BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 314. Aantal = 2.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.126
26/3
Cornelis Jansz {koperslagersknecht}
0/
Cornelis Jansz coperslaegersknecht ouercoperslaegersknecht
1581-09
Cornelis Jansz coperslaegersknecht ouer
Volkstelling-1581 (bewoner)Diefsteeg.004
15/2
Gerrit Maertensz van Sonnevelt
0/
Geryt haer zoon coperslaegersknecht overcoperslaegersknecht
1581-09
over Geryt haer zoon coperslaegersknecht