BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 383. Aantal = 9.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Koppenhinksteeg.003
163/05
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz advocaatadvocaat
1562-08-13
Trijntgen Cornelisdr weduwe van Claes Jansz schipper met David Egbertsz advocaat als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Middelstegracht.039
303/05
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz advocaatadvocaat
1563-03-19
Neeltgen Jansdr weduwe van Govert Willemsz met David Egbertsz advocaat als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (borg)Groenesteeg.018
326/04
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz advocaatadvocaat
1563-04-23
Quyrijn Dircksz pottenbakker (met David Egbertsz advocaat als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Wolsteeg.001
197/14

/
Jacob Fransz talmantalman
1561-03-18
Jacob Fransz talman
Waarboek-67 B-1562 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.015.1
248/14
Joris Jansz van Bremen
/
Joris Jansz van Bremen advocaatadvocaat
1563-02-14
Joris Jansz van Bremen advocaat
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Breestraat.117
3/04
Hendrick van Weert
/
Mr Heynric van Weert advocaet in den Hove van Hollantadvocaet
1582-08-15
Mr Heynric van Weert advocaet in den Hove van Hollant
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Middelstegracht.042
338/03
Jan Jansz van Banchem {de jonge}
/
Mr Jan van Banchem
Mr Jan heeft een broer Jasper . Deze heeft als vader Jan Jansz an Banchem
advocaet
1581-03-22
Mr Jan van Banchem advocaat shoofs van Hollant
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Middelstegracht.042
339/03
Jan Jansz van Banchem {de jonge}
/
Mr Jan van Banchem advocaetadvocaet
1581-03-22
Mr Jan van Banchem advocaet 'sHoofs van Hollant
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.021
62/62
Pouwels Aertsz Buys
/80
Mr Pouwels Buys advocaet 's gemeen lantsadvocaet
1581-12
Mr Pouwels Buys advocaet 's gemeen lants