BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 411. Aantal = 53.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.118
563/06
Cornelis Gerritsz {kolfmaker}
/
Cornelis Gerritsz colfmaeckerkolfmaker
1578-05-16
Cornelis Gerritsz colfmaecker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.118
562/07
Cornelis Gerritsz {kolfmaker}
/
Cornelis Gerritsz colfmaeckerkolfmaker
1578-05-16
Cornelis Gerritsz colfmaecker
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.118
12/02.2.2.3
Cornelis Gerritsz {kolfmaker}
/
Cornelis Gerritsz colfmaeckercolfmaecker
1578-10-25
Cornelis Gerritsz colfmaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.118
91/1
Cornelis Gerritsz {kolfmaker}
2/
Cornelis Gerritsz colfmaeckercolfmaecker
1581-09
Cornelis Gerritsz colfmaecker van Leyden
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.118
133/1
Cornelis Gerritsz {kolfmaker}
/4
Cornelis Gerritsz colfmaeckercolfmaecker
1581-12
Cornelis Gerritsz colfmaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.118
91/15
Cornelis Gerritsz {kolfmaker}
/
Cornelis Gerritsz colfmaeckercolfmaecker
1583-01-16
Cornelis Gerritsz colfmaecker (volgens mij Breestraat.132 Willem Gerritsz kolfmaker)
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Breestraat.118
561/05
Cornelis Gerritsz {kolfmaker}
/
Cornelis Gerritsz colfmaecker als eerste ende principael schuldenaerkolfmaker
1578-05-16
Cornelis Gerritsz colfmaecker als eerste ende principael schuldenaer ende Henrick Harmensz Blomsteyn schoemaecker
Volkstelling-1574 (bewoner)Breestraat.118
78/1
Cornelis Gerritsz {kolfmaker}
2/
Cornelis Gerritsz colfmaker
Wanthuis
colfmaker
1574-08-07
Cornelis Gerritsz colfmaker
Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.118
560/07
Cornelis Gerritsz {kolfmaker}
/
Cornelis Gerritsz kolfmaeckerkolfmaecker
1578-05-16
Cornelis Gerritsz kolfmaecker
Waarboek-67 F-1576 (borg)Breestraat.116.4
560/06
Cornelis Gerritsz {kolfmaker}
/
Cornelis Gerritsz kolfmakerkolfmaker
1578-05-16
Cornelis Gerritsz kolfmaker
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.118
230/09
Cornelis Gerritsz {kolfmaker}
/
Cornelis Gerritsz, colfmaeckercolfmaecker
1579-04-02
d'ander sijde Cornelis Gerritsz, colfmaecker
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.118
131/1
Cornelis Gerritsz {kolfmaker}
/4
Cornelis Gerytsz colfmaeckercolfmaecker
1583-07-14
Cornelis Gerytsz, colfmaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.118
68/1
Cornelis Gerritsz {kolfmaker}
/
Cornelis Gerytszoon colfmaeckers achterhuyscolfmaecker
1585
Cornelis Gerytszoon colfmaeckers achterhuys, es getacxeert mit 't voorhuys, hier niet
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.118
137/1
Cornelis Gerritsz {kolfmaker}
/8
Cornelis Gerytszoon kolffmackerkolffmacker
1585
Cornelis Gerytszoon kolffmackers huys, es getacxeert op 8 gulden
Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Uiterstegracht.074
453/03
Cors Dircksz {voller, klompenmaker, korfmaker}
/
Cors Dircksz korfmakerkorfmaker
1579-12-30
Cors Dircksz korfmaker poorter van Leiden
Volkstelling-1581 (bewoner)Nieuwstraat.028
150/1
Gerrit Willemsz {kolfmaker}
3/
Gerit Willemsz colffmaeckercolffmaecker
1581-09
Gerit Willemsz colffmaecker
Waarboek-67 L-1584 (koper)Middelweg.001
28/08
Gerrit Willemsz {kolfmaker}
/
Gerit Willemsz colffmaeckercolffmaecker
1584-02-06
Gerit Willemsz colffmaecker
Stratenboek-22 (eigenaar)Middelweg.001
330/1
Gerrit Willemsz {kolfmaker}
/
Gerit Willemsz colfmakercolfmaker
1588~1597
Gerit Willemsz colfmaker
Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Hogewoerd.111
308/07

/
Gerrit Cornelisz kolfmakerkolfmaker
1561-08-21
Oth Cornelisz, goudsmid, Gerrit Cornelisz, kolfmaker, Claes Cornelisz, schuitvoerder en Machteld Cornelisdr (bijgestaan door Cornelis Jansz, timmerman), allen erfgenamen van Jan Cornelisz (met Jan en Gerrit Ottenz als borgen)
Poorterboeken-E-1588 (borg)Middelweg.001
7981/92c
Gerrit Willemsz {kolfmaker}
/3,2
Gerrit Willemszkolfmaker
1593-08-09
Gerrit Willemsz
Kerven-1581 (bewoner)Nieuwstraat.028
103/1
Gerrit Willemsz {kolfmaker}
/2
Gerrit Willemsz colffmaeckercolffmaecker
1581-12
Gerrit Willemsz colffmaecker
TiendePenning-1557 (huurder)Middelstegracht.060
79/1

/1/0-0
Geryt colfmacker
te weeck 1 st
colfmacker
1558-06-08
Geryt colfmacker
Oud-belastingboek-1601 (overledene)Middelweg.001
187/1a
Gerrit Willemsz {kolfmaker}
/2-0-0
Geryt Willemsz colffmaeckers weduecolffmaecker
1601
Geryt Willemsz colffmaeckers wedue
Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Middelweg.001
29/08
Gerrit Willemsz {kolfmaker}
/
Geryt Willemsz colffmaekercolffmaeker
1584-02-06
Geryt Willemsz colffmaeker
Omslag-1583 (bewoner)Nieuwstraat.028
94/1
Gerrit Willemsz {kolfmaker}
/5
Geryt Willemsz colfmakercolfmaker
1583-07-14
Geryt Willemsz, colfmaker
Vetus-1585 (eigenaar)Middelweg.001
166/1
Gerrit Willemsz {kolfmaker}
/6
Gherit Willemss colffmaeckercolffmaecker
1585
Gherit Willemss colffmaeckers huys verhuyert es getaxeert op 6 gulden
TiendePenning-1557 (huurder)OudeRijn.180-182
74/1

/7,5/0-15
Gheryt colfmackercolfmacker
1558-06-08
Gheryt colfmacker
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hogewoerd.049.2
1312/1
Harmen Gerritsz {kolfmaker}
/6-0-0
Harman Gerrytsz colffmaickercolffmaicker
1561-12
Harman Gerrytsz colffmaicker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.049.2
109/1
Harmen Gerritsz {kolfmaker}
/6/0-0
Harman Gerytsz colfmackercolfmacker
1558-06-08
Harman Gerytsz colfmacker
TiendePenning-1557 (eigenaar)Hogewoerd.111
46/1
Jan Cornelisz {kolfmaker}
/5/0-0
Jan Corneliesz colfmakercolfmaker
1558-06-08
Jan Corneliesz colfmaker
Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hooigracht.028
96/1

2/2-0-0/2-10-0
Leendert Symonsz colffmaeckercolffmaecker
1606-08
Leendert Symonsz., colffmaecker, eygen op zijn aengeven
Waarboek-67 A-1560 (overledene)Hogewoerd.111
308/04
Jan Cornelisz {kolfmaker}
/
weduwe van Jan Cornelisz kolfmakerkolfmaker
1561-08-21
Marie Jansdr weduwe van Jan Cornelisz kolfmaker (bijgestaan door Jan Willemsz Buys)
TiendePenning-1561 (overledene)Hogewoerd.111
1242/1a
Jan Cornelisz {kolfmaker}
/
weduwe van Jan Cornelisz kolfmakerkolfmakersweduwe
1561-12
weduwe van Jan Cornelisz kolfmaker
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hogewoerd.057
142/08
Willem Gerritsz {kolfmaker}
/
Willem Geritszoon colfmakercolfmaker
1564-03-17
Willem Geritszoon colfmakers huys ende erve
Poorterboeken-E-1588 (borg)Breestraat.132
7338/35Vc
Willem Gerritsz {kolfmaker}
/3,2
Willem Gerritszkolfmaker
1588-12-09
Willem Gerritsz
Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.132
12/02.2.1.2
Willem Gerritsz {kolfmaker}
/
Willem Gerritsz colfmaeckercolfmaecker
1578-10-25
Willem Gerritsz colfmaecker
Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.132
124/1
Willem Gerritsz {kolfmaker}
/2
Willem Gerritsz colfmaeckercolfmaecker
1581-12
Willem Gerritsz colfmaecker
Volkstelling-1581 (vermelding)Breestraat.130
85/3a
Willem Gerritsz {kolfmaker}
0/
Willem Gerritsz colfmaeckers drcolfmaecker
1581-09
Barbara Willem Gerritsz colfmaeckersdr woont met haer inne
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.132
149/10
Willem Gerritsz {kolfmaker}
/
Willem Gerritsz colfmaickercolfmaicker
1581-04-05
Willem Gerritsz colfmaicker
Waarboek-67 B-1562 (koper)Hogewoerd.057
145/06
Willem Gerritsz {kolfmaker}
/
Willem Gerritsz kolfmakerkolfmaker
1562-07-11
Willem Gerritsz kolfmaker
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hogewoerd.057
173/03
Willem Gerritsz {kolfmaker}
/
Willem Gerritsz kolfmakerkolfmaker
1562-08-26
Willem Gerritsz kolfmaker (met mr. Barent Lucasz barbier als borg)
Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hogewoerd.057
13/03
Willem Gerritsz {kolfmaker}
/
Willem Gerritsz kolfmakerkolfmaker
1563-07-31
Willem Gerritsz kolfmaker (met mr. Barent Lucasz chirurgijn als borg)
Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.132
495/04
Willem Gerritsz {kolfmaker}
/
Willem Gerritsz kolfmakerkolfmaker
1578-03-19
Willem Gerritsz kolfmaker
Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Breestraat.132
496/04
Willem Gerritsz {kolfmaker}
/
Willem Gerritsz kolfmakerkolfmaker
1578-03-20
Willem Gerritsz kolfmaker en inwonende poorter
Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.132
363/07
Willem Gerritsz {kolfmaker}
/
Willem Gerrytsz colffmaeckercolffmaecker
1579-09-05
Willem Gerrytsz colffmaecker
Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.132
84/1
Willem Gerritsz {kolfmaker}
3/
Willem Gerrytsz colfmaeckercolfmaecker
1581-09
Willem Gerrytsz colfmaecker van Leyden
Waarboek-67 B-1562 (belending)Hogewoerd.057
313/10
Willem Gerritsz {kolfmaker}
/
Willem Gerrytsz colfmaickercolfmaicker
1563-04-05
Willem Gerrytsz colfmaicker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.132
1/09
Willem Gerritsz {kolfmaker}
/
Willem Gerrytz colfmaeckercolfmaecker
1582-08-21
Willem Gerrytz colfmaecker
Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.132
130/1
Willem Gerritsz {kolfmaker}
/8
Willem Gerytsz colffmaeckercolffmaecker
1585
Willem Gerytsz colffmaecker
Grote-Bewijzen-B (vermelding)Hooigracht.031.2
1056/11
Willem Gerritsz {kolfmaker}
/
Willem Gerytsz colfmaeckercolfmaecker
1577 circa
Willem Gerytsz colfmaecker
Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.132
368/09
Willem Gerritsz {kolfmaker}
/
Willem Gerytsz colfmaeckercolfmaecker
1582-06-29
Willem Gerytsz colfmaecker
Waarboek-67 K-1582 (belending)Breestraat.132
450/22
Willem Gerritsz {kolfmaker}
/
Willem Gerytsz colfmaeckercolfmaecker
1583-11-26
Willem Gerytsz colfmaecker
Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.132
123/1
Willem Gerritsz {kolfmaker}
/2
Willem Gerytsz colfmaeckerscolfmaeckers
1583-07-14
Willem Gerytsz, colfmaeckers