BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 415. Aantal = 7.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 B-1562 (koper)Haarlemmerstraat.144
181/08

/
Gerrit Ysbrantsz pelswerkerpelswerker
1562-09-25
Gerrit Ysbrantsz pelswerker
Verponding-1632 (eigenaar)Breestraat.097
6/1

/3-4
Mathys Jansz vander Stol peltierpeltier
1632
Mathys Jansz vander Stol peltier
Verponding-1632 (eigenaar)Breestraat.097
7/1

/9-4
Mathys Jansz vander Stol peltierpeltier
1632
Mathys Jansz vander Stol peltier
Bonboek-01B (koper)Breestraat.083
17/012
Pieter Dammasz {bontwerker}
/
Pieter Dammasz peltierpeltier
1590-03-26
Es bij Jeroen vercoft aen Pieter Dammasz peltier
Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Langebrug.113.05
143/03
Symon Maertensz Dou
/
Symon Dou Maertijnsz peltierpeltier
1583-03-07
Symon Dou Maertijnsz peltier en voogd voor zijn zuster Christina Martijnsdr drapierster kinderen van Maerten Symonsz Dou ende Maritgen Florisdr beyde zg,alle kinderen zijn gemachtigde voor het weeskind
Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Langebrug.113.05
152/03
Symon Maertensz Dou
/
Symon Dou Martijnsz peltierpeltier
1583-03-19
Symon Dou Martijnsz peltier mit zijne consoirten als zijne bejaerde ende onbejaerde broeders ende zusters
Waarboek-67 F-1576 (belending)Middelstegracht.145
71/09
Willem Gerritsz {witmaker}
/
Willem Gerritsz pelserpelser
1576-07-02
Willem Gerritsz pelser