BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 40. Aantal = 37.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Pieterskerkhof.002
318/03
Adriaen Lambrechtsz {speelman}
/
Adriaan Lambrechtsz speelmanspeelman
1570-03-16
Adriaan Lambrechtsz speelman (met zijn broer Cornelis Lambrechtsz speelman als borg)
Waarboek-67 D-1567 (koper)Gerecht.008
361/10
Adriaen Lambrechtsz {speelman}
/
Adriaan Lambrechtsz speelmanspeelman
1570-05-24
Adriaan Lambrechtsz speelman
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Kaiserstraat.021
167/1

11/7-16-0/16-10-0
Aernt Janss speelmanspeelman
1606-08
Aernt Janss speelman dat hij bewoont ofte verhuyrt door 't aengeven van zijn huysvrouwe
TiendePenning-1557 (eigenaar)Kaiserstraat.013
33/1
Cornelis Lambrechtsz {speelman}
/7/0-14
Cornelies Lammen spelmanspelman
1558-06-08
Cornelies Lammen spelman
Waarboek-67 A-1560 (belending)Kaiserstraat.013
346/09
Cornelis Lambrechtsz {speelman}
/
Cornelis Lambrechtsz speelmanspeelman
1561-10-29
Cornelis Lambrechtsz speelman
TiendePenning-1561 (eigenaar)Kaiserstraat.013
581/1
Cornelis Lambrechtsz {speelman}
/10-0-0
Cornelis Lambrechtsz speelmanspeelman
1561-12
Cornelis Lambrechtsz speelman
Waarboek-67 C-1563 (borg)Middelstegracht.061-063
295/04
Cornelis Lambrechtsz {speelman}
/
Cornelis Lambrechtsz speelmanspeelman
1565-01-14
Maarten Cornelisz bierdrager (met Cornelis Lambrechtsz speelman als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)Kaiserstraat.029
234/04

/
Cornelis Lambrechtsz speelmanspeelman
1569-09-12
Cornelis Cornelisz linnenwever (met Cornelis Lambrechtsz speelman als borg)
Waarboek-67 D-1567 (borg)Pieterskerkhof.002
318/04
Cornelis Lambrechtsz {speelman}
/
Cornelis Lambrechtsz speelman zijn broerspeelman
1570-03-16
Adriaan Lambrechtsz speelman (met zijn broer Cornelis Lambrechtsz speelman als borg)
Vetus-1585 (eigenaar)Hooglandsekerksteeg.004-006
135/1
Dirck Harmensz {snijder}
/10
Dirck Harmanss speelmanspeelman
1585
Dirck Harmanss speelmans huys, es getaxeert op 10 gulden
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Groenesteeg.043-047
304/1

2/2-0-0/2-10-0
Gielis speelmanspeelman
1606-08
Eloy Heynderick, bewoont bij Gielis, speelman opt aengeven van dezelve
Waarboek-67 F-1576 (koper)Ketelboetersteeg.027-029
60/04
Jan Cornelisz Speelman
/
Jan Cornelisz speelmanspeelman
1576-02-03
Jan Cornelisz speelman
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.069-071
578/07
Jan Cornelisz Speelman
/
Jan Cornelisz speelmanspeelman
1578-06-11
Jan Cornelisz speelman
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.069-071
591/06
Jan Cornelisz Speelman
/
Jan Cornelisz speelmanspeelman
1578-06-30
Jan Cornelisz speelman (de andere helft van het hieronder genoemde huis is door hem gekocht van Andries Schot cs)
Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Breestraat.069-071
8/05
Jan Cornelisz Speelman
/
Jan Cornelisz speelmanspeelman
1578-07-04
Jan Cornelisz speelman [poorter van Leiden]
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.069-071
26/26
Jan Cornelisz Speelman
/8
Jan Cornelisz speelmanspeelman
1581-12
Jan Cornelisz speelman
Omslag-1583 (overledene)Breestraat.069-071
29/1a
Jan Cornelisz Speelman
/0
Jan Cornelisz speelman's weduespeelman
1583-07-14
Jan Cornelisz, speelman's wedue
Omslag-1583 (overledene)Kaiserstraat.013
38/1a
Lambrecht Cornelisz {speelman}
/
Lambert Cornelisz speelmans weduespeelmans
1583-07-14
Lambert Cornelisz, speelmans wedue
Kerven-1581 (bewoner)Kaiserstraat.013
37/37
Lambrecht Cornelisz {speelman}
/8
Lambrecht Cornelisz speelmanspeelman
1581-12
Lambrecht Cornelisz speelman
Volkstelling-1581 (bewoner)Kaiserstraat.013
82/1
Lambrecht Cornelisz {speelman}
5/
Lambrecht Cornelisz speelman schutterspeelman
1581-09
Lambrecht Cornelisz speelman schutter
Waarboek-67 F-1576 (koper)Kaiserstraat.013
149/05
Lambrecht Cornelisz {speelman}
/
Lambrecht Cornelisz speelman zijn zwagerspeelman
1577-01-22
Lambrecht Cornelisz speelman zijn zwager
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.085-087
122/1

4/2-0-0/5-0-0
mr Jan [Barentsz] speelmansspeelman
1606-08
mr. Jan [Barentsz] speelmans huys 'twelc hij gebruyct, op zijn wijffs aengeven
Schoorsteengeld-1606 (huurder)Haarlemmerstraat.150-154
277/1

3/6-5-0/4-10-0
Pieter Speelmanspeelman
1606-08
De weduwe van Mr. Jan Meesz., bewoont by Pieter Speelman opt aengeven van de vrou
Waarboek-67 D-1567 (belending)Scheepmakersteeg.002.3
309/07
Ulrick Cornelisz Speelman
/
Ulrick Cornelisz speelmanspeelman
1570-03-01
Ulrick Cornelisz speelman
Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Breestraat.054-056
283/03
Ulrick Cornelisz Speelman
/
Ulrick Cornelisz speelmanspeelman
1577-07-09
Ulrick Cornelisz speelman haar neef
Aflezingsboek-D (vermelding)Rapenburg.094
194/2.4.2.0
Ulrick Cornelisz Speelman
/
Ulrick Cornelisz Speelmanspeelman
1578-04-25
Ulrick Cornelisz Speelman
Aflezingsboek-E (vermelding)Rapenburg.094
5/2.4.2.0
Ulrick Cornelisz Speelman
/
Ulrick Cornelisz Speelmanspeelman
1578-09-29
Ulrick Cornelisz Speelman
Aflezingsboek-E (vermelding)Rapenburg.094
41/1.3.1.0
Ulrick Cornelisz Speelman
/
Ulrick Cornelisz Speelmanspeelman
1579-05-25
Ulrick Cornelisz Speelman
Aflezingsboek-E (vermelding)Rapenburg.094
108/2.3.7.0
Ulrick Cornelisz Speelman
/
Ulrick Cornelisz Speelmanspeelman
1580-11-22
Ulrick Cornelisz Speelman
Grachtenboek-17 (eigenaar)Rapenburg.092-096
40/1
Ulrick Cornelisz Speelman
/
Ulrick Cornelisz Speelmanspeelman
1587-07-03
Ulrick Cornelisz Speelman
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.06
268/1
Franck Jansz {speelman}
/3-4-0
Vranck Janss speelmanspeelman
1601
Vranck Janss speelman
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.06
302/2

3/4-0-0/4-10-0
Vranck Janss speelmanspeelman
1606-08
Vranck Janss speelman dat bewoont wert bij Weyntgen Jacobsdr
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)5eBinnenvestgracht.000.06
303/1

2/onder t voorgaende begrepen/3-0-0
Vranck Janss speelmanspeelman
1606-08
Dezelve Vranck dat hij bewoont
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Sterrenwachtlaan.000.05
139/2
Franck Jansz {speelman}
1/1-8-0/1-0-0
Vranck Jansz speelmanspeelman
1606-08
Vranck Jansz speelman dat bewoont wert bij Bartholomees Maertyn
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hooglandsekerksteeg.004-006
165/1b
Dirck Harmensz {snijder}
/
wedue van Dirc Harmansz speelmanspeelman
1601
d'erffgenamen van de wedue van Dirc Harmansz speelman
Oud-belastingboek-1601 (overledene)ZuidRundersteeg.007-011
253/1a
Wouter Jansz {speelman}
/3-4-0
wedue van Wouter Janss speelmanspeelman
1601
Neeltgen Jansdr wedue van Wouter Janss speelman
Waarboek-67 E-1571 (overledene)Kaiserstraat.013
363/06
Cornelis Lambrechtsz {speelman}
/
weduwe van Cornelis Lambrechtsz speelmanspeelman
1574-05-21
Alijdt Pietersdr weduwe van Cornelis Lambrechtsz speelman met Mathijs Dircxz haer voocht