesz houtcoperhoutcoper
1576
Willem Meesz houtcoper
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)NieuweRijn.065
262/03
Willem Meesz {houtkoper}
/
Willem Meesz houtcoper gemeyn erffgenamen van za Jacob Meeszhoutcoper
1582-04-28
Willem Meesz houtcoper gemeyn erffgenamen van za Jacob Meesz
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Middelstegracht.025
356/03
Willem Meesz {houtkoper}
/
Willem Meesz houtcoper oomhoutkoper
1581-04-06
Willem Meesz houtcoper, oome ende voochd
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)NieuweRijn.065
261/03
Willem Meesz {houtkoper}
/
Willem Meesz houtcoper poorteren der voors stede als erffgenamen van za Jacob Meesz zelve broederhoutcoper
1582-04-28
Willem Meesz houtcoper poorteren der voors. stede als erffgenamen van za Jacob Meesz zelve broeder
Waarboek-67 F-1576 (koper)Kaardesteeg.009
39/07
Willem Meesz {houtkoper}
/
Willem Meesz houtkoperhoutkoper
1576-05-12
Dirck Jansz brouwer te Delft en Willem Meesz houtkoper te Leiden
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.080
13/13
Willem Meesz {houtkoper}
/20
Willem Meesz houtvercoperhoutvercoper
1581-12
Willem Meesz houtvercoper
Waarboek-67 A-1560 (belending)NieuweRijn.080
231/09
Willem Meesz {houtkoper}
/
Willem Meeszoon houtcoopershoutcooper
1561-05-09
Willem Meeszoon houtcoopers
Waarboek-67 L-1584 (belending)NieuweRijn.080
56/19
Willem Meesz {houtkoper}
/
Willem Meeuszoon houtcooperhoutcooper
1584-02-29
Willem Meeszoon houtcooper
Waarboek-67 L-1584 (belending)NieuweRijn.080
52/19
Willem Meesz {houtkoper}
/
Willem Meeuszoon houtcoperhoutcoper
1584-02-29
Willem Meeuszoon houtcoper
Aflezingsboek-E (vermelding)Boommarkt.012
13/05.2.2.1
Willem Mourijnsz {warmoezenier}
/
Willem Mourynsz warmoesmanhoutcooper
1578-10-25
Willem Mourynsz warmoesman
Huwelijksevw-B1 (getuige)Breestraat.068
184/05
Willemtgen Oziersdr {vrouw van Jan Dircksz}
/
Willemtgen Outziersdochter Jan Dircxz houtcoper weduwe zijn oude moeder
1546-02-24
Willemtgen Outziersdochter Jan Dircxz houtcoper weduwe zijn oude moeder