BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 341. Aantal = 49.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
TiendePenning-1561 (huurder)Rapenburg.112
994/1

/3-5-0
Adriaen klerkklerk
1561-12
Adriaen klerk
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.093
8/5
Claes Pietersz {klerk}
0/
Claes Pietersz van Noortwijc clerckenclerck
1581-09
Claes Pietersz van Noortwijc (?? hier staat nog iets voor in de kantlijn)
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Breestraat.157
204/10
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Houtordinans
1579-04-??
Cornelis Meesz van Hout, ordinans (?) en gezworen klerk van de weeskamer
Waarboek-67 H-1580 (voogd)NieuweRijn.036
227/14
Jan van Hout
/
Cornelis Meesz van Houtgezworen klerk
1580-10-03
Cornelis Meesz van Hout ordinaris en gezworen klerk ter weeskamer alhier haar gekoren voogd
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Hooglandsekerkgracht.002-004
567/14
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Hout klerkklerk
1578-05-23
Maria Jansdr (bijgestaan door Cornelis Meesz van Hout, klerk van de weeskamer) als erfgename van haar overleden kinderen Dirck en Jan
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Hooigracht.022
639/07
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Hout klerk ter secretarieklerk
1576-01-27
Cornelis Meesz van Hout klerk ter secretarie als haar voogd in deze zaak (met Jan Gerritsz warmoesman als borg)
Waarboek-67 F-1576 (voogd)SintJorissteeg.018-020
10/08
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Hout klerk van de weeskamerklerk van de weeskamer
1576-03-10
Cornelis Meesz van Hout klerk van de weeskamer
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Hooigracht.099
327/06
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Hout klerk van de weeskamerklerk van de weeskamer
1577-09-06
Cornelis Meesz van Hout klerk van de weeskamer
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Hooigracht.022
73/12
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meesz van Hout ordinaris en klerk van de weeskamerordinaris en klerk van de weeskamer
1580-05-06
Jan Gerritsz warmoezier en Neeltgen Dircksdr zijn moeye (tante) weduwe van Thomas Lamberts met Cornelis Meesz van Hout ordinaris en klerk van de weeskamer als voogd
Waarboek-67 G-1578 (voogd)LangeMare.069
296/07
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeus zoon van Houtclerc
1579-06-09
Alle drie mit Cornelis Meeus zoon van Hout, clerc ter weeskamere
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Langebrug.058.2
166/03
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeusz van Houtclerck ter weescamer
1579-02-16
Cornelis Meeusz van Hout, ordinaris ende gezworen clerck ter weescamer
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Langebrug.058.2
167/03
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeusz van Houtclerck ter weescamer
1579-02-16
Cornelis Meessen van Hout, zine schoonvader
Voogdenboek-A (voogd)Rapenburg.034.2
197/02
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeusz van Hout clercq van deze kamerclercq
1580-08-05
Bartolomeeus Henrixsz warmoesman en Cornelis Meeusz van Hout clercq van deze kamer zijn tot voogden geordonneerd
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.084
146/01
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeusz van Hout gezworen clercq ter weeskamer van Leidenclercq
1578-06-25
Cornelis Meeusz van Hout gezworen clercq ter weeskamer van Leiden en Joris van Coulster Joostensz deurwaerder extraordinaris van de ontvangers in Rijnland behuwde omen en voogden
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Rapenburg.101
576/12
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeusz van Hout klerk ter weeskamerklerk ter weeskamer
1578-06-10
Jooste Cornelisdr vroedvrouw (met Cornelis Meeusz van Hout klerk ter weeskamer als voogd) haar broer Louris Cornelisz kleermaker en haar zwager Cornelis Symonsz metselaar als borg
Waarboek-67 F-1576 (voogd)OudeRijn.062-064
20/17
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeusz van Hout klerk van de weeskamerklerk van de weeskamer
1576-03-23
Cornelis Meeusz van Hout klerk van de weeskamer
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Hooigracht.082
41/09
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeusz van Hout klerk van de Weeskamerklerk
1576-06-30
Cornelis Meeusz van Hout klerk van de Weeskamer
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Hooigracht.025.1
100/10
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeusz van Hout klerk van de weeskamerklerk
1576-08-18
Cornelis Meeusz van Hout klerk van de weeskamer
Grote-Bewijzen-C (voogd)Steenschuur.022.04
18/09
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeuszoon van Hout clercqclercq
1579-01-16
met Cornelis Meeuszoon van Hout ordinaris ende gezworen clercq ter weescamere deser stede als hare gecoren voocht
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Breestraat.140
221/10
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meeuwsz van Hout, klerkklerk ordonaris van de Weeskamer
1579-04-15
Cornelis Meeuwsz van Hout klerk ordonaris voogd van Anna Engelsdr
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Ketelboetersteeg.017.1
205/10
Cornelis Meesz van Hout
/
Cornelis Meusz van Houdt ordinaris clercq ter weeskamereklerk van de weeskamer
1582-03-24
Anna Jansdr de uytdraechster ... mit Cornelis Meusz van Houdt ordinaris clercq ter weeskamere alhier als hare gecoren voocht in desen
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.143.1
84/3
Dirck Pietersz {klerk}
0/
Dirc Pietersz van Egmondt zijn neven ende clercken 18 jaerennotarisklerk
1581-09
Dirc Pietersz van Egmondt zijn neven ende clercken 18 jaeren
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Middelweg.015.1
98/07
Gerrit Jacobsz van Brenen {van der Bouchorst}
/
Geerit Jacobsz zijn broer en klerk in de secretarie van de stadklerk in de secretarie van de stad
1578-10-31
Geerit Jacobsz zijn broer en klerk in de secretarie van de stad
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Steenschuur.013
27/05a
Gerrit Jacobsz van Brenen {van der Bouchorst}
/
Gerit Jacobsz
ondertrouw
klerk in secretarie
1576-02-25
Gerit Jacobsz
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Steenschuur.013
25/12a
Gerrit Jacobsz van Brenen {van der Bouchorst}
/
Gerit Jacobsz van Bremen
ondertrouw
Klerk secretarie alhier
1576-02-25
Gerit Jacobsz van Bremen
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Hogewoerd.088.2
155/05
Gerrit Jacobsz van Brenen {van der Bouchorst}
/
Gerrit Jacobszklerk ter secretarie
1579-02-03
Gerrit Jacobsz, klerk ter secretarie
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Kaiserstraat.010.2
439/05
Gerrit Jacobsz van Brenen {van der Bouchorst}
/
Gerrit Jacobsz van Breenenklerk in de secretarie
1579-12-18
Gerrit Jacobsz van Breenen klerk in de secretarie
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.093
8/4
Gerrit Pietersz {klerk}
0/
Geryt Pietersz van Noortwijc clerckenclerck
1581-09
Geryt Pietersz van Noortwijc (?? hier staat nog iets voor in de kantlijn)
Volkstelling-1581 (teller)Hooigracht.002-004
0/0j

/
J als clerceclerce
1581-09
J... als clerce
Waarboek-67 M-1584 (voogd)Langebrug.113.07
187/08
Jacob Cornelisz Paedts
/
Jacob Paets Cornelisz clerq der secretarieclerq
1585-05-17
Jacob Paets Cornelisz clerq der secretarie
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Rapenburg.115-117
151/06
Jan Jansz van Schuilenburch {de oude}
/
Jan van der Schuylenburch cleercq ter secretariecleercq ter secretarie
1584-06-04
Trijntgen Arentsdr wedue van Joris Lenaertsz in deesen geholpen mit Jan van der Schuylenburch cleercq ter secretarie haer gecoren voucht
Kleine-Bewijzen-A (voogd)Haarlemmerstraat.133-135
319/06
Jan Jansz van Binchorst {de oude}
/
Johan van der Binchorst Jansz klerk in de secretarieklerk in de secretarie
1581-04-28
Johan van der Binchorst Jansz klerk in de secretarie
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Rapenburg.036
212/09

/
Joost Jansz klerk ter secretarieklerk ter secretarie
1577-03-30
Joost Jansz, klerk ter secretarie voor hemzelf en voor Pietertgen Jansdr, zijn zuster
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.143.1
84/4
Lenaert Cornelisz Stoter {klerk}
0/
Leenaert Cornelisz Stoter zijn neven ende clerckenklerk
1581-09
Leenaert Cornelisz Stoter zijn neven ende clercken
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Doezastraat.003.1
563/05
Lenaert Lourisz {klerk}
/
Lenaart Lourisz klerk ter secretarieklerk ter secretarie
1575-07-03
Maritgen Jacobsdr weduwe van Floris Pouwelsz bakker met Lenaart Lourisz klerk ter secretarie als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Stadsvrijdom.006
166/05
Steven Dircksz van Haarlem
/
Steffen Dircksz clercq inde secretarieclercq inde secretarie
1577-02-12
Anna Adriaensdr de Milde weduwe van Cornelis Willemsz (bijgestaan door Steffen Dircksz)
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Uiterstegracht.036
93/05
Steven Dircksz van Haarlem
/
Steffen Dircksz klerk ter secretarieklerk ter secretarie
1576-08-10
Pancraes Jansdr weduwe van Pieter Cornelisz pottenbakker (bijgestaan door Steffen Dircksz klerk ter secretarie)
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Haarlemmerstraat.135.1
95/06
Steven Dircksz van Haarlem
/
Steffen Dircksz klerk ter secretarieklerk ter secretarie
1576-08-18
Catharina Gijsbrechtsdr weduwe van Arent Egbertsz van Rijnsburg (bijgestaan door Steffen Dircksz klerk ter secretarie)
Waarboek-67 F-1576 (voogd)LangeMare.079
96/05
Steven Dircksz van Haarlem
/
Steffen Dircksz klerk ter secretarieklerk ter secretarie
1576-08-20
Maritgen Jorisdr weduwe van Rijck Joosten vellenkoper (bijgestaan door Steffen Dircksz klerk ter secretarie)
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Langebrug.113.06
118/06
Steven Dircksz van Haarlem
/
Steffen Dircksz klerk ter secretarieklerk ter secretarie
1576-10-15
Steffen Dircksz klerk ter secretarie
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Vismarkt.005
17/16
Steven Dircksz van Haarlem
/
Stephen Dircxz clercq in de secretarieclercq in de secretarie
1578-07-20
Agniese Jacobsdr wedue van Jan Janss Coop wonende tot Loenen mit Stephen Dircxz clercq in de secretarie alhier tot Leyden als hoire voocht in desen gecooren
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Steenschuur.023.11
172/05
Steven Dircksz van Haarlem
/
Steven Dircksz klerkklerk
1577-02-23
Yde Simonsdr, weduwe van Quyrijn Claes Garbrantsz (bijgestaan door Steven Dircksz, klerk)
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Koppenhinksteeg.002
66/05
Steven Dircksz van Haarlem
/
Steven Dircksz klerk ter secretarieklerk ter secretarie
1576-07-21
Neeltgen Dircksdr weduwe van Anthonis Dircksz warmoesman boedelhoudster van de nagelaten desolate boedel (bijgestaan door Steven Dircksz klerk ter secretarie)
Waarboek-67 F-1576 (voogd)OudeRijn.052
195/05
Steven Dircksz van Haarlem
/
Steven Dircksz klerk ter secretarieklerk ter secretarie
1577-03-16
Maritgen Jansdr weduwe van Cornelis Dircksz den Dubbelden (bijgestaan door Steven Dircksz klerk ter secretarie en met Dirck Ysnoutsz als haar borg)
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Rapenburg.101
375/04
Steven Dircksz van Haarlem
/
Steven Dircxzklerk
1579-09-22
Steven Dircxz klerk voogd
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Rapenburg.101
377/04
Steven Dircksz van Haarlem
/
Steven Dircxz clerq der Secretarieclerq
1579-09-22
Steven Dircxz clerq der Secretarie
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Steenschuur.023.12
101/05
Gerrit Jacobsz van Brenen {van der Bouchorst}
/
voogd Gerrit Jacobsz van Breenenklerk op de secretarie
1580-05-27
voogd Gerrit Jacobsz van Breenen, klerk op de secretarie
Poorterboeken-E-1588 (borg)Breestraat.043-045
8399/141Vc
Wybrand Thaddeusz Capiteyn(s)
/3,2
Wybrandt Thadeus Capiteynsklerk ter secretarie
1598-02-13
Wybrandt Thadeus Capiteyns
Poorterboeken-E-1588 (borg)Apothekersdijk.032
8784/181Vc
Wybrand Thaddeusz Capiteyn(s)
/3,2
Wybrant Thadeus Capiteynsklerk
1603-07-21
Wybrant Thadeus Capiteyns