BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 327. Aantal = 8.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.038-040
34/1
Cors Huibrechtsz {vellenbereider}
/5-3-0
Cors Huybertsz vellewasschervellewasscher
1601
Cors Huybertsz vellewasscher
Volkstelling-1581 (bewoner)VanDerWerffstraat.086
211/1
Cors Huibrechtsz {vellenbereider}
2/
Cors Huybrechtszn vellewasservellewasser
1581-09
Cors Huybrechtszn vellewasser
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.090-102
181/1
Dirck Jansz {vellenbereider}
/2-11-0
Dirc Janss vellewasservellewasser
1601
Dirc Janss vellewasser
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.090-102
169/1
Dirck Jansz {vellenbereider}
2/3-4-0/3-0-0
Dirck Jansz vellewasservellewasser
1606-08
Dirck Jansz., vellewasser, eygen ende bruycker opt aengeven van de dochter
TiendePenning-1561 (eigenaar)LangeMare.075-077
2649/1
Harmen Evertsz {zeemtouwer}
/6-0-0
Harman Evertsz vellewasservellewasser
1561-12
Harman Evertsz vellewasser
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.112-114
170/1

/1-12-0
Joost Janss vellewasservellewasser
1601
Joost Janss vellewasser
Vetus-1585 (eigenaar)Havenkade.010
903/3

/70-0-0
Joost Jansz vellewasservellewasser
1601-10-30
Pieter Longespey metselaer ende Joost Jansz vellewasser
Begraven-1601 (overledene)
3/43

/
NN Huisvrouw van NN (Levendaal)
Levendaal
vellenwasser
1601-02-15
NN Huisvrouw van NN (Levendaal)