BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 380. Aantal = 6.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.143
219/08
Cornelis Dircksz {kruikenmaker}
/
Cornelis Dircxz cruyckemakercruyckemaker
1561-04-19
Cornelis Dircxz cruyckemaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.134
139/1

/4-10-0
Jacob Jacobsz cruyckmancruyckman
1601
Jacob Jacobsz cruyckman
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.134
136/1

3/5-13/4-10
Jacob Jansz cruickmancruickman
1606-08
Jacob Jansz cruickmans huis eygen ende bruicker zelfs, op zijn aengeven
TiendePenning-1561 (huurder)Nieuwsteeg.018.7
954/1

/9-0-0
Jan Fredericxz crucemaickercrucemaicker
1561-12
Jan Fredericxz crucemaicker
Volkstelling-1581 (overledene)Plaatsteeg.000.06
41/3a
Cornelis Dircksz {kruikenmaker}
0/
voordr geteelt bij Cornelis Dircxz cruycmakercruycmaker
1581-09
Ermtgen Cornelisdr Claertgens voordr geteelt bij Cornelis Dircxz cruycmaker
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Plaatsteeg.000.06
218/05
Cornelis Dircksz {kruikenmaker}
/
wedue van Cornelis Dircxz cruycman za. ge.cruycman
1582-10-24
wedue van Cornelis Dircxz cruycman za. ge.