BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 344. Aantal = 3.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hogewoerd.022
16/05
Aelbrecht Pietersz Tromper {de oude}
/
Aelbert Pietersz tromperschemackertromperschemacker
1582-09-18
Aelbert Pietersz tromperschemacker
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Breestraat.177.2
503/05
Cornelis Pietersz Tromper
/
weduwe van Cornelis Pietersz Tromper
1578-03-27
Geertruyt Adriaensdr weduwe van Cornelis Pietersz Tromper
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Breestraat.177.2
504/05
Cornelis Pietersz Tromper
/
weduwe van Cornelis Pietersz Tromper
1578-04-01
Geertruyt Adriaensdr weduwe van Cornelis Pietersz Tromper