BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 353. Aantal = 17.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Bonboek-03B (curator)Raamsteeg.000.26
641/011
Adriaen Houck
/
Adriaen Houck caescoper
AA, 382
caescoper
1636-07-10
Es bij Adriaen Houck caescoper als curateur in den boedel van Cornelis Arentsz van Oostende vercoft aen Isnout de Bije
Bonboek-01B (eigenaar)Aalmarkt.028.2
360/001

/
Adriaen Houcke, caescoper; siet van de lasten op 't voorgaende
-
caescoper
1617 na
Adriaen Houcke, caescoper; siet van de lasten op 't voorgaende
Omslag-1583 (bewoner)Aalmarkt.028.2
112/1

/2
Besgen het caeswyfcaeswyf
1583-07-14
Besgen, het caeswyf
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.174
219/1
Cornelis IJsbrantsz {boterkoopman}
/2-11-0
Cornelis Ysbrantsz caescopercaescoper
1601
Cornelis Ysbrantsz caescoper
Volkstelling-1581 (bewoner)Ketelboetersteeg.017.3
22/1
Garbrant Joriaensz
4/
Garbrant Joriaensz caescoopercaescooper
1581-09
Garbrant Joriaensz caescooper van den Bilt uuyt Vriesland
Volkstelling-1581 (bewoner)Aalmarkt.026.2
93/1
Grietgen Cornelisdr {kaasverkoopster}
1/
Grietgen Cornelisdr caesvercoopster weduwe van Pieter Jeroensz van Heemstedecaesvercoopster
1581-09
Grietgen Cornelisdr caesvercoopster weduwe van Pieter Jeroensz van Heemstede
Waarboek-67 J-1581 (koper)OudeRijn.088.2
188/07
IJsbrant Dammasz {kaaskoper}
/
IJsbrant Dammasz uyte Caech kaescoperkaescoper
1582-03-02
IJsbrant Dammasz uyte Caech kaescoper
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)OudeRijn.088.2
187/04
IJsbrant Dammasz {kaaskoper}
/
IJsbrant Dammisz uyte Cage kaescoperkaescoper
1582-02
IJsbrant Dammisz uyte Cage kaescoper
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.088.2
35/1
IJsbrant Dammasz {kaaskoper}
3/
IJsbrant Gerritsz Braetgen uyt de Caech kaescoper weduwenaerkaescoper
1581-09
IJsbrant Gerritsz Braetgen uyt de Caech kaescoper weduwenaer heeft hier gewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.088.2
53/1
Jacob Dammasz {kaaskoper}
3/8-3-0/4-10-0
Jacob Dammasz Caescoopercaescooper
1606-08
Jacob Dammasz. Caescooper, eygen ende bruycker opt aengeven van de meyt
Waarboek-67 C-1563 (belending)Wolsteeg.003
168/06
Lysbeth Claesdr {kaaskoper}
/
Lijsbet de caescoopstercaescoopster
1564-05-17
Lijsbet de caescoopster
Waarboek-67 A-1560 (belending)Wolsteeg.003
197/15
Lysbeth Claesdr {kaaskoper}
/
Lijsbeth Claesdochter caesvercoopstercaesvercoopster
1561-03-18
Lijsbeth Claesdochter caesvercoopster
Waarboek-67 A-1560 (belending)Wolsteeg.003
29/06
Lysbeth Claesdr {kaaskoper}
/
Lijsbeth de caescoopstercaescoopster
1560-07-19
Lijsbeth de caescoopster
Waarboek-67 J-1581 (belending)Ketelboetersteeg.017.3
56/07
Marytgen Adriaensdr {vrouw van Garbrant Joriaensz}
/
Mary Adriaensdr kaescoopsterkaescoopster
1581-09-14
Mary Adriaensdr kaescoopster
Kerven-1581 (bewoner)Aalmarkt.028.1
105/1
Claes Rijckaert
/12
Niclaes Ryckaert van Oostwinckel kaescoperkaescoper
1581-12
Niclaes Ryckaert van Oostwinckel kaescoper
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Haarlemmerstraat.036
466/04
Adam Jansz {zuivelverkoper}
/
weduwe van Adam Jansz kaashandelaarkaashandelaar
1571-01-26
weduwe van Adam Jansz kaashandelaar
Volkstelling-1581 (overledene)Garenmarkt.010.2
160/2a
Cornelis Jacobsz {kaaskoper}
0/
weduwe van Cornelis Jacopsz caescoopercaescooper
1581-09
weduwe van Cornelis Jacopsz caescooper