BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 407. Aantal = 12.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
8156/113Va

/3,2
Aaron Parmentier
Nieuwkerke (B.) beide getuigen stelden zich borg
baaireder
1595-01-30
Aaron Parmentier
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.114
137/1
Claes de Turck
/12
aldaer Claes de Turcq beide saeye- ende bayrederssaeye- ende bayreder
1581-12
aldaer Claes de Turcq beide saeye- ende bayreders
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.114
95/1
Claes de Turck
6/
Claes de Turqbayen en sayen coopluyden
1581-09
Claes de Turq van Steenwerck uuyt Vlaenderen zijnde coopluden van bayen en sayen
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.171
57/1
Claes Gerardsz {drapier}
/12
Claes Geraerds van Ypre baeyrederbaeyreder
1583-07-14
Claes Geraerds, van Ypre, baeyreder
Oud-belastingboek-H-1617 (eigenaar)OudeSingel.084
36/1

/
Cornelis Dercher baeytrapierbaeytrapier
1620-01-31
Cornelis Dercher baeytrapier
Volkstelling-1581 (bewoner)OudeRijn.058-060
45/1
Hendrick Bommaer {baaiwerker}
7/
Henr Bommare bayrederebayredere
1581-09
Henric Bommare uyt West Vlaenderen bayredere heeft hier gewoont vijf jaeren
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.114
136/1
Jacob Balde
/12
Jaques Balde van Bel uyt Vlaenderensaeye- ende bayreder
1581-12
Jaques Balde van Bel uyt Vlaenderen
Voogdenboek-B (voogd)Haarlemmerstraat.114
973/04
Matthijs Matthijsz {drapier}
/
Matthijs Matthijsz baaitrapier neefbaaitrapier
1613-06-07
Matthijs Matthijsz baaitrapier neef
Waarboek-67 G-1578 (koper)Middelstegracht.151
116/04
Pieter Celle {baaireder}
/
Pieter Celle uit Vlaanderen bayrederbayreder
1578-12-11
Pieter Celle uit Vlaanderen, bayreder
Waarboek-67 F-1576 (koper)Uiterstegracht.071
277/04
Pieter Claesz {drapier}
/
Pieter Claesz baairederbaaireder
1577-07-04
Pieter Claesz baaireder
Volkstelling-1581 (bewoner)Hooigracht.066-068
114/1
Pieter de Cock {lakenfabrikant}
7/
Pieter de Cocx baijreederbaijreeder
1581-09
Pieter de Cocx bayreeder van Hontschoeten gewoont drie jaer
GedwongenLening-1599 (bewoner)Hooigracht.019
19/1
Pieter van Dijck {baaireder}
/50/100
Pieter van Dijcke baeijcoperbaeijcoper
1599
Pieter van Dijcke, baeijcoper