BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 31. Aantal = 17.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Kerven-1581 (bewoner)Middelweg.028
44/44
Hans Liefrinck
/3
Hans Liefring schilderschilder (kunst)
1581-12
Hans Liefring schilder
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelweg.028
64/1
Hans Liefrinck
7/
Hans Lyeffling schilderschilder (kunst)
1581-09
Hans Lyeffling schilder
Poorterboeken-D-1532 (borg)Middelweg.028
6794/87b
Hans Liefrinck
/
Hans Lyffrincschilder (kunst)
1583-07-12
Hans Lyffrinc
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.045
18/1
Isaac Claesz van Swanenburg {de jonge}
/30
IJzaack Claasz schilderschilder (kunst)
1585
Ysaack Claess, schilders huys, dat hij bewoont, es getacxeert op 30 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.045
13/1
Isaac Claesz van Swanenburg {de jonge}
9/
IJzaack Claesz schilderschilder (kunst)
1581-09
Ysaack Claesz schilder veertig
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Botermarkt.029
230/03
Isaac Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
Isaack Claasz schilderschilder (kunst)
1569-08-22
Isaack Claasz schilder
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Botermarkt.023
230/06
Isaac Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
Isaack Claasz schilderschilder (kunst)
1569-08-22
Isaack Claasz schilder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.7
73/1
Joost Dircksz Grijp
/0-16-0
Joost Dircxz Grijpschilder (kunst)
1601
Joost Dircxz Grijp
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.7
62/1
Joost Dircksz Grijp
/10
Joost Dircxz Grijp schilderschilder (kunst)
1585
Joost Dircxzoon Grijp schilders huys, es getacxeert op 10 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Watersteeg.000.1
16/1
Lambrecht Dammasz {glasmaker}
/7-10-0
meester Lambrecht Dammasz schilderschilder (kunst)
1601
meester Lambrecht Dammasz, schilder
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Breestraat.152
202/03
Isaac Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
mr Isaac Claaz schilderschilder (kunst)
1577-03-22
mr. Isaac Claaz schilder
Volkstelling-1581 (teller)Langebrug.071-077
0/0d
Isaac Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
Mr Ysaac Claesz schilder veertichschilder (kunst)
1581-09
Mr Yzaac Claesz schilder veertich
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwstraat.033
164/1
Isaac Claesz van Swanenburg {de jonge}
/-
t achterhuys van Ysaack Claess schilderschilder (kunst)
1585
't achterhuys van Ysaack Claess schilder, met 't voorhuys getaxeert zijnde, daeromme hier niet
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.045
15/15
Isaac Claesz van Swanenburg {de jonge}
/40
Ysaac Claesz schilderschilder (kunst)
1581-12
Ysaac Claesz schilder
Waarboek-67 D-1567 (koper)NieuweRijn.045
557/04
Isaac Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
Ysaack Claeszoon schilderschilder (kunst)
1571-07-06
Ysaack Claeszoon schilder
Rijckhuisen (vermelding)NieuweRijn.045
92/2
Isaac Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
Ysac Claesz van Swanenburch schilderschilder (kunst)
1576-10-14
Ysac Claesz van Swanenburch schilder loco Mr Paulus Vos; tr: Maria Dedel Joost Willemsd en Maria van Leeuwen Claesd
Grachtenboek-05 (eigenaar)NieuweRijn.045
260/1
Isaac Claesz van Swanenburg {de jonge}
/
Ysack Claesz schilder veertichschilder (kunst)
1584-07-09
Ysack Claesz schilder veertich