BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 412. Aantal = 20.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Bonboek-01A (koper)Steenschuur.017
221/992

/
Bernardus Ocke pastoor van St Jacobs kerkpastoor
1808-05-24
Bernardus Ocke pastoor van St Jacobs kerk
TiendePenning-1561 (eigenaar)JanVossensteeg.057
2245/2
Claes Cornelisz Ruyt {priester}
/5-0-0
de pastoor van Homapastoor
1561-12
de pastoor van Homa
TiendePenning-1561 (eigenaar)JanVossensteeg.055
2246/2
Claes Cornelisz Ruyt {priester}
/5-0-0
de pastoor van Homapastoor
1561-12
de pastoor van Homa
Album-Studiosorum (vermelding)
2/12

/
Franco Wilhelmi Leid Pastor in pago Heemskerkpastor in Heemskerk
1577-11-22
Franco Wilhelmi Leid. Pastor in pago Heemskerk
Waarboek-67 G-1578 (belending)Hooglandsekerkgracht.028
346/10
Gijsbrecht Jorisz {kanunnik, pastoor}
/
Ghijsbert Jorisz eertijts pastoor van den Hogelandepastoor
1579-08-12
Ghijsbert Jorisz eertijts pastoor van den Hogelande
Waarboek-67 G-1578 (borg)Houtstraat.000.14
176/06
Gijsbrecht Jorisz {kanunnik, pastoor}
/
Ghijsbrecht Jorisz eertijts pastoor van de Hogelantsche kercke borg en broepastoor
1579-02-17
Ghijsbrecht Jorisz eertijts pastoor van de Hogelantsche kercke borg en broer
Glippers-1576 (bewoner)Hooglandsekerkgracht.028
93/1
Gijsbrecht Jorisz {kanunnik, pastoor}
/
Ghijsbrecht Jorysz, eertijts pastoor van Ste Pancraes Kerckpastoor
1577-05-10
Ghijsbrecht Jorysz, eertijts pastoor van Ste Pancraes Kerck
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Haarlemmerstraat.140
176/03
Gijsbrecht Jorisz {kanunnik, pastoor}
/
Gijsbrecht Jorisz priester en pastoorpriester en pastoor van de St.-Pancraskerk
1569-03-26
Gijsbrecht Jorisz priester en pastoor van de St.-Pancraskerk
Waarboek-67 C-1563 (belending)Hooglandsekerkgracht.028
580/07
Gijsbrecht Jorisz {kanunnik, pastoor}
/
Gijsbrecht Jorysz pastoorpastoor
1566-08-30
Gijsbrecht Jorysz pastoor
Glippers-1574 (eigenaar)Dolhuissteeg.007-009
23/2
Cornelis Jansz {pastoor}
/
heer Cornelis Jansz eertijts pastoor van [de Vrouwenkerck] fugityve
broer en zus, zie GlipperHuur1573
eertijts pastoor
1574
heer Cornelis Jansz eertijts pastoor van deselve kerck [Vrouwenkerck] fugityve, een huysinghe staende achter die Vrouwenkerck
Waarboek-67 D-1567 (belending)Dolhuissteeg.007-009
613/07
Cornelis Jansz {pastoor}
/
heer Cornelis Jansz priester pastoor van Onser Liever Vrouwenkerckepriester, pastoor
1571-10-04
heer Cornelis Jansz priester pastoor van Onser Liever Vrouwenkercke
Huwelijksevw-B2 (getuige)Uiterstegracht.132.3
175/06

/
heer Heynrick Aelbrechtsz van den Dussenpastore
1571-02-17
heer Heynrick Aelbrechtsz van den Dussen pastore van Nootdorp en provisore van Delftlandt
Waarboek-67 A-1560 (belending)Dolhuissteeg.007-009
39/09
Cornelis Jansz {pastoor}
/
heere Cornelis Jansz priester pastoer van Onser Liever Vrouwenkerckepriester, pastoor
1560-08-03
heere Cornelis Jansz priester pastoer van Onser Liever Vrouwenkercke
Volkstelling-1581 (bewoner)Rapenburg.052
19/4
Jacob Willemsz {pastoor}
0/
Jacob Willemsz eertyts pastoorpastoor
1581-09
Jacob Willemss eertijts presbiter t Hoochmade hier gewoont hebbende zedert d' alteratie der religie
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Vliet.027-029
35/03
Gijsbrecht Jorisz {kanunnik, pastoor}
/
Meester Gijsbrecht Jorysz wijlen pastor ende kanonick ten Hoge Landepastor ende kanonick
1584-02-14
Meester Gijsbrecht Jorysz wijlen pastor ende kanonick ten Hoge Lande
Waarboek-67 G-1578 (bewoner)Vrouwenkerkkoorstraat.010-012
51/12
Cornelis Jansz {pastoor}
/
Mr Cornelis Jansz wijlen ende t laetste pastoor der Vrouwenkerckepastoor
1578-08-27
Mr Cornelis Jansz wijlen ende t laetste pastoor der Vrouwenkercke
Waarboek-67 L-1584 (koper)Plaatsteeg.000.03
87/04
Gijsbrecht Jorisz {kanunnik, pastoor}
/
Mr. Gijsbert Jorysz eertyts pastoor ten Hogelandepastoor
1584-04-23
Mr. Gijsbert Jorysz eertyts pastoor ten Hogelande
TiendePenning-1543 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.028
4/1
Jan Jansz Velleman {kanunnik}
/16
Mr. Jan Velleman priester canoniek ende pastoir van Ste. Pancraes kerckepriester canoniek ende pastoir van Ste. Pancraes kercke
1544
Mr. Jan Velleman priester canoniek ende pastoir van Ste. Pancraes kercke een huijs, siaers
Waarboek-67 H-1580 (belending)Dolhuissteeg.007-009
346/08
Cornelis Jansz {pastoor}
/
Pastoor van de Vrouwenkerck die eertijts dese huysinge bewoontpastoor
1581-03-31
Pastoor van de Vrouwenkerck die eertijts dese huysinge bewoont
Waarboek-67 J-1581 (belending)Dolhuissteeg.007-009
135/08
Cornelis Jansz {pastoor}
/
pastoor vrouwenkerckpastoor
1582-01-24
pastoor vrouwenkerck