BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 386. Aantal = 192.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.090-102
179/1

/3-10-0
Adriaen Claess cleermaeckercleermaecker
1601
Adriaen Claess cleermaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)OudeRijn.090-102
167/1

4/4-8-0/6-0-0
Adriaen Claesz cleermaeckercleermaecker
1606-08
Adriaen Claesz., cleermaecker, eygen ende bruycker opt aengeven van dezelve
Vetus-1585 (eigenaar)Herensteeg.008-010
136/1

/
Adriaen Jansz cleermaeckercleermaecker
1585
Adriaen Jansz, cleermaeckers huys
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Herensteeg.008-010
150/1

/3-4-0
Adriaen Jansz cleermaeckercleermaecker
1601
Adriaen Jansz cleermaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Herensteeg.008-010
166/1

4/4-0-0/6-0-0
Adriaen Jansz cleermaeckerscleermaecker
1606-08
Adriaen Jansz cleermaeckers huys eygen en zelffs bewoont, heeft opt wijffs aengeven
Waarboek-67 F-1576 (koper)Pieterskerkstraat.012-014
476/53
Aelbrecht Aelbrechtsz {kleermaker, klokkenluider}
/
Aelbert Aelbertsz kleermakerkleermaker
1578-03-02
Aelbert Aelbertsz kleermaker
Volkstelling-1574 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.006
12/1

2/
Albert Albaertsz clermacker
Wolhuis
clermacker
1574-08-07
Albert Albaertsz clermacker
Volkstelling-1581 (bewoner)Groenesteeg.015
36/4
Ambrosius Willemsz {kleermaker}
0/
Ambrosius Willemsz van Roesbrugge (?) kleermaker hier gewoont 3 jaerkleermaker
1581-09
Ambrosius Willemsz van Roesbrugge (?) kleermaker hier gewoont 3 jaer
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.092-094
4/1

3/6-19-0/4-10-0
Baerent Hendrickxz, cleermakerkleermaker
1606-08
Baerent Hendrickxz, cleermaker, selfs gebruickt; heeft op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)OudeRijn.124
32/1

2/3-15-0/3-0-0
Barent Jansz cleermaeckercleermaecker
1606-08
Arent Jacobsz. Boom, bewoont bij Barent Jansz., cleermaecker, opt aengeven van zijn persoon
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.102
17/02

/
Claes Jacobsz cleermaeckercleermaecker
1575-07-06
Reijer Jansz van Naerden en Claes Jacobsz cleermaecker voogden
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Haarlemmerstraat.102
80/04

/
Claes Jacobsz kleermakerkleermaker
1576-07-13
Claes Jacobsz kleermaker
Waarboek-67 K-1582 (borg)Vrouwensteeg.008
249/13

/
Claes Jansz van Delft cleermaeckercleermaecker
1583-06-07
Claes Jansz van Delft cleermaecker
Voogdenboek-A (overledene)Breestraat.145
155/03
Cornelis Augustijnsz {snijder}
/
Cornelis Augustijnsz cleermaeckercleermaecker
1578-10-08
Cornelis Augustijnsz cleermaecker gewonnen bij Gerreberch Florisdr uijtdraechster
Waarboek-67 J-1581 (koper)SintJacobsgracht.000.23
341/04
Cornelis Cornelisz {snijder}
/
Cornelis Cornelisz cleermaekercleermaeker
1582-06-12
Cornelis Cornelisz cleermaeker
Waarboek-67 E-1571 (borg)Haarlemmerstraat.092
27/04

/
Cornelis Dircksz kleermakerkleermaker
1572-01-05
Willem Govertsz hoedenmaker (met Cornelis Dircksz kleermaker als borg)
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
7132/110a

/3,15
Cornelis Gerytsz
Antwerpen (B.) op de getuigenis van Jan Maersschalc en Marcus de Ceulenaer.
kleermaker
1586-07-22
Cornelis Gerytsz
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.042
126/1
Cornelis Gijsbrechtsz Gool
4/
Cornelis Ghijsbertsz Gool cleermaecker bonmrcleermaecker
1581-09
Cornelis Ghijsbertsz Gool cleermaecker bonmr
Waarboek-67 G-1578 (borg)Haarlemmerstraat.195-197
63/05
Cornelis Gijsbrechtsz Gool
/
Cornelis Ghijsbrechtsz cleermakercleermaker
1578-08-29
Cornelis Ghijsbrechtsz cleermaker
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Hooigracht.042
584/08
Cornelis Gijsbrechtsz Gool
/
Cornelis Ghijsbrechtsz kleermakerkleermaker
1578-06-26
Cornelis Ghijsbrechtsz kleermaker ( met als borg Dirck Jansz den Using linnenwever)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.042
141/1
Cornelis Gijsbrechtsz Gool
/3-17-0
Cornelis Ghijsbrechtszoon Gool cleermaeckercleermaecker
1601
Cornelis Ghijsbrechtszoon Gool cleermaecker
Volkstelling-1581 (teller)Hooglandsekerkgracht.046-048
0/0g
Cornelis Gijsbrechtsz Gool
/
Cornelis Gijsbrechtsz Gool (bonmeesteren)cleermaecker
1581-09
Cornelis Ghijsbertsz Gool cleermaecker (bonmeesteren)
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.042
86/86
Cornelis Gijsbrechtsz Gool
/4
Cornelis Gysbrechtsz Gael cleermakercleermaker
1581-12
Cornelis Gysbrechtsz Gael cleermaker
Voogdenboek-A (ouder)Hooigracht.070
118/03
Cornelis Jacobsz Fock
/
Cornelis Jacobsz Focs cleermaeckercleermaecker
1577-10-25
Cornelis Jacobsz Focs cleermaecker gewonnen bij Elizabeth Meeusdr zijn zaliger huisvrouw
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vrouwenkerkkoorstraat.005-011
69/1

/1-6-0
Cornelis Janss cleermaeckercleermaecker
1601
Cornelis Janss cleermaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.002
39/1
Cornelis Jansz {kleermaker}
2/
Cornelis Jansz cleermaeckercleermaecker
1581-09
Cornelis Jansz cleermaecker
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.089
48/48
Cornelis Jansz {snijder, kleermaker}
/2
Cornelis Jansz cleermaeckercleermaecker
1581-12
Cornelis Jansz cleermaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.082
80/1

/3-4-0
Cornelis Jansz cleermaeckercleermaecker
1601
Cornelis Jansz cleermaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.089
62/1
Cornelis Jansz {snijder, kleermaker}
4/
Cornelis Jansz cleermakercleermaker
1581-09
Cornelis Jansz cleermaker
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.002
62/62
Cornelis Jansz {kleermaker}
/2
Cornelis Jansz cleermakercleermaker
1581-12
Cornelis Jansz cleermaker
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.002
64/1
Cornelis Jansz {kleermaker}
/2
Cornelis Jansz cleermakercleermaker
1583-07-14
Cornelis Jansz, cleermaker
Waarboek-67 H-1580 (belending)Uiterstegracht.098-100
404/06
Cornelis Symonsz {wever}
/
Cornelis Symonsz cleermaeckercleermaecker
1581-04-01
Cornelis Symonsz cleermaecker
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Papengracht.024
119/1a
Frans Reyersz {snijder}
/
De wed v Frans Reyersz cleermaeckercleermaecker
1601
De wed v Frans Reyersz cleermaecker
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Breestraat.030
8/13
Jan Harpersz {snijder}
/
de weduwe van Jan Herpersz snijdersnijder
1577-02-04
tot achter aen Ottho Huygenszoons erffgenaemen ende de weduwe van Jan Herpersz snijder.
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.054-056
54/1
Reyer Gerritsz {snijder}
/-
dezelve Reyer Gerritss cleermaeckercleermaecker
1585
dezelve Reyer Gerritss cleermaeckers huysken in 't poortgen, met 't voorgaende zijn huys getaxeert zijnde, daeromme hier niet
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Middelstegracht.025
357/04
Dirck Adriaensz {kleermaker}
/
Dirc Adriaensz cleermaeckerkleermaker
1581-04-06
Dirc Adriaensz cleeermaecker, out omtrent XIX jaeren, naergelaten weeskint van Adriaen Dirxz, gorter ende Anna Meeusdr
Voogdenboek-A (voogd)Breestraat.134
156/02

/
Dirc Jansz cleermaecker oomcleermaecker
1578-11-14
Cornelis Florisz smit broeder en Dirc Jansz cleermaecker oom en voogden
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Middelstegracht.025
356/05
Dirck Adriaensz {kleermaker}
/
Dirck Adriaensz cleermaeckerkleermaker
1581-04-06
Dirck Adriaensz, cleermaecker, out omtrent negenthien jaeren naergelaten weeskint van Adriaen Dircxzoon gorter en Anna Meeusdr
Waarboek-67 G-1578 (borg)Steenschuur.015
404/07
Dirck Cornelisz {snijder}
/
Dirck Cornelisz cleermaeckercleermaecker
1579-11-07
Dirck Cornelisz cleermaecker
Waarboek-67 F-1576 (vermelding)Hogewoerd.017
192/08

/
Dirck Cornelisz kleermakerkleermaker
1577-03-12
Dirck Cornelisz kleermaker
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Kloksteeg.015
217/03
Dirck Jansz {snijder, koster}
/
Dirck Jansz cleermaeckercleermaecker
1580-10-20
Dirck Jansz cleermaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.259-263
188/1

2/2-5-0/2-10-0
Evert Jansz cleermaeckercleermaecker
1606-08
Evert Jansz., cleermaecker, eygen ende bruycker opt aengeven van dezelve
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.037
52/1

/4-0-0
Evert Willemsz cleermaeckercleermaecker
1601
Evert Willemsz cleermaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.037
55/1

/1-12-0
Evert Willemsz cleermaeckercleermaecker
1601
Evert Willemsz cleermaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gerecht.000.3
142/1

/3-4-0
Foy Poulsz cleermaeckercleermaecker
1601
Foy Poulsz cleermaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Gerecht.000.3
150/1

4/4-0-0/6-0-0
Foy Poulsz cleermaeckercleermaecker
1606-08
Foy Poulsz cleermaeckers huys eygen ende selver bewoont, op 't wijffs aengeven
Waarboek-67 J-1581 (koper)Kaiserstraat.008.2
313/08

/
Frans Jansz cleermackercleermacker
1582-05-19
Frans Jansz, cleermacker
Waarboek-67 K-1582 (borg)Levendaal.064
113/05

/
Frans Jansz cleermackercleermacker
1582-12-12
Frans Jansz cleermacker
Waarboek-67 J-1581 (koper)Breestraat.058
162/05
Frans Jansz {snijder-Catharijnen}
/
Frans Jansz cleermaeckercleermaecker
1582-02-02
Frans Jansz cleermaecker
Voogdenboek-A (voogd)Langebrug.091.2
276/08
Frans Jansz {snijder-Catharijnen}
/
Frans Jansz cleermaeckercleermaecker
1584-12-07
Mede en nog daartoe verordend Frans Jansz cleermaecker mede oom van de weeskinderen
Waarboek-67 G-1578 (voogd)OudeRijn.011-013
190/10
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyerszcleermacker
1579-02-13
Meester Gerard de Bont docter in medicinen ende Frans Reyersz cleermacker voogden van de onbejaerde kinderen van oude ende jonge Maritgens van Rijswijc allen erffgenamen van Oude Johan van Rijswijck ende Machtelt van Buten
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.019
73/73
Frans Reyersz {snijder}
/8
Frans Reyersz cleermaeckercleermaecker
1581-12
Frans Reyersz cleermaecker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Pieterskerkhof.024
101/03
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz cleermaeckercleermaecker
1581-12-02
Frans Reyersz cleermaecker
Waarboek-67 J-1581 (voogd)OudeRijn.015-017
159/05
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz cleermaeckercleermaker
1582-02-10
Frans Reyersz cleermaecker
Omslag-1583 (bewoner)Steenschuur.019
81/1
Frans Reyersz {snijder}
/8
Frans Reyersz cleermaeckercleermaecker
1583-07-14
Frans Reyersz, cleermaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.019
79/1
Frans Reyersz {snijder}
3/
Frans Reyersz cleermakercleermaker
1581-09
Frans Reyersz cleermaker
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Nieuwsteeg.021-023
473/03
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1580-01-23
Frans Reyersz snijder
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Nieuwsteeg.021-023
475/03
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1580-01-23
Frans Reyersz snijder
Kerven-1581 (bewoner)Ketelboetersteeg.010
26/26
Frans Isaacsz van den Berg
/6
Frans Ysaacxs van den Berch cleermaeckercleermaecker
1581-12
Frans Ysaacxs van den Berch cleermaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Ketelboetersteeg.010
26/1
Frans Isaacsz van den Berg
5/
Frans Ysaacxz van der Berch cleermakercleermaker
1581-09
Frans Ysaacxz van den Berch cleermaker van Noortwijck vii jaren
Waarboek-67 L-1584 (belending)Langebrug.093
181/10
Frans Isaacsz van den Berg
/
Frans Ysacxz cleermaeckercleermaecker
1584-06-29
Frans Ysacxz cleermaecker
Waarboek-67 J-1581 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.016
20/06
Gerrit Symonsz Suyck
/
Gerijt Symonsz Zuyck, broer van Pieter Symonsz Zuyck
vader: Symon Jansz Zuyck moeder: Magdelena Gerijtsdr' zoon: Gerijt Symonsz Zuyck zoon: Pieter Symons Zuyck
cleermacker
1581-07-24
Gerijt Symonsz Zuyck, broer van Pieter Symonsz Zuyck ( 20 jaar), cleermacker, kind van Symon Jansz Zuyck, cleermacker en Magdelena Gerijtsdr beyde Zaliger
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Pieterskerkchoorsteeg.016
21/03
Gerrit Symonsz Suyck
/
Gerijt Symonsz Zuyck, broer van Pieter Symonsz Zuyck
vader: Symon Jansz Zuyck moeder: Magdelena Gerijtsdr' zoon: Gerijt Symonsz Zuyck zoon: Pieter Symons Zuyck
cleermacker
1581-07-24
Gerijt Symonsz Zuyck
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Zonneveldstraat.000.12
244/05
Gerrit Arentsz {snijder}
/
Gerrit Arentsz kleermakerkleermaker
1577-05-03
Adriana Danielsdr uitdraagster weduwe van Gerrit Arentsz kleermaker en moeder van Gerrit hun weeskind van twee jaar oud (met haar zuster Alijt Danielsdr uitdraagster als borg)
Poorterboeken-D-1532 (borg)Pieterskerkchoorsteeg.016
7300/128b
Gerrit Symonsz Suyck
/
Gerrit Symonsz Zuyckkleermaker
1588-04-05
Gerrit Symonsz Zuyck
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Rapenburg.133
32/15

/
Geryt Willemsz cleermaecker tot Voorschootencleermaecker
1583-11-25
Geryt Willemsz cleermaecker tot Voorschooten voogd van de kinderen van Jan Willemsz backer tot Voorschooten
Waarboek-67 L-1584 (voogd)Rapenburg.133
32/09

/
Geryt Willemsz cleermaecker van Voorschootencleermaecker
1583-11-25
Geryt Willemsz cleermaecker van Voorschooten voogd van weeskindt van Wouter Willemsz
Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Rapenburg.133
32/03

/
Geryt Willemszoon cleermaecker van Voorschootencleermaecker
1583-11-25
Geryt Willemszoon cleermaecker van Voorschooten
TiendePenning-1557 (huurder)KortRapenburg.018
41/1

/0/0-1,5
Ghoessen die cleermackercleermacker
1558-06-08
Ghoessen die cleermacker
Poorterboeken-E-1588 (poorter)Houtstraat.007
7729/65a
Goossen Cornelisz Stam {kleermaker}
/3,2
Goossen Cornelisz Stam
Wijk bij Duurstede op de getuigenis van Huybrecht Jansz. en Pieter Jansz. Pijn.
kleermaker
1591-05-06
Goossen Cornelisz Stam
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Houtstraat.007
189/1
Goossen Cornelisz Stam {kleermaker}
/3-0-0
Goossen Cornelisz Stam cleermaeckercleermaecker
1601
Goossen Cornelisz Stam cleermaecker
Waarboek-67 F-1576 (borg)Rapenburg.101
576/13
Louris Cornelisz Schenaert
/
haar broer Louris Cornelisz kleermakerkleermaker
1578-06-10
haar broer Louris Cornelisz kleermaker en haar zwager Cornelis Symonsz metselaar als borg
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.112
338/06
Hendrick Pietersz van Geenen
/
Hendrick Pietersz van Bommel kleermakerkleermaker
1577-08-02
Hendrick Pietersz van Bommel kleermaker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hogewoerd.011-013
448/17
Hendrick Vincentenz {snijder}
/
Hendrick Vincentenz cleermaecker
woont naast de spinsters Engeltgen en Jannetgen
cleermaecker
1583-11-25
Hendric Vincentenz cleermaecker
Kleine-Bewijzen-A (overledene)OudeRijn.029
261/04
Hendrick Claesz {kleermaker}
/
Henric Claesz kleermakerkleermaker
1578-11-08
Henric Claesz kleermakers nagelaten weeskind genaamd Barent (2) gewonnen bij Margriete Barentsdr
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.112
408/20
Hendrick Pietersz van Geenen
/
Henrick Pietersz cleermaecker
1578-01-11
Henrick Pietersz cleermaecker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hogewoerd.011-013
192/12
Hendrick Vincentenz {snijder}
/
Henrick Vincenten cleermaeckercleermaecker
1577-03-12
Henrick Vincenten cleermaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Koppenhinksteeg.001
125/1

/3-10-0
Heyndrick Gerrytsz cleermaeckercleermaecker
1601
Heyndrick Gerrytsz cleermaecker
Volkstelling-1581 (overledene)Breestraat.058
11/5a
Hendrick Jansz {kleermaker}
0/
Heyndrick Jansz cleermaeckercleermaecker
1581-09
Heyndrick Jansz cleermaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.029
66/2

6/10-15-0/9-0-0
Huibrecht Gerritsz cleermakercleermaker
1606-08
Huibrecht Gerritsz cleermaker huis ende in huir gebruickt wert bij Jan d'Steur, heeft op zijn aengeven
Waarboek-67 H-1580 (borg)Vliet.039
233/05
Huibrecht Jansz van Nederwaert {snijder}
/
Huijbrecht Jansz van Neerwaert kleermakerkleermaker
1580-11-22
Huijbrecht Jansz van Neerwaert kleermaker
Waarboek-67 K-1582 (koper)Korevaarstraat.012
441/05
Huibrecht Jansz van Nederwaert {snijder}
/
Huybert Jansz van Nederwaert cleermaeckercleermaecker
1583-11-21
Huybert Jansz van Nederwaert cleermaecker
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Korevaarstraat.012
438/04
Huibrecht Jansz van Nederwaert {snijder}
/
Huybert Jansz van Nedewaert cleermaeckercleermaecker
1583-11-14
Huybert Jansz van Nedewaert cleermaecker
Waarboek-67 H-1580 (koper)Kaardesteeg.005
394/06
Huibrecht Gerritsz {snijder}
/
Huybrecht Gerytsz cleermaeckercleermaecker
1581-04-27
Huybrecht Gerytsz cleermaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.029
64/1

/9-8-0
Huybrecht Gerytsz cleermaeckercleermaecker
1601
Huybrecht Gerytsz cleermaecker
Waarboek-67 J-1581 (borg)Steenschuur.022.09
61/06
Huibrecht Jansz van Nederwaert {snijder}
/
Huybrecht Jansz cleermackercleermacker
1581-08-02
Huybrecht Jansz cleermacker
Volkstelling-1581 (bewoner)Zonneveldstraat.000.20
22/1
Jacob Barentsz {snijder}
2/
Jacob Barentsz cleermaeckercleermaecker
1581-09
Jacob Barentsz cleermaecker
Waarboek-67 F-1576 (borg)Nieuwsteeg.021-023
231/13
Jacob Barentsz {snijder}
/
Jacob Barentsz kleermakerkleermaker
1577-04-26
tesamen erfgenerfgenamen van hun zuster Yda Evertsdr, weduwe van mr. Albrecht Cornelisz Verbeeck, schoolmeester te Leiden (met Jacob Barentsz, kleermaker als borg)
Waarboek-67 J-1581 (belending)Diefsteeg.014
436/07

/
Jacob Dircxsz cleermaekercleermaeker
1582-08-21
Jacob Dircxsz cleermaeker
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.005
72/1
Jacob Maertensz {kleermaker}
2/
Jacob Maertensz cleermakercleermaker
1581-09
Jacop Maertensz cleermaker uyten Hage
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Steenschuur.005
46/1
Jacob Maertensz {kleermaker}
/3-4-0
Jacob Maertsz cleermaeckercleermaecker
1601
Jacob Maertsz cleermaecker
Omslag-1583 (bewoner)Diefsteeg.010
65/1
Jacob Philipsz {kleermaker}
/3
Jacob Philipsz cleermaeckercleermaecker
1583-07-14
Jacob Philipsz, cleermaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Diefsteeg.010
112/1
Jacob Philipsz {kleermaker}
6/
Jacob Philipsz cleermaecker schuttercleermaecker
1581-09
Jacob Philipsz cleermaecker van Barnis hier gewoont xvi jaeren schutter
Waarboek-67 H-1580 (gemachtigde)Diefsteeg.010
300/05
Jacob Philipsz {kleermaker}
/
Jacob Phillipsz kleermakerkleermaker
1581-02-18
Jacob Phillipsz kleermaker als principaal
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkstraat.002.1
93/93
Jacob Jacobsz {kleermaker}
/3
Jacop Jacopsz cleermaeckercleermaecker
1581-12
Jacop Jacopsz cleermaecker
Omslag-1583 (bewoner)Pieterskerkstraat.002.1
92/1
Jacob Jacobsz {kleermaker}
/3
Jacop Jacopsz cleermaeckercleermaecker
1583-07-14
Jacop Jacopsz, cleermaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkstraat.002.1
164/1
Jacob Jacobsz {kleermaker}
6/
Jacop Jacopsz cleermaecker schuttercleermaecker
1581-09
Jacop Jacopsz cleermaecker schutter
Kerven-1581 (bewoner)Steenschuur.005
63/63
Jacob Maertensz {kleermaker}
/3
Jacop Maertensz cleermaeckercleermaecker
1581-12
Jacop Maertensz cleermaecker
Omslag-1583 (bewoner)Steenschuur.005
68/1
Jacob Maertensz {kleermaker}
/3
Jacop Maertsz cleermaeckercleermaecker
1583-07-14
Jacop Maertsz, cleermaecker
Kerven-1581 (bewoner)Diefsteeg.010
64/64
Jacob Philipsz {kleermaker}
/25
Jacop Phillipsz cleermaeckercleermaecker
1581-12
Jacop Phillipsz cleermaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Korenbrugsteeg.001
62/1

/4-10-0
Jacques Verhage cleermaeckercleermaecker
1601
Jacques Verhage cleermaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)JanVossensteeg.056
62/1
Jan Aelbrechtsz {snijder}
5/
Jan Aalbrechtszn cleermaeker van Hasselt bij Zwol hier omtrent v jaren gewoont hebbendecleermaeker
1581-09
Jan Aalbrechtszn cleermaeker van Hasselt bij Zwol hier omtrent v jaren gewoont hebbende
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Haarlemmerstraat.247
37/1

2/3-9-0/3-0-0
Jan Anthonisz cleermaeckercleermaecker
1606-08
Jan Adriaensz. Cuyper, bewoont bij Jan Anthonisz., cleermaecker, opt aengeven van de voorn. Jan
Voogdenboek-A (ouder)Maarsmansteeg.017
436/03
Jan Barentsz van Rieverding
/
Jan Baerntsz van Rieverijng cleermakercleermaker
1586-12-12
Jan Baerntsz van Rieverijng cleermaker gewonnen bij Ancommera Jansdr zijn zaliger huisvrouw
Waarboek-67 G-1578 (voogd)LangeMare.069
296/12

/
Jan Cornelis cleermakercleermaker
1579-06-09
Claes Jans warmoesman behoude oome Jan Cornelis cleermakerende Jan Claes zoon Roos vleyshouder voochden over Cornelis Jacobsz, oudt omtrent xx jaren, Clara zestien ende Catrijn xiiii
Volkstelling-1581 (bewoner)Vrouwensteeg.005
94/1
Jan Cornelisz {snijder-Vrouwensteeg}
3/
Jan Cornelisz cleermakercleermaker
1581-09
Jan Cornelisz cleermaker
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
570/08

/
Jan Cornelisz kleermakerkleermaker
1578-05-23
Paridom Barentsz hierbij vervangend Jan Cornelisz, kleermaker, medevoogd
Volkstelling-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.020
33/1
Jan des Ursijns
2/
Jan D'Ursyns cleermaecker schuttercleermaecker
1581-09
Jan Desursijns van Yperen uuyt Vlaenderen cleermaecker schutter
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8543/156b

/3,2
Jan de Langekleermaker
1600-02-18
Jan de Lange
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8725/176b

/3,2
Jan de Langekleermaker
1602-12-13
Jan de Lange
Vetus-1585 (eigenaar)Herensteeg.018.3
130/1

/
Jan de Lange cleermaeckercleermaecker
1585
Jan de Lange, cleermaecker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Breestraat.144
537/05

/
Jan Egbertsz kleermakerkleermaker
1571-05-26
Jan Egbertsz kleermaker
Waarboek-67 G-1578 (koper)Haarlemmerstraat.058
219/05
Jan Gerritsz {snijder}
/
Jan Gerritsz kleermakerkleermaker
1579-04-14
Jan Gerritsz kleermaker
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Apothekersdijk.029
38/03
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz cleermaeckercleermaecker
1580-03-16
Jan Harmansz cleermaecker als man en voogt van Catrina Maertensdr zijn huysvrouwe
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Noordeinde.026
25/03
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz cleermaeckercleermaecker
1580-04-06
Jan Harmansz cleermaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Ketelboetersteeg.012-014
142/1
Jan Harmensz {snijder}
/3-4-0
Jan Harmansz cleermaeckercleermaecker
1601
Jan Harmansz cleermaecker
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Botermarkt.008-009
54/04
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz cleermakercleermaker
1581-09-16
Jan Harmansz cleermaker
Waarboek-67 J-1581 (koper)Breestraat.041
311/07
Jan Hendricksz {snijder}
/
Jan Hendricxz cleermaeckercleermaecker
1582-05-17
Jan Hendricxz cleermaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Langebrug.060.3
68/2

3/4-0-0/4-10-0
Jan Hendricxz cleermaeckercleermaecker
1606-08
Jan Hendricxz cleermaecker huis eygen ende gebruickt wert bij Toucheyn Gijs, opte dochters aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.081.2
19/1

4/5-18-0/6-0-0
Jan Henrickxz cleermaeckerscleermaecker
1606-08
Jan Henrickxz cleermaeckers huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op de dochters aengeven
Stratenboek-02 (eigenaar)Breestraat.041
1140/1
Jan Hendricksz {snijder}
/
Jan Henricxsoon cleermakercleermaker
1588
Jan Henricxsoon cleermaker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.081.2
19/1

/4-14-0
Jan Henricxz cleermaeckercleermaecker
1601
Jan Henricxz cleermaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Langebrug.060.3
66/1

/3-4-0
Jan Henricxz cleermaeckercleermaecker
1601
Jan Henricxz cleermaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.041
184/05

/
Jan Heyndricxz cleermaeckercleermaecker
1582-02
Jan Heyndricxz cleermaecker
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Breestraat.041
292/05
Jan Hendricksz {snijder}
/
Jan Heyndricxz cleermaeckercleermaecker
1582-05-10
Jan Heyndricxz cleermaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.041
63/15
Jan Hendricksz {snijder}
/
Jan Heyndriksz cleermackercleermacker
1581-10-07
nu Jan Heyndriksz cleermacker
Waarboek-67 H-1580 (borg)Diefsteeg.010
300/06

/
Jan Jacobsz mede-kleermakerkleermaker
1581-02-18
Jan Jacobsz mede-kleermaker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Houtstraat.000.9
299/06
Jan Jansz {snijder-Houtstraat}
/
Jan Jansz cleermaeckercleermaecker
1583-06-22
Jan Jansz cleermaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooigracht.014
188/1

2/4-8-0/3-0-0
Jan Jansz cleermaeckercleermaecker
1606-08
Jan Jansz., cleermaecker, eygen bruycker opt aengeven van dezelve
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooigracht.012
189/2

1/2-10-0/1-5-0
Jan Jansz cleermaeckercleermaecker
1606-08
Dezelve, bewoont bij Claes Jansz. opt aengeven van dezelve
Grote-Bewijzen-B (belending)Nieuwsteeg.029
1078/15
Jan Jansz {snijder-Nieuwsteeg}
/
Jan Jansz cleermakercleermaker
1578-04-22
Jan Jansz cleermaker
Voogdenboek-A (voogd)Langebrug.085-087
532/02

/
Jan Jansz cleermakercleermaker
1589-07-19
Dirck Jacobsz Gorter van Reijersberch neef en Jan Jansz cleermaker behuwde [onleesbaar],zijn tot voogden geordonneerd
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.045
44/2
Jan Jansz {kleermaker}
0/
Jan Jansz van Mepelen cleermaecker heeft hier gewoont een jaercleermaecker
1581-09
Jan Jansz van Mepelen cleermaker heeft hier gewoont een jaer
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8444/146a

/3,2
Jan Sneele
Luik (B.) (uyt 't Lant van Luyck) beide getuigen stelden zich borg. Het verschuldige poortergeld werd door de schout betaald.
kleermaker en schoutenbode van de stad
1598-11-02
Jan Sneele
Poorterboeken-E-1588 (borg)Breestraat.132
8748/178c
Jan Willemsz Verhoef
/3,2
Jan Willemszkleermaker
1603-03-07
Jan Willemsz
Poorterboeken-E-1588 (borg)Breestraat.132
8766/180b
Jan Willemsz Verhoef
/3,2
Jan Willemsz Verhouffkleermaker
1603-06-02
Jan Willemsz Verhouff
Waarboek-67 G-1578 (koper)Haarlemmerstraat.166-168
138/06
Joost Dircksz {snijder}
/
Joost Dircxz cleermaeckercleermaecker
1579-01-23
Joost Dircxz cleermaecker
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.166-168
139/06
Joost Dircksz {snijder}
/
Joost Dircxz cleermaeckercleermaecker
1579-01-23
Joost Dircxz cleermaecker
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Hooglandsekerksteeg.009-011
190/12
Joost Dircksz {snijder}
/
Joost Dircxz cleermaeckers weduecleermaecker
1583-05-03
Joost Dircxz cleermaeckers wedue
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Hooglandsekerksteeg.009-011
196/13
Joost Dircksz {snijder}
/
Joost Dircxz cleermaeckers weduecleermaecker
1583-05-03
Joost Dircxz cleermaeckers wedue
Volkstelling-1581 (bewoner)Diefsteeg.014
110/7

0/
Joris Stric Cleermaecker van over Dixmuidencleermaecker
1581-09
Jorien Stric cleermaecker van over Dixmuiden
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
7326/130a

/3,2
Jorys Breele
Ieper (B.) op de getuigenis van Jan Adriaensz., weetwercker, en Claes Pietersz.
kleermaker
1588-09-12
Jorys Breele
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.251
180/1

4/3-3-0/6-0-0
Lieven van Hout cleermaeckercleermaecker
1606-08
Lieven van Hout, cleermaecker, eygen ende bruycker opt aengeven van dezelve
Waarboek-67 G-1578 (executeur)Nieuwsteeg.043.1
15/03
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louis Cornelisz kleermakerkleermaker
1578-07-12
Louis Cornelisz kleermaker als executeur-testamentair van Maritgen Ewoutsdr wolnaaister ten behoeve van Abraham Florisz (11 jaar) Jan Florisz (7 jaar) en Cunera Florisdr (13 jaar) kinderen van Floris Ewoutsz van Velsen tafellakenwever wonende in Alkmaar
Waarboek-67 G-1578 (borg)OudeRijn.054-056
258/09
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louris Corneliszkleermaker
1579-05-02
Louris Cornelisz als borg
Waarboek-67 G-1578 (belending)Noordeinde.024.1
85/12
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louris Cornelisz cleermaeckercleermaecker
1578-10-20
Louris Cornelisz cleermaecker mit eene huysinge ende erve van outs genaemt Sincte Louris
Grote-Bewijzen-B (voogd)Rapenburg.109
1078/08
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louris Cornelisz cleermaecker oomkleermaker
1578-04-22
Louris Cornelisz cleermaecker oom
Waarboek-67 G-1578 (executeur)Nieuwsteeg.043.1
7/03
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louris Cornelisz kleermakerkleermaker
1578-07-06
Louris Cornelisz kleermaker als executeur-testamentair van Maritgen Ewoutsdr wolnaaister (testament 7 augustus 1573)
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Houtstraat.007
198/1

2/3-15-0/3-0-0
Lucas Janss cleermaeckerscleermaecker
1606-08
Lucas Janss cleermaeckers huys eygen ende zelffs bewoont, heeft op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.013.2
92/1
Marcus Gerritsz
3/4-0-0/4-10-0
Marcus Gerritsz cleermakercleermaker
1606-08
Marcus Gerritsz cleermakers huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op zijn aengeven
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Breestraat.013.2
437/04
Marcus Gerritsz
/
Marcus Gerritszoon cleermaeckercleermaecker
1582-08-21
Marcus Gerritszoon cleermaecker
Bonboek-01C (eigenaar)Papengracht.028
180/000

/
mr. Pieter Franck van Scharpenbrant cleermaecker
A, 132
cleermaecker
1607 na
mr. Pieter Franck van Scharpenbrant, cleermaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Zegersteeg.017
118/1
Noyelle Poiteau {kleermaker}
3/
Noyelle Poiteau cleermaecker van Hontschotencleermaecker
1581-09
Noyelle Poiteau cleermaecker van Hontschoten omtrent 2s jaar
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Herensteeg.018.3
146/1

/3-4-0
Peter Vranc cleermaeckercleermaecker
1601
Peter Vranc cleermaecker
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hogewoerd.086
56/1

2/3-15-0/3-0-0
Pieter Danielss cleermaeckercleermaecker
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Pieter Danielss cleermaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Houtstraat.004-005
41/1
Pieter Symonsz Dou {kleermaker}
3/
Pieter Symonsz cleermaeckercleermaecker
1581-09
Pieter Symonszoon cleermaecker
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Pieterskerkchoorsteeg.016
20/05
Pieter Symonsz Suyck
/
Pieter Symonsz Zuyck
vader: Symon Jansz Zuyck moeder: Magdelena Gerijtsdr' zoon: Gerijt Symonsz Zuyck zoon: Pieter Symons Zuyck
cleermacker
1581-07-24
Pieter Symonsz Zuyck ,cleermacker out omtrent 20 jaren, naergelaten weeskint van Symon Jansz Zuyck , cleermacker ende Magdelena Gerijtsdr beyde zaliger
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Pieterskerkchoorsteeg.016
21/04
Pieter Symonsz Suyck
/
Pieter Symonsz Zuyck, broer van Gerijt Symonsz Zuyck
vader: Symon Jansz Zuyck moeder: Magdelena Gerijtsdr' zoon: Gerijt Symonsz Zuyck zoon: Pieter Symons Zuyck
cleermacker
1581-07-24
Pieter Symonsz Zuyck, omtrent 20 jaren out naergelaten weeskint van Symon Jansz Zuyck , cleermacker en Magdelena Gerijtsdr, beyden zaliger
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelweg.019.1a
92/1

/2-0-0
Pieter van der Woude cleermaeckercleermaecker
1601
Pieter van der Woude cleermaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Kloksteeg.004
12/03.1.1.2
Pieter Willemsz {kleermaker}
/
Pieter Willemsz cleermaeckercleermaecker
1578-10-25
Pieter Willemsz cleermaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kloksteeg.004
217/1
Pieter Willemsz {kleermaker}
/4-10-0
Pieter Willemsz cleermaeckercleermaecker
1601
Pieter Willemsz cleermaecker
Omslag-1583 (bewoner)Houtstraat.003
26/1
Pouwels Willemsz {snijder}
/1
Pouwels cleermaeckercleermaecker
1583-07-14
Pouwels, cleermaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Houtstraat.003
31/1
Pouwels Willemsz {snijder}
4/
Pouwels Willemsz cleermaeckercleermaecker
1581-09
Pouwels Willemsz cleermaecker
Kerven-1581 (bewoner)Houtstraat.003
25/25
Pouwels Willemsz {snijder}
/1
Pouwels Willemsz cleermaeckercleermaecker
1581-12
Pouwels Willemsz cleermaecker
Waarboek-67 K-1582 (borg)Houtstraat.000.8
299/05
Pouwels Willemsz {snijder}
/
Pouwels Willemsz cleermaeckercleermaecker
1583-06-22
Pouwels Willemsz cleermaecker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Molensteeg.017
473/05
Quirijn Jansz {kleermaker}
/
Quyrijn Jansz kleermakerkleermaker
1571-02
Quyrijn Jansz kleermaker
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.054-056
196/17
Reyer Gerritsz {snijder}
/
Reyer Geritsz cleermaeckercleermaecker
1583-05-03
Reyer Geritsz cleermaecker
Waarboek-67 G-1578 (koper)OudeRijn.054-056
257/11
Reyer Gerritsz {snijder}
/
Reyer Geritsz kleermakerkleermaker
1579-05-02
Reyer Geritsz kleermaker
Vetus-1585 (eigenaar)Vrouwensteeg.006
86/1
Reyer Gerritsz {snijder}
/10
Reyer Gerritss cleermaeckercleermaecker
1585
Reyer Gerritss cleermaeckers huys, verhuyert, es getaxeert op 10 gulden
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)OudeRijn.054-056
258/08
Reyer Gerritsz {snijder}
/
Reyer Gerritszkleermaker
1579-05-02
de weeskinderen naergelaten bij Claesz, bakker en pargamentmaker, en Barbara Werboutsd
Waarboek-67 K-1582 (belending)OudeRijn.054-056
190/16
Reyer Gerritsz {snijder}
/
Reyer Gerritsz cleermaeckercleermaecker
1583-05-03
Reyer Gerritsz cleermaecker
Vetus-1585 (eigenaar)OudeRijn.054-056
52/1
Reyer Gerritsz {snijder}
/20
Reyer Gerritsz cleermaeckercleermaecker
1585
Reyer Gerritss cleermaeckers huys, es getaxeert op 20 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)OudeRijn.054-056
70/1
Reyer Gerritsz {snijder}
/7-0-0
Reyer Gerritsz cleermaeckercleermaecker
1601
Reyer Gerritsz cleermaecker
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)OudeRijn.054-056
54/04
Reyer Gerritsz {snijder}
/
Reyer Gerytsz cleermakercleermaker
1584-01-02
Reyer Gerytsz cleermaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.083
60/1
Zweer Gerritsz {snijder}
3/
Sweer Gerytsz cleermaecker van Winterswijc uit t lant van Gelrecleermaecker
1581-09
Sweer Gerytsz cleermaecker van Winterswijc uit lant van Gelre heeft hier gewoont xxii jaeren
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.016
20/07
Symon Jansz Suyck
/
Symon Jansz Zuyck
vader: Symon Jansz Zuyck moeder: Magdelena Gerijtsdr' zoon: Gerijt Symonsz Zuyck zoon: Pieter Symons Zuyck
cleermacker
1581-07-24
Symon Jansz Zuyck,cleermacker en Magdelena Gerijtsdr, overleden ouders van Pieter Symonsz Zuyck en Gerijt Symonsz Zuyck
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.016
21/07
Symon Jansz Suyck
/
Symon Jansz Zuyck
vader: Symon Jansz Zuyck moeder: Magdelena Gerijtsdr' zoon: Gerijt Symonsz Zuyck zoon: Pieter Symons Zuyck
cleermacker
1581-07-24
Symon Jansz Zuyck met Magdelena Gerijtsdr beyden zaliger, ouders van Pieter Symonsz Zuyck (weeskint) en Gerijt Symonsz Zuyck
Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.020
46/46
Jan des Ursijns
/2
ten zelve huyse Jan D'Ursyns van Ypre cleermaeckercleermaecker
1581-12
ten zelve huyse Jan D'Ursyns van Ypre cleermaecker
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Papengracht.034
144/03
Anthonis Anthonisz {snijder}
/
Thonis Thonisz kleermakerkleermaker
1580-07-12
Thonis Thonisz kleermaker en Neeltgen en Aeltgen Thonisdrs
Volkstelling-1581 (bewoner)Groenesteeg.004-008
42/1
Thomas Fransz {kleermaker}
4/
Tomas Fransz kleermaeckercleermaecker
1581-09
Tomas Fransz kleermaecker
Schoorsteengeld-1606 (overledene)Breestraat.037
54/1a

4/5-0-0/6-0-0
wedue van Evert Willemsz cleermaeckercleermaecker
1606-08
de wedue van Evert Willemsz cleermaecker huis eygen ende zelfs bewoont, heeft opte dochters aengeven
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hooigracht.042
584/06
Dirck Pietersz {Vergeyl}
/
weeskinderen van Dirck Pietersz Vergeyl kleermakerkleermaker
1578-06-26
weeskinderen van Dirck Pietersz Vergeyl kleermaker en Meynsgen Meeusdr
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.068
10/1
Willem Joppenz {kleermaker}
6/
Willem Joppensz cleermaeckercleermaecker
1581-09
Willem Joppensz cleermaker
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.015
23/1
Willem van der Cruys {kleermaker}
3/
Willem van der Cruys van Tollegem in Vlaenderen cleermakercleermaker
1581-09
Willem van der Cruys van Tollegem in Vlaenderen cleermaker
Waarboek-67 K-1582 (borg)Korevaarstraat.012
438/05
Willem Vincentenz {snijder}
/
Willem Vincenten cleermaeckercleermaecker
1583-11-14
Willem Vincenten cleermaecker
Poorterboeken-E-1588 (borg)Nieuwstraat.014
7678/60Vb
Willem Vincentenz {snijder}
/3,2
Willem Vincentenszkleermaker
1591-01-18
Willem Vincentensz
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.015
310/02
Willem Vincentenz {snijder}
/
Willem Vincentensz cleermaker neefcleermaker
1583-12-28
Bruijn Cornelisz leijdecker oom en Willem Vincentensz cleermaker neef zijn voogden geordonneerd
Poorterboeken-E-1588 (borg)Hooigracht.024.1
8023/98c
Wollebrant Jansz {drapier}
/3,2
Wollebrant Jansz kleermaker
wonende op de Hooigracht
kleermaker
1594-01-24
Wollebrant Jansz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6984/93Vb

/
Zweer Gerytszkleermaker
1584-05-11
Zweer Gerytsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
7214/118b

/
Zweer Gerytszkleermaker
1587-01-20
Zweer Gerytsz
Waarboek-67 J-1581 (belending)Haarlemmerstraat.083
150/06
Zweer Gerritsz {snijder}
/
Zweer Gerytsz cleermaeckercleermaecker
1582-02-07
Zweer Gerytsz, cleermaecker
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Koddesteeg.040
306/03
Zweer Gerritsz {snijder}
/
Zweers Gerytsz cleermaeckercleermaecker
1583-06-26
Zweer Gerytsz cleermaecker