BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 400. Aantal = 8.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Grote-Bewijzen-B (voogd)BuitenLeiden.000
1012/13
Anthonis Harmensz {van Utrecht}
/
Anthonis Harmans eertyts pater van de Barnarditen broeders tot Warmondteertyts pater van de Barnarditen broeders tot Warmondt
1574-06-20
Anthonis Harmans eertyts pater van de Barnarditen broeders tot Warmondt
Volkstelling-1581 (bewoner)Doelengracht.000.1
303/1
Anthonis Harmensz {kloosterbroeder}
3/
Anthonis Harmansz van Utrecht eertijts pater van convente tot Warmontpater
1581-09
Anthonis Harmansz van Utrecht eertijts pater van convente tot Warmont
Grachtenboek-18 (eigenaar)Rapenburg.048.2-3
1470/1

/
De huyskens van de paeter van de Falyde Bagijnen nu de Statpaeter
1583-07-15
De huyskens van de paeter van de Falyde Bagijnen nu de Stat
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.078
105/1
Pieter Arentsz {pater}
2/
Die pater van Roomburchpater
1581-09
Die pater van Roomburch
TiendePenning-1561 (eigenaar)Pieterskerkstraat.018
407/2
Foy Pietersz van Zijl {priester}
/8-10-0
Foy van Zyl paterpater
1561-12
Foy van Zyl pater
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)
39/03
Gerrit Jacobsz Heerman {priester}
/
Gerrit Heerman paterpater
1567-12-16
mr. Gerrit Heerman pater in het klooster Roma aan het Rapenburg (ca. 53 jaar) en diens neef Jacob Jansz (oud ca. 12 jaar)
Kerven-1581 (bewoner)Rapenburg.078
96/1
Pieter Arentsz {pater}
/6
Mr Pieter Aertsz eertijts pater tot Rodenburchpater
1581-12
Mr Pieter Aertsz eertijts pater tot Rodenburch
Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Pieterskerkhof.004.3
13/1

//0-30-0
’t huys van de pater van de Gefalide Bagijnenpater
1568
30 sc. jaerl[icks], staende op ’t huys van de pater van de Gefalide Bagijnen, gelegen noertwaerts naast ’t voorgaende, es by des rendant hier vooren verantwoort fo[lio] 4 et verso, ergo hier – niet