BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 350. Aantal = 1.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.107
215/1
Jan Fransz van Herentals {drapier, ouderling}
6/
Jan Franszouderling in de chr. karck
1581-09
Jan Fransz ouderling inden Chri. kerck van Heerentaels heeft hyer gewoont 5 jaer