BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 41. Aantal = 145.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Glippers-1574 (huurder)Maarsmansteeg.017
10/1
Adriaen Cornelisz de Milde
/21-0-0
Adriaen Cornelisz de Milde cruydenierdercruydenierder
1574
Adriaen Cornelisz de Milde cruydenierder
Waarboek-67 K-1582 (koper)Paradijssteeg.038-044
318/05
Aelbrecht Cornelisz van Leeuwen
/
Aelbert Cornelisz van Leeuwen cruydeniercruydenier
1583-06-13
Aelbert Cornelisz van Leeuwen cruydenier
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Paradijssteeg.038-044
349/04
Aelbrecht Cornelisz van Leeuwen
/
Aelbert Cornelisz van Leeuwen cruydeniercruydenier
1583-07-17
Aelbert Cornelisz van Leeuwen cruydenier
Grachtenboek-59 (eigenaar)Paradijssteeg.038-044
90/1
Aelbrecht Cornelisz van Leeuwen
0/
Aelbrecht Cornelisz cruienierdercruienierder
1586-06-26
Aelbrecht Cornelisz cruienierder
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.002
14/1
Aelbrecht Cornelisz van Leeuwen
3/
Aelbrecht Cornelisz v Leeuwen crudenierder schuttercrudenierder
1581-09
Aelbrecht Cornelisz van Leeuwen crudenierder van Leyden schutter
Waarboek-67 G-1578 (koper)Breestraat.041
197/04
Andries Claesz Mareschal
/
Andries Claeszcruyenierder
1579-03-30
Andries Claesz cruyenierder mitsgaders Anna Claesdr out omtrent 24 ende Maria Claesdr 19 jaeren, broeder ende zusters naer gelaten kinderen ende erffgenamen van Claes Andriesz molenaer overleden oft omtrent Amstelredamme gewonnen bij Christina Jansdr laetst huysvrouwe van den comparant voorn.
Aflezingsboek-D (vermelding)Breestraat.057
196/4.2.3.0
Andries Claesz Mareschal
/
Andries Claesz cruydeniercruydenier
1578-04-25
Andries Claesz cruydenier
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.057
36/1
Andries Claesz Mareschal
/10
Andries Claesz cruydeniercruydenier
1583-07-14
Andries Claesz, cruydenier
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.041
63/14
Andries Claesz Mareschal
/
Andries Claesz cruydenierdercruydenierder
1580-01-27
Andries Claesz cruydenierder
Waarboek-67 H-1580 (belending)Breestraat.057
179/07
Andries Claesz Mareschal
/
Andries Claesz cruydenierdercruydenierder
1580-08-26
Andries Claesz cruydenierder
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.057
33/1
Andries Claesz Mareschal
/10
Andries Claesz cruydenierdercruydenierder
1581-12
Andries Claesz cruydenierder
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Breestraat.041
311/03
Andries Claesz Mareschal
/
Andries Claesz Marechal cruydenierdercruydenierder
1582-05-17
Andries Claesz Marechal cruydenierder
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.057
24/1
Andries Claesz Mareschal
5/
Andries Claesz Mareschal cruydenier schuttercruydenier
1581-09
Andries Claesz Mareschal van Amsterdam schutter cruydenier
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Breestraat.041
292/03
Andries Claesz Mareschal
/
Andries Claesz van Marechal cruydenierdercruydenierder
1582-05-10
Andries Claesz van Marechal cruydenierder ende Pieter Adriaensz Schoudt cuyper
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.057
109/3.1.2.0
Andries Claesz Mareschal
/
Andries Claeszn cruydenierdercruydenierder
1580-11-22
Andries Claeszn
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.057
26/10
Andries Claesz Mareschal
/
Andrisz Claesz, cruyenierdercruyenierder
1578-07-28
Belent hebbende aen d'een zijde ten zuden Andrisz Claesz, cruyenierder
Waarboek-67 H-1580 (belending)Breestraat.057
344/07
Andries Claesz Mareschal
/
Andryes Claesz cruydenierdercruydenierder
1581-03-31
Andryes Claesz cruydenierder
GedwongenLening-1599 (bewoner)Warmoesmarkt.013
29/1
Cornelis Cornelisz Goes {kruidenier}
/50/100
Cornelis Cornelis Goes cruydeniercruydenier
1599
Cornelis Cornelis Goes cruydenier
Volkstelling-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.013
25/1
Cornelis Cornelisz Goes {kruidenier}
6/
Cornelis Cornelisz Goes crudenierder schuttercrudenierder
1581-09
Cornelis Cornelisz Goes crudenierder van Leyden schutter
Waarboek-67 K-1582 (belending)Warmoesmarkt.013
38/13
Cornelis Cornelisz Goes {kruidenier}
/
Cornelis Cornelisz Goes crunierdercrunierder
1582-11-01
Cornelis Cornelisz Goes crunierder
Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.134
78/03
Cornelis Cornelisz Goes {kruidenier}
/
Cornelis Cornelisz Goes cruydeniercruydenier
1585-02-19
Cornelis Cornelisz Goes cruydenier
Waarboek-67 J-1581 (voogd)Steenschuur.010-012
407/04
Cornelis Cornelisz Goes {kruidenier}
/
Cornelis Cornelisz Goes cruydenier behoude oomcruydenier
1582-07-27
Cornelis Cornelisz Goes cruydenier behoude oom
Voogdenboek-B (voogd)Hogewoerd.068
326/03
Cornelis Cornelisz Goes {kruidenier}
/
Cornelis Cornelisz Goes kruidenier nevenkruidenier
1606-12-20
Cornelis Cornelisz Goes kruidenier neven
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Warmoesmarkt.013
228/09
Cornelis Cornelisz Goes {kruidenier}
/
Cornelis Cornelisz Gues crudeniercrudenier
1580-11-14
Cornelis Cornelisz Gues crudenier
Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Warmoesmarkt.013
229/09
Cornelis Cornelisz Goes {kruidenier}
/
Cornelis Cornelisz Gues crudeniercrudenier
1580-11-14
Cornelis Cornelisz Gues crudenier
Waarboek-67 H-1580 (koper)Warmoesmarkt.013
53/06
Cornelis Cornelisz Goes {kruidenier}
/
Cornelis Cornelisz Gues cruydeniercruydenier
1580-05-02
Cornelis Cornelisz Gues cruydenier
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Maarsmansteeg.014.2
5/1a
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis cruydeniers wedcruydenier
1601
Stijntgen Willebrordsdr Cornelis cruydeniers wed
Waarboek-67 G-1578 (belending)Maarsmansteeg.014.2
330/08
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dirck Rippersz cruyenierdercruyenierder
1579-07-23
Cornelis Dirck Rippersz cruyenierder
Grote-Bewijzen-B (belending)SintJacobsgracht.000.08
990/11
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dircksz cruidenierdercruidenierder
1576-02-07
Cornelis Dircksz cruidenierders huys ende erve
Omslag-1573 (bewoner)Maarsmansteeg.014.2
2/1
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/0-15
Cornelis Dircksz cruyeniercruyenier
1573-12-19
Cornelis Dircksz cruyenier
Waarboek-67 F-1576 (voogd)Pieterskerkhof.010
108/03
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dircksz kruidenierkruidenier
1576
Cornelis Dircksz kruidenier; Jan Jansz van Berendrecht smid en Dirck Dircksz glasmaker voogden van de nagelaten kinderen van Hendrick Dircksz lakenscheerder en Neeltgen Jan Robbendr (beiden †)
Stratenboek-03 (eigenaar)Maarsmansteeg.014.2
110/1
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dircxsoon cruienierder
gecorrigeerd; stond op de kaart bij Breestraat 99
cruienierder
1588
Cornelis Dircxsoon cruienierder
Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.014.2
337/18
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dircxsz cruydeniercruydenier
1577-09-20
Cornelis Dircxsz cruydenier
Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)SintJacobsgracht.000.08
263/03
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dircxsz kruidenierkruidenier
1579
Cornelis Dircxsz, kruidenier, als een voogd van Christina Willeboortsdr
TiendePenning-1561 (eigenaar)Maarsmansteeg.014.2
128/1
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/22-0-0
Cornelis Dircxzkruidenierder
1561-12
Cornelis Dircxz
Volkstelling-1581 (teller)Breestraat.098.1
0/0e
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dircxz crudenierder (bonmeesteren)crudenierder
1581-09
Cornelis Dircxz crudenierder (bonmeesteren)
Volkstelling-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.014.2
5/1
Cornelis Dircksz {kruidenier}
3/
Cornelis Dircxz crudenierder bonmrcrudenierder
1581-09
Cornelis Dircxz crudenierder van Leyden bonmr
Grachtenboek-61 (eigenaar)Vollersgracht.032-040
60/1
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dircxz cruienierdercruienierder
1586-06-26
Cornelis Dircxz cruienierder
Waarboek-67 M-1584 (echtgenoot)Garenmarkt.000.11
141/03
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dircxz cruienyerder als man ende voocht van Stijntgen Willeboortsdrcruienyerder
1585-04-16
Cornelis Dircxz cruienyerder als man ende voocht van Stijntgen Willeboortsdr
GedwongenLening-1576 (eigenaar)Maarsmansteeg.014.2
2/1
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/18
Cornelis Dircxz cruydeniercruydenier
1576
Cornelis Dircxz cruydenier
Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.014.2
193/08
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dircxz cruydenierkruidenier
1577-03-13
Cornelis Dircxz cruydenier
Waarboek-67 F-1576 (belending)SintJacobsgracht.000.08
267/13
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dircxz cruydeniercruydenier
1577-06-12
Cornelis Dircxz cruydeniers huys ende erve
Waarboek-67 F-1576 (belending)Maarsmansteeg.014.2
292/07
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dircxz cruydeniercruydenier
1577-07-20
Cornelis Dircxz cruydenier
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Paradijssteeg.039
99/04
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dircxz cruydeniercruydenier
1581-10-20
Cornelis Dircxz cruydenier
Kerven-1581 (bewoner)Maarsmansteeg.014.2
5/1
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/22
Cornelis Dircxz cruydenierdercruydenierder
1581-12
Cornelis Dircxz cruydenierder
Huwelijksevw-B2 (getuige)Pieterskerkchoorsteeg.004
33/06
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dircxz cruyenierder zijn broeder ende voicht Margriete Heynricxdrcruyenierder
1555-07-27
Cornelis Dircxz cruyenierder zijn broeder ende voicht Margriete Heynricxdr
Vetus-1585 (eigenaar)Paradijssteeg.027-037
216/1
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/-
Cornelis Dircxz cruynierder huyscruynierder
1585
dezelve een huys in den voors. thuyn gelegen, zijn t'samen getaxeert, daeromme hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Paradijssteeg.039
215/1
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/10
Cornelis Dircxz cruynierder thuyncruynierder
1585
Cornelis Dircxss cruyenierders thuyn, die hij gebruyct, es getaxeert op 10 gulden
Huwelijksevw-B2 (voogd)Maarsmansteeg.023
177/09
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
Cornelis Dirxsz cruidenierder haer oomcruidenierder
1571-09-01
Cornelis Dirxsz cruidenierder haer oom
Omslag-1583 (bewoner)Maarsmansteeg.014.2
5/1
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/25
Cornelis Dirxz cruydeniercruydenier
1583-07-14
Cornelis Dirxz cruydenier
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Botermarkt.027-028
207/07
Cornelis Cornelisz Goes {kruidenier}
/
Cornelis Goes Cornelisz cruydenierdercruydenierder
1582-03-28
Cornelis Goes Cornelisz cruydenierder
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Warmoesmarkt.013
207/14
Cornelis Cornelisz Goes {kruidenier}
/
Cornelis Goes Cornelisz cruydenierdercruydenierder
1582-03-28
Cornelis Goes Cornelisz cruydenierder
Waarboek-67 C-1563 (borg)Haarlemmerstraat.081
465/04

/
Cornelis Jansz kruidenierkruidenier
1566-01-22
Cornelis Pietersz schrijnwerker (met Cornelis Jansz kruidenier als borg)
GedwongenLening-1572 (bewoner)Maarsmansteeg.014.2
1/1
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/6
Cornelisz Dircxz cruydenier solvit in mynen handen
solvit in mynen handen
cruydenier
1572-11-28
Cornelisz Dircxz cruydenier solvit in mynen handen
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Vollersgracht.032-040
11/1a
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
De erffgenamen van Cornelis Dircxz crudeniercrudenier
1601
De erffgenamen van Cornelis Dircxz crudenier
Waarboek-67 G-1578 (belending)Pieterskerkgracht.005.1
246/10

/
de kinderen van Ghijsbrecht Dircxsz cruyenierdercruyenierder
1579-05-09
de kinderen van Ghijsbrecht Dircxsz cruyenierder
Waarboek-67 G-1578 (vorig-eigenaar)Pieterskerkgracht.005.1
246/11
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
de kinderen van Ghijsbrecht Dircxsz cruyenierdercruyenierder
1579-05-09
de kinderen van Ghijsbrecht Dircxsz cruyenierder
Vetus-1585 (overledene)Vollersgracht.032-040
9011/1a
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/
De wedue van Cornelis Dircxz cruydeniercruydenier
1585
De wedue van Cornelis Dircxz cruydenier
Poorterboeken-D-1532 (poorter)
7144/111Va

/3,15
Donaes Rowaert
Gent (B.) op attestatie van de kerk van Londen dd. 09-07-1586.
kruidenier
1586-09-04
Donaes Rowaert
Bonboek-01B (eigenaar)Breestraat.097
8/001

/
Frans Ghijsbrechtsz van Suytwijck cruydenier
AA, 61v
cruydenier
1607 na
Frans Ghijsbrechtsz van Suytwijck cruydenier
Waarboek-67 F-1576 (belending)Pieterskerkgracht.001
506/07

/
Frans Gielisz cruydeniercruydenier
1578-04-01
Frans Gielisz cruydenier
GedwongenLening-1599 (bewoner)Maarsmansteeg.008.2
12/1
Gerrit Andriesz Tromper
/15/30
Gerijt Andriesz Tromper cruydeniercruydenier
1599
Gerijt Andriesz Tromper cruydenier
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Diefsteeg.012
284/03
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbert Dircxz cruydenierdercruydenierder
1583-06-24
Ghijsbert Dircxz cruydenierder
Waarboek-67 B-1562 (belending)Maarsmansteeg.008.1
34/08
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbert Dircxz cruyenierdercruyenierder
1562-02-12
Ghijsbert Dircxz cruyenierder
Glippers-1573-4562 (eigenaar)Maarsmansteeg.017
6/2
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbert Dirixzoon cruydeniercruydenier
1573
Ghijsbert Dirixzoon cruydenier
Waarboek-67 E-1571 (belending)Maarsmansteeg.017
400/08
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxss cruydeniercruydenier
1574-08-21
Ghijsbrecht Dircxss cruydenier
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6161/39Vb

/
Ghijsbrecht Dircxzkruidenier
1551-09-04
Ghijsbrecht Dircxz
Waarboek-67 G-1578 (belending)Maarsmansteeg.007
322/08
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxzcruydenier
1579-07-18
Ghijsbrecht Dircxz cruydeniers schuyr
Waarboek-67 E-1571 (belending)Maarsmansteeg.007
345/10
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz cruydeniercruydenier
1574-05-08
Ghijsbrecht Dircxz cruydeniers schuyre
Waarboek-67 G-1578 (belending)Diefsteeg.016
301/11
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz cruydeniercruydenier
1579-06-15
Streckende voor uyte voors. kercgraft tot after aen t erft van Ghijsbrecht Dircxz, cruydenier
Waarboek-67 H-1580 (belending)Diefsteeg.012
110/12
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz cruydeniercruydenier
1580-06-07
Ghijsbrecht Dircxz cruydenier
Waarboek-67 H-1580 (belending)Diefsteeg.012
300/11
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz cruydeniercruydenier
1581-02-18
Ghijsbrecht Dircxz cruydenier
Glippers-1574 (eigenaar)Maarsmansteeg.017
10/2
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz cruydenierder fugityvecruydenierder
1574
Ghijsbrecht Dircxz cruydenierder fugityve, in de Maersmansteeghe
Glippers-1574 (eigenaar)Middelweg.019.1d
20/2
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz cruydenierder fugityvecruydenierder
1574
Ghijsbrecht Dircxz cruydenierder fugityve, opte Middelwech
Waarboek-67 E-1571 (belending)Vispoort.000.08
351/08
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz cruydeniers schuyrecruydenier
1574-05-08
Ghijsbrecht Dircxz cruydeniers schuyre
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Maarsmansteeg.008.1
268/04
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierdercruyenierder
1552-04-27
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder
Inbrengboek-1540-1559 (koper)Maarsmansteeg.007
299/04
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierdercruyenierder
1553-10-10
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Maarsmansteeg.007
172/05
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierdercruyenierder
1561-02-14
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder
Waarboek-67 C-1563 (belending)Maarsmansteeg.007
39/05
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierdercruyenierder
1563-10-11
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder
Waarboek-67 E-1571 (belending)Pieterskerkgracht.005.1
135/05
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierdercruyenierder
1572-09-01
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder
Glippers-1573 (eigenaar)Maarsmansteeg.012
18/2
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder fugitivecruyenierder
1573
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder fugitive in de voors Maersmansteghe
Glippers-1574 (eigenaar)Maarsmansteeg.012
41/2
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder fugityvecruyenierder
1574
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder fugityve, inde Maersmansteeghe
Waarboek-67 A-1560 (belending)Maarsmansteeg.007
171/18
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierders schuyerecruyenierder
1561-01-22
Ghijsbrecht Dircxz cruyenierders schuyere
Glippers-1573 (eigenaar)Maarsmansteeg.007
16/2
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz fugitivecruydenierder
1573
Ghijsbrecht Dircxz fugitive in de Maersmans steeghe
Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Pieterskerkgracht.005.1
90/03
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz, kruidenierkruidenier
1580-05-28
als gemachtigden van hun vader Ghijsbrecht Dircxz, kruidenier
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Pieterskerkgracht.005.1
91/03
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Ghijsbrecht Dircxz, kruidenierkruidenier
1580-05-28
als gemachtigden van hun vader Ghijsbrecht Dircxz, kruidenier
Volkstelling-1574 (bewoner)Maarsmansteeg.007
9/1
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
7/
Ghysbrecht Dieckz cruyenyer
Gasthuis
cruyenyer
1574-08-07
Ghysbrecht Dieckz cruyenyer
TiendePenning-1557 (eigenaar)Rapenburg.108
107/2
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/9/0-18
Ghysbrecht Dircxsz cruyenierdercruyenierder
1558-06-08
Ghysbrecht Dircxsz cruyenierder
Poorterboeken-D-1532 (borg)
6255/51Vb

/
Gijsbert Dircszkruidenier
1560-07-16
Gijsbert Dircsz
Waarboek-67 E-1571 (belending)Maarsmansteeg.017
584/10
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Gijsbert Dircxz crudenierder fugetivecrudenierder
1575-08-16
Gijsbert Dircxz crudenierder
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)NieuweRijn.009-010
6/06
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Gijsbrecht Dircksz kruidenierkruidenier
1560-06-18
Gijsbrecht Dircksz kruidenier
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Maarsmansteeg.008.1
60/03
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Gijsbrecht Dircksz kruidenierkruidenier
1562-03-05
Gijsbrecht Dircksz kruidenier
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Diefsteeg.016
204/03
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Gijsbrecht Dircksz kruidenierkruidenier
1562-11-04
Gijsbrecht Dircksz kruidenier (met zijn zwager Claes Quyrijnsz als borg)
Waarboek-67 B-1562 (borg)Sterrenwachtlaan.000.06
354/04
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Gijsbrecht Dircksz kruidenierkruidenier
1563-06-02
Jan Dircksz koopman (met Gijsbrecht Dircksz kruidenier als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Diefsteeg.016
432/04
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Gijsbrecht Dircksz kruidenierkruidenier
1565-11-04
Gijsbrecht Dircksz kruidenier
Waarboek-67 C-1563 (koper)Pieterskerkgracht.005.1
442/04
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Gijsbrecht Dircksz kruidenierkruidenier
1565-12-06
Gijsbrecht Dircksz kruidenier
Waarboek-67 D-1567 (koper)Middelweg.019.1d
81/05
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Gijsbrecht Dircksz kruidenierkruidenier
1568-03-20
Gijsbrecht Dircksz kruidenier
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Maarsmansteeg.017
177/04
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Gijsbrecht Dircksz kruidenierkruidenier
1569-03-28
Gijsbrecht Dircksz kruidenier
Waarboek-67 D-1567 (koper)Maarsmansteeg.017
178/08
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Gijsbrecht Dircksz kruidenier
schoonzoon van Claes
kruidenier
1569-03-28
Gijsbrecht Dircksz kruidenier
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Middelweg.019.1d
179/05
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Gijsbrecht Dircksz kruidenierkruidenier
1569-03-30
Gijsbrecht Dircksz kruidenier
Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Middelweg.019.1d
263/05
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Gijsbrecht Dircksz kruidenierkruidenier
1569-12-10
Gijsbrecht Dircksz kruidenier
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Middelweg.008
52/03
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Gijsbrecht Dircksz kruidenierkruidenier
1572-02-28
Gijsbrecht Dircksz kruidenier poorter van Leiden (met Margriete Dircksdr kloosterzuster als borg)
Waarboek-67 A-1560 (borg)Sterrenwachtlaan.000.06
8/04
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Gijsbrecht Dircksz kruidenier zijn broerkruidenier
1560-06-21
Jan Dircksz koopman (met zijn broer Gijsbrecht Dircksz kruidenier als borg)
Waarboek-67 J-1581 (belending)Diefsteeg.012
100/12
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Gijsbrecht Dircxz cruydeniercruydenier
1581-12-02
Gijsbrecht Dircxz cruydenier
Waarboek-67 H-1580 (vorig-eigenaar)Maarsmansteeg.007
214/06
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Gijsbrecht Dircxz cruydenierdercruydenierder
1580-10-02
Gijsbrecht Dircxz cruydenierder
Waarboek-67 G-1578 (belending)Pieterskerkgracht.005.1
52/06
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/
Gijsbrecht Diricxz crudenierdercrudenierder
1578-08-25
Gijsbrecht Diricxz crudenierder
TiendePenning-1561 (eigenaar)Diefsteeg.012
416/2
Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
/18-0-0
Gysbrecht Dircxz krudenierderkrudenierder
1561-12
Gysbrecht Dircxz krudenierder
Waarboek-67 A-1560 (belending)Maarsmansteeg.001-003
172/07
Hendrick Jansz Paedts van Sonnevelt {kruidenier}
/
Henrick Paeds van Zonnevelts weduecruyenierder
1561-02-14
Henrick Paeds van Zonnevelts wedue
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Zonneveldstraat.000.22
31/1
Isaac du Pree {kruidenier}
/3-5-0
Isaac Dupre crudeniercrudenier
1601
Isaac Dupre crudenier
Waarboek-67 A-1560 (koper)Koppenhinksteeg.003
284/04
Jacob Nicasiusz {kruidenier}
/
Jacob Nicasiusz kruidenierkruidenier
1561-07-26
Jacob Nicasiusz kruidenier
Waarboek-67 K-1582 (koper)Vrouwensteeg.008
282/06

/
Jacob Thomasz cruydeniercruydenier
1583-06-11
Jacob Thomasz cruydenier
Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Vrouwensteeg.008
276/04

/
Jacop Thomasz cruydeniercruydenier
1583-06-11
Jacop Thomasz cruydenier
Glippers-1576 (bewoner)Pieterskerkgracht.005.1
102/1
Jan Gijsbrechtsz {Pieterskerkgracht}
/
Jan Gysbrecht Dirckzs zn cruydenier
zoon van Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}
cruydenier
1578-05-19
Jan Gysbrecht Dirckzs zn cruydenier
Volkstelling-1581 (overledene)Breestraat.096
2/3a
Jan Lambrechtsz {kruidenier}
0/
Jan Lambrechtsz crudenier uyt tlandt van Luyckcrudenierder
1581-09
Jan Lambrechtsz crudenier uyt tlandt van Luyck
Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Warmoesmarkt.026
43/1

/10-0-0
Joris Christiaensz crudeniercrudenier
1601
Joris Christiaensz crudenier
Poorterboeken-E-1588 (poorter)
7586/52a

/3,2
Lieven de Minne
Antwerpen (B.)
kruidenier
1590-05-26
Lieven de Minne
GedwongenLening-1599 (bewoner)Breestraat.099
1/1

/30/60
Matheus de Hoest cruijdeniercruijdenier
1599
Matheus de Hoest cruijdenier
GedwongenLening-1599 (bewoner)Maarsmansteeg.014.2
6/1
Christina Willeboortsdr van Stopenburch {vrouw van Roelof Pietersz Paedts, Cornelis Dircksz}
/50/100
Stijntgen Willeboorts weduwe van Cornelis Dircxz cruydeniercruydenier
1599
Stijntgen Willeboorts weduwe van Cornelis Dircxz cruydenier
Waarboek-67 F-1576 (koper)Schoolsteeg.010
331/04

/
Thonis Ghijsbrechtsz cruydenierdercruydenierder
1577-09-11
Thonis Ghijsbrechtsz cruydenierder
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Schoolsteeg.010.6
307/03
Anthonis Gijsbrechtsz {Pieterskerkgracht}
/
Thonis Ghijsbrechtsz cruyernierdercruyernierder
1579-06-26
Thonis Ghijsbrechtsz cruyernierder
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Schoolsteeg.010.6
308/03
Anthonis Gijsbrechtsz {Pieterskerkgracht}
/
Thonis Ghijsbrechtsz cruyernierdercruyernierder
1579-06-26
Thonis Ghijsbrechtsz cruyernierder
Waarboek-67 F-1576 (gemachtigde)Diefsteeg.016
315/03
Anthonis Gijsbrechtsz {Pieterskerkgracht}
/
Thonis Gijsbrechtsz kruidenierkruidenier
1577-08-26
Thonis Gijsbrechtsz kruidenier in opdracht van ….. (niet ingevuld) Gijsbrechtsz kruidenier wonende te Utrecht
GedwongenLening-1599 (overledene)Maarsmansteeg.014.2
6/1a
Cornelis Dircksz {kruidenier}
/50/100
weduwe van Cornelis Dircxz cruydeniercruydenier
1599
weduwe van Cornelis Dircxz cruydenier
Waarboek-67 L-1584 (overledene)Vliet.036-038
15/05
Willem Michielsz {mandenmaker}
/
wijlen Willem Michielsz in zijn leven cruydenier tot Amsterdamcruydenier
1584-01-31
wijlen Willem Michielsz in zijn leven cruydenier tot Amsterdam vader van Catrina Willemsdr
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.027
67/2

7/9-13-0/10-10-0
Willem Dircxz 't Jong cruydenierscruydeniers
1606-08
Willem Dircxz 't Jong cruydeniers huis eygen ende in huir gebruickt wert, op 't wijfs aengeven
Waarboek-67 G-1578 (koper)Uiterstegracht.107
267/07
Willem Jacobsz {apotheker/kruidenier}
/
Willem Jacobsz
Jan Fransz en Claes Claesz wonen daar. Willem heeft een ledich erve
cruyenier
1579-05-20
Willem Jacobsz cruyenier
Waarboek-67 G-1578 (koper)Uiterstegracht.107
436/04
Willem Jacobsz {apotheker/kruidenier}
/
Willem Jacobszkruidenier
1579-12-14
Willem Jacobsz voors. zelver ende aen de oost zyde
Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Uiterstegracht.107
314/03
Willem Jacobsz {apotheker/kruidenier}
/
Willem Jacobsz crudeniercrudenier
1582-05-21
Willem Jacobsz crudenier
Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Uiterstegracht.107
315/03
Willem Jacobsz {apotheker/kruidenier}
/
Willem Jacobsz crudenyercrudenyer
1582-05-21
Willem Jacobsz crudenyer
Waarboek-67 J-1581 (koper)Uiterstegracht.107
107/04
Willem Jacobsz {apotheker/kruidenier}
/
Willem Jacobsz cruydeniercruydenier
1581-12-18
Willem Jacobsz cruydenier
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Uiterstegracht.107
108/04
Willem Jacobsz {apotheker/kruidenier}
/
Willem Jacobsz cruydeniercruydenier
1581-12-18
Willem Jacobszoon cruydenier
Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Breestraat.116.3
385/04
Willem Jacobsz {apotheker/kruidenier}
/
Willem Jacobsz cruydeniercruydenier
1582-07-07
Willem Jacobsz cruydenier
Waarboek-67 L-1584 (belending)Uiterstegracht.107
92/05
Willem Jacobsz {apotheker/kruidenier}
/
Willem Jacobsz cruydeniercruydenier
1584-04-28
Willem Jacobsz cruydenier
Vetus-1585 (eigenaar)Warmoesmarkt.026
43/1
Willem Jacobsz {apotheker/kruidenier}
/30
Willem Jacobsz cruydeniercruydenier
1585
Willem Jacobszoon cruydeniers huys genaemt 't Suyckerhuys getacxeert op 30 gulden
Waarboek-67 G-1578 (borg)Hooigracht.087
459/06
Willem Jacobsz {apotheker/kruidenier}
/
Willem Jacobsz cruydenierdercruydenierder
1580-01-15
Willem Jacobsz cruydenierder
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.107
97/07
Willem Jacobsz {apotheker/kruidenier}
/
Willem Jacobsz cruydenierdercruydenierder
1581-11-24
Willem Jacobsz cruydenierder
Waarboek-67 J-1581 (belending)Uiterstegracht.107
235/06
Willem Jacobsz {apotheker/kruidenier}
/
Willem Jacobsz cruydenierdercruydenierder
1582-04-18
Willem Jacobsz cruydenierder
Waarboek-67 J-1581 (koper)Breestraat.116.3
384/06
Willem Jacobsz {apotheker/kruidenier}
/
Willem Jacobsz cruydenierdercruydenierder
1582-07-08
Willem Jacobsz cruydenierder
Volkstelling-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.026
39/1
Willem Jacobsz {apotheker/kruidenier}
4/
Willem Jacobsz cruydenierder schuttercruydenierder
1581-09
Willem Jacobsz crudenierder van Leyden schutter
Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Warmoesmarkt.026
84/01a
Willem Jacobsz {apotheker/kruidenier}
/
Willem Jacopszkruidenier
1579-09-12
Willem Jacopsz
Aflezingsboek-E (vermelding)Warmoesmarkt.026
11/01.2.2.2
Willem Jacobsz {apotheker/kruidenier}
/
Willem Jacopsz cruydenierdercruydenierder
1578-10-25
Willem Jacopsz cruydenierder
Kerven-1581 (bewoner)Warmoesmarkt.026
53/1
Willem Jacobsz {apotheker/kruidenier}
/15
Willem Jacopsz cruydenierdercruydenierder
1581-12
Willem Jacopsz cruydenierder
Waarboek-67 K-1582 (borg)NieuweRijn.059
243/06
Willem Jacobsz {apotheker/kruidenier}
/
Willem Jacopsz cruydenierder
schoonzoon van Marytgen Jansdr
cruydenierder
1583-05-20
Willem Jacopsz cruydenierder
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.136
386/03

/
Wouter Willems cruydenierder tot Amsterdamcruydenierder
1579-10-13
Wouter Willems cruydenierder tot Amsterdam
Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Diefsteeg.016
315/04

/
….. (niet ingevuld) Gijsbrechtsz kruidenier wonende te Utrechtkruidenier
1577-08-26
Thonis Gijsbrechtsz kruidenier in opdracht van ….. (niet ingevuld) Gijsbrechtsz kruidenier wonende te Utrecht