BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 333. Aantal = 4.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.002
112/1
Adriana van Nassau (van Merwe) {1539}
7/
Ariaentgen van Nassauwe is huyshoutsterhuyshoutster
1581-09
Ariaentge van Nassauwen is huyshoutster gewoont ix jaeren
Volkstelling-1581 (bewoner)Koenesteeg.026-032
183/1
Marytgen Domendr {Koenesteeg}
8/
Maritgen Domen huyshoudster weduwe van Thonis Joosten scoemaeckerhuyshoudster
1581-09
Maritgen Domen huyshoudster weduwe van Thonis Joesten scoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.053
84/1
Marytgen Jacobsdr {Tromper}
7/
Maritgen Jacobsdr huyshoudster wed van Pieter Aelbrechtsz Tromperhuyshoudster
1581-09
Maritgen Jacobsdr huyshoudster wed van Pieter Aelbrechtsz Tromper
Volkstelling-1581 (bewoner)Levendaal.004
121/1
Pouwels Gan {huishouder}
9/
Pouwels Gangen van Kemmeren huyshouderhuyshouder
1581-09
Pouwels Gangen van Kemmeren huyshouder gewoont iii jaeren een baystrijcker met de caerde