BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 33. Aantal = 112.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.001-007
93/03
Adriaen Gerritsz {wever}
0/
Adriaen Gerytsz weverwever
1581-09
Adriaen Gerytsz wever
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.060
1730/1
Adriaen Thomasz {koopman, wolwever}
/8-0-0
Adriaen Thomaszwever
1561-12
Adriaen Thomasz
TiendePenning-1557 (huurder)Middelstegracht.019
26/1
Aelbrecht Pietersz {linnenwever}
/5/0-10
Aelbrecht Pieters weeverweever
1558-06-08
Aelbrecht Pieters weever
TiendePenning-1543 (eigenaar)Middelstegracht.066
35/1

/6
Aem Jansz. Weverwever
1544
Aem Jansz. wever een huijs, siaers
Waarboek-67 H-1580 (koper)LangeMare.047
435/05
Arent Gerlofsz {wolwever}
/
Aernt Geerloffsz weverwever
1581-05-21
Aernt Geerloffsz wever
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)LangeMare.047
436/04
Arent Gerlofsz {wolwever}
/
Aernt Geerloffsz weverwever
1581-05-21
Aernt Geerloffsz wever
TiendePenning-1557 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.28
174/2
Andries Cornelisz {linnenwever}
/0/0-0
Andries Cornelies wever
1 st
wever
1558-06-08
Andries Cornelies wever
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.051
186/1
Andries Huibrechtsz {wever}
9/
Andries Huybrechtsz van Leyderdorpwever
1581-09
Andries Huybrechtsz wever van Leyderdorp heeft hier gewoont 10 jaer
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Haarlemmerstraat.185-187
136/04
Anthonis Anthonisz {linnenwever}
/
Anthonis Anthonisz wever behoude oomwever
1583-02-28
Anthonis Anthonisz wever behoude oom en met Ghijsbrecht Willemsz gezwaegers
Waarboek-67 K-1582 (voogd)Haarlemmerstraat.185-187
137/04
Anthonis Anthonisz {linnenwever}
/
Anthonis Anthonisz wever zwager van Dirc Anthonisz en Mr Ghijsbrecht Willemszwever
1583-02-28
Anthonis Anthonisz voogd ende behoude oom van Jan, Jacob, Heyl, Aechte, Maria ende Neeltgen Dircxkinderen naergelaten weeskinderen van Dirc Anthonisz zeylmaker ende Jannetgen Jansdr beyder za.
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.062
140/1

/0/0-0
Anthonis Fransen wever
1s 1gr
wever
1558-06-08
Anthonis Fransen wever
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.077-083
205/2
Apollonia Cornelisdr {wever}
0/
Appellony Cornelisdr wed van Cornelis Jacobszwever
1581-09
Appellony Cornelisdr weduwe van Cornelis Jacobsz wever
TiendePenning-1557 (huurder)Hogewoerd.093-095
54/1

/1/0-0
Arent die wever
te weck 1 st
wever
1558-06-08
Arent die wever
TiendePenning-1557 (huurder)Apothekersdijk.017
93/1
Arent Gerlofsz {wolwever}
/6,5/0-13
Arent Gherloefsz weverwever
1558-06-08
Arent Gherloefsz wever
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.003
20/1
Adriaen Cornelisz Mijnheer {wolwever}
/5/0-0
Arien Corneliesz weeverweever
1558-06-08
Arien Corneliesz weever
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.051
400/1
Andries Huibrechtsz {wever}
/
Arris Huibrechtsz weeverweever
1584-07-09
Arris Huibrechtsz weever
Volkstelling-1574 (bewoner)Hogewoerd.080-082
40/1
Bartholomeus Aelbrechtsz {linnenwever}
4/
Barthelmees Aelbrechtssen wever
Hogewoerd
wever
1574-08-07
Barthelmees Aelbrechtssen wever
Grachtenboek-51 (eigenaar)Middelstegracht.081.2
280/1
Bartholomeus Jorisz {linnenwever}
/
Bortelmees Jansz weverwever
1584-07-09
Bortelmees Jansz wever
TiendePenning-1557 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.10
185/1
Bouwen Jansz {linnenwever}
/0/0-0
Bouwen Jansz wever
1 st
wever
1558-06-08
Bouwen Jansz wever
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.073
390/1
Claes Dircksz Roggenbrood {linnenwever}
/
Claes Dirckxz weeverweever
1583-07-15
Claes Dirckxz weever
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.049
410/1
Claes Pietersz Kroon {linnenwever}
/
Claes Pietersz weeverweever
1584-07-09
Claes Pietersz weever
TiendePenning-1557 (huurder)Hogewoerd.048
26/1

/8/0-16
Claes Pietersz weverwever
1558-06-08
Claes Pietersz wever
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.037
340/1
Cornelis Jansz {linnenwever-Uiterstegracht}
/
Corneelis Jansz weeverweever
1584-07-09
Corneelis Jansz weever
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.075
400/1
Cornelis Willemsz {linnenwever}
/
Corneelis Willemsz weeverweever
1583-07-15
Corneelis Willemsz. weever
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kaiserstraat.014
71/1
Cornelis Cornelisz {linnenwever, de oude}
/0/0-0
Cornelies Corneliesz wever
1 st
wever
1558-06-08
Cornelies Corneliesz wever
TiendePenning-1557 (eigenaar)Bakkersteeg.012
124/1
Cornelis Cornelisz {linnenwever, de oude}
/2,5/0-0
Cornelies Corneliesz weverwever
1558-06-08
Cornelles Corneliesz wever
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.019
297/1

/6/0-0
Cornelies Martensz weverwever
1558-06-08
Cornelies Martensz wever
Volkstelling-1574 (bewoner)Hogewoerd.084.1
45/1
Cornelis Anthonisz {linnenwever, koopman}
3/
Cornelis Anthonissen wever
Hogewoerd
wever
1574-08-07
Cornelis Anthonissen wever
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Groenhazengracht.005
162/1a
Cornelis Dircksz Moy {wever}
/2-5-0
Cornelis Dircxz Moy wevers wedwever
1601
Cornelis Dircxz …..
Vetus-1585 (eigenaar)Groenhazengracht.005
325/1
Cornelis Dircksz Moy {wever}
/7
Cornelis Dircxzoon Moy weverwever
1585
Cornelis Dircxzoon Moy wevers huys opten houck es getacxeert op 7 gulden
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Uiterstegracht.036
211/03
Cornelis Jacobsz Bien {wolwever, linnenwever}
/
Cornelis Jacobsz weverwever
1573-05-12
Cornelis Jacobsz wever (met Floris Cornelisz bierdrager als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Uiterstegracht.036
239/03
Cornelis Jacobsz Bien {wolwever, linnenwever}
/
Cornelis Jacobsz weverwever
1573-06-22
Cornelis Jacobsz wever
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelstegracht.147-149
2001/1
Cornelis Jansz {linnenwever-Middelstegracht147}
/8-0-0
Cornelis Janszwever
1561-12
Cornelis Jansz
TiendePenning-1543 (eigenaar)Rapenburg.019
98/1

/4
Cornelis Martijnsz weverwever
1544
Cornelis Martijnsz. wever een huijs, siaers
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.103-105
315/05
Cornelis Pietersz {warpenwever}
/
Cornelis Pietersz werpenweverwerpenwever
1582-05-21
Belegen hebbende aen d'een zyde Cornelis Pietersz werpenweve
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.103-105
108/05
Cornelis Pietersz {warpenwever}
/
Cornelis Pietersz werpeweverwerpewever
1581-12-18
Cornelis Pietersz werpewever
Waarboek-67 G-1578 (koper)Middelstegracht.014.4
425/07
Cornelis Pietersz {linnenwever-Middelstegracht}
/
Cornelis Pietersz weverwever
1579-12-03
Cornelis Pietersz wever
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.103-105
107/05
Cornelis Pietersz {warpenwever}
/
Cornelis Pieterszoon werpeweverwerpewever
1581-12-18
Cornelis Pieterszoon werpewever
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.096
121/1
Cornelis Symonsz {wever}
3/
Cornelis Symonsz weverwever
1581-09
Cornelis Symonsz wever
DvdM-Kaart-1600 (overledene)Groenhazengracht.005
9/1a
Cornelis Dircksz Moy {wever}
/
de weduwe van Cornelis Dirckssoon Moy weverwever
1600
Mr Daniel van der Meulen (plattegrond)
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.039
302/25
Dirck Jansz den Using
/
Dirck Jansz den Huyssinck weverwever
1579-06-18
Dirck Jansz den Huyssinck wever
TiendePenning-1557 (huurder)Middelstegracht.005.1
22/1

/6/0-0
Dirck Jansz weeverweever
1558-06-08
Dirck Jansz weever
TiendePenning-1561 (eigenaar)Molensteeg.008
1125/1
Ewout Adriaensz {wolwever}
/5-0-0
Euwout Adriaensz weverwever
1561-12
Euwout Adriaensz wever
TiendePenning-1561 (eigenaar)Uiterstegracht.021
2085/1
Evert Jacobsz van Leeuwen {linnenwever, lakenkoopman, korenkoper}
/7-0-0
Evert Jacobsz weverwever
1561-12
Evert Jacobsz wever
TiendePenning-1543 (eigenaar)Hooigracht.021.2
71/1

/6
Ewoudt Harcxz weverwever
1544
Ewoudt Harcxz. wever een huijs, siaers
Waarboek-67 A-1560 (koper)LangeMare.061
39/04
Gerrit Bruinenz de Cruyer {wever, kruier}
/
Gerrit Bruynen weverwever
1560-08-03
Gerrit Bruynen wever wonende te Rijnsburg
Waarboek-67 F-1576 (belending)Uiterstegracht.071
28/10
Gerrit Aelbrechtsz {linnenwever}
/
Gerryt Aelbertss weverwever
1576-04-20
Gerryt Aelbertss wever
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Apothekersdijk.035.1
14/1
Gerrit Jansz de Munt
/18
Geryt Jansz de Munt lapweverlapwever
1576
Geryt Jansz de Munt lapwever
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kolfmakersteeg.028-030
15/1
Gerrit Claesz {wolwever}
/1/0-0
Gheryt Claesz weverwever
1558-06-08
Gheryt Claesz wever
TiendePenning-1557 (eigenaar)Langebrug.113.11
49/2
Gerrit Dircksz {linnenwever, Rijnsburg}
/10/0-20
Gheryt Dircxz wever woenende tot Reynsburchwever
1558-06-08
Gheryt Dircxz wever woenende tot Reynsburch
Volkstelling-1581 (bewoner)Groenesteeg.040
132/1
Gillis Anthonisz {wever}
3/
Gyelis Thoniszwever
1581-09
Gyelis Thonisz wever
Grote-Bewijzen-B (vermelding)Hooigracht.031.2
1056/14
Hendrick Jansz de Vries {linnenwever}
/
Henric de Vries weverwever
1577 circa
Henric de Vries wever
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.027
290/1
Harmen Jansz {linnenwever}
/
Hermen Jansz weeverweever
1584-07-09
Hermen Jansz weever
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.085
206/5
Hendrick Jansz {wever-Uiterstegracht}
0/
Heyndric Janssen wever overwever
1581-09
Heyndric Janssen wever over
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaiserstraat.012
63/1
Hendrick Pietersz {wever}
3/
Heyndrick Pietersz weverwever
1581-09
Heyndrick Pietersz wever
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.052.2
71/1
Hendrick Pietersz {warpenwever}
3/
Heyndricks Pietersz werpenweverwerpenwever
1581-09
Heyndrick Pietersz werpenwever
Voogdenboek-A (overledene)Kaiserstraat.006.4
140/03
IJsbrant Arentsz {wever}
/
IJsbrant Aerntsz weverwever
1578-04-23
IJsbrant Aerntsz wever gewonnen bij Maria Henricsdr
Volkstelling-1581 (bewoner)Kolfmakerveststeeg.000.7
157/1
Jacob Barentsz {wever}
6/
Jacob Barentsz v Hontschoten dundoeckweverdundoeckwever
1581-09
Jacob Barentsz van Hontschoten dundoeckwever omtrent iii jaer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Uiterstegracht.064
2054/2
Jacob Jacobsz van Noorde {bode-met-de-busse, de oude}
/3-5-0
Jacob Jacobsz weverwever
1561-12
Jacob Jacobsz wever
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Noordeinde.018
21/03
Jacob Jansz {tafellakenwever}
/
Jacob Jansz Rutrijnen tafellakenweverlakenwever
1563-08-19
Jacob Jansz Rutrijnen tafellakenwever (met Jasper Jansz koekenbakker als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Noordeinde.018
338/03
Jacob Jansz {tafellakenwever}
/
Jacob Jansz tafellakenweverlakenwever
1563-04-26
Jacob Jansz tafellakenwever (met Jasper Jansz koekenbakker als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Noordeinde.018
316/04
Jacob Jansz {tafellakenwever}
/
Jacob Jansz van Eutryver tafellakenweverlakenwever
1561-09-02
Jacob Jansz van Eutryver tafellakenwever
TiendePenning-1557 (eigenaar)LangeMare.079
1/1
Jacob Matthijsz {wolwever}
/6/0-0
Jacob Mathijsz weverwever
1558-06-08
Jacob Mathijsz wever
Volkstelling-1581 (bewoner)Paradijssteeg.008
138/2
Jacob Willemsz {wever}
0/
Jacob Willemsz van Langeaer wever ouerwever
1581-09
Jacob Willemsz. van Langeaer wever huer ouer
Grote-Bewijzen-B (borg)
180/15
Jacob Claesz {wever}
/
Jacop Claesz weverwever
1527-01-13
Reyer Gerytsz verwer en Jacop Claesz wever
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.047
42/1
Jacob Cornelisz Mijnheer {wolwever}
/6/0-0
Jacop Corneliesz weverwever
1558-06-08
Jacop Corneliesz wever
TiendePenning-1557 (eigenaar)JanVossensteeg.037
80/1

/0/0-2
Jacop Dircxsz weverwever
1558-06-08
Jacop Dircxsz wever
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.008
65/1
Jan Pietersz {grijnwerker}
2/2-0-0/2-10-0
Jan Pietersz greynweversgreynwevers
1606-08
Jan Pietersz greynwevers huis eygen ende zelfs bewoont, op 't wijfs aengeven
TiendePenning-1557 (huurder)Rapenburg.011-013
294/1

/7/0-14
Jan Pietersz weverwever
1558-06-08
Jan Pietersz wever
Waarboek-67 D-1567 (belending)Uiterstegracht.084
521/14
Jan Pietersz {wolwever}
/
Jan Pietersz weverwever
1571-04-23
Jan Pietersz wever
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kaiserstraat.008.3
78/1
Jan Quirijnsz {linnenwever, bierdrager}
/0/0-0
Jan Quyrynsz wever
1 st
wever
1558-06-08
Jan Quyrynsz wever
Volkstelling-1581 (bewoner)Caeciliastraat.018.4
169/1
Jan Rogier {wever}
8/
Jan Rogier van Meenen weverwever
1581-09
Jan Rogier van Meenen wever alhier gewoont een jaer
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Paradijssteeg.016.1
64/1

2/2-10-0/2-10-0
Lieven de Weverwever
1606-08
Lieven de Wever
Vetus-1585 (eigenaar)Groenesteeg.018
116/1
Louris Jorisz {warpenwever}
/6
Louris Joriss warpenwevers alias Jonge Louwarpenwever
1585
Louris Joriss warpenwevers alias Jonge Lous huys es getaxeert op 6 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Groenesteeg.018
47/1
Louris Jorisz {warpenwever}
8/
Lourys Joorisz werpenweverwarpenwever
1581-09
Lourys Joorisz werpenwever
Volkstelling-1581 (bewoner)Sterrenwachtlaan.000.11
108/1
Luit Symonsz {warpenwever}
2/
Luyt Symonsz weverwever
1581-09
Luyt Symonsz wever
Vetus-1585 (eigenaar)Sterrenwachtlaan.000.11
91/1
Luit Symonsz {warpenwever}
/4
Luyt Symonszoon werpenweverwerpenwever
1585
Luyt Symonszoon werpenwevers huys; es getacxeert op 4 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.078
156/01
Maerten Joostenz {wever}
13/
Maerten Joosten weverwever
1581-09
Maerten Joosten van Meenen hier gewoont iii jaeren wever
Waarboek-67 K-1582 (belending)5eBinnenvestgracht.000.06
444/08
Maljaert Schavot {baaiwerker}
/
Maillaerdt grogreynwevergrogreynwever
1583-11-19
Maillaerdt grogreynwever
Waarboek-67 K-1582 (belending)5eBinnenvestgracht.000.06
445/08
Maljaert Schavot {baaiwerker}
/
Maillaerdt grogreynwevergrogreynwever
1583-11-19
Maillaerdt grogreynwever
Waarboek-67 K-1582 (belending)5eBinnenvestgracht.000.06
443/09
Maljaert Schavot {baaiwerker}
/
Maillaert Schavot grogreynwevergrogreynwever
1583-11-19
Maillaert Schavot grogreynwever
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Hooglandsekerkgracht.020
374/19
Claes Pietersz {zoutdrager, linnenwever}
/
Marie Claes de wevers weduwewevers
1579-09-18
daer aen Marie Claes de wevers weduwe
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.153
228/1
Marytgen Cornelisdr {wever}
1/
Maritgen Cornelisdr wed van Jan Lenaertsz weverwever
1581-09
Maritgen Cornelisdr weduwe van Jan Lenaertsz wever
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.037-039
32/1
Matthijs Godschalck {saaiwever}
/4
Mathys Gotschalck van Honscoten zayeweverzayewever
1581-12
Mathys Gotschalck van Honscoten zayewever
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.059
430/1
Mees Dircksz {linnenwever}
/
Mees Dirckxz weeverweever
1584-07-09
Mees Dirckxz weever
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.080
181/1
Pieter Huibrechtsz {warpenwever}
/1-6-0
PIeter Huybertsz warpweverwarpwever
1601
PIeter Huybertsz warpwever
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.080
166/1
Pieter Huibrechtsz {warpenwever}
/4
Pieter Huybrechtss warpenweverwarpenwever
1585
Pieter Huybrechtss warpenwevers huys es getaxeert op 4 gulden
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.036
110/1

/
Pieter Jansz weeverweever
1584-07-09
Pieter Jansz weever
Waarboek-67 A-1560 (belending)Middelstegracht.027
277/14
Pieter Rembrantsz {linnenwever}
/
Pieter Rembrantsz weverwever
1561-07-19
Pieter Rembrantsz wever
Grachtenboek-52 (eigenaar)Middelstegracht.027
310/1
Pieter Rembrantsz {linnenwever}
/
Pieter Rembrantsz weverwever
1584-07-09
Pieter Rembrantsz wever
TiendePenning-1557 (eigenaar)Uiterstegracht.077-083
208/1

/9/0-18
Pieter Vranckensz weverwever
1558-06-08
Pieter Vranckensz wever
Waarboek-67 D-1567 (belending)Middelstegracht.125-135
305/08
Pieter Werboutsz {linnenwever}
/
Pieter Warboutss weverwever
1569-11-26
Pieter Warboutss wever
Grachtenboek-54 (eigenaar)Uiterstegracht.032
130/1
Pouwels Cornelisz {linnenwever}
/
Pouwels Corneelisz weverwever
1584-07-09
Pouwels Corneelisz wever
Waarboek-67 A-1560 (belending)Groenesteeg.018
186/06
Quirijn Pietersz {verwer}
/
Quyrijn Pietersz weverwever
1561-03-06
Quyrijn Pietersz wever
Waarboek-67 G-1578 (koper)Krauwelsteeg.000.13
469/07
Steven Jacobsz Schotsman {linnenwever}
/
Steven Jacobsz weverwever
1580-01-30
Steven Jacobsz wever
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Krauwelsteeg.000.13
470/05
Steven Jacobsz Schotsman {linnenwever}
/
Steven Jacobsz weverwever
1580-01-30
Steven Jacobsz wever
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaiserstraat.010.3
65/1
Steven Stevensz {wever}
5/
Steven Stevensz weverwever
1581-09
Steven Stevensz wever van Rouwanen omtrent v jaer
TiendePenning-1561 (eigenaar)Kaiserstraat.008.2
644/1
Symon Arentsz {wever}
/4-0-0
Symon Aerntsz weverwever
1561-12
Symon Aerntsz wever
TiendePenning-1561 (eigenaar)Kaiserstraat.008.2
645/2
Symon Arentsz {wever}
/4-0-0
Symon Aertsz weverwever
1561-12
Symon Aertsz wever
Waarboek-67 A-1560 (vorig-eigenaar)Uiterstegracht.062
60/08

/
Thonis Fransz weverwever
1560-09-02
eertijts angecomen van eenen Thonis Fransz, wever; jegenwoerdelicken belleman in 'tselve gasthuys
Volkstelling-1581 (overledene)Uiterstegracht.153
228/1a
Jan Lenaertsz {wever}
0/
wed van Jan Lenaertsz weverwever
1581-09
Jan Lenaertsz wever
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Haarlemmerstraat.092
429/08
Ewout Claesz {verwer}
/
weduwe van Evert de weverwever
1579-11-12
Joniphytgen Huygendr weduwe van Evert de wever
Grote-Bewijzen-B (overledene)GeenPerceel.000
666/04
Willem Jansz {wever}
/
wijlen Willem Jansz weverwever
1546-07-15
Jan kind van wijlen Willem Jansz wever en Anna Cornelisdr nu gehuwd met Dirck Pietersz Hoflant volre
TiendePenning-1561 (eigenaar)Vliet.016
1161/1
Willem Cornelisz {verwer}
/7-0-0
Willem Cornelisz lapweverlapwever
1561-12
Willem Cornelisz lapwever
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8699/173c

/3,2
Willem Jacobsz van Langeveltwarpenwever
1602-05-13
Willem Jacobsz van Langevelt
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaiserstraat.011
81/2
Willem Pietersz {wever}
0/
Willem Pietersz wever sijn broederwever
1581-09
Willem Pietersz wever sijn broeder
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Middelstegracht.046
464/03
Willem Reyersz Pauw {wever}
/
Willem Reyersz weverwever
1575-03-10
Willem Reyersz wever uit Gouda
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Middelstegracht.046
465/53
Willem Reyersz Pauw {wever}
/
Willem Reyersz weverwever
1575-03-10
Willem Reyersz
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Middelstegracht.046
579/03
Willem Reyersz Pauw {wever}
/
Willem Reyersz weverwever
1575-07-26
Willem Reyersz wever uit Gouda
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Middelstegracht.046
549/03
Willem Reyersz Pauw {wever}
/
Willem Reyersz wever uit Goudawever
1575-06-26
Willem Reyersz wever uit Gouda
TiendePenning-1557 (huurder)Raamsteeg.000.10.1
49/1
Wouter Dircksz {linnenwever}
/5,5/0-0
Wouter Dircxsz weverwever
1558-06-08
Wouter Dircxsz wever
TiendePenning-1557 (eigenaar)Molensteeg.008
89/1
Ewout Adriaensz {wolwever}
/3/0-0
Yewedt Arentsz weverwever
1558-06-08
Yewedt Arentsz wever