BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 39. Aantal = 955.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Langebrug.063
302/03
Adriaen Dircksz {snijder}
/
Adriaen Dircxz snijdersnijder
1554-01-12
Adriaen Dircxz snijder in alle schijn als hij 'tselffde onlancx van den Burgermeesteren deser stede gecoft heeft
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.002
311/03
Adriaen Dircksz {snijder}
/
Adriaen Dircxz snijdersnijder
1554-04-19
Adriaen Dircxz snijder
Waarboek-67 B-1562 (voogd)OudeRijn.041
168/06
Adriaen Engelsz {snijder}
/
Adriaen Engelsz snijdersnijder
1562-08-22
Adriaen Engelsz snijder en Andries Huygensz schoenmaker als voogden over Barent en Jan onmondige weeskinderen van Jacob Barentsz korenmeter en Cunera Gerritssdr
Grote-Bewijzen-B (borg)Burgsteeg.009
871/13
Adriaen Engelsz {snijder}
/
Adriaen Engelsz snydersnyder
1567-09-03
Borgen Adriaen Engelsz snyder en Maerten Symonsz Dou
Waarboek-67 G-1578 (koper)
248/53

/
Adriaen Gerritsz kleermakerkleermaker
1579-05-09
Adriaen Gerritsz kleermaker
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)
249/53

/
Adriaen Gerritsz kleermakerkleermaker
1579-05-09
Adriaen Gerritsz kleermaker
Vetus-1585 (eigenaar)Kaiserstraat.003
142/1
Adriaen Gerritsz {snijder}
/8
Adriaen Gerytszoon van Breda snijdersnijder
1585
Adriaen Gerytszoon van Breda snijders huys es getacxeert op 8 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaiserstraat.003
77/1
Adriaen Gerritsz {snijder}
3/
Adriaen Gherritsz snijder van Bredasnijder
1581-09
Adriaen Gherritsz snijder van Breda omtrent vi jaer
Stratenboek-08 (eigenaar)Herensteeg.008-010
1030/1

/
Adriaen Jansz snidersnider
1588~1597
Adriaen Jansz snider
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)JanVossensteeg.057
310/03

/
Adriaen Jansz snijdersnijder
1561-08-27
Adriaen Jansz snijder
Waarboek-67 B-1562 (borg)JanVossensteeg.057
217/05
Adriaen Jansz {snijder}
/
Adriaen Jansz snijdersnijder
1562-12-02
Heer Claesz Ruyt priester en pastoor te Hoogmade met Louris Cornelisz als zijn voogd in deze zaak (met Adriaen Jansz snijder en Arent Wolbrantsz bakker als borgen)
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6151/38b

/
Adriaen Pietersz
woenende in Marendorp
snijder
1550-10-09
Adriaen Pietersz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.208
2318/1
Adriaen Pietersz {snijder}
/6-10-0
Adriaen Pietersz snijdersnijder
1561-12
Adriaen Pietersz snijder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.208
238/06
Adriaen Pietersz {snijder}
/
Adriaen Pietersz snijdersnijder
1562-12-29
Adriaen Pietersz snijder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Haarlemmerstraat.208
36/08
Adriaen Pietersz {snijder}
/
Adriaen Pietersz snijdersnijder
1567-11-18
Adriaen Pietersz snijder
Vetus-1585 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.032
249/1

/13
Aelbert van den Hardenberch snydersnyder
1585
Aelbert van den Hardenberch snijders huys; es getacxeert op 13 gulden
Omslag-1583 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.032
136/1

/4
Aelbert van Hardenberch snydersnyder
1583-07-14
Aelbert van Hardenberch, snyder
TiendePenning-1561 (huurder)Pieterskerkchoorsteeg.006
318/1

/8-0-0
Aelbrecht Aelbrechtsnijder
1561-12
Aelbrecht Aelbrecht
TiendePenning-1557 (huurder)Pieterskerkchoorsteeg.006
97/1

/8/0-16
Aelbrecht Aelbrechtsz snijdersnijder
1558-06-08
Aelbrecht Aelbrechtsz snijder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.006.4
54/1

/2-5-0
Aernt Janss snijdersnijder
1601
Aernt Janss snijder
Volkstelling-1581 (bewoner)Boomgaardsteeg.008
52/1
Anthonis Anthonisz {snijder}
5/
Anthonis Anthonisz snydersnyder
1581-09
Anthonis Anthonisz snijder
Waarboek-67 C-1563 (echtgenoot)Vliet.035
120/03
Anthonis Claesz {snijder}
/
Anthonis Claasz snijdersnijder
1564-02-24
Anthonis Claasz snijder als man van Neeltgen Cornelisdr; Jacob Ewoutsz Foix snijder als man van Eems Cornelisdr en Burchgen Cornelisdr weduwe van Cornelis Evertsz (met Anthonis Claasz als haar voogd in deze zaak); allen erfgenamen van Cornelis Mouringsz
Waarboek-67 C-1563 (koper)Kaardesteeg.009
337/04

/
Anthonis Claasz snijdersnijder
1565-05-09
Anthonis Claasz snijder
TiendePenning-1561 (huurder)Haarlemmerstraat.234
2338/1

/5-15-0
Anthonis Evertsz snijdersnijder
1561-12
Anthonis Evertsz snijder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooigracht.096
160/06

/
Anthonis Evertsz snijdersnijder
1564-04-27
Anthonis Evertsz snijder
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.000.2
110/1
Anthonis Landly {kleermaker}
2/
Anthony Landly snijder van Honschotensnijder
1581-09
Anthony Landry snijder van Honschoten
Volkstelling-1581 (bewoner)Houtstraat.000.4
50/5
Arent Jansz {kleermaker}
0/
Arent Jansz snijder van Reynsburg gaende wercken (zomen t noemt) opte vluer ouersnijder
1581-09
Arent Jansz snijder van Reynsburg gaende wercken (zomen t noemt) opte vluer ouer
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.120-130
107/1
Adriaen Jansz {snijder}
5/
Arien Jansz van Essensnijder
1581-09
Arien Jansz snijder van Esse heeft hier gewoont 13 jaer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.208
142/1
Adriaen Pietersz {snijder}
/5/0-0
Arien Pietersz snijdersnijder
1558-06-08
Arien Pietersz snijder
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5926/16Va

/
Baernt Baerntszsnijder
1542-07-14
Baernt Baerntsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6307/57b

/
Baernt Baerntszsnijder
1562-11-14
Baernt Baerntsz
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
150/03

/
Barbara Jansdr snijdersnijder
1572-10-15
Barbara Jansdr weduwe van Jan Jacobsz snijder en aan Maritgen Dircksdr (volgt betalingsregeling)
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.021-023
77/2
Barent Barentsz {snijder}
/
Barent Barentsz snijdersnijder
1558-06-08
Barent Barentsz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.021-023
78/1
Barent Barentsz {snijder}
/7/0-14
Barent Barentsz snijdersnijder
1558-06-08
Barent Barentsz snijder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nieuwsteeg.021-023
967/1
Barent Barentsz {snijder}
/9-0-0
Barent Barentsz snijdersnijder
1561-12
Barent Barentsz snijder
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6150/37Va

/
Bertelmees Gillisz
Delft
snijder
1550-10-04
Bertelmees Gillisz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Diefsteeg.013
40/1
Christoffel Evertsz {snijder}
/6/0-0
Christoffel die snijdersnijder
1558-06-08
Christoffel die snijder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Diefsteeg.011
431/2
Christoffel Evertsz {snijder}
/
Christoffel Evertsz snijdersnijder
1561-12
Christoffel Evertsz snijder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Diefsteeg.013
432/1
Christoffel Evertsz {snijder}
/8-0-0
Christoffel Evertsz snijdersnijder
1561-12
Christoffel Evertsz snijder
Waarboek-67 B-1562 (borg)Diefsteeg.021
19/04
Christoffel Evertsz {snijder}
/
Christoffel Evertsz snijdersnijder
1562-01-29
Adriaen Willemsz heemraadsbode (met Christoffel Evertsz snijder als borg)
Glipperhuur-1573 (eigenaar)Diefsteeg.013
33/2
Christoffel Evertsz {snijder}
/
Christoffel Evertsz snijder fugitivesnijder
1573
Christoffel Evertsz snijder fugitive in de Diefstege
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6128/35a

/
Claes Andriesz van Duynkercken
Dunkerque (F.) (Duinkerken)
snijder
1549-04-02
Claes Andriesz van Duynkercken
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6241/49b

/
Claes Danielszsnijder
1559-06-22
Claes Danielsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.091
101/2
Claes Jacobsz {snijder}
/11/0-22
Claes Jacopsz snijdersnijder
1558-06-08
Claes Jacopsz snijder
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6306/56Va

/
Claes Jansz
Delft
snijder
1562-11-04
Claes Jansz
Vetus-1585 (eigenaar)Rapenburg.089
164/1
Claes Jansz {snijder}
/6
Claes Jansz parmentierparmentier
1585
Claes Jansz parmentier
TiendePenning-1561 (huurder)Groenesteeg.014
1830/1

/6-10-0
Claes Jansz snijdersnijder
1561-12
Claes Jansz snijder
Waarboek-67 B-1562 (koper)Haarlemmerstraat.259-263
325/06

/
Claes Jansz snijdersnijder
1563-04-22
Claes Jansz snijder (van Delft)
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.089
177/1
Claes Jansz {snijder}
5/
Claes Jansz snydersnyder
1581-09
Claes Jansz snyder van Delft omtrent xx jaer
TiendePenning-1561 (huurder)Middelstegracht.077
1975/1

/6-10-0
Claes snijdersnijder
1561-12
Claes snijder
Vetus-1585 (eigenaar)Molensteeg.023
226/1

/7
Claes Symonss snijdersnijder
1585
Claes Symonss snijders huys es getacxeert op 7 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Molensteeg.023
65/1
Claes Symonsz {snijder}
2/
Claes Symonsz snidersnider
1581-09
Claes Symonsz snider geb tot Soeterwoude
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.150-154
114/5
Claes Willemsz {kleermaker}
0/
Claes Willemsz snijder van Stolwijck heeft hier 7 jaren gewoontsnijder
1581-09
Claes Willemsz snijder van Stolwijck heeft hier 7 jaren gewoont
Grachtenboek-53 (eigenaar)Uiterstegracht.069-075
450/1

/
Corneelis Symonsz snijdersnijder
1583-07-15
Corneelis Symonsz snijder
TiendePenning-1557 (huurder)Pieterskerkhof.002
128/1

/10/0-20
Cornelies Gherytsen snijdersnijder
1558-06-08
Cornelies Gherytsen snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.043.4
92/2

/
Cornelies Ghysbrechtsz snydersnyder
1558-06-08
Cornelies Ghysbrechtsz snyder
TiendePenning-1557 (huurder)Hooigracht.034
91/1
Cornelis Gijsbrechtsz Gool
/12/0-24
Cornelies Goel snijdersnijder
1558-06-08
Cornelies Goel snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kloksteeg.006
131/1
Cornelis Jansz Pancraes
/5/0-0
Cornelies Jansz snijdersnijder
1558-06-08
Cornelies Jansz snijder
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6046/25b

/
Cornelis (coman) Luytenzsnijder
1542-07-26
Cornelis (coman) Luytenz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6038/24Vb

/
Cornelis Adriaenszsnijder
1542-07-23
Cornelis Adriaensz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6375/65b

/
Cornelis Aelbrechtszsnijder
1567-08-08
Cornelis Aelbrechtsz
Volkstelling-1581 (bewoner)Nieuwebrugsteeg.006
163/3
Cornelis Adriaensz {kleermaker}
0/
Cornelis Ariaensz snijder hout zijn eygen costsnijder
1581-09
Cornelis Ariaensz snijder hout zijn eygen cost
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.145
175/05
Cornelis Augustijnsz {snijder}
/
Cornelis Augustijnsz snijdersnijder
1561-02-19
Cornelis Augustijnsz snijder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.145
219/06
Cornelis Augustijnsz {snijder}
/
Cornelis Augustijnsz snijdersnijder
1561-04-19
Cornelis Augustijnsz snijder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.145
242/1
Cornelis Augustijnsz {snijder}
/10-0-0
Cornelis Augustynszsnijder
1561-12
Cornelis Augustynsz
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Kaiserstraat.006.1
633/03

/
Cornelis Claasz snijdersnijder
1567-03-08
Cornelis Claasz snijder (met Jan Claas schrijnwerker als borg)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Plaatsteeg.000.12
300/1
Cornelis Claesz {snijder}
/4-0-0
Cornelis Claesz snijdersnijder
1561-12
Cornelis Claesz snijder
Volkstelling-1581 (bewoner)SintJacobsgracht.000.23
129/1
Cornelis Cornelisz {snijder}
3/
Cornelis Cornelisz mr snyder schuttermr snyder
1581-09
Cornelis Cornelisz mr snyder schutter
Stratenboek-17 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.23
220/1
Cornelis Cornelisz {snijder}
/
Cornelis Cornelisz snidersnider
1597-07-25
Cornelis Cornelisz snider
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Rapenburg.028.3
309/06
Cornelis Cornelisz {snijder, turfdrager}
/
Cornelis Cornelisz snijdersnijder
1554-03-21
Cornelis Cornelisz snijder
Waarboek-67 D-1567 (koper)
493/53

/
Cornelis Cornelisz snijdersnijder
1571-03-15
Cornelis Cornelisz snijder
Kerven-1581 (bewoner)SintJacobsgracht.000.23
68/68
Cornelis Cornelisz {snijder}
/2
Cornelis Cornelisz snijdersnijder
1581-12
Cornelis Cornelisz snijder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.23
21/1
Cornelis Cornelisz {snijder}
/4-10-0
Cornelis Cornelisz snijdersnijder
1601
Cornelis Cornelisz snijder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.23
71/1
Cornelis Cornelisz {snijder}
/1-12-0
Cornelis Cornelisz snijdersnijder
1601
Cornelis Cornelisz snijder
Glipperhuur-1574 (huurder)Diefsteeg.013
47/1

/3-0-0
Cornelis Cornelisz snijder van Catwijcksnijder
1574
Cornelis Cornelisz snijder van Catwijck
Vetus-1585 (eigenaar)SintJacobsgracht.000.23
21/1
Cornelis Cornelisz {snijder}
/14
Cornelis Cornelisz snydersnyder
1585
Cornelis Corneliss snijders huys es getacxeert op 14 gulden
Waarboek-67 B-1562 (koper)Haarlemmerstraat.009
331/07
Cornelis Dircksz {snijder}
/
Cornelis Dircksz snijdersnijder
1563-04-30
Cornelis Dircksz snijder (uit Oegstgeest)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
255/03

/
Cornelis Dircksz snijdersnijder
1569-11-19
Cornelis Dircksz snijder (met Willem Govertsz hoedenmaker als borg)
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Haarlemmerstraat.037-039
630/11
Cornelis Dircksz {snijder}
/
Cornelis Dircksz snijdersnijder
1575-12-28
de boedel van Cornelis Dircksz snijder en Dieuwer Claasdr
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.070
463/06
Cornelis Jacobsz Fock
/
Cornelis Fox snijdersnijder
1566-01-22
Cornelis Fox snijder
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.041.2
76/76
Cornelis Gerritsz {snijder}
/2
Cornelis Gerritszsnyder
1581-12
Cornelis Gerritsz
Waarboek-67 B-1562 (koper)Stadsvrijdom.006
109/53

/
Cornelis Gerritsz snijdersnijder
1562-05-10
Cornelis Gerritsz snijder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Stadsvrijdom.006
81/53

/
Cornelis Gerritsz snijdersnijder
1563-12-17
Cornelis Gerritsz snijder
Aflezingsboek-E (vermelding)Nieuwsteeg.041.2
13/03.2.3.3
Cornelis Gerritsz {snijder}
/
Cornelis Gerritsz snijdersnijder
1578-10-25
Cornelis Gerritsz snijder
Volkstelling-1581 (bewoner)Donkersteeg.007
69/1
Cornelis Gerritsz {klokkenluider}
9/
Cornelis Gerritsz snijder stadhuysbewaerdersnijder, stadhuysbewaerder
1581-09
Cornelis Gerritsz snijder stadhuysbewaerder
Volkstelling-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.041.2
67/4
Cornelis Gerritsz {snijder}
0/
Cornelis Gerytsz snyder schuttersnijder
1581-09
Cornelis Gerytsz snyder schutter
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.042
141/1
Cornelis Gijsbrechtsz Gool
/12
Cornelis Ghijsbrechtss Gool snijdersnijder
1585
Cornelis Ghijsbrechtss Gool snijders huys es getacxeert op 12 gulden
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Hooigracht.030
67/13
Cornelis Gijsbrechtsz Gool
/
Cornelis Gijsbrechtsz snijdersnijder
1572-03-15
Cornelis Gijsbrechtsz snijder en Bouwen Jansz als voogden van Dirck, Cornelis en Maritgen, onmondige weeskinderen van Simon Jansz boomgaardman
TiendePenning-1561 (huurder)Hooigracht.034
1718/1
Cornelis Gijsbrechtsz Gool
/12-0-0
Cornelis Gysbertsz [Gool] snijdersnijder
1561-12
Cornelis Gysbertsz [Gool] snijder
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Uiterstegracht.074
364/04
Cornelis Harmensz {snijder}
/
Cornelis Harmansz snijdersnijder
1563-06-17
Dirck Harmansz linnenwever en Cornelis Harmansz snijder als erfgenamen van Grietgen Hendricksdr weduwe van Harman Dircksz snijder
Waarboek-67 C-1563 (koper)
503/53

/
Cornelis Hendricksz snijdersnijder
1566-04-08
Cornelis Hendricksz snijder
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.070
110/1
Cornelis Jacobsz Fock
/6
Cornelis Jacobss Focx snijdersnijder
1585
Cornelis Jacobss Focx snijders huys es getacxeert op 6 gulden
Waarboek-67 G-1578 (borg)Middelweg.032-034
347/07
Cornelis Jacobsz Fock
/
Cornelis Jacobsz Fock snijdersnijder
1579-08-12
Cornelis Jacobsz Fock snijder
Vetus-1585 (eigenaar)Hooigracht.070
2/1
Cornelis Jacobsz Fock
/12
Cornelis Jacobsz Fock snijdersnijder
1585
Cornelis Jacobss Focx snijders huys es getacxeert op 12 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hooigracht.070
2/1
Cornelis Jacobsz Fock
/3-17-0
Cornelis Jacobsz Fock snijdersnijder
1601
Cornelis Jacobsz Fock snijder
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooigracht.070
23/06
Cornelis Jacobsz Fock
/
Cornelis Jacobsz Focxsnijder
1578-04-28
Belent ende belegen aen die eene zijde Cornelis Jacobsz Focx
Bonboek-05A (eigenaar)Hooigracht.070
254/000
Cornelis Jacobsz Fock
/
Cornelis Jacobsz Focx snijdersnijder
1585
Cornelis Jacobsz Focx snijder
Stratenboek-22 (eigenaar)Hooigracht.070
680/1
Cornelis Jacobsz Fock
/
Cornelis Jacobsz Fox snidersnider
1588~1597
Cornelis Jacobsz Fox snider
Waarboek-67 K-1582 (belending)Hooigracht.070
110/05
Cornelis Jacobsz Fock
/
Cornelis Jacobsz Fox snijdersnijder
1582-10-17
Cornelis Jacobsz Fox snijder
Kerven-1581 (bewoner)Hooigracht.070
72/72
Cornelis Jacobsz Fock
/3
Cornelis Jacopsz Focx snydersnyder
1581-12
Cornelis Jacopsz Focx snyder
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.089
43/1
Cornelis Jansz {snijder-Marendorp}
/10
Cornelis Janss snijdersnijder
1585
Cornelis Janss snijders huys, getaxeert zijnde op 10 gulden
Stratenboek-28 (eigenaar)Haarlemmerstraat.089
510/1
Cornelis Jansz {snijder-Marendorp}
/
Cornelis Jansz snidersnider
1591
Cornelis Jansz snider
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kloksteeg.006
95/09
Cornelis Jansz Pancraes
/
Cornelis Jansz snijdersnijder
1560-11-14
Cornelis Jansz snijder
Waarboek-67 A-1560 (voogd)NieuweRijn.071
161/05

/
Cornelis Jansz snijdersnijder
1561-02-07
Jannetgen Jacobsdr weduwe van Cornelis Gerritsz verver (bijgestaan door Cornelis Jansz snijder)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Kloksteeg.006
530/1
Cornelis Jansz Pancraes
/6-0-0
Cornelis Jansz snijdersnijder
1561-12
Cornelis Jansz snijder
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Middelweg.003
307/04
Cornelis Jansz {snijder-voogd}
/
Cornelis Jansz snijdersnijder
1563-03-24
Anna Hendricksdr wonende op het St. Pancraskerkhof met Cornelis Jansz snijder als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (gemachtigde)Hooglandsekerksteeg.009-011
49/03
Cornelis Jansz {snijder-voogd}
/
Cornelis Jansz snijdersnijder
1563-10-29
Cornelis Jansz snijder en Geertgen Jorisdr met dezelfde Cornelis als haar voogd in deze zaak beiden als gemachtigden van Louweris Pietersz in ‘Den Spiegel’ te Amsterdam (met Hendrick Barentsz kuiper als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Nieuwstraat.040-044
573/05

/
Cornelis Jansz snijdersnijder
1566-10-07
Alijdt Dircksdr weduwe van Jan Cornelisz Cock met Cornelis Jansz snijder als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 D-1567 (belending)Kloksteeg.006
499/10
Cornelis Jansz Pancraes
/
Cornelis Jansz snijdersnijder
1571-03-29
Cornelis Jansz snijder
Waarboek-67 F-1576 (koper)Haarlemmerstraat.089
469/11
Cornelis Jansz {snijder-Marendorp}
/
Cornelis Jansz snijdersnijder
1578-02-27
Cornelis Jansz snijder (poorter van Leiden)
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.089
477/11
Cornelis Jansz {snijder-Marendorp}
/
Cornelis Jansz snijdersnijder
1578-03-04
Cornelis Jansz snijder (met Zweer Gerritsz snijder en Job Dircksz warmoesman als borgen)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Haarlemmerstraat.089
45/1
Cornelis Jansz {snijder-Marendorp}
/3-4-0
Cornelis Jansz snijdersnijder
1601
Cornelis Jansz snijder
Waarboek-67 A-1560 (borg)Haarlemmerstraat.117
183/04
Cornelis Reyersz {garenzieder, snijder}
/
Cornelis Reyersz snijdersnijder
1561-03-03
Frans Reyersz snijder (met Cornelis Reyersz snijder als borg)
Waarboek-67 B-1562 (voogd)Rapenburg.129
61/07
Cornelis Reyersz {garenzieder, snijder}
/
Cornelis Reyersz snijdersnijder
1562-03-02
Cornelis Hendricksz, stoeldraaier en Cornelis Reyersz, snijder als voogden over Floris en Jan onmondige kinderen nagelaten door Jan Hendricksz voorn. en Dorothea Florisdr zijn eerste huisvrouw
Waarboek-67 C-1563 (belending)Rapenburg.124.3
492/06
Cornelis Reyersz {garenzieder, snijder}
/
Cornelis Reyersz snijdersnijder
1566-03-18
Cornelis Reyersz snijder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.069-075
298/1

/2-11-0
Cornelis Symonss snijdersnijder
1601
Cornelis Symonss snijder
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Uiterstegracht.098-100
268/03
Cornelis Symonsz {wever}
/
Cornelis Symonsz snydersnyder
1582-04-30
Cornelis Symonsz snyder
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Uiterstegracht.098-100
269/03
Cornelis Symonsz {wever}
/
Cornelis Symonsz snydersnyder
1582-04-30
Cornelis Symonsz snyder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Noordeinde.011
326/05
Cors Adriaensz {snijder}
/
Cors Adriaansz snijdersnijder
1565-03-08
Cors Adriaansz snijder
Waarboek-67 F-1576 (belending)Vrouwensteeg.014
220/07

/
Cors Cornelisz snijdersnijder
1577-04-15
Cors Cornelisz snijder
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Vrouwensteeg.014
145/03

/
Cors Cornelisz snijdersnijder
1579-02-04
Cors Cornelisz snijder
Waarboek-67 G-1578 (koper)Vrouwensteeg.016
173/06

/
Cors Cornelisz snijdersnijder
1579-02-24
Cors Cornelisz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelstegracht.036
57/1

/5/0-0
Cors Quyrijnsz snijdersnijder
1558-06-08
Cors Quyrijnsz snijder
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6577/77a

/3,15
Corstiaen Cornelisz
Katwijk
snijder
1578-04-10
Corstiaen Cornelisz
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Hogewoerd.020
13/1

2/6-9-0/3-0-0
Crijn Janss snijdersnijder
1606-08
Lambrecht Dammaszn dat bewoont wert bij Crijn Janss snijder
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5930/17a

/
Cristoffel Evertszsnijder
1542-07-14
Cristoffel Evertsz
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Nieuwstraat.014
502/08

/
d'erffgenamen van Adriaen Engelsz snijdersnijder
1578-03-24
d'erffgenamen van Adriaen Engelsz in zijn leven snijder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kuipersteeg.000.3
127/1

/2-0-0
d'erffgenamen van Frans Janss snijdersnijder
1601
d'erffgenamen van Frans Janss snijder
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.150
202/09
Quirijn Claesz {bode}
/
d'erffgenamen van Quyrijn Claesz snijdersnijder
1577-03-22
d'erffgenamen van Quyrijn Claesz snijder
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Rapenburg.023.1
388/04
Dammas Willemsz {rentmeester}
/
Dammas Willemsz eertijts snijdersnijder
1558-12-07
Dammas Willemsz eertijts snijder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Apothekersdijk.026.4
203/07
Daniël Jansz Propheet {koopman}
/
Daniel Jansz snijdersnijder
1550-02-13
Daniel Jansz snijder
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Breestraat.036
237/14
Job Jansz {snijder}
/
de kinderen ende erffgen v wijlen Job Jansz snijdersnijder
1561-05-10
de kinderen ende erffgenamen van wijlen Job Jansz snijder ende Katherine zijn huysvrouwe
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Korevaarstraat.022
187/11
Gerrit Jansz {snijder-Korevaarstraat}
/
de wedue van Gherit Jansz snijdersnijder
1569-04-22
de wedue van Gherit Jansz snijder
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Vliet.026.2
116/07
Pieter Gerritsz {snijder}
/
de wedue van Pieter Gerytsz snijdersnijder
1568-07-03
de wedue van Pieter Gerytsz snijder
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.079
148/08
Jan Dircksz {snijder}
/
de weduwe van Dircxsz snydersnyder
1582-02-07
de weduwe van Dircxsz snyder
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.079
147/08
Jan Dircksz {snijder}
/
de weduwe van Jan Dircxz snydersnyder
1582-02-07
de weduwe van Jan Dircxz snyder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.023-027
158/1

/2-0-0
deselve Frans Jansz snijders weduesnijder
1601
deselve Frans Jansz snijders wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.023-027
159/1

/3-4-0
deselve Frans Jansz snijders weduesnijder
1601
deselve Frans Jansz snijders wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.023-027
160/1

/1-6-0
deselve Frans Jansz snijders wedue (doorgehaald)snijder
1601
deselve Frans Jansz snijders wedue (doorgehaald)
Vetus-1585 (eigenaar)Zegersteeg.001-015
122/1
Frans Jansz {snijder-Breestraat}
/4
dezelve Frans Janszoon snijdersnijder
1585
dezelve Frans Janszoon snijders huysken verhuyert es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.011-013
269/1
Hendrick Vincentenz {snijder}
/6
dezelve Henrick Centen snijdersnijder
1585
dezelve Henrick Centen snijders huys verhuyert es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)SintJorissteeg.022-026
194/1
Gerrit Adriaensz Knotter {snijder}
/4
dezelve snijdersnijder
1585
dezelve snijders huysken verhuyert es getacxeert op 4 gulden
TiendePenning-1557 (overledene)Breestraat.036
26/1a
Job Jansz {snijder}
/7/0-14
Die wedewy ende erffgenaemen van Job Jansz snijdersnijder
1558-06-08
Die wedewy ende erffgenaemen van Job Jansz snijder
Aflezingsboek-E (vermelding)Hogewoerd.010
106/1.1.5.3
Dirck Cornelisz {snijder}
/
Dirc Cornelisz snijdersnijder
1580-11-22
Dirc Cornelisz snijder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Uiterstegracht.019.2
247/1
Dirck Cornelisz Blaeu {snijder}
/2-18-0
Dirc Cornelisz snijdersnijder
1601
Dirc Cornelisz snijder
Aflezingsboek-E (vermelding)Hooglandsekerksteeg.004-006
107/2.1.7.3
Dirck Harmensz {snijder}
/
Dirc Harmensz snijdersnijder
1580-11-22
Dirc Harmensz snijder
Volkstelling-1581 (bewoner)Kloksteeg.013
147/1
Dirck Jansz {snijder, koster}
5/
Dirc Jansz snijdersnijder
1581-09
Dirc Jansz snijder
Vetus-1585 (eigenaar)Kloksteeg.013
235/1
Dirck Jansz {snijder, koster}
/10
Dirc Janszoon snijdersnijder
1585
Dirc Janszoon snijders huys; es getacxeert op 10 gulden
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Hooigracht.042
393/07
Dirck Pietersz {Vergeyl}
/
Dirc Pietersz snijdersnijder
1559-01-09
Dirc Pietersz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Groenesteeg.033-037.1
136/1

/
Dirck Aersten snijdersnijder
1558-06-08
Dirck Aersten snijder
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.019.2
178/1
Dirck Cornelisz Blaeu {snijder}
5/
Dirck Blaeusnijder
1581-09
Dirck Blaeu snijder
Vetus-1585 (eigenaar)Uiterstegracht.019.2
220/1
Dirck Cornelisz Blaeu {snijder}
/10
Dirck Corneliss snijdersnijder
1585
Dirck Corneliss snijders huys es getaxeert op 10 gulden
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.054.3
278/09
Dirck Cornelisz {snijder}
/
Dirck Corneliszsnijder
1579-05-25
Dirck Cornelisz snijderman en voogd van Dieuwertgen Arentsdr
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Hogewoerd.010
420/04
Dirck Cornelisz {snijder}
/
Dirck Cornelisz snijdersnijder
1578-01-25
Dirck Cornelisz snijder (met bakker Simon Arentsz als borg)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Hogewoerd.010
448/05
Dirck Cornelisz {snijder}
/
Dirck Cornelisz snijdersnijder
1578-02-12
Dirck Cornelisz snijder (poorter van Leiden)
Aflezingsboek-E (vermelding)Hogewoerd.010
12/02.1.4.3
Dirck Cornelisz {snijder}
/
Dirck Cornelisz snijdersnijder
1578-10-25
Dirck Cornelisz snijder
Waarboek-67 G-1578 (borg)Steenschuur.003
243/04

/
Dirck Cornelisz snijdersnijder
1579-05-09
Symon Arentsz/Adriaensz bakker (met Dirck Cornelisz snijder als borg)
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Haarlemmerstraat.140
162/07
Dirck Cornelisz Blaeu {snijder}
/
Dirck Cornelisz snijder
gebruiker van het pand
snijder
1582-01-28
Dirck Cornelisz snijder ende hooftman van het snijdersambacht
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.010
6/1
Dirck Cornelisz {snijder}
/6-0-0
Dirck Cornelisz snijdersnijder
1601
Dirck Cornelisz, snijder
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.019.2
70/08
Dirck Cornelisz Blaeu {snijder}
/
Dirck Cornelisz snijder geheyt Blaeutgensnijder
1581-09-10
Dirck Cornelisz snijder geheyt Blaeutgen
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.010
5/1
Dirck Cornelisz {snijder}
4/
Dirck Cornelisz snijder schuttersnijder
1581-09
Dirck Cornelisz snijder schutter
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.010
5/5
Dirck Cornelisz {snijder}
/3
Dirck Cornelisz snydersnyder
1581-12
Dirck Cornelisz snyder
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.010
6/1
Dirck Cornelisz {snijder}
/12
Dirck Corneliszoon snijdersnijder
1585
Dirck Corneliszoon snijders huys es getaxeert op 12 gulden
Stratenboek-18 (eigenaar)Hogewoerd.010
50/1
Dirck Cornelisz {snijder}
/
Dirck Geritsz snidersnider
1588
Dirck Geritsz snider
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.035
217/3

0/
Dirck haer broeder een snijdersnijder
1581-09
Dirck haer broeder een snijder
Kerven-1581 (bewoner)Hooglandsekerksteeg.004-006
81/81
Dirck Harmensz {snijder}
/3
Dirck Harmansz snydersnyder
1581-12
Dirck Harmansz snyder
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooglandsekerksteeg.004-006
101/1
Dirck Harmensz {snijder}
3/
Dirck Hermansz snijder schuttersnijder
1581-09
Dirck Hermansz snijder schutter
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.043.5
93/1
Dirck Jansz {snijder, koster}
/5/0-0
Dirck Jans snydersnyder
1558-06-08
Dirck Jans snyder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hogewoerd.103
79/07
Dirck Jansz {snijder-Hogewoerd}
/
Dirck Janss snijdersnijder
1562-03-24
Dirck Janss snijder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.103
290/05
Dirck Jansz {snijder-Hogewoerd}
/
Dirck Janss snijdersnijder
1570-01-18
Dirck Janss snijder
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hogewoerd.103
345/06
Dirck Jansz {snijder-Hogewoerd}
/
Dirck Janss snijders erffgenamensnijder
1577-10-05
Dirck Janss snijders erffgenamen
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5990/21Va

/
Dirck Jansz
Westerholt (D.; 'Westerhout in 't Sticht van Coelen', thans noordrand Ruhrgebiet)
snijder
1542-07-21
Dirck Jansz
TiendePenning-1557 (huurder)Hogewoerd.086
41/1

/9/0-18
Dirck Jansz snijdersnijder
1558-06-08
Dirck Jansz snijder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nieuwsteeg.043.5
981/1
Dirck Jansz {snijder, koster}
/6-0-0
Dirck Jansz snijdersnijder
1561-12
Dirck Jansz snijder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.103
1244/1
Dirck Jansz {snijder-Hogewoerd}
/7-0-0
Dirck Jansz snijdersnijder
1561-12
Dirck Jansz snijder
Waarboek-67 B-1562 (borg)Rapenburg.129
61/15
Dirck Jansz {snijder-Hogewoerd}
/
Dirck Jansz snijdersnijder
1562-03-02
met Dirck Jansz, snijder als borg
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hogewoerd.103
115/06
Dirck Jansz {snijder-Hogewoerd}
/
Dirck Jansz snijdersnijder
1564-02-10
Dirck Jansz snijder
Waarboek-67 C-1563 (echtgenoot)Rapenburg.121
165/08
Dirck Jansz {snijder-Rapenburg}
/
Dirck Jansz snijdersnijder
1564-05-09
Cors Hendricksz koopman; Dirck Gerritsz biertapper als man van Jannetgen Hendricksdr; Cornelis Ewoutsz linnenwever als man van Aaltgen Hendricksdr en Dirck Jansz snijder als man van Maritgen Hendricksdr; alle erfgenamen van Hendrick Gerritsz stoeldraaier
Waarboek-67 C-1563 (koper)Kloksteeg.013
265/05
Dirck Jansz {snijder, koster}
/
Dirck Jansz snijdersnijder
1565-01-04
Dirck Jansz snijder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Nieuwsteeg.043.5
492/07
Dirck Jansz {snijder, koster}
/
Dirck Jansz snijdersnijder
1566-03-18
Dirck Jansz snijder
Waarboek-67 A-1560 (borg)Wolsteeg.005
29/04

/
Dirck Jansz snijder zijn broersnijder
1560-07-19
Frans Jansz snijder (met zijn broer Dirck Jansz snijder als borg)
Glippereed (bewoner)Kloksteeg.013
72/1
Dirck Jansz {snijder, koster}
/
Dirck Jansz, snijder ofte coster/Costersnijder ofte coster/Coster
1577-01-25
Dirck Jansz, snijder ofte coster/Coster
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooglandsekerksteeg.009-011
393/06
Dirck Joostenz {snijder}
/
Dirck Joostensz snidersnider
1570-07-29
Dirck Joostensz snider
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooglandsekerksteeg.009-011
49/07
Dirck Joostenz {snijder}
/
Dirck Joostensz snijdersnijder
1563-10-29
Dirck Joostensz snijder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hooglandsekerksteeg.007
243/10
Dirck Joostenz {snijder}
/
Dirck Joostenz snijdersnijder
1569-10-18
Dirck Joostenz snijder
Waarboek-67 C-1563 (koper)WillemDanielsteeg.000.14
446/04

/
Dirck Ottensz snijdersnijder
1565-12-19
Dirck Ottensz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooigracht.042
94/1
Dirck Pietersz {Vergeyl}
/7/0-14
Dirck Pietersz snijdersnijder
1558-06-08
Dirck Pietersz snijder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.042
1721/1
Dirck Pietersz {Vergeyl}
/7-0-0
Dirck Pietersz snijdersnijder
1561-12
Dirck Pietersz snijder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.042
167/11
Dirck Pietersz {Vergeyl}
/
Dirck Pietersz snijdersnijder
1562-08-21
Dirck Pietersz snijder
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Uiterstegracht.127-135
203/03
Dirck Pietersz {Uiterstegracht}
/
Dirck Pietersz snijdersnijder
1564-07-28
Dirck Pietersz snijder
Volkstelling-1574 (bewoner)
208/1

4/
Dirck Willemssen snyder
Hogewoerd
snyder
1574-08-07
Dirck Willemssen snyder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.146
196/1
Dirck Willemsz {snijder}
/13-0-0
Dirck Willemszsnijder
1561-12
Dirck Willemsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.146
74/1
Dirck Willemsz {snijder}
/12/0-24
Dirck Willemsz snijdersnijder
1558-06-08
Dirck Willemsz snijder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.146
33/06
Dirck Willemsz {snijder}
/
Dirck Willemsz snijdersnijder
1560-07-26
Dirck Willemsz snijder
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hogewoerd.015
258/03
Dirck Willemsz {snijder}
/
Dirck Willemsz snijdersnijder
1563-02-03
Dirck Willemsz snijder; Steven Dircksz droogscheerder als man van Ormtgen Willemsdr tesamen erfgenamen van Adriaen Willemsz bontwerker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Breestraat.146
97/03
Dirck Willemsz {snijder}
/
Dirck Willemsz snijdersnijder
1564-01-03
Dirck Willemsz snijder (met Oth Jansz slotenmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Steenschuur.008
215/19
Dirck Willemsz {snijder}
/
Dirck Willemsz snijdersnijder
1564-08-18
Dirck Willemsz snijder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Steenschuur.008
235/04
Dirck Willemsz {snijder}
/
Dirck Willemsz snijdersnijder
1564-10-09
Dirck Willemsz snijder (zijn zwager)
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Hooigracht.096
54/06

/
Dirck Willemsz snijdersnijder
1568-01-31
Margriete Pietersdr weduwe van Thonis Evertsz snijder met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met Dirck Willemsz snijder als borg)
Omslag-1575 (eigenaar)Breestraat.146
71/2
Dirck Willemsz {snijder}
/
Dirck Willemsz snijdersnijder
1575-09-01
Dirck Willemsz, snijder
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Rapenburg.028.3
80/06

/
drie onmondige kinderen van Cornelis Cornelisz snijder en Annetgen Jacobsdr
1568-03-18
drie onmondige kinderen van Cornelis Cornelisz snijder en Annetgen Jacobsdr
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.036
290/05
Job Jansz {snijder}
/
d’erffgenaemen van Jop Jansz snijdersnijder
1563-01-18
d’erffgenaemen van Jop Jansz snijder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.036
288/07
Job Jansz {snijder}
/
d’erfgenamen van Job Jansz snijderkleermaker
1563-03-04
d’erfgenamen van Job Jansz snijder
Volkstelling-1581 (overledene)JanVossensteeg.056
62/3a

0/
een jong kint toecomene Henric de snijdersnijder
1581-09
Jan Henricszn een jong kint toecomene Henric de snijder
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Plaatsteeg.000.12
417/13
Cornelis Claesz {snijder}
/
erffgenamen van Cornelis Claesz snijder alias cuypersnijder
1574-11-22
allen erffgenamen van Cornelis Claesz snijder alias cuyper ende Henricgen Hermansdochter haer comparanten za ouders
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hogewoerd.103
486/07
Dirck Jansz {snijder-Hogewoerd}
/
erffgenamen van Dirck Jansz snijdersnijder
1578-03-14
erffgenamen van Dirck Jansz snijder
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Pieterskerkstraat.002.1
453/05
Harmen Harmensz {snijder}
/
erfgename van Harman Harmansz snijdersnijder
1575-02-04
Pietertgen Jansdr weduwe van Balten Simonsz als erfgename van Harman Harmansz snijder met Gerrit Willemsz van Veen als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Pieterskerkstraat.002.1
535/05
Harmen Harmensz {snijder}
/
erfgenamen van Harmen Harmensz snijdersnijder
1575-06-03
Pietertgen Jansdr, weduwe van Balten Simonsz erfgenamen van Harmen Harmensz, snijder
Kerven-1581 (bewoner)Donkersteeg.003-005
57/57
Evert Willemsz {kleermaker}
/1
Evert Willemsz snyder van Steenwycksnyder
1581-12
Evert Willemsz snyder van Steenwyck
Volkstelling-1581 (bewoner)Donkersteeg.003-005
70/01
Evert Willemsz {kleermaker}
10/
Evert Willemsz van Steenwijc snijdersnijder
1581-09
Evert Willemsz van Steenwijc snijder heeft hier gewoont vijftalf jaeren
Waarboek-67 B-1562 (belending)Ketelboetersteeg.010
35/07
Floris Jansz {snijder, bode}
/
Floris Janss snijdersnijder
1562-02-10
Floris Janss snijder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.134
170/07
Floris Jansz {snijder, bode}
/
Floris Janss snijdersnijder
1562-08-25
Floris Janss snijder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Nieuwsteeg.027
192/03
Floris Jansz {snijder, bode}
/
Floris Jansz snijdersnijder
1561-03-11
Floris Jansz snijder (met Dirck Arentsz barbier als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Haarlemmerstraat.166-168
297/05
Floris Jansz {snijder, bode}
/
Floris Jansz snijdersnijder
1561-08-07
Floris Jansz snijder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Haarlemmerstraat.166-168
315/03
Floris Jansz {snijder, bode}
/
Floris Jansz snijdersnijder
1561-08-18
Floris Jansz snijder
Waarboek-67 C-1563 (koper)
429/53

/
Floris Jansz snijdersnijder
1565-10-27
Floris Jansz snijder
Waarboek-67 B-1562 (koper)Breestraat.134
83/04
Floris Jansz {snijder, bode}
/
Floris Jansz snijder zijn broersnijder
1562-04-04
Floris Jansz snijder zijn broer
Waarboek-67 C-1563 (belending)Ketelboetersteeg.010
398/08
Floris Jansz {snijder, bode}
/
Florys Jansz snijdersnijder
1565-09-05
Florys Jansz snijder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Ketelboetersteeg.010
311/1
Floris Jansz {snijder, bode}
/6-0-0
Florys Jansz snydersnijder
1561-12
Florys Jansz snyder
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
7108/107Va

/3,15
Franchoys Pille
Ieper (B.) op de getuigenis van Jan de Lange en Pieter de Huysser.
snijder
1586-06-05
Franchoys Pille
Vetus-1585 (eigenaar)Donkersteeg.007
90/1

/14
Frans Franss snijdersnijder
1585
Frans Franss snijders huys, verhuyert, es getaxeert op 14 gulden
TiendePenning-1557 (eigenaar)Donkersteeg.009.1
8/2

/8/0-16
Frans Fransz snijdersnijder
1558-06-08
Frans Fransz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Donkersteeg.007
9/1

/6/0-0
Frans Fransz snijdersnijder
1558-06-08
Frans Fransz snijder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.134
154/09

/
Frans Janss snijdersnijder
1562-03-04
Frans Janss snijder
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.139
99/1
Frans Jansz {snijder-Gulden Hoofd}
/28
Frans Janss snijder in 't Gulden Hooftsnijder
1585
Frans Janss snijders huys genaemt 't Gulden Hooft, verhuyert, es getaxeert op 28 gulden
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Zegersteeg.001-015
146/1a
Frans Jansz {snijder-Breestraat}
/
Frans Janss snijders weduesnijder
1601
Frans Janss snijders wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Kaiserstraat.023-027
157/1

/3-4-0
Frans Janss snijders weduesnijder
1601
Frans Janss snijders wedue
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6240/49b

/
Frans Janszsnijder
1559-06-07
Frans Jansz
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.035
74/74
Frans Jansz {snijder-Nieuwsteeg}
/6
Frans Janszsnyder
1581-12
Frans Jansz
Waarboek-67 F-1576 (koper)Kaiserstraat.023-027
522/07
Frans Jansz {snijder-Breestraat}
/
Frans Jansz eertijts snijdereertijts snijder
1578-04-08
Frans Jansz eertijts snijder wonenden binnen der voors stede in 't Ste Katrijnen gasthuys
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Zegersteeg.001-015
333/03
Frans Jansz {snijder-Breestraat}
/
Frans Jansz gewezen snijder, wonend in het St. Catharinagasthuissnijder
1579-07-27
Frans Jansz gewezen snijder, wonend in het St. Catharinagasthuis
Waarboek-67 J-1581 (belending)Kaiserstraat.023-027
336/09
Frans Jansz {snijder-Breestraat}
/
Frans Jansz snidersnider
1582-06-08
belent aen d'een zyde Frans Jansz
Stratenboek-07 (eigenaar)Nieuwsteeg.035
400/1
Frans Jansz {snijder-Nieuwsteeg}
/
Frans Jansz snidersnider
1588~1597
Frans Jansz snider
Kaart-PV1151.1 (eigenaar)Kaiserstraat.023-027
2/1
Frans Jansz {snijder-Breestraat}
/
Frans Jansz snidersnider
1589-12-20
Frans Jansz snider
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Donkersteeg.007
37/07

/
Frans Jansz snijdersnijder
1541-09-10
Frans Jansz snijder
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Donkersteeg.009.1
37/11

/
Frans Jansz snijdersnijder
1541-09-10
Frans Jansz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.134
79/1

/8/0-16
Frans Jansz snijdersnijder
1558-06-08
Frans Jansz snijder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Wolsteeg.005
29/03

/
Frans Jansz snijdersnijder
1560-07-19
Frans Jansz snijder (met zijn broer Dirck Jansz snijder als borg)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Kaiserstraat.023-027
45/04
Frans Jansz {snijder-Breestraat}
/
Frans Jansz snijdersnijder
1560-08-06
Frans Jansz snijder
Waarboek-67 A-1560 (echtgenoot)Warmoesmarkt.024
115/06

/
Frans Jansz snijdersnijder
1560-12-20
Frans Jansz snijder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kaiserstraat.023-027
339/06
Frans Jansz {snijder-Breestraat}
/
Frans Jansz snijdersnijder
1561-10-21
Frans Jansz snijder
Waarboek-67 A-1560 (koper)
352/53

/
Frans Jansz snijdersnijder
1561-11-08
Frans Jansz snijder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Kaiserstraat.023-027
586/1
Frans Jansz {snijder-Breestraat}
/9-0-0
Frans Jansz snijdersnijder
1561-12
Frans Jansz snijder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Donkersteeg.009.1
2434/2

/
Frans Jansz snijdersnijder
1561-12
Frans Jansz snijder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Donkersteeg.007
2435/2

/
Frans Jansz snijder
eigenaar in `t gulden hooft
snijder
1561-12
Frans Jansz snijder
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Breestraat.134
83/03

/
Frans Jansz snijdersnijder
1562-04-04
Frans Jansz snijder
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Donkersteeg.009.1
249/03

/
Frans Jansz snijdersnijder
1563-01-15
Frans Jansz snijder (met Gerrit Fransz vleeshouwer als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)
587/53

/
Frans Jansz snijdersnijder
1566-11-16
Frans Jansz snijder
Waarboek-67 C-1563 (koper)
591/53

/
Frans Jansz snijdersnijder
1566-11-30
Frans Jansz snijder
Waarboek-67 D-1567 (koper)
128/53

/
Frans Jansz snijdersnijder
1568-03-29
Frans Jansz eertijds snijder
Waarboek-67 D-1567 (borg)Rapenburg.034.2
231/06

/
Frans Jansz snijdersnijder
1569-08-26
Fytgen Jansdr weduwe van Jan Florisz met Louis Trijssens als haar voogd in deze zaak (met Frans Jansz snijder als borg)
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)
598/03

/
Frans Jansz snijdersnijder
1575-05-30
Frans Jansz snijder
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Noordeinde.023-025
599/03

/
Frans Jansz snijdersnijder
1575-05-30
Frans Jansz snijder
Waarboek-67 F-1576 (koper)
500/53

/
Frans Jansz snijdersnijder
1578-03-24
Frans Jansz snijder
Waarboek-67 F-1576 (koper)
523/53

/
Frans Jansz snijdersnijder
1578-04-08
Frans Jansz snijder
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
525/53

/
Frans Jansz snijdersnijder
1578-04-08
Frans Jansz snijder (wonende in het St.-Catharijnengasthius)
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
524/53

/
Frans Jansz snijdersnijder
1578-04-14
Frans Jansz snijder (wonende in het St.-Catharijnengasthius)
Waarboek-67 G-1578 (borg)Noordeinde.010
407/05

/
Frans Jansz snijdersnijder
1579-11-14
Frans Jansz snijder
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Nieuwsteeg.035
373/04
Frans Jansz {snijder-Nieuwsteeg}
/
Frans Jansz snijdersnijder
1581
Frans Jansz snijder
Waarboek-67 H-1580 (belending)Kaiserstraat.023-027
366/05
Frans Jansz {snijder-Breestraat}
/
Frans Jansz snijdersnijder
1581-01-18
Frans Jansz snijder
Waarboek-67 H-1580 (koper)Nieuwsteeg.035
372/05
Frans Jansz {snijder-Nieuwsteeg}
/
Frans Jansz snijdersnijder
1581-04-22
Frans Jansz snijder
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.062-066
72/111
Frans Jansz {snijder-Breestraat}
0/
Frans Jansz snijdersnyder
1581-09
Frans Jansz snijder
Waarboek-67 J-1581 (belending)Kaiserstraat.023-027
337/07
Frans Jansz {snijder-Breestraat}
/
Frans Jansz snijdersnijder
1582
belent aen de zijde Frans Jansz snijder met zijn poort
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwsteeg.035
120/1
Frans Jansz {snijder-Nieuwsteeg}
2/3-9-0/3-0-0
Frans Jansz snijdersnijder
1606-08
Frans Jansz snijders huys eygen ende zelffs bewoondt, heeft op haer aengeven
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.139
205/07
Frans Jansz {snijder-Gulden Hoofd}
/
Frans Jansz snijder in 't Gulden Hooftsnijder
1564-07-29
Frans Jansz snijder in 't Gulden Hooft
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.139
2447/1
Frans Jansz {snijder-Gulden Hoofd}
/16-0-0
Frans Jansz snijder in `t gulden hooftsnijder
1561-12
Frans Jansz snijder in `t gulden hooft
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.045-047
266/5
Frans Jansz {snijder-Noordeinde}
0/
Frans Jansz snijder met hen inwonendesnijder
1581-09
Frans Jansz snijder met hen inwonende
Volkstelling-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.035
65/1
Frans Jansz {snijder-Nieuwsteeg}
4/
Frans Jansz snydersnyder
1581-09
Frans Jansz snyder
Omslag-1583 (bewoner)Nieuwsteeg.035
71/1
Frans Jansz {snijder-Nieuwsteeg}
/6
Frans Jansz snydersnyder
1583-07-14
Frans Jansz, snyder
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.062-066
90/1
Frans Jansz {snijder-Breestraat}
/16
Frans Jansz snydersnyder
1583-07-14
Frans Jansz, snyder
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.058
25/1
Frans Jansz {snijder-Breestraat}
/20
Frans Jansz snydersnyder
1585
Frans Janszoon snijders huys verhuyrt, es getacxeert op 20 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwsteeg.035
105/1
Frans Jansz {snijder-Nieuwsteeg}
/12
Frans Jansz snydersnyder
1585
Frans Janszoon snijders huys, es getacxeert op 12 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwsteeg.035
116/1
Frans Jansz {snijder-Nieuwsteeg}
/2-15-0
Frans Jansz snydersnyder
1601
Frans Jansz snyder
Omslag-1575 (eigenaar)Haarlemmerstraat.139
16/2
Frans Jansz {snijder-Gulden Hoofd}
/
Frans Jansz, snydersnijder
1575-09-01
Frans Jansz, snyder
Vetus-1585 (eigenaar)Kaiserstraat.008.2
48/1

/6
Frans Janszoon snijdersnijder
1585
Frans Janszoon snijders huis mit 't gasthuys verhuyert; es getacxeert op 6 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Zegersteeg.001-015
117/1
Frans Jansz {snijder-Breestraat}
/4
Frans Janszoon snijdersnijder
1585
Frans Janszoon snijders huysken verhuyert es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Kaiserstraat.023-027
128/1

/10
Frans Janszoon snijdersnijder
1585
Frans Janszoon snijders huys verhuyert es getacxeert op 10 gulden
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.076.2
444/18
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reijersz snijdersnijder
1578-01-11
Frans Reijersz snijder
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Breestraat.076.2
6210/45a
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyerszsnijder
1556-06-03
Frans Reyersz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.076.2
7/1
Frans Reyersz {snijder}
/12-0-0
Frans Reyerszsnijder
1561-12
Frans Reyersz
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Breestraat.076.2
514/03
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz kleermakerkleermaker
1578-04-04
Frans Reyersz kleermaker
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Breestraat.076.2
515/03
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz kleermakerkleermaker
1578-04-04
Frans Reyersz kleermaker
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.117
390/11
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1558-12-19
Frans Reyersz snijders erve
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Haarlemmerstraat.117
183/03
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1561-03-03
Frans Reyersz snijder (met Cornelis Reyersz snijder als borg)
Waarboek-67 A-1560 (belending)Haarlemmerstraat.117
204/08
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1561-03-26
Frans Reyersz snijders huys ende erve
Waarboek-67 A-1560 (belending)Clarensteeg.032-036
226/08
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1561-04-29
Frans Reyersz snijder
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.076.2
233/04
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1561-05-14
Frans Reyersz snijder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Clarensteeg.032-036
261/03
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1561-06-28
Frans Reyersz snijder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.076.2
287/06
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1565-02-10
Frans Reyersz snijder
Waarboek-67 D-1567 (koper)Nieuwsteeg.043.4
403/04
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1570-08-22
Frans Reyersz snijder zijn broer
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.076.2
600/08
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1571-09-13
Frans Reyersz snijder
Waarboek-67 E-1571 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.003
125/07
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1572-06
Frans Reyersz snijder
Waarboek-67 E-1571 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.003
124/07
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1572-06-19
Frans Reyersz snijder
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Pieterskerkchoorsteeg.003
193/03
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1573-03-25
Frans Reyersz snijder
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Pieterskerkchoorsteeg.003
194/03
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1573-03-25
Frans Reyersz snijder
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Pieterskerkchoorsteeg.003
421/03
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1574-12-13
Frans Reyersz snijder
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Pieterskerkchoorsteeg.003
422/03
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1574-12-13
Frans Reyersz snijder
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Vismarkt.007
487/06
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1575-04-22
Frans Reyersz snijder
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Breestraat.076.2
300/03
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1579-06-14
Frans Reyersz snijder
Waarboek-67 G-1578 (koper)Pieterskerkhof.024
326/06
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1579-07-23
Frans Reyersz snijder, poorter
Grachtenboek-11 (eigenaar)OudeRijn.068
260/1
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijdersnijder
1583-08-30
Frans Reyersz snijder
Waarboek-67 D-1567 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.003
624/05
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snijder zijn broersnijder
1571-10-31
Frans Reyersz snijder zijn broer
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.076.2
5/1
Frans Reyersz {snijder}
/6
Frans Reyersz snydersnyder
1576
Frans Reyersz snyder
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Breestraat.076.2
304/03
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyersz snydersnyder
1579-06-15
Frans Reyersz snyder
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwsteeg.043.4
112/1
Frans Reyersz {snijder}
/12
Frans Reyersz snydersnyder
1585
Frans Reyerszoon snijders huy,s verhuyrt; es getacxeert op 12 gulden
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.076.2
408/17
Frans Reyersz {snijder}
/
Frans Reyerszn snijdersnijder
1578-01-11
Frans Reyerszn snijder
Volkstelling-1574 (bewoner)Breestraat.076.2
23/1
Frans Reyersz {snijder}
3/
Frans Reyerz snyder
Gasthuis
snyder
1574-08-07
Frans Reyerz snyder
Vetus-1585 (eigenaar)Kuipersteeg.000.3
101/1

/6
Frans snijdersnijder
1585
Frans snijders huysken, dat hij verhuyert, es getaxeert op 6 gulden
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6546/76a

/3,15
Frans Yzaacxz
Noordwijk
snijder
1577-09-05
Frans Yzaacxz
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.062-066
87/87
Frans Jansz {snijder-Breestraat}
/12
Fransz Jansz snydersnyder
1581-12
noch aldaer Fransz Jansz snyder
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.179
268/03
Frederick Adriaensz {snijder}
/
Frederick Adriaansz snijdersnijder
1563-02-12
Frederick Adriaansz snijder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)
348/03

/
Frederick Adriaensz snijdersnijder
1561-10-30
Frederick Adriaensz snijder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.179
2464/2
Frederick Adriaensz {snijder}
/
Frederick Adriaensz snijdersnijder
1561-12
Frederick Adriaensz snijder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Hooigracht.056-058
656/09
Garbrant Meesz {de jonge}
/
Garbrant Meesz snijdersnijder
1567-05-22
Garbrant Meesz snijder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Zonneveldstraat.000.12
96/09
Gerrit Arentsz {snijder}
/
Gerit Aertsz snidersnider
1564-01-18
Gerit Aertsz snider
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Breestraat.034
14/03
Gerrit Gerritsz Voet {snijder}
/
Gerit Geritsz Voet snijdersnijder
1580-03-21
Gerit Geritsz Voet snijder
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Breestraat.034
15/03
Gerrit Gerritsz Voet {snijder}
/
Gerit Geritsz Voet snijdersnijder
1580-03-21
Gerit Geritsz Voet snijder
Vetus-1585 (eigenaar)SintJorissteeg.022-026
169/1
Gerrit Adriaensz Knotter {snijder}
/4
Gerrit Adriaenss snijdersnijder
1585
Gerrit Adriaenss snijders tuyn es getacxeert op 4 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)SintJorissteeg.022-026
193/1
Gerrit Adriaensz Knotter {snijder}
/4
Gerrit Adriaenss snijdersnijder
1585
Gerrit Adriaenss snijders huys es getacxeert op 4 gulden
Waarboek-67 G-1578 (borg)Middelstegracht.048.1
180/06

/
Gerrit Adriaensz snijdersnijder
1579-02-28
Gerrit Adriaensz snijder
Waarboek-67 G-1578 (belending)SintJorissteeg.022-026
470/07
Gerrit Adriaensz Knotter {snijder}
/
Gerrit Adriaensz snijdersnijder
1580-01-30
Gerrit Adriaensz snijder
Waarboek-67 F-1576 (belending)SintJorissteeg.022-026
10/10
Gerrit Adriaensz Knotter {snijder}
/
Gerrit Adriaensz snijder ende cleermaeckersnijder ende cleermaecker
1576-03-10
Gerrit Adriaensz snijder ende cleermaecker
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJorissteeg.022-026
193/1
Gerrit Adriaensz Knotter {snijder}
/2-11-0
Gerrit Adriaensz snijders huys mitten thuynsnijder
1601
Gerrit Adriaensz snijders huys mitten thuyn
Waarboek-67 D-1567 (belending)Botermarkt.020
537/08
Gerrit Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Gerrit Aelbrechtzoonsnijder
1571-05-26
Gerrit Aelbrechtzoon
Waarboek-67 B-1562 (koper)Levendaal.042
11/04

/
Gerrit Arentsz snijdersnijder
1562-01-20
Gerrit Arentsz snijder
Waarboek-67 B-1562 (koper)Zonneveldstraat.000.12
69/06
Gerrit Arentsz {snijder}
/
Gerrit Arentsz snijdersnijder
1562-02-09
Gerrit Arentsz snijder
Volkstelling-1581 (bewoner)SintJorissteeg.022-026
209/1
Gerrit Adriaensz Knotter {snijder}
4/
Gerrit Ariaensz snijdersnijder
1581-09
Gerrit Ariaensz snijder
Waarboek-67 G-1578 (belending)SintJorissteeg.022-026
469/08
Gerrit Adriaensz Knotter {snijder}
/
Gerrit Ariensz snijdersnijder
1580-01-30
Gerrit Ariensz snijder
Kerven-1581 (bewoner)Zonneveldstraat.000.06
17/17
Gerrit Gerritsz Voet {snijder}
/2
Gerrit Gerritszsnyder
1581-12
aldaer mede Doctor Julius Beyma
Waarboek-67 B-1562 (koper)Breestraat.132
170/05
Gerrit Gerritsz Voet {snijder}
/
Gerrit Gerritsz snijdersnijder
1562-08-25
Gerrit Gerritsz snijder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.032
128/05
Gerrit Godschalcksz
/
Gerrit Godschalcksz snijdersnijder
1564-03-02
Gerrit Godschalcksz snijder
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Nieuwsteeg.021-023
184/05
Gerrit Godschalcksz
/
Gerrit Godschalksz snijdersnijder
1564-06-16
Yda Evertsdr weduwe van Barent Barentsz snijder met Gerrit Godschalksz snijder als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.034
475/10
Gerrit Jansz {snijder-Breestraat}
/
Gerrit Jansz voetsnijdersnijder
1578-03-02
Gerrit Jansz voetsnijder zijn zwager
Kerven-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.016
147/147
Gerrit Symonsz Suyck
/6
Gerrit Symonsz Suycksnyder
1581-12
Gerrit Symonsz Suyck
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6241/49a

/
Gerryt Adriaenszsnijder
1559-06-22
Gerryt Adriaensz
Waarboek-67 A-1560 (belending)Botermarkt.020
33/07
Gerrit Aelbrechtsz van Quackenbosch
/
Gerryt Aelbrechtszsnijder
1560-07-26
Gerryt Aelbrechtsz
TiendePenning-1561 (huurder)Langebrug.113.02
927/1

/7-10-0
Gerryt Aerntsz snijdersnijder
1561-12
Gerryt Aerntsz snijder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Ketelboetersteeg.017.3
417/10
Gerrit Dircksz Buytewech {snijder}
/
Gerryt Dircksz Buytewech snijdersnijder
1565-10-04
Gerryt Dircksz Buytewech snijder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Ketelboetersteeg.017.3
307/1
Gerrit Dircksz Buytewech {snijder}
/7-0-0
Gerryt Dircxz snijdersnijder
1561-12
Gerryt Dircxz snijder
TiendePenning-1561 (huurder)Breestraat.132
204/1
Gerrit Gerritsz Voet {snijder}
/10-0-0
Gerryt Gerrytszsnijder
1561-12
Gerryt Gerrytsz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Korevaarstraat.022
1493/2
Gerrit Jansz {snijder-Korevaarstraat}
/
Gerryt Jansz snijdersnijder
1561-12
Gerryt Jansz snijder
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Breestraat.159
81/09

/
Gerryt Jansz snijders weduwesnijder
1560-10-14
Gerryt Jansz snijders weduwe
Waarboek-67 C-1563 (belending)Zonneveldstraat.000.12
77/08
Gerrit Arentsz {snijder}
/
Geryt Aertsz snijdersnijder
1563-12-14
Geryt Aertsz snijder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Ketelboetersteeg.017.3
629/05
Gerrit Dircksz Buytewech {snijder}
/
Geryt Dircxz snijdersnijder
1567-02
Geryt Dircxz snijder
Omslag-1575 (eigenaar)Breestraat.034
22/1
Gerrit Gerritsz Voet {snijder}
/niet
Geryt Gerritsz, snijdersnijder
1575-09-01
Geryt Gerritsz, snijder
Volkstelling-1581 (bewoner)Zonneveldstraat.000.06
15/1
Gerrit Gerritsz Voet {snijder}
7/
Geryt Geryts snijdersnijder
1581-09
Geryt Geryts snijder
Vetus-1585 (eigenaar)Zonneveldstraat.000.06
19/1
Gerrit Gerritsz Voet {snijder}
/8
Geryt Geryts Voet snijdervoetsnijder
1585
Geryt Geryts Voet snijders huys, es getacxeert op 8 gulden
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.034
12/1
Gerrit Gerritsz Voet {snijder}
/6
Geryt Gerytsz snydersnyder
1576
Geryt Gerytsz snyder
Omslag-1583 (bewoner)Zonneveldstraat.000.06
15/1
Gerrit Gerritsz Voet {snijder}
/2
Geryt Gerytsz snydersnyder
1583-07-14
Geryt Gerytsz, snyder
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6000/22a

/
Geryt Heynricxz
Delft
snijder
1542-07-23
Geryt Heynricxz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5902/14Vb

/
Geryt Janszsnijder
1541-11-04
Geryt Jansz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5957/19b

/
Geryt Pieterszsnijder
1542-07-17
Geryt Pietersz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6204/44Vb

/
Geryt Pietersz
in Marendorp
snijder
1556-02-21
Geryt Pietersz
Waarboek-67 H-1580 (belending)SintJorissteeg.022-026
30/13
Gerrit Adriaensz Knotter {snijder}
/
Gherit Arentsz snydersnyder
1580-04-19
Gherit Arentsz snyder
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Pieterskerkchoorsteeg.032
6297/55Va
Gerrit Godschalcksz
/
Gherit Gootschalcxzsnijder
1562-07-16
Gherit Gootschalcxz
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Boommarkt.002-002a
338/05
Gerrit Dircksz Buytewech {snijder}
/
Gherryt Dircxz snijder sijn broedersnijder
1556-03-09
Gherryt Dircxz snijder sijn broeder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Ketelboetersteeg.017.3
86/1
Gerrit Dircksz Buytewech {snijder}
/6/0-0
Gheryt Dircxsz snydersnyder
1558-06-08
Gheryt Dircxsz snyder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.045-047
123/1

/7/0-14
Gheryt Jansz snijdersnijder
1558-06-08
Gheryt Jansz snijder
Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.016
169/1
Gerrit Symonsz Suyck
4/
Gheryt Symonsz snyder schuttersnyder
1581-09
Gheryt Symonsz snyder schutter
TiendePenning-1557 (eigenaar)Diefsteeg.016
23/1

/7/0-14
Ghijsbrecht Jacopsz snijdersnijder
1558-06-08
Ghijsbrecht Jacopsz snijder
Waarboek-67 A-1560 (koper)
241/53

/
Gijsbrecht Fransz snijdersnijder
1561-05-24
Gijsbrecht Fransz snijder wonende te Amsterdam
Volkstelling-1581 (bewoner)Plaatsteeg.000.10
38/3
Goossen {snijder}
0/
Goossen cleermakercleermaker
1581-09
Goossen cleermaker
Waarboek-67 F-1576 (borg)OudeRijn.024
32/04
Govert Hendricksz {koopman}
/
Govert Hendrickszsnijder
1576-04-21
Louris Cornelisz snijder (met zijn zwager Govert Hendricksz als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Molensteeg.016
195/03
Govert Hendricksz {koopman}
/
Govert Hendricksz snijdersnijder
1562-10-21
Govert Hendricksz snijder (met Cornelis Jacobsz timmerman als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.117.1
130/03
Govert Hendricksz {koopman}
/
Govert Hendricksz snijdersnijder
1564-03-03
Govert Hendricksz snijder
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Rapenburg.117.1
251/03
Govert Hendricksz {koopman}
/
Govert Hendricksz snijdersnijder
1564-12-07
Govert Hendricksz snijder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vliet.034
272/07
Govert Hendricksz {koopman}
/
Govert Henricxz snijdersnijder
1565-01-12
Govert Henricxz snijder
Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Noordeinde.053
26/09

/
Harman die snijders weduwesnijder
1541-07-16
Margriete Harman die snijders weduwe
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Hooglandsekerksteeg.004-006
20/16
Harmen Dircksz {snijder}
/
Harman Dircxss snijders kinderen
1576-03-23
Harman Dircxss snijders kinderen huysen ende erven
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hooglandsekerksteeg.004-006
101/1
Harmen Dircksz {snijder}
/6/0-0
Harman Dircxsz snijdersnijder
1558-06-08
Harman Dircxsz snijder
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5955/18Vb

/
Harman Dircxzsnijder
1542-07-17
Harman Dircxz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6194/43b

/
Harman Dircxzsnijder
1555-04-27
Harman Dircxz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooglandsekerksteeg.004-006
2527/1
Harmen Dircksz {snijder}
/7-0-0
Harman Dircxz snijdersnijder
1561-12
Harman Dircxz snijder
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Noordeinde.053
105/08

/
Harman Dircxz snijders weduesnijder
1544
Harman Dircxz snijders wedue
TiendePenning-1561 (eigenaar)Pieterskerkstraat.002.1
412/1
Harmen Harmensz {snijder}
/8-0-0
Harman Harmansz de Loos snijdersnijder
1561-12
Harman Harmansz de Loos snijder
Poorterboeken-D-1532 (borg)Pieterskerkstraat.002.1
6165/40b
Harmen Harmensz {snijder}
/
Harman Harmansz snijdersnijder
1552-03-17
Harman Harmansz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkstraat.002.1
21/1
Harmen Harmensz {snijder}
/6/0-0
Harman Harmansz snijdersnijder
1558-06-08
Harman Harmansz snijder
Waarboek-67 F-1576 (belending)Clarensteeg.038-042
334/08
Harmen Adriaensz {snijder}
/
Harmen Adriaenss snijdersnijder
1577-09-12
Harmen Adriaenss snijder
TiendePenning-1557 (huurder)Houtstraat.000.6
100/1

/7,5/0-15
Heer die snijdersnijder
1558-06-08
Heer die snijder
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6138/36Vb

/
Heer Janszsnijder
1550-03-05
Heer Jansz
Omslag-1573 (bewoner)Hogewoerd.011-013
67/1
Hendrick Vincentenz {snijder}
/0-2
Heindrich Vincentensz, snydersnyder
1573-12-19
Heindrich Vincentensz, snyder
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
368/53

/
Hendrick Aartsz snijdersnijder
1574-06-07
Hendrick Aartsz snijder
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
312/53

/
Hendrick Adriaansz snijdersnijder
1574-03-16
Hendrick Adriaansz snijder en Gerrit Jacobsz zijn zwager
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.094
174/05
Hendrick Arentsz {snijder}
/
Hendrick Arentsz snijdersnijder
1564-02-11
Hendrick Arentsz snijder
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Haarlemmerstraat.144
181/04

/
Hendrick Cornelisz snijdersnijder
1562-09-25
Jacob Cornelisz wolwever; Hendrick Cornelisz snijder; Trijntgen Cornelisdr weduwe van Claes Jansz schipper met voorn. Jacob Cornelisz als haar voogd (met Fop Pietersz kuiper als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Kaiserstraat.010.3
218/05
Hendrick Willemsz {snijder}
/
Hendrick Willemsz snijdersnijder
1564-09-07
Hendrick Willemsz snijder
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)
1/03

/
Hendrick Willemsz snijdersnijder
1567-06-11
Hendrick Willemsz snijder
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.011-013
268/1
Hendrick Vincentenz {snijder}
/10
Henric Centen snijdersnijder
1585
Henric Centen snijders huys dat hij bewoont es getacxeert op 10 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.112
142/1
Hendrick Pietersz van Geenen
/14
Henric van Geenen snijdersnijder
1585
Henric van Geenen snijder
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.112
63/1
Hendrick Pietersz van Geenen
/
Henric van Geenen snijders achterhuyssnijder
1585
Henric van Geenen snijders achterhuys, es getacxeert mit 't voorhuys, hier niet
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.011-013
78/78
Hendrick Vincentenz {snijder}
/2
Henric Vincentensz snydersnyder
1581-12
Henric Vincentensz snyder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hogewoerd.011-013
246/07
Hendrick Vincentenz {snijder}
/
Henrick Centen snijdersnijder
1561-06-06
Henrick Centen snijder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hogewoerd.011-013
258/09
Hendrick Vincentenz {snijder}
/
Henrick Centensz snijdersnijder
1563-02-03
Henrick Centensz snijder
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.112
194/3.0.5
Hendrick Pietersz van Geenen
/
Henrick Pietersz snijdersnijder
1578-04-25
Henrick Pietersz snijder
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.112
6/3.0.5
Hendrick Pietersz van Geenen
/
Henrick Pietersz snijdersnijder
1578-09-29
Henrick Pietersz snijder
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.112
96/1
Hendrick Pietersz van Geenen
7/
Henrick Pietersz van Geenen snijder schuttersnijder
1581-09
Henrick Pieterszoon van Geenen snijder schutter
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hogewoerd.011-013
270/15
Hendrick Vincentenz {snijder}
/
Henrick Vincenten snydersnyder
1582-04-30
Henrick Vincenten snyder
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hogewoerd.011-013
182/06
Hendrick Vincentenz {snijder}
/
Henrick Vincentensz snijdersnijder
1579-03-12
Henrick Vincentensz snijder
Stratenboek-06 (eigenaar)Breestraat.112
1440/1
Hendrick Pietersz van Geenen
/
Henrik Snidersnider
1588-07-02
Henrik Snider
Omslag-1573 (bewoner)Pieterskerkstraat.002.1
52/1
Harmen Harmensz {snijder}
/0-3
Herman Blos, snydersnyder
1573-12-19
Herman Blos, snyder
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6184/42b

/
Herman Hermansz ter Loesssnijder
1554-05-10
Herman Hermansz ter Loess
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5924/16Va

/
Heyman Claesz Gruytersnijder
1542-07-14
Heyman Claesz Gruyter
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.112
43/3.3.0
Hendrick Pietersz van Geenen
/
Heyndric Pietersz snijdersnijder
1579-05-25
Heyndric Pietersz snijder
Waarboek-67 J-1581 (belending)Hogewoerd.011-013
308/07
Hendrick Vincentenz {snijder}
/
Heyndric Vincentenz snijdersnijder
1582-05-17
Heyndric Vincentenz snijder
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Haarlemmerstraat.094
485/08
Hendrick Arentsz {snijder}
/
Heyndrick Aerntsz
Het huis hoorde oorspronkelijk toe aan Heyndrick Aerntsz
snyder
1581-06-21
Heyndrick Aerntsz
Volkstelling-1581 (bewoner)Noordeinde.040
211/1
Hendrick Andriesz {snijder}
6/
Heyndrick Andriesz v Antwerpen snijder
Paschasius Ramulus Henewier (Henegouwer), "wonachtich tot Henric Andries in ‘t huir peerd op ‘t Noordend" bron: LJ-1970
snijder
1581-09
Heyndrick Andriesz van Antwerpen snijder omtrent vii jaer
Volkstelling-1574 (bewoner)Haarlemmerstraat.094
78/1
Hendrick Arentsz {snijder}
2/
Heyndrick Arensz snijder
Overmare Landzijde
snijder
1574-08-07
Heyndrick Arensz snijder
Glipperhuur-1573-4562 (huurder)Breestraat.137
9/1

/9-0-0
Heyndrick van Abbendijke snijder
achteraan bijgeschreven in een ander handschrift, zonder adres
snijder
1573
Heyndrick van Abbendijke snijder
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hogewoerd.011-013
181/05
Hendrick Vincentenz {snijder}
/
Heyndrick Vincentsz snijdersnijder
1579-03-19
Heyndrick Vincentsz snijder
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.011-013
104/1
Hendrick Vincentenz {snijder}
1/
Heyndrick Vincentsz snijder uit Den Haechsnijder
1581-09
Heyndrick Vincentsz snijder uit Den Haech hier gewoont xxv jaeren
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.112
12/02.2.2.0
Hendrick Pietersz van Geenen
/
Heynric Pietersz snijdersnijder
1578-10-25
Heynric Pietersz snijder
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.112
135/1
Hendrick Pietersz van Geenen
/8
Heynric Pietersz van Geenen snydersnyder
1583-07-14
Heynric Pietersz van Geenen, snyder
Waarboek-67 E-1571 (belending)Haarlemmerstraat.094
27/07
Hendrick Arentsz {snijder}
/
Heynrick Aertss snijdersnijder
1572-01-05
Heynrick Aertss snijder
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)SintJorissteeg.042
217/1

1/2-0-0/1-5-0
Heynrick Gerritss snijdersnijder
1606-08
Heynrick Gerritss snijder dat hij bewoont
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.011-013
1409/1
Hendrick Vincentenz {snijder}
/
Heynrick Vincentenz snijdersnijder
1561-12
Heynrick Vincentenz snijder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Vliet.013
245/07
Huibrecht Jansz van Nederwaert {snijder}
/
Hubert Janss snijdersnijder
1569-10-17
Hubert Janss snijder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Vliet.013
306/08
Huibrecht Jansz van Nederwaert {snijder}
/
Hubert Janss snijdersnijder
1570-02-12
Hubert Janss snijder
Grote-Bewijzen-B (belending)Doezastraat.001.01
1075/12
Huibrecht Jansz van Nederwaert {snijder}
/
Hubert Janszsnyder
1578-04-01
Hubert Jansz
Glippereed (bewoner)Doezastraat.001.01
77/1
Huibrecht Jansz van Nederwaert {snijder}
/
Hubert Jansz snijdersnijder
1577-01-25
Hubert Jansz snijder
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6464/73a

/3,15
Hubrecht Gerytsz
Leiderdorp
snijder
1577-05-17
Hubrecht Gerytsz
Poorterboeken-E-1588 (borg)
7947/88c

/3,2
Hubrecht Janszsnijder
1593-05-07
Hubrecht Jansz
Volkstelling-1581 (bewoner)Doezastraat.001.01
37/1
Huibrecht Jansz van Nederwaert {snijder}
6/
Hubrecht Jansz Nederwaert Mr snijdersnijder
1581-09
Hubrecht Jansz Nederwaert Mr snijder
Waarboek-67 D-1567 (koper)Vliet.013
53/09
Huibrecht Jansz van Nederwaert {snijder}
/
Hubrecht Jansz snijdersnijder
1568-01-25
Hubrecht Jansz snijder
Stratenboek-18 (eigenaar)Hogewoerd.037
440/1
Huibrecht Gerritsz {snijder}
/
Huibrecht Geritsz snidersnider
1588
Huibrecht Geritsz snider
Stratenboek-19 (eigenaar)Hogewoerd.037
1190/1
Huibrecht Gerritsz {snijder}
/
Huibrecht Geritsz snijdersnijder
1588
Huibrecht Geritsz snijder
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.037
93/1
Huibrecht Gerritsz {snijder}
5/
Huybert Gerritsz snijder van Warmont schuttersnijder
1581-09
Huybert Gerritsz snijder van Warmont hier gewoont viii jaeren schutter
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Doezastraat.001.01
343/04
Huibrecht Jansz van Nederwaert {snijder}
/
Huybert Jansz snijder en zijn (latere) ervensnijder
1581-03-15
Huybert Jansz snijder en poorter en zijn (latere) erven
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.037
236/1
Huibrecht Gerritsz {snijder}
/14
Huybrecht Gerrits snijdersnijder
1585
Huybrecht Gerrits snijders huys opten (houc) es getacxeert op 14 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Hogewoerd.035
235/1
Huibrecht Gerritsz {snijder}
/6
Huybrecht Gerritss snijdersnijder
1585
Huybrecht Gerritss snijders huys es getacxeert op 6 gulden
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Kaiserstraat.057.3
264/05
Huibrecht Gerritsz {snijder}
/
Huybrecht Gerritsz snijdersnijder
1565-01-03
Anna Simonsdr weduwe van Pieter Harmansz metselaar met Huybrecht Gerritsz snijder als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 F-1576 (belending)Hogewoerd.037
300/08
Huibrecht Gerritsz {snijder}
/
Huybrecht Gerritsz snijdersnijder
1577-08-07
Huybrecht Gerritsz snijder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hogewoerd.037
236/1
Huibrecht Gerritsz {snijder}
/4-10-0
Huybrecht Gerritsz snijdersnijder
1601
Huybrecht Gerritsz, snijder
Kerven-1581 (bewoner)Hogewoerd.037
69/69
Huibrecht Gerritsz {snijder}
/5
Huybrecht Gerytsz snyder van Warmontsnyder
1581-12
Huybrecht Gerytsz snyder van Warmont
Waarboek-67 D-1567 (koper)Vliet.011.3
436/05
Huibrecht Jansz van Nederwaert {snijder}
/
Huybrecht Jansz snijdersnijder
1570-11-21
Huybrecht Jansz snijder
Waarboek-67 G-1578 (borg)Levendaal.019-021
22/05
Huibrecht Jansz van Nederwaert {snijder}
/
Huybrecht Jansz snijdersnijder
1577-08-27
de laatste met Huybrecht Jansz, snijder als borg
Kerven-1581 (bewoner)Doezastraat.001.01
24/24
Huibrecht Jansz van Nederwaert {snijder}
/2
Huybrecht Jansz snydersnyder
1581-12
Huybrecht Jansz snyder
Waarboek-67 D-1567 (koper)
416/53

/
Jacob Anthonisz snijdersnijder
1570-09-25
Jacob Anthonisz snijder
Waarboek-67 E-1571 (borg)Middelstegracht.066
155/05
Jacob Anthonisz {snijder}
/
Jacob Anthonisz snijdersnijder
1572-10-26
met Jacob Anthonisz snijder als borg)
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Uiterstegracht.101
44/06

/
Jacob Anthonisz snijder
voormalig eigenaar
snijder
1581-08-10
Jacob Anthonisz snijder
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Uiterstegracht.101
45/03

/
Jacob Anthonisz snijdersnijder
1581-08-10
Jacob Anthonisz snijder
Kerven-1581 (bewoner)Zonneveldstraat.000.20
24/24
Jacob Barentsz {snijder}
/4
Jacob Baerntszsnyder
1581-12
Jacob Baerntsz
Omslag-1583 (bewoner)Zonneveldstraat.000.20
22/1
Jacob Barentsz {snijder}
/4
Jacob Baerntsz snydersnyder
1583-07-14
Jacob Baerntsz, snyder
Waarboek-67 J-1581 (borg)Ketelboetersteeg.017.1
55/06
Jacob Barentsz {snijder}
/
Jacob Barensz snijdersnijder
1581-09-14
Jacob Barensz snijder
Waarboek-67 G-1578 (belending)Zonneveldstraat.000.20
317/10
Jacob Barentsz {snijder}
/
Jacob Barentszsnijder
1579-06-09
Jacob Barentsz snijder
Waarboek-67 D-1567 (koper)Zonneveldstraat.000.20
298/05
Jacob Barentsz {snijder}
/
Jacob Barentsz snijdersnijder
1570-02-01
Jacob Barentsz snijder
Waarboek-67 F-1576 (borg)Vliet.042-044
52/04
Jacob Barentsz {snijder}
/
Jacob Barentsz snijdersnijder
1576-05-01
Jan Jacobsz snijder poorter van Leiden (met Jacob Barentsz snijder als borg)
Vetus-1585 (eigenaar)Zonneveldstraat.000.20
26/1
Jacob Barentsz {snijder}
/8
Jacob Barentsz snydersnyder
1585
Jacob Baerentszoon snijders huys, verhuyrt, es getacxeert op 8 gulden
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.055
106/1
Jacob Vincentenz {snijder, boomgaardenier}
/5,5/0-0
Jacob Centenz snijdersnijder
1558-06-08
Jacob Centenz snijder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.055
1309/1
Jacob Vincentenz {snijder, boomgaardenier}
/7-0-0
Jacob Centenz snijdersnijder
1561-12
Jacob Centenz snijder
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.129
84/1
Jacob Cornelisz van der Bouchorst
/12
Jacob Corneliss van de Bouchorst snijdersnijder
1585
Jacob Corneliss van de Bouchorst snijders huys, es getaxeert op 12 gulden
Waarboek-67 C-1563 (koper)Breestraat.146
97/05

/
Jacob Cornelisz snijdersnijder
1564-01-03
Jacob Cornelisz snijder
Waarboek-67 C-1563 (borg)Nieuwsteeg.018.7
228/04

/
Jacob Cornelisz snijdersnijder
1564-09-27
Louris Cornelisz snijder (met Jacob Cornelisz snijder als borg)
Waarboek-67 C-1563 (borg)Middelweg.040.3
592/04

/
Jacob Cornelisz snijdersnijder
1566-12-02
Louris Cornelisz snijder (met zijn zwager Jacob Cornelisz snijder als borg)
Waarboek-67 D-1567 (belending)Breestraat.146
537/07

/
Jacob Cornelisz snijdersnijder
1571-05-26
Jacob Cornelisz snijder
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.129
78/1
Jacob Cornelisz van der Bouchorst
5/
Jacob Cornelisz van der Bouchorst snijder schuttersnijder
1581-09
Jacob Cornelisz van der Bouchorst snijder schutter
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooigracht.084
1638/1
Jacob Ewoutsz Fock
/8-0-0
Jacob Eeuwoutsz Fox snijdersnijder
1561-12
Jacob Eeuwoutsz Fox snijder
Waarboek-67 C-1563 (voogd)Vliet.035
120/05
Jacob Ewoutsz Fock
/
Jacob Ewoutsz Foix snijdersnijder
1564-02-24
Anthonis Claasz snijder als man van Neeltgen Cornelisdr; Jacob Ewoutsz Foix snijder als man van Eems Cornelisdr en Burchgen Cornelisdr weduwe van Cornelis Evertsz (met Anthonis Claasz als haar voogd in deze zaak); allen erfgenamen van Cornelis Mouringsz
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooigracht.084
614/07
Jacob Ewoutsz Fock
/
Jacob Ewoutsz snijdersnijder
1567-01
Jacob Ewoutsz snijder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hogewoerd.055
13/06
Jacob Vincentenz {snijder, boomgaardenier}
/
Jacob Fincentensz snijdersnijder
1563-07-31
Jacob Fincentensz snijder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Diefsteeg.021
37/1

/3-4-0
Jacob Jacobsz snijdersnijder
1601
Jacob Jacobsz snijder
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Diefsteeg.021
38/1

2/4-0-0/3-0-0
Jacob Jacobsz snijderssnijder
1606-08
Jacob Jacobsz snijders huis eygen ende zelfs bewoont, heeft op zijn aengeven
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6452/72a

/3,15
Jacob Maertenszsnijder
1577-05-01
Jacob Maertensz
Glipperhuur-1574 (huurder)Breestraat.131
5/1
Jacob Philipsz {kleermaker}
/3-0-0
Jacob Philipsz snijdersnijder
1574
Jacob Philipsz snijder
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Pieterskerkstraat.002.1
535/06
Jacob Philipsz {kleermaker}
/
Jacob Philipsz snijdersnijder
1575-06-03
Jacob Philipsz snijder
Waarboek-67 F-1576 (koper)Nieuwsteeg.010
106/07

/
Jacob Philipsz snijdersnijder
1576-05-26
Jacob Philipsz snijder
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Breestraat.076.2
514/04
Jacob Philipsz {snijder}
/
Jacob Philipsz snijdersnijder
1578-04-04
Jacob Philipsz snijder (met Jan Jacobsz snijder als borg)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.076.2
515/04
Jacob Philipsz {snijder}
/
Jacob Philipsz snijdersnijder
1578-04-04
Jacob Philipsz snijder
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
527/03

/
Jacob Philipsz snijdersnijder
1578-04-18
Jacob Philipsz snijder (poorter met Jan Jacobsz snijder als borg)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
528/03

/
Jacob Philipsz snijdersnijder
1578-04-18
Jacob Philipsz snijder
Waarboek-67 K-1582 (belending)Diefsteeg.010
115/15
Jacob Philipsz {kleermaker}
/
Jacob Philipsz snijdersnijder
1583-02-04
Jacob Philipsz snijder
Waarboek-67 K-1582 (belending)Diefsteeg.010
117/13
Jacob Philipsz {kleermaker}
/
Jacob Philipsz snijdersnijder
1583-02-05
Jacob Philipsz snijde
Vetus-1585 (eigenaar)Diefsteeg.010
27/1
Jacob Philipsz {kleermaker}
/10
Jacob Phillipsz snydersnyder
1585
Jacob Phillipszoon snijders huys, es getacxeert op 10 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Diefsteeg.010
27/1
Jacob Philipsz {kleermaker}
/3-10-0
Jacob Philpsz snydersnyder
1601
Jacob Philpsz snyder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Noordeinde.046
257/1
Jacob Pietersz Sick {kleermaker}
/1-15-0
Jacob Pieterss Visscher snijdersnijder
1601
Jacob Pieterss Visscher snijder
Aflezingsboek-E (vermelding)Noordeinde.046
111/4.3.7.5
Jacob Pietersz Sick {kleermaker}
/
Jacob Pietersz Sic snijdersnijder
1580-11-22
Jacob Pietersz Sic snijder
Stratenboek-13 (eigenaar)Noordeinde.046
1290/1
Jacob Pietersz Sick {kleermaker}
/
Jacob Pietersz snidersnider
1588
Jacob Pietersz snider
Stratenboek-11 (eigenaar)Houtstraat.000.4
100/1

/
Jacob Simonsz snidersnider
1588~1597
Jacob Simonsz snider
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Houtstraat.000.4
192/1

5/5-0-0/7-10-0
Jacob Symonss snijderssnijder
1606-08
Jacob Symonss snijders huys eygen ende zelver bewoont, heeft op zijn aengeven
Vetus-1585 (eigenaar)Houtstraat.000.4
161/1

/12
Jacob Symonsz snydersnyder
1585
Jacob Symonszoon snijders huys, es getacxeert op 12 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Houtstraat.000.4
183/1

/4-0-0
Jacob Symonsz snydersnyder
1601
Jacob Symonsz snyder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hogewoerd.055
145/07
Jacob Vincentenz {snijder, boomgaardenier}
/
Jacob Vincentenz snijdersnijder
1562-07-11
Jacob Vincentenz snijder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.055
28/06
Jacob Vincentenz {snijder, boomgaardenier}
/
Jacob Vincentenz snijdersnijder
1567-10-14
Jacob Vincentenz snijder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Hogewoerd.055
506/07
Jacob Vincentenz {snijder, boomgaardenier}
/
Jacob Vincentenz snijdersnijder
1571-04-07
Jacob Vincentenz snijder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooigracht.084
40/09
Jacob Ewoutsz Fock
/
Jacob Yeuwoutsz Focx snijdersnijder
1560-08-02
Jacob Yeuwoutsz Focx snijder
Omslag-1573 (overledene)Hogewoerd.055
48/1a
Jacob Vincentenz {snijder, boomgaardenier}
/
Jacoeb Vincentsz, snydersnyder
1573-12-19
Jacoeb Vincentsz, snyder
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.129
65/65
Jacob Cornelisz van der Bouchorst
/2
Jacop Cornelisz Verbouchorst snydersnyder
1581-12
Jacop Cornelisz Verbouchorst snyder
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6032/24Vb

/
Jacop Jacopszsnijder
1542-07-23
Jacop Jacopsz
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5840/7a

/
Jacop Jansz
Noordwijk
snijder
1538-08-12
Jacop Jansz
Aflezingsboek-E (vermelding)Steenschuur.005
12/03.2.2.1
Jacob Maertensz {kleermaker}
/
Jacop Maertensz snydersnyder
1578-10-25
Jacop Maertensz snyder
Aflezingsboek-E (vermelding)Diefsteeg.010
13/05.1.1.2
Jacob Philipsz {kleermaker}
/
Jacop Phillipsz snijdersnijder
1578-10-25
Jacop Phillipsz snijder
Aflezingsboek-E (vermelding)Diefsteeg.010
106/1.1.7.2
Jacob Philipsz {kleermaker}
/
Jacop Phillipsz snijdersnijder
1580-11-22
Jacop Phillipsz snijder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Molensteeg.011
232/1

/2-11-0
Jan Adriaensz snijdersnijder
1601
Jan Adriaensz snijder
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Molensteeg.004-006
245/1

3/2-10-0/3-15-0
Jan Adriaenszn snijdersnijder
1606-08
Jan Adriaenszn snijder dat hij bewoont
Waarboek-67 J-1581 (belending)JanVossensteeg.056
30/12
Jan Aelbrechtsz {kleermaker}
/
Jan Aelbrechtszsnijder
1581-07-30
Jan Aelbrechtsz snijder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)JanVossensteeg.056
269/1
Jan Aelbrechtsz {kleermaker}
/1-12-0
Jan Aelbrechtsz snijdersnijder
1601
Jan Aelbrechtsz snijder
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)JanVossensteeg.056
269/1
Jan Aelbrechtsz {kleermaker}
1/2-0-0/1-5-0
Jan Aelbrechtsz snijdersnijder
1606-08
Jan Aelbrechtsz., snijder, eygen[aer] ende bewoonder opt aengeven van de kinderen
TiendePenning-1561 (huurder)Breestraat.050
77/1

/9-0-0
Jan Aerntsz snijdersnijder
1561-12
Jan Aerntsz snijder
TiendePenning-1557 (huurder)Kloksteeg.002.1
134/1

/17/1-14
Jan Ariensz snijdersnijder
1558-06-08
Jan Ariensz snijder
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.050
72/1

/9/0-18
Jan Arrisz snijdersnijder
1558-06-08
Jan Arrisz snijder
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.017
117/117
Jan Barentsz van Rieverding
/8
Jan Baerntsz snydersnyder
1581-12
Jan Baerntsz snyder
Omslag-1583 (bewoner)Maarsmansteeg.017
123/1
Jan Barentsz van Rieverding
/8
Jan Baerntsz snydersnyder
1583-07-14
Jan Baerntsz, snyder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Zonneveldstraat.000.20
29/1
Jan Barentsz van Rieverding
/2-11-0
Jan Baerntsz snydersnyder
1601
Jan Baerntsz snyder
Stratenboek-04 (eigenaar)Maarsmansteeg.017
60/1
Jan Barentsz van Rieverding
/
Jan Barents z snidersnider
1588
Jan Barents z snider
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.151
245/1

/7-0-0
Jan Barentszsnijder
1561-12
Jan Barentsz
Waarboek-67 C-1563 (koper)Nieuwsteeg.018.2b
375/06
Jan Barentsz {snijder}
/
Jan Barentsz snijdersnijder
1565-07-16
Jan Barentsz snijder
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Nieuwsteeg.021-023
440/03
Jan Barentsz {snijder}
/
Jan Barentsz snijdersnijder
1565-11-26
Jan Barentsz snijder
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
646/03

/
Jan Barentsz snijdersnijder
1567-04-22
Jan Barentsz snijder
Glipperhuur-1574-4563 (huurder)Rapenburg.081-083
5/1
Jan Barentsz van Rieverding
/34-0-0
Jan Barentsz snijder
er is ook een Jan Barentsz snijdersknecht...?
snijder
1574
Jan Barentsz snijder
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Maarsmansteeg.017
20/04
Jan Barentsz van Rieverding
/
Jan Barentsz snijdersnijder
1578-01-09
Jan Barentsz snijder (met Dirck Rutgaertsz als borg)
Aflezingsboek-D (vermelding)Maarsmansteeg.017
194/2.2.2.2
Jan Barentsz van Rieverding
/
Jan Barentsz snijdersnijder
1578-04-25
Jan Barentsz snijder
Aflezingsboek-E (vermelding)Maarsmansteeg.017
5/2.2.2.2
Jan Barentsz van Rieverding
/
Jan Barentsz snijdersnijder
1578-09-29
Jan Barentsz snijder
Aflezingsboek-E (vermelding)Maarsmansteeg.017
40/1.1.2.2
Jan Barentsz van Rieverding
/
Jan Barentsz snijdersnijder
1579-05-25
Jan Barentsz snijder
Aflezingsboek-E (vermelding)Maarsmansteeg.017
108/2.2.4.1
Jan Barentsz van Rieverding
/
Jan Barentsz snijdersnijder
1580-11-22
Jan Barentsz snijder
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Haarlemmerstraat.140
162/04
Jan Barentsz {snijder}
/
Jan Barentsz snijder
gebruiker van het pand
snijder
1582-01-28
Jan Barentsz snijder ende hooftman van het snijdersambacht
Vetus-1585 (eigenaar)Maarsmansteeg.017
160/1
Jan Barentsz van Rieverding
/24
Jan Barentsz snijdersnijder
1585
Jan Baerentszoon snijders huys genaemt 't Lammeken, es getacxeert op 24 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.017
107/1
Jan Barentsz van Rieverding
7/
Jan Barentsz snijder schuttersnijder
1581-09
Jan Barentsz snijder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Nieuwsteeg.021-023
184/09
Jan Barentsz {snijder}
/
Jan Barentsz snijder zoonsnijder
1564-06-16
Jan Barentsz snijder zoon en mede-erfgenaam van Barent Barentsz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.151
25/1

/
Jan Barentsz snydersnyder
1558-06-08
Jan Barentsz snyder
Glipperhuur-1573-4562 (huurder)Rapenburg.081-083
4/1
Jan Barentsz van Rieverding
/30-0-0
Jan Barentszoon snijdersnijder
1573
Jan Barentszoon snijder
Aflezingsboek-E (vermelding)Maarsmansteeg.017
14/06.1.2.2
Jan Barentsz van Rieverding
/
Jan Barrentsz snijdersnijder
1578-10-25
Jan Barrentsz snijder
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.050
25/1
Jan Claesz van Breukelen {snijder}
2/
Jan Claes van Breuckelen al Dirck Jacobsz van Montfoorthier gewoont 15 jaerensnijder
1581-09
Jan Claessen snijder van Breuckelen alhier gewoont XL jaeren
Vetus-1585 (overledene)Haarlemmerstraat.045
22/1a
Jan Claesz van Emden {snijder}
/8
Jan Claess snijders weduensnijder
1585
Niesgen Lenaertsdr Jan Claess snijders weduen huys es getaxeert op 8 gulden
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.045
2565/1
Jan Claesz van Emden {snijder}
/7-0-0
Jan Claeszsnijder
1561-12
Jan Claesz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.045
19/1
Jan Claesz van Emden {snijder}
/
Jan Claesz snijdersnijder
1558-06-08
Jan Claesz snijder
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Haarlemmerstraat.045
5941/18a
Jan Claesz van Emden {snijder}
/
Jan Claesz van Eemden
Emden (D.)
snijder
1542-07-14
Jan Claesz van Eemden
TiendePenning-1557 (huurder)Breestraat.006
38/1

/5/0-0
Jan Corneliesz snijdersnijder
1558-06-08
Jan Corneliesz snijder
Vetus-1585 (eigenaar)Vrouwensteeg.005
90/1
Jan Cornelisz {snijder-Vrouwensteeg}
/18
Jan Corneliss snijdersnijder
1585
Jan Corneliss snijders huys, getaxeert zijnde op 18 gulden
TiendePenning-1561 (eigenaar)Vrouwensteeg.005
2612/1
Jan Cornelisz {snijder-Vrouwensteeg}
/9-0-0
Jan Corneliszsnijder
1561-12
Jan Cornelisz
Stratenboek-28 (eigenaar)Vrouwensteeg.005
410/1
Jan Cornelisz {snijder-Vrouwensteeg}
/
Jan Cornelisz snidersnider
1591
Jan Cornelisz snider
Waarboek-67 A-1560 (belending)Vrouwensteeg.005
188/10
Jan Cornelisz {snijder-Vrouwensteeg}
/
Jan Cornelisz snijdersnijder
1561-03-08
Jan Cornelisz, snijders huys ende erve
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vrouwensteeg.005
75/05
Jan Cornelisz {snijder-Vrouwensteeg}
/
Jan Cornelisz snijdersnijder
1563-12-07
Jan Cornelisz snijder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vrouwensteeg.005
99/07
Jan Cornelisz {snijder-Vrouwensteeg}
/
Jan Cornelisz snijdersnijder
1564-01-27
Jan Cornelisz snijder
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
344/03

/
Jan Cornelisz snijdersnijder
1565-05-17
Jan Cornelisz snijder (met Arent Schouten bakker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vrouwensteeg.005
470/07
Jan Cornelisz {snijder-Vrouwensteeg}
/
Jan Cornelisz snijdersnijder
1566-02-03
Jan Cornelisz snijder
Waarboek-67 D-1567 (koper)Breestraat.034
208/05
Jan Cornelisz {snijder}
/
Jan Cornelisz snijdersnijder
1569-05-24
Jan Cornelisz snijder
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Vrouwensteeg.005
213/04
Jan Cornelisz {snijder-Vrouwensteeg}
/
Jan Cornelisz snijdersnijder
1569-06-16
Jan Cornelisz snijder (met Willem Jansz Zuyck als borg)
Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Haarlemmerstraat.015
57/05
Jan Cornelisz {snijder}
/
Jan Cornelisz snijdersnijder
1572-03-10
Jan Cornelisz snijder als man van Agatha SebastiaansdrJacob Pietersz kuiper als man van Clemeynse Sebastiaansdr
Voogdenboek-A (voogd)Pieterskerkchoorsteeg.007.2
101/02

/
Jan Cornelisz snijdersnijder
1577-02-27
Paridom Barentsz en Jan Cornelisz snijder voogden
Waarboek-67 G-1578 (belending)Vrouwensteeg.005
340/06
Jan Cornelisz {snijder-Vrouwensteeg}
/
Jan Cornelisz snijdersnijder
1579-08-07
belent ende belegen aen deen zijde Jan Cornelisz, snijdersnijder
Waarboek-67 G-1578 (belending)Vrouwensteeg.003
341/08
Jan Cornelisz {snijder-Vrouwensteeg}
/
Jan Cornelisz snijdersnijder
1579-08-07
ander zijde Jan Cornelisz, snijder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vrouwensteeg.005
101/1
Jan Cornelisz {snijder-Vrouwensteeg}
/4-16-0
Jan Cornelisz snijdersnijder
1601
Jan Cornelisz snijder
Kerven-1581 (bewoner)Vrouwensteeg.005
72/72
Jan Cornelisz {snijder-Vrouwensteeg}
/4
Jan Cornelisz snydersnyder
1581-12
Jan Cornelisz snyder
Waarboek-67 J-1581 (belending)Vrouwensteeg.005
147/09
Jan Cornelisz {snijder-Vrouwensteeg}
/
Jan Cornelisz snydersnyder
1582-02-07
Jan Cornelisz snyder
Waarboek-67 J-1581 (belending)Vrouwensteeg.005
148/09
Jan Cornelisz {snijder-Vrouwensteeg}
/
Jan Cornelisz snydersnyder
1582-02-07
Jan Cornelisz snyder
Volkstelling-1574 (bewoner)Vrouwensteeg.005
66/1
Jan Cornelisz {snijder-Vrouwensteeg}
3/
Jan Cornelisz snyer
Overmare Rijnzijde
snyer
1574-08-07
Jan Cornelisz snyer
Volkstelling-1581 (bewoner)Middelstegracht.001.3
20/4
Jan Cornelisz {kleermaker-Middelstegracht}
0/
Jan Cornelisz van Enchuyssen hier gewoont 3 wekensnijder
1581-09
Jan Cornelisz snijder van Enchuyssen hyer gewoont 3 weecken
Waarboek-67 C-1563 (belending)Vrouwensteeg.005
217/07
Jan Cornelisz {snijder-Vrouwensteeg}
/
Jan Corneliszoon snijdersnijder
1564-08-31
Jan Corneliszoon snijder
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.166-168
11/1
Jan de Trooster
4/
Jan de Troostere snijdersnijder
1581-09
Jan de Troostere van Loo in Vlaenderen snijder heeft hier gewoont omtrent vier jaeren
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8783/181Va

/3,2
Jan de Vos
Temse (B.) (Tems in 't Lant van Waes) beide getuigen stelden zich borg
snijder
1603-07-21
Jan de Vos
TiendePenning-1557 (overledene)Haarlemmerstraat.079
33/1a
Jan Dircksz {snijder}
/6/0-0
Jan Dicxz's snijders wedewysnijder
1558-06-08
Jan Dicxz's snijders wedewy
Inbrengboek-1540-1559 (belending)Haarlemmerstraat.045
250/09
Jan Claesz van Emden {snijder}
/
Jan die snijder uyt Eemderlandtsnijder
1551-10-22
Jan die snijder uyt Eemderlandt
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Haarlemmerstraat.079
188/09
Jan Dircksz {snijder}
/
Jan Dircxz snijders weduwisnijder
1561-03-08
Jan Dircxz snijders weduwi
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hooigracht.084
292/06
Jacob Ewoutsz Fock
/
Jan Eewoutsz Foix snijdersnijder
1563-03-03
Jan Eewoutsz Foix snijder
TiendePenning-1561 (huurder)Levendaal.008
1426/1

/7-0-0
Jan Fransz snijdersnijder
1561-12
Jan Fransz snijder
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.045-047
88/1
Jan Gerritsz Keyser {koopman, snijder}
7/
Jan Gerritsz Keiser snijdersnijder
1581-09
Jan Gerritsz Keiser snijder
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Vliet.013
53/04
Jan Gerritsz {snijder}
/
Jan Gerritsz snijdersnijder
1568-01-25
Pieter Jansz Mens en Jan Gerritsz snijder voogden van Goossen en Trijntgen de twee onmondige weeskinderen van Gerrit Pietersz timmerman en Gerritgen Goossensdr
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Hogewoerd.074
94/04

/
Jan Gerritsz snijdersnijder
1568-04-30
Pieter Jansz timmerman en Jan Gerritsz snijder als voogden over Goossen en Trijntgen onmondige weeskinderen van Gerrit Pietersz timmerman en Gerritgen Goosendr
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Haarlemmerstraat.058
236/04
Jan Gerritsz {snijder}
/
Jan Gerritsz snijdersnijder
1579-05-02
Jan Gerritsz snijder (met Reyer Gerritsz snijder als borg)
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.058
43/1
Jan Gerritsz {snijder}
6/
Jan Gerritzsnijder
1581-09
Jan Gerritssen snijder van Warmont alhier gewoont VII jaeren
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwstraat.028
74/1

/4,5/0-0
Jan Ghijsbrechtsz snijdersnijder
1558-06-08
Jan Ghijsbrechtsz snijder
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
585/03

/
Jan Gielisz kleermakerkleermaker
1578-06-28
Jan Gielisz kleermaker
TiendePenning-1561 (huurder)Nieuwstraat.028
1701/1

/6-0-0
Jan Gysbertsz snijdersnijder
1561-12
drie kwart jaar, is overleden, een kwart jaar marytgen willemsdr 0-30-0
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.139
68/07
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmanss snijdersnijder
1562-02-09
Jan Harmanss snijder
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Breestraat.139
6158/39a
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz
Utrecht
snijder
1551-06-11
Jan Harmansz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.139
239/1
Jan Harmensz {snijder}
/16-0-0
Jan Harmanszsnijder
1561-12
Jan Harmansz
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Paradijssteeg.041-043
354/05
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz kleermakerkleermaker
1577-10-04
Jan Harmansz kleermaker poorter van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Noordeinde.026
354/09
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz kleermakerkleermaker
1577-10-04
Jan Harmansz kleermaker poorter van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Korevaarstraat.028.3
354/12
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz kleermakerkleermaker
1577-10-04
Jan Harmansz kleermaker poorter van Leiden
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Breestraat.139
316/07
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz snijdersnijder
1555-01-17
Jan Harmansz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.139
20/1
Jan Harmensz {snijder}
/16/0-32
Jan Harmansz snijdersnijder
1558-06-08
Jan Harmansz snijder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.139
87/11
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz snijdersnijder
1560-10-31
Jan Harmansz snijder
Waarboek-67 B-1562 (koper)Botermarkt.018
328/05
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz snijdersnijder
1563-04-28
Jan Harmansz snijder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.139
28/09
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz snijdersnijder
1563-08-25
Jan Harmansz snijder
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Breestraat.139
330/03
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz snijdersnijder
1565-04-27
Jan Harmansz snijder
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Botermarkt.018
7/03
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz snijdersnijder
1571-11-23
Jan Harmansz snijder
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Botermarkt.018
199/03
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz snijdersnijder
1573-04-10
Jan Harmansz snijder
Waarboek-67 E-1571 (koper)Botermarkt.018
215/04
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz snijdersnijder
1573-05-15
Jan Harmansz snijder
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Botermarkt.018
221/04
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz snijdersnijder
1573-05-16
Jan Harmansz snijder (met Pouwels Willemsz van Torenvliet als borg)
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.151
528/07
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz snijdersnijder
1575-05-23
Jan Harmansz snijder
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.151
10/1
Jan Harmensz {snijder}
/8
Jan Harmansz snijdersnijder
1576
Jan Harmansz snijder
Waarboek-67 F-1576 (koper)Paradijssteeg.041-043
443/05
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz snijdersnijder
1577-10-04
Jan Harmansz snijder
Waarboek-67 F-1576 (koper)Noordeinde.026
443/09
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz snijdersnijder
1577-10-04
Jan Harmansz snijder
Waarboek-67 F-1576 (koper)Korevaarstraat.028.3
443/12
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz snijdersnijder
1577-10-04
Jan Harmansz snijder
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
425/03
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz snijdersnijder
1578-01-29
Jan Harmansz snijder
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
426/03
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz snijdersnijder
1578-01-29
Jan Harmansz snijder
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.081.1
12/01.2.4.2
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz snijdersnijder
1578-10-25
Jan Harmansz snijder
Waarboek-67 J-1581 (koper)Botermarkt.008-009
53/04
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz snijdersnijder
1581-09-16
Jan Harmansz snijder
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Haarlemmerstraat.140
162/05
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz snijder
gebruider van het pand
snijder
1582-01-28
Jan Harmansz van Uytrecht snijder ende hooftman van het snijdersambacht
Vetus-1585 (eigenaar)SintJacobsgracht.003-007
4/1
Jan Harmensz {snijder}
/8
Jan Harmansz snijdersnijder
1585
Jan Harmansz snijder
Vetus-1585 (eigenaar)Botermarkt.008-009
87/1
Jan Harmensz {snijder}
/60
Jan Harmansz snijdersnijder
1585
Jan Harmansz snijder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)SintJacobsgracht.003-007
4/1
Jan Harmensz {snijder}
/1-12-0
Jan Harmansz snijdersnijder
1601
Jan Harmansz snijder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Korevaarstraat.028.3
55/1
Jan Harmensz {snijder}
/1-12-0
Jan Harmansz snijdersnijder
1601
Jan Harmansz snijder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Korevaarstraat.028.4
57/1
Jan Harmensz {snijder}
/3-4-0
Jan Harmansz snijders thuynsnijder
1601
Jan Harmansz snijders thuyn
Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)Apothekersdijk.029
37/03
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz snydersnyder
1580-03-16
Jan Harmansz snyder als man en voogt van Catryna Maertensdr zijn huysvrouwe
Waarboek-67 H-1580 (voogd)Noordeinde.026
44/03
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmansz snydersnyder
1580-05-02
Jan Harmansz snyder als man en voogt van Catrina Maertensdr
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.081.1
22/22
Jan Harmensz {snijder}
/16
Jan Harmansz snydersnyder
1581-12
Jan Harmansz snyder
Omslag-1583 (bewoner)Botermarkt.008-009
75/1
Jan Harmensz {snijder}
/20
Jan Harmansz snydersnyder
1583-07-14
Jan Harmansz, snyder
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.081.1
13/1
Jan Harmensz {snijder}
3/
Jan Harmansz snyder schuttersnyder
1581-09
Jan Harmansz van Uytrecht snyder heeft hier gewoont xxx jaeren schutter
Waarboek-67 G-1578 (belending)Korevaarstraat.028.3
12/06
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmenss snijdersnijder
1578-07-18
Jan Harmenss snijder
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.081.1
45/4.4.2.6
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmensz snijdersnijder
1579-05-25
Jan Harmensz snijder
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.081.1
110/4.1.3.0
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Harmensz snijdersnijder
1580-11-22
Jan Harmensz snijder
Omslag-1573 (bewoner)Breestraat.151
27/1
Jan Harmensz {snijder}
/0-8
Jan Harmensz snydersnyder
1573-12-19
Jan Harmensz snyder
Waarboek-67 E-1571 (belending)Breestraat.030
167/11
Jan Harpersz {snijder}
/
Jan Harperss snijdersnijder
1572-06-19
Jan Harperss snijder
Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Breestraat.058
354/03
Jan Harpersz {snijder}
/
Jan Harpersz snijdersnijder
1557-02-25
Jan Harpersz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.058
15/1
Jan Harpersz {snijder}
/6/0-0
Jan Harpersz snydersnyder
1558-06-08
Jan Harpersz snyder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.058
16/1
Jan Harpersz {snijder}
/7-0-0
Jan Harpertszsnijder
1561-12
Jan Harpertsz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Breestraat.058
136/03
Jan Harpersz {snijder}
/
Jan Harpertsz snijdersnijder
1562-06-27
Jan Harpertsz snijder
Waarboek-67 B-1562 (koper)Breestraat.030
287/04
Jan Harpersz {snijder}
/
Jan Harpertsz snijdersnijder
1563-01-18
Jan Harpertsz snijder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.030
288/05
Jan Harpersz {snijder}
/
Jan Harpertsz snijdersnijder
1563-03-04
Jan Harpertsz snijder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.030
234/06
Jan Harpersz {snijder}
/
Jan Harpertsz snijdersnijder
1564-10-09
Jan Harpertsz snijder
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.037
33/1
Jan Hendricksz {snijder}
2/
Jan Henricxz snijdersnijder
1581-09
Jan Henricxz snijder uyten Hage hier gewoont een jaer
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.041
38/1
Jan Hendricksz {snijder}
/16
Jan Henricxz snijdersnijder
1585
Jan Henricxzoon snijders huys genaemt De Gulden Perse, es getacxeert op 16 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.041
50/1
Jan Hendricksz {snijder}
/5-10-0
Jan Henricxz snijdersnijder
1601
Jan Henricxz snijder
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.041
43/1
Jan Hendricksz {snijder}
/2
Jan Henrixz uyten Haech snydersnyder
1583-07-14
Jan Henrixz, uyten Haech, snyder
Schoorsteengeld-1606 (overledene)SintJacobsgracht.003-007
4/2a
Jan Harmensz {snijder}
2/2-0-0/2-10-0
Jan Hermans zoon snijdersnijder
1606-08
De weduwe van Jan Hermans zoon snijder dat bewoont wert bij Franchoys Agace
Schoorsteengeld-1606 (overledene)SintJacobsgracht.003-007
5/2a
Jan Harmensz {snijder}
2/2-0-0/2-10-0
Jan Hermans zoon snijdersnijder
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Jannetgen Henricx
Schoorsteengeld-1606 (overledene)SintJacobsgracht.003-007
6/2a
Jan Harmensz {snijder}
2/2-0-0/2-10-0
Jan Hermans zoon snijdersnijder
1606-08
Dezelve dat bewoont wert bij Salomon de Hooch
Waarboek-67 H-1580 (belending)Korevaarstraat.028.3
475/05
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Hermanszsnyder
1581-06-04
Jan Hermansz, snyder
Stratenboek-17 (eigenaar)SintJacobsgracht.003-007
510/1
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Hermansz snidersnider
1597-07-25
Jan Hermansz snider
Waarboek-67 B-1562 (belending)Breestraat.139
35/08
Jan Harmensz {snijder}
/
Jan Hermenss snijdersnijder
1562-02-10
Jan Hermenss snijders huys ende erve
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.037
45/45
Jan Hendricksz {snijder}
/2
Jan Heyndricxz uyten Haech snydersnyder
1581-12
Jan Heyndricxz uyten Haech snyder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hogewoerd.063
28/07
Jan Jacobsz {snijder}
/
Jan Jacobss snijdersnijder
1562-02-06
Jan Jacobss snijder
Waarboek-67 E-1571 (koper)Vliet.042-044
399/05
Jan Jacobsz Vrommer {snijder}
/
Jan Jacobsz kleermakerkleermaker
1574-08-21
Jan Jacobsz kleermaker
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hogewoerd.063
134/05
Jan Jacobsz {snijder}
/
Jan Jacobsz snijdersnijder
1561-01-18
Jan Jacobsz snijder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.063
1304/1
Jan Jacobsz {snijder}
/5-0-0
Jan Jacobsz snijdersnijder
1561-12
Jan Jacobsz snijder
Waarboek-67 E-1571 (borg)Pieterskerkstraat.002.1
452/06
Jan Jacobsz Vrommer {snijder}
/
Jan Jacobsz snijdersnijder
1575-02-01
Jacob Philipsz (met Jan Jacobsz snijder als borg)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Vliet.042-044
45/03
Jan Jacobsz Vrommer {snijder}
/
Jan Jacobsz snijdersnijder
1576-05-00
Jan Jacobsz snijder
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Vliet.042-044
52/03
Jan Jacobsz Vrommer {snijder}
/
Jan Jacobsz snijdersnijder
1576-05-01
Jan Jacobsz snijder poorter van Leiden (met Jacob Barentsz snijder als borg)
Waarboek-67 F-1576 (borg)Breestraat.076.2
514/05
Jan Jacobsz Vrommer {snijder}
/
Jan Jacobsz snijdersnijder
1578-04-04
Jacob Philipsz snijder (met Jan Jacobsz snijder als borg)
Waarboek-67 G-1578 (borg)OudeRijn.174.1
107/04
Jan Jacobsz Vrommer {snijder}
/
Jan Jacobsz snijdersnijder
1578-12-06
borg Jan Jacobsz, snijder
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.093
8/1
Jan Jacobsz Vrommer {snijder}
5/
Jan Jacobsz Vrommer snydersnyder
1581-09
Jan Jacopsz Vrommer snyder
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.093
7/07
Jan Jacobsz Vrommer {snijder}
/6
Jan Jacobsz Vroumoersnyder
1581-12
Jan Jacobsz Vroumoer
Waarboek-67 G-1578 (borg)OudeRijn.174.1
108/04
Jan Jacobsz Vrommer {snijder}
/
Jan Jacobsz, snijdersnijder
1578-12-06
borg Jan Jacobsz, snijder
Aflezingsboek-D (vermelding)Langebrug.093
193/1.2.2.7
Jan Jacobsz Vrommer {snijder}
/
Jan Jacopsz snijdersnijder
1578-04-25
Jan Jacopsz snijder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.009
93/1

/2-0-0
Jan Janss Seger snijdersnijder
1601
Jan Janss Seger snijder
Schoorsteengeld-1606 (huurder)SintJorissteeg.021
225/1

3/2-0-0/3-15-0
Jan Janss snijdersnijder
1606-08
Dezelve dat bewoondt wert bij Jan Janss snijder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Koddesteeg.034-036
60/1

/1-6-0
Jan Janss snijder (Van Hout: 'dit staet alhier teveel')snijder
1601
Jan Janss snijder (Van Hout: 'dit staet alhier teveel')
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Houtstraat.000.9
152/2
Jan Jansz {snijder-Houtstraat}
1/0-20-0/0-20-0
Jan Janss snijderssnijder
1606-08
Jan Janss snijders huys eygen en in huyer wert gebruyct bij Trijntgen Lodowijcx, op haer aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Houtstraat.000.9
197/1
Jan Jansz {snijder-Houtstraat}
3/5-13-0/4-10-0
Jan Janss snijderssnijder
1606-08
Jan Janss snijders huys eygen ende zelffs bewoondt, op 't wijff aengeven
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5820/4Vb

/
Jan Jansz
in de Ketelboetersstege
snijder
1536-08-18
Jan Jansz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6198/43Vb

/
Jan Jansz
in de Ketelboeterssteghe
snijder
1555-05-25
Jan Jansz
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6307/57a

/
Jan Janszsnijder
1562-11-14
Jan Jansz
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6375/65a

/
Jan Jansz
Delft Heeft enig uitstel van betaling van het poortrecht gekregen.
snijder
1567-08-08
Jan Jansz
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6383/65Va

/
Jan Jansz
leges kwijtgescholden.
snijder
1568-03-09
Jan Jansz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6572/76Vb

/
Jan Jansz
in de Nieuwsteeg
snijder
1578-02-13
Jan Jansz
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.029
70/70
Jan Jansz {snijder-Nieuwsteeg}
/8
Jan Janszsnyder
1581-12
Jan Jansz
Waarboek-67 C-1563 (schuldenaar)
597/53

/
Jan Jansz in 'Den Spiegel' en Frans Reyersz snijderssnijders
1566-12-17
Jan Jansz in 'Den Spiegel' en Frans Reyersz snijders
Grachtenboek-43 (eigenaar)Nieuwsteeg.029
80/1
Jan Jansz {snijder-Nieuwsteeg}
/
Jan Jansz snidersnider
1588-06-14
Jan Jansz snider
Stratenboek-11 (eigenaar)Houtstraat.000.9
140/1
Jan Jansz {snijder-Houtstraat}
/
Jan Jansz snidersnider
1588~1597
Jan Jansz snider
Stratenboek-07 (eigenaar)Nieuwsteeg.029
420/1
Jan Jansz {snijder-Nieuwsteeg}
/
Jan Jansz snidersnider
1588~1597
Jan Jansz snider
TiendePenning-1557 (eigenaar)Vismarkt.007
21/1
Jan Jansz {Spiegel}
/20/2-0
Jan Jansz snijdersnijder
1558-06-08
Jan Jansz snijder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nieuwsteeg.029
970/1
Jan Jansz {snijder-Nieuwsteeg}
/9-0-0
Jan Jansz snijdersnijder
1561-12
Jan Jansz snijder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Rapenburg.135.3
444/11

/
Jan Jansz snijdersnijder
1570-11-24
Jan Jansz snijder
Aflezingsboek-E (vermelding)Houtstraat.000.9
14/06.2.1.1
Jan Jansz {snijder-Houtstraat}
/
Jan Jansz snijdersnijder
1578-10-25
Jan Jansz snijder
Waarboek-67 G-1578 (belending)Houtstraat.000.9
176/08
Jan Jansz {snijder-Houtstraat}
/
Jan Jansz snijdersnijder
1579-02-17
Jan Jansz snijder
Waarboek-67 G-1578 (belending)Houtstraat.000.9
356/05
Jan Jansz {snijder-Houtstraat}
/
Jan Jansz snijdersnijder
1579-08-26
ledich erve Jan Jansz, snijder
Volkstelling-1581 (bewoner)Houtstraat.000.9
46/1
Jan Jansz {snijder-Houtstraat}
7/
Jan Jansz snijdersnijder
1581-09
Jan Jansz snijder van Rhijnsburg heeft hier gewoont omtrent viii jaren
Grachtenboek-40 (eigenaar)Houtstraat.000.9
120/1
Jan Jansz {snijder-Houtstraat}
/
Jan Jansz snijdersnijder
1583-07-15
Jan Jansz snijder
Vetus-1585 (eigenaar)Houtstraat.000.9
128/1
Jan Jansz {snijder-Houtstraat}
/5
Jan Jansz snijdersnijder
1585
Jan Janszoon snijders huysken, verhuyrt, es getacxeert op 5 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Houtstraat.000.9
165/1
Jan Jansz {snijder-Houtstraat}
/14
Jan Jansz snijdersnijder
1585
Jan Janszoon snijders huys, es getacxeert op 14 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Houtstraat.000.9
143/1
Jan Jansz {snijder-Houtstraat}
/0-0-0
Jan Jansz snijdersnijder
1601
Jan Jansz snijder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Houtstraat.000.9
188/1
Jan Jansz {snijder-Houtstraat}
/4-10-0
Jan Jansz snijdersnijder
1601
Jan Jansz snijder
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwsteeg.029
116/1
Jan Jansz {snijder-Nieuwsteeg}
4/4-16-0/6-0-0
Jan Jansz snijdersnijder
1606-08
Jan Jansz snijders huys dat hij zelffs bewoont, op zijn aengeven
Aflezingsboek-E (vermelding)Nieuwsteeg.029
108/2.2.5.2
Jan Jansz {snijder-Nieuwsteeg}
/
Jan Jansz snijder in de Niewesteeghsnijder
1580-11-22
Jan Jansz snijder in de Niewesteegh
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Koppenhinksteeg.000.06
214/04
Jan Jansz {Spiegel}
/
Jan Jansz snijder op de nuwe Vischmarctsnijder
1550-08-12
Jan Jansz snijder op de nuwe Vischmarct
Volkstelling-1581 (bewoner)Nieuwsteeg.029
62/1
Jan Jansz {snijder-Nieuwsteeg}
5/
Jan Jansz snydersnyder
1581-09
Jan Jansz snyder
Waarboek-67 K-1582 (belending)Houtstraat.000.9
290/10
Jan Jansz {snijder-Houtstraat}
/
Jan Jansz snydersnyder
1583-06-29
Jan Jansz snyder
Omslag-1583 (bewoner)Nieuwsteeg.029
67/1
Jan Jansz {snijder-Nieuwsteeg}
/8
Jan Jansz snydersnyder
1583-07-14
Jan Jansz, snyder
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwsteeg.029
101/1
Jan Jansz {snijder-Nieuwsteeg}
/12
Jan Jansz snydersnyder
1585
Jan Janszoon snijders huys, dat hij bewoont, es getacxeert op 12 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwsteeg.029
112/1
Jan Jansz {snijder-Nieuwsteeg}
/3-17-0
Jan Jansz snydersnyder
1601
Jan Jansz snyder
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.058
23/23
Jan Gerritsz {snijder}
/2
Jan Jansz snyder van Warmontsnyder
1581-12
Jan Jansz snyder van Warmont
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.047
29/3
Jan Jansz Stam {snijder-Breestraat}
0/
Jan Jansz Stam Van Rijnsborch schutter snijdersnijder
1581-09
Jan Jansz Stam Van Rijnsborch schutter snijder
Kerven-1581 (bewoner)Houtstraat.000.9
29/29
Jan Jansz {snijder-Houtstraat}
/4
Jan Jansz van Rhynsburch snydersnyder
1581-12
Jan Jansz van Rhynsburch snyder
Omslag-1583 (bewoner)Houtstraat.000.9
29/1
Jan Jansz {snijder-Houtstraat}
/4
Jan Jansz van Rynsborch snydersnyder
1583-07-14
Jan Jansz van Rynsborch, snyder
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.033
47/1

/2
Jan Jansz van Rynsborch snydersnyder
1583-07-14
Jan Jansz, van Rynsborch, snyder
Omslag-1575 (eigenaar)Nieuwsteeg.029
65/1
Jan Jansz {snijder-Nieuwsteeg}
/niet
Jan Jansz, snijdersnijder
1575-09-01
Jan Jansz, snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Nieuwsteeg.041.1
87/1
Jan Reyersz {snijder}
/5,5/0-0
Jan Reyer snydersnyder
1558-06-08
Jan Reyer snyder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nieuwsteeg.041.1
975/1
Jan Reyersz {snijder}
/7-0-0
Jan Reyersz snijdersnijder
1561-12
Jan Reyersz snijder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Nieuwsteeg.041.1
366/06
Jan Reyersz {snijder}
/
Jan Reyersz snijdersnijder
1563-06-23
Jan Reyersz snijder
Kerven-1581 (overledene)Nieuwsteeg.041.1
75/75a
Jan Reyersz {snijder}
/
Jan Reyersz snyder's weduwesnyder
1581-12
Mary Dircxdr Jan Reyersz snyder's weduwe
Volkstelling-1581 (overledene)Nieuwsteeg.041.1
66/1a
Jan Reyersz {snijder}
0/
Jan Reyersz snyders wedsnyder
1581-09
Jan Reyersz snyders wed
Omslag-1583 (overledene)Nieuwsteeg.041.1
72/1a
Jan Reyersz {snijder}
/
Jan Reyersz snyders weduesnyders
1583-07-14
Jan Reyersz, snyders wedue
Waarboek-67 B-1562 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.032
324/07
Jan Romboutsz {snijder}
/
Jan Robbrechtsz snijdersnijder
1563-04-20
Jan Robbrechtsz snijder
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Nieuwsteeg.010
305/05
Jan Romboutsz {snijder}
/
Jan Rombouts snydersnyder
1579-06-24
Anne Willemsz huysvrou van Jan Rombouts snyder beyde za ende
Poorterboeken-D-1532 (poorter)Pieterskerkchoorsteeg.032
6188/42a
Jan Romboutsz {snijder}
/
Jan Romboutsz
Schiedam
snijder
1554-07-11
Jan Romboutsz
TiendePenning-1561 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.032
895/1
Jan Romboutsz {snijder}
/10-0-0
Jan Romboutszsnijder
1561-12
Jan Romboutsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)Nieuwsteeg.010
6343/60Vb
Jan Romboutsz {snijder}
/
Jan Romboutszsnijder
1564-12-11
Jan Romboutsz
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Pieterskerkchoorsteeg.032
128/03
Jan Romboutsz {snijder}
/
Jan Romboutsz snijdersnijder
1564-03-02
Jan Romboutsz snijder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Nieuwsteeg.010
141/06
Jan Romboutsz {snijder}
/
Jan Romboutsz snijdersnijder
1564-03-15
Jan Romboutsz snijder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Nieuwsteeg.010
183/06
Jan Romboutsz {snijder}
/
Jan Romboutsz snijdersnijder
1564-06-28
Jan Romboutsz snijder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Haarlemmerstraat.045
41/08
Jan Claesz van Emden {snijder}
/
Jan snijder uuyt Westvalesnijder
1562-02-17
Jan snijder uuyt Westvale
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6572/76Va

/
Jan Wijnaertsz
Berkel Het verschuldigde poortergeld werd hem kwijtgescholden wegens zijn armoede. Toen hij verklaarde mennist (doopsgezind) te zijn en geen eed wilde afleggen, werd hij doorgehaald.
snijder
1578-02-13
Jan Wijnaertsz
Volkstelling-1581 (bewoner)Uiterstegracht.058
147/1
Jan Wijnaertsz {kleermaker}
6/
Jan Wijnertsz van Berckelsnijder
1581-09
Jan Wijnertszn van Berckel snijder heeft hier gewoont 7 jaer
Waarboek-67 G-1578 (gemachtigde)Pieterskerkstraat.004
301/03

/
Jan Willemsz snydersnyder
1579-06-15
Jan Willemsz, snyder, wonende in Utrecht, vervangende Wouter Pietersz beide erfgenamen van Willem Adriaensz Ruychbrouck, hun neef
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.045-047
1332/1

/7-0-0
Jannetgen weduwe van Gerryt Janszsnijdersweduwe
1561-12
Jannetgen weduwe van Gerryt Jansz
Waarboek-67 B-1562 (koper)Pieterskerkchoorsteeg.003
240/04
Joachim Dircksz {snijder}
/
Joachim Dircksz snijdersnijder
1562-12-31
Joachim Dircksz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)JanVossensteeg.065
116/1
Joost Dircksz {snijder}
/
Joest die snijdersnijder
1558-06-08
Joest die snijder
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
128/53

/
Johan Harmansz kleermakerkleermaker
1572-07-17
Johan Harmansz kleermaker
Omslag-1583 (bewoner)Houtstraat.001
25/1

/3
Joost de Snyder van Rynsburchsnyder
1583-07-14
Joost de Snyder van Rynsburch
Waarboek-67 A-1560 (koper)Houtstraat.000.3
184/07
Joost Dircksz {snijder}
/
Joost Dircksz snijdersnijder
1561-03-05
Joost Dircksz snijder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)JanVossensteeg.065
250/03
Joost Dircksz {snijder}
/
Joost Dircksz snijdersnijder
1561-06-10
Joost Dircksz snijder
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Noordeinde.022.2
45/03
Joost Dircksz {snijder}
/
Joost Dircksz snijdersnijder
1562-02-18
Joost Dircksz snijder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Breestraat.128
329/04
Joost Dircksz {snijder}
/
Joost Dircksz snijdersnijder
1565-04-05
Joost Dircksz snijder
Waarboek-67 D-1567 (koper)
254/53
Joost Dircksz {snijder}
/
Joost Dircksz snijdersnijder
1569-11-19
Joost Dircksz snijder
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)
37/03
Joost Dircksz {snijder}
/
Joost Dircksz snijdersnijder
1572-01-29
Joost Dircksz snijder (met Jonge Michiel Michielsz schipper als borg)
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Houtstraat.000.4
148/08
Joost Dircksz {snijder}
/
Joost Dircxsz cleermakercleermaker
1580-07-08
Joost Dircxsz cleermaker
Waarboek-67 A-1560 (belending)Houtstraat.000.3
187/08
Joost Dircksz {snijder}
/
Joost Dircxz snijdersnijder
1561-03-07
Joost Dircxz snijder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Houtstraat.000.3
500/1
Joost Dircksz {snijder}
/6-0-0
Joost Dircxz snijdersnijder
1561-12
Joost Dircxz snijder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Houtstraat.000.3
152/06
Joost Dircksz {snijder}
/
Joost Dircxz snijdersnijder
1564-04-15
Joost Dircxz snijder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Houtstraat.000.3
578/08
Joost Dircksz {snijder}
/
Joost Dircxz snijdersnijder
1566-07-12
Joost Dircxz snijder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Houtstraat.000.3
565/08
Joost Dircksz {snijder}
/
Joost Dircxzoon snijdersnijder
1571-07-14
Joost Dircxzoon snijder
Volkstelling-1581 (bewoner)FaliedeBegijnhof.003
108/1
Joost Philipsz {snijder}
4/
Joost Philipszoon snijder van Rhijnsburchsnijder
1581-09
Joost Philipszoon snijder van Rhijnsburch
Grote-Bewijzen-B (belending)Hogewoerd.033
428/14

/
Jordijn Claesz snijdersnijder
1534-03-31
Jordijn Claesz snijder
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6058/26b

/
Jordijn Claeszoensnijder
1542-07-27
Jordijn Claeszoen
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Breestraat.034
475/07
Jan Cornelisz {snijder}
/
kinderen van Jan Cornelisz snijdersnijder
1578-03-02
kinderen van Jan Cornelisz snijder en Aechte Sebastiaensdr
TiendePenning-1561 (huurder)Noordeinde.018
855/1

/5-0-0
Kors Adriaensz snijdersnijder
1561-12
Kors Adriaensz snijder
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Noordeinde.011
4/1
Cors Adriaensz {snijder}
/2-8-0
Kors Adriaensz snijder
C326 --> Noordeinde.007
snijder
1573
Kors Adriaensz snijder, jaerlicxe pacht staende op zijn huys gelegen binnen Leyden bij de Wittepoort
Waarboek-67 E-1571 (belending)Noordeinde.011
320/05
Cors Adriaensz {snijder}
/
Kors Adriaensz snijder
1574-04-14
Kors Adriaensz snijder
Omslag-1573 (bewoner)Noordeinde.011
57/1
Cors Adriaensz {snijder}
/0-2
Kors Adriaensz, snydersnyder
1573-12-19
Kors Adriaensz, snyder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Middelstegracht.036
1840/1

/6-0-0
Kors Quyrynsz snijdersnijder
1561-12
Kors Quyrynsz snijder
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.3
81/1

4/6-4-0/6-0-0
Lambrecht Willemsz snijdersnijder
1606-08
Lambrecht Willemsz. snijders huys eygen en zelffs bewoont, heeft op zijn aengeven
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hooigracht.089
200/03
Louris Cornelisz Schenaert
/
Laurens Cornelisz snijdersnijder
1561-03-19
Laurens Cornelisz snijder
Waarboek-67 A-1560 (borg)Middelweg.040.4
386/04

/
Lodewijck Lodewijcksz snijdersnijder
1561-12-23
Jonge Jacob Jacobsz biertapper (met Lodewijck Lodewijcksz snijder als borg)
TiendePenning-1561 (eigenaar)Koppenhinksteeg.008
1654/1
Lodewijck Lodewijcksz {mandenmaker}
/5-0-0
Lodewyck Lodewycxz snijdersnijder
1561-12
Lodewyck Lodewycxz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Koppenhinksteeg.008
24/1
Lodewijck Lodewijcksz {mandenmaker}
/5/0-0
Loedewyck Loedewycxsz snijdersnijder
1558-06-08
Loedewyck Loedewycxsz snijder
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)
15/03

/
Louis Cornelisz kleermakerkleermaker
1578-07-12
Louis Cornelisz kleermaker als executeur-testamentair van Maritgen Ewoutsdr wolnaaister ten behoeve van Abraham Florisz (11 jaar) Jan Florisz (7 jaar) en Cunera Florisdr (13 jaar) kinderen van Floris Ewoutsz van Velsen tafellakenwever wonende in Alkmaar
Waarboek-67 B-1562 (belending)OudeRijn.024
52/12
Louris Cornelisz Schenaert
/
Lourens Corneliss snijdersnijder
1562-02-21
Lourens Corneliss snijder
Waarboek-67 E-1571 (belending)Noordeinde.024.2
84/06
Louris Cornelisz Schenaert
0/
Louris Corneliss snijdersnijder
1572-04-29
Louris Corneliss snijder
Waarboek-67 E-1571 (belending)Noordeinde.024.2
85/06
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louris Corneliss snijdersnijder
1572-04-29
Louris Corneliss snijder
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Nieuwsteeg.043.1
7/03

/
Louris Cornelisz kleermakerkleermaker
1578-07-06
Louris Cornelisz kleermaker als executeur-testamentair van Maritgen Ewoutsdr wolnaaister (testament 7 augustus 1573)
Waarboek-67 A-1560 (koper)Hooigracht.089
50/06
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louris Cornelisz snijdersnijder
1560-08-09
Louris Cornelisz snijder
Waarboek-67 B-1562 (koper)Middelweg.040.3
47/06
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louris Cornelisz snijdersnijder
1562-02-18
Louris Cornelisz snijder
Waarboek-67 B-1562 (koper)Noordeinde.024.2
230/07
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louris Cornelisz snijdersnijder
1562-12-19
Louris Cornelisz snijder en Cornelis Simonsz metselaar
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Nieuwsteeg.018.7
228/03
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louris Cornelisz snijdersnijder
1564-09-27
Louris Cornelisz snijder (met Jacob Cornelisz snijder als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Middelweg.040.3
592/03
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louris Cornelisz snijdersnijder
1566-12-02
Louris Cornelisz snijder (met zijn zwager Jacob Cornelisz snijder als borg)
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
617/53

/
Louris Cornelisz snijdersnijder
1571-10-17
Louris Cornelisz snijder
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Vliet.026.2
424/03
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louris Cornelisz snijdersnijder
1575-01-05
Louris Cornelisz snijder
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Rapenburg.109
425/03
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louris Cornelisz snijdersnijder
1575-01-05
Louris Cornelisz snijder
Omslag-1575 (eigenaar)OudeRijn.024
49/1
Louris Cornelisz Schenaert
/10/0-32-0
Louris Cornelisz snijdersnijder
1575-09-01
Louris Cornelisz snijder
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)OudeRijn.024
32/03
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louris Cornelisz snijdersnijder
1576-04-21
Louris Cornelisz snijder (met zijn zwager Govert Hendricksz als borg)
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Breestraat.052
40/53
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louris Cornelisz snijdersnijder
1576-05-17
Louris Cornelisz snijder (met Cornelis Simonsz Verhoef metselaar als borg)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.052
49/07
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louris Cornelisz snijdersnijder
1576-05-24
Louris Cornelisz snijder
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)
75/53

/
Louris Cornelisz snijdersnijder
1576-07-12
Louris Cornelisz snijder en Cornelis Simonsz van der Houff metselaar
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.052
83/07
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louris Cornelisz snijdersnijder
1576-07-20
Waarboek-67 F-1576 (koper)Vrouwensteeg.016
220/06
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louris Cornelisz snijdersnijder
1577-04-15
Louris Cornelisz snijder poorter van Leiden
Waarboek-67 F-1576 (belending)Noordeinde.024.2
354/10
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louris Cornelisz snijdersnijder
1577-10-04
Louris Cornelisz snijder
Waarboek-67 F-1576 (belending)Noordeinde.024.2
443/10
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louris Cornelisz snijdersnijder
1577-10-04
Louris Cornelisz snijder
Waarboek-67 H-1580 (belending)Noordeinde.024.2
25/05
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louris Cornelisz snydersnyder
1580-04-06
Louris Cornelisz snyder
Waarboek-67 H-1580 (belending)Noordeinde.024.2
44/06
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louris Cornelisz snydersnyder
1580-05-02
Louris Cornelisz snyder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Haarlemmerstraat.144
111/10
Louris Willemsz {snijder}
/
Louris Willemsz snijdersnijder
1564-02-07
Louris Willemsz snijder
Omslag-1573 (bewoner)OudeRijn.024
3/1
Louris Cornelisz Schenaert
/0-15
Lourys Cornelis snydersnyder
1573-12-19
Lourys Cornelis snyder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Middelweg.040.3
296/07
Louris Cornelisz Schenaert
/
Lourys Cornelisz snijdersnijder
1563-03-10
Lourys Cornelisz snijder
Glipperhuur-1574 (huurder)Maarsmansteeg.008.1
11/1
Louris Cornelisz Schenaert
/30-0-0
Lourys Cornelisz snijdersnijder
1574
Lourys Cornelisz snijder
TiendePenning-1561 (eigenaar)OudeRijn.024
2542/1
Louris Cornelisz Schenaert
/7-0-0
Lourys Cornelisz [Schenaert]snijder
1561-12
Lourys Cornelisz [Schenaert]
TiendePenning-1561 (eigenaar)Nieuwsteeg.018.7
954/2
Louris Cornelisz Schenaert
/
Lourys snijdersnijder
1561-12
Lourys snijder
TiendePenning-1561 (huurder)Haarlemmerstraat.177
2463/1
Louris Willemsz {snijder}
/8-0-0
Lourys Willemsz snijdersnijder
1561-12
Lourys Willemsz snijder
Volkstelling-1574 (bewoner)OudeRijn.024
121/1
Louris Cornelisz Schenaert
3/
Louweris Cornelissen snyder
Marendorp Rijnzijde
snijder
1574-08-07
Louweris Cornelissen snyder
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6297/55Vb

/
Louweris Corneliszsnijder
1562-07-16
Louweris Cornelisz
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Nieuwsteeg.018.7
134/03
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louweris Cornelisz snijder
koop gaat niet door
snijder
1562-06-25
in de marge: koop gaat niet door
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Haarlemmerstraat.083
60/04
Louris Cornelisz Schenaert
/
Louweris Cornelisz snydersnyder
1580-01-04
Louweris Cornelisz snyder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Haarlemmerstraat.144
30/04
Louris Willemsz {snijder}
/
Louweris Willemsz snijdersnijder
1563-08-11
Louweris Willemsz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)OudeRijn.024
116/1
Louris Cornelisz Schenaert
/6/0-0
Louwerys Cornelisz snijdersnijder
1558-06-08
Louwerys Cornelisz snijder
GedwongenLening-1572 (bewoner)OudeRijn.024
5/1
Louris Cornelisz Schenaert
/12
Louwerys Cornelisz snydersnyder
1572-11-28
Louwerys Cornelisz snyder
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5900/14Va

/
Louwerys Jansz
Doetinchem (Doetigom uuyt Gelrelant)
snijder
1541-10-11
Louwerys Jansz
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5814/3Va

/
Louwerys Willemszsnijder
1535-08-04
Louwerys Willemsz
Poorterboeken-D-1532 (borg)
5823/5b

/
Louwerys Willemszsnijder
1536-12-05
Louwerys Willemsz
Waarboek-67 A-1560 (koper)Breestraat.004
122/05
Maerten Jansz {snijder}
/
Maarten Jansz eertijds snijdersnijder
1560-12-30
Maarten Jansz eertijds snijder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Breestraat.004
185/03
Maerten Jansz {snijder}
/
Maarten Jansz eertijds snijdersnijder
1561-03-03
Maarten Jansz eertijds snijder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Stadsvrijdom.006
70/53

/
Maarten Jansz snijdersnijder
1563-12-02
Maarten Jansz eertijds snijder
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Stadsvrijdom.006
166/03

/
Maarten Jansz snijdersnijder
1564-05-10
Maarten Jansz eertijds snijder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Stadsvrijdom.006
136/06
Maerten Jansz {snijder}
/
Maerten Jansz snidersnider
1564-03-13
Maerten Jansz snider
Waarboek-67 A-1560 (belending)Breestraat.012
142/06
Maerten Jansz {snijder}
/
Maerten Jansz snijdersnijder
1561-01-22
Maerten Jansz snijder
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5959/19a

/
Maertijn Jansz
Alkmaar
snijder
1542-07-18
Maertijn Jansz
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.009
62/62
Marcus Gerritsz
/2
Marcus Gerritsz snydersnyder
1581-12
Marcus Gerritsz snyder
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.009
58/1
Marcus Gerritsz
3/
Marcus Gerytsz snydersnyder
1581-09
Marcus Gerytsz snyder
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.009
65/1
Marcus Gerritsz
/2
Marcus Gerytsz snydersnyder
1583-07-14
Marcus Gerytsz, snyder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.013.2
86/1
Marcus Gerritsz
/3-4-0
Marcus Gerytsz snydersnyder
1601
Marcus Gerytsz snyder
Vetus-1585 (eigenaar)Ketelboetersteeg.010
120/1
Marytgen Dircksdr {vrouw van Floris Jansz}
/10
Marie Dircxdr Floris Jansz snyder huys dat zij verhuyrtsnyder
1585
Marie Dircxdochter, Floris Jansz snijders huys dat zij verhuyrt, es getacxeert op 10 gulden
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.012
35/2
Maerten Jansz {snijder}
/
Martyn Jansz snijdersnijder
1558-06-08
Martyn Jansz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.004
39/2
Maerten Jansz {snijder}
/
Martyn Jansz snijdersnijder
1558-06-08
Martyn Jansz snijder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Noordeinde.031-033
29/06
Marie Woutersdr {vrouw van Willem Willemsz}
/
Mary Woutersdr Willem Willemss snijders weduwesnijder
1562-02-06
Mary Woutersdr Willem Willemss snijders weduwe
Volkstelling-1574 (bewoner)
22/1

3/
Mathijs Barthelmeessen snijder
Hogewoerd
snijder
1574-08-07
Mathijs Barthelmeessen snijder
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6187/42a

/
meester Aelbrecht Aelbrechtsz van Coesvelt
Coesfeld (D.)
snijder
1554-06-11
meester Aelbrecht Aelbrechtsz van Coesvelt
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6186/42a

/
meester Jan Aerntsz
Vollenhove
snijder
1554-06-11
meester Jan Aerntsz
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5807/2a

/
meester Willem Jansz
s-Gravenzande
snijder
1534-06-02
meester Willem Jansz
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Koppenhinksteeg.000.24
476/15
Louris Willemsz {snijder}
/
naergelaten weeskint van Louris Willemsz snyder
vader van Marytgen Lourisdr en wijlen echtgenoot van Lysbeth Adriaensdr
snyder
1581-06-22
naergelaten weeskint van Louris Willemsz snijder geteelt aen Lysbeth Ariensdr jegenwoordighe huysvrouwe van Claes Adriaensz mandemaker
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Rapenburg.028.3
80/07
Cornelis Cornelisz {snijder, turfdrager}
/
onmondige kinderen van Cornelis Cornelisz snijdersnijder
1568-03-18
drie onmondige kinderen van Cornelis Cornelisz snijder en Annetgen Jacobsdr
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Burgsteeg.010
177/13
Vincent Dammasz {snijder}
/
onmondige weeskinderen van Vincent Dammasz snijdersnijder
1561-02-17
mr. Floris van Tol en Willem Jan Reyersz als voogden van Pieter en Jan, onmondige weeskinderen van Vincent Dammasz, snijder en Neeltgen Willemsdr (met Engel Hendricksz, schuitvoerder als borg)
Waarboek-67 H-1580 (overledene)Koppenhinksteeg.000.24
478/09
Louris Willemsz {snijder}
/
onmondige weeskint van Louris Willemsz snijdersnyder
1581-06-22
onmondige weeskint van Louris Willemsz snijder geteelt aen Lysbeth Ariensdr jegenwoordighe huysvrouwe van Claes Adriaensz borg
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Breestraat.096
53/03a
Pieter Adriaensz {zuivelkoper}
/
Pieter Adriaensz snijder
ondertrouw; St Pieterskerkgraft
snijder
1577-04-13
Pieter Adriaensz
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Bouwelouwensteeg.000.1
586/07
Pieter Claesz {snijder-Haarlemmerstraat}
/
Pieter Claasz snijdersnijder
1575-08-17
Pieter Claasz, snijder en Aalbrecht Pietersz Tromper, schoenmaker als voogden over Stijntgen en Pietergen, onmondige weeskinderen van Simon Claasz
Waarboek-67 E-1571 (voogd)Bouwelouwensteeg.000.1
587/07
Pieter Claesz {snijder-Haarlemmerstraat}
/
Pieter Claasz snijdersnijder
1575-08-17
Pieter Claasz, snijder en Aalbrecht Pietersz Tromper, schoenmaker als voogden over Stijntgen en Pietergen, onmondige weeskinderen van Simon Claasz
Waarboek-67 C-1563 (borg)Haarlemmerstraat.082
453/04

/
Pieter Claasz snijder zijn zoonsnijder
1566-01-10
Claas Simonsz vijzelaar (met zijn zoon Pieter Claasz snijder als borg)
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.147
237/07
Pieter Claesz {snijder-Haarlemmerstraat}
/
Pieter Claess snijdersnijder
1577-05-08
Pieter Claess snijder
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.147
111/1
Pieter Claesz {snijder-Haarlemmerstraat}
/10
Pieter Claess snijdersnijder
1585
Pieter Claess snijders huys, getaxeert zijnde op 10 gulden
TiendePenning-1561 (eigenaar)Haarlemmerstraat.147
2452/1
Pieter Claesz {snijder-Haarlemmerstraat}
/8-0-0
Pieter Claesz snijdersnijder
1561-12
Pieter Claesz snijder
Waarboek-67 B-1562 (borg)Donkersteeg.001
208/04

/
Pieter Claesz snijdersnijder
1562-11-14
Claes Simonsz wisselaar (met zijn zoon Pieter Claesz snijder als borg)
ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Haarlemmerstraat.147
63/1
Pieter Claesz {snijder-Haarlemmerstraat}
/0-15-0
Pieter Claesz snijdersnijder
1573
Pieter Claesz snijder, jaerlicxe pachte staende op zijne huysinge gegelegen binnen Leyden in Marendorp
Voogdenboek-A (voogd)LangeMare.098
4/01
Pieter Claesz {snijder-Haarlemmerstraat}
/
Pieter Claesz snijdersnijder
1575-05-17
Pieter Claesz snijder en Pieter Aelbertsz Tromper voogden
Waarboek-67 F-1576 (borg)Hogewoerd.010
448/04

/
Pieter Claesz snijdersnijder
1578-02-12
Adriaen Dircksz koopman (poorter van Leiden; met Pieter Claesz snijder als borg)
Waarboek-67 K-1582 (borg)Hooigracht.088
20/05
Pieter Claesz {snijder-Haarlemmerstraat}
/
Pieter Claesz snijdersnijder
1582-10-02
Pieter Claesz snijder
Volkstelling-1581 (teller)Haarlemmerstraat.309
0/0g
Pieter Claesz {snijder-Haarlemmerstraat}
/
Pieter Claesz snijder (bonmeesteren)snijder
1581-09
Pieter Claesz snijder (bonmeesteren)
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.147
87/1
Pieter Claesz {snijder-Haarlemmerstraat}
2/
Pieter Claesz snijder bonmeestersnijder
1581-09
Pieter Claesz snijder bonmeester
Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Aalmarkt.019-020
952/14
Pieter Claesz {snijder-Haarlemmerstraat}
/
Pieter Claesz snydersnyder
1575-01-25
Catharina Olofsdr gehuwd met Pieter Claesz snyder hun moeye
Waarboek-67 J-1581 (borg)Haarlemmerstraat.135.1
132/06
Pieter Claesz {snijder-Haarlemmerstraat}
/
Pieter Claesz snydersnyder
1582-01-15
Pieter Claesz snyder
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.147
283/06
Pieter Claesz {snijder-Haarlemmerstraat}
/
Pieter Claesz snydersnyder
1583-06-12
Pieter Claesz snyder
Waarboek-67 K-1582 (belending)Haarlemmerstraat.147
285/06
Pieter Claesz {snijder-Haarlemmerstraat}
/
Pieter Claesz snydersnyder
1583-06-12
Pieter Claesz snyder
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.147
69/69
Pieter Claesz {snijder-Haarlemmerstraat}
/4
Pieter Claesz snyder alias Pieter Claesz wisselaersnyder
1581-12
Pieter Claesz snyder alias Pieter Claesz wisselaer
Waarboek-67 H-1580 (borg)Kolfmakersteeg.004
105/05

/
Pieter Claesz, snijdersnijder
1580-06-06
met als borg Pieter Claesz, snijder
Volkstelling-1581 (bewoner)Hogewoerd.050
30/1
Pieter Cornelisz Schaeck {Hogewoerd}
5/
Pieter Cornelisz snijdersnijder
1581-09
Pieter Cornelisz snijder
Waarboek-67 C-1563 (koper)Vliet.026.2
620/05
Pieter Gerritsz {snijder}
/
Pieter Gerritsz snijdersnijder
1567-02-07
Pieter Gerritsz snijder
Stratenboek-29 (eigenaar)Haarlemmerstraat.038
270/1
Pieter Jacobsz van Noorde III
/
Pieter Jacobssoon snidersnider
1591
Pieter Jacobssoon snider
TiendePenning-1561 (huurder)Noordeinde.039-041
823/1

/5-4-0
Pieter Jacobsz snijdersnijder
1561-12
Pieter Jacobsz snijder
Volkstelling-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.038
13/1
Pieter Jacobsz van Noorde III
9/
Pieter Jacobsz snijdersnijder
1581-09
Pieter Jacobsz snijder van Leyden
Inbrengboek-1540-1559 (borg)Apothekersdijk.024
334/04
Pieter Jacobsz Sick
/
Pieter Jacobsz snijder hair nevesnijder
1556-01-27
Pieter Jacobsz snijder hair neve
Grachtenboek-79 (eigenaar)Noordeinde.046
40/1
Jacob Pietersz Sick {kleermaker}
/
Pieter Jacobsz snijders kindersnijder
1583~1587
Pieter Jacobsz snijders kinder
Grachtenboek-79 (overledene)Noordeinde.046
40/1a

/
Pieter Jacobsz snijders kindersnijder
1583~1587
Pieter Jacobsz snijders kinder
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.038
12/12
Pieter Jacobsz van Noorde III
/2
Pieter Jacobsz snydersnyder
1581-12
Pieter Jacobsz snyder
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.038
22/1
Pieter Jacobsz van Noorde III
/12
Pieter Jacobsz van Noorde snijdersnijder
1585
Pieter Jacobss van Noorde snijders huys es getaxeert op 12 gulden
Waarboek-67 K-1582 (belending)SintUrsulasteeg.014
107/12
Pieter Jacobsz van Noorde III
/
Pieter Jacobsz van Noordt snijdersnijder
1583-01-24
Pieter Jacobsz van Noordt snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Noordeinde.053
256/1

/6/0-0
Pieter Jacopsz snijdersnijder
1558-06-08
Pieter Jacopsz snijder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Breestraat.034
278/06

/
Pieter Jacopsz snijdersnijder
1565-01-30
Pieter Jacopsz snijder
Volkstelling-1574 (bewoner)
21/1

5/
Pieter Janssen snijder
Hogewoerd
snijder
1574-08-07
Pieter Janssen snijder
Waarboek-67 D-1567 (voogd)Vliet.013
53/03
Pieter Jansz Mens {snijder}
/
Pieter Jansz Menssnijder
1568-01-25
Pieter Jansz Mens en Jan Gerritsz snijder voogden van Goossen en Trijntgen de twee onmondige weeskinderen van Gerrit Pietersz timmerman en Gerritgen Goossensdr
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Uiterstegracht.021.5
239/04

/
Pieter Simonsz Buytewech snijdersnijder
1569-10-01
Pieter Simonsz Buytewech snijder
Waarboek-67 D-1567 (koper)Uiterstegracht.021.5
240/53

/
Pieter Simonsz Buytewech snijdersnijder
1569-10-01
Pieter Simonsz Buytewech snijder
Waarboek-67 A-1560 (koper)Nonnenveststeeg.002
90/05
Pieter Symonsz Dou {kleermaker}
/
Pieter Simonsz Dou snijdersnijder
1560-11-04
Pieter Simonsz Dou snijder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.015.2
322/06
Pieter Symonsz Dou {kleermaker}
/
Pieter Symonsz snijdersnijder
1561-09-11
Pieter Symonsz snijder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.015.2
394/1
Pieter Symonsz Dou {kleermaker}
/9-0-0
Pieter Symonsz snijdersnijder
1561-12
Pieter Symonsz snijder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Pieterskerkchoorsteeg.015.2
248/19
Pieter Symonsz Dou {kleermaker}
/
Pieter Symonsz snijdersnijder
1563-02-14
Pieter Symonsz snijder
Aflezingsboek-E (vermelding)Haarlemmerstraat.038
22/23.2.1.0
Pieter Jacobsz van Noorde III
/
Pieter van Noorde snijdersnijder
1578-09-29
Pieter van Noorde snijder
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.038
23/1
Pieter Jacobsz van Noorde III
/-
Pieter van Noorde snijdersnijder
1585
Pieter van Noorde snijders achterhuys ende erff es met 't voorhuys getaxeert daeromme hier niet
Grote-Bewijzen-B (voogd)
180/13
Pieter Willeboortsz {droogscheerder}
/
Pieter Willeboirtsz snijdersnijder
1527-01-13
Bartelmees Jansz metselaer en Pieter Willeboirtsz snijder naeste vrienden en magen
Stratenboek-08 (eigenaar)Kloksteeg.004
260/1
Pieter Willemsz {kleermaker}
/
Pieter Willemsz snidersnider
1588~1597
Pieter Willemsz snider
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
5978/20Va

/
Pieter Ysbrantsz
Gelderland
snijder
1542-07-20
Pieter Ysbrantsz
Stratenboek-11 (eigenaar)Houtstraat.002-003
50/1
Pouwels Willemsz {snijder}
/
Pouwels Wilemssoon snidersnider
1588~1597
Pouwels Wilemssoon snider
Waarboek-67 G-1578 (belending)Houtstraat.003
323/08
Pouwels Willemsz {snijder}
/
Pouwels Willemssen snijdersnijder
1579-07-21
Pouwels Willemssen snijder
TiendePenning-1561 (huurder)Houtstraat.000.6
498/1
Pouwels Willemsz {snijder}
/7-0-0
Pouwels Willemsz snijdersnijder
1561-12
Pouwels Willemsz snijder
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
247/53

/
Pouwels Willemsz snijdersnijder
1569-10-21
Pouwels Willemsz snijder (met Jonge Garbrant Meesz als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)
248/53

/
Pouwels Willemsz snijdersnijder
1569-10-24
Pouwels Willemsz snijder
Waarboek-67 F-1576 (belending)Houtstraat.003
139/06
Pouwels Willemsz {snijder}
/
Pouwels Willemsz snijdersnijder
1576-12-30
Pouwels Willemsz snijder
Vetus-1585 (eigenaar)Houtstraat.003
168/1
Pouwels Willemsz {snijder}
/10
Pouwels Willemsz snijdersnijder
1585
Pouwels Willemszoon snijders huys dat hij bewoont, es getacxeert op 10 gulden
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Houtstraat.003
195/1
Pouwels Willemsz {snijder}
/3-4-0
Pouwels Willemsz snijdersnijder
1601
Pouwels Willemsz snijder
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Houtstraat.003
204/2
Pouwels Willemsz {snijder}
3/4-0-0/4-10-0
Pouwels Willemsz snijderssnijder
1606-08
Pouwels Willemsz snijders huys eygen ende in huyr gebruyct wert bij dr. Pinaker [Cornelis Pijnacker], op zijn aengeven
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Houtstraat.002
205/2
Pouwels Willemsz {snijder}
3/4-0-0/4-10-0
Pouwels Willemsz snijderssnijder
1606-08
d'zelve zijn huys eygen ende in huyer gebruyct wert bij Jan Duicker, op zijn aengeven
Vetus-1585 (eigenaar)Levendaal.049
12/1
Pouwels Willemsz {snijder}
/
Pouwels Willemsz snydersnyder
1585
Pouwels Willemsz snyder
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Houtstraat.002
196/1
Pouwels Willemsz {snijder}
/3-4-0
Pouwels Willemsz, snijdersnijder
1601
Pouwels Willemsz, snijder
Poorterboeken-D-1532 (borg)SintJacobsgracht.000.12
5976/20Vb
Quirijn Claes Garbrantsz {van Strijen}
/
Quyrijn Claeszsnijder
1542-07-20
Quyrijn Claesz
Waarboek-67 D-1567 (koper)
473/53

/
Quyrijn Jansz kleermakerkleermaker
1571-02
Quyrijn Jansz kleermaker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Langebrug.043
426/1
Quirijn Jansz {snijder}
/12-0-0
Quyrin Jansz snijdersnijder
1561-12
Quyrin Jansz
TiendePenning-1557 (eigenaar)Langebrug.043
35/1
Quirijn Jansz {snijder}
/
Quyryn Jansz snijdersnijder
1558-06-08
Quyryn Jansz snijder
Grachtenboek-10 (eigenaar)OudeRijn.054-056
200/1
Reyer Gerritsz {snijder}
/
Reier Gerritsz snijdersnijder
1583-07-27
Reier Gerritsz snijder
Aflezingsboek-E (vermelding)Haarlemmerstraat.106
107/2.1.1.1
Rembrant Jansz van Rossum
/
Rembrant Jansznsnijder
1580-11-22
Rembrant Janszn
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
6453/72a

/3,15
Reyer Gerritsz
Rijnsburg
snijder
1577-05-01
Reyer Gerritsz
Waarboek-67 G-1578 (borg)Haarlemmerstraat.058
236/05
Reyer Gerritsz {snijder}
/
Reyer Gerritsz snijdersnijder
1579-05-02
Jan Gerritsz snijder (met Reyer Gerritsz snijder als borg)
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.054-056
46/1
Reyer Gerritsz {snijder}
8/
Reyer Gerritsz snijdersnijder
1581-09
Reyer Gerritsz van Warmondt snijder heeft hier gewoont vii jaeren
Poorterboeken-E-1588 (borg)
8501/153Vc

/3,2
Rogier van den Burrye
Harelbeke (B.)
snijder
1599-10-22
Rogier van den Burrye
Volkstelling-1574 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.016
9/1
Symon Jansz Suyck
5/
Sijemon Jansz snijeder
Zevenhuizen
snijeder
1574-08-07
Sijemon Jansz. snijeder
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)
276/53

/
Simon Adriaansz kleermakerkleermaker
1570-01-05
Simon Adriaansz kleermaker
Waarboek-67 D-1567 (koper)Haarlemmerstraat.212
23/05

/
Simon Adriaansz snijdersnijder
1567-09-08
Simon Adriaansz snijder
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Breestraat.128
286/05
Symon Dircksz {snijder}
/
Simon Dircksz eertijds snijder haar grootvadersnijder
1565-02-09
als erfgenaam van Simon Dircksz, eertijds snijder, haar grootvader
Waarboek-67 E-1571 (borg)Kloksteeg.021.2
153/06
Symon Jansz {snijder}
/
Simon Jansz snijdersnijder
1572-10-26
Catharina Cornelisdr weduwe van mr Jan Sarey met haar zoon Abraham Jansz als haar voogd in deze zaak (met Simon Jansz snijder als borg)
Omslag-1575 (eigenaar)Vrouwensteeg.007
24/2
Zweer Gerritsz {snijder}
/
Sweer Gerijtsz snijdersnijder
1575-09-01
Sweer Gerijtsz, snijder
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.083
88/1
Zweer Gerritsz {snijder}
/5
Sweer Gerritss snijdersnijder
1585
Sweer Gerritss snijders achterhuysken, hij verhuyrt, es getaxeert op 5 gulden
Grote-Bewijzen-B (voogd)Haarlemmerstraat.085-087
963/08
Symon Arentsz {snijder}
/
Symon Aernts snyder zijn zoonsnyder
1575-06-29
Aernt Ewoutsz glaesmaecker van Noortwijck en Symon Aernts snyder zijn zoon voogden
TiendePenning-1557 (eigenaar)Breestraat.128
82/1
Symon Dircksz {snijder}
/8/0-16
Symon Dircksz snijdersnijder
1558-06-08
Symon Dircksz snijder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Breestraat.128
206/1
Symon Dircksz {snijder}
/9-0-0
Symon Dirczsnijder
1561-12
Symon Dircz
Volkstelling-1574 (bewoner)Pieterskerkchoorsteeg.005
3/1
Symon Jansz {snijder}
3/
Symon Jansz snider
Vleeshuis
snider
1574-08-07
Symon Jansz snider
TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.016
10/1
Symon Jansz Suyck
/10/0-20
Symon Jansz snijdersnijder
1558-06-08
Symon Jansz snijder
Glipperhuur-1573 (huurder)Pieterskerkchoorsteeg.005
31/1
Symon Jansz {snijder}
/14-0-0
Symon Jansz snijdersnijder
1573
Symon Jansz snijder
Glipperhuur-1574 (huurder)Pieterskerkchoorsteeg.005
32/1
Symon Jansz {snijder}
/11-0-0
Symon Jansz snijdersnijder
1574
Symon Jansz snijder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Pieterskerkchoorsteeg.016
901/1
Symon Jansz Suyck
/9-0-0
Symon Jansz Suyck snijdersnijder
1561-12
Symon Jansz Suyck snijder
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6048/25Vb

/
Symon Mouwerijnszsnijder
1542-07-26
Symon Mouwerijnsz
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.047
41/41
Jan Jansz Stam {snijder-Breestraat}
/2
ten zelven huyse Jan Jansz van Rynsburch snydersnyder
1581-12
ten zelven huyse Jan Jansz van Rynsburch snyder
Waarboek-67 G-1578 (belending)Groenesteeg.004-008
427/08
Thomas Fransz {kleermaker}
/
Thomas Franchois snydersnyder
1579-12-03
Thomas Franchois snyder
Vetus-1585 (eigenaar)Groenesteeg.004-008
121/1
Thomas Fransz {kleermaker}
/6
Thomas Franss snijdersnijder
1585
Thomas Franss snijders huys es getaxeert op 6 gulden
Waarboek-67 F-1576 (koper)Groenesteeg.004-008
478/07
Thomas Fransz {kleermaker}
/
Thomas Fransz kleermakerkleermaker
1578-03-04
Thomas Fransz kleermaker
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Groenesteeg.004-008
536/05
Thomas Fransz {kleermaker}
/
Thomas Fransz kleermakerkleermaker
1578-04-21
Thomas Fransz kleermaker (met als borg Cornelis Dircksz uit Lisse)
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Groenesteeg.004-008
148/1
Thomas Fransz {kleermaker}
/?-?-0
Thomas Fransz snijders weduwesnijder
1601
Thomas Fransz snijders weduwe
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Groenesteeg.004-008
148/1a
Thomas Fransz {kleermaker}
/
Thomas Fransz snijders weduwesnijder
1601
Thomas Fransz snijders weduwe
Vetus-1585 (eigenaar)Boomgaardsteeg.008
89/1
Anthonis Anthonisz {snijder}
/-
Tonis Tonisz snydersnyder
1585
Tonis Tonisz snijders huysken es mit zijn armoede ongetacxeert gelaten, hier niet
TiendePenning-1557 (eigenaar)Burgsteeg.010
94/1
Vincent Dammasz {snijder}
/5/0-0
Vincent Dammisz snijdersnijder
1558-06-08
Vincent Dammisz snijder
Waarboek-67 B-1562 (koper)Haarlemmerstraat.179
75/07
Frederick Adriaensz {snijder}
/
Vrederick Adriaansz snijdersnijder
1562-03-17
Vrederick Adriaansz snijder
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Langebrug.058.3
42/03
Frederick Adriaensz {snijder}
/
Vredrick Adriaensz snijdersnijder
1562-02-16
Vredrick Adriaensz snijder
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Breestraat.058
27/1a
Frans Jansz {snijder-Breestraat}
/
wed v Frans Jansz snydersnyder
1601
Catrijn Jacobsdr wed v Frans Jansz snyder
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Zonneveldstraat.000.06
22/1a
Gerrit Gerritsz Voet {snijder}
/
wed v Geryt Geryts Voet snijdervoetsnijder
1601
Machtelt Corn dr wed v Geryt Geryts Voet snijder
Volkstelling-1581 (overledene)Hooigracht.084
107/1a
Jacob Ewoutsz Fock
0/
wed v Jacob Eewoutsz snijdersnijder
1581-09
wed v Jacob Eewoutsz snijder
Volkstelling-1581 (overledene)Pieterskerkchoorsteeg.021
153/1a
Jan Daniëlsz {snijder}
0/
wed v Jan Danielsz snydersnyder
1581-09
Neeltgen Corn dr wed v Jan Danielsz snyder
Volkstelling-1581 (overledene)Noordeinde.046
208/1a
Pieter Jacobsz Sick
0/
wed v Pieter Sick snijdersnijder
1581-09
Catrijn Cornelisdr weduwe van Pieter Sick snijder
Volkstelling-1581 (overledene)Hogewoerd.055
83/1a
Jacob Vincentenz {snijder, boomgaardenier}
0/
wed van Jacob Senten snijdersnijder
1581-09
Griete Cornelisdr wed van Jacob Senten snijder
Volkstelling-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.045
44/1a
Jan Claesz van Emden {snijder}
0/
wed van Jan Claesz snijdersnijder
1581-09
Jan Claesz snijder
Volkstelling-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.140
109/09a

0/
wed van Joost Thyss snijdersnijder
1581-09
Aeltgen Dircxdr wed van Joost Thyss snijder
Stratenboek-11 (overledene)Houtstraat.000.1-2
80/1a
Huig Dircksz {schipper}
/
wedi van Huych Dircxz Snidersnider
1588~1597
Maritgen Cornelisdr wedi van Huych Dircxz Snider
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Apothekersdijk.021.1
114/12
Cornelis Dircksz {snijder}
/
wedue nae van Cornelis Dircxz snijdersnijder
1582-09-28
wedue nae van Cornelis Dircxz snijder
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Haarlemmerstraat.045
467/08
Jan Claesz van Emden {snijder}
/
wedue van Jan Claes snijdersnijder
1578-02-26
Niesgen Lenaertsdr wedue van Jan Claes snijder
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Haarlemmerstraat.045
466/10
Jan Claesz van Emden {snijder}
/
wedue van Jan Claesz snijdersnijder
1578-02-26
Niesgen Lenaertsdochter wedue van Jan Claesz snijder
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Haarlemmerstraat.166-168
231/07
Joost Dircksz {snijder}
/
wedue van Joost Dircxz snijdersnijder
1583-05-16
wedue van Joost Dircxz snijder
Waarboek-67 K-1582 (overledene)Haarlemmerstraat.166-168
235/07
Joost Dircksz {snijder}
/
wedue van Joost Dircxz snijdersnijder
1583-05-31
wedue van Joost Dircxz snijder
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Haarlemmerstraat.045
252/07
Jan Claesz van Emden {snijder}
/
wedue wijlen Jan Claesz snijdersnijder
1577-05-22
wedue wijlen Jan Claesz snijder
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Haarlemmerstraat.135.1
53/07
Arent Egbertsz {Haarlemmerstraat}
/
weduwe van Arent Egbertsz snijdersnijder
1576-05-25
Catharina Gijsbrechtsdr weduwe van Arent Egbertsz snijder
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Nieuwsteeg.021-023
184/04
Barent Barentsz {snijder}
/
weduwe van Barent Barentsz snijdersnijder
1564-06-16
Yda Evertsdr weduwe van Barent Barentsz snijder met Gerrit Godschalksz snijder als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Nieuwsteeg.021-023
440/05
Barent Barentsz {snijder}
/
weduwe van Barent Barentsz snijdersnijder
1565-11-26
Yde Evertsdr weduwe van Barent Barentsz snijder
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Breestraat.173
558/10
Dirck Willemsz {snijder}
/
weduwe van Dirck Willemsz snijdersnijder
1575-06-30
weduwe van Dirck Willemsz snijder
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Vliet.026.2
424/10
Gerrit Egbertsz {snijder}
/
weduwe van Gerrit Egbertsz snijder van Warmondsnijder
1575-01-05
Trijntgen Cornelisdr weduwe van Gerrit Egbertsz snijder van Warmond
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Rapenburg.109
425/08
Gerrit Egbertsz {snijder}
/
weduwe van Gerrit Egbertsz snijder van Warmondsnijder
1575-01-05
Trijntgen Cornelisdr weduwe van Gerrit Egbertsz snijder van Warmond
Volkstelling-1581 (overledene)OudeVest.019-031
182/17a

0/
weduwe van Gerrit Gerritsz snijdersnijder
1581-09
Annetgen Harmansdr weduwe van Gerrit Gerritsz snijder
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Diefsteeg.016
212/04

/
weduwe van Gijsbrecht Jacobsz snijdersnijder
1564-08-12
Ursula Dircksdr weduwe van Gijsbrecht Jacobsz snijder met Jan van Hout ala haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 B-1562 (overledene)Uiterstegracht.074
364/06
Harmen Dircksz {snijder}
/
weduwe van Harman Dircksz snijdersnijder
1563-06-17
erfgenamen van Grietgen Hendricksdr weduwe van Harman Dircksz snijder
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.166-168
322/08
Joost Dircksz {snijder}
/
weduwe van Jacob Dircxsz snydersnyder
1582-05-26
weduwe van Jacob Dircxsz snyder
Waarboek-67 J-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.166-168
323/08
Joost Dircksz {snijder}
/
weduwe van Jacob Dircxsz snydersnyder
1582-05-26
weduwe van Jacob Dircxsz snyder
Volkstelling-1581 (overledene)Haarlemmerstraat.079
58/1a
Jan Dircksz {snijder}
0/
weduwe van Jan Dircxz snijdersnijder
1581-09
Jan Dircxz snijder
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Hogewoerd.063
443/04
Jan Jacobsz {snijder}
/
weduwe van Jan Jacobsz snijdersnijder
1570-12-01
Barbara Jansdr weduwe van Jan Jacobsz snijder met Foy van Brouchoven als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Nieuwstraat.030
274/06

/
weduwe van Jan Jansz snijdersnijder
1577-07-01
Geertgen Adriaensdr weduwe van Jan Jansz snijder
Volkstelling-1581 (overledene)Koppenhinksteeg.008
91/8a
Lodewijck Lodewijcksz {kleermaker}
0/
weduwe van Lodewijck Lodewijcksz snijdersnijder
1581-09
Lyedewij Jacobsdochter weduwe van Lodewijck Lodewijckz snijder
Waarboek-67 G-1578 (overledene)Haarlemmerstraat.144
126/04
Louris Willemsz {snijder}
/
weduwe van Louris Willemsz snijdersnijder
1579-01-05
Elizabeth Arentsdr, weduwe van Louris Willemsz, snijder
Volkstelling-1581 (overledene)Kaiserstraat.051-053
95/1a
Marcus Jansz {kleermaker}
0/
weduwe van Marcus Jansz snijdersnijder
1581-09
Heyltgen Dircxdr weduwe van Marcus Jansz snijder
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Kaardesteeg.009
39/04

/
weduwe van Thonis Claesz snijdersnijder
1576-05-12
Neeltgen Cornelisdr weduwe van Thonis Claesz snijder (bijgestaan door Evert Cornelisz zeemtouwer)
Waarboek-67 D-1567 (overledene)Hooigracht.096
54/04

/
weduwe van Thonis Evertsz snijdersnijder
1568-01-31
Margriete Pietersdr weduwe van Thonis Evertsz snijder met Jan van Hout als haar voogd in deze zaak (met Dirck Willemsz snijder als borg)
Waarboek-67 C-1563 (overledene)Breestraat.036
242/12
Job Jansz {snijder}
/
wijlen Job Jansz snijdersnijder
1564-11-06
de kinderen en erfgenamen van wijlen Job Jansz snijder ende Katherijne zijne huysvrouwe beyde z.g.
Waarboek-67 D-1567 (koper)
5/53

/
Willem Alewijnsz snijdersnijder
1567-06-26
Willem Alewijnsz snijder
Waarboek-67 B-1562 (koper)Breestraat.058
136/04
Willem Dominicusz {snijder}
/
Willem Dominicusz snijdersnijder
1562-06-27
Willem Dominicusz snijder
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)
177/03
Willem Dominicusz {snijder}
/
Willem Dominicusz snijdersnijder
1564-06-10
Willem Dominicusz snijder als man van Neeltgen Adriaansdr en Willemtgen Adriaansdr met Willem Dominicusz als haar voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (koper)
138/53

/
Willem Hendricksz snijdersnijder
1572-09-07
Willem Hendricksz snijder
Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)
139/53

/
Willem Hendricksz snijdersnijder
1572-09-07
Willem Hendricksz snijder
Glipperhuur-1573 (huurder)Koppenhinksteeg.000.07
14/1

/13-0-0
Willem Jacobsz snijder van Reijnsburchsnijder
1573
Willem Jacobsz snijder van Reijnsburch
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Levendaal.079
329/03

/
Willem Jansz snijdersnijder
1561-10-08
Willem Jansz snijder (met Jan Jansz rietdekker alias Jan Dirck als borg)
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)
210/03

/
Willem Jansz snijdersnijder
1562-11-18
Willem Jansz snijder (met Fop Pietersz kuiper als borg)
Waarboek-67 J-1581 (vermelding)Haarlemmerstraat.140
162/06
Willem Joppenz {kleermaker}
/
Willem Joppensz snijder
gebruiker van het pand
snijder
1582-01-28
Willem Joppensz snijder ende hooftman van het snijdersambacht
Volkstelling-1574 (bewoner)Breestraat.068
35/1
Willem Joppenz {kleermaker}
7/
Willem Joppenz snyder
Gasthuis
snyder
1574-08-07
Willem Joppenz snyder
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.070-072
28/1

3/5-13-0/4-10-0
Willem Vermij snijdersnijder
1606-08
Willem Vermij snijders huys 'twelck hij zelfs gebruyct, heeft op zijn aengeven schoorsteenen
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Nieuwstraat.014
128/1
Willem Vincentenz {snijder}
/4-0-0
Willem Vincenten van Noorthouc snijdersnijder
1601
Willem Vincenten van Noorthouc snijder
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwstraat.014
117/1
Willem Vincentenz {snijder}
/9
Willem Vincentenss snijdersnijder
1585
Willem Vincentenss snijders huys, verhuyert, es getacxeert op 9 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Nieuwstraat.014
118/1
Willem Vincentenz {snijder}
/10
Willem Vincentenss snijder opten houcksnijder
1585
Willem Vincentenss snijders huys opten houck, es getacxeert op 10 gulden
Kerven-1581 (bewoner)Langebrug.113.11
31/31
Willem Vincentenz {snijder}
/6
Willem Vincentenszsnyder
1581-12
Willem Vincentensz
Volkstelling-1581 (bewoner)Langebrug.113.11
34/1
Willem Vincentenz {snijder}
3/
Willem Vincentensz snijdersnijder
1581-09
Willem Vincentensz snijder
Omslag-1583 (bewoner)Langebrug.113.11
29/1
Willem Vincentenz {snijder}
/6
Willem Vincentenz snydersnyder
1583-07-14
Willem Vincentenz, snyder
GedwongenLening-1572 (bewoner)Nieuwstraat.014
34/1
Willem Vincentenz {snijder}
/8
Willem Vincentenz, snyder
[ niet betaald]
snyder
1572-11-28
Willem Vincentenz, snyder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Haarlemmerstraat.020
118/2

/
Willem Willemsz snijdersnijder
1558-06-08
Willem Willemsz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Noordeinde.031-033
246/1
Willem Willemsz {snijder}
/6,6/0-13
Willem Willemsz snijdersnijder
1558-06-08
Willem Willemsz snijder
TiendePenning-1557 (eigenaar)Noordeinde.031-033
247/1
Willem Willemsz {snijder}
/5/0-0
Willem Willemsz snijdersnijder
1558-06-08
Willem Willemsz snijder
Voogdenboek-A (voogd)Haarlemmerstraat.078
16/02
Zweer Gerritsz {snijder}
/
Zweder Gerijtsz snijdersnijder
1575-07-06
IJsbrant Pietersz stoeldraeijer en Zweder Gerijtsz snijder voogden
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
375/03

/
Zweder Gerritsz snijdersnijder
1577-11-29
Zweder Gerritsz snijder als curator van de nagenoeg desolate boedel van Dirck Barentsz smid en Ermtgen Claesdr beiden overleden
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Haarlemmerstraat.083
87/04a
Zweer Gerritsz {snijder}
/
Zweer Gerritssnijder
1580-02-20
Zweer Gerrits
Vetus-1585 (eigenaar)Haarlemmerstraat.083
40/1
Zweer Gerritsz {snijder}
/15
Zweer Gerritss snijdersnijder
1585
Zweer Gerritss snijders huys opten houck, es getaxeert op 15 gulden
Waarboek-67 C-1563 (koper)Vrouwensteeg.007
470/05
Zweer Gerritsz {snijder}
/
Zweer Gerritsz snijdersnijder
1566-02-03
Zweer Gerritsz snijder
Waarboek-67 F-1576 (borg)JanVossensteeg.061-063
153/04
Zweer Gerritsz {snijder}
/
Zweer Gerritsz snijdersnijder
1577-01-30
Claes Jansz scheepmaker (met Zweer Gerritsz snijder als borg)
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)
455/03

/
Zweer Gerritsz snijdersnijder
1578-02-19
Zweer Gerritsz snijder (met Adriaen Jansz warmoesman als borg)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)
468/03

/
Zweer Gerritsz snijdersnijder
1578-02-26
Zweer Gerritsz snijder
Waarboek-67 F-1576 (belending)Haarlemmerstraat.093
469/16
Zweer Gerritsz {snijder}
/
Zweer Gerritsz snijdersnijder
1578-02-27
Zweer Gerritsz snijder
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Haarlemmerstraat.093
22/03
Zweer Gerritsz {snijder}
/
Zweer Gerritsz snijdersnijder
1580-03-24
Zweer Gerritsz snijder
Waarboek-67 K-1582 (borg)SintUrsulasteeg.018
102/11
Zweer Gerritsz {snijder}
/
Zweer Gerritsz snijdersnijder
1583-01-24
Zweer Gerritsz snijder
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.093
26/03
Zweer Gerritsz {snijder}
/
Zweer Gerritsz snydersnyder
1580-04-13
Zweer Gerritsz snyder
Kerven-1581 (bewoner)Haarlemmerstraat.083
46/46
Zweer Gerritsz {snijder}
/4
Zweer Gerritsz snydersnyder
1581-12
Zweer Gerritsz snyder
Waarboek-67 H-1580 (koper)Haarlemmerstraat.083
60/05
Zweer Gerritsz {snijder}
/
Zweer Gerytsz snydersnyder
1580-01-04
Zweer Gerytsz snyder
Waarboek-67 D-1567 (belending)Vrouwensteeg.007
213/07
Zweer Gerritsz {snijder}
/
Zweer Gherritss snijdersnijder
1569-06-16
Zweer Gherritss snijder