BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 303. Aantal = 48.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Caeciliastraat.022.4
19/04
Adriaen van der Does
/
Adriaan van der Does baljuw van Schielandbaljuw van Schieland
1571-11-00
Cornelis Jansz pastoor van de O.L.V.-kerk in opdracht van Adriaan van der Does baljuw van Schieland (procuratie voor not. Willem van Oudevliet op 17 november 1571)
Waarboek-67 M-1584 (belending)Papengracht.022
218/10
Adriaen Dircksz van Crimpen
/
Adriaen van Crimpen baeliou van Rijnlandtbaeliou
1585-05-28
oude Adriaen van Crimpen baeliou van Rijnlandt in zijn leven
Huwelijksevw-B2 (belending)Pieterskerkgracht.009
65/05
Adriaen Dircksz van Crimpen
/
Adriaen van Crimpen Bailliu van RijnlantBailliu
1559-12-14
Adriaen van Crimpen Bailliu van Rijnlant
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.019.1
80/7
Anthonis Bailly
0/
Anthoni Bailly sijn neeff
1581-09
Anthoni Bailly sijn neeff
Glippers-1574 (huurder)Koppenhinksteeg.000.07
18/1
Dielof Adriaensz {substituut-baljuw}
/16-0-0
Dieloff Adriaensz substituyt van de bailiu van Rijnlantsubstituyt van de bailiu
1574
Dieloff Adriaensz substituyt van de bailiu van Rijnlant
Waarboek-67 J-1581 (schout)Boommarkt.009-010
439/03

/
Dirck Jansz den Roomschenbaillou ende schout van Warmond
1583-10-09
Dirck Jansz den Roomschen baillou ende schout in den Ambachte ende Heerlickheyt van Waermont
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Steenschuur.011
328/07
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van BrouchovenDyckgraef ende Bally van Rynlandt
1582-05-26
Foy van Brouchoven Dyckgraef ende Bally van Rynlandt
Waarboek-67 K-1582 (koper)Stadsvrijdom.006
153/07
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Brouchovenbaillu
1583-03-31
Foy van Brouchoven dijckgrave ende baillu van Rhijnlant ende schout der stadt Leyden
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.031
174/07
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Brouchovenbaillu van Rijnlant
1583-04-29
ander zijde Foy van Brouchoven baillu van Rijnlant
Waarboek-67 G-1578 (belending)Nieuwsteeg.018.3
68/07
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Brouchoven Bailliu van Rijnlandt zijn thuynbailliu
1578-09-12
Foy van Brouchoven Bailliu van Rijnlandt zijn thuyn
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Steenschuur.011
472/03
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Brouchoven baillybailly
1578-02-29
Foy van Brouchoven bailly slants van Rijnlandt
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.031
49/1
Foy Jansz van Brouchoven
/60
Foy van Brouchoven baillybailly
1583-07-14
Foy van Brouchoven, bailly
Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Breestraat.031
213/B13
Foy Jansz van Brouchoven
/50
Foy van Brouchoven baillybailly
1584-07-14
Foy van Brouchoven bailly
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.031
47/1
Foy Jansz van Brouchoven
/60
Foy van Brouchoven Bailly van RhynlantBailly van Rhynlant
1581-12
Foy van Brouchoven Bailly van Rhynlant
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.031
38/01
Foy Jansz van Brouchoven
10/
Foy van Brouchoven bailly van Rijnlandbailly
1581-09
Foy van Brouchoven bailly van Rijnland
Waarboek-67 F-1576 (belending)Nieuwsteeg.018.3
407/08
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Brouchoven bailly van Rijnlandt zijn tuynbailly van Rijnlandt
1577-12-23
Foy van Brouchoven bailly van Rijnlandt zijn tuyn
Stratenboek-01 (eigenaar)Breestraat.031.2
140/1
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Brouchoven balju van Rijnlant ende schout deser stedebalju, schout
1588
Foy van Brouchoven balju van Rijnlant ende schout deser stede
Waarboek-67 E-1571 (koper)Breestraat.031
447/08
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Brouchoven baljuwbaljuw
1575-01-31
Foy van Brouchoven baljuw van Rijnland ende schout dezer stede
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Steenschuur.011
471/03
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Brouchoven baljuwbaljuw
1578-02-29
Foy van Brouchoven baljuw van Rijnland
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Vliet.005-007
309/04
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Brouchoven baljuw van Rijnland en schout van Leidenbaljuw en schout
1577-08-16
Cornelis Pietersz van Noorde en Foy van Brouchoven baljuw van Rijnland en schout van Leiden en Job Huygensz als voogden over Anna Marie Machteld Beatris Anna en Jonas onvolwassen kinderen van Gerrit Foyensz van Tetrode en Margriete Pietersdr van Noorde (beiden z.g.)
Waarboek-67 H-1580 (borg)Pieterskerkgracht.011-013
181/07
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Brouchoven dijcgrave ende bailly van Rijnlantdijcgrave ende bailly van Rijnlant
1578-08-04
Foy van Brouchoven dijcgrave ende bailly van Rijnlant
Waarboek-67 G-1578 (belending)Nieuwsteeg.018.3
293/12
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Brouchoven, Bailly van Rijnlandtbailly van Rijnlandt
1579-06-13
Ende zeeckere thuyn, toecomende Jan van Hout, secretaris der voors. stede, als de cope overgenomen hebbende van Foy van Brouchoven, Bailly van Rijnlandt.
Waarboek-67 F-1576 (belending)Nieuwsteeg.018.3
362/11
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Brouchoven, bailly van Rijnlandt ende schoudt der voors stedebailly van Rijnlandt ende schoudt, schout
1577-10-30
Foy van Brouchoven, bailly van Rijnlandt ende schoudt der voors. stede
Waarboek-67 G-1578 (koper)Breestraat.031
284/04
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Brouchoven, baljuw en dijkgraaf van Rijnlandbaljuw en dijkgraaf van Rijnland
1578-02-01
Foy van Brouchoven, baljuw en dijkgraaf van Rijnland
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Breestraat.031
285/03
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Brouchoven, baljuw en dijkgraaf van Rijnlandbaljuw en dijkgraaf van Rijnland
1578-02-01
Foy van Brouchoven, baljuw en dijkgraaf van Rijnland
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Steenschuur.011
329/04
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Brouckhoven Dyckgraeff ende Bailly van RynlandtBailly van Rynlandt
1582-05-26
Foy van Brouckhoven Dyckgraeff ende Bailly van Rynlandt
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.031.2
5/1
Foy Jansz van Brouchoven
/
Foy van Bruuchoven balju van Rijnlantbalju
1588
Foy van Bruuchoven balju van Rijnlant
Volkstelling-1581 (overledene)Papengracht.012-014
92/3a
David van der Houf {baljuw}
0/
gewonnen by Davit van der Houf in zijn leven bailen van Kennemerlant heur laatste manbailen
1581-09
Katrijn heur kinderen gewonnen by Davit van der Houf in zijn leven bailen van Kennemerlant heur laatste man
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.076
111/1
Hendrick Jansz Nachtegael XI
9/
Hendrick Jansz Nachtegael substituyt van den Bailye van Rijnlandsubstituyt van den Bailye van Rijnland
1581-09
Henrick Janssen Nachtegael subsituyt vanden Bailly van Rijnland
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6925/90Va

/
Joos Colijn
gratis
baljuw van de nering
1583-09-28
Joos Colijn
Omslag-1583 (bewoner)Koppenhinksteeg.014-016
46/1
Joost Colijn
/4
Joos Colyn Bailliubailliu
1583-07-14
Joos Colyn Bailliu
Kerven-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.014-016
51/1
Joost Colijn
/4
Joost van Colyn van Meenen Bailliu van de nieuwe rederye van bayebailliu van de nieuwe rederye van baye
1581-12
Joost van Colyn van Meenen Bailliu van de nieuwe rederye van baye
Volkstelling-1581 (bewoner)Papengracht.012-014
92/3
Catrijn Davidsdr van der Houf
0/
Katrijn heur kinderen gewonnen by Davit van der Houf in zijn leven bailen van Kennemerlant heur laatste man
1581-09
Katrijn heur kinderen gewonnen by Davit van der Houf in zijn leven bailen van Kennemerlant heur laatste man
Bonboek-01B (eigenaar)Mandenmakerssteeg.003
182/001

/
mr. Cornelis Lieffringh bailliu van Reynsburch
AA, 88
bailliu van Reynsburch
1617 na
mr. Cornelis Lieffringh bailliu van Reynsburch
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.019.1
80/8
Susanna Bailly
0/
Susanna Bailly zijn nicht
1581-09
Susanna Bailly zijn nicht
Volkstelling-1574 (bewoner)Garenmarkt.000.07
67/1
Willem van Culemborg (van Palenstein)
4/
tot die ouwe bailiu van Rynlant
Nieuwland
bailiu
1574-08-07
tot die ouwe bailiu van Rynlant
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Papengracht.018-020
396/10
Adriaen Dircksz van Crimpen
/
wedue van wijlen Adriaen van Crimpen in zijn leven bailly van Rijnlandtbailly van Rijnlandt
1579-11-01
zeeckere erve toecomende d'erffgenamen van Joncvrouwe Sophie Willemsdr wedue van wijlen Adriaen van Crimpen in zijn leven bailly van Rijnlandt
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Papengracht.018-020
399/11
Adriaen Dircksz van Crimpen
/
wedue van wijlen Adriaen van Crimpen in zijn leven bailly van Rijnlandtbailly van Rijnlandt
1579-11-01
zeeckere erve toecomende d'erffgenamen van Joncvrouwe Sophie Willemsdr wedue van wijlen Adriaen van Crimpen in zijn leven bailly van Rijnlandt
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Papengracht.018-020
398/17
Adriaen Dircksz van Crimpen
/
wedue van wijlen Adriaen van Crimpen in zijn leven bailly van Rijnlandtbailly van Rijnlandt
1579-11-02
zeeckere erve toecomende erffgenamen van Joncvrouwe Sophie Willemsdr wedue van wijlen Adriaen van Crimpen in zijn leven bailly van Rijnlandt,
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Pieterskerkgracht.009
143/05
Adriaen Dircksz van Crimpen
/
weduwe van Adriaen Dircksz van Crimpen baljuw van Rijnlandbaljuw van Rijnland
1562-06-16
Jfvr. Sophia Willemsdr weduwe van Adriaen Dircksz van Crimpen baljuw van Rijnland
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Pieterskerkgracht.009
180/10
Adriaen Dircksz van Crimpen
/
weduwe van Adriaen van Crimpen in zijn leven Bailly van Rijnlantbailly van Rijnlant
1578-08-04
Joncvrouw Saphia weduwe van Adriaen van Crimpen in zijn leven Bailly van Rijnlant
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Pieterskerkgracht.009
181/10
Adriaen Dircksz van Crimpen
/
weduwe van Adriaen van Crimpen in zijn leven Bailly van Rijnlantbailly van Rijnlant
1580-08-20
Joncvrouw Sophia weduwe van Adriaen van Crimpen in zijn leven Bailly van Rijnlant
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Garenmarkt.000.07
8/04
Willem van Culemborg (van Palenstein)
/
wilen Willem van Culenburch in zijn leven baillu van Rijnlant,baillu van Rijnlant
1581-07-15
Joncvrouwe Marie Huybrechts Sloots, weduwe van wilen Willem van Culenburch in zijn leven baillu van Rijnlant, mit Joncheer Aelbrecht van Raephorst haer schoonsoon, haer gecoren voocht in dese saecke heeft verkocht aan
TiendePenning-1561 (eigenaar)Garenmarkt.000.07
1048/1
Willem van Culemborg (van Palenstein)
/34-0-0
Willem van Palensteynbaljuw rijnland
1561-12
Willem van Palensteyn
Waarboek-67 B-1562 (belending)Garenmarkt.000.07
219/10
Willem van Culemborg (van Palenstein)
/
Willem van Palensteyn bailliu van Rijnlantbailliu van Rijnlant
1562-12-01
Willem van Palensteyn bailliu van Rijnlant
Omslag-1573 (bewoner)Garenmarkt.000.07
11/1
Willem van Culemborg (van Palenstein)
/0-6
Willem van Palensteyn, bailliu van Rijnlant wasbailliu van Rijnlant was
1573-12-19
Willem van Palensteyn, bailliu van Rijnlant was
GedwongenLening-1572 (bewoner)Garenmarkt.000.07
8/1
Willem van Culemborg (van Palenstein)
/150
Willem van Palensteyn, baillu van Rynlantbaillu van Rynlant
1572-11-28
Willem van Palensteyn, baillu van Rynlant
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Garenmarkt.000.07
9/04
Willem van Culemborg (van Palenstein)
/
zaliger Joncheer Willem van Culenburch in zijn leven baillu van Rijnlantbaillu van Rijnlant
1581-07-15
zaliger Joncheer Willem van Culenburch in zijn leven baillu van Rijnlant