BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 309. Aantal = 35.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
GedwongenLening-1576 (overledene)Aalmarkt.001-002
29/1a
Sybrant Gerritsz {zuivelkoper}
/0
't Weeskint van Zybrant Gerytszoon zuvelcooperzuvelcooper
1576
't Weeskint van Zybrant Gerytszoon zuvelcooper
Ondertrouw-NH-A (bruid)Langebrug.113.06
50/04b
Anna Jansdr Cortenbosch
/
Anna Jansdr
ondertrouw
suvelcoopster
1577-02-09
Anna Jansdr
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.117
21/05
Cornelis Bartholomeusz {koopman-Vrouwensteeg}
/
Cornelis Bartelmeesz zuyvelcooperzuyvelcooper
1583-01-20
Cornelis Bartelmeesz zuyvelcooper
Waarboek-67 G-1578 (borg)NieuweRijn.003
37/15
Cornelis Willemsz Hasius {boterkoper}
/
Cornelis Willemsz suyvelcoper zijnen broedersuyvelcoper
1578-08-08
Cornelis Willemsz suyvelcoper zijnen broeder
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
451/03

/
Cornelis Willemsz zuivelverkoperzuivelverkoper
1578-02-14
Cornelis Willemsz zuivelverkoper
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
453/03

/
Cornelis Willemsz zuivelverkoperzuivelverkoper
1578-02-14
Cornelis Willemsz zuivelverkoper
Waarboek-67 L-1584 (borg)Haarlemmerstraat.117
21/06
Cornelis Willemsz Hasius {boterkoper}
/
Cornelis Willemsz zuyvelcooperzuyvelcooper
1583-01-20
Cornelis Willemsz zuyvelcooper
Waarboek-67 L-1584 (borg)OudeRijn.164
22/05

/
IJsebrandt Dammasz zuyvelcoperzuyvelcoper
1584-01-25
IJsebrandt Dammasz zuyvelcoper
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Hooigracht.076
6703/84a
Jan Franckenz {zuivelverkoper}
/3,15
Jan Franx
Mechelen (B.) De datum is niet ingevuld; die van de voorafgaande post is 03-03-1583.
zuivelkoper
1583-03-03
Jan Franx
Waarboek-67 H-1580 (belending)Warmoesmarkt.011
53/08
Jan Jansz {boterkoper}
/
Jan Jans zuvelcoperzuvelcoper
1580-05-02
Jan Jans zuvelcoper
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Hooigracht.107-109
233/04
Jan Jansz Speck {linnenwever}
/
Jan Janszspekkaasman
1579-03-11
Jan Jansz, spekkaasman en voogd
Waarboek-67 F-1576 (koper)Warmoesmarkt.011
207/06
Jan Jansz {boterkoper}
/
Jan Jansz zuivelkoperzuivelkoper
1577-04-01
Jan Jansz zuivelkoper
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
208/53

/
Jan Jansz zuivelkoperzuivelkoper
1577-04-01
Jan Jansz zuivelkoper
Voogdenboek-A (voogd)Middelstegracht.035
19/02
Jan Jansz {boterkoper}
/
Jan Jansz zuvelcooperzuvelcooper
1575-07-08
Willem Hilbrantsz. thimmerman en Jan Jansz zuvelcooper omen en voogden
GedwongenLening-1572 (bewoner)Warmoesmarkt.011
14/1
Jan Jansz {boterkoper}
/6
Jan Jansz zuvelcoperzuvelcoper
1572-11-28
Jan Jansz zuvelcoper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Warmoesmarkt.011
229/11
Jan Jansz {boterkoper}
/
Jan Jansz zuyvelcooper zuyvelcooper
1580-11-14
d'ander zijde Jan Jansz zuyvelcooper
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6946/91Va

/3,15
Jeronymus den Turcq
Komen (B.) (Comines)
zuivelkoper
1584-01-03
Jeronymus den Turcq
Volkstelling-1581 (bewoner)Aalmarkt.028.1
97/1
Claes Rijckaert
5/
Niclaes Rychaert zuyvelcoperzuyvelcoper
1581-09
Niclaes Rychaert van Oostwinckel zuyvelcoper vlaming heeft hier gewoont drie jaren
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.096
2/1
Pieter Adriaensz {zuivelkoper}
6/
Pieter Adriaensz zuvelcoper in de Vergulden Canzuvelcoper
1581-09
Pieter Adriaensz zuvelcoper in de Vergulden Can van Leyden schutter
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.096
2/1
Pieter Adriaensz {zuivelkoper}
/12
Pieter Adriaensz zuyvelcoper in De Kanzuyvelcoper
1583-07-14
Pieter Adriaensz zuyvelcoper in De Kan
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.096
2/02
Pieter Adriaensz {zuivelkoper}
/10
Pieter Adriaensz zuyvelcoper in De Vergulden Kannezuyvelcoper
1581-12
Pieter Adriaensz zuyvelcoper in De Vergulden Kanne
Inbrengboek-1540-1559 (borg)LangeMare.047
142/05

/
Pieter Jacopsz zuyvelcoperzuivelverkoper
1547-01-08
Pieter Jacopsz zuyvelcoper
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6006/22Va

/
Pieter Willemsz
Oude Niedorp
zuivelkoper
1542-07-23
Pieter Willemsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6009/23b

/
Pieter Willemsz
Oude Niedorp
zuivelkoper
1542-07-23
Pieter Willemsz
Waarboek-67 A-1560 (echtgenoot)Breestraat.038
237/03
Sybrant Gerritsz {zuivelkoper}
/
Sybrand Gerritsz zuivelverkoperzuivelverkoper
1561-05-10
Sybrand Gerritsz zuivelverkoper
Waarboek-67 C-1563 (echtgenoot)Breestraat.038
242/03
Sybrant Gerritsz {zuivelkoper}
/
Sybrant Gerritsz zuivelkoperzuivelkoper
1564-11-06
Sybrant Gerritsz zuivelkoper als man van Niesgen Simonsdr; Geertruyt Simonsdr met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak; Pieter Woutersz smid als man van Grietgen Simonsdr en Annetgen Simonsdr
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Haarlemmerstraat.036
16/06
Adam Jansz {zuivelverkoper}
/
wedue van Adam Janss zuyvelcooperzuyvelcooper
1576-02-15
wedue van Adam Janss zuyvelcooper
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Haarlemmerstraat.036
430/09
Adam Jansz {zuivelverkoper}
/
wedue van Adam Jansz suyvelcopersuyvelcoper
1565-11-03
wedue van Adam Jansz suyvelcoper
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Aalmarkt.001-002
61/08
Sybrant Gerritsz {zuivelkoper}
/
weduwe ende erffgenamen van wijlen Sybrant Gerritss zuivelcooperzuivelcooper
1572-03-11
weduwe ende erffgenamen van wijlen Sybrant Gerritss zuivelcooper
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Haarlemmerstraat.036
13/06
Adam Jansz {zuivelverkoper}
/
weduwe van Adam Janss zuyvelcooperzuyvelcooper
1576-02-15
Maritgen Ysbrantsdr weduwe van Adam Janss zuyvelcooper
Waarboek-67 H-1580 (koper)OudeRijn.104
27/06

/
Willem Claes zoon Buys suyvelcopersuyvelcoper
1580-04-12
Willem Claes zoon Buys suyvelcoper
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.088.2
11/11

/
Ysbrant Dammasz zuyvelcoperzuyvelcoper
1582-07-25
Ysbrant Dammasz zuyvelcoper
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.088.2
32/32
IJsbrant Gert Braetgen {kaaskoper}
/8
Ysbrant uyte Caech suyvelcopersuyvelcoper
1581-12
Ysbrant uyte Caech suyvelcoper
Waarboek-67 A-1560 (koper)Aalmarkt.001-002
281/05
Sybrant Gerritsz {zuivelkoper}
/
Zybrant Gerrtisz zuivelkoperzuivelkoper
1561-07-26
Zybrant Gerrtisz zuivelkoper
GedwongenLening-1572 (overledene)Aalmarkt.001-002
26/1a
Sybrant Gerritsz {zuivelkoper}
/
Zybrant Gerrytsz, zuvelcoperzuvelcoper
1572-11-28
Zybrant Gerrytsz, zuvelcoper