BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 410. Aantal = 33.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 F-1576 (overledene)Uiterstegracht.072.2
214/07
Dirck Jansz {scheepmaker}
/
d'erffgenamen van Dirck Jansz scheemaeckerscheemaecker
1577-04-05
d'erffgenamen van Dirck Jansz scheemaecker
Waarboek-67 E-1571 (koper)Diefsteeg.017
569/08
Gerrit Dircksz {messenmaker, cipier}
/
Gerrit Dircksz scheemaeckerscheemaecker
1575-07-12
Gerrit Dircksz scheemaecker
Omslag-1573 (bewoner)Breestraat.141
24/1
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/0-10
Heindrich Harmensz scheemakerscheemaker
1573-12-19
Heindrich Harmensz scheemaker
Waarboek-67 D-1567 (borg)Spijkerboorsteeg.006
382/04
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Hendrick Harmansz schedenmakerschedenmaker
1570-07-09
Adriaan Jacobsz hoedenmaker (met Hendrick Harmansz schedenmaker als borg)
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Diefsteeg.019
390/03
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Hendrick Harmansz scheemaeckerscheemaecker
1579-10-21
Hendrick Harmansz scheemaecker poorter
Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Diefsteeg.019
391/03
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Hendrick Harmansz scheemaeckerscheemaecker
1579-10-21
Hendrick Harmansz scheemaecker poorter
Waarboek-67 F-1576 (echtgenoot)Vliet.026.2
357/07
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Hendrick Harmansz scheemakerscheemaker
1577-10-24
Hendrick Harmansz, scheemaker als man van Neeltgen Dircksdr
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Breestraat.116.4
560/05
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Hendrick Harmensz van Blommensteyn scheemakerscheemaker
1578-05-16
Hendrick Harmensz van Blommensteyn scheemaker (met Cornelis Gerritsz kolfmaker als borg)
Waarboek-67 C-1563 (koper)Diefsteeg.019
434/07
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Hendrick Hermansz scheemakerscheemaker
1565-11-11
Hendrick Hermansz scheemaker
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.141
24/1
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/33
Henric Harmansz Blom scheemaeckerscheemaecker
1585
Henric Harmanszoon Blom scheemaeckers huys, es getacxeert op 33 gulden
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.141
35/1
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
3/
Henric Harmansz Blommesteyn scheemakerscheemaker
1581-09
Henric Harmansz Blommesteyn scheemaker schutter
Waarboek-67 K-1582 (mede-eigenaar)Hogewoerd.024
267/06
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Henric Harmansz scheemaeckerscheemaecker
1583-03-25
Henric Harmansz scheemaecker
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.141
37/1
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/25
Henric Harmansz scheemaeckerscheemaecker
1583-07-14
Henric Harmansz, scheemaecker
Waarboek-67 K-1582 (echtgenoot)Hogewoerd.024
124/06
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Henric Harmansz scheemaecker man ende voocht van Neeltgen Dircxdrscheemaecker
1583-02-11
Henric Harmansz scheemaecker man ende voocht van Neeltgen Dircxdr zijn huysvrouwe
Vetus-1585 (eigenaar)Diefsteeg.014
25/1
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/9
Henric Harmansz schemaeckerschemaecker
1585
Henric Harmanszoon schemaeckers huys verhuyrt, es getacxeert op 9 gulden
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.116.4
138/1
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/8
Henric Harmanszoon schemaeckerschemaecker
1585
Henric Harmanszoon schemaeckers huys dat hij verhuyrt, es getacxeert op 8 gulden
Waarboek-67 K-1582 (belending)Noordeinde.015
418/06
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Henric Harmanszoon schepmaeckerschepmaecker
1583-09-01
Henric Harmanszoon schepmaecker
Omslag-1574 (bewoner)Breestraat.141
15/1
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Henrick Harmansz scheemakerscheemaker
1574-06-18
Henrick Harmansz, scheemaker
GedwongenLening-1572 (bewoner)Breestraat.141
1/1
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/6
Henrick Harmensz steemaker [bedstede ?]steemaker
1572-11-28
Henrick Harmensz steemaker [bedstede ?]
Omslag-1575 (eigenaar)Breestraat.141
19/1
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/10/0-32-0
Henrick Hermansz scheemaeckerscheemaecker
1575-09-01
Henrick Hermansz scheemaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Noordeinde.015
451/08
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Henrick Hermansz scheemaeckerscheemaecker
1583-10-15
Henrick Hermansz scheemaecker
Stratenboek-06 (eigenaar)Breestraat.141
340/1
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Henrick Hermansz schemakerschemaker
1588-07-02
Henrick Hermansz schemaker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Diefsteeg.014
315/07
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Heyndrick Harmansz scheemaeckerscheemaecker
1577-08-26
Heyndrick Harmansz scheemaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.116.4
384/08
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Heyndrick Harmansz scheemaeckerscheemaecker
1582-07-08
Heyndrick Harmansz scheemaecker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Diefsteeg.019
330/05
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Heyndrick Harmenss scheemaeckerscheemaecker
1577-09-07
Heyndrick Harmenss scheemaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.141
12/03.1.3.2
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/
Heynric Harmansz scheemaeckerscheemaecker
1578-10-25
Heynric Harmansz schoemaecker
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.141
34/1
Hendrick Harmensz van Blommensteyn
/25
Heynric Harmansz scheemaeckerscheemaecker
1581-12
Heynric Harmansz scheemaecker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Ketelboetersteeg.008
35/05
Jan Gijsbrechtsz {schedemaker}
/
Jan Gijsbrechtsz schedenmakerschedenmaker
1562-02-10
Jan Gijsbrechtsz schedenmaker (uit Woerden)
Waarboek-67 C-1563 (belending)Ketelboetersteeg.008
330/09
Jan Gijsbrechtsz {schedemaker}
/
Jan Gijsbrechtsz scheemaeckerscheemaecker
1565-04-27
Jan Gijsbrechtsz scheemaecker
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Ketelboetersteeg.008
398/04
Jan Gijsbrechtsz {schedemaker}
/
Jan Gijsbrechtsz scheemaker zijn neef gevangenscheemaker
1565-09-05
Dirck Evertsz voorspraak te Woerden bekent uit naam van Jan Gijsbrechtsz scheemaker zijn neef tegenwoordig gevangen te Leiden (met David Egbertsz voorspraak en Reyer Jansz speldenmaker als borgen)
Waarboek-67 G-1578 (belending)Uiterstegracht.072.2
453/05
Melchior Dircksz {schoenmaker}
/
Melchior Dircxs scheemaeckerscheemaecker
1579-12-30
Melchior Dircxs scheemaecker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)JanVossensteeg.065
171/1

3/2-0-0/3-15-0
Pieter Henricxz scheemakerscheemaker
1606-08
Pieter Henricxz., scheemaker, eygen[aer] ende bruycker opt aengeven van dezelve
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.135
30/1
Remet Gerritsz {schedemaker}
4/
Remet Gerytsz scheemakerscheemaker
1581-09
Remet Gerytsz scheemaker van Hoorn 15 weeken