BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 352. Aantal = 8.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Breestraat.040.1
88/03

/
Geertgen Olofsdr bruilmaaksterbruilmaakster
1564-01-03
Geertgen Olofsdr bruilmaakster met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.040.1
279/04

/
Geertgen Olofsdr builmaaksterbuilmaakster
1561-07-23
Geertgen Olofsdr builmaakster
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.021
385/07
Magdalena Cornelisdr {buidelmaker}
/
Magdalena Cornelisdr buydelmaecksterbuydelmaeckster
1558-11-25
Magdalena Cornelisdr buydelmaeckster
Vetus-1585 (eigenaar)Donkersteeg.004
82/1
Willem Cornelisz {buidelmaker}
/15
Willem Corneliss buylmaeckerbuylmaecker
1585
Willem Corneliss buylmaeckers huys, getaxeert zijnde op 15 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Donkersteeg.004
72/1
Willem Cornelisz {buidelmaker}
5/
Willem Cornelisz budelmaecker ende comanbudelmaecker, coman
1581-09
Willem Cornelisz budelmaecker ende coman
Waarboek-67 J-1581 (belending)Donkersteeg.004
132/07
Willem Cornelisz {buidelmaker}
/
Willem Cornelisz buydelmaeckerbuydelmaecker
1582-01-15
Willem Cornelisz buydelmaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Donkersteeg.004
329/06
Willem Cornelisz {buidelmaker}
/
Willem Cornelisz buydelmaeckerbuydelmaecker
1582-05-30
d'ander zyde Willem Cornelisz buydelmaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Donkersteeg.004
297/05
Willem Cornelisz {buidelmaker}
/
Willem Cornelisz buydmaeckerbuydmaecker
1582-05
Willem Cornelisz buydmaecker