BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 383. Aantal = 25.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Koppenhinksteeg.003
163/05
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz advocaatadvocaat
1562-08-13
Trijntgen Cornelisdr weduwe van Claes Jansz schipper met David Egbertsz advocaat als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Middelstegracht.039
303/05
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz advocaatadvocaat
1563-03-19
Neeltgen Jansdr weduwe van Govert Willemsz met David Egbertsz advocaat als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (borg)Groenesteeg.018
326/04
David Egbertsz {voorspraak}
/
David Egbertsz advocaatadvocaat
1563-04-23
Quyrijn Dircksz pottenbakker (met David Egbertsz advocaat als borg)
TiendePenning-1561 (huurder)Wolsteeg.001
315/1

/6-10-0
Jacob Fransz taelmantaelman
1561-12
Jacob Fransz taelman
Waarboek-67 A-1560 (belending)Wolsteeg.001
197/14

/
Jacob Fransz talmantalman
1561-03-18
Jacob Fransz talman
TiendePenning-1557 (huurder)Wolsteeg.001
94/1

/6,5/0-0
Jacop Fransz talmantalman
1558-06-08
Jacop Fransz talman
TiendePenning-1543 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.007.1
77/1

/7
Jan Pietersz talmantalman
1544
Jan Pietersz. talman een huijs, siaers
Waarboek-67 B-1562 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.015.1
248/14
Joris Jansz van Bremen
/
Joris Jansz van Bremen advocaatadvocaat
1563-02-14
Joris Jansz van Bremen advocaat
Omslag-1573 (bewoner)Zonneveldstraat.000.18
6/1
Joris Jansz van Bremen
/0-4
Joris van Bremen, talmantalman
1573-12-19
Joris van Bremen, talman
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Nonnensteeg.016-020
97/03
Aelwijn Cornelisz van Leeuwen
/
Meester Alewijn van Leeuwen Cornelisz advocaet voor den Hove van Hollantadvocaet
1562-12-02
Meester Alewijn van Leeuwen Cornelisz advocaet voor den Hove van Hollant
Voogdenboek-A (executeur)Breestraat.117
193/06

/
meester Henric van Waerdt advocaet oomadvocaet
1580-06-03
meester Henric van Waerdt advocaet en Joris Grijp Jansz behuwde omen
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Breestraat.117
23/03
Hendrick Dircksz van Weert
/
Meester Henryck van Weert advocaat in den Hove van Hollantadvocaat
1582-08-15
Meester Henryck van Weert advocaat in den Hove van Hollant man ende voogd van Joncvrouwe Agatha van Noorde Philips dochter
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.002
390/06
Hendrick Dircksz van Weert
/
meester Heyndric de Weert advocaet haer zwageradvocaet
1582-07-14
Belye van Noorden Phillipsdr weduwe Joachim Dircxz van Lubick mit Cornelis Meesz van Hout haere gecoren voocht in desen vervangende meester Heyndric de Weert advocaet ende Jorys Grijp Jans haere zwagers ende haer daervooren starckmaeckende
Grote-Bewijzen-C (echtgenoot)StilleRijn.003-004
15/09
Pieter van Velden
/
meester Pieter van Velden advocaet als man van Jacobaadvocaet
1584-11-15
meester Pieter van Velden advocaet als man van Jacoba
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Steenschuur.022.03
43/03
Gerrit Amelisz van Hoogeveen
/
Mr Geryt Melisz advocaet in den Hove van Hollantadvocaet
1556-08-29
Mr Geryt Melisz advocaet in den Hove van Hollant
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Breestraat.117
3/04
Hendrick Dircksz van Weert
/
Mr Heynric van Weert advocaet in den Hove van Hollantadvocaet
1582-08-15
Mr Heynric van Weert advocaet in den Hove van Hollant
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Middelstegracht.042
338/03
Jan Jansz van Bancken {de jonge}
/
Mr Jan van Banchem
Mr Jan heeft een broer Jasper . Deze heeft als vader Jan Jansz an Banchem
advocaet
1581-03-22
Mr Jan van Banchem advocaat shoofs van Hollant
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Middelstegracht.042
339/03
Jan Jansz van Bancken {de jonge}
/
Mr Jan van Banchem advocaetadvocaet
1581-03-22
Mr Jan van Banchem advocaet 'sHoofs van Hollant
Omslag-1583 (bewoner)Rapenburg.021
61/1
Pouwels Arentsz Buys
/80
Mr Pouls Buys advocaetadvocaet
1583-07-14
Mr Pouls Buys, advocaet
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.021
62/1
Pouwels Arentsz Buys
/80
Mr Pouwels Buys advocaet 's gemeen lantsadvocaet
1581-12
Mr Pouwels Buys advocaet 's gemeen lants
Huwelijksevw-B2 (getuige)Haarlemmerstraat.073.1
206/07
Symon Cornelisz van Veen
/
Mr Symon van Veen advocaatadvocaat
1577-10-12
Mr Symon van Veen advocaat zijn schoonbroer
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Haarlemmerstraat.095
249/04
Willem Willemsz van der Meer {advocaat}
/
Mr Willem van der Meer advocaat oomadvocaat
1580-09-20
Cornelis Adriaensz van Barrevelt bestevader Mr Willem van der Meer advocaat aan het hof van Holland oom ende Maria Willemsdr van der Meer moye geassisteert met Ysbrant Dircxz Visscher haer gecoren voocht
Bonboek-01C (eigenaar)Pieterskerkgracht.011-013
118/001

/
mr. Gerrit Meerman advocaet
AA, 128
advocaet
1617 na
mr. Gerrit Meerman advocaet
Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Breestraat.117
147/03
Hendrick Dircksz van Weert
/
Mr. Henrick van Waert advocaet 's Hoofs van Hollantadvocaet
1568-03-01
Mr. Henrick van Waert advocaet 's Hoofs van Hollant
Waarboek-67 H-1580 (borg)Middelstegracht.014.3
433/04
Jan Jansz van Bancken {de jonge}
/
Mr. Jan van Banchen advocaet 's hoofs van Hollantadvocaet 's hoofs van Hollant
1581-05-22
Mr. Jan van Banchen advocaet 's hoofs van Hollant