BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 38. Aantal = 120.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 B-1562 (koper)Haarlemmerstraat.048
113/07
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/
Adriaan Jacobsz hoedenmakerhoedenmaker
1562-04-27
Adriaan Jacobsz hoedenmaker
Waarboek-67 C-1563 (schuldeiser)Stadsvrijdom.006
607/03
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/
Adriaan Jacobsz hoedenmakerhoedenmaker
1567-01-13
Adriaan Jacobsz hoedenmaker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Stadsvrijdom.006
610/03
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/
Adriaan Jacobsz hoedenmakerhoedenmaker
1567-01-13
Adriaan Jacobsz hoedenmaker
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Spijkerboorsteeg.006
382/03
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/
Adriaan Jacobsz hoedenmakerhoedenmaker
1570-07-09
Adriaan Jacobsz hoedenmaker (met Hendrick Harmansz schedenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.048
412/04
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/
Adriaan Jacobsz hoedenmakerhoedenmaker
1570-08-07
Adriaan Jacobsz hoedenmaker en zijn vrouw Neeltgen Jacobsdr poorters van Leiden
Waarboek-67 C-1563 (borg)Haarlemmerstraat.094
174/04

/
Adriaan Jansz hoedenmakerhoedenmaker
1564-02-11
Dammas Jansz bierdrager (met Adriaan Jansz hoedenmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Stadsvrijdom.006
512/03

/
Adriaan Jansz hoedenmakerhoedenmaker
1566-04-10
Adriaan Jansz hoedenmaker
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.036.1
1250/1

/
Adriaen de Schipper hoemakerhoemaker
1588~1597
Adriaen de Schipper hoemaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.102
2733/1
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/9-0-0
Adriaen Jacobsz hoedenmakerhoedenmaker
1561-12
Adriaen Jacobsz hoedenmaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Vrouwenkerkkoorstraat.019
2651/2
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/6-15-0
Adriaen Jacobsz hoedenmakerhoedenmaker
1561-12
Adriaen Jacobsz hoedenmaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Vrouwenkerkkoorstraat.019
111/03
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/
Adriaen Jacobsz hoedenmakerhoedenmaker
1562-04-28
Adriaen Jacobsz hoedenmaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.102
275/03
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/
Adriaen Jacobsz hoedenmakerhoedenmaker
1563-02-17
Adriaen Jacobsz hoedenmaker (met Hendrick Engelsz vroeger schuitvoerder als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.102
101/04
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/
Adriaen Jacobsz hoedenmaker zijn zwagerhoedenmaker
1560-11-23
Adriaen Jacobsz hoedenmaker zijn zwager
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.048
194/09
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/
Adriaen Jacobsz hoemackerhoemacker
1562-10-15
Adriaen Jacobsz hoemacker
Waarboek-67 C-1563 (koper)Stadsvrijdom.006
136/04
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/
Adriaen Jacobsz hoemaeckerhoemaecker
1564-03-13
Adriaen Jacobsz hoemaecker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Vrouwenkerkkoorstraat.019
309/04
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/
Adriaen Jacobsz hoeymaeckerhoeymaecker
1561-08-19
Adriaen Jacobsz hoeymaecker
Huwelijksevw-B2 (belending)Haarlemmerstraat.048
95/06
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/
Adriaen Jacopsz hoemaeckerhoemaecker
1562-11-09
Adriaen Jacopsz hoemaecker
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.007.2
400/1
Anthonis Dircksz {hoedenmaker}
/
Anthonis Dircxsoon voors [hoemaker]hoemaker
1588~1597
Anthonis Dircxsoon voors [hoemaker]
Stratenboek-24 (eigenaar)Groenesteeg.005.2
420/1
Anthonis Dircksz {hoedenmaker}
/
Anthonis Dircxz hoemakerhoemaker
1588~1597
Anthonis Dircxz hoemaker
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.040
140/1
Anthonis Jacobsz {hoedenmaker}
/
Antonis Jacopsz hoemakerhoemaker
1583-07-15
Antonis Jacopsz hoemaker
Grachtenboek-40 (eigenaar)Papengracht.038
160/1
Anthonis Jacobsz {hoedenmaker}
/
Antonis Jacopsz hoemakerhoemaker
1583-07-15
Antonis Jacopsz hoemaker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.102
74/1
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
/6,5/0-13
Arien Jacopsz hoemackerhoemacker
1558-06-08
Arien Jacopsz hoemacker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Haarlemmerstraat.078
46/06
Claes Mattheusz {linnenwever}
/
Claes Matheeusz de Wever hoeymakerhoeymaker
1560-08-07
Claes Matheeusz de Wever hoeymaker
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Breestraat.130
363/03
Cornelis Dircksz de Man {hoedenmaker}
/
Cornelis Dirck Ottensz hoemaecker poorterhoemaecker
1579-09-05
Cornelis Dirck Ottensz hoemaecker poorter
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Breestraat.130
59/03
Cornelis Dircksz de Man {hoedenmaker}
/
Cornelis Dircksz hoemaeckerhoemaecker
1578-09-05
Cornelis Dircksz hoemaecker als man ende voocht van Fytgen Anthonisdr
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.038
23/5
Cornelis Dircksz de Man {hoedenmaker}
0/
Cornelis Dircksz huedemaekerhuedemaeker
1581-09
Cornelis Dircksz huedemaeker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.130
495/07
Cornelis Dircksz de Man {hoedenmaker}
/
Cornelis Dircxsz hoedemaeckerhoedenmaker
1578-03-19
Cornelis Dircxsz hoedemaecker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.130
496/07
Cornelis Dircksz de Man {hoedenmaker}
/
Cornelis Dircxsz hoedemaeckerhoedenmaker
1578-03-20
Cornelis Dircxsz hoedemaecker
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Breestraat.130
52/14a
Cornelis Dircksz de Man {hoedenmaker}
/
Cornelis Dircxzn hoedenmaker
ondertrouw; Nobelstraet (Breestr.Oosterl.ged.)
hoedenmaker
1577-03-30
Cornelis Dircxzn
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hogewoerd.036
26/1a
Dirck Ottenz de Man
/
Dirc Ottensz hoemaeckers erffgenamenhoemaecker
1601
Dirc Ottensz hoemaeckers erffgenamen
Bonboek-04B (eigenaar)Hogewoerd.036
26/001
Dirck Ottenz de Man
/
Dirck Ottensz hoedemaecker
Vet, 179
hoedemaecker
1586 na
Dirck Ottensz hoedemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.036
26/1
Dirck Ottenz de Man
/8
Dirck Ottenszoon hoedemaeckerhoedemaecker
1585
Dirck Ottenszoon hoedemaeckers huys es getaxeert op 8 gulden
Waarboek-67 D-1567 (vorig-eigenaar)Haarlemmerstraat.048
412/06
Dirck Ottenz de Man
/
Dirck Ottenzoon verwer ende hoetmaeckerverwer ende hoetmaecker
1570-08-07
Dirck Ottenzoon verwer ende hoetmaecker vercoft
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.102
130/1
Evert Willemsz {kleermaker, kousenmaker}
/
Evert Willemsz hoemakerhoemaker
1591
Evert Willemsz hoemaker
TiendePenning-1561 (huurder)Vollersgracht.025-037
2239/1

/3-18-0
Frans Willemsz hoedenmakerhoedenmaker
1561-12
Frans Willemsz hoedenmaker
Voogdenboek-A (ouder)Haarlemmerstraat.102
17/03
Gerrit Lourisz {hoedenmaker}
/
Gerijt Lourijsz hoedemaeckerhoedemaecker
1575-07-06
Gerijt Lourijsz hoedemaecker gewonnen in echte staat bij Maritgen Paeds Jacobsdr
Waarboek-67 C-1563 (echtgenoot)Steenschuur.019.2
312/07
Gerrit Lourisz {hoedenmaker}
/
Gerrit Lourisz hoedenmakerhoedenmaker
1565-03-27
Gerrit Lourisz hoedenmaker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.102
419/05
Gerrit Lourisz {hoedenmaker}
/
Gerrit Lourisz hoedenmakerhoedenmaker
1570-10-16
Gerrit Lourisz hoedenmaker
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Middelstegracht.031
322/05
Gerrit Lourisz {hoedenmaker}
/
Gerrit Lourisz hoedenmakerhoedenmaker
1574-04-09
Gerrit Lourisz hoedenmaker
Waarboek-67 E-1571 (koper)
398/53

/
Gerrit Lourisz hoedenmakerhoedenmaker
1574-07-01
Gerrit Lourisz hoedenmaker
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
397/53

/
Gerrit Lourisz hoedenmakerhoedenmaker
1574-08-13
Gerrit Lourisz hoedenmaker
Omslag-1573 (bewoner)Haarlemmerstraat.102
37/1
Gerrit Lourisz {hoedenmaker}
/0-8
Gerrit Lourysz, hoedemakerhoedemaker
1573-12-19
Gerrit Lourysz, hoedemaker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Haarlemmerstraat.102
275/05
Gerrit Lourisz {hoedenmaker}
/
Gerrit Louwerisz hoedenmakerhoedenmaker
1563-02-17
Gerrit Louwerisz hoedenmaker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Langebrug.091.1
37/05
Gerrit Willemsz {hoedenmaker}
/
Gerrit Willemsz hoedenmakerhoedenmaker
1572-01-29
Gerrit Willemsz hoedenmaker
TiendePenning-1557 (huurder)Middelstegracht.008
22/1

/7/0-14
Ghijsbrech Jacopsz hoemackerhoemacker
1558-06-08
Ghijsbrech Jacopsz hoemacker
Stratenboek-01 (eigenaar)KortRapenburg.018
2070/1
Jan Jansz {hoedenmaker}
/
Hoemakerhoemaker
1588
Hoemaker
Grachtenboek-05 (eigenaar)NieuweRijn.037
190/1
Jan Barentsz {hoedenmaker}
/
Jan Baerentsz hoemaekerhoemaeker
1584-07-09
Jan Baerentsz hoemaeker
Waarboek-67 J-1581 (koper)NieuweRijn.037
438/06
Jan Barentsz {hoedenmaker}
/
Jan Baerntsz hoedemaeckerhoedemaecker
1581-08-01
Jan Baerntsz hoedemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.037
20/1
Jan Barentsz {hoedenmaker}
8/
Jan Baerntsz hoedemaeckerhoedemaecker
1581-09
Jan Baerntsz hoedemaecker
Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.037
24/1
Jan Barentsz {hoedenmaker}
/4
Jan Baerntsz hoedemaeckerhoedemaecker
1581-12
Jan Baerntsz hoedemaecker
Waarboek-67 K-1582 (borg)LangeMare.051-053
99/04
Jan Barentsz {hoedenmaker}
/
Jan Baerntsz hoemaeckerhoemaecker
1583-01-24
Jan Baerntsz hoemaecke
Omslag-1583 (bewoner)NieuweRijn.037
26/1
Jan Barentsz {hoedenmaker}
/4
Jan Baerntsz hoemaeckerhoemaecker
1583-07-14
Jan Baerntsz, hoemaecker
Waarboek-67 H-1580 (borg)LangeMare.047
435/04
Jan Barentsz {hoedenmaker}
/
Jan Barentsz hoedemaeckerhoedemaecker
1581-05-21
Jan Barentsz hoedemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.037
26/1
Jan Barentsz {hoedenmaker}
/16
Jan Barentsz hoedemaeckerhoedemaecker
1585
Jan Barentss hoedemaeckers huys, es getacxeert op 16 gulden
Waarboek-67 M-1584 (borg)Breestraat.145
226/06
Jan Barentsz {hoedenmaker}
/
Jan Barentsz hoemaeckerhoemaecker
1585-06-17
Jan Barentsz hoemaecker
Stratenboek-22 (eigenaar)NieuweRijn.037
200/1
Jan Barentsz {hoedenmaker}
/
Jan Barentsz hoemakerhoemaker
1588~1597
Jan Barentsz hoemaker
Stratenboek-21 (eigenaar)NieuweRijn.037
340/1
Jan Barentsz {hoedenmaker}
/
Jan Barentsz hoemakerhoemaeker
1591~1597
Jan Barentsz hoemaker
Waarboek-67 H-1580 (borg)OudeRijn.081
406/06
Jan Barentsz {hoedenmaker}
/
Jan Barentsz, huedemaeckerhuedemaecker
1581-05-03
Jan Barentsz, huedemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)KortRapenburg.018
68/1
Jan Jansz {hoedenmaker}
/
Jan Janss hoemakerhoemaker
1585
Jan Janss hoemaker, dat Geertgen Jan Geertenz.s weduwen was
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)KortRapenburg.018
72/1
Jan Jansz {hoedenmaker}
/2-11-0
Jan Jansz hoedemaeckerhoedemaecker
1601
Jan Janss, hoedemaecker
Waarboek-67 M-1584 (voogd)KortRapenburg.018
13/06
Jan Jansz {hoedenmaker}
/
Jan Jansz hoedemaecker haer zoonhoedemaecker
1584-11-21
Jan Jansz hoedemaecker haer zoon ende voocht
Grote-Bewijzen-B (voogd)NieuweRijn.042
1070/08

/
Jan Jansz hoedemaecker te Delfthoedenmaker
1578-01-31
Jan Jansz hoedemaecker te Delft
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.046
35/1
Joriaen Harmensz {hoedenmaker}
/16
Joriaen Harmanss hoemaeckerhoemaecker
1585
Joriaen Harmanss hoemaeckers huys getaxeert zijnde op 16 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.046
37/1
Joriaen Harmensz {hoedenmaker}
/2-11-0
Joriaen Harmansz hoemaeckerhoemaecker
1601
Joriaen Harmansz hoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.046
15/1
Joriaen Harmensz {hoedenmaker}
/6
Joriaen Harmansz huedemaeckerhuedemaecker
1581-12
Joriaen Harmansz huedemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.046
21/1
Joriaen Harmensz {hoedenmaker}
9/
Joriaen Harmansz van Deventer schutterhoedemaecker
1581-09
Joriaen Harmansz hoedemaecker van Deventer alhier gewoont XX jaeren schutter
Aflezingsboek-E (vermelding)Haarlemmerstraat.046
108/2.3.6.2
Joriaen Harmensz {hoedenmaker}
/
Joriaen Harmanszn hoemakerhoemaker
1580-11-22
Joriaen Harmanszn
Grachtenboek-67 (eigenaar)Haarlemmerstraat.046
30/1
Joriaen Harmensz {hoedenmaker}
/
Joris hoemakerhoemaker
1586-06-26
Joris hoemaker
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.046
16/1
Joriaen Harmensz {hoedenmaker}
/6
Jorys Harmansz hoemaeckerhoemaecker
1583-07-14
Jorys Harmansz, hoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Nonnenveststeeg.002
165/3
Lenaert Claesz {hoedenmaker}
0/
Leendert Claesz hoemaeckersknecht van Delft omtrent i jaerhoemaecker
1581-09
Leendert Claesz hoemaeckersknecht van Delft omtrent i jaer
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.046
170/1
Joriaen Harmensz {hoedenmaker}
/
Loriaen Hermansz hoemakerhoemaker
1591
Loriaen Hermansz hoemaker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.179
147/2

4/7-10-0/6-0-0
Louris [alleen voornaam] hoedemaeckerhoedemaecker
1606-08
Louris [alleen voornaam], hoedemaecker, bewoont bij Pieter Fransz. opt aengeven van de vrou
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.179
148/2

2/onder de voorgaende taxatie--/3-0-0
Louris [alleen voornaam] hoedemaeckerhoedemaecker
1606-08
Dezelve Louris, bewoont bij Pieter Carre opt aengeven van dezelve
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)GeenPerceel.000
149/06a
Maerten Clementsz {hoedenmaker}
/
Maerten Clementssz
ondertrouw
hoedenmaker
1583-07-30
Maerten Clementssz
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.063
192/1
Marytgen Mourijnsdr {hoedenmaker}
1/
Maritgen Mouringsdr wed v Joris Willemsz hoedemaeckerhoedemaecker
1581-09
Maritgen Mouringsdr weduwe van Joris Willemssen hoedemaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Mirakelsteeg.022-024
49/07
Matthijs Willemsz {hoedenmaker}
/
Mathijs Cornelisz hoedemaeckerhoedemaecker
1578-08-23
Mathijs Cornelisz hoemaecker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Mirakelsteeg.022-024
48/08
Matthijs Willemsz {hoedenmaker}
/
Mathijs Cornelisz hoemaeckerhoemaecker
1578-08-23
Mathijs Cornelisz hoemaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.054.3
44/1
Matthijs Willemsz {hoedenmaker}
/24
Mathijs Willemss hoemaeckerhoemaecker
1585
Mathijs Willemss hoemaeckers huys opten houck es getaxeert op 24 gulden
Aflezingsboek-E (vermelding)Haarlemmerstraat.054.3
7/4.1.1.2
Matthijs Willemsz {hoedenmaker}
/
Mathijs Willemszhoedemaecker
1578-09-29
Mathijs Willemsz
Waarboek-67 H-1580 (koper)Haarlemmerstraat.054.3
347/08
Matthijs Willemsz {hoedenmaker}
/
Mathijs Willemsz hoedemaeckerhoedemaecker
1581-03-31
Mathijs Willemsz hoedemaecker
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.054.3
349/08
Matthijs Willemsz {hoedenmaker}
/
Mathijs Willemsz hoedemaeckerhoedemaecker
1581-03-31
Mathijs Willemsz hoedemaecker
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.102
296/03
Matthijs Willemsz {hoedenmaker}
/
Mathijs Willemsz hoedemaeckerhoedemaecker
1582-05-11
Mathijs Willemsz hoedemaecker
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Steenschuur.019.2
226/05
Matthijs Willemsz {hoedenmaker}
/
Mathijs Willemsz hoedenmakerhoedenmaker
1577-04-22
Mathijs Willemsz hoedenmaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.054.3
46/1
Matthijs Willemsz {hoedenmaker}
/7-14-0
Mathijs Willemsz hoemaeckerhoemaecker
1601
Mathijs Willemsz hoemaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.054.3
39/1
Matthijs Willemsz {hoedenmaker}
6/
Mathijs Willemsz van Maseyck schutterhoedemaecker
1581-09
Mathijs Willemsz hoedemaecker van Maseyck alhier gewoont zes jaeren schutter
Aflezingsboek-E (vermelding)Haarlemmerstraat.054.3
109/3.1.4.2
Matthijs Willemsz {hoedenmaker}
/
Mathijs Willemszn hoemakerhoemaker
1580-11-22
Mathijs Willemszn
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Haarlemmerstraat.102
295/03
Matthijs Willemsz {hoedenmaker}
/
Mathijs Willemz hoedemaeckerhoedemaecker
1582-05-11
Matthijs Willemsz hoedemaecker
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.054.3
100/1
Matthijs Willemsz {hoedenmaker}
/
Mathis hoemakerhoemaker
1591
Mathis hoemaker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Mirakelsteeg.022-024
322/08
Matthijs Willemsz {hoedenmaker}
/
Mathys Willemsz hoemaeckerhoemaecker
1582-05-25
d'ander zyde Mathys Willemsz hoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Mirakelsteeg.022-024
323/09
Matthijs Willemsz {hoedenmaker}
/
Mathys Willemsz hoemaeckerhoemaecker
1582-05-25
d'ander zyde Mathys Willemsz hoemaecke
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.054.3
19/1
Matthijs Willemsz {hoedenmaker}
/10
Mathys Willemsz huedemaeckerhuedemaecker
1581-12
Mathys Willemsz huedemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Haarlemmerstraat.054.3
20/1
Matthijs Willemsz {hoedenmaker}
/10
Matys Willemsz hoemaeckerhoemaecker
1583-07-14
Matys Willemsz, hoemaecker
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
7150/112Va

/3,15
Mercelis van Kuyck
Oirschot
hoedenmaker
1586-09-26
Mercelis van Kuyck
Voogdenboek-A (voogd)Hooigracht.087
43/03
Pieter Cornelisz {hoedenmaker}
/
Pieter Cornelisz hoedemaeckerhoedemaecker
1575-12-16
Cornelis Jansz alias Oliphiersz., Bouwen Jansz schrijnwercker en Pieter Cornelisz hoedemaecker voogden
Vetus-1585 (eigenaar)Mirakelsteeg.022-024
79/1
Matthijs Willemsz {hoedenmaker}
/5
Thijs Willemss hoedmaeckerhoedmaecker
1585
Thijs Willemss hoedmaeckers huys ende tuyn es getaxeert op 5 gulden
Waarboek-67 J-1581 (belending)Papengracht.029.5
42/07
Anthonis Cornelisz {Papengracht}
/
Thonis Cornelisz hoedemackerhoedemacker
1581-08-08
Thonis Cornelisz hoedmacker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Groenesteeg.005.2
131/1
Anthonis Dircksz {hoedenmaker}
/1-12-0
Thonis Dircxz hoemaeckerhoemaecker
1601
Thonis Dircxz hoemaecker
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Papengracht.038
594/04
Anthonis Jacobsz {hoedenmaker}
/
Thonis Jacobsz hoedenmakerhoedenmaker
1578-06-30
Thonis Jacobsz, hoedenmaker (met als borg Jan Jacobsz, bierdrager)
Waarboek-67 H-1580 (koper)Papengracht.040
305/04
Anthonis Jacobsz {hoedenmaker}
/
Thonis Jacobsz hoedenmakerhoedenmaker
1581-02-16
Thonis Jacobsz hoedenmaker
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Papengracht.040
306/04
Anthonis Jacobsz {hoedenmaker}
/
Thonis Jacobsz hoedenmakerhoedenmaker
1581-02-16
Thonis Jacobsz hoedenmaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Papengracht.038
81/1
Anthonis Jacobsz {hoedenmaker}
2/
Thonis Jacopsz hoedemaeckerhoedemaecker
1581-09
Thonis Jacopsz hoedemaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Papengracht.038
417/12
Anthonis Jacobsz {hoedenmaker}
/
Thonis Jansz hoemaeckerhoemaecker
1582-06-29
d'ander zijde Thonis Jansz hoemaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Papengracht.038
49/07
Anthonis Jacobsz {hoedenmaker}
/
Tonis Jacobsz hoedemakerhoedemaker
1581-08-18
Tonis Jacobsz hoedemaker
Volkstelling-1581 (overledene)Uiterstegracht.063
192/1a
Joris Willemsz {hoedenmaker}
0/
wed v Joris Willemsz hoedemaeckerhoedemaecker
1581-09
Joris Willemssen hoedemaecker
Volkstelling-1581 (overledene)Vliet.035
39/1a
Adriaen Jacobsz {hoedenmaker}
0/
weduwe van Adriaen Jacobsz hoedemakerhoedemaker
1581-09
Neeltgen Jacobsdr weduwe van Adriaen Jacobsz hoedemaker
Waarboek-67 C-1563 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.078
155/03
Wijnand Gerritsz {hoedenmaker}
/
Wijnand Gerritsz hoemakerhoemaker
1564-04-17
Wijnand Gerritsz hoemaker (hoedenmaker) als man van Maritgen Jansdr (met Jan Hendricksz brouwersknecht als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.092
174/06
Willem Govertsz {hoedenmaker}
/
Willem Goevertsz hoemaeckerhoemaecker
1564-02-11
Willem Goevertsz hoemaecker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.092
2738/1
Willem Govertsz {hoedenmaker}
/10-0-0
Willem Govertsz hoedenmakerhoedenmaker
1561-12
Willem Govertsz hoedenmaker
Waarboek-67 C-1563 (borg)Haarlemmerstraat.210
487/04
Willem Govertsz {hoedenmaker}
/
Willem Govertsz hoedenmakerhoedenmaker
1566-03-15
Jan Claasz timmerman (met Willem Govertsz hoedenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)Middelweg.026.2
255/04
Willem Govertsz {hoedenmaker}
/
Willem Govertsz hoedenmakerhoedenmaker
1569-11-19
Cornelis Dircksz snijder (met Willem Govertsz hoedenmaker als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.050.1
267/05
Willem Govertsz {hoedenmaker}
/
Willem Govertsz hoedenmakerhoedenmaker
1569-12-07
Willem Govertsz hoedenmaker
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)GeenPerceel.000
269/53
Willem Govertsz {hoedenmaker}
/
Willem Govertsz hoedenmakerhoedenmaker
1569-12-07
Willem Govertsz hoedenmaker
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Haarlemmerstraat.092
27/03
Willem Govertsz {hoedenmaker}
/
Willem Govertsz hoedenmakerhoedenmaker
1572-01-05
Willem Govertsz hoedenmaker (met Cornelis Dircksz kleermaker als borg)
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.092
79/1
Willem Govertsz {hoedenmaker}
/6,5/0-13
Willem Govertsz hoemackerhoemacker
1558-06-08
Willem Govertsz hoemacker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.092
353/07
Willem Govertsz {hoedenmaker}
/
Willem Govertsz hoemaeckerhoemaecker
1557-01-02
Willem Govertsz hoemaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.092
400/06
Willem Govertsz {hoedenmaker}
/
Willem Govertsz hoemaeckerhoemaecker
1565-09-06
een slopsteechgen toebehoorende Willem Govertsz hoemaecker, Henrick Aerntszoon, snijder ende Pieter Corneliszoon, schoemaecker
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.092
312/07
Willem Govertsz {hoedenmaker}
/
Willem Govertsz hoemaeckerhoemaecker
1574-03-16
Willem Govertsz hoemaecker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Haarlemmerstraat.092
117/07
Willem Govertsz {hoedenmaker}
/
Willem Govertsz hoetmaickerhoetmaicker
1560-12-23
Willem Govertsz hoetmaicker
Waarboek-67 F-1576 (vorig-eigenaar)Haarlemmerstraat.092
374/03
Willem Govertsz {hoedenmaker}
/
Willem Govertsz in sijn leven hoedemaeckerhoedemaecker
1577-11-28
Willem Govertsz in sijn leven hoedemaecker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.092
408/05
Willem Govertsz {hoedenmaker}
/
Willem Govertsz, hoetmaeckerhoetmaecker
1565-09-16
Willem Govertsz, hoetmaecker