BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 414. Aantal = 11.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)GeenPerceel.000
85/03
Andries Jansz Schot
/
Andries Schot Jansz voorgaende deecken van de voors. schutteriedeecken
1584
Andries Schot Jansz voorgaende deecken van de voors. schutterie
Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Maarsmansteeg.013
198/03
Jan Lucasz van Wassenaer
/
De ambachte van goudsmeden met als deeken vanJan Lucasz van Wassenaerdeeken
1580-09-17
Jan Lucasz van Wassenaer als deeken van de ambachte van goudsmeden
Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Rapenburg.135.1
223/03

/
de deken en hoofdlieden van het St Cosmas en Damianusbroederschapdeken
1569-07-23
de deken en hoofdlieden van het St. Cosmas en Damianusbroederschap
TiendePenning-1557 (eigenaar)Middelweg.007
70/1
Amelis Kerstantsz van Oyen {kanunnik}
/9/0-18
heer Melis decken van Rynlandtdecken
1558-06-08
heer Melis decken van Rynlandt
Glippers-1574-4563 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.029
8/2
Amelis Kerstantsz van Oyen {kanunnik}
/
heer Melis deecken van Rhijnlandtdeecken
1574
heer Melis deecken van Rhijnlandt, opte Hogelantsche kercgraft
Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Hooigracht.005-007
10/03
Raso van Treslong {kanunnik}
/
heer Raso van Treslong dekendeken
1571-12-01
aan de regenten van het hofje (heer Raso van Treslong deken heer Jacob Janssen priester en kanunnik van St. Pancraskerk en Pouwels Willemsz van Thorenvliet)
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Vrouwensteeg.020
3/03
Raso van Treslong {kanunnik}
/
heer Raso van Treslonge deeckendeecken
1571-11-13
heer Raso van Treslonge, deecken van Sinte Pancraeskercke, heere Jacob Jansz priester ende kanonick ende Pouwels van Thoornvliet Willemsz als regenten van t hoff ofte clooster van Sinte Annen
Waarboek-67 A-1560 (belending)Hooglandsekerkgracht.022
216/12
Raso van Treslong {kanunnik}
/
mr Raso van Treslongne deken van Sinte Pancraescollegiedeken van Sinte Pancraescollegie
1561-04-14
een poorte ende gange daeronder gaende, toebehoerende mr. Raso van Treslongne, deken van Sinte Pancraescollegie
Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Hooglandsekerkgracht.022
76/03
Raso van Treslong {kanunnik}
/
Raso van Treslong dekendeken
1562-03-20
heer Raso van Treslong deken en Arent van Treslong kanunnik in het St. Pancrascollege met Nicolaas van Halle als hun voogd in deze zaak
Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Hooigracht.005-007
2/03
Raso van Treslong {kanunnik}
/
Raso van Treslong dekendeken
1571-11-13
Raso van Treslong deken van de St.-Pancraskerk heer Jacob Jansz priester en kanunnik van de St.-Pancraskerk en Pouwels Willemsz van Torenvliet als regenten van St.-Annahofje op de Hooigracht
TiendePenning-1561 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.022
1676/1
Raso van Treslong {kanunnik}
/26-0-0
Raso van Treslongee mrdeken van de hogeland
1561-12
Raso van Treslongee mr