BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 395. Aantal = 16.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hooigracht.028
493/03
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaen Jansz Knotter waerdeynwaerdeyn
1578-03-18
Adriaen Jansz Knotter waerdeyn (met zijn broer Claes Jansz als borg)
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Hooigracht.028
501/03
Adriaen Jansz Knotter
/
Adriaen Jansz Knotter waerdeynwaerdeyn
1578-03-24
Adriaen Jansz Knotter waerdeyn
Volkstelling-1581 (bewoner)Garenmarkt.000.09
147/1
Aelbrecht Dircksz Bral
5/
Aelbrecht Dircxz Bral warden van den rederiewarden van den rederie
1581-09
Aelbrecht Dircxz Bral warden vd rederie
Rijckhuisen (vermelding)Garenmarkt.000.11
91/1
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacobsz van Campen wardeynwardeyn
1576-10-09
Andries Jacobsz van Campen wardeyn
Waarboek-67 F-1576 (koper)Garenmarkt.000.11
267/09
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacobsz waardijnwaardijn
1577-06-12
Andries Jacobsz waardijn van Leiden
Waarboek-67 K-1582 (belending)Garenmarkt.000.11
293/07
Andries Jacobsz van Campen
/
Andries Jacopsz waerdeynwaerdeyn
1583-06-25
Andries Jacopsz waerdeyn
Waarboek-67 G-1578 (voogd)Diefsteeg.006.2
393/13
Andries Jacobsz van Campen
/
Andris Jacobsz waerdeijnwaerdeijn
1579-10-25
Andris Jacobsz waerdeijn als voocht van de weeskinderen van Cornelis Pieters Paets
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Steenschuur.011
42/03
Cornelis Dircksz Gool
/
Cornelis Dircksz Gool waardijnwaardijn
1567-12-08
Cornelis Dircksz Gool waardijn
Waarboek-67 D-1567 (koper)Steenschuur.011
43/05
Cornelis Dircksz Gool
/
Cornelis Dircksz Gool waardijnwaardijn
1567-12-18
Cornelis Dircksz Gool waardijn
Rijckhuisen (vermelding)
57/4
Cornelis Willemsz Hasius
/
Cornelus Willemsz Hasius waerdijnwaerdijn
1534-07-24
Cornelus Willemsz Hasius waerdijn loco
Rijckhuisen (vermelding)Steenschuur.023.03
82/2
Huibrecht Aelwijnsz van Swanenburg
/
Huybert Aelwijnsz van Swaenenburch waardijnwaardijn
1572-11-09
Huybert Aelwijnsz van Swaenenburch waardijn; tr Neeltje Willemsd
Volkstelling-1581 (bewoner)Steenschuur.022.06
112/1
Jan Adriaensz de Wilde
6/
Jan Adriaensz de Wilde wardeynwardeyn
1581-09
Jan Adriaensz de Wilde wardeyn
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Steenschuur.023.10
44/03
Jan Adriaensz de Wilde
/
Jan Adriaensz, waardijn van de stad
waardijn = muntmeester, essayeur, keurmeester, taxateur .. bron: https://nl.wiktionary.org/wiki/waardijn
waardijn
1578-08-18
Jan Adriaensz, waardijn van de stad
TiendePenning-1557 (huurder)Steenschuur.023.11
62/1
Jan Adriaensz de Wilde
/21,5/2-3
Jan Ariensz werdynwerdyn
1558-06-08
Jan Ariensz werdyn
Rijckhuisen (vermelding)Doezastraat.000.08
57/2
Mees Garbrantsz van Nierop {oude}
/
Mees Garbrantsz van Nierop waerdijnwaerdijn
1534-02-17
Mees Garbrantsz van Nierop waerdijn loco ...
Waarboek-67 B-1562 (koper)Nieuwsteeg.018.8
368/08
Quirijn Claes Garbrantsz {van Strijen}
/
Quyrijn Claes Garbrantsz waardijnwaardijn
1563-07-03
Quyrijn Claes Garbrantsz waardijn