BronPerceelPersonen

Lijst van BronPerceelPersoon-regels afhankelijk van opgegeven selectie-criteria. Wildcardtekens: _ (enkel) en % (meer).

Bouwblok
BronPerceelPersoonregels met BeroepId = 435. Aantal = 3.
BronPerceel
Volgnr/Toev
Persoon
Aantal/Bedrag
PersoonNaamInBron
Opmerkingen
Beroepsvermelding
Datum
TiendePenning-1561 (eigenaar)Doezastraat.003.1
1099/1

/10-0-0
Claes Gerrytsz 2 huizen
2 huizen
geitelibber
1561-12
Claes Gerrytsz 2 huizen
TiendePenning-1561 (eigenaar)Doezastraat.003.3
1099/21

/10-0-0
Claes Gerrytsz 2 huizen
2 huizen
geitelibber
1561-12
Claes Gerrytsz 2 huizen
Waarboek-67 H-1580 (belending)OudeVarkenmarkt.009
469/05
Gerrit Symonsz {lubber, hekelmaker}
/
Gheryt Symonsz geytelubbergeytelubber
1581-06-20
Gheryt Symonsz geytelubber