BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 35. Aantal = 588.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
256/53

/
Aagte Pietersdr schipperschipper
1573-10-05
Aagte Pietersdr weduwe van Aalbrecht Janszoon schipper; Aafgen Pietersdr weduwe van Claas Jansz schuitvoerder en Margriete en Elisabeth Pietersdr zusters samen met Mathijs Dircksz als hun voogd in deze zaak als erfgenamen van hun zuster Christina Pietersd
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
337/03

/
Aagte Pietersdr schipperschipper
1574-04-30
Aagte Pietersdr weduwe van Aalbrecht Jansz schipper Margriete Pietersdr en Aafgen Pietersdr zusters elk met Mathijs Dircksz als hun voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
541/03

/
Aagte Pietersdr schipperschipper
1575-06-09
Aagte Pietersdr weduwe van Aalbrecht Jansz schipper
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
542/03

/
Aagte Pietersdr schipperschipper
1575-06-09
Aagte Pietersdr weduwe van Aalbrecht Jansz schipper met Dirck Jansz lakenbereider als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
593/53

/
Aaltgen Jacobsdr schipperschipper
1575-08-13
Aaltgen Jacobsdr weduwe van Simon Anthonisz schipper met Katrijn Jacobsdr weduwe van Mouwerijn Claasz bouwman met Steven Dircksz als hun voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (koper)
114/53

/
Adriaan Jansz schipperschipper
1564-02-15
Adriaan Jansz schipper
Waarboek-67 D-1567 (borg)Vliet.011.3
436/04
Adriaen Jansz {schipper}
/
Adriaan Jansz schipperschipper
1570-11-21
Jan Jansz smid poorter van Leiden (met Adriaan Jansz schipper als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)JanVossensteeg.059
310/05

/
Adriaen Dircxz schipperschipper
1561-08-27
Adriaen Dircxz schipper
Waarboek-67 A-1560 (belending)Koppenhinksteeg.000.24
258/09
Adriaen Dircksz Cronkel {schuitenvoerder}
/
Adriaen Dircxzoon alias 'Cronckel' mede schipperschipper
1561-06-20
Adriaen Dircxzoon alias 'Cronckel', medeschipper mit zijn huys ende erve ende met d'ander helffte van de voirs. poorte ende gange
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaiserstraat.018
60/1
Adriaen Gerritsz {schipper}
3/
Adriaen Gerritsz schipperschipper
1581-09
Adriaen Gerritsz schipper
Voogdenboek-A (ouder)Raamsteeg.000.20
8/03
Adriaen Jansz {schipper}
/
Adriaen Jansz den Bour schipperschipper
1575-06-01
weeskinderen van Adriaen Jansz den Bour schipper gewonnen bij Geertruijt Henrixdr zijn zaliger huisvrouw
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)NieuweRijn.093
784/06
Adriaen Jansz {schipper}
/
Adriaen Jansz schipperschipper
1558-02-09
kinderen van Adriaen Jansz schipper en wijlen Katrijn Cornelisdr
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)SintJacobsgracht.000.23
341/03
Adriaen Jansz {schipper}
/
Adriaen Jansz steirmansteirman
1582-06-12
Adriaen Jansz steirman
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Hooigracht.031
144/03
Adriaen Maertensz {schipper}
/
Adriaen Maertynsz, schipper, als echtgenoot van Neeltgen Fredericxdr, wonende tot Enchuysschipper
1582-02-01
Adriaen Maertynsz, schipper, als echtgenoot van Neeltgen Fredericxdr, wonende tot Enchuys
Waarboek-67 J-1581 (echtgenoot)Hooigracht.031
174/03
Adriaen Maertensz {schipper}
/
Adriaen Martijnsz schipperschipper
1582-02-01
Adriaen Martijnsz schipper als man ende voocht van Neltgen Frederixdr woennende tot Zuchusen in der qualite voor hen zelven
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.173
169/06
Adriaen Pietersz van Schoonhoven
/
Adriaen Pieterss schipperschipper
1579-02-20
d'ander zijde Adriaen Pieterss, schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.182-184
134/1

/1-12-0
Aelbert Symonss schipperschipper
1601
Aelbert Symonss schipper
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.146-148
130/1
Aelbrecht Adriaensz {schuitenvoerder}
/5
Aelbrecht Adriaenss schipperschipper
1585
Aelbrecht Adriaenss schippers huys es getaxeert op 5 gulden
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooglandsekerkchoorsteeg.002-004
396/05
Aelbrecht Aelbrechtsz {schipper}
/
Aelbrecht Aelbrechtsz, schipper
1570-08-17
Aelbrecht Aelbrechtsz, schipper met zijn suster ende broeder
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.031
26/1
Aelbrecht Mattheusz {schipper}
6/
Aelbrecht Matheusz v Catwijck schipperschipper
1581-09
Aelbrecht Matheusz van Catwijck schipper omtrent vii jaer
Kerven-1581 (bewoner)Vliet.031
23/23
Aelbrecht Mattheusz {schipper}
/2
Aelbrecht Matheusz van Catwyck schipperschipper
1581-12
Aelbrecht Matheusz van Catwyck schipper
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6665/81Va

/
Aernt Jacobsz Bom
gratis omdat hij tijdens het beleg in Leiden woonde en zich getrouwelijk gedroeg.
schipper
1582-02-02
Aernt Jacobsz Bom
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.090
892/10
Adriaen Jansz {schipper}
/
Aernt Jansz schipper gebroedersschipper
1569-10-20
Aernt Jansz schipper en Jan Jansz smit gebroeders voogden
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkchoorsteeg.002-004
163/1
Arent Michielsz {schipper}
4/
Aernt Michielsz schipperschipper
1581-09
Aernt Michielsz schipper
Waarboek-67 F-1576 (koper)
547/53

/
Alijt Gijsbrechtsdr schipperschipper
1578-05-01
Alijt Gijsbrechtsdr weduwe van Aelbrecht Tonisz schipper 2/8 part van (Alijt bezit reeds 6/8 part)
Stratenboek-23 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.25
50/1
Anthonis Daniëlsz {schipper}
/
Anthonis Danielsz schipperschipper
1588~1597
Anthonis Danielsz schipper
Stratenboek-22 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.25
1140/1
Anthonis Daniëlsz {schipper}
/
Anthonis Danielsz schipperschipper
1588~1597
Anthonis Danielsz schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.090-102
180/1

/3-10-0
Anthonis de schipperschipper
1601
Anthonis de schipper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.090-102
168/1

2/4-8-0/3-0-0
Anthonis Heyndricxz schipperschipper
1606-08
Anthonis Heyndricxz., schipper, eygen ende bruycker opt aengeven van de vrou
Grachtenboek-50 (eigenaar)Middelstegracht.066
40/1
Anthonis Willemsz {brouwersknecht}
/
Antonis Willemsz schipperschipper
1584-07-09
Antonis Willemsz schipper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooglandsekerksteeg.005
149/1

3/3-15-0/4-10-0
Arent Symonsz schipperschipper
1606-08
Arent Symonsz., schipper, eygen ende bruycker opt aengeven van de vrou
Volkstelling-1581 (bewoner)Raamsteeg.000.20
98/1
Adriaen Jansz {schipper}
5/
Ariaen Jansz Groot scipperscipper
1581-09
Ariaen Jansz Groot scipper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.24
30/1
Adriaen Dircksz Cronkel {schuitenvoerder}
/8/0-16
Arien Dircxsz Cronkel scipperscipper
1558-06-08
Arien Dircxsz Cronkel scipper
TiendePenning-1557 (eigenaar)NieuweRijn.093
1/1
Adriaen Jansz {schipper}
/9/0-18
Arien Jansz stuermanstuerman
1558-06-08
Arien Jansz stuerman
Kerven-1581 (bewoner)Vliet.024
4/4
Bruin Cornelisz {schipper}
/2
Bruyn Cornelisz schipperschipper
1581-12
Bruyn Cornelisz schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)Vliet.024
10/1
Bruin Cornelisz {schipper}
2/
Bruyn Cornelisz scipperscipper
1581-09
Bruyn Cornelisz scipper voor mr varende op Antwerpen geb v Leyderdorp
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.016
47/1
Bruin Huibrechtsz {schipper}
/23
Bruyn Huybrechtsz schipperschipper
1585
Bruyn Huybrechtss schippers huys, es getacxeert op 23 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.016
50/1
Bruin Huibrechtsz {schipper}
/14-0-0
Bruyn Huybrechtsz schipperschipper
1601
Bruyn Huybrechtsz schipper
Vetus-1585 (eigenaar)Vliet.024
219/1
Bruin Huibrechtsz {schipper}
/12
Bruyn Huybrechtszoon schipperschipper
1585
Bruyn Huybrechtszoon schippers huys verhuyert es getacxeert op 12 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Galgewater.017-020
215/1
Christoffel Pietersz {schipper}
8/
Christoffel Pietersz schipperschipper
1581-09
Christoffel Pietersz schipper
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
575/53

/
Claas Florisz schipperschipper
1575-07-26
Claas Florisz schipper (met Willem Claas Buys als borg)
Waarboek-67 E-1571 (koper)
576/53

/
Claas Florisz schipperschipper
1575-07-26
Claas Florisz schipper
Waarboek-67 C-1563 (borg)Haarlemmerstraat.146-148
111/04

/
Claas Pietersz schipperschipper
1564-02-07
Maarten Jansz metselaar (met Claas Pietersz schipper en Christoffel Fredricksz schuitvoerder als borgen)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.088-090
408/04

/
Claas Pietersz schipperschipper
1565-09-16
Claas Pietersz schipper
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
581/03

/
Claas Pietersz schipperschipper
1571-08-04
Claas Pietersz schipper als man en voogd van zijn huisvrouw (niet nader genoemd!); (met Simon Jansz snijder als borg)
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
531/03

/
Claas Pietersz schipperschipper
1575-05-31
Claas Pietersz schipper
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.069-071
578/07
Claes Pietersz van Medemblik
/
Claas Pietersz van Medenblick schipperschipper
1571-08-05
Claas Pietersz van Medenblick schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)KortRapenburg.009
198/1
Claes Adriaensz {schipper}
6/
Claes Adriaensz schipperschipper
1581-09
Claes Adriaensz schipper
Waarboek-67 C-1563 (koper)NieuweRijn.073-074
317/04
Claes Aelbrechtsz {schipper}
/
Claes Aelbrechtsz schipper van Amsterdamschipper
1565-04-09
Claes Aelbrechtsz schipper van Amsterdam
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Doezastraat.001.01
172/1

1/2-10-0/1-5-0
Claes Corneliszn schipperschipper
1606-08
Claes Corneliszn schipper dat hij bewoont door 't aengeven van zijn huysvrou
Grachtenboek-53 (eigenaar)OudeRijn.081
10/1
Claes Florisz {schipper}
/
Claes Floorisz schipperschipper
1583-07-15
Claes Floorisz schipper
Voogdenboek-A (voogd)Mandemakersteeg.013-015
9/01
Claes Florisz {schipper}
/
Claes Florijsz schipper oomschipper
1575-06-01
Claes Florijsz schipper en Jacob Reijersz speldemaecker omen en voogden
Waarboek-67 F-1576 (belending)Mandemakersteeg.011
137/10
Claes Florisz {schipper}
/
Claes Floriss medeschippermedeschipper
1576-12-30
Claes Floriss medeschipper
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.081
91/1
Claes Florisz {schipper}
4/
Claes Floriszschipper
1581-09
Claes Florisz schipper over
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
262/53
Claes Florisz {schipper}
/
Claes Florisz schipperschipper
1577-06-06
Claes Florisz schipper poorter van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (borg)Hogewoerd.089
301/08
Claes Florisz {schipper}
/
Claes Florisz schipperschipper
1577-08-08
Gerrit Jansz woonachtig in Delft Cornelis Jansz schuitvoerder en Jan Jansz kuiper poorters van Leiden; allen erfgenamen van Maritgen Cornelisdr weduwe van Jan Willemsz Buys lijndraaier (met Claes Florisz schipper als borg)
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)OudeRijn.086
418/05
Claes Florisz {schipper}
/
Claes Florisz schipperschipper
1581-05-06
ten behouve ende verzeeckerheyt van Claes Florisz schipper
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.081
63/63
Claes Florisz {schipper}
/8
Claes Florisz schipperschipper
1581-12
Claes Florisz schipper
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)OudeRijn.081
407/03
Claes Florisz {schipper}
/
Claes Florisz, schipperschypper
1581-05-03
Claes Florisz, schipper als principael schuldenaer
Waarboek-67 H-1580 (koper)OudeRijn.081
406/07
Claes Florisz {schipper}
/
Claes Florisz, schypperschypper
1581-05-03
Claes Florisz, schypper
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.081
121/1

/18
Claes Floryss schippers weduen
1585
Claes Floryss schippers weduen huys opten houck es getaxeert op 18 gulden
Vetus-1585 (overledene)OudeRijn.081
121/1a
Claes Florisz {schipper}
/
Claes Floryss schippers weduenschipper
1585
Claes Floryss schippers weduen huys opten houck es getaxeert op 18 gulden
Volkstelling-1574 (bewoner)Mandemakersteeg.011
30/1
Claes Florisz {schipper}
2/
Claes Florysz schypper
Gasthuis
schypper
1574-08-07
Claes Florysz. schypper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooglandsekerkchoorsteeg.001
158/1

/1-12-0
Claes Henricxz schipperschipper
1601
Claes Henricxz schipper
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Koppenhinksteeg.000.16
48/08
Claes Jansz {schipper}
/
Claes Jansz schipper schipper
1580-05-02
Tryn Cornelisdr weduwe wijlen Claes Jansz schipper
Waarboek-67 A-1560 (belending)Koppenhinksteeg.000.30
258/08
Claes Jansz {schipper}
/
Claes Jansz schipperschipper
1561-06-20
Claes Jansz schipper
Waarboek-67 A-1560 (borg)Kaiserstraat.057.2
283/04

/
Claes Jansz schipperschipper
1561-07-26
Louweris Allertsz (met Claes Jansz schipper als borg)
TiendePenning-1561 (overledene)Koppenhinksteeg.000.30
1658/1a
Claes Jansz {schipper}
/7-0-0
Claes Jansz schipper weduwescipper
1561-12
Claes Jansz schipper weduwe
TiendePenning-1557 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.30
28/1
Claes Jansz {schipper}
/
Claes Jansz scipperscipper
1558-06-08
Claes Jansz scipper
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Koppenhinksteeg.000.30
490/10
Claes Jansz {schipper}
/
Claes Janszs schippers wedueschipper
1580-01-14
Trijntgen Claes Janszs schippers wedue
Kleine-Bewijzen-A (voogd)Hogewoerd.076-078
165/07
Claes Meesz {schipper}
/
Claes Meesz schipperschipper
1575-04-01
Claes Meesz schipper
Waarboek-67 H-1580 (koper)Middelstegracht.091
395/04

/
Claes Meesz schipperschipper
1581-04-29
Claes Meesz schipper
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Middelstegracht.091
396/04

/
Claes Meesz schipperschipper
1581-04-29
Claes Meesz schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.069-071
53/1
Claes Pietersz van Medemblik
5/
Claes Pietersz van Medemblijck schipper schutterschipper
1581-09
Claes Pietersz van Medenblyck schipper heeft hier gewoont veertich jaeren schutter
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.088-090
89/01
Claes Pietersz van Medemblik
/
Claes Pietersz van Medenblick schipper poorterschipper
1576-09-26
Claes Pietersz van Medenblick schipper poorter alhier en Jacob Harmansz cuper tot Delft voogden
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.069-071
188/03
Claes Pietersz van Medemblik
/
Claes Pietersz van Medenblyc schipperschipper
1583-04-30
Claes Pietersz van Medenblyc
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Haarlemmerstraat.069-071
187/03
Claes Pietersz van Medemblik
/
Claes Pietersz van Memelick schipperschipper
1583-05-04
Claes Pietersz van Memelick
Waarboek-67 L-1584 (koper)OudeRijn.134
31/05
Claes Pietersz van Medemblik
/
Claes Pieterszoon schipper van Memblickschipper
1584-01-28
Claes Pieterszoon schipper van Memblick
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Donkersteeg.021
392/05
Claes Symonsz Oom {visser}
/
Claes Symonsz Oomsz schipperschipper
1559-01-03
Claes Symonsz Oomsz schipper
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)
250/03

/
Claes Symonsz schipperschipper
1580-12-28
Claes Symonsz schipper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)
251/03

/
Claes Symonsz schipperschipper
1580-12-28
Claes Symonsz schipper met Dirck Symonsz Oom vleeshouwer als borg
Grachtenboek-01 (eigenaar)Apothekersdijk.032
2430/1
Claes Pietersz van Medemblik
/
Claes van Medenblick schipperschipper
1583-06-17
Claes van Medenblick schipper
Grachtenboek-01 (eigenaar)Apothekersdijk.036
2510/1
Claes Willemsz {schuitenvoerder}
/
Claes Willemsz schipperschipper
1583-06-17
Claes Willemsz schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.019.1
55/1
Cornelis Jansz {schipper-Steenschuur}
/4-0-0
Corn Jansz schippers wedschipper
1601
Corn Jansz schippers wed
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.027
110/1
Cornelis Willemsz {schipper}
/
Corneelis Willemsz schipperschipper
1583-07-27
Corneelis Willemsz schipper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Molensteeg.007
236/1

1/1-6-0/1-0-0
Corneli Dircxzn schipper met zijn mede-erfgenamenschipper
1606-08
Dezelve met zijn mede-erfgenamen dat ledich staet
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.027
61/1
Cornelis Willemsz {schipper}
/5,5/0-0
Cornelies Willemsz schipperschipper
1558-06-08
Cornelies Willemsz schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.010
215/1
Cornelis Adriaensz Wittebol {schuitenvoerder}
/3-4-0
Cornelis Adriaensz Wittebol schipperschipper
1601
Cornelis Adriaensz Wittebol schipper
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)
25/03

/
Cornelis Arentsz schipperschipper
1578-07-04
Cornelis Arentsz, schipper wonende in Brielle, man van Aefgen Pietersdr
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.071
663/14
Cornelis Bouwensz {schipper}
/
Cornelis Bouwens schipperschipper
1546-09-03
Cornelis Bouwens schipper naeste maege
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.101
38/1
Cornelis Corsz {schipper}
/11
Cornelis Corssen schipperschipper
1585
Cornelis Corssen schippers huys; es getacxeert op 11 gulden
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Rapenburg.101
376/05
Cornelis Corsz {schipper}
/
Cornelis Corsz schipperschipper
1579-09-22
Cornelis Corsz schipper
Waarboek-67 G-1578 (koper)Rapenburg.101
377/05
Cornelis Corsz {schipper}
/
Cornelis Corsz schipperschipper
1579-09-22
Cornelis Corsz schipper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Rapenburg.101
147/12
Cornelis Corsz {schipper}
/
Cornelis Corsz schipperschipper
1580-07-07
Cornelis Corsz schipper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Rapenburg.101
154/07
Cornelis Corsz {schipper}
/
Cornelis Corsz schipperschipper
1580-07-22
Cornelis Corsz schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.101
5/1
Cornelis Corsz {schipper}
7/
Cornelis Corsz schipperschipper
1581-09
Cornelis Corsz schipper
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.101
3/3
Cornelis Corsz {schipper}
/2
Cornelis Corsz schipperschipper
1581-12
Cornelis Corsz schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.101
42/1
Cornelis Corsz {schipper}
/3-11-0
Cornelis Corsz schipperschipper
1601
Cornelis Corsz schipper
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Botersteeg.004
462/04

/
Cornelis Dircxsz
Cornelis Dircksz, overleden man van Marytgen Dircksdr
schipper
1581-06-09
Cornelis Dircxsz,
Waarboek-67 H-1580 (overledene)OudeRijn.104
463/04
Cornelis Dircksz {schipper-Botersteeg}
/
Cornelis Dircxszschipper
1581-06-15
Cornelis Dircxsz, schipper
Waarboek-67 J-1581 (overledene)OudeRijn.104
145/04
Cornelis Dircksz {schipper-Botersteeg}
/
Cornelis Dircxz schipperschipper
1582-02-02
Cornelis Dircxz schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Molensteeg.009
238/1

/2-0-0
Cornelis Dircxz schipperschipper
1601
Cornelis Dircxz schipper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Molensteeg.009
235/1

2/2-10-0/2-10-0
Cornelis Dircxzn schipperschipper
1606-08
Cornelis Dircxzn schipper dat hij bewoont
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkchoorsteeg.009
158/1
Cornelis Gerritsz {schipper}
3/
Cornelis Geritsz schipperschipper
1581-09
Cornelis Geritsz schipper ofte damloeppersknecht
Vetus-1585 (eigenaar)Hooglandsekerkchoorsteeg.009
161/1
Cornelis Gerritsz {schipper}
/4
Cornelis Gerritss schipperschipper
1585
Cornelis Gerritss schippers huys es getacxeert op 4 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.172
217/1a
Cornelis Gerritsz {schipper}
/2-5-0
Cornelis Gerritsz schippers wedueschipper
1601
Cornelis Gerritsz schippers wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooglandsekerkchoorsteeg.009
161/1
Marytgen Cornelisdr {vrouw van Cornelis Gerritsz, warmoezenier}
/1-6-0
Cornelis Gerrytsz schippers wedue
1601
Cornelis Gerrytsz schippers wedue
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hooglandsekerkchoorsteeg.009
161/1a
Cornelis Gerritsz {schipper}
/
Cornelis Gerrytsz schippers wedueschipper
1601
Cornelis Gerrytsz schippers wedue
Oud-belastingboek-1601 (overledene)OudeRijn.172
11/1a
Cornelis Gerritsz {schipper}
/7-14-0
Cornelis Gerytsz schippers wedueschipper
1601
Cornelis Gerytsz schippers wedue
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.255-257
114/1
Cornelis Huibrechtsz {schipper}
4/
Cornelis Huybrechtsz van Catwijc schipperschipper
1581-09
Cornelis Huybrechtsz van Catwijc schipper heeft hier gewoondt omtrent twee jaeren
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)OudeRijn.164
22/04
Cornelis IJsbrantsz {boterkoopman}
/
Cornelis IJsbrandtszoon schipper poorterschipper
1584-01-25
Cornelis IJsbrandtsz schipper poorter
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.141
117/1

/1-6-0
Cornelis Janss schipperschipper
1601
Cornelis Janss schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.153
339/1

/1-12-0
Cornelis Janss schipperschipper
1601
Cornelis Janss schipper
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Korevaarstraat.030.2
338/03

/
Cornelis Jansz schipperschipper
1561-10-20
Cornelis Jansz schipper
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.019.1
54/1
Cornelis Jansz {schipper-Steenschuur}
/16
Cornelis Jansz schipperschipper
1585
Cornelis Janszoon schippers huys, es getacxeert op 16 gulden
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Middelstegracht.141
126/1

2/1-6-0/2-0-0
Cornelis Jansz schipperschipper
1606-08
Cornelis Jansz., schipper, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.153
379/2

2/2-0-0/2-10-0
Cornelis Jansz schipperschipper
1606-08
Cornelis Jansz., schipper, bewoont bij Jaecques le Roger opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Uiterstegracht.153
380/2

1/2-0-0/1-5-0
Cornelis Jansz schipperschipper
1606-08
Dezelve bewoont bij Jan Oubert opt aengeven van de vrou
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.013
55/1
Cornelis Jansz van Catwijck {schipper}
4/
Cornelis Jansz van Catwyc schipperschipper
1581-09
Cornelis Jansz schipper van Catwyc hier gewoont viii jaren
Omslag-1583 (bewoner)Rapenburg.101
3/1
Cornelis Corsz {schipper}
/2
Cornelis Korss schipperschipper
1583-07-14
Cornelis Korss, schipper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Rapenburg.101
378/06
Cornelis Corsz {schipper}
/
Cornelis Korsz schipperschipper
1581-04-26
Cornelis Korsz schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)Groenesteeg.043-047
195/3
Cornelis Pietersz {schipper}
0/
Cornelis Pietersz haer broederschipper
1581-09
Cornelis Pietersz schipper haer broeder
Waarboek-67 C-1563 (belending)StilleRijn.016.2
623/07

/
Cornelis Pietersz schipperschipper
1567-02-16
Cornelis Pietersz schipper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Aalmarkt.013
134/1

4/12-0-0/6-0-0
Cornelis Pietersz schipperschipper
1606-08
Cornelis Pietersz schippers huys 'twelc hij zelffs bewoont, heeft op 't wijffs aengheven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.070-072
138/2

3/3-15-0/4-10-0
Cornelis Pietersz schipperschipper
1606-08
Cornelis Pietersz schippers huys 'twelc bewoont wert bij Claes Pietersz op 't wijffs aengeven
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)JanVossensteeg.073-075
171/1

/2-0-0
Cornelis Pouwelsz schipperschipper
1601
Cornelis Pouwelsz schipper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.145
126/2

4/7-0-0/6-0-0
Cornelis Pouwelsz schipperschipper
1606-08
Cornelis Pouwelsz., schipper, bewoont bij Andries Claesz. opt aengeven van dezelve
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)OudeRijn.170
153/03
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Simonsz schipperschipper
1562-07-29
Cornelis Simonsz schipper (met Jan Hendricksz linnenwever als borg)
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)
357/03
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Simonsz schipperschipper
1565-06-09
Cornelis Simonsz schipper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)OudeRijn.170
370/03
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Simonsz schipperschipper
1565-07-13
Cornelis Simonsz schipper
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
552/03
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Simonsz schipperschipper
1575-06-01
Cornelis Simonsz schipper
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
553/03
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Simonsz schipperschipper
1575-06-18
Cornelis Simonsz schipper
Waarboek-67 F-1576 (koper)Middelweg.027.5
98/53

/
Cornelis Simonsz schipperschipper
1576-08-24
Cornelis Simonsz schipper poorter van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
101/03

/
Cornelis Simonsz schipperschipper
1576-08-30
Cornelis Simonsz schipper (poorter van Leiden)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
200/03

/
Cornelis Simonsz schipperschipper
1577-03-16
Cornelis Simonsz schipper (met Pieter Pietersz Zoutman als borg)
Waarboek-67 F-1576 (koper)OudeRijn.140-142
259/09
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Simonsz schipperschipper
1577-05-30
Cornelis Simonsz schipper
Grachtenboek-12 (eigenaar)OudeRijn.166-168
100/1

/
Cornelis Simonsz schipperschipper
1585-04-03
Cornelis Simonsz schipper
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.170
2501/2
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Symonsz den Bibelschipper
1561-12
Cornelis Symonsz den Bibel
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)OudeRijn.166-168
186/03
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Symonsz eertijts schipperschipper
1583-05-04
Cornelis Symonsz eertijts schipper
Waarboek-67 K-1582 (borg)Haarlemmerstraat.069-071
187/04
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Symonsz eertijts schipperschipper
1583-05-04
Cornelis Symonsz eertijts schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.146-150
18/1
Cornelis Symonsz {schipper}
3/
Cornelis Symonsz In den Bijbel schipperschipper
1581-09
Cornelis Symonsz den Bijbel schipper
Waarboek-67 G-1578 (koper)Middelstegracht.151
141/04
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Symonsz schipperschipper
1579-01-24
Cornelis Symonsz schipper
Waarboek-67 G-1578 (koper)OudeRijn.002-016
140/04
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Symonsz schipperschipper
1579-01-26
Cornelis Symonsz schipper
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Middelstegracht.151
140/06
Cornelis Symonsz {schipper}
/
Cornelis Symonsz schipperschipper
1579-01-26
Cornelis Symonsz schipper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Middelweg.027.5
301/03

/
Cornelis Symonsz schipperschipper
1581-02-06
Cornelis Symonsz schipper
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hooigracht.057
160/09
Cornelis Wijnaertsz {drapier}
/
Cornelis Wijnaertss schuyreschipper
1577-02-04
Cornelis Wijnaertss schuyre
Waarboek-67 A-1560 (borg)NieuweRijn.077-078
259/07

/
Cornelis Willemsz schipperschipper
1561-06-21
bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort en met Hendrick Florisz van Wassenaer en Cornelis Willemsz schipper als borgen
Waarboek-67 D-1567 (belending)OudeRijn.027
500/06
Cornelis Willemsz {schipper}
/
Cornelis Willemsz schipperschipper
1571-03-30
Cornelis Willemsz schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.027
63/1
Cornelis Willemsz {schipper}
3/
Cornelis Willemsz schipperschipper
1581-09
Cornelis Willemsz schipper
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.027
74/74
Cornelis Willemsz {schipper}
/12
Cornelis Willemsz schipperschipper
1581-12
Cornelis Willemsz schipper
Omslag-1573 (bewoner)OudeRijn.027
79/1
Cornelis Willemsz {schipper}
/0-3
Cornelis Willemsz, scipperscipper
1573-12-19
Cornelis Willemsz, scipper
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.146-150
15/15
Cornelis Symonsz {schipper}
/20
Cornelisz Symonsz eertyts schipperschipper
1581-12
Cornelisz Symonsz eertyts schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.034
84/1

/5-3-0
Cors Janss schipperschipper
1601
Cors Janss schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.003-007
76/2

/7-0-0
Crijn Aelbrechtsz schipperschipper
1601
Crijn Aelbrechtsz schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)Galgewater.017-020
216/1
Quirijn Sebastiaensz {schipper}
5/
Crijn Bastiaensz schipperschipper
1581-09
Crijn Bastiaensz van Delft schipper omtrent iii vierendeel jaers
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Aalmarkt.015-016
260/03
Christoffel Jansz Luck
/
Cristoffel Jansz Lock schipperschipper
1552-01-19
Cristoffel Jansz Lock schipper
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Koppenhinksteeg.005
409/09

/
d'erfgenaemen van Joris Claesz, schipperschipper
1581-05-03
aen d'ander zijde d'erfgenaemen van Joris Claesz, schipper
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Koppenhinksteeg.005
408/07

/
d'erfgenaemen van Jorys Claessen, schipperschipper
1581-05-03
aen d'ander zijde d'erfgenaemen van Jorys Claessen, schipper
TiendePenning-1561 (eigenaar)StilleRijn.015
2602/1
Dammas Pietersz {schipper}
/6-0-0
Dammas Pieterszschipper
1561-12
Dammas Pietersz
Waarboek-67 C-1563 (belending)StilleRijn.015
623/06
Dammas Pietersz {schipper}
/
Dammas Pietersz schipperschipper
1567-02-16
Dammas Pietersz schipper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.152-156
18/1

3/6-5-0/4-10-0
Dammas Pietersz schipperschipper
1606-08
Dammas Pietersz., schipper, eygen ende bruycker opt aengeven van de huysvrou
Volkstelling-1574 (bewoner)StilleRijn.015
51/1
Dammas Pietersz {schipper}
6/
Dammis Pietersz schipper
Overmare Rijnzijde
schipper
1574-08-07
Dammis Pietersz schipper
TiendePenning-1561 (huurder)Koppenhinksteeg.000.28
1659/1

/10-0-0
Daniel Cornelisz scipperscipper
1561-12
Daniel Cornelisz schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.090-102
48/1

/6-10-0
Daniel Nanningsz schipperschipper
1601
Daniel Nanningsz schipper
Grachtenboek-02 (eigenaar)StilleRijn.002
1020/1
Harper Jansz {schipper}
/
De huisynge van Herper Jansz schipperschipper
1583-07-27
De huisynge van Herper Jansz schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.088.1
56/1

/3-4-0
Dirc Jeroensz schipperschipper
1601
Dirc Jeroensz schipper
Waarboek-67 F-1576 (koper)Koppenhinksteeg.000.20
531/06
Dirck Aelbrechtsz {kalkvoerder}
/
Dirck Aelbrechtsz schipperschipper
1578-04-19
Dirck Aelbrechtsz schipper
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
532/53

/
Dirck Aelbrechtsz schipperschipper
1578-04-19
Dirck Aelbrechtsz schipper (met als borg Jan Hendriksz)
Volkstelling-1581 (bewoner)StilleRijn.005-006
85/1
Dirck Cornelisz {schipper}
7/
Dirck Cornelisz schipperschipper
1581-09
Dirck Cornelisz schipper
Waarboek-67 J-1581 (borg)LangeMare.047
73/05
Dirck Cornelisz {schipper}
/
Dirck Cornelisz schipperschipper
1581-10-14
Dirck Cornelisz schipper
Kerven-1581 (bewoner)StilleRijn.005-006
65/65
Dirck Cornelisz {schipper}
/5
Dirck Cornelisz schipperschipper
1581-12
Dirck Cornelisz schipper
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Hogewoerd.076-078
374/03
Dirck Corsz {schipper}
/
Dirck Corsz schipperschipper
1570-06-25
Dirck Corsz schipper te Haarlem
Volkstelling-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.24
39/1
Dirck Gerritsz Slobben {schipper}
6/
Dirck Geritsz Slobben schipperschipper
1581-09
Dirck Geritsz Slobben schipper
Kerven-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.24
29/29
Dirck Gerritsz Slobben {schipper}
/2
Dirck Gerritsz Slobbe schipperschipper
1581-12
Dirck Gerritsz Slobbe schipper
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Pieterskerkgracht.005.2
299/03

/
Dirck Gerrytsz schipperschipper
1581-02-18
Dirck Gerrytsz schipper
Vetus-1585 (eigenaar)Koppenhinksteeg.006
26/1
Dirck Jacobsz {linnenwever}
/16
Dirck Jacobss schipperschipper
1585
Dirck Jacobss schippers huys es getacxeert op 16 gulden
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.166-168
10/10
Dirck Jansz {schipper}
/3
Dirck Jansz schipperschipper
1581-12
Dirck Jansz schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.166-168
10/1
Dirck Jansz {schipper}
3/
Dirck Jansz schipper schutterschipper
1581-09
Dirck Jansz schipper schutter
TiendePenning-1561 (huurder)OudeRijn.132
2506/1

/13-0-0
Dirck Pietersz schipper
eigenaar te Amsterdam
schipper
1561-12
Dirck Pietersz schipper
Waarboek-67 C-1563 (koper)
121/53

/
Dirck Pietersz schipperschipper
1564-02-24
Dirck Pietersz schipper
Waarboek-67 C-1563 (koper)OudeRijn.132
172/04

/
Dirck Pietersz schipperschipper
1564-05-16
Dirck Pietersz schipper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
561/03

/
Dirck Pietersz schipperschipper
1566-09-12
Dirck Pietersz schipper
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Molensteeg.002.3
307/03
Dirck Pietersz {schipper}
/
Dirck Pietersz schipperschipper
1574-03-10
Dirck Pietersz schipper en Dirck Pietersz Vougen als voogden van Claas Gerritsz onmondig weeskind van Gerrit Arentsz scheepmaker en Lijsbeth Hendricksdr
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Burgsteeg.007
149/1

/3-10-0
Engel Cornelisz schipperschipper
1601
Engel Cornelisz schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.01
44/1

/3-17-0
Frederick Cornelisz schipperschipper
1601
Frederick Cornelisz schipper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Donkersteeg.021
392/04
Garbrant Wolphertsz {schipper}
/
Garbrant Wolffertsz schipperschipper
1559-01-03
Garbrant Wolffertsz schipper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)StilleRijn.012-013
390/06
Garbrant Wolphertsz {schipper}
/
Garbrant Wolphertsz schipperschipper
1558-12-19
Garbrant Wolphertsz schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.094
72/1
Geertgen Damendr {viskoper}
7/
Geertgen Damendr weduwe van Pieter Aelbrechttsz van Leydenschipper
1581-09
Geertgen Daemendr weduwe van Pieter Aelbrechtssen schipper van Leyden
Volkstelling-1581 (bewoner)KortRapenburg.014-016
43/3
Gerrit Adriaensz {schipper-KortRapenburg}
0/
Gerit schipper haer kinderenschipper
1581-09
Geryt schipper haer kinderen
Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.051-053
121/1
Gerrit Adriaensz {schipper}
/6
Gerrit Adriaenss schipper alias Goede Gerritschipper
1585
Gerrit Adriaenss schipper alias Goede Gerrits huysken getaxeert op 6 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)LangeMare.051-053
109/1
Gerrit Adriaensz {schipper}
4/
Gerrit Adriaensz van Voorhoutschipper
1581-09
Gerrit Adriaensz schipper van Voorhout hier gewoont VII jaeren
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Apothekersdijk.019
131/1

/3-0-0
Gerrit Aerntsz schipperschipper
1601
Gerrit Aerntsz schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.083-087
233/1
Gerrit Jacobsz {schipper}
4/
Gerrit Jacobsz uyt de Kaechschipper
1581-09
Gherrit Jansz schipper uyte Kaech heeft hyer gewoont zeven jaren
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Botermarkt.027
86/16a
Gerrit Jansz den Binck
/
Gerrit Jansz den Binckschipper
1580-01-23
Gerrit Jansz den Binck
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Levendaal.035
305/03
Gerrit Pietersz {schipper}
/
Gerrit Pietersz schipperschipper
1565-03-12
Gerrit Pietersz schipper (met Bruyn Claasz schrijnwerker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)KortRapenburg.010.1
69/04
Gerrit Pietersz {schipper}
/
Gerrit Pietersz schipperschipper
1568-02-20
Gerrit Pietersz schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.016
202/1

/2-0-0
Gerrit Willemss schipperschipper
1601
Gerrit Willemss schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vliet.002-004
195/1
Gerrit Fransz {schipper}
/2-10-0
Geryt Fransz schipperschipper
1601
Geryt Fransz schipper
Vetus-1585 (eigenaar)Botermarkt.027
108/1
Gerrit Jansz den Binck
/25
Geryt Janss den Binc schipperschipper
1585
Geryt Janss den Binc schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Botermarkt.027
116/1
Gerrit Jansz den Binck
/9-0-0
Geryt Jansz den Binc schipperschipper
1601
Geryt Jansz den Binc schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.025-027
79/01
Gerrit Mattheusz {schipper}
10/
Geryt Matheusz schipperschipper
1581-09
Geryt Matheusz schipper
Grachtenboek-05 (eigenaar)Botermarkt.027
30/1
Gerrit Jansz den Binck
/
Gherrit Jansz Bynck schipperschipper
1584-07-09
Gherrit Jansz Bynck schipper
Kerven-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.025-027
92/92
Gerrit Mattheusz {schipper}
/2
Gheryt Matheusz schipperschipper
1581-12
Gheryt Matheusz schipper
Aflezingsboek-E (vermelding)Maarsmansteeg.005
14/06.1.1.3
Gijsbrecht Adriaensz van Catwijck
/
Ghijsbrecht Adriaensz schipperschipper
1578-10-25
Ghijsbrecht Adriaensz schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.005
101/1
Gijsbrecht Adriaensz van Catwijck
6/
Gijsbrecht Adriaensz van Catwijc schipper schutterschipper
1581-09
Ghijsbrecht Adriaensz schipper van Catwijc schutter heeft hier gewoont zeven jaeren
Vetus-1585 (eigenaar)Maarsmansteeg.005
154/1
Gijsbrecht Adriaensz van Catwijck
/24
Gijsbrecht Arentsz van Catwijc schipperschipper
1585
Gijsbrecht Arentszoon van Catwijcx huys genaemt Den Zeehaen, es getacxeert op 24 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.132.4
99/1
Gommer Dircksz {schipper}
5/
Gommer Dircxsz uyte Kaechschipper
1581-09
Commer Dircxz schipper uyte Kaech heeft hier gewoont 3 jaer
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Donkersteeg.021
428/03

/
Govert Jansz schipperschipper
1565-10-26
Govert Jansz schipper als man van Geertruyt Jansdr
Omslag-1583 (bewoner)Maarsmansteeg.005
115/1
Gijsbrecht Adriaensz van Catwijck
/10
Gysbert Adriaensz schipperschipper
1583-07-14
Gysbert Adriaensz, schipper
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.005
109/109
Gijsbrecht Adriaensz van Catwijck
/10
Gysbrecht Adriaensz schipperschipper
1581-12
Gysbrecht Adriaensz schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.020
211/1

/1-12-0
Hans Hansz schipperschipper
1601
Hans Hansz schipper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.016-018
229/1

2/2-0-0/2-10-0
Hans Jansz schipperschipper
1606-08
Hans Jansz., schipper, eygen ende bruycker opt aengeven [geen verdere vermelding]
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Rapenburg.034.1
330/03

/
Harman Jacobsz schipperschipper
1561-10-09
Harman Jacobsz schipper (met Jan Ewoutsz koopman als borg)
Vetus-1585 (eigenaar)StilleRijn.002
82/1
Harper Jansz {schipper}
/12
Harper Janss schipperschipper
1585
Harper Janss schippers huys, es getaxeert op 12 gulden
Waarboek-67 H-1580 (koper)StilleRijn.002
241/14
Harper Jansz {schipper}
/
Harper Jansz schipperschipper
1580-09-13
Harper Jansz schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)StilleRijn.002
87/1
Harper Jansz {schipper}
6/
Harper Jansz schipperschipper
1581-09
Harper Jansz schipper
Kerven-1581 (bewoner)StilleRijn.002
67/67
Harper Jansz {schipper}
/6
Harper Jansz schipperschipper
1581-12
Harper Jansz schipper
Waarboek-67 K-1582 (belending)StilleRijn.002
249/17
Harper Jansz {schipper}
/
Harper Jansz schipperschipper
1583-06-07
Harper Jansz schipper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.117
59/1

3/6-16-0/4-10-0
Harper Jansz schipperschipper
1606-08
Harper Jansz., schipper, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de vrou
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)NieuweRijn.009-010
6/03

/
Hendrick Engelsz eertijds schipperschipper
1560-06-18
Hendrick Engelsz eertijds schipper
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Hooigracht.031
143/07
Hendrick Jacobsz {schipper}
/
Henric Jacobsz schipper behoude oome ende voogd over Lucia Frederixdrschipper
1582-02-01
Henric Jacobsz schipper behoude oomen ende voogden over Lucia Frederixdr
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Middelweg.003
20/07
Hendrick Cornelisz {schipper}
/
Henrick Corneliszoon schipper wedueschipper
1560-06-27
Lourysgen de gaernzietster Henrick Corneliszoon schipper wedue
Waarboek-67 K-1582 (belending)StilleRijn.002
250/12
Harper Jansz {schipper}
/
Herper Jansz schipperschipper
1583-06-07
Herper Jansz schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.143
224/1
Heyltgen Gerritsdr {Uiterstegracht}
3/
Heyltgen Gerritsdr wed van Cornelis Theesz schipperschipper
1581-09
Heyltgen Gerritsdr weduwe van Cornelis Theessen schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.043
194/1
Hendrick Jacobsz {schipper}
5/
Heyndric Jacobszschipper
1581-09
Heyndric Jacobsz schipper
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Hooigracht.031
144/07
Hendrick Jacobsz {schipper}
/
Heyndrick Jacobsz schipper behoude oome als voogd ten behouve van Lucia Fredricxdrschipper
1582-02-01
Heyndrick Jacobsz schipper behoude oome als voogd ten behouve van Lucia Fredricxdr
Grachtenboek-19 (eigenaar)Houtstraat.000.1
160/1
Huig Dircksz {schipper}
/
Huich Dirckxz schipperschipper
1583-07-15
Huich Dirckxz schipper
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.076
11/17

/
Huybert Jansz schipperschipper
1582-07-25
Huybrecht Jansz schipper
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.086
11/12

/
Huybrecht Cornelis schipperschipper
1582-07-25
Huybrecht Cornelis schipper
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Rapenburg.088
200/1a

/3-4-0
Huybrecht Crijnenz schippers weduweschipper
1601
Huybrecht Crijnenz schipper
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Donkersteeg.021
392/03

/
Huybrecht Pietersz schipperschipper
1559-01-03
Huybrecht Pietersz schipper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.078-082
57/1
Huibrecht Pietersz {schipper}
3/7-10-0/4-10-0
Huybrecht Pietersz schipperschipper
1606-08
Huybrecht Pietersz., schipper, eygen ende bruycker opt aengeven van de vrou
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Houtstraat.000.1
249/04
Huig Dircksz {schipper}
/
Huych Dircksz schipperschipper
1577-05-17
Huych Dircksz schipper als man van Maritgen Cornelisdr
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Pieterskerkstraat.012-014
476/04
Huig Dircksz {schipper}
/
Huych Dircksz schipperschipper
1578-03-02
Huych Dircksz schipper man van Maritgen Cornelisdr
Vetus-1585 (eigenaar)Houtstraat.000.1
159/1
Huig Dircksz {schipper}
/14
Huych Dircxz schipperschipper
1585
Huych Dircxzoon schippers huys opten houc, es getacxeert op 14 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Houtstraat.000.1
52/1
Huig Dircksz {schipper}
3/
Huych Dircxz schipper v Leyderdorpschipper
1581-09
Huych Dircxzoon schipper van Leyderdorp heeft hier gewoont xx jaren
Waarboek-67 H-1580 (belending)Houtstraat.000.1
384/08
Huig Dircksz {schipper}
/
Huych Dircxzoon schipperschipper
1581-04-06
Huych Dircxzoon schipper
Waarboek-67 K-1582 (belending)
440/11

/
Jacob Cornelisz schipperschipper
1583-11-19
Jacob Cornelisz schipper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.002-016
87/1

1/3-15-0/1-10-0
Jacob Cornelisz schipperschipper
1606-08
Jacob Cornelisz., schipper, eygen ende bruycker opt aengeven van de buyren alzoo hij uyt was
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.088.2
55/1

/6-10-0
Jacob Dammaszschipper
1601
Jacob Dammasz
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.054-056
67/1

3/6-5-0/4-10-0
Jacob Danielsz schipperschipper
1606-08
Jacob Danielsz., schipper, eygen ende bruycker opt aengeven van dochter
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.097
96/3

0/
Jacob de Schipper (slapers)
1581-09
Jacob de Schipper (slapers over)
Waarboek-67 D-1567 (koper)
45/53

/
Jacob Gerritsz schipperschipper
1567-12-21
Jacob Gerritsz schipper
Waarboek-67 E-1571 (koper)
471/53

/
Jacob Gerritsz schipperschipper
1575-03-14
Jacob Gerritsz schipper zijn zwager en Jannetgen Gerritsdr zijn schoonzuster
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
604/53

/
Jacob Gerritsz schipperschipper
1575-09-29
Jacob Gerritsz schipper
Waarboek-67 F-1576 (borg)NieuweRijn.059
112/07
Jacob Gerritsz Tuyning {schipper}
/
Jacob Gerritsz schipperschipper
1576-09-22
Reyer Jansz van Naerden en Gerrit Jacobsz als man van Lijsbeth Reyersdr (met Jan Huygensz houtkoper en Jacob Gerritsz schipper als borgen)
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.104.1
168/1
Jacob Gerritsz Tuyning {schipper}
/-
Jacob Geryts Tuyninc schipperschipper
1585
Jacob Geryts Tuyninc, schippers camerken es getacxeert mit 't voorhuys, daeromme hier niet
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.104.2
87/1
Jacob Gerritsz Tuyning {schipper}
5/
Jacob Gerytsz schipperschipper
1581-09
Jacob Gerytszoon schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.111
188/1

/4-10-0
Jacob Gerytsz schipperschipper
1601
Jacob Gerytsz schipper
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.104.2
166/1
Jacob Gerritsz Tuyning {schipper}
/18
Jacob Gerytsz Tuyninc schipperschipper
1585
Jacob Gerytsz Tuyninc, schippers huys; es getacxeert op 18 gulden
Omslag-1573 (bewoner)Steenschuur.023.11
27/1
Jacob Gerritsz Tuyning {schipper}
/0-3
Jacob Gerytsz, scipperschipper
1573-12-19
Jacob Gerytsz, scipper
Waarboek-67 L-1584 (koper)Warmoesmarkt.019
48/14
Jacob Hendricksz Coppen
/
Jacob Henricsz schipperschipper
1584-02-25
Jacob Henricsz schipper
Vetus-1585 (eigenaar)Warmoesmarkt.019
36/1
Jacob Hendricksz Coppen
/32
Jacob Henricxz schipperschipper
1585
Jacob Henricxzoon schippers huys getacxeert op 32 gulden
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Warmoesmarkt.019
60/11
Jacob Hendricksz Coppen
/
Jacob Henrixz schipperschipper
1582-12-08
Jacob Henrixz schipper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Noordeinde.042
245/1

12/5-8-0/18-0-0
Jacob Jacobszn Sas schippperschipper
1606-08
Jacob Jacobszn Sas schipper dat hij bewoont door 't aengeven van zijn huysvrouw
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Middelstegracht.054
19/2

1/2-10-0/1-5-0
Jacob Knoe schipperschipper
1606-08
Jacob Knoe, schipper, bewoont bij Jan van Nieukercke opt aengeven van dezelve
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Hooglandsekerkgracht.002-004
152/05
Jacob Pietersz {schipper}
/
Jacob Pietersz schipperschipper
1547-10-18
Jacob Pietersz schipper
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
484/53

/
Jacob Simonsz schipperschipper
1575-04-19
Jacob Simonsz schipper
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
87/53

/
Jacob Simonsz schipperschipper
1576-07-28
Jacob Simonsz schipper als man en voogd van Aeltgen Simonsdr eerder weduwe van Jan IJsbrantsz lakenbereider
Waarboek-67 F-1576 (koper)OudeRijn.053
413/05
Jacob Symonsz {schipper, koopman}
/
Jacob Simonsz schipperschipper
1578-01-20
Jacob Simonsz schipper
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.053
160/1
Jacob Symonsz {schipper, koopman}
/6
Jacob Symonss schipperschipper
1585
Jacob Symonss schippers huys verhuyert es getaxeert op 6 gulden
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.053
409/12
Jacob Symonsz {schipper, koopman}
/
Jacob Symonsz schipperschipper
1579-11-12
Jacob Symonsz schipper
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.053
410/11
Jacob Symonsz {schipper, koopman}
/
Jacob Symonsz schipperschipper
1579-11-12
Jacob Symonsz schipper
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Hooigracht.111
120/07
Jacob Symonsz {schipper, koopman}
/
Jacob Symonsz schipperschipper
1583-02-09
Jacob Symonsz schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.053
193/1
Jacob Symonsz {schipper, koopman}
/3-4-0
Jacob Symonsz schipperschipper
1601
Jacob Symonsz schipper
Waarboek-67 K-1582 (koper)Hooigracht.111
111/10
Jacob Symonsz {schipper, koopman}
/
Jacob Symonz schipperschipper
1583-02-03
Jacob Symonsz schipper
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
96/03

/
Jacob Willemsz schipperschipper
1560-11-10
Jacob Willemsz schipper wonende te Amsterdam
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.074
2521/1
Jacob IJsbrantsz {schipper}
/5-0-0
Jacob Ysbrantsz schipperschipper
1561-12
Jacob Ysbrantsz schipper
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.104.2
89/89
Jacob Gerritsz Tuyning {schipper}
/6
Jacop Gerritszschipper
1581-12
Jacop Gerritsz
Omslag-1583 (bewoner)Rapenburg.104.2
88/1
Jacob Gerritsz Tuyning {schipper}
/6
Jacop Gerytsz Tuyning schipperschipper
1583-07-14
Jacop Gerytsz Tuyning, schipper
Grachtenboek-03 (eigenaar)Warmoesmarkt.019
70/1
Jacob Hendricksz Coppen
/
Jacop Heindrickxz schipperschipper
1583-08-30
Jacop Heindrickxz schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Warmoesmarkt.019
36/1
Jacob Hendricksz Coppen
/12-16-0
Jacop Henricxz schipperschipper
1601
Jacop Henricxz schipper
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.074
95/1
Jacob IJsbrantsz {schipper}
/
Jacop IJsbrantsz schipperschipper
1558-06-08
Jacop IJsbrantsz schipper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)SintJacobsgracht.000.08
218/09
Jacob Pietersz {schipper}
/
Jacop Pietersz schipperschipper
1550
Jacop Pietersz schipper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.002-004
39/1
Jacob Pietersz {schipper}
/13/0-26
Jacop Pietersz schipperschipper
1558-06-08
Jacop Pietersz schipper
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.053
37/37
Jacob Symonsz {schipper, koopman}
/6
Jacop Symonsz schipper ende comanschipper ende coman
1581-12
Jacop Symonsz schipper ende coman
Waarboek-67 A-1560 (overledene)NieuweRijn.011
6/11
Jan Aelbrechtsz {schipper}
/
Jan Aelbrechts schippers weduweschipper
1560-06-18
Jan Aelbrechts schippers weduwe
TiendePenning-1557 (overledene)NieuweRijn.011
39/1a
Jan Aelbrechtsz {schipper}
/12/0-24
Jan Aelbrechtsz schippers wedewyschipper
1558-06-08
Jan Aelbrechtsz schippers wedewy
Waarboek-67 A-1560 (koper)
365/53

/
Jan Anthonisz schipperschipper
1561-11-29
Jan Anthonisz schipper
Waarboek-67 C-1563 (koper)
413/53

/
Jan Anthonisz schipperschipper
1565-09-28
Jan Anthonisz eertijds schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.153
147/1

/1-12-0
Jan Anthonisz schipperschipper
1601
Jan Anthonisz schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.153
148/1

/5-0-0
Jan Anthonisz schipperschipper
1601
Jan Anthonisz schipper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.153
136/2

2/2-0-0/2-10-0
Jan Anthonisz schipperschipper
1606-08
Jan Anthonisz., schipper, bewoont bij Jacque Rebou opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.153
137/1

4/6-5-0/6-0-0
Jan Anthonisz schipperschipper
1606-08
Jan Anthonisz., schipper, eygen ende bruycker opt aengeven van de vrou
Waarboek-67 C-1563 (koper)
653/99

/
Jan Claasz schipperschipper
1567-05-03
Jan Claasz schipper
TiendePenning-1561 (huurder)Haarlemmerstraat.144
2294/1

/5-0-0
Jan Claesz schipperschipper
1561-12
eigenaar is zijn vader
Waarboek-67 B-1562 (koper)OudeRijn.170
153/05

/
Jan Claesz schipperschipper
1562-07-29
Jan Claesz schipper
Poorterboeken-D-1532 (borg)Donkersteeg.019
6067/27b
Jan Claesz van der Bel
/
Jan Claesz van der Belschipper
1543-04-21
Jan Claesz van der Bel
Waarboek-67 B-1562 (overledene)LangeMare.073
111/07
Jan Claesz van der Bel
/
Jan Claesz van der Bel scippers weduwescipper
1562-04-28
Jan Claesz van der Bel scippers weduwe
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6130/35Vb

/
Jan Claesz ver Belschipper
1549-05-14
Jan Claesz ver Bel
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.065-069
51/6
Jan Cornelisz {schipper}
0/
Jan Cornelis van Leyderdorp hier gewoont 3 jaerschipper
1581-09
Jan Cornelis schipper van Leyderdorp hier gewoont 3 jaer
Vetus-1585 (eigenaar)Mirakelsteeg.033-035
66/1
Jan Cornelisz Groen {schipper}
/3
Jan Corneliss schipperschipper
1585
Jan Corneliss schippers huys dat hij bewoont es getaxeert op 3 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.130
199/1

/3-4-0
Jan Cornelisz schipperschipper
1601
Jan Cornelisz schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.020.2-3
210/1

/3-10-0
Jan Cornelisz schipperschipper
1601
Jan Cornelisz schipper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.130
186/1

2/4-0-0/3-0-0
Jan Cornelisz schipperschipper
1606-08
Jan Cornelisz., schipper, eygen ende bruycker opt aengeven van de meyt
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Rapenburg.101
53/1

4/4-9-0/6-0-0
Jan Corneliszn schipperschipper
1606-08
Jan Corneliszn schipper dat hij bewoont door aengeven van zijn zoon
Waarboek-67 B-1562 (koper)Rapenburg.127
244/53
Jan Dircksz van Schagen {schipper}
/
Jan Dircksz schipperschipper
1563-01-08
Jan Dircksz schipper
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
432/03

/
Jan Dircksz schipperschipper
1575-01-07
Jan Dircksz schipper en Pieter Pietersz Zoutman als voogd van Arent Reyersz stoeldraaier
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Hooglandsekerkgracht.014
431/04

/
Jan Dircksz schipperschipper
1575-01-17
Pieter Pietersz Zoutman als voogd van Arent Reyersz stoeldraaier en Jan Dircksz schipper
Voogdenboek-A (voogd)Hooglandsekerkgracht.014
86/02

/
Jan Dircsz schipper zwagerschipper
1576-08-17
Pieter Pietersz Zoutman schipper oom, Jan Dircsz schipper zwager en Jacob Reijersz stouldraeijer broeder voogden
Volkstelling-1581 (bewoner)Donkersteeg.013-017
63/1
Jan Dircksz van Schagen {schipper}
4/
Jan Dircxz schipperschipper
1581-09
Jan Dircxz schipper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Rapenburg.127
450/03
Jan Dircksz van Schagen {schipper}
/
Jan Dircxz van Schagenschipper
1581-05-27
Jan Dircxz van Schagen
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Rapenburg.127
451/03
Jan Dircksz van Schagen {schipper}
/
Jan Dircxz van Schagen
1581-05-27
Jan Dircxz van Schagen
Waarboek-67 C-1563 (belending)Rapenburg.127
157/15
Jan Dircksz van Schagen {schipper}
/
Jan Dircxz van Schagen schipperschipper
1564-03-24
Jan Dircxz van Schagen schipper
Poorterboeken-E-1588 (borg)Mandemakersteeg.013-015
7615/54Vb
Jan Egbertsz Boon
/3,2
Jan Egbertsz Boonschipper
1590-07-28
Jan Egbertsz Boon
Waarboek-67 B-1562 (belending)Uiterstegracht.063
334/08
Jan Gerritsz {bostelman}
/
Jan Geritsz schipperschipper
1563-04-28
Jan Geritsz schipper
Waarboek-67 A-1560 (koper)Groenesteeg.018
91/05

/
Jan Gerritsz schipperschipper
1560-11-04
Jan Gerritsz schipper
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Groenesteeg.018
1/03

/
Jan Gerritsz schipperschipper
1562-01-03
Jan Gerritsz schipper (met Cornelis Jacobsz Hen als borg)
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.104
380/1
Jan Govertsz {schipper}
/
Jan Goversz schipperschipper
1583-08-30
Jan Goversz schipper
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.104
32/1
Jan Govertsz {schipper}
/14
Jan Govertss schipperschipper
1585
Jan Govertss schippers huys, es ghetaxeert op 14 gulden
Waarboek-67 H-1580 (koper)OudeRijn.104
463/07
Jan Govertsz {schipper}
/
Jan Govertszschipper
1581-06-15
Jan Govertsz, schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.104
33/1
Jan Govertsz {schipper}
6/
Jan Govertsz schipperschipper
1581-09
Jan Govertsz schipper
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.104
29/29
Jan Govertsz {schipper}
/2
Jan Govertsz schipperschipper
1581-12
Jan Govertsz schipper
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)OudeRijn.104
145/05
Jan Govertsz {schipper}
/
Jan Govertsz schipperschipper
1582-02-02
Jan Govertsz schipper
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.104
11/09
Jan Govertsz {schipper}
/
Jan Govertsz schipperschipper
1582-07-25
Jan Govertsz schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.104
43/1
Jan Govertsz {schipper}
/4-10-0
Jan Govertsz schipperschipper
1601
Jan Govertsz schipper
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Koppenhinksteeg.000.22
265/05
Jan Hendricksz {schipper}
/
Jan Hendricksz schipperschipper
1573-10-29
Jan Hendricksz schipper (met zijn schoonmoeder Neeltgen Cornelisdr weduwe van Jan Jacobsz schipper als borg; zij met Mathijs Dircksz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Burgsteeg.012
329/15
Jan Hendricksz {schuitenvoerder-Utrecht}
/
Jan Hendricksz schipper wonende te Utrechtschipper
1577-09-09
Jan Hendricksz, schipper wonende te Utrecht, man van Pietertgen Dircksdr (den Dubbelden)
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hoefstraat.031-035
176/1

1/1-6-0/1-0-0
Jan Hermanszn schipperschipper
1606-08
Jan Hermanszn schipper dat hij bewoont
TiendePenning-1557 (eigenaar)LangeMare.076.2
18/1

/3/0-0
Jan Heyndricxsz schipperschipper
1558-06-08
Jan Heyndricxsz schipper
Grote-Bewijzen-B (belending)OudeRijn.022
391/09

/
Jan Heynricxz scipperscipper
1533-03-04
Jan Heynricxz scipper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.026.2
110/1
Jan Huigenz {schipper}
/5/0-0
Jan Hugen scipperscipper
1558-06-08
Jan Hugen scipper
Waarboek-67 A-1560 (koper)Vliet.026.1
56/04
Jan Huigenz {schipper}
/
Jan Huygensz schipperschipper
1560-08-17
Jan Huygensz schipper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Vliet.026.2
396/03
Jan Huigenz {schipper}
/
Jan Huygensz schipperschipper
1565-09-01
Jan Huygensz schipper (met zijn zwager Cornelis Meesz van Hout als borg)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Vliet.026.2
1150/1
Jan Huigenz {schipper}
/6-10-0
Jan Huygenz schipperschipper
1561-12
Jan Huygenz schipper
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Hooigracht.046
379/08

/
Jan Huygenz schipper opte Vlietschipper
1558-07-27
Jan Huygenz schipper opte Vliet
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vliet.026.2
73/13
Jan Huigenz {schipper}
/
Jan Huygenzoon schipperschipper
1563-12-01
Jan Huygenzoon schipper
Waarboek-67 C-1563 (koper)Duizenddraadsteeg.001
74/04

/
Jan Jacobsz schipperschipper
1563-12-07
Jan Jacobsz schipper of visser van Katwijk
Waarboek-67 C-1563 (koper)Koppenhinksteeg.000.22
94/05
Jan Jacobsz {schipper-OudeRijn}
/
Jan Jacobsz schipperschipper
1564-01-15
Jan Jacobsz schipper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.052
70/1

5/6-0-0/7-10-0
Jan Jacobsz schipperschipper
1606-08
Jan Jacobsz., schipper, eygen ende bruycker opt aengeven van de vrou
Volkstelling-1581 (vermelding)Vismarkt.010
22/3a
Jan Jansz Frick {schipper}
0/
Jan Janss Frick schipperschipper
1581-09
Jan Janss Frick schipper
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.052
55/1
Jan Jansz Frick {schipper}
/16
Jan Janss schipperschipper
1585
Jan Janss schippers huys, es getaxeert op 16 gulden
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
97/03

/
Jan Jansz schipperschipper
1576-08-21
Jan Jansz schipper poorter van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (koper)OudeRijn.052
195/53
Jan Jansz Frick {schipper}
/
Jan Jansz schipperschipper
1577-03-16
Jan Jansz schipper
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.052
257/14
Jan Jansz Frick {schipper}
/
Jan Jansz schipperschipper
1579-05-02
ten westen voor Jan Jansz schipper
Waarboek-67 G-1578 (belending)OudeRijn.052
258/12
Jan Jansz Frick {schipper}
/
Jan Jansz schipperschipper
1579-05-02
Jan Jansz schipper
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.052
210/1
Jan Jansz Frick {schipper}
/
Jan Jansz schipperschipper
1583-07-27
Jan Jansz schipper
Waarboek-67 L-1584 (belending)OudeRijn.052
54/08
Jan Jansz Frick {schipper}
/
Jan Jansz schipperschipper
1584-01-02
Jan Jansz schipper
Volkstelling-1581 (overledene)Boomgaardsteeg.005
61/1a
Jan Jansz {schipper-Boomgaardsteeg}
0/
Jan Jansz schippers wedschipper
1581-09
Swaen Bartels van Amsterdam Jan Jansz schippers wed 12 jaar alhier gewoont
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.047
127/1
Jan Joostenz {schipper}
/3-4-0
Jan Joosten schipperschipper
1601
Jan Joosten schipper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooigracht.047
138/1
Jan Joostenz {schipper}
2/5-13-0/3-0-0
Jan Joosten schipperschipper
1606-08
Jan Joosten, schipper, eygen ende bruycker opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Groenesteeg.001-003
139/2

1/2-0-0/1-5-0
Jan Joosten schipperschipper
1606-08
Dezelve, bewoont bij Jaecques de Cleyn opt aengeven van de vrou
TiendePenning-1557 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.22
31/1

/5/0-0
Jan Matesen scipperscipper
1558-06-08
Jan Matesen scipper
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
351/03

/
Jan Matheusz schipperschipper
1570-05-10
Jan Matheusz schipper voor hemzelf Jacob Joostenz witmaker als man van Maritgen Jansdr en Pouwels Jansz scheepsmaker als man van Crijntgen Jansdr
Inbrengboek-1540-1559 (echtgenoot)Rapenburg.093
394/04
Jan Marcelisz {schipper}
/
Jan Merchelisz tot Bergen schipperschipper
1559-02-06
Jan Merchelisz tot Bergen schipper als man ende voocht van Floortgen Cornelisdr zijne huysvrouwe
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.061-063
132/07

/
Jan Michielsz schipperschipper
1568-09-20
Jan Michielsz schipper
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)
180/10
Jan Nanningsz Luck
/
Jan Nannenz Lock scipperscipper
1527-01-13
kinderen van Jan Nannenz Lock scipper en wijlen Katrijn Jansdr
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.144
197/1
Jan Pietersz {schipper}
/10-0-0
Jan Pieterszschipper
1561-12
Jan Pietersz
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Steenschuur.003
271/04
Jan Pietersz {schipper}
/
Jan Pieterszschipper
1579-05-25
Jan Pietersz schipper
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
295/03
Jan Pietersz {schipper}
/
Jan Pietersz schipperschipper
1562-12-19
Jan Pietersz schipper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.144
97/08
Jan Pietersz {schipper}
/
Jan Pietersz schipperschipper
1564-01-03
Jan Pietersz schipper
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Breestraat.144
537/03
Jan Pietersz {schipper}
/
Jan Pietersz schipperschipper
1571-05-26
Jan Pietersz schipper
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Breestraat.144
564/03
Jan Pietersz {schipper}
/
Jan Pietersz schipperschipper
1571-07-13
Jan Pietersz schipper
Waarboek-67 D-1567 (koper)Steenschuur.019.1
587/07
Jan Pietersz {schipper}
/
Jan Pietersz schipperschipper
1571-08-18
Jan Pietersz schipper
Waarboek-67 F-1576 (belending)Steenschuur.019.1
226/11
Jan Pietersz {schipper}
/
Jan Pietersz schipperschipper
1577-04-22
Jan Pietersz schipper
Waarboek-67 G-1578 (koper)Steenschuur.003
243/05
Jan Pietersz {schipper}
/
Jan Pietersz schipperschipper
1579-05-09
Jan Pietersz schipper
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Steenschuur.019.1
145/03
Jan Pietersz {schipper}
/
Jan Pietersz schipperschipper
1580-07-11
Jan Pietersz schipper
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Steenschuur.019.1
146/03
Jan Pietersz {schipper}
/
Jan Pietersz schipperschipper
1580-07-11
Jan Pietersz schipper
Waarboek-67 H-1580 (borg)Koppenhinksteeg.005
326/11
Jan Pietersz {schipper}
/
Jan Pietersz schipperschipper
1581-02-20
Jan Pietersz schipper
Waarboek-67 H-1580 (belending)Steenschuur.019.1
316/05
Jan Pietersz {schipper}
/
Jan Pietersz schipperschipper
1581-02-26
Jan Pietersz schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.003
71/1
Jan Pietersz {schipper}
6/
Jan Pietersz schipperschipper
1581-09
Jan Pietersz schipper van Delft
Vetus-1585 (eigenaar)Steenschuur.003
44/1
Jan Pietersz {schipper}
/18
Jan Pietersz schipperschipper
1585
Jan Pietersoon schippers huys, es getacxeert op 18 gulden
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.003
62/62
Jan Pietersz {schipper}
/2
Jan Pietersz schipper alias Jan in de Kueltschipper
1581-12
Jan Pietersz schipper alias Jan in de Kuelt
Omslag-1583 (bewoner)Steenschuur.003
67/1
Jan Pietersz {schipper}
/2
Jan Pietersz schipper in De Koeltschipper
1583-07-14
Jan Pietersz, schipper, in De Koelt
Aflezingsboek-E (vermelding)Steenschuur.003
13/03.2.3.1
Jan Pietersz {schipper}
/
Jan Pietersz schipper in den Cueltschipper
1578-10-25
Jan Pietersz schipper in den Cuelt
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.041-045
27/1

/1-12-0
Jan Pietersz schippers wedschipper
1601
Jan Pietersz schippers wed
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Levendaal.037-039
32/1

/1-12-0
Jan Pietersz schippers wedschipper
1601
Jan Pietersz schippers wed
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vliet.021
107/2

/
Jan Pietersz scipperscipper
1558-06-08
Jan Pietersz scipper
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Choorlammersteeg.006
93/1

4/4/6
Jan Pietersz scipperscipper
1606-08
Egbert Jansz huis eygen ende gebruickt wert bij Jan Pietersz scippers, op 't wijfs aengeven
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.067
85/1
Jan Pietersz {schipper-Kaag}
4/
Jan Pietersz uyte Kaechschipper
1581-09
Jan Pietersz uyte Kaech schipper heeft hyer gewoont 5 jaer
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6336/59Va

/
Jan Pouwelsz
Hoorn
schipper
1564-05-18
Jan Pouwelsz
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
113/05

/
Jan Quirynsz schipperschippers
1568-06-13
Simon Claasz en Jan Quyrijnsz schippers
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Aalmarkt.014
176/03
Jan Symonsz Oom {schipper}
/
Jan Simon Oomsz schipperschipper
1564-06-09
Jan Simon Oomsz schipper
Waarboek-67 B-1562 (koper)OudeRijn.026
52/10
Jan Symonsz den Binck {schipper}
/
Jan Simonsz den Binck schipperschipper
1562-02-21
Jan Simonsz den Binck schipper
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
1/03

/
Jan Simonsz Oom schipperschipper
1571-11-24
Jan Simonsz Oom schipper
Waarboek-67 A-1560 (borg)Haarlemmerstraat.127
66/06

/
Jan Simonsz Oom schipper haar zoonschipper
1560-09-06
Jan Simonsz Oom schipper haar zoon
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
631/03

/
Jan Simonsz schipperschipper
1571-09-15
Jan Simonsz schipper wonende te Amsterdam
Waarboek-67 A-1560 (belending)Aalmarkt.014
10/10
Jan Symonsz Oom {schipper}
/
Jan Symon Oomsz schipperschipper
1560-06-26
Jan Symon Oomsz schipper
Waarboek-67 A-1560 (belending)Aalmarkt.014
21/10
Jan Symonsz Oom {schipper}
/
Jan Symon Oomsz schipperschipper
1560-06-27
Jan Symon Oomsz schipper
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.026.1
66/1
Jan Symonsz den Binck {schipper}
/6
Jan Symonss den Binck schipperschipper
1585
Jan Symonss den Binck schippers huysken, verhuyert, es getaxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.026
67/1
Jan Symonsz den Binck {schipper}
/16
Jan Symonss den Binck schipperschipper
1585
Jan Symonss den Binck schippers huys, es getaxeert op 16 gulden
Oud-belastingboek-1601 (overledene)OudeRijn.026.1
89/1a
Jan Symonsz den Binck {schipper}
/0-0-0
Jan Symonss den Binck schippers wedueschipper
1601
Jan Symonss den Binck schippers wedue
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.153-155
113/1
Jan Symonsz {schipper}
/10
Jan Symonss schipper uyt de Cageschipper
1585
Jan Symonss schipper uyt de Cages huys es getaxeert op 10 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.026
55/1
Jan Symonsz den Binck {schipper}
2/
Jan Symonsz den Binck schipperschipper
1581-09
Jan Symonsz den Binck schipper
Omslag-1573 (bewoner)OudeRijn.026
4/1
Jan Symonsz den Binck {schipper}
/0-5
Jan Symonsz den Binck scipperscipper
1573-12-19
Jan Symonsz den Binck scipper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Aalmarkt.014
345/11
Jan Symonsz Oom {schipper}
/
Jan Symonsz schipperschipper
1556-05-20
Jan Symonsz schipper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.153-155
115/06
Jan Symonsz {schipper}
/
Jan Symonsz schipperschipper
1578-12-11
Jan Symonsz mede schipper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.153-155
116/06
Jan Symonsz {schipper}
/
Jan Symonsz schipperschipper
1578-12-11
Jan Symonsz, mede schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.153-155
123/1
Jan Symonsz {schipper}
/3-4-0
Jan Symonsz schipperschipper
1601
Jan Symonsz schipper
Waarboek-67 D-1567 (belending)Rapenburg.127
165/09
Jan Dircksz van Schagen {schipper}
/
Jan van Schagen schipperschipper
1569-03-00
Jan van Schagen schipper
Glippereed (bewoner)Donkersteeg.013-017
89/1
Jan Dircksz van Schagen {schipper}
/
Jan van Schagen schipperschipper
1577-03-22
Jan van Schagen schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.036
51/1
Jan Willemsz {schipper}
5/
Jan Willemsz schipperschipper
1581-09
Jan Willemsz schipper
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)OudeRijn.062-066
20/09
Jannetgen Adriaensdr {vrouw van Michiel Michielsz}
/
Jannetgen Adriaensdr weduwe van Jonge Michiel Michielsz schipperschipper
1576-03-23
Jannetgen Adriaensdr weduwe van Jonge Michiel Michielsz schipper moeder van Adriaen (13) Jan (11) Michiel (4) en Anna (7); bijgestaan door Cornelis Meeusz van Hout klerk van de weeskamer
Waarboek-67 J-1581 (koper)Breestraat.046
5/06
Jasper Dircksz Grijp {schipper}
/
Jasper Dirckxz schipperschipper
1581-07-07
Jasper Dirckxz schipper
Vetus-1585 (eigenaar)Boommarkt.016
105/1
Jasper Dircksz Grijp {schipper}
/16
Jasper Dircxsz schipperschipper
1585
Jasper Dircxzoon schippers huys, es getacxeert op 16 gulden
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Boommarkt.021-022
39/03
Jasper Dircksz Grijp {schipper}
/
Jasper Dircxz schipperschipper
1581-05
Jasper Dircxz schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)Boommarkt.021-022
66/1
Jasper Dircksz Grijp {schipper}
4/
Jasper Dircxz schipperschipper
1581-09
Jasper Dircxz schipper
Kerven-1581 (bewoner)Boommarkt.021-022
81/81
Jasper Dircksz Grijp {schipper}
/12
Jasper Dircxz schipperschipper
1581-12
Jasper Dircxz schipper
Waarboek-67-02H-1607 (belending)Prinsessekade.000.11.1
999/05
Jasper Dircksz Grijp {schipper}
/
Jasper Dircxz schipperschipper
1607-08-22
Jasper Dircxz schipper
Waarboek-67 G-1578 (koper)Boommarkt.021-022
111/06
Jasper Dircksz Grijp {schipper}
/
Jasper Dircxz, schipperschipper
1578-12-08
Jasper Dircxz, schipper
Omslag-1583 (bewoner)Boommarkt.021-022
84/1
Jasper Dircksz Grijp {schipper}
/12
Jasper Dirxz schipperschipper
1583-07-14
Jasper Dirxz, schipper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Koppenhinksteeg.000.22
94/03

/
Jonge Jan Mateusz schipperschipper
1564-01-15
Jonge Jan Mateusz schipper (met zijn broer Oude Jan Mateusz als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)Hooglandsekerksteeg.005
501/05
Michiel Michielsz {schipper, de jonge}
/
Jonge Michiel Michielsz schipperschipper
1571-03-25
Jonge Michiel Michielsz schipper
Omslag-1575 (overledene)OudeRijn.062-066
44/1a
Michiel Michielsz {schipper, de jonge}
/
Jonge Michiel, schipper, wedschipper
1575-09-01
Jonge Michiel, schipper, wed.
Omslag-1573 (bewoner)OudeRijn.062-066
14/1
Michiel Michielsz {schipper, de jonge}
/0-2
Jonghe Michiel Michielsz, scipperscipper
1573-12-19
Jonghe Michiel Michielsz, scipper
TiendePenning-1557 (huurder)JanVossensteeg.039
79/1

/
Jop Jansz schipperschipper
1558-06-08
Jop Jansz schipper
Vetus-1585 (eigenaar)Ketelboetersteeg.017.3
129/1

/8
Jorien Garbrantsz schipperschipper
1585
Jorien Garbrantszoon schippers huysken dat hij bewoont, es getacxeert op 8 gulden
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Mandemakersteeg.007
51/03
Lambrecht Pietersz den Binck {schipper}
/
Lambert Pietersz den Binck schipperschipper
1572-02-28
Lambert Pietersz den Binck schipper
Waarboek-67 C-1563 (belending)Mandemakersteeg.007
648/12
Lambrecht Pietersz den Binck {schipper}
/
Lambert Pietersz den Bynck schipperschipper
1567-04-16
Lambert Pietersz den Bynck schipper
Waarboek-67 F-1576 (belending)Mandemakersteeg.007
137/09
Lambrecht Pietersz den Binck {schipper}
/
Lambrecht Pieterss den Binck schipperschipper
1576-12-30
Lambrecht Pieterss den Binck schipper
Waarboek-67 D-1567 (koper)OudeRijn.088.1
321/05
Lambrecht Pietersz den Binck {schipper}
/
Lambrecht Pietersz schipperschipper
1570-03-04
Lambrecht Pietersz schipper (poorter van Leiden)
Waarboek-67 D-1567 (koper)OudeRijn.088.2
321/07
Lambrecht Pietersz den Binck {schipper}
/
Lambrecht Pietersz schipperschipper
1570-03-04
Lambrecht Pietersz schipper (poorter van Leiden)
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)OudeRijn.104
27/03

/
Lenaert Maertensz schipper
Lenaert Maertensz schipper als mede erffgenaem van za. Dirck Jacobsz scheepmaker
schipper
1580-04-12
Lenaert Maertensz schipper
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
575/03

/
Lijsbeth Jansdr schipperschipper
1575-07-26
Lijsbeth Jansdr weduwe van Jan Hendricksz schipper
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
576/03

/
Lijsbeth Jansdr schipperschipper
1575-07-26
Lijsbeth Jansdr weduwe van Jan Hendricksz schipper met Gerrit van Veen als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
323/03

/
Louris Claasdr schipperschipper
1574-04-17
Louris Claasdr weduwe van Jan Aalbrechtsz schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.151
122/1

/4-16-0
Louris Cornelisz schipperschipper
1601
Louris Cornelisz schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.09
50/1

/2-11-0
Louris Danielsz schipperschipper
1601
Louris Danielsz schipper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)JanVossensteeg.069
169/1

2/2-0-0/2-10-0
Louris Heynricxz schipperschipper
1606-08
Louris Heynricxz., schipper, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van de dochter
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Pieterskerkstraat.012-014
476/05
Marytgen Cornelisdr {vrouw van Huig Dircksz}
/
Maritgen Cornelisdrschipper
1578-03-02
Huych Dircksz schipper man van Maritgen Cornelisdr
Oud-belastingboek-1601 (overledene)LangeMare.047
215/1a
Dirck Cornelisz {schipper}
/0-0-0
Maritgen Joachimsdr wedue van Dirc Cornelisz schipperschipper
1601
Maritgen Joachimsdr wedue van Dirc Cornelisz schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)Vismarkt.010
22/3
Marie Jansdr Frick
0/
Mary Jansdr zijnde de dochter van Jan Janss Frick schipper
1581-09
Mary Jansdr van Leyden zijnde de dochter van Jan Janss Frick schipper
Vetus-1585 (overledene)KortRapenburg.010.1
60/1a
Gerrit Pietersz {schipper}
/
Marytgen Jansdr Geryt Pietersz schippersschipper
1585
Marytgen Jansdr Geryt Pietersz schippers
Volkstelling-1581 (bewoner)KortRapenburg.007
199/1
Matthijs Lenaertsz {schipper}
7/
Mathijs Leendertsz schipperschipper
1581-09
Mathijs Leendertsz schipper
Bonboek-01B (eigenaar)KortRapenburg.018
245/000

/
Mees Aelbertsz schipper (is gesplist van 't naest voorgaende ende siet van de lasten aldaer)
A, 94
schipper
1607 na
Mees Aelbertsz schipper (is gesplist van 't naest voorgaende ende siet van de lasten aldaer)
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6062/26Va

/
meester Pieter Jansz
Oost-Friesland (D.)
schipper
1542-07-31
meester Pieter Jansz
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Rapenburg.117.1
43/1

2/5-13-0/3-0-0
Meynert Jansz schipperschipper
1606-08
Meynert Jansz schipper door 't aengeven van zijn huysvrouwe
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.062-066
2525/1
Michiel Michielsz {schipper, de jonge}
/9-0-0
Michiel Michielsz jonge schipperschipper
1561-12
Michiel Michielsz jonge schipper
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
148/05
Michiel Michielsz {schipper, de jonge}
/
Michiel Michielsz schipperschipper
1568-12-28
Michiel Michielsz schipper
Waarboek-67 D-1567 (borg)
148/06
Michiel Michielsz {schipper, de jonge}
/
Michiel Michielsz schippermede schipper
1568-12-28
Michiel Michielsz zijn zoon mede schipper
Waarboek-67 D-1567 (echtgenoot)OudeRijn.063-065
284/03
Michiel Michielsz {de oude}
/
Michiel Michielsz schipperschipper
1570-01-09
Michiel Michielsz schipper als man van Geertgen Pietersdr
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
295/53

/
Michiel Michielsz schipperschipper
1570-01-31
Michiel Michielsz schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.011-013
79/1
Mourijn Cornelisz {schipper}
/7-0-0
Mourijn Cornelisz schipperschipper
1601
Mourijn Cornelisz schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)VanDerWerffstraat.062-064
226/2
Mourijn Cornelisz {schipper}
0/
Mourijn Cornelisz schipper van der heeft hier iii Jaeren gewoontschipper
1581-09
Mourijn Cornelisz schipper van der ... heeft hier iii Jaeren gewoont
Stratenboek-30 (eigenaar)VanDerWerffstraat.062-064
300/1
Mourijn Cornelisz {schipper}
/
Mourin Cornelisz schipperschipper
1588~1597
Mourin Cornelisz schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.010
23/1
Mourijn Florisz {schipper}
6/
Mouring Florisz van Meppelen schipperschipper
1581-09
Mouring Florisz van Meppelen schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)Kolfmakersteeg.030
139/1
Neeltgen Claesdr {vrouw van Cornelis Jansz}
3/
Neeltgen Claesdr wed v Cornelis Jansz schipperschipper
1581-09
Neeltgen Claesdr weduwe van Cornelis Jansz schipper
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Hooigracht.031
144/04
Neeltgen Fredericksdr {vrouw van Adriaen Maertensz}
/
Neeltgen Fredericxdr echtgenoot van Adriaen Maertynsz schipper wonende tot Enchuysschipper
1582-02-01
Neeltgen Fredericxdr echtgenoot van Adriaen Maertynsz schipper wonende tot Enchuys
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.083-087
237/1
Ocker Jansz {schipper}
3/
Ocker Jansz van Voorhoutschipper
1581-09
Ocker Jansz van Voorhout schipper heeft hyer gewoont vyer jaer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.032
208/06
Oth Huigenz {glasmaker}
/
Oth Huyghensz eertijts schippereertijts schipper
1569-05-24
Oth Huyghensz eertijts schipper
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)OudeRijn.063-065
320/04
Michiel Michielsz {de oude}
/
Oude Michiel Michielsz schipperschipper
1570-03-18
Oude Michiel Michielsz schipper
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)OudeRijn.063-065
336/04
Michiel Michielsz {de oude}
/
Oude Michiel Michielsz schipperschipper
1570-04-10
Oude Michiel Michielsz schipper
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)OudeRijn.021
291/03
Pieter Aelbrechtsz {schipper}
/
Pieter Aalbrechtsz schipperschipper
1570-01-26
Pieter Aalbrechtsz schipper (met Pouwels Aalbrechtsz schipper als borg)
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Haarlemmerstraat.094
485/07

/
Pieter Aelbrechtsz schipper
1581-06-21
Pieter Aelbrechtsz
Volkstelling-1574 (bewoner)Vismarkt.010
17/1
Pieter Aelbrechtsz {schipper}
10/
Pieter Aelbrechtz scipper
Wanthuis
schipper
1574-08-07
Pieter Aelbrechtz scipper
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
479/53

/
Pieter Claasz schipperschipper
1571-02-13
Pieter Claasz schipper (met Christoffel Jansz witmaker als borg)
Vetus-1585 (eigenaar)JanVossensteeg.013
165/1
Pieter Claesz {schuitenvoerder}
/8
Pieter Claess schipperschipper
1585
Pieter Claess schippers huys es getaxeert op 8 gulden
Waarboek-67 G-1578 (voogd)OudeRijn.054-056
257/04

/
Pieter Claesz schipperschipper
1579-05-02
Pieter Claesz, schipper, te samen vervangende Pieter Werboutsz, absent, als voogden
Stratenboek-27 (eigenaar)Haarlemmerstraat.146-148
180/1
Pieter Claesz van Medemblik
/
Pieter Claesz schipperschipper
1591
Pieter Claesz schipper
Waarboek-67 K-1582 (overledene)OudeRijn.058-060
190/21

/
Pieter Claesz schippers wedueschipper
1583-05-03
Pieter Claesz schippers wedue
Vetus-1585 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.22
33/1
Pieter Cornelisz {schipper}
/7
Pieter Corneliss schipperschipper
1585
Pieter Corneliss schippers huys es getacxeert op 7 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.22
33/1
Pieter Cornelisz {schipper}
/4-16-0
Pieter Cornelisz schipperschipper
1601
Pieter Cornelisz schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelweg.027.5
115/1

/1-12-0
Pieter Cornelisz schipperschipper
1601
Pieter Cornelisz schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.22
37/1
Pieter Cornelisz {schipper}
6/
Pieter Cornelisz schipper van Woerdenschipper
1581-09
Pieter Cornelisz schipper van Woerden
Waarboek-67 F-1576 (koper)Mandemakersteeg.009
137/08
Pieter Dammasz {schipper}
/
Pieter Dammesz schipperschipper
1576-12-30
Pieter Dammesz schipper
Waarboek-67 L-1584 (belending)Hooglandsekerkchoorsteeg.009
50/20

/
Pieter de schipperschipper
1584-02-20
Pieter de schipper
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
70/53

/
Pieter Govertsz schipperschipper
1576-07-02
Pieter Govertsz schipper
Waarboek-67 F-1576 (koper)Middelstegracht.147-149
71/06
Pieter Govertsz {schuitenvoerder}
/
Pieter Govertsz schipperschipper
1576-07-02
Pieter Govertsz schipper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.147-149
115/05
Pieter Govertsz {schuitenvoerder}
/
Pieter Govertsz, schipperschipper
1578-12-11
die eene zijde Pieter Govertsz, schipper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.147-149
116/05
Pieter Govertsz {schuitenvoerder}
/
Pieter Govertsz, schipperschipper
1578-12-11
die eene zijde Pieter Govertsz, schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.152-156
16/1
Pieter Hendricksz {schipper}
4/
Pieter Henricxz schipperschipper
1581-09
Pieter Henricxz schipper
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.152-156
14/14
Pieter Hendricksz {schipper}
/4
Pieter Heyndricxz schipperschipper
1581-12
Pieter Heyndricxz schipper
TiendePenning-1557 (huurder)Mandemakersteeg.006
99/1

/8/0-16
Pieter Jans Broersson schipperschipper
1558-06-08
Pieter Jans Broersson schipper
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.247
2476/1

/18-0-0
Pieter Janszschipper
1561-12
Pieter Jansz
Waarboek-67 B-1562 (koper)
88/53

/
Pieter Jansz schipperschipper
1562-04-10
Pieter Jansz schipper
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)OudeRijn.071
49/03
Pieter Philipsz {schipper}
/
Pieter Philipsz schipperschipper
1568-01-04
Pieter Philipsz schipper (met Jasper Cornelisz bakker en Adriane Pietersdr weduwe van Reyer Gijsbrechtsd leertouwer als borgen)
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.072
45/1
Pieter Pietersz {schipper-Hogewoerd}
/16
Pieter Pieterss Wielmaecker schipperwielmaecker, schipper
1585
Pieter Pieterss Wielmaecker schippers huys es getacxeert op 16 gulden
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6103/32a

/
Pieter Pietersz
Medemblik
schipper
1547-03-03
Pieter Pietersz
Aflezingsboek-E (vermelding)Hogewoerd.072
108/2.2.2.4
Pieter Pietersz {schipper-Hogewoerd}
/
Pieter Pieterszschipper
1580-11-22
Pieter Pietersz
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Rapenburg.129
188/1
Pieter Pietersz Gaergelt {schipper}
/4-10-0
Pieter Pietersz Gaergelt schipperschipper
1601
Pieter Pietersz Gaergelt schipper
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Koppenhinksteeg.000.06
214/05

/
Pieter Pietersz schipperschipper
1550-08-12
Pieter Pietersz schipper
TiendePenning-1557 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.06
36/1

/5/0-0
Pieter Pietersz schipperschipper
1558-06-08
Pieter Pietersz schipper
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.071
89/1

/8/0-16
Pieter Pietersz schipperschipper
1558-06-08
Pieter Pietersz schipper
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
107/03

/
Pieter Pietersz schipperschipper
1564-02-05
Pieter Pietersz schipper alias Pieter Wiggersz (met Dirck Pietersz schipper als borg)
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Uiterstegracht.021.5
37/04
Pieter Pietersz {schipper-Hogewoerd}
/
Pieter Pietersz schipperschipper
1576-05-14
Pieter Pietersz schipper
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
357/53
Pieter Pietersz Zoutman {schipper}
/
Pieter Pietersz schipper alias Zoutmanschipper
1565-06-09
Pieter Pietersz schipper alias Zoutman
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.172
2500/1
Pieter Pietersz Zoutman {schipper}
/10-0-0
Pieter Pietersz scipperscipper
1561-12
Pieter Pietersz scipper
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.072
40/1
Pieter Pietersz {schipper-Hogewoerd}
5/
Pieter Pietersz scipper schutterscipper
1581-09
Pieter Pietersz scipper schutter
Waarboek-67 C-1563 (belending)OudeRijn.172
370/05
Pieter Pietersz Zoutman {schipper}
/
Pieter Pietersz Soutman schipperschipper
1565-07-13
Pieter Pietersz Soutman schipper
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Burgsteeg.012
329/10
Pieter Pietersz Zoutman {schipper}
/
Pieter Pietersz Soutman schipperschipper
1577-09-09
Pieter Pietersz Soutman, schipper en Bonifaas Gijsbrechtsz als voogden over Aagte (oud 8 jaar) nagelaten weeskind van Cornelis Dircksz den Dubbelden, metselaar en Maritgen Jansdr
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.002-004
165/03
Pieter Pietersz Zoutman {schipper}
/
Pieter Pietersz Zoutman schipperschipper
1561-02-10
Pieter Pietersz Zoutman schipper en Reyer Mathijsz stoeldraaier
Voogdenboek-A (voogd)Hooglandsekerkgracht.014
86/01
Pieter Pietersz Zoutman {schipper}
/
Pieter Pietersz Zoutman schipper oomschipper
1576-08-17
Pieter Pietersz Zoutman schipper oom, Jan Dircsz schipper zwager en Jacob Reijersz stouldraeijer broeder voogden
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.071
2007/1

/9-0-0
Pieter Wiggersz schipperschipper
1561-12
Pieter Wiggersz schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.012
22/1
Pons Dammasz {schipper}
4/
Pons Dammasz uyte Kaegh schipper van een waterschipschipper
1581-09
Pons Dammasz uyte Kaegh schipper van een waterschip
Waarboek-67 D-1567 (borg)OudeRijn.021
291/04
Pouwels Aelbrechtsz {schipper}
/
Pouwels Aalbrechtsz schipperschipper
1570-01-26
Pieter Aalbrechtsz schipper (met Pouwels Aalbrechtsz schipper als borg)
Waarboek-67 E-1571 (koper)
337/53

/
Pouwels Aalbrechtsz schipperschipper
1574-04-30
Pouwels Aalbrechtsz schipper (zoon en neef)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Mandemakersteeg.006
227/05
Pouwels Aelbrechtsz {schipper}
/
Pouwels Aelbrechtsz schipperschipper
1561-05-07
Pouwels Aelbrechtsz schipper
Waarboek-67 F-1576 (koper)Langebrug.021-023
182/05
Pouwels Cornelisz {kapitein, schipper}
/
Pouwels Cornelisz schipperschipper
1577-03-02
Pouwels Cornelisz schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.132.1
106/1
Reyer Pietersz {schipper}
2/
Reyer Pieterszschipper
1581-09
Reyer Pietersz schipper
Vetus-1585 (eigenaar)Papengracht.029.1
132/1
Rijck Jansz Zijverts
/5
Rijck Jansz schipperschipper
1585
Rijck Janszoon schippers huysken, verhuyrt, es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Botermarkt.023
104/1
Rijck Jansz Zijverts
/20
Rijck Jansz schipper dat hij bewoontschipper
1585
Rijck Jansz schipper dat hij bewoont
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Papengracht.029.1
149/1
Rijck Jansz Zijverts
/2-10-0
Rijck Syvertsz schipperschipper
1601
Rijck Syvertsz schipper
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Botermarkt.023
108/1
Rijck Jansz Zijverts
3/8/4-10
Rijck Zijvers schipperschipper
1606-08
Rijck Zijvers schippers huis eygen ende bruicker zelfs, op zijn aengeven
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Botermarkt.023
112/1
Rijck Jansz Zijverts
/6-9-0
Ryc Zyvertsz schipperschipper
1601
Ryc Zyvertsz schipper
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
481/03

/
schipperschipper
1571-02-14
verkoop van een karveelschip door Jan Simonsz Oom schipper
Grachtenboek-44 (eigenaar)Burchtgracht.000.06
60/1

/
Schipperschipper
1588-07-29
Schipper
Grachtenboek-44 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.025-027
60/1

/
Schipperschipper
1588-07-29
Schipper
Voogdenboek-A (ouder)Koppenhinksteeg.000.10
231/03
Symon Willemsz Wassenaer {schuitenvoerder}
/
Sijmon Willemsz Wassenaer schipperschipper
1581-05-02
Sijmon Willemsz Wassenaer schipper gewonnen bij Weijntgen Jansdr zijn zaliger huisvrouw
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
113/04

/
Simon Claasz schipperschippers
1568-06-13
Simon Claasz en Jan Quyrijnsz schippers
Waarboek-67 A-1560 (overledene)LangeMare.059
39/08
Symon Andriesz Oom {schipper}
/
Symon Andriesz alias Symon Oom schippers wedueschipper
1560-08-03
Margriete Jansdr Symon Andriesz alias Symon Oom schippers wedue
Waarboek-67 A-1560 (belending)JanVossensteeg.053
345/05
Symon Anthonisz {schipper}
/
Symon Anthonisz scipperscipper
1561-10-27
Symon Anthonisz scipper
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.070-072
79/1
Symon Claesz Duyven {schipper}
3/
Symon Claesz Duyven schipperschipper
1581-09
Symon Claesz Duyven schipper
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.172
76/1
Symon Anthonisz {schipper}
/8/0-16
Symon Thonisz schipperschipper
1558-06-08
Symon Thonisz schipper
Volkstelling-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.189-193
105/1a
Symon Anthonisz {schipper}
0/
Symon Thonisz schipperschipper
1581-09
Symon Thonisz schipper
Grote-Bewijzen-B (getuige)LangeMare.057
581/08
Symon Anthonisz {schipper}
/
Symon Thonisz scipperscipper
1542-06-16
Quirijn Aerntsz warmoesman oom en Symon Thonisz scipper als naeste magen
TiendePenning-1557 (eigenaar)JanVossensteeg.053
75/1
Symon Anthonisz {schipper}
/1/0-0
Symon Thonysz schipper
1 st
schipper
1558-06-08
Symon Thonysz schipper
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.083
10/1
Willem Cornelisz {schipper}
/8
ten zelven huyse Willem Cornelisz schipper haer zwagerschipper
1581-12
ten zelven huyse Willem Cornelisz schipper haer zwager
Volkstelling-1581 (bewoner)Koppenhinksteeg.000.25
49/1
Anthonis Daniëlsz {schipper}
7/1-12-0
Thonis Danielsz alias schipper toen schutvoerderschipper
1581-09
Thonis Danielsz alias schipper toen schutvoerder
Vetus-1585 (eigenaar)Middelstegracht.066
4/1
Anthonis Willemsz {brouwersknecht}
/6
Thonis Willemss schipperschipper
1585
Thonis Willemss schippers huys es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.173
39/1

/12
Tomas Jansz schipperschipper
1585
Tomas Janszoon schippers huys dat hij verhuyrt, es getacxeert op 12 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.25
59/1
Anthonis Daniëlsz {schipper}
/2-0-0
Tonis Danielsz schipperschipper
1601
Tonis Danielsz schipper
Vetus-1585 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.30
30/1

/8
Trijntgen Claes Janss schipperschipper
1585
Trijntgen Claes Janss schippers weduen huys es getacxeert op 8 gulden
Volkstelling-1581 (overledene)Pieterskerkhof.002
9/4a
Allert Jacobsz {schilder}
0/
voorzoon van Neeltgen voors gewonnen bij Allert Jacopsz schipper heur voormanschipper
1581-09
Harc voorzoon van Neeltgen voorschreven gewonnen bij Allert Jacopsz schipper heur voorman
Volkstelling-1581 (overledene)Botersteeg.004
79/1a
Cornelis Dircksz {schipper-Botersteeg}
0/
wed v Cornelis Dircsz schipperschipper
1581-09
Maritgen Dircxdr wed v Cornelis Dircsz schipper van Wassenaer
Volkstelling-1581 (overledene)Hooigracht.100
99/1a
Cornelis Dircksz {schipper-Hooigracht}
0/
wed v Cornelis Dircxz schipper uyt Purmerentschipper
1581-09
Catharina IJsbrantsdr wed v Cornelis Dircxz schipper cramenijhoudster
Volkstelling-1581 (overledene)Koppenhinksteeg.000.09
38/1a
Dirck Adriaensz {schipper}
0/
wed v Dirck Adriaensz schipperschipper
1581-09
wed v Dirck Adriaensz schipper
Volkstelling-1581 (overledene)KortRapenburg.010.1
45/1a
Gerrit Pietersz {schipper}
0/
wed v Geryt Pietersz schipperschipper
1581-09
Maritgen Jansdr wed v Geryt Pietersz schipper
Volkstelling-1581 (overledene)Doelengracht.000.1
308/1a
Pieter Jansz {schipper}
0/
wed v Pieter Jan Broerssen schipperschipper
1581-09
Mary Jansdr weduwe van Pieter Jan Broerssen schipper
Volkstelling-1581 (overledene)Breestraat.020
29/01a
Pouwels Quirijnsz {schipper}
0/
wed v Pouwels Quierijnszoon schipperschipper
1581-09
wed v Pouwels Quierijnszoon schipper
Volkstelling-1581 (overledene)Koppenhinksteeg.000.11
42/1a
Quirijn Dircksz {schipper}
0/
wed v Quiring Dircxz schipperschipper
1581-09
Quiring Dircxsz schipper
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Vismarkt.010
540/04

/
wed van Aalbrecht Jansz schipperschipper
1575-06-09
wed van Aalbrecht Jansz schipper
Volkstelling-1581 (overledene)Uiterstegracht.143
224/1a

0/
wed van Cornelis Theessen schipperschipper
1581-09
Cornelis Theessen schipper
Volkstelling-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.164
119/07a

0/
wed van Dirck Pieterszn schipperschipper
1581-09
Alijt Jansdr wed van Dirck Pieterszn schipper
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Hooglandsekerkchoorsteeg.009
174/2a
Cornelis Gerritsz {schipper}
1/1-6-0/
wedue van Cornelis Gerytsz schipperschipper
1606-08
De wedue van Cornelis Gerytsz., schipper, bewoont bij Andries van Hecken opt aengeven van dezelve
Oud-belastingboek-1601 (overledene)OudeRijn.027
87/1a
Cornelis Willemsz {schipper}
/
wedue van Cornelis Willemss schipperschipper
1601
Aeffgen Jansdr wedue ende erffgenamen van Cornelis Willemss schipper
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Vismarkt.010
257/06

/
weduwe van Aalbrecht Jansz schipperschipper
1573-10-05
weduwe van Aalbrecht Jansz schipper
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Pieterskerkgracht.000.1
484/11
Aelbrecht Anthonisz {biertapper}
/
weduwe van Aelbrecht Thonisz schipperschipper
1578-03-10
Alijt Gijsbrechtsdr weduwe van Aelbrecht Thonisz schipper
Volkstelling-1581 (overledene)Kolfmakersteeg.010
134/1a
Claes Dircksz {schipper}
0/
weduwe van Claes Dircxz schipperschipper
1581-09
Dingnum Thonisdr weduwe van Claes Dircxz schipper
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Koppenhinksteeg.003
163/04
Claes Jansz {schipper}
/
weduwe van Claes Jansz schipperschipper
1562-08-13
Trijntgen Cornelisdr weduwe van Claes Jansz schipper met David Egbertsz advocaat als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Haarlemmerstraat.144
181/06

/
weduwe van Claes Jansz schipperschipper
1562-09-25
Jacob Cornelisz wolwever; Hendrick Cornelisz snijder; Trijntgen Cornelisdr weduwe van Claes Jansz schipper met voorn. Jacob Cornelisz als haar voogd (met Fop Pietersz kuiper als borg)
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Botersteeg.004
434/10
Cornelis Dircksz {schipper-Botersteeg}
/
weduwe van Cornelis Dircksz schipperschipper
1582-08-20
weduwe van Cornelis Dircksz schipper
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Botersteeg.004
433/10
Cornelis Dircksz {schipper-Botersteeg}
/
weduwe van Cornelis Dircxz schipperschipper
1582-08-20
weduwe van Cornelis Dircxz schipper
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Botersteeg.004
419/05
Cornelis Dircksz {schipper-Botersteeg}
/
weduwe van Cornelis Hendricxz schipperschipper
1581-05-01
Maritgen Dircxdr weduwe van Cornelis Hendricxz schipper
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Kaiserstraat.007
380/06
Cornelis Jacobsz {schipper}
/
weduwe van Cornelis Jacobsz schipperschipper
1577-12-16
Elisabeth Pietersdr weduwe van Cornelis Jacobsz schipper
Volkstelling-1581 (overledene)Kolfmakersteeg.030
139/1a
Cornelis Jansz {schipper-Kolfmakersteeg}
0/
weduwe van Cornelis Jansz schipperschipper
1581-09
Neeltgen Claesdr weduwe van Cornelis Jansz schipper
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Koppenhinksteeg.000.22
265/04

/
weduwe van Cornelis Vincentsz schipper wonende te Delftschipper
1573-10-29
Gerritgen Jansdr weduwe van Cornelis Vincentsz schipper wonende te Delft
Volkstelling-1581 (overledene)Koppenhinksteeg.000.30
44/6a
Claes Jansz {schipper}
0/
weduwe van Goe Claes Janssen schipperschipper
1581-09
Catharina Cornelis weduwe van Goe Claes Janssen schipper
Waarboek-67 E-1571 (overledene)NieuweRijn.011
324/04
Jan Aelbrechtsz {schipper}
/
weduwe van Jan Aalbrechtsz schipperschipper
1574-04-17
weduwe van Jan Aalbrechtsz schipper
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Koppenhinksteeg.000.22
265/07
Jan Jacobsz {schipper-OudeRijn}
/
weduwe van Jan Jacobsz schipperschipper
1573-10-29
Jan Hendricksz schipper (met zijn schoonmoeder Neeltgen Cornelisdr weduwe van Jan Jacobsz schipper als borg; zij met Mathijs Dircksz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Groenesteeg.029
8/04
Jan Jacobsz {schipper-Groenesteeg}
/
weduwe van Jan Jacobsz schipperschipper
1576-02-28
Elisabeth Jansdr weduwe van Jan Jacobsz schipper (bijgestaan door Steven Dircksz)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Groenesteeg.029
9/04
Jan Jacobsz {schipper-Groenesteeg}
/
weduwe van Jan Jacobsz schipperschipper
1576-02-28
Elisabeth Jansdr weduwe van Jan Jacobsz schipper
Volkstelling-1581 (overledene)Koppenhinksteeg.000.22
37/6a
Jan Jacobsz {schipper-OudeRijn}
0/
weduwe van Jan Jacobsz schipperschipper
1581-09
Neeltgen Cornelis weduwe van Jan Jacobsz schipper
Volkstelling-1581 (overledene)OudeVest.019-031
182/28a
Jan Jacobsz {schipper-Groenesteeg}
0/
weduwe van Jan Jacobsz schipperschipper
1581-09
Lysbet Jansdochter weduwe van Jan Jacobsz schipper
Volkstelling-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.093
63/1a
Jan Michielsz {schipper}
0/
weduwe van Jan Michielsz schipperschipper
1581-09
Jan Michielsz schipper
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Rapenburg.028.4
251/05
Jan Quirijnsz {schuitvoerder}
/
weduwe van Jan Quirijnsz schipperschipper
1579-05-08
weduwe van Jan Quirijnsz schipper
Waarboek-67 F-1576 (overledene)OudeRijn.062-066
20/10
Michiel Michielsz {schipper, de jonge}
/
weduwe van Jonge Michiel Michielsz schipperschipper
1576-03-23
Jannetgen Adriaensdr weduwe van Jonge Michiel Michielsz schipper moeder van Adriaen (13) Jan (11) Michiel (4) en Anna (7); bijgestaan door Cornelis Meeusz van Hout klerk van de weeskamer
Volkstelling-1581 (overledene)Spijkerboorsteeg.006
85/1a

0/
weduwe van Lenaert Jacobsz schipperschipper
1581-09
Maritgen Cornelisdr weduwe van Lenaert Jacobsz schipper
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Clarensteeg.039
261/05
Lenaert Pietersz {schipper}
/
weduwe van Lenaert Pietersz schipperschipper
1582-04-30
weduwe van Lenaert Pietersz schipper
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Clarensteeg.039
262/05
Lenaert Pietersz {schipper}
/
weduwe van Lenaert Pietersz schipperschipper
1582-04-30
weduwe van Lenaert Pietersz schipper
Volkstelling-1581 (overledene)Mandemakersteeg.009
84/1a
Pieter Dammasz {schipper}
0/
weduwe van Pieter Dammasz schipperschipper
1581-09
Anna Jansdr uytdraechster weduwe van Pieter Dammasz schipper
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Haarlemmerstraat.127
66/04

/
weduwe van Simon Andriesz schipperschipper
1560-09-06
weduwe van Simon Andriesz schipper
Waarboek-67 A-1560 (overledene)OudeRijn.172
107/04
Symon Anthonisz {schipper}
/
weduwe van Simon Anthonisz schipperschipper
1560-12-13
Alijdt Jacobsdr weduwe van Simon Anthonisz schipper (bijgestaan door Gijsbrecht van der Voort)
Waarboek-67 A-1560 (overledene)LangeMare.073
78/08
Jan Claesz van der Bel
/
weduwe van wijlen Jan Claesz van der Bel schipperschipper
1560-10-08
weduwe van wijlen Jan Claesz van der Bel schipper
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Clarensteeg.012-014
191/10
Willem Claesz {schoenmaker}
/
weduwe van Willem Claesz schipperschipper
1579-03-21
Willem Claesz schipper
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hooigracht.090
167/04

/
weduwe van Willem Jansz schipperschipper
1577-02-13
Adriana Cornelisdr weduwe van Willem Jansz schipper en Maritgen Simonsdr weduwe van Dirck Huygensz schipper (bijgestaan door Steffen Dircksz)
Omslag-1573 (overledene)OudeRijn.074
17/1a
Jacob IJsbrantsz {schipper}
/
weduy van Jacob Roentop, schipperschipper
1573-12-19
weduy van Jacob Roentop, schipper
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Koppenhinksteeg.005
326/10

/
wijlen Joris Claesz schipperschipper
1581-02-20
wijlen Joris Claesz schipper echtgenoot van Adryana Gerritsdr van Abbenbrouck
Grote-Bewijzen-C (overledene)Kaiserstraat.007
29/02
Symon Cornelisz {schipper}
/
wijlen Symon Corneliszn schipperschipper
1580-03-11
Pietertgen 13 jr dr van wijlen Symon Corneliszn schipper en Elisabeth Pietersdr nu weduwe van Cornelis Jacobszn
TiendePenning-1561 (eigenaar)Koppenhinksteeg.000.06
1666/1

/5-0-0
Willem Aerntsz scipperscipper
1561-12
Willem Aerntsz scipper
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5989/21Va

/
Willem Claesz van Noertich
Noordwijk
schipper
1542-07-21
Willem Claesz van Noertich
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)NieuweRijn.083
92/05a
Willem Cornelisz {schipper}
/
Willem Cornelisszschipper
1580-06-25
Willem Cornelissz
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Vliet.025
321/07

/
Willem Cornelisz schipperschipper
1555-07-05
Willem Cornelisz schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.083
9/3
Willem Cornelisz {schipper}
0/
Willem Cornelisz zijn zwagers schipper schutterschipper
1581-09
Willem Cornelisz zijn zwager schipper schutter
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.106-110
31/1
Willem Dammasz {schipper}
6/
Willem Dammasz uyt de Caech schipperschipper
1581-09
Willem Dammasz uyt de Caech schipper heeft hier ii jaer gewoont
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.074
62/1

/3-10-0
Willem Foyten schipperschipper
1601
Willem Foyten schipper
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.011-013
73/1
Willem Jacobsz Ruych
/24
Willem Jacobs Ruychgen schipperschipper
1585
Willem Jacobs Ruychgen schippers huys, es getacxeert op 24 gulden
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)OudeRijn.011-013
242/04
Willem Jacobsz Ruych
/
Willem Jacobsz Ruych schipperschipper
1580-12-04
Willem Jacobsz Ruych schipper
Waarboek-67 G-1578 (koper)OudeRijn.011-013
190/16
Willem Jacobsz Ruych
/
Willem Jacobsz schipperschipper
1579-02-13
Willem Jacobsz , schipper
Waarboek-67 J-1581 (belending)OudeRijn.011-013
159/11
Willem Jacobsz Ruych
/
Willem Jacobsz schipperschipper
1582-02-10
Willem Jacobsz schipper
Kerven-1581 (bewoner)OudeRijn.011-013
70/70
Willem Jacobsz Ruych
/10
Willem Jacobsz schipper alias Ruychgenschipper
1581-12
Willem Jacobsz schipper alias Ruychgen
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.011-013
58/01
Willem Jacobsz Ruych
10/
Willem Jacobsz schipper schutterschipper
1581-09
Willem Jacobsz schipper schutter
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.011-013
50/1
Willem Jacobsz Ruych
/
Willem Jacopsz schipperschipper
1583-07-27
Willem Jacopsz schipper
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)JanBannensteeg.000.3
147/1

/1-12-0
Willem Lenaertsz schipperschipper
1601
Willem Lenaertsz schipper
Aflezingsboek-E (vermelding)OudeRijn.011-013
106/1.2.7.4
Willem Jacobsz Ruych
/
Willem Ruychen schipperschipper
1580-11-22
Willem Ruychen schipper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.016.1
142/24

/
Willem Willemss schipper
niet overtuigd van deze belending
schipper
1579-01-15
Willem Willemss schipper
Waarboek-67 E-1571 (belending)Middelstegracht.016.1
462/07

/
Willem Willemsz schipperschipper
1575-03-07
Willem Willemsz schipper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.016.1
143/24

/
Willem Willemsz schipper
niet overtuigd van deze belending
schipper
1579-01-15
Willem Willemsz schipper
Waarboek-67 G-1578 (belending)Middelstegracht.016.1
149/24

/
Willem Willemsz schipperschipper
1579-01-15
Willem Willemsz schipper
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Koppenhinksteeg.005
27/10
Wolphert Garbrantsz {schipper}
/
Wolfert Garbrantsz schipperschipper
1576-04-18
Wolfert Garbrantsz schipper als erfgenaam van zijn vader Garbrant Claesz zeepzieder
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Groenesteeg.004-008
27/14
Wolphert Garbrantsz {schipper}
/
Wolfert Garbrantsz schipperschipper
1576-04-18
Wolfert Garbrantsz schipper als erfgenaam van zijn vader Garbrant Claesz zeepzieder
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Koppenhinksteeg.005
326/08
Wolphert Garbrantsz {schipper}
/
Wolphaert Gerbrantsz schipperschipper
1581-02-20
Wolphaert Gerbrantsz schipper weduwnaar en boedelhouder van Adryana Gerritsdr van Abbenbrouck waarmee hij later is getrouwd met Adryana Gerritsdr van Abbenbrouck
Waarboek-67 H-1580 (belending)Koppenhinksteeg.005
36/07
Wolphert Garbrantsz {schipper}
/
Wolphert Garbrantsz schipperschipper
1580-04-28
Wolphert Garbrantsz schipper
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.003
71/6
Wolphert Garbrantsz {schipper}
0/
Wolphert Garbrantsz schipperschipper
1581-09
Wolphert Garbrantsz schipper
Waarboek-67 J-1581 (belending)Ketelboetersteeg.017.3
257/06

/
Ysbrant Joriaensz schipperschipper
1582-04
aen d'een zyde Ysbrant Joriaensz schipper
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.174.1
75/1
IJsbrant Symonsz {schipper}
/8/0-16
Ysbrant Symonsz schipperschipper
1558-06-08
Ysbrant Symonsz schipper
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.174.1
2499/1
IJsbrant Symonsz {schipper}
/9-0-0
Ysbrant Symonsz schipperschipper
1561-12
Ysbrant Symonsz schipper
Waarboek-67 C-1563 (belending)OudeRijn.174.1
474/07
IJsbrant Symonsz {schipper}
/
Ysbrant Symonsz schipperschipper
1566-02-09
Ysbrant Symonsz schipper
Grachtenboek-05 (eigenaar)Botermarkt.023
70/1
Rijck Jansz Zijverts
/
Zyck Zeevertsz schipperschipper
1584-07-09
Zyck Zeevertsz schipper