BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 420. Aantal = 2.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
Waarboek-67 K-1582 (borg)Breestraat.029
174/04
Jan Cornelisz Oliekruik {Goes}
/
Jan Cornelisz Goes
1583-04-29
Jan Cornelisz Goes, zijn broeder
Poorterboeken-D-1532 (borg)Schoolsteeg.004
6812/88Vb
Jan Gijsbrechtsz Hoochconter {schoenlapper}
/
Jan Gijsbertsz
zijn huyvrouwen oom; hij was de grootvader van Jan Josephsz. van Goyen.
hoochconter (=koorzanger, tenor)
1583-08-31
Jan Gijsbertsz