BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 332. Aantal = 82.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/32
Adriana van der Zuete
0/
Adriane van der Zuetescholier
1581-09
Adriane van der Zuete
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/58
Arent Buys
0/
Aernt Buys (scholiers)scholier
1581-09
Aernt Buys (scholiers)
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.023-029
154/11
Arent Jansz {scholier}
0/
Aernt Jansz ooc van der Ghoudescholier
1581-09
Aernt Jansz ooc van der Ghoude
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/53
Aeneas van Treslong
0/
Aneas van Treslong van Duynkercken (scholiers)scholier
1581-09
Aneas van Treslong van Duynkercken (scholiers)
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/20
Anna Bastien {scholier}
0/
Anna Bastien van Delfshavenscholier
1581-09
Anna Bastien van Delfshaven
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/27
Arnoud Aelbrechtsz van Loo
0/
Arnoldus van Loo gebroeders (scholiers)scholier
1581-09
Arnoldus van Loo gebroeders (scholiers)
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/34
Baefgen Jacobsdr {scholier}
0/
Baefgen Jacopsdr gezusters van Leydenscholier
1581-09
Baefgen Jacopsdr gezusters van Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/22
Beatrix Cornelisdr {scholier}
0/
Beatrisse Cornelisdr (?) van de Catwijc op tzeescholier
1581-09
Beatrisse Cornelisdr (?) van de Catwijc op tzee
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.023-029
154/18
Benedictus Willekens {scholier}
0/
Benedictus Willekens van Amsterdamscholier
1581-09
Benedictus Willekens van Amsterdam
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.023-029
154/24
Cathalina van Roon {scholier}
0/
Catelina van Roonscholier
1581-09
Catelina van Roon
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/25
Catharina Dircksdr {scholier}
0/
Catharina Dirxsdr van Delftscholier
1581-09
Catharina Dirxsdr van Delft
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.023-029
154/19
Clement Adamsz {scholier}
0/
Clement Adasz van Delftscholier
1581-09
Clement Adamsz van Delft
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/49
Cornelis Jansz {student}
0/
Corn Jansz van Dorth (scholiers)scholier
1581-09
Cornelis Jansz van Dorth scholiers
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.023-029
154/15
Cornelis Adriaensz {scholier}
0/
Cornelis Adriaensz van Hamburgscholier
1581-09
Cornelis Adriaensz van Hamburch
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/28
Cornelis Claesz {scholier}
0/
Cornelis Claesz van Dordregt (scholiers)scholier
1581-09
Cornelis Claesz van Dordregt (scholiers)
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/14
Cornelis Jorisz {scholier}
0/
Cornelis Jorisz van Rotterdamscholier
1581-09
Cornelis Jorisz van Rotterdam
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.023-029
154/12
Cornelis Anthonisz van de Cleunaert {scholier}
0/
Cornelis Thonisz van de (?) Cleunaertscholier
1581-09
Cornelis Thonisz van de (?) Cleunaert
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/09
Quirijn Lenaertsz {scholier}
0/
Crijn Lenertsz van Dordrechtscholier
1581-09
Crijn Lenertsz van Dordrecht
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/26
Dalmatus Aelbrechtsz van Loo
0/
Dalmatus van Loo gebroeders (scholiers)scholier
1581-09
Dammasus van Loo gebroeders scholiers
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/15
David Colterman
0/
David Colterman van Haerlem (scholiers)scholier
1581-09
David Colterman van haerlem (scholiers)
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/51
Dirck Houtuyn
0/
Dirc Houtuyn van Delf (scholiers)scholier
1581-09
Dirc Houtuyn van Delf (scholiers)
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.023-029
154/08
Dirck van Vliet {scholier}
0/
Dirc van Vliet van Delftscholier
1581-09
Dirc van Vliet van Delft
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.023-029
154/23
Fran├žois Schatter {scholier}
0/
Franchois Schatter van Haerlemscholier
1581-09
Franchois Schatter van Haerlem
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.023-029
154/14
Fran├žois Hendricksz {scholier}
0/
Franchoys Henrixz van Delfshavenscholier
1581-09
Franchoys Henrixz van Delfshaven
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/30
Frans van Henbz
0/
Frans van Henbz van Ghent (scholiers)scholier
1581-09
Frans van Henb..z van Ghent (scholiers)
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.023-029
154/21
Frederick Fredericksz van der Elburge {scholier}
0/
Frederic Fredericksz van der Elburge uyten Hagescholier
1581-09
Frederic Fredericksz van der Elburge uyten Hage
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/29
Gijsbrecht van Zulen
0/
Ghijsbert van Zulen van Rotterdam (scholiers)scholier
1581-09
Ghijsbert van Zulen van Rotterdam (scholiers)
Volkstelling-1581 (bewoner)Diefsteeg.016-018
109/5
Hans {scholier}
0/
Hans van Wesel scholierscholier
1581-09
Hans van Wesel scholier
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/42
Elias Marissal
0/
Helias Marissal van Antwerpen (scholiers)scholier
1581-09
Helias Marissal van Antwerpen (scholiers)
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/18
Hendrick Halewijn {scholier}
0/
Henric Haluwijn van Rotterdamscholier
1581-09
Henric Haluwijn van Rotterdam
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.023-029
154/09
Hendrick Jansz van der Lonc {scholier}
0/
Henric Jansz Lonc van der Ghoudescholier
1581-09
Henric Jansz Lonc van der Ghoude
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/59
Henricus van Brederode
0/
Henrickus van Bredenroede (?) (scholiers)scholier
1581-09
Henrickus van Bredenroede (?) (scholiers)
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/25
Hessel Oosthem
0/
Hesselus Oosthem van Franicker in Vrieslant (scholiers)scholier
1581-09
Hesselus Oosthem van Franicker in Vrieslant (scholiers)
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/18
Jacob Florisz {scholier}
0/
Jacob Florisz van Amsterdam (scholiers)scholier
1581-09
Jacob Florisz van Amsterdam (scholiers)
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.023-029
154/10
Jacob Arentsz {scholier}
0/
Jacop Aerntsz ooc van der Ghoudescholier
1581-09
Jacop Aerntsz ooc van der Ghoude
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/52
Jan Flanem
0/
Jan Flanem van Cameric (scholiers)scholier
1581-09
Jan Flanem van Cameric (scholiers)
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/16
Jan Fuick
0/
Jan Fuick van Nijmegen (scholiers)scholier
1581-09
Jan Funck van Nymmeghen scholiers
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/50
Jan Hooft
0/
Jan Hooft van Amsterdam (scholiers)scholier
1581-09
Jan Hooft van Amsterdam (scholiers)
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/11
Jan Matthijsz {scholier}
0/
Jan Mathijsz van Gorcumscholier
1581-09
Jan Mathijsz van Gorcum
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/41
Jan Permontier
0/
Jan Permontier van Antwerpen (scholiers)scholier
1581-09
Jan Permontier van Antwerpen (scholiers)
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.023-029
154/25
Jannetgen Fredericksdr {scholier}
0/
Jannetgen Vredericxsdr uyt den Hagescholier
1581-09
Jannetgen Vredericxsdr uyt den Hage
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/08
Jean Pouwelsz van Tergonst {scholier}
0/
Jean Pauls van Tergonstscholier
1581-09
Jean Pauls van Tergonst
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/57
Jeroen van Cornes
0/
Jeroen van Cornes van Asperen (scholiers)scholier
1581-09
Jedeon van Cortres van Asperen scholiers
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/14
Johannes Hendricksz van Zuytlant
0/
Johanis Henrics van Zuytlant (scholiers)scholier
1581-09
Johannis Henricq van Zuytlant scholiers
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/13
Jan Luncius
0/
Johannes Luncius van Suggeraat in guylickerlant (scholiers)scholier
1581-09
Johannes Luncius van Suggeraat in guylickerlant (scholiers)
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/54
Johannes Vos
0/
Johannes Vos van Gelder (scholiers)scholier
1581-09
Johannes Vos van Gelder (scholiers)
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/24
Cornelis {scholier}
0/
Jonge Cornelis van Delftscholier
1581-09
Jonge Cornelis van Delft
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.023-029
154/27
Judith Griffius Buys
0/
Judith Griffiusscholier
1581-09
Judith Griffius
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/21
Lucas Huigenz {student}
0/
Lucas Huyghen zoon van Delft (scholiers)scholier
1581-09
Lucas Huyghen zoon van Delft (scholiers)
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/15
Maerten Cornelisz {scholier}
0/
Maerten Cornelisz van Catwijc op Zeescholier
1581-09
Maerten Cornelisz van Catwijc op 't Zee
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/05
Mayken Cornelisdr {scholier}
0/
Maike Cornelisdr van Delfshavenscholier
1581-09
Maike Cornelisdr van Delfshaven
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/28
Margriete Jansdr {scholier, de jonge}
0/
Margriet Jansdr (gezusters van Amsterdam)scholier
1581-09
Margriet Jansdr (gezusters van Amsterdam)
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.023-029
154/26
Margriete Cornelisdr {scholier}
0/
Margriete Cornelisdr van Schevelingenscholier
1581-09
Margriete Cornelisdr van Schevelingen
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/33
Margriete Jacobsdr {scholier}
0/
Margriete Jacopsdr gezusters van Leydenscholier
1581-09
Margriete (gezusters Jacopsdr van Leyden)
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/27
Margriete Jansdr {scholier, de oude}
0/
Margriete Jansdr (gezusters van Amsterdam)scholier
1581-09
Margriete Jansdr (gezusters van Amsterdam)
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/19
Marie Claesdr {scholier}
0/
Marie Claesdr van Rotterdamscholier
1581-09
Marie Claesdr van Rotterdam
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/30
Marie Willemsdr {scholier}
0/
Marie Willemsdr van Workumscholier
1581-09
Marie Willemsdr van Workum
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/44
Matthijs Muyden
0/
Mathijs Muyden van Vianen (scholiers)scholier
1581-09
Mathijs Muyden van Vianen (scholiers)
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/06
Mayken Arentsdr {scholier}
0/
Mayken Arentsdr van Haerlemscholier
1581-09
Mayken Aerntsdr van Haerlem
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.023-029
154/13
Melchior Anthonisz van de Cleunaert {scholier}
0/
Melchior Thonisz van de (?) Cleunaertscholier
1581-09
Melchior Thonisz van de (?) Cleunaert
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/19
Nanning Florisz {scholier}
0/
Nanning Florisz van Amsterdam (scholiers)scholier
1581-09
Nanning Florisz van Amsterdam (scholiers)
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/21
Nelletgen Rembrantsdr {scholier}
0/
Nelletgen Rembrantsdr van Schiedamscholier
1581-09
Nelletgen Rembrantsdr van Schiedam
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/26
Nelletgen Thomasdr {scholier}
0/
Nelletgen Thomasdr van Amsterdamscholier
1581-09
Nelletgen Thomasdr van Amsterdam
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.023-029
154/16
Pouwels Willemsz {scholier}
0/
Pauls Willemsz van Amsterdamscholier
1581-09
Pauls Willemsz van Amsterdam
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/55
Petrus Cornelisz van Enchuyzen
0/
Petrus Cornelisz van Enchuyzen (scholiers)scholier
1581-09
Petrus Cornelisz van Enchuysen scholiers
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/17
Philips van der Aa
0/
Philips van der Aa (scholiers)scholier
1581-09
Philips van der Aa (scholiers)
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/12
Pieter Pietersz van {scholier}
0/
Piere Pietersz van Vrouwenackerscholier
1581-09
Piere Pietersz van Vrouwenacker
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.023-029
154/20
Pieter Arentsz {scholier}
0/
Pieter Aerntsz van Enchuysenscholier
1581-09
Pieter Aerntsz van Enchuysen
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/22
Pieter Gerritsz Delft
0/
Pieter Gerytsz Delft uyt ten Hage (scholiers)scholier
1581-09
Pieter Gerytsz Delft uyten Hage scholiers
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/13
Pieter Leantsz {scholier}
0/
Pieter Leantsz van Rotterdamscholier
1581-09
Pieter Leantsz van Rotterdam
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.023-029
154/17
Pieter Pauw {hoogleraar}
0/
Pieter Pau van Amsterdamscholier
1581-09
Pieter Pau van Amsterdam
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/17
Pieter Quirijnsz {scholier}
0/
Pieter Queringsz van Rotterdamscholier
1581-09
Pieter Queringsz van Rotterdam
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/23
Pieter Willemsz {scholier}
0/
Pieter Willemsz van Amsterdam (scholiers)scholier
1581-09
Pieter Willemsz van Amsterdam (scholiers)
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/07
Quirijn Lenaertsz van Eenvliet {scholier}
0/
Quyrin Lenertsz van Eenvlietscholier
1581-09
Quyrin Lenertsz van Eenvliet
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/48
Symon Stevin
0/
Symon Stephani van Brug (scholiers)scholier
1581-09
Symon Stephani van Brug (scholiers)
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/29
Trijntgen Hendricksdr {scholier}
0/
Trijn Henricsdr van de Vrouwenackerscholier
1581-09
Trijn Henricsdr van de Vrouwenacker
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.011-013
107/56
Rutger Wessel van den Boetzelaer
0/
Wencelaus van den Buetzeler van Asperen (scholiers)scholier
1581-09
Wencelaus van den Buetzeler van Asperen (scholiers)
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/16
Willem Claesz {scholier}
0/
Willem Claesz uyten Hagescholier
1581-09
Willem Claesz uyten Hage
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.023-029
154/22
Willem Garrin {scholier}
0/
Willem Garrin van Antwerpenscholier
1581-09
Willem Garrin van Antwerpen
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/31
Wuicken Pietersdr {scholier}
0/
Wuicken Pietersdr van Haerlemscholier
1581-09
Wuicken Pietersdr van Haerlem
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/23
Zoetgen Huibrechtsdr van Branshaven
0/
Zoete Hubertsdr van Branshavenscholier
1581-09
Zoete Hubertsdr van Branshaven
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.021.2
151/10
Sybrant Wolfrens {scholier}
0/
Zybrant Wolfrens van Alcmaarscholier
1581-09
Zybrant Wolfrens van Alcmaer